Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 20. december 2017 UP FAMNIT zaposluje sodelavca v IKT službi - podaljšan rok za prijavo do 12. 1. 2018

UP FAMNIT je podaljšal rok za prijavo na razpisano delovno mesto: 

Samostojni strokovni delavec VII/1

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Ključno delovno področje je delo v IKT službi.

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska izobrazba prve stopnje s področja računalništva oziroma informacijskih tehnologij oziroma sorodnega področja,

 • znanje angleškega jezika,

 • znanje za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema,

dobro poznavanje LINUX imeniškega okolja (LDAP, SAMBA, RADIUS, KERBEROS, NFS),

dobro poznavanje računalniške strojne opreme (nabava, popravila),dobro poznavanje Microsoft orodij (Office, Windows),

 • izkušnje na IKT področju dela (3 leta).

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • skrb za operativnost in delovanje računalniško-komunikacijskega sistema,

 • svetovanje pri nabavi in nabava računalniške opreme za pedagoško in raziskovalno dejavnost,

 • skrb za strežniško infrastrukturo,

 • pomoč pri uporabi IKT tehnologij strokovnim službam, pedagoškim sodelavcem in raziskovalcem.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju IKT.

- - - - - 

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do petka, 12. 01. 2018. Zaželeno je, da so pisne ponudbe napisane tudi v angleškem jeziku.

Pisne ponudbe pošljite na elektronski naslov kontaktne osebe ali neposredno na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Lara Gorela, Kadrovska služba
e-mail : lara.gorela@upr.si
telefon: 05 611-75-77  


torek, 19. december 2017 Knjižnica TeMeNa bo od srede, 27. 12. 2017 do torka, 2. 1. 2018 zaprta

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta od srede, 27. 12. 2017 do torka, 2. 1. 2018 zaprta.

Želimo vam lepe praznike in uspešno leto 2018!


torek, 19. december 2017 Dr. Alejandro Adler o pozitivni psihologiji

Center za pozitivno psihologijo in Oddelek za psihologijo UP FAMNIT

vabita na predavanje in pogovor z dr. Alejandrom Adlerjem o pozitivni psihologiji,

ki bo v četrtek, 21. 12. 2017, ob 15.00,
v predavalnici FAMNIT-VP (Glagoljaška 8, 6000 Koper).

 

O pozitivni psihologiji

Pozitivna psihologija je psihološka disciplina, ki se ukvarja s preučevanjem človekove sreče, zadovoljstva in blagostanja. Čeprav segajo njeni zametki že v 50. leta prejšnjega stoletja, velja za njen uradni začetek leto 1998, ko jo je ameriški psiholog dr. Martin Seligman izbral za temo svojega predsedovanja Ameriškemu psihološkemu združenju. Po Seligmanovem mnenju se mora psihologija osredotočiti ne le na reševanje težav, ampak tudi na razvoj pozitivnih čustev, ki vodijo do osebne sreče. Pozitivna naravnanost namreč z večjo verjetnostjo vodi do reševanja težav, kakovostnejšega življenja ter celo do boljšega imunskega sistema in posledično zdravja.

»Pozitivna psihologija je v zadnjih dveh desetletjih najbolj razvijajoča se smer v psihologiji,« razlaga doc. dr. Kristijan Musek Lešnik, predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na UP FAMNIT. »Na naši univerzi se kar nekaj raziskovalcev že leta ukvarja s segmenti te smeri, zato smo se odločili za ustanovitev Centra za pozitivno psihologijo. Gre za prvo tovrstno središče v Sloveniji, s katerim želimo postati referenčna točka te discipline ter stičišče strokovnjakov in raziskovalcev z različnih področij.« Pomemben poudarek bo na raziskovalni dejavnosti, saj je bilo doslej v Sloveniji kar nekaj dogodkov in drugih aktivnosti na tem področju, potrebno pa je, »da se s pozitivno psihologijo ukvarjamo psihologi,« je mnenja dr. Musek Lešnik. »Pozitivna psihologija je zelo aplikativna. Po eni strani se ukvarja z reševanjem posameznikovih težav, zelo učinkovita pa je tudi kot preventivna metoda. Njen adut je v tem, da postavlja v ospredje vire človekove moči, dostojanstva in suverenosti, ki pripomorejo k opolnomočenju vsakega posameznika in torej h krepitvi njegovega zdravja. Naše delo bo zato izhajalo iz dejstva, da je raziskovanje človekove sreče enako pomembno kot raziskovanje njegove stiske


Dr. Alejandro Adler (Vir: www.quillota.cl)

O predavatelju:

Alejandro Adler je doktoriral iz psihologije na Univerzi Pennsylvanije pod mentorstvom prof. dr. Martina Seligmana, očeta pozitivne psihologije. Danes je vodja Oddelka za mednarodno izobraževanje Centra za pozitivno psihologijo Univerze Pennsylvanije, njegovo raziskovalno delo pa se osredotoča na blagostanje, izobraževanje, razvijanje veščin in javne politike. Trenutno sodeluje z vladami različnih držav (Butan, Nepal, Indija, Mehika, Peru, Združeni arabski emirati, Avstralija, Jordan in Kolumbija) pri procesu vpeljevanja prvin pozitivne psihologije v učne načrte šol, pri čemer meri vpliv tovrstnih intervencij na blagostanje mladostnikov.

Objavil je vrsto znanstvenih in poljudnih člankov ter redno predava na mednarodnih konferencah in znanstvenih srečanjih. Je svetovalec mednarodnih organizacij (vključno s Svetovno banko, Združenimi narodi, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj itd.) in eden od 60 članov delovne Skupine strokovnjakov za dobro počutje pri Združenih narodih, s katerimi pripravlja Novo paradigmo razvoja, ki naj bi pomagala pri opredelitvi ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov po letu 2015.


petek, 15. december 2017 UP FAMNIT zaposluje dva asistenta na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije

UP FAMNIT je objavil naslednji razpis:

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001) za področje računalništva in informatike – dve (2) prosti delovni mesti

Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za obdobje 12 mesecev, s polnim delovnim časom (40 ur na teden) in s pričetkom dela predvidoma s 1.2.2018 oziroma v skladu z dogovorom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: zaključena visokošolska izobrazba 2. stopnje ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) s področja računalništva oziroma računalništva in informatike,
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike (pogoj mora biti izpolnjen do sklenitve pogodbe o zaposlitvi).

Funkcionalna znanja:

 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • uporaba računalniških orodij.

Druga zaželena znanja:

 • retorične sposobnosti,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine – študentov,
 • zaželene so izkušnje na področju pedagoškega oziroma raziskovalnega dela.

Kratek opis dela in nalog:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in opravljanje drugih nalog določenih v aktih UP in članic,
 • vodenje različnih oblik vaj oziroma usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: do 14. 1. 2018.

Prijava

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo na elektronski naslov lara.gorela@famnit.upr.si.

Kandidati naj prošnji priložijo:

 1. življenjepis,
 2. bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 3. kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (v primeru, da kandidat že ima veljaven pedagoški in/ali raziskovalni naziv),
 4. kratko vizijo svojega dela na UP FAMNIT,
 5. opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško in raziskovalno deloval,
 6. opis minulega pedagoškega dela (če je bil kandidat v preteklosti že vključen v pedagoško delo).

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Ime in priimek: Lara Gorela
Telefonska številka: 05 611 75 77
E-naslov: lara.gorela@famnit.upr.si

Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


ponedeljek, 11. december 2017 Študenti in diplomanti UP FAMNIT se povezujejo z gospodarstvom in razvijajo podjetniške ideje

Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT je v preteklih tednih poskrbel za utrditev povezav z gospodarstvom in študente ter diplomante Sredozemskega kmetijstva povabil na dve aktivnosti, katerih namen je bilo mreženje in razvoj podjetniških idej. Na vabilo so se odzvali tudi študenti drugih programov, ki razmišljajo o delovnih izzivih na področju kmetijstva. Program dogodkov je pripravil UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, v sodelovanju z Agencijo SPIRIT.

Najprej so se 17. novembra udeležili mreženjskega dogodka, katerega cilj je bil širjenje poslovne mreže v kmetijskem sektorju v regiji. Trenutno stanje in specifiko v Slovenski Istri predvsem na področju oljkarstva, vinogradništva in zelenjadarstva so jim predstavili uspešni in prodorni mladi podjetniki v kmetijstvu: v Bertokih so študenti obiskali pridelovalce oljčnega olja Jenko, v Truškah so nato spoznali Vinarstvo Rodica, dan pa so zaključili v oljarni Santomas v Šmarjah. V prvi osebi so se tako spoznali z inovativnimi pristopi v kmetijstvu, dobrimi praksami tako na področju pridelave in predelave kot tudi trženja lastne blagovne znamke doma in v tujini, hkrati pa so si ogledali infrastrukturo in sodobno tehnologijo, ki je v sodobnem kmetijstvu že nenadomestljiva.

 

 

V začetku decembra so se študenti in diplomanti udeležili še dvodnevne delavnice, na kateri so predstavniki kmetijskega sektorja predstavili nove pristope v tehnologiji pridelave in predelave kmetijskih proizvodov ter različne trženjske pristope. Ker je bil cilj delavnice spodbujanje razvoja lastne kariere in spoznanje z realnim sektorjem, so identificirali tudi podjetniške ideje, zamisli in predloge rešitev pologov iz gospodarstva. Te sta predstavila Domen Jogan iz podjetja Vinja, trgovina in laboratorij za vinarstvo in kmetijstvo ter Jana Žveplan iz Kmetijske zadruge Agraria Koper. Prvi je predstavil projekt, ki je usmerjen v iskanje rešitev na področju alternativne rabe t. i. odpadnih surovin pri pridelavi grozdja in vina, drugi projekt pa je bil osredotočen na urbano kmetovanje, ki vse bolj uveljavlja tudi v slovenskih mestih.

Študenti so nato s pomočjo različnih metodologij dela v skupinah in s pomočjo mentorjev oblikovali rešitve izbranih izzivov.

Zmagali sta Monika Kršič (dodiplomski študijski program Sredozemsko kmetijstvo) in Nika Tomažič (dodiplomski študijski program Biodiverziteta), ki sta razvili idejo GRONČKOV, biorazgradljivih cvetličnih lončkov iz stisnjenih tropin (na fotografiji).

 

Omenjeni dejavnosti potekata v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«, ki ga izvajata UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Agencijo SPIRIT.


petek, 8. december 2017 UP in Actual I.T. opremila računalniško učilnico na Palah (BiH)

V sredo, 6. decembra, so v Srednješolskem centru na Palah (Bosna in Hercegovina) slavnostno odprli novo računalniško učilnico, opremo katere je, na pobudo Univerze na Primorskem, zagotovilo podjetje Actual I.T., d.d. iz Kopra. 15 računalnikov s pripadajočo sistemsko opremo, bo tako omogočilo bolj kakovostno pripravo mladih dijakov na delo in študij.

Ravnatelj Srednješolskega centra Pale, Nedeljko Gazivoda, je v zahvalnem nagovoru poudaril, da je donacija izjemno pomembna: »Poučevanje na smeri Strojni tehnik za računalniško konstruiranje ne bi bilo mogoče brez teh računalnikov in programskih paketov, ki sodijo zraven. Mi pa si želimo ponuditi našim dijakom najboljše znanje«. Omenil pa je tudi dragoceno sodelovanje z Univerzo na Primorskem, na kateri že študira veliko mladih iz BIH. »Univerza na Primorskem je prestižna univerza, ki pri nas vsako leto promovira svoje študijske programe. Že nekaj naših dijakov se je odločilo za študij v Sloveniji. To jim prinaša številne prednosti in koristi za pridobivanje in širjenje svojega znanja,« je povedal Gazivoda.

Sodelovanje med Srednješolskim centrom in Univerzitetnim centrom Pale ter Univerzo na Primorskem poteka že vrsto let. Tokratna akcija je zato le naravno utrjevanje odličnih vezi. Da bi se tovrstno sodelovanje nadaljevalo je bila tudi želja rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušiča, ki se je odprtja udeležil z direktorjem poslovnega področja podjetja Actual I. T., Markom Milotičem. »Želimo doseči trajne stike med našimi državami,« je dejal prof. Marušič in spomnil na mednarodno odprtost univerze, na katero iz tujine ne prihajajo le študenti, ampak tudi številni profesorji. »Živimo v času, ko je napredna tehnologija zelo pomembna in nič ne gre brez računalnika. Včasih smo živeli v isti državi in ta država ne obstaja več, toda še vedno gojimo prijateljske odnose in zavedati se moramo, da v znanosti in izobraževanju ni meja.«

Župan Vzhodnega Sarajeva Nenad Vuković se je zahvalil za donacijo in dejal, da študenti obiskujejo Srednjo šolo Pale zato, da pridobijo znanje, ki jim kasneje omogoča lažje učenje tehničnih znanosti. »Slovenija je že pomagala prebivalcem Pal. Pred petimi leti je podjetje Elan podarilo 100.000 evrov Športno-poslovnemu centru Peki za pomoč pri opremljanju najlepšega objekta v občini,« je pojasnil in hkrati poudaril, da pridobitev ni pomembna le za šolo, ampak za celo mesto. Načelnik Občine Pale Boško Jugović je slovesnost sklenil z naslednjimi besedami: »Pred lokalno skupnostjo izražam upanje, da bo novo opremljena učilnica služila svojemu namenu in da bo izkoriščena na najboljši možen način!«


Vir fotografije: www.palelive.com

 


sreda, 29. november 2017 Preizkusno predavanje dr. Jan Tippner

Dr. Jan Tippner bo imel v ponedeljek, 18. 12. 2017 ob 10:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje "Znanost o lesu".

Predavanje z naslovom " Modeling of Wood: Description of Behavior of Wood by the Numerical Simulations" bo potekalo v predavalnici FAMNIT-Muzejski1, Muzejski 7, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni k udeležbi.


ponedeljek, 27. november 2017 Konec tedna v znamenju mednarodnih obiskov z matematičnim predznakom

Pretekli konec tedna je na UP FAMNIT minil v znamenju obiskov mednarodnih znanstvenikov, še dodaten predznak dogajanja pa je bila matematika.

Uvod je bil karseda prazničen, saj je v četrtek, 23. 11. 2017, izr. prof. dr. Martin Milanič (UP FAMNIT in UP IAM) prejel prestižno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke, in sicer za znanstvene dosežke na področju diskretne matematike.
Kot smo že poročali, gre za eno najprestižnejših nagrad za dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jo podeljuje Republika Slovenija raziskovalcem v Republiki Sloveniji, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v državi.

 
(Na fotografijah: izr. prof. dr. Martin Milanič, prejemnik Zoisovega priznanja. Desno: izr. prof. dr. Klavdija Kutnar (dekanja UP FAMNIT), prof. dr. Tomaž Pisanski, prof. dr. Pavel Exner (predsednik Evropskega matematičnega društva), prof. dr. Dragan Marušič (rektor UP), izr. prof. dr. Martin Milanič, dr. Tomaž Boh (državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS) in izr. prof. dr. Vito Vitrih (direktor UP IAM).

Slavnostne podelitve se je udeležil tudi predsednik Evropskega matematičnega društva, prof. dr. Pavel Exner, katerega je Univerza na Primorskem gostila v okviru rednega sestanka izvršnega odbora omenjenega društva.
Ta je potekal od petka do nedelje v Portorožu, to je na lokaciji, kjer bo naša univerza leta 2020 gostila 8. Evropski kongres matematike - 8ECM. Poleg predsednika so se sestanka udeležili še vsi ostali člani odbora, to so mednarodno uveljavljeni univerzitetni profesorji in raziskovalci na različnih matematičnih področjih. Na trodnevnem srečanju so obravnavali bogato delovanje društva in seveda preverili potek organizacije kongresa 8ECM. Poleg svetovnega je evropski kongres matematike drugi največji dogodek na področju matematike na svetu. Organiziran je vsaka 4 leta, na njem pa sodeluje več kot 1.000 matematikov. Organizacija dogodka zato poteka s polno paro, kar je odbor tudi pohvalil.


(Na fotografiji: udeleženci sestanka izvršnega odbora Evropskega matematičnega društva v Portorožu)

Gostje pa so obiskali tudi UP FAMNIT, kjer so v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja študentom in raziskovalcem fakultete in UP IAM predstavili svojo raziskovalno dejavnost:v petek je Akad. prof. dr. Marko Tadić z Univerze v Zagrebu izvedel predavanje z naslovom On non-commutative harmonic analysis and theory of automorphic forms. V ponedeljek pa je niz obiskov sklenil še prof. dr. Vicente Muñoz Velázquez s predavanjem z naslovom Complex, symplectic and Kahler geometry.
Prof. dr. Muñoz Velázquez je redni profesor na Universidad Complutense de Madrid Facultad de Matematicas. Doktoriral je iz matematike na Univerzi v Oxfordu, je aktiven član španskega kraljevega društva za matematiko in izvršnega odbora Evropskega matematičnega združenja ter raziskuje na področju geometrije in topologije.

 
(Na fotografijah: predavanji Akad. prof. dr. Marka Tadića in prof. dr. Vicenta Muñoza Velázqueza)

V veselje in čast nam je, da lahko gostimo toliko mednarodno uveljavljenih znanstvenikov in raziskovalcev, saj na tak način še bolj odpiramo našo univerzo v svet.


sobota, 25. november 2017 Akad. prof. dr. Marko Tadić gost UP FAMNIT

V petek, 24. 11. 2017, smo na UP FAMNIT gostili akad. prof. dr. Marka Tadića z Univerze v Zagrebu.
Dr. Tadić je doktoriral iz matematike na Univerzi v Zagrebu, kjer je danes redni profesor na Prirodoslovno-matematični fakulteti.
Bil je gostujoči profesor in raziskovalec na številnih univerzah in inštitutih po svetu (University of Chicago, University Paris VI, Max Planck Institute for Mathematics Bonn, University Paris-Orsay, University of Utah, University of Münster, National University of Singapore, The Hong Kong University of Science and Technology, University Denis Diderot - Paris 7). Od leta 2000 je redni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti. Raziskuje na področju teorije reprezentacij reduktivnih grup v povezavi z nekomutativno harmonsko analizo.

V okviru matematičnega raziskovalnega seminarja je našim študentom, profesorjem in raziskovalcem predstavil svoje delo v predavanju z naslovom On non-commutative harmonic analysis and theory of automorphic forms.

 

Gostje raziskovalnih matematičnih seminarjev so mednarodno uveljavljeni raziskovalci, njihovi obiski pa odpirajo nove možnosti sodelovanja med UP FAMNIT in UP IAM ter drugimi univerzami in raziskovalnimi ustanovami po svetu.

Naslednji gost seminarja bo prof. dr. Vicente Muñoz Velázquez (Universidad Complutense de Madrid Facultad de Matematicas), katerega Univerza na Primorskem gosti v okviru zasedanja izvršnega odbora Evropskega matematičnega društva v Portorožu (24.-26. 11. 2017)

 


sobota, 25. november 2017 Matematični adventni koledar 2017 – nagradni kviz za dijake in osnovnošolce

Oddelek za matematiko UP FAMNIT tudi letos organizira nagradni kviz Matematični adventni koledar.

Osnovnošolci (8. in 9. razred) in dijaki ste vabljeni, da se preizkusite v reševanju matematičnih nalog v Matematičnem adventnem koledarju.
Tekmovali boste v treh kategorijah: 8. in 9. razred, 1. in 2. letnik in 3. in 4. letnik. 

Z matematičnim adventnim koledarjem se boste zabavali od 1. do 20. decembra 2017. Za vsako nalogo imate na voljo en dan (od polnoči do polnoči).

V vsaki tekmovalni kategoriji bomo podelili tri enakovredne nagrade: USB ključek in majico.

Tekmujejo lahko samo osnovnošolci (8. in 9. razred) in dijaki in sicer tako, da ustvarite svoj račun tukaj.

Ostali se lahko prijavite  tukaj.

NOVO: Letos vabimo k sodelovanju tudi mlade po celem svetu, saj so naloge tudi v angleškem jeziku


petek, 24. november 2017 Izr. prof. dr. Martin Milanič prejel Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke

Z iskrenim veseljem sporočamo, da je izr. prof. dr. Martin Milanič prejel prestižno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke, in sicer za znanstvene dosežke na področju diskretne matematike.
Gre za eno najprestižnejših nagrad za dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jo podeljuje Republika Slovenija raziskovalcem v Republiki Sloveniji, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v državi.

Dr. Martin Milanič je po študiju uporabne matematike na FMF v Ljubljani je leta 2007 doktoriral na univerzi Rutgers (New Jersey, ZDA). Raziskovalno delo je nadaljeval na podoktorskem usposabljanju na univerzi v Bielefeldu (Nemčija), po več kot petih letih v tujini pa se je leta 2009 zaposlil na Univerzi na Primorskem. Nekdaj zelo uspešen udeleženec matematičnih tekmovanj se danes ukvarja z diskretno matematiko, predvsem z algoritmično teorijo grafov. Raziskovalno deluje na področju diskretne matematike in teoretičnega računalništva, njegova bibliografija obsega več kot 70 izvirnih znanstvenih člankov in poglavje v znanstveni monografiji, odmevnost njegovega dela pa izkazuje več kot 290 čistih citatov v zadnjih desetih letih.

V utemeljitvi priznanja so člani Odbora RS za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti in Puhovo priznanje, ki mu predseduje prof. dr. Tamara Lah Turnšek, takole zapisali:

Dr. Milanič v svojem raziskovalnem delu poseben poudarek namenja študiju strukturnih in algoritmičnih vidikov grafovskih razredov. Njegovi najpomembnejši raziskovalni prispevki temeljijo na novih konceptih in ugotovitvah v teoriji grafovskih razredov (ekvistabilni in CIS grafi, pragovni koncepti in dominacija), na uvedbi novih grafovskih parametrov na področju povezanosti in dominacije v grafih (separabilnost in Grundyjevo dominantno število), na študiju računske zahtevnosti optimizacijskih problemov na grafih in omrežjih (neodvisna množica, vektorska povezanost, viralni marketing) ter na razvoju modelov in odkrivanju novih možnih uporab metod teorije grafov in kombinatorične optimizacije v bioinformatiki. S svojim raziskovalnim, mentorskim in organizacijskim delom tako ključno prispeva k razvoju tega podpodročja matematike v Sloveniji.

     
Foto: RTV TV SLO (http://4d.rtvslo.si/arhiv/podelitve-nagrad/174504412)

Posnetek prenosa proslave si lahko ogledate na tej povezavi – portret in podelitev priznanja dr. Milaniču pa najdete od minute 54:40 dalje.

Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja Ambasador znanosti in Puhovih priznanj je potekala v četrtek, 23. novembra 2017 – kot vsako leto ob obletnici rojstva Žige Zoisa. Zoisovo nagrado za življenjsko delo je letos prejel prof. dr. Slobodan Žumer, podeljene pa so bile še tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke in štiri Zoisova priznanja ter tri Puhova priznanja. Več o letošnjih nagrajencih in obrazložitve nagrad lahko preberete tukaj.

Slavnostne podelitve se je udeležil tudi prof. dr. Pavel Exner, predsednik Evropskega matematičnega društva, ki je v teh dneh gost UP FAMNIT.
Na spodnji fotografiji: izr. prof. dr. Klavdija Kutnar (dekanja UP FAMNIT), prof. dr. Tomaž Pisanski, prof. dr. Pavel Exner, prof. dr. Dragan Marušič (rektor UP), izr. prof. dr. Martin Milanič, dr. Tomaž Boh (državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS) in izr. prof. dr. Vito Vitrih (direktor UP IAM).

Našemu sodelavcu dr. Martinu Milaniču iskreno čestitamo in mu želimo še veliko uspehov in izzivov na njegovi raziskovalni in pedagoški poti!


petek, 24. november 2017 UP IAM zaposluje sodelavca v IKT službi

UP IAM je objavil razpis za naslednjo delovno mesto:

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Pričetek dela bo predvidoma 1. 1. 2018 oziroma po dogovoru. Ključno delovno področje je delo v IKT službi.

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja računalništva oziroma informacijskih tehnologij oziroma sorodnega področja,

 • znanja za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema, dobro znanje programiranja (PHP, JAVASCRIPT), izkušnje s podatkovnimi bazami (MYSQL, POSTGRESQL), izkušnje z modernimi SPA spletnimi tehnologijami (ANGULARJS, REACT),

 • izkušnje na IKT področju (3 leta),

 • znanje angleškega jezika.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • razvoj novih funkcionalnosti obstoječih aplikacij,

 • koordinacija razvoja aplikacije s strokovnimi službami članic,

 • koordinacija z IKT službami članic glede urejanja dostopa na novo zaposlenim,

 • podpora zaposlenim pri uporabi aplikacij,

 • podpora strokovnim službam pri uporabi aplikacij,

 • spremljanje industrijskih standardov za uporabo tehnologije uporabljene pri razvoju aplikacij in razvoj ustreznih sprememb,

 • spremljanje varnostnih napak pri uporabljenih tehnologijah in posodabljanje programske opreme, razvoj potrebnih sprememb aplikacij,

 • redno posodabljanje programske opreme spletnih in podatkovnih strežnikov na katerem tečejo aplikacije,

 • razvoj potrebnih sprememb aplikacij,

 • skrb za varnostne kopije podatkov, izvorne kode, nastavitev uporabljene programske opreme.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju IKT.

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do petka, 1. 12. 2017.

Pisne ponudbe pošljite na elektronski naslov kontaktne osebe ali neposredno na naslov: UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper.

Prosto delovno mesto je objavljeno tudi na Zavodu RS za zaposlovanje. Razpis je odprt od 23. 11. 2017 do 1. 12. 2017.

Kontaktna oseba:
Lara Gorela, Kadrovska služba
e-mail : lara.gorela@upr.si
telefon: 05 611-75-77   


petek, 24. november 2017 UP FAMNIT zaposluje sodelavca v projektni pisarni in sodelavca v IKT službi

UP FAMNIT je objavil razpis za naslednji dve delovni mesti: 

1) Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Pričetek dela bo predvidoma 1. 1. 2018 oziroma po dogovoru. Ključno delovno področje je administrativno vodenje projektov.

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),

 • znanje angleškega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in zanesljivost,

 • sposobnost timskega dela,

 • samostojnost,

 • komunikacijske sposobnosti.

Druga zaželena znanja:

 • analitične in metodološke sposobnosti,

 • zaželene so izkušnje z administrativnim vodenjem mednarodnih projektov,

 • odlično poznavanje dela z bazami podatkov (Excel),

 • poznavanje in uporaba IKT orodij za analizo in raziskovanje, izkušnje s podporo z delom s socialnimi omrežji, spletno stranjo,

 • poznavanje orodij za upravljanje vsebin na spletnih straneh ter povezovanjem vsebin med različnimi mediji,

 • odlične kompetence pisnega izražanja,

 • organizacijske sposobnosti,

 • storitvena naravnanost,

 • proaktivnost in samoiniciativnost.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • administrativno vodenje projektov,

 • samostojno svetovanje na svojem delovnem področju,

 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,

 • oblikovanje poročil, sklepov in stališč z delovnega področja,

 • koordinacija, spremljanje in izvajanje različnih upravnih postopkov z delovnega področja,

 • spremljanje zakonodaje in informacij z delovnega področja,

 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje z vodenjem nacionalnih in/ali mednarodnih projektov, prav tako so zaželene izkušnje s področja vodenja javnih naročil na področju nabave raziskovalne opreme.

Prosto delovno mesto je objavljeno tudi na Zavodu RS za zaposlovanjeRazpis je odprt od 23. 11. 2017 do 1. 12. 2017.

2) Samostojni strokovni delavec VII/1

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Pričetek dela bo predvidoma 1. 1. 2018 oziroma po dogovoru. Ključno delovno področje je delo v IKT službi.

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska izobrazba prve stopnje s področja računalništva oziroma informacijskih tehnologij oziroma sorodnega področja,

 • znanje angleškega jezika,

 • znanje za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema,

dobro poznavanje LINUX imeniškega okolja (LDAP, SAMBA, RADIUS, KERBEROS, NFS),

dobro poznavanje računalniške strojne opreme (nabava, popravila),dobro poznavanje Microsoft orodij (Office, Windows),

 • izkušnje na IKT področju dela (3 leta).

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • skrb za operativnost in delovanje računalniško-komunikacijskega sistema,

 • svetovanje pri nabavi in nabava računalniške opreme za pedagoško in raziskovalno dejavnost,

 • skrb za strežniško infrastrukturo,

 • pomoč pri uporabi IKT tehnologij strokovnim službam, pedagoškim sodelavcem in raziskovalcem.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju IKT.

Prosto delovno mesto je objavljeno tudi na Zavodu RS za zaposlovanje. Razpis je odprt od 23. 11. 2017 do 1. 12. 2017.

- - - - - 

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do petka, 1. 12. 2017. Zaželeno je, da so pisne ponudbe napisne tudi v angleškem jeziku.

Pisne ponudbe pošljite na elektronski naslov kontaktne osebe ali neposredno na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Lara Gorela, Kadrovska služba
e-mail : lara.gorela@upr.si
telefon: 05 611-75-77                                                          


četrtek, 23. november 2017 Dr. Elena Bužan in Felicita Urzi (UP FAMNIT) soavtorici znanstvenega članka v reviji Journal of the American Medical Directors Association

Dr. Elena Bužan in Felicita Urzi z UP Famnit ter dr. Boštjan Šimunič z Znanstveno-raziskovalnega središča Koper so v reviji Journal of the American Medical Directors Association objavili rezultate znanstvene raziskave, ki je prvič potrdila uporabno in klinično vrednost vprašalnika za oceno sarkopenije v populaciji starejših odraslih, ki živijo v domovih za upokojence. Sarkopenija je izguba mišične mase in mišičnih funkcij (moči in zmogljivosti), povezana z degenerativnimi starostnimi spremembami v telesni sestavi. S tem je tudi postavljen prvi temelj za nadaljnje delo v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Več o vsebini članka z naslovom Basis for Sarcopenia Screening With the SARC-CalF in Nursing Homes in opravljenem raziskovalnem delu lahko preberete na portalu UP BUDI.

Čestitke za mednarodno odmeven raziskovalni dosežek!


sreda, 22. november 2017 Študenta Famnita tudi letos na Srednjeevropskem računalniškem tekmovanju iz programiranja v Zagrebu

Od 17. do 19. novembra 2017 sta se Mikita Akulich in Anton Uramer kot člana Famnitove tekmovalne ekipe udeležila Srednjeevropskega tekmovanja iz programiranja – CERC 2017. Na zagrebški Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo so imeli tekmovalci 5 ur časa za reševanje 12 nalog, med katerimi so bile nekatere izjemno zahtevne, saj velja srednjeevropska regija za eno izmed najtežjih na svetu.

Tekmovanje se je udeležilo 69 ekip z 29 univerz iz Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije. Okrnjena ekipa Famnita (en študent se tekmovanja ni mogel udeležiti) je vseeno rešila eno nalogo in zasedla končno 57. mesto.

Več o tekmovanju najdete na spletni strani UPM.

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, ki so na CERC 2017 zastopali slovenske univerze!


torek, 21. november 2017 Dr. Klen Čopič Pucihar in Leo Gombač uspešna na natečaju Podjetna Primorska!

V ponedeljek, 20. novembra, se je s tradicionalno slavnostno razglasitvijo zmagovalcev zaključil letošnji natečaj za najboljšo poslovno idejo Primorske »Podjetna Primorska 2017«, ki ga v sodelovanju s partnerji že enajsto leto organizira UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske.

Na letošnji natečaj se je prijavilo 41 podjetniških skupin, in sicer v treh kategorijah: Optimist, Navigator in Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem. Ti so imeli kasneje možnost usvojiti in poglobiti svoje znanje na različnih področjih: na podjetniških delavnicah med aprilom in junijem so krepili znanje na področju poslovnih modelov in sistemih za poslovno načrtovanje, s kariernim svetovanjem pa so utrdili svoje podjetniške ekipe.

Na podlagi ocen strokovne komisije je nato 16 finalistov nadaljevalo svojo podjetniško pot in izobraževanje v okviru natečaja. V kategoriji Rektorjeva nagrada je na koncu najbolj prepričal projekt Pan Map, ki preko aplikacije na telefonu in slike zemljevida ponudi številne dodatne vsebine obiskanih krajev. Projekt je ekipno delo doc. dr. Klena Čopiča Puciharja (visokošolskega učitelja na UP FAMNIT), Bojana in Petra Simončiča ter magistrskega študenta Računalništva in informatike na UP FAMNIT Lea Gombača.

Vsem iskreno čestitamo za večmesečni trud originalne podjetniške ideje!

Več o ostalih nagradah in projektih lahko preberete na portalu UP BUDI.


(Na fotografiji Zdravka Primožiča/FPA: Zmagovalci natečaja Karmen Koren, David Kodarin ter Peter Simončič in Leo Gombač - UP FAMNIT)

 


sreda, 15. november 2017 Delavnica o diskretni in računalniški biomatematiki in matematični kemiji 2017

Ta teden na UP FAMNIT gostimo mednarodno Delavnico o diskretni in računalniški biomatematiki in matematični kemiji 2017 (Workshop on Discrete and Computational Biomathematics and Mathematical Chemistry 2017), ki ga organiziramo v sodelovanju s Slovenskim društvom za diskretno in uporabno matematiko.

Od srede, 15. 11. do petka 17. 11. se bodo zvrstila predavanja in druge aktivnosti, ki jih bodo izvajali tudi gostujoči predavatelji z Univerze v Leipzigu.

Na delavnice so vabljeni vsi študenti in zaposleni. Podroben program z izvlečki predavanj je objavljen na tej povezavi.


(Na fotografiji gostje z Univerze v Leipzigu: Jörg Fallmann, Sarah Berkemer, Nancy Retzlaff, Jörg Fallmann in asistent UP FAMNIT Nino Bašić)


ponedeljek, 13. november 2017 Uspešno letno srečanje slovenskih botanikov na UP FAMNIT

V soboto, 11. 11. 2017, je v Kopru potekalo tradicionalno srečanje slovenskih botanikov – Wraberjev dan, ki ga vsako leto organizira Botanično društvo Slovenije, tokratni soorganizator in gostitelj pa je bil Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT.

Dogodka se je letos udeležilo rekordno število profesionalnih in amaterskih botanikov ter študentov, ki jih zanima svet rastlin. Po uvodnem pozdravu predsednika društva Jošta Stergarška in tajnice društva dr. Simone Strgulc Krajšek, je navzoče v imenu Famnita nagovoril dr. Boštjan Surina. Sledil je nagovor dr. Igorja Dakskoblerja, ki je nekaj besed namenil spominu na junija letos preminulega gozdarja, botanika in fitocenologa prof. dr. Marka Accetta, Anka Vončina pa je predstavila delo amaterskega botanika Branka Dolinarja, ki letos praznuje 70. let.

Nato je več kot 70 slušateljem svoje delo in raziskave predstavilo 15 slovenskih botanikov. UP FAMNIT so s kar štirimi referati zastopali dr. Boštjan Surina, dr. Peter Glasnović, Manica Balant in dr. Živa Fišer Pečnikar (na fotografiji spodaj levo). Predstavili so nekatere raziskave, na katere se osredotočajo v zadnjih letih. Tu gre poudariti predvsem raziskave oprašitevene biologije, ki so na naših tleh nekaj novega. Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili predavanjem, ki so poleg strokovne plati prikazovala tudi terensko delo, saj raziskave naših učiteljev potekajo v večji meri na terenu, na primer v Črni gori, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem, nekatere pa tudi bliže, v Sloveniji.
Program celotnega dneva si lahko preberete na tej povezavi.

      

»V svojem raziskovalnem delu se botaniki osredotočajo na različne rastlinske vrste in procese. Poleg seznanitve s tem, kar raziskujejo na primer naši kolegi botaniki v Ljubljani in Mariboru, so tovrstna srečanja pomembna za izmenjavo metodologij, izkušenj in stikov,« meni dr. Živa Fišer Pečnikar. »Na srečanjih imajo mlajši kolegi – tudi študentje – možnost spoznati starejše, uveljavljene botanike. Čeprav se mnogi med sabo že poznamo, nam pogosto primanjkuje časa, da bi se poglobili v raziskovalne projekte vsakega posameznika. Vsaj enkrat na leto imamo tako priložnost, da prisluhnimo ostalim in se celo poglobimo v teme, s katerimi se sicer ne srečujemo

  

Kot rečeno se srečanja niso udeležili le strokovnjaki in amaterski botaniki, ampak tudi študenti študijskih programov Biodiverziteta in Varstvo narave, ki so tudi pomagali pri izvedbi srečanja. Žiga Vrhovec, študent Biodiverzitete, takole pravi: »Botanika je veja biologije, ki me najbolj zanima in bi svojo morebitno pot raziskovalca najraje namenil prav njej. Zato sem se Wraberjevega dneva z veseljem udeležil z namenom, da spoznam slovenske botanike, izvem novosti raziskav in da pobližje spoznam življenje botaničnega raziskovalca. Študentje se običajno udeležujemo takih dogodkov prav zaradi zanimanja smeri, teme katerim je dogodek posvečen in zaradi stika z ostalimi raziskovalci iz tega področja. Najbolj mi je bilo všeč predavanje z naslovom »Rastlinstvo Črne prsti in njena botanična pot«, zaradi mojega osebnega zanimanja za to območje Slovenije in ker me pri botaniki najbolj zanima raziskovanje vegetacije določenega območja, zakaj ravno tam rastejo nekatere vrste rastlin in kaj se da iz tega sklepati. Tudi razpored predavanj in odmorov je bil smiselno zasnovan, tako, da je bilo ravno dovolj časa še za druženje in spoznavanje

Na srečanju so otvorili tudi fotografsko razstavo Jošta Stergarška, predsednika društva, ki se ukvarja tudi z naravoslovno fotografijo. Čudovite fotografije rastlin si lahko ogledate na hodniku UP FAMNIT (Glagoljaška 8).

Glede na besede udeležencev in visoko udeležbo je bilo srečanje zelo uspešno. Raziskovalci Oddelka za biodiverziteto pa so si enotni v sledeči misli: »Sodelovanje FAMNITa, kjer botanične raziskave pravzaprav potekajo šele nekaj zadnjih let, z botaniki z Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in ZRC SAZU je za nas izjemnega pomena, hkrati pa smo s soorgaizacijo dogodka prispevali k promociji Univerze na Primorskem, FAMNITa ter Oddelka za biodiverziteto. Prijetno vzdušje na dogodku, ki je trajal do večernih ur, in kakovost predstavitev naših raziskav, nam dajejo vedeti, da se postavljamo ob bok preostalim že uveljavljenim slovenskim inštitucijam, ki delujejo na področju botanike.« so si enotni sodelavci na oddelku.«

 

Botanično društvo Slovenije je nastalo leta 1998 na pobudo pokojnega prof. Toneta Wraberja (1938–2010). Ta je dal pobudo tudi za redna srečanja med botaniki, ki v spomin na slovenskega botanika, danes nosijo njegovo ime. Botanično društvo pomembno prispeva k razvoju slovenske botanike, saj spodbuja druženje na predavanjih, izletih po Sloveniji in srečanjih, organizira pa tudi tekmovanja v poznavanju flore za osnovno- in srednješolce ter izdaja strokovno revijo Hladnikia, v kateri izhajajo floristični, vegetacijski in drugi botanični prispevki.


petek, 10. november 2017 Drugo predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2017/18

Na drugem letošnjem predavanju z naslovom

»Kako sestaviti očem neviden polieder?«,

ki bo potekalo

v sredo, 15. novembra 2017, ob 18.00,

Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper),

bo dr. Nino Bašić (UP FAMNIT, UP IAM in IMFM) na poljuden način predstavil rezultate raziskav skupine slovenskih kemikov in matematikov, ki bi lahko vodili do pomembnega razvoja v medicini. Problem samosestavljanja poliedrov iz proteinov bomo modelirali s pomočjo teorije grafov in se, za učinkovitejše reševanje problema, oprli tudi na simetrijske lastnosti poliedrov.

O predavatelju:  
Nino Bašić je diplomiral leta 2011 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, doktoriral pa leta 2016 pod mentorstvom prof. dr. Tomaža Pisanskega in prof. dr. Patricka W. Fowlerja. Raziskovalno se ukvarja s kemijsko teorijo grafov, topološko teorijo grafov, konfiguracijami in aplikacijami teorije grafov v znanosti. Je član strokovnih komisij za srednješolsko in študentsko računalniško tekmovanje pri ACM Slovenija. Od leta 2016 je zaposlen na FAMNIT-u.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si.

Veselimo se novih popotovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

Vljudno vabljeni!


petek, 3. november 2017 Na Mesecu oblikovanja 2017 tudi igra Spomin na les, ki so jo razvili študenti UP

Večmesečno delo, ki so ga študenti UP opravili v okviru projekta Po kreativni poti do znanja se je obrestovalo: igra »Spomin na les« bo predstavljena na Mesecu oblikovanja 2017 v Ljubljani!

Cilj projekta Spomin na les je bil razviti in oblikovati igro, ki bi vsebovala različna podajanja znanja: od vizualnih podob, preko otipa in dodatnega natisnjenega gradiva. Uspeh učenja je namreč v veliki meri odvisen od integriranosti uporabe vseh čutil v procesu učenja, zato lahko izkustveno učenje in učenje skozi igro privedeta do bistveno boljših rezultatov kot suhoparno pomnjenje podatkov iz knjig.

Igra Spomin na les je izdelana iz avtohtonega slovenskega lesa, s čimer so sodelujoči na projektu poudarili pomen lokalnih virov. Igra vključuje pedagoški pristop k učenju naravoslovja, študentje pa so v času dela spoznali, na kakšen način lahko iz materiala, ki je pravzaprav lahko dostopen, izdelajo igračo visoke estetske in pedagoške vrednosti ter pri tem spodbujajo razvoj malega gospodarstva v Sloveniji.

V projektu »Spomin na les« so sodelovali naslednji študenti: Erik Jurman (Biodiverziteta), Nika Kogoj (Varstvo narave), Aleksandra Bjelovuk (Računalništvo in informatika) – vsi UP FAMNIT, Mateja Gladek in Matija Skapin s programa Razredni pouk UP PEF ter Martin Oblak – Management UP FM. Delovna mentorja sta bila Eva Štrukelj in Ignacio Lopeza Sole, ki ustvarjata blagovno znamko LesnaVesna, pedagoški mentorji pa so bili doc. dr. Živa Fišer Pečnikar (UP FAMNIT), izr. prof. dr. Darjo Zuljan (UP PEF) in prof. dr. Štefan Bojnec (UP FM).

Letošnji mednarodni festival Mesec oblikovanja je že sedemnajsti po vrsti in v mesecu dni prinaša oblikovalske razstave ter številne dogodke s področja oblikovanja domačih in tujih avtorjev. Letos je med drugim poseben poudarek namenjen prav oblikovanju lesa. Spomin na Les se predstavlja na razstavi Igrače za male in velike otroke.

Čestitke vsem sodelujočim za uspeh in odlično opravljeno delo!


Na fotografiji: levo - ploščice igre Spomin na les.


ponedeljek, 23. oktober 2017 Diplomantka Biopsihologije Anita Turšič na obisku na Famnitu

Vse študente in zaposlene UP FAMNIT vabimo na srečanji z diplomantko Biopsihologije Anito Turšič, ki bosta v torek, 24. 10., ob 14.00 v predavalnici DŠD-2-MP2 oziroma v sredo 25.10., ob 10.30 v FAMNIT-VP.

Anita Turšič je dodiplomski študij Biopsihologije zaključila leta 2013 z nalogo Vpliv spanja na konsolidacijo spomina (mentor: izr. prof. dr. Anton Grad, somentor: asist. dr. Bogdan Polajner). Podiplomski študij je nato nadaljevala na Univerzi v Maastrichtu na Nizozemskem, kjer je dve leti kasneje zaključila magistrski program Kognitivna nevroznanost (Research master in Cognitive and Clinical Neuroscience) z nalogo Differentiating semantic mental states based on hemodynamic brain responses. V njej je predstavila raziskovalno delo, ki ga je opravila v času prakse pod mentorstvom dr. Bettine Sorger in prof. dr. Rainerja Goebla, ko je uporabila funkcionalno magnetno resonancno slikanje (fMRI) kot možgansko-računalniški vmesnik (Brain-computer interface) za omogočanje neverbalne komunikacije.

Sledilo je delo kot raziskovalna asistentka na isti univerzi, ko je raziskovala nevroekonomijo ter zaznavo čustev in solz, konec poletja pa je vpisala doktorski študij, v sklopu katerega raziskuje na področju neurofeedbacka.

Gostja bo izvedla dve predavanji, in sicer:

 • v torek, 24. 10., 14.00–15:30 v predavalnici DŠD-2-MP2 – predavanje za podiplomske študente,
 • v sredo, 25. 10., 10.30–12:00 v predavalnici FAMNIT-VP – predavanje za dodiplomske študente.

Na predavanjih bo med drugim predstavila svoje delo na področju Možgansko-računalniških vmesnikov (Brain-computer interfaces) s primeri, kako denimo komuniciramo s pacienti s sindromom vklenjene zavesti.

Svoje raziskovalno delo in izkušnje v tujini bo Anita Turšič predstavila tudi širšemu občinstvu:

 • v torek, 24.10., ob 19.30 v avli Galeba (Kettejeva 1, pritličje), ko bo gostja Društva študentov Biopsihologije.

Dogodek organizira Združenje Alumni UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!


nedelja, 22. oktober 2017 Objavljena nova metoda prepoznavanja delfinov - vodilni avtor Tilen Genov

Tilen Genov z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT je vodja raziskave, ki je pokazala, da je posamezne delfine možno razlikovati na podlagi obrazov in s tem izumil novo metodo identifikacije delfinov. Svoje izsledke je skupaj z mednarodno ekipo znanstvenikov predstavil v raziskavi, ki je bila minuli konec tedna objavljena v mednarodni reviji Marine Mammal Science, osrednji znanstveni reviji za znanost o morskih sesalcih.

Že dolgo je znano, da je posamezne delfine možno prepoznavati na podlagi naravnih oznak na hrbtnih plavutih. Prav zaradi tega danes vemo, da v slovenskem morju živi okoli 150 delfinov, ki jih raziskovalci društva Morigenos preučujejo in spremljajo od leta 2002. Toda oznake na plavutih se spreminjajo, težava pa je tudi v tem, da mladiči na plavutih še nimajo oznak, po katerih bi jih lahko prepoznavali. Dodatni načini prepoznavanja so torej lahko zelo koristni.

Znanstveniki so nedavno ugotovili, da je delfine možno prepoznavati na podlagi njihovih obrazov, kar doslej ni bilo znano. Zadevo je odkril Tilen Genov, raziskovalec in asistent na Oddelku za biodiverziteto UP FAMNIT, predsednik Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos in prvi avtor raziskave, ki na UP FAMNIT o morskih sesalcih poučuje tudi v okviru magistrskega študijskega programa Varstvo narave. Skupaj z mednarodno ekipo znanstvenikov je zasnoval študijo, v kateri so morali izkušeni ter neizkušeni opazovalci primerjati fotografije obrazov delfinov in jih pravilno povezati. Rezultati so pokazali, da tako izkušeni kot tudi neizkušeni opazovalci lahko ločijo posamezne osebke na podlagi njihovih obrazov, celo kadar primerjajo levo in desno stran obraza. Raziskava je prav tako pokazala, da so obrazne poteze pri delfinih dolgotrajne in omogočajo identifikacijo na dolgi rok.

Ta nova metoda prepoznavanja sicer ne more nadomestiti identifikacije na podlagi plavuti, lahko pa jo dopolnjuje. Obrazi za razliko od plavuti niso podvrženi tolikšni meri sprememb zaradi zunanjih vplivov, zato so lahko dolgoročno bolj zanesljivi. Nova metoda je primerna tudi za mladiče, katerih plavuti navadno niso dovolj označene, da bi jih lahko zanesljivo prepoznali tudi takrat, ko se osamosvojijo in zapustijo svojo mamo, zato lahko izboljša poznavanje medgeneracijskih povezav v populaciji. Še posebej obetavna utegne biti pri tistih vrstah delfinov, ki na plavutih navadno nimajo prav dosti oznak, ali pri vrstah, ki hrbtne plavuti sploh nimajo.

Raziskava, objavljena v uveljavljeni mednarodni znanstveni reviji, kaže, da tudi raziskovalci, ki delujejo na UP FAMNIT, prispevajo k poznavanju morskih sesalcev na svetovni ravni.


torek, 17. oktober 2017 Prof. dr. Tomaž Pisanski (UP FAMNIT) soavtor članka v Nature Biotechnology - najuglednejši znanstveni reviji na področju biotehnologije na svetu

Slovenski znanstveniki so razvili proteinske kletke, ki se v celicah sestaviji v želeno obliko

Znanstveniki Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu so razvili nov tip materialov, proteinski origami, ki se lahko sintetizira v celicah ter sam od sebe sestavi v nanometrske kletke. Izumili so splošno metodo za načrtovanje kletk katerih koli geometrskih oblik in naredili tetraeder, kvadratno piramido in trikotno prizmo. Trikotna prizma je med drugim največji umetni protein iz ene verige, ki vsebuje več kot 700 aminokislin. Dokazali so, da se kletke pravilno zvijejo v človeških celicah in celo živih miškah, kjer ne povzročajo vnetja ali drugih neželenih odzivov. 

Rezultate so objavili v znanstveni reviji Nature Biotechnology, ki velja za najuglednejšo znanstveno revijo na področju biotehnologije na svetu. Avtorji raziskave menijo, da imajo tovrstne proteinske kletke velik potencial za uporabo za dostavo zdravil, tvorbo sodobnih cepiv, katalizo kemijskih reakcij, snovanje funkcionalnih materialov in konstruiranje senzorjev.

Delo je finančno podprla ARRS, mednarodni ERANET projekt Bioorigami, ki ga vodi prof. Jerala, ter več drugih virov. Raziskovalno delo je vključevalo širok nabor znanstvenih pristopov od molekularne in strukturne biologije, imunologije do matematike. Pri delu so sodelovali predvsem raziskovalci Odseka za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta ter matematik ter strukturni biologi iz Slovenije ter tujine.
Prvo avtorstvo raziskave si delita dr. Ajasja Ljubetič ter Fabio Lapenta, ki na Kemijskem inštitutu in podiplomskem študiju Biomedicine opravlja doktorat preko Marie Skłodowska Curie projekta Tollerant.
Delo je bilo kot rečeno objavljeno v znanstveni reviji Nature Biotechnology, ki velja za najuglednejšo znanstveno revijo na področju biotehnologije in ima faktor vpliva več kot 40.

Avtorji članka iz Slovenije so: Ajasja Ljubetič, Fabio Lapenta, Helena Gradišar, Igor Drobnak, Jana Aupič, Žiga Strmšek, Duško Lainšček, Iva Hafner-Bratkovič, Andreja Majerle, Nuša Krivec, Mojca Benčina, Tomaž Pisanski in Roman Jerala.

Slovenski avtorji raziskave (z leve): Roman Jerala, Helena Gradišar, Ajasja Ljubetič, Fabio Lapenta, Andreja Majerle, Duško Lainšček, Žiga Strmšek, Iva Hafner-Bratkovič, Jana Aupič, Mojca Benčina in Tomaž Pisanski.

Več o raziskavi:

Proteini predstavljajo najbolj kompleksne nanostrukture, ki v celicah opravljajo večino nalog potrebnih za življenje. Proteini so sestavljeni iz zaporedja aminokislin, ki določajo njihovo prostorsko strukturo in lastnosti. Število možnih aminokislinskih zaporedij je skoraj neskončno, saj že za proteine dolge 64 aminokislin število kombinacij presega število atomov v vesolju. To pomeni, da je poleg proteinov, ki obstajajo v naravi  možno načrtovati proteine, ki se v naravi niso nikoli pojavili in ki zavzamejo novo strukturo. Področje načrtovanja proteinov se je v zadnjih letih  izjemno razvilo. Znanstveniki iz Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu pod vodstvom prof. Romana Jerale je leta 2013 v reviji Nature Chemical Biology predstavila nov tip proteinskih struktur, sestavljenih iz modulov, ki tvorijo tetraeder, tristrano piramido https://goo.gl/NEsqKT.

Sedaj je ta skupina v razširjeni sestavi naredila pomemben korak naprej in pokazala, da lahko na podobnem principu načrtujejo aminokislinska zaporedja, ki se same od sebe sestavijo tudi v bolj kompleksne proteinske kletke, v obliki štiristrane piramide ter tristrane prizme, pri čemer so s 700 aminokislinami v zaporedju pripravili doslej najdaljši načrtovan protein. To tehniko so poimenovali proteinski origami na osnovi obvitih vijačnic. Posebej pomembno je, da so pokazali, da se te proteinske kletke same od sebe sestavijo v celicah znotraj organizma, podobno kot naravni proteini in celice jih sprejmejo kot naravne proteine, kar bo pomembno za medicinske namene. S kombinacijo eksperimentalnih tehnik so pokazali, da se ti proteini dejansko zvijejo v načrtovane oblike kletk. Avtorji napovedujejo, da imajo tovrstne proteinske kletke velik potencial za uporabo za dostavo zdravil, za cepiva, katalizo kemijskih reakcij, funkcionalne materiale in senzorje.


ponedeljek, 16. oktober 2017 Spoznavno druženje študentov in zaposlenih 2017/18

Spoštovani!

Študentski svet UP FAMNIT tudi letos organizira tradicionalno spoznavno druženje, namenjeno brucem in vsem ostalim študentom ter zaposlenim fakultete.

Druženje bo v sredo, 25. oktobra 2017, s pričetkom ob 20. uri v Centru Adria Bowling v Ankaranu (Jadranska cesta 25, Ankaran).

Do Ankarana je na voljo redna avtobusna linija Arriva, zagotovljen pa bo tudi brezplačni avtobusni prevoz, in sicer ob 19.30 iz Kopra (s postaje ob tržnici – pred Oli Burgerjem) in s povratkom ob 1.00 iz Ankarana.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno!

Udeležba je brezplačna, prijava pa je obvezna na tej povezavi. Prijavite se lahko do nedelje, 22. 10. 2017!

Dodatne informacije na: studentski-svet@famnit.upr.si

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 16. oktober 2017 Veliki finale Univerzitetnega programerskega maratona 2017

V soboto, 14. oktobra 2017, se je v Kopru odvilo finalno kolo Univerzitetnega programerskega maratona (UPM) 2017, ki ga organizira ACM Slovenija. Na tekmovanju so se ekipe iz cele Slovenije pomerile za naslov prvaka UPM in naslove prvakov vseh treh slovenskih javnih univerz. Hkrati so se ekipe borile tudi za nastop na tekmovanju Central Europe Regional Contest – CERC 2017.

Tudi letos prihajajo prve tri uvrščene ekipe z Univerze v Ljubljani:
1. mesto: Jure Slak, Maks Kolman, Marko Ljubotina (Ekipa Pitoni~~)
2. mesto: Žiga Željko, Martin Peterlin, Žan Knafelc (ekikpa Final Solution)
3. mesto: Filip Koprivec, Filip Peter Lebar, Luka Kolar (ekipa https://muzik.si)

   

Sicer je bil boj za prva mesta do zadnjega nedorečen. Po prvih treh kolih se je namreč število doseženih točk najboljših ekip razlikovalo za točko ali dve, rešene naloge na finalu pa so prinesle dvojno število točk.

Do finalnega kola se je od 60 prijavljenih ekip, ki so se z zahtevnimi nalogami prvič spopadle spomladi letos, prebilo le 21. Od skupnih 168 tekmovalcev se je tako v Kopru za prvo mesto in naslov prvaka posameznih univerz pomerilo 55 najboljših.

Ti so za reševanje devetih nalog imeli na voljo pet ur, kar je bilo po pričakovanjih vse prej kot enostavno: prva naloga je bila sicer rešena že po manj kot štirih minutah, medtem ko je le zmagovalna ekipa rešila šest od devetih nalog. Prav vse ekipe so rešile vsaj eno nalogo, velika večina vsaj dve nalogi, pet pa, poleg zmagovalcev, le tri ekipe.

 

Udeležence finalnega kola je na podelitvi nagrad pozdravil rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, ki je spodbudil udeležence, naj se z istim zanosom lotevajo tudi izzivov v slovenski družbi. Gostiteljica finala, dekanja UP FAMNIT izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, pa je predvsem pohvalila tovrstna srečanja in tekmovanja, ko se vzpostavi tesnejši stik in sodelovanje med univerzami.

Predsednik ACM Slovenija, prof. dr. Borut Žalik, je prav tako pohvalil delo in vztrajnost tekmovalcev, ki so se predvsem po zaslugi znanja in izkušenj prebili vse do finala, ter izpostavil čedalje večje sodelovanje in uspeh tekmovalcev iz Maribora in Kopra. Gregor Gulič, sekretar za izobraževanje ŠOUP, pa je spodbudil študente, naj ostanejo še naprej tako aktivni.

Finale UPM je kot običajno na vsako univerzo prinesel tudi nove prvake. Ti so:
Prvaki Univerze v Mariboru: Izak Glasenčnik, Nejc Maček, Robi Novak (ekipa '); DROP TABLE Teams;)
Prvaki Univerze v Ljubljani: Jure Slak, Maks Kolman, Marko Ljubotina (ekipa Pitoni~~)
Prvaki Univerze na Primorskem: Mikita Akulich, Daniil Baldovski, Anton Uramer (ekipa PSPACE')

   

Zlati sponzor UPM je bila Študentska organizacija Univerze na Primorskem, bronast sponzor pa podjetje VideoLectures.NET.

Rezultate finalnega kola in naloge najdete na tej spletni strani, fotogalerija dogodka pa je objavljena na Famnitovi spletni strani.

 

O Univerzitetnem programerskem maratonu:
Univerzitetni programerski maraton (UPM) je slovensko tekmovanje za študente v programiranju, kjer je poudarek na poznavanju algoritmov in podatkovnih struktur. Tekmovanje je ekipno in sestoji iz treh predkol in finalna. UPM poteka na vseh treh slovenskih univerzah hkrati (na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru in na Univerzi na Primorskem). Poleg tega UPM predstavlja kvalifikacije za CERC (Central Europe Regional Contest). CERC pa je sestavni del tekmovanja ACM International Collegiate Programming Contest, ki je največje, najprestižnejše in najstarejše tovrstno tekmovanje.


nedelja, 15. oktober 2017 Videoreportaža mednarodne poletne šole Alpine Europe

Med 25. junijem in 8. julijem se je 20 mednarodnih študentov udeležilo poletne šole z naslovom »Prispevek gozdno-lesne verige h trajnosti grajenega okolja v Alpah«, ki sta jo skupaj organizirala Univerza na Primorskem in Oregon State University (ZDA).
Mladi raziskovalci s Finske, Indonezije, Kitajske, Švedske, Ukrajine, ZDA in seveda Slovenije so se na dvotedenski študijski potovalni izkušnji seznanili s tradicionalno in moderno arhitekturo grajenega okolja in proučevali primere dobrih praks o uporabi lesa v Sloveniji, v Italiji, Avstriji in Švici.

Ekipa z oregonske univerze je pripravila videoreportažo, v kateri so zbrana mnenja udeležencev in nazorno predstavi opravljeno delo.

Vabljeni k ogledu čudovitih posnetkov iz Slovenske Istre, Benetk in Dolomitov.

Vtise udeležencev poletne šole pa lahko preberete na blogu.


nedelja, 15. oktober 2017 Vabljeni na 20. Čisto desetko

V sredo, 18. oktobra, navijaj za FAMNIT!

Bliža se 20. izvedba največje študentske športno-zabavne prireditev na Obali – Jesenske ČISTE DESETKE! Prireditev tradicionalno organizira Univerzitetna športna zveza Primorske v sodelovanju z Študentsko organizacijo univerze na Primorskem in Univerzo na Primorskem.

Dogodka se vsako leto udeležijo študentke in študenti Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in Fakultete za pomorstvo in promet (UL), ki tekmujejo v desetih športno-družabnih disciplinah. Ekipe so razdeljene po fakultetah, tako gre za medfakultetno tekmovanje, kjer se točke po posameznih disciplinah seštevajo. Na koncu ekipa z največ osvojenimi točkami prejme status najboljše fakultete in prehodni pokal Čiste desetke.

Fakultete se bodo kot običajno pomerile v desetih športno-družabnih disciplinah, in sicer v odbojki, košarki, futsalu, kegljanju, namiznem tenisu, pikadu, mini golfu, briškoli, kalčetu in igri Študent ne jezi se. Vsak aktivni udeleženec bo prejel majico in brezplačni topel obrok.

Zaradi lažje izvedbe prireditve je potrebna predhodna prijava. Vse informacije najdete na spletni strani ŠOUP.

Športno naravnani ste vabljeni na igrišča, ostali pa na tribune!


sobota, 14. oktober 2017 Prvo predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2017/18

Na prvem letošnjem predavanju z naslovom

»Paradoksi v verjetnosti – resnični ali navidezni?«,

ki bo potekalo

v sredo, 18. oktobra 2017, ob 18.00,

Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper),

bo dr.  Mihael Perman (UP FAMNIT in UL FMF) objasnil,  zakaj v verjetnosti srečamo precej situacij, v katerih nastopa več nasprotujočih si trditev, ki so na prvi pogled vse pravilne. Večina teh paradoksov je namreč posledica manjkajoče informacije, ki jo lahko podzavestno dopolnimo na različne načine. Nekaj jih je posledica preprostih stvari kot nepravilnega preštevanja ali nepopolnega opisa strategije, nekaj pa takih, ki begajo tudi matematike, ki se ukvarjajo z verjetnostjo.
Na predavanju bodo predstavljeni nekateri preprosti paradoksi tako iz preteklosti kot novejši (na primer Monty Hallov paradoks), poskusili pa bomo predstaviti tudi kakšnega globljega, recimo Bertrandov paradoks.

O predavatelju:  
Mihael Perman je na Univerzi v Ljubljani diplomiral iz matematike (1983), na University of California at Berkeley pa doktoriral iz statističnih znanosti (1990). V letih 1993–1994 je predaval na University of Southern California (ZDA) in na Univerzi v Cambridgeu (Velika Britanija), v letih 1995–2006 pa kot izredni profesor na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2007 do leta 2011 je bil direktor Agencije za zavarovalni nadzor, zadnjih nekaj let pa predava verjetnost in statistiko tudi na FAMNIT-u. Raziskovalno se ukvarja z verjetnostnim računom, statističnim modeliranjem, aktuarstvom in zavarovalništvom.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si.

Veselimo se novih popotovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

Vljudno vabljeni!


četrtek, 12. oktober 2017 Finale Univerzitetnega programerskega maratona na Univerzi na Primorskem

Univerza na Primorskem bo v soboto, 14. oktobra 2017, gostila finalno kolo UPM – Univerzitetnega programerskega maratona. Na njem se bodo študentske ekipe pomerile tako za naslov slovenskega prvaka oziroma prvaka posameznih univerz kot tudi za uvrstitev na tekmovanje Central Europe Regional Contest – CERC 2017, ki bo potekal med 17. in 19. novembrom v Zagrebu.

Na sobotnem finalu bodo imeli študenti 5 ur časa za reševanje devetih nalog. Rešene naloge bodo tokrat prinesle dvojno število točk, zaradi česar je boj za prva mesta še povsem odprt: skupno število doslej doseženih točk vodilnih ekip se namreč razlikuje zgolj za točko ali dve.

Zaključnega dogodka se bodo udeležile prve štiri ekipe iz Maribora in Kopra ter ekipe iz Ljubljane, ki so na skupni lestvici uvrščene do vključno 21. mesta.

Tekmovanje bo potekalo od 10.00 do 15.00 na UP FAMNIT, ne-tekmovalci pa so vabljeni na predstavitev nalog in rešitev ob 16.15 ter na slovesno razglasitev rezultatov.

Več o UPM 2017 in o sobotnem urniku lahko preberete tukaj.

Sponzorja letošnjega UPM sta ŠOUP in VideoLectures.NET.

Vabljeni!

(Na fotografiji: študenti UP FAMNIT med reševanjem  nalog v 2. kolu UPM)


četrtek, 12. oktober 2017 Botaniki z Oddelka za biodiverziteto gostje Odprtih dnevov znanosti Črne gore

Botaniki z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT so se ravnokar vrnili s strokovnega obiska Črne gore, kjer so se kot gostje udeležili Odprtih dnevov znanosti Črne gore.
Doc. dr. Boštjan Surina je kot soavtor razstave Dnevnik neke vrčice na njeni otvoritvi povedal nekaj besed o varovanju vrst in vrstnem bogastvu Črne gore.

 

Na Gimnaziji Cetinje je ob pomoči asist. dr. Petra Glasnovića, asist. Manice Balant ter doc. dr. Žive Fišer Pečnikar organiziral delavnico Ex-situ in in-situ varstvo rastlin: primer lovčenske vrčice (Edraianthus wetstainii ssp. lovcenicus).

Botaniki so obisk Črne gore izkoristili tudi za obisk Nacionalnega parka Lovćen, kjer so popisali ogroženo endemično lovčensko vrčico.

Čestitke za njihovo raziskovalno delo in promocijo dela naše univerze v tujini!

 

 


sreda, 11. oktober 2017 Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija na UP

Univerza na Primorskem je objavila Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija.
Študentom doktorskega študija, ki bodo izbrani za sofinanciranje, se odobrijo sredstva za celotno šolnino za posamezni letnik. Prijavijo se lahko študenti 1., 2. ali 3. letnika, ki so med študijem redno napredovali v višji letnik in iz javnih sredstev ne prejemajo sredstev za študij (npr. iz programa ARRS Mladi raziskovalci).

Natančnejši pogoji za prijavo, obrazci in navodila za pripravo vloge so dostopni tukaj.
Rok za prijavo se izteče 20. 10. 2017, ob 14. uri.


petek, 6. oktober 2017 Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem za študijsko leto 2017/2018

Univerza na Primorskem vabi vse študente UP, da se prijavijo na javni poziv za pridobitev štipendije ter s tem izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem je namenjen nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev teh študentov takoj, ko zaključijo s študijem.

V štipendijski program sklada se lahko vključijo študenti, ki so vpisani v kateri koli program ene od članic UP (vsi letniki in absolventi), ne morejo pa se vključiti študenti, ki so zaposleni ali samozaposleni, imajo status poslovodne osebe gospodarske družbe ali so direktorji zasebnega zavoda ali so vpisani v evidenco brezposelnih oseb, pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Posebnost letošnjega poziva je razdelitev štipendij na dve kategoriji:
- splošna štipendija in
- štipendija za perspektivne in vrhunske športnike.

Vloge je potrebno oddati v elektronski obliki preko spletnega obrazca, ki je dostopen na naslovu http://stipendije.kariernicenter.upr.si .

Javni poziv je dostopen na spletni strani Kariernega centra UP, traja pa od danes, 6. 10. 2017, do vključno 15. 10. 2017 do 23:59 ure.

Vabljeni k prijavi!


petek, 6. oktober 2017 V posebni izdaji revije Discrete Applied Mathematics prispevki s konference AGTAC (Koper, 2015)

Junija 2015 je Univerza na Primorskem gostila mednarodno konferenco AGTAC - Algorithmic Graph Theory on the Adriatic Coast. Konferenco sta organizirala UP FAMNIT in UP IAM, udeležilo pa se je je okoli 100 udeležencev iz 21 držav.
Sad odmevnega znanstvenega srečanja je posebna izdaja revije Discrete Applied Mathematics, ki nam ponuja v branje izbor 21 znanstvenih člankov.

Med njimi najdemo tudi prispevek dr. Andreja Brodnika (UP in UL) in Marka Grguroviča (UP) o najkrajših poteh v grafih z naslovom: Solving all-pairs shortest path by single-source computations: Theory and practice.

Čestitke avtorjem, uredniškemu odboru in organizatorjem konference za uspešno znanstveno delo!


(Udeleženi konference AGTAC - Algorithmic Graph Theory on the Adriatic Coast)

 


ponedeljek, 2. oktober 2017 Dobrodošla enajsta generacija brucev UP FAMNIT!

Danes, 2. oktobra, smo na UP FAMNIT sprejeli enajsto generacijo brucev, ki so se v študijskem letu 2017/18 prvič vpisali v dodiplomske študijske programe UP FAMNIT.

Praznično dogajanje se je pričelo na koprskem Titovem trgu, kjer so se zbrali bruci vseh fakultet Univerze na Primorskem. Tradicionalnega dogodka ob začetku novega študijskega leta se je udeležila pisana množica mladih obrazov, ki so se lahko okrepčali z zdravim zajtrkom in se pozabavali ob glasbi Radia Capris in plesno-glasbenem programu.
Dobrodošlico vsem so izrekli rektor UP prof. dr. Dragan Marušič, župan Mestne občine Koper Boris Popovič, dekanje in dekani fakultet ter predsednika Študentskega sveta UP in Študentske organizacije Univerze na Primorskem.
Sledili so sprejemi po posameznih fakultetah in sestanki s koordinatorji programov, kjer so novi študenti pridobili vse informacije, ki jih potrebujejo za uspešen študij.
Več o dogajanju na Titovem trgu lahko preberete na portalu UP BUDI.

 

Uradnega sprejema na UP FAMNIT se je udeležilo veliko število brucev. Te je pozdravila dekanja UP FAMNIT, izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, kateri je sledil doc. dr. Kristijan Musek Lešnik z motivacijskim predavanjem.

Posebna pozornost je bila tudi letos namenjena študentom tutorjem. Ti predstavljajo pomembno oporno točko za vse tiste, ki v času študija potrebujejo nasvet in pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav. Ob tej priložnosti so tutorji študenti prejeli certifikate za opravljeno delo v preteklem študijskem letu.

   
(na fotografijah: tutorka-študentka Maja Čeček (levo); tutorji prejemniki certifikatov (desno)

Vzporedno je na fakulteti potekal sprejem tujih študentov, ki bodo v študijskem letu na UP FAMNIT pričeli svojo izobraževalno pot. Na vseh treh stopnjah je teh kar 76, kar predstavljajo že 40% prvič vpisanih študentov v vse programe. Novi obrazi Famnita tako prihajajo iz Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Izraela, Kazahstana, Kolumbije, Kosova, Makedonije, Rusije, Srbije, Španije, Turčije in Uzbekistana.
Rekordno število študentov (19) iz tujine prihaja na našo fakulteto tudi v okviru različnih programov mobilnosti (Erasmus+, Erasmus Mundus).

Tuji študenti so se s fakulteto in Koprom spoznali še pred začetkom študijskega leta: zanje smo organizirali Orientacijske dneve UP 2017, katerih se je udeležilo kar 120 študentov z vseh fakultet.

Vsem želimo umirjen začetek novega življenjskega obdobja in čim več študijskih uspehov!


(na fotografiji: udeleženci Orientacijskih dnevov UP 2017)


petek, 29. september 2017 Prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom

V petek, 29. septembra 2017, je Žiga Velkavrh zaključil magistrski študij Matematika s finančnim inženiringom z magistrsko nalogo »Vedenjska teorija iger in strateško odločanje študentov v Sloveniji«, pod mentorstvom izr. prof. dr. Aljaža Uleta.

Žiga Velkavrh je prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom, ki se je na UP FAMNIT pričel izvajati v študijskem letu 2013/14. Z zaključkom študija je pridobil strokovni naslov magister finančne matematike.

V svojem magistrskem delu je potrdil hipotezo, ki pravi, da vedenjska teorija iger daje boljše napovedi kot klasična teorija iger. »Pretekli poskusi so pokazali, da se ljudje v strateških situacijah obnašamo drugače kot predvideva klasična teorija iger. Vedenje ljudi bolje pojasnjuje vedenjska teorija iger, ki je osrednja tema magistrskega dela.« je zapisano v izvleku dela. To je tudi sam ugotovil s poskusi, ki jih je izvedel s študenti slovenskih fakultet.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!


(Na fotografiji: izr. prof. Aljaž Ule in nov diplomant Žiga Velkavrh)


četrtek, 28. september 2017 Začeli so se Orientacijski dnevi UP 2017!

Danes smo na Univerzi na Primorskem začeli s t.i. orientacijskimi dnevi – »Orientation days 2017«, namenjenim študentom iz tujine, ki so v študijskem letu 2017/2018 vpisani na naše študijske programe ali bodo pri nas opravili študijsko izmenjavo v okviru programa Erasmus+ in drugih programov mobilnosti.

Na uvodnem srečanju, ki se ga je udeležilo okoli 120 novih študentov UP iz različnih koncev sveta, smo jim predstavili našo univerzo in okolje ter glavne značilnosti Slovenije in njenih prebivalcev. Za udeležence so bili zelo pomembni podatki o dokumentih in postopkih, ki jih za potrebe njihovega bivanja v Sloveniji uredijo na upravni enoti. Pri tem jim bodo pomagali študenti tutorji in Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP). Po ogledu Kopra smo se odpravili na UP Fakulteto za turistične študije – Turistico, kjer se je nadaljevalo druženje in spoznavanje novega okolja ter okušanje tipičnih kulinaričnih dobrot naših krajev.  

V petek, 29.9.2017, jim bodo za vse informacije na voljo koordinatorji mobilnosti in vpisna služba UP, v popoldanskih urah pa se bodo udeležili delavnic na Noči raziskovalcev, ki jo UP organizira v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, Nacionalnim inštitutom za biologijo iz Ljubljane in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer.

Sobota, 30.9.2017, bo namenjena tečaju slovenskega jezika, ki ga UP organizira za vse tuje študente, v nedeljo pa bodo lahko sproščeno uživali na plaži.

Orientacijske dni bomo sklenili s »Pozdravom brucem« kot uradnim sprejemom ob začetku študijskega leta, ki bo potekal v ponedeljek, 2. oktobra 2017, od 9.30 dalje na Titovem trgu v Kopru.  

Vse aktivnosti orientacijskih dni izvaja UP v okviru projekta »Internacionalizacija 2016«, ki ga za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva sofinancira Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 


sreda, 27. september 2017 SPREJEM BRUCK IN BRUCEV V PONEDELJEK, 2. OKTOBRA

Pozdravljeni, brucke in bruci!

Le nekaj dni nas loči od 2. oktobra, ko se bo pričelo študijsko leto 2017/18.

Da bi prvo študijsko leto kar najbolje pričeli, vas bomo v ponedeljek, 2. oktobra pričakali s sledečim programom:

 • 11:00–12:30: Sprejem brucev UP FAMNIT v predavalnici Tramontana (UP FHŠ, Titov trg 5, pritličje),
 • 14:00–15:00: Sestanki s koordinatorji posameznih programov:
  • Matematika (izvedba v slovenskem jeziku) in Matematika v ekonomiji in financah: predavalnica Famnit-Muzejski1 (Muzejski 7, pritličje),
  • Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku): predavalnica Famnit-MP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
  • Biodiverziteta: predavalnica Famnit-Muzejski2 (Muzejski 7, pritličje),
  • Sredozemsko kmetijstvo: predavalnica Famnit-Muzejski4 (Muzejski 7, pritličje),
  • Bioinformatika: predavalnica Famnit-1-RU1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
  • Biopsihologija: predavalnica Famnit-VP (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • 15:00–17:00: Druženje v avli Galeba (Kettejeva 1, pritličje).

Od torka, 3. oktobra dalje potekajo predavanja in vaje v skladu z urnikom. Vsa obvestila Referata, ki se nanašajo na spremembe urnika, so objavljena tukaj.

Svetujemo vam, da se naročite na prejemanje obvestil po e-pošti.

Veselimo se srečanja z vami!

Učitelji in sodelavci ter študenti UP FAMNIT

 


sreda, 27. september 2017 MAGISTRSKI ŠTUDIJ: Začetek predavanj in sestanki s koordinatorji

Študente obveščamo, da se študijski proces za magistrski študij v študijskem letu 2017/18 prične v ponedeljek, 2. oktobra 2017, in sicer:

 • študenti magistrskega študija Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA) pričnejo z Matematičnim raziskovalnim seminarjem v ponedeljek, 2. oktobra ob 10. uri v Famnit-Pošta, prva predavanja pa bodo pri predmetu Izbrana poglavja iz numeričnih metod v torek, 3. oktobra ob 15. uri v Famnit-Muzejski3. Sestanek s koordinatorjem bo potekal v ponedeljek, 2. oktobra ob 11:30 v Famnit-Pošta;
 • študenti magistrskega študija Računalništvo in informatika (PRIN) pričnejo s predavanji pri predmetu Izbrana poglavja iz obdelave slik v torek, 3. oktobra ob 16. uri v Famnit-Muzejski2. Sestanek s koordinatorjem bo potekal v okviru Seminarja v ponedeljek, 2. oktobra ob 16.30 v Famnit-MP2;
 • študenti 1. letnika magistrskega študija Varstvo narave (PBI) pričnejo s predavanji pri predmetu Ekologija kopenskih ekosistemov v ponedeljek, 2. oktobra ob 15.30 v Livade-Ogenj. Uvodni sestanek študentov s koordinatorico bo potekal v ponedeljek, 2. oktobra ob 10.30 v predavalnici Livade-Omega;
 • študenti 1. letnika magistrskega študija Biopsihologija (PBP) pričnejo s predavanji pri predmetu Zdravstvena psihologija v ponedeljek, 2. oktobra ob 11.30 v DŠD-3-MP1. Sestanek s koordinatorico bo potekal v sredo, 4. oktobra ob 10. uri v DŠD-2-MP2;
 • študenti 1. letnika magistrskega študija Matematika s finančnim inženiringom (PMF) pričnejo s predavanji pri predmetu Izbrana poglavja iz numeričnih metod v torek, 3. oktobra ob 15. uri v Famnit-Muzejski3. Sestanek s koordinatorjem bo potekal v petek, 6. oktobra ob 14:30 v Famnit-Pošta;
 • študenti 1. letnika magistrskega študija Uporabna psihologija (UPSI) pričnejo s predavanji pri predmetu Zdravstvena psihologija v ponedeljek, 2. oktobra ob 11.30 v DŠD-3-MP1. Sestanek s koordinatorico bo potekal v četrtek, 5. oktobra ob 11:30 v Famnit-VP.

Za dodatna pojasnila in informacije smo dosegljivi v Referatu (05/611 75 75, referat@famnit.upr.si).

Želimo vam veliko študijskih uspehov v študijskem letu 2017/18!

Referat za študente UP FAMNIT

 


torek, 26. september 2017 Raziskovalni dnevi iz matematike na UP FAMNIT

V nedeljo, 24. 9. 2017, so se na UP FAMNIT zaključili letošnji Raziskovalni dnevi iz matematike, ki jih naša fakulteta, v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in UP PEF, organizirala že sedmo leto zapored.
K udeležbi smo povabili dijake iz vse Slovenije, ki so dosegli uspešno uvrstitev na Državnem tekmovanju iz matematike in/ali na mednarodnih tekmovanjih (IMO, MEMO, EGMO). S pomočjo matematičnih aktivov primorskih srednjih šol pa smo privabili še nekaj matematičnih navdušencev z Gimnazije Koper, Gimnazije Ilirska Bistrica in Gimnazije Postojna. Štiridnevnega izobraževalnega programa se je tako udeležilo kar 29 dijakov. Predavatelji so bili profesorji, raziskovalci in študenti UP FAMNIT, pri organizaciji pa je pomagal tudi študent UP PEF Matija Jenko.

Prve tri dni so se udeleženci posvetili iskanju rešitev na bolj zahtevne matematične probleme, pri katerih so jim pomagali raziskovalci doc. dr. Jurij Kovič, dr. Nino Bašić in dr. Samir Hodžić. Raziskovalnim delavnicam so sledila še predavanja izbranih poglavij iz matematike, ki so namenjena pripravam na Mednarodno matematično olimpijado in druga matematična tekmovanja. Drugi dan so obravnavali teorijo števil, ki jo je predstavila študentka Nina Klobas, tretji dan pa so reševali naloge s področja geometrije, pri čemer jim je bil v pomoč Borut Umer. Zadnji dan je bil namenjen predvsem nalogam s področja neenakosti, ki jih je z dijaki reševal Kenny Štorgel. Organizacijo dogodka je koordiniral visokošolski učitelj na UP FAMNIT, doc. dr. Ademir Hujdurović.

Dijakom se zahvaljujemo za udeležbo na dogodku in jim seveda želimo še veliko uspehov na vseh prihodnjih matematičnih tekmovanjih!

 


torek, 26. september 2017 Orientacijski dnevi za tuje študente

Z začetkom novega študijskega leta bo vrata UP FAMNIT prvič prestopilo tudi skoraj 100 študentov iz tujine (75 redno vpisanih študentov v prve letnike in 19 študentov na mobilnosti). 

Vpis iz tujine je tudi sicer v porastu na Univerzi na Primorskem, zato letos za vse tujce organiziramo ORIENTACIJSKE DNEVE, ki bodo namenjeni spoznavanju okolja in univerze. 

Učitelji, raziskovalci in študenti ste vabljeni, da se nam pridružite na aktivnostih! Program je predstavljen v nadaljevanju, za več informacij pa so na voljo kolegi v mednarodni pisarni preko international@famnit.upr.si


PREDLOG PROGRAMA:

ČETRTEK, 28.9.2017: 

 • 13:00: Uvodni pozdrav, pomembni postopki ob prihodu (UP FM)
 • 13:30: Kje je Slovenija in kaj se tam dogaja? (UP FM)
 • 14:30: sprehod po Kopru, orientacija v prostoru (Koper)
 • 17:00: prevoz do Portoroža
 • 18:00: študenti predstavijo svoje države (s hrano in pijačo) (UP FTŠ)
 • 23:00: povratek v Koper

PETEK, 29.9.2017

 • 10:00: spoznavanje drugih organizacij povezanih z Univerzo na Primorskem (UP FM)
 • 11:00: srečanje tujih študentov z obiskovalci mednarodne konference (UP FM)
 • 12:00: srečanja s koordinatorji študijskih programov, koordinatorji mednarodnih pisarn in tutorji na fakultetah (fakultete - na UP FAMNIT predavalnice Muzejski 1,2,3,4)
 • 14:30: Znanost za življenje - spoznavanje raziskovalcev UP in njihovega dela (Taverna, Livade, Simonov zaliv)

SOBOTA, 30.9.2017

 • 10:00: preživetvena slovenščina (UP FM)
 • 12:00: Kako preživeti prosti čas na obali (predstavitev možnosti) (UP FM)

PONEDELJEK, 2.10.2017

 • 9:30: univerzitetni sprejem brucev na Titovem trgu (Titov trg)
 • 11:00: sprejem brucev na fakultetah (fakultete - na UP FAMNIT Velika predavalnica)
 • 13:00: sprejem za tujce, ki se niso udeležili orientacijskih dni (UP FHŠ - Maestral 1)

ponedeljek, 25. september 2017 Pozdrav bruckam in brucem Univerze na Primorskem

Brucke, bruci in ostali študenti ter zaposleni ste vabljeni na uradni sprejem ob začetku študijskega leta, ki bo potekal v ponedeljek, 2. oktobra 2017, od 9.30 dalje na Titovem trgu v Kopru (v primeru dežja pa v koprski Taverni).

Program prireditve:
9.30–10.00:

Vsak bruc prejme posebno majico, prisotni pa se bodo okrepčali z zdravim zajtrkom, ki ga bomo pripravili v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Agraria Koper, Mlinotestom, Pizzerijo Atrij in drugimi pokrovitelji.

Radio Capris bo poskrbel za dobro glasbo in javljanje v živo, podjetja, društva, institucije in članice univerze pa za nagradne igre in obilo uporabnih informacij, ki bodo študentom prišle prav v času študija. Z nami bodo kadrovska agencija in študentski servis M Servis iz Kopra, Klub Študentov Občine KoperCenter mladih KoperOsrednja knjižnica Srečka Vilharja KoperPokrajinski Muzej KoperNova ljubljanska banka, Študentska organizacija Univerze na Primorskem - ŠOUPAkademski pevski zbor Univerze na Primorskem, Univerzitetni Inkubator PrimorskeKarierni center Univerze na Primorskem in fakultete Univerze na Primorskem: UP Fakulteta za humanistične študijeUP Fakulteta za managementUP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologijeUP Pedagoška fakultetaUP Fakulteta za turistične študije Turistica, UP Fakulteta za vede o zdravju ter UP Študentski domovi in raziskovalni inštitut UP Inštitut Andrej Marušič

10.00:

Dobrodošlica rektorja Univerze na Primorskem in župana Mestne občine Koper, dekanj in dekanov fakultet Univerze na Primorskem ter predsednikov Študentskega sveta Univerze na Primorskem in Študentske organizacije Univerze na Primorskem. 
Sledi glasba, ples, smeh in nagradne igre!

Vabljeni!


sreda, 20. september 2017 Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2017

Rok prijave: 4. oktober 2017 do 14. ure

Javni razpis
Prijavni obrazec
Izjava
Navodila
Ocenjevalni list za mentorja MR

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE

RAZISKOVALNI PROGRAM

ČLANICA UP

PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR

izr. prof. dr. Klavdija Kutnar

1.01. Naravoslovje / Matematika

P1-0285 Algebra, disekretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

Inštitut Andrej Marušič

predstavitev

         

Več o programu mladih raziskovalcev na http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=124


sreda, 20. september 2017 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2017/18

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2017/18, ki se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2017 in zaključi v petek, 19. januarja 2018.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • Navodila za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani,
 • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov Računalništvo in informatika (1. in 2. letnik), Biodiverziteta (1. in 2. letnik) in Biopsihologija (1. in 3. letnik). SEZNAMI študentov po skupinah bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani v petek, 29. septembra 2017. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra;
 • SPREMEMBE URNIKA: do 29. septembra 2017 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno 2. oktobra 2017 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Študente 3. letnika programa Matematika v ekonomiji in financah posebej obveščamo, da bosta predmeta Finančne vsebine v angleškem jeziku in Makroekonomsko modeliranje na urnik umeščena naknadno.

Študente 3. letnika programa Računalništvo in informatika posebej obveščamo, da bosta predmeta TVS Namestitev in vzdrževanje SQL strežnika in TVS Načrtovanje in optimizacija delovanja SQL strežnika na urnik umeščena naknadno.

V ponedeljek, 2. oktobra 2017 bo potekal sprejem brucev in bruck. Točne informacije glede sprejema bodo v kratkem objavljene med obvestili na spletni strani fakultete. Za bruce se v ponedeljek, 2. oktobra 2017 predavanja in vaje po urniku ne izvajajo.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata (v rubriki Obvestila), za posamezen študijski program. Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT


sreda, 20. september 2017 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2017/18

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2017/18, ki se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2017 in zaključi v petek, 19. januarja 2018.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani;
 • objavljeni urniki veljajo za MAGISTRSKE študijske programe. DOKTORSKI ŠTUDIJ se zaradi majhnega števila študentov izvaja s konzultacijami. Program študija študenta se oblikuje individualno, v dogovoru z mentorjem doktorskega študenta. Doktorski študenti programa Računalništvo in informatika obiskujejo PODIPLOMSKI SEMINAR, ki se izvaja skupaj za študente magistrskih in doktorskih študijskih programov (ponedeljek ob 16. uri), doktorski študenti programa Matematične znanosti pa obiskujejo RAZISKOVALNI MATEMATIČNI SEMINAR (ponedeljek ob 10. uri);
 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra;
 • SPREMEMBE URNIKA: do 29. septembra 2017 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno 2. oktobra 2017 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Študente programa Varstvo narave posebej obveščamo, da bo predmet Herpetologija na urnik umeščen naknadno.

V prvem tednu oktobra bodo potekali sestanki koordinatorjev programov s študenti, kjer bodo študente seznanili s pomembnimi informacijami o študiju v 2017/18. Termini sestankov bodo objavljeni v kratkem med obvestili Referata za posamezen študijski program.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata (v rubriki Obvestila), za posamezen študijski program. Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT


petek, 15. september 2017 Od 18. do 22. septembra 2017 poteka tretji (zadnji) prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU

Od ponedeljka, 18. septembra do vključno petka, 22. septembra 2017 je možna prijava za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU (tretji prijavni rok), in sicer za vse študijske programe UP FAMNIT: Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Bioinformatika, Sredozemsko kmetijstvo in Biopsihologija.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


sreda, 13. september 2017 Od 14.9. do 20.9.2017 možna prijava za vpis v podiplomski študij (drugi prijavni rok)

V četrtek, 14.9. se pričenja drugi prijavni rok za vpis v magistrske in doktorske študijske programe UP FAMNIT v študijskem letu 2017/2018 (za slovenske državljane in tujce iz in izven EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva), ki poteka do vključno srede, 20.9.2017.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Na vseh podiplomskih (magistrskih in doktorskih) študijskih programih UP FAMNIT je še možna prijava v drugem (zadnjem) prijavnem roku.

Prijavo je potrebno oddati preko spletna portala eVŠ ter poslati priporočeno po pošti na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 4. september 2017 Prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija na UP FAMNIT

V ponedeljek, 4. septembra 2017, je Dean Lipovac zaključil magistrski študij Uporabne psihologije z magistrsko nalogo »Povezanost racionalnega mišljenja z duševnim zdravjem«, pod mentorstvom doc. dr. Janeza Mlakarja in somentorstvom asist. dr. Maje Smrdu.

V svojem magistrskem delu je Dean Lipovac preveril, kako se racionalno mišljenje povezuje z duševnim zdravjem pri neklinični populaciji. »224 oseb je preko spleta izpolnilo meri racionalnega mišljenja - Test kognitivne refleksije (CRT) in Lestvico aktivnega odprtega mišljenja (AOTS), mero duševnega zdravja - Vprašalnik duševnega zdravja (MHC-SF) ter Vprašalnik čustvene regulacije (ERQ) in Vprašalnik ruminativnosti in refleksivnosti (RRQ). Podlestvice ERQ in RRQ so imele predvideno mediatorsko vlogo med racionalnim mišljenjem in duševnim zdravjem. Rezultati so pokazali, da se meri racionalnega mišljenja ne povezujeta z duševnim zdravjem« (iz izvlečka magistrske naloge). Celotno magistrsko delo je objavljeno na spletni strani Famnita.

Dean Lipovac je prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, ki se je na UP FAMNIT pričel izvajati v študijskem letu 2016/17. Z zaključkom študija je pridobil strokovni naslov magister psihologije.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!

(na fotografiji z desne: izr. prof. dr. Gregor Žvelc - predsednik komisije, doc. dr. Simona Kralj Fišer - članica komisije, asist. dr. Maja Smrdu - somentorica, mag. psih. Dean Lipovac, doc. dr. Janez Mlakar - mentor)


petek, 1. september 2017 Pričel se je drugi prijavni rok za vpis v višji letnik, študij diplomantov ter vzporedni študij dodiplomskega študija (slovenski državljani in tujci iz EU ter Slov. brez slov. državljanstva in tujci izven EU)

Do vključno petka, 15. septembra 2017 je možna prijava za vpis v višji letnik, študij diplomantov ter vzporedni študij dodiplomskega študija za slovenske državljane in tujce iz EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU (drugi prijavni rok).

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


torek, 29. avgust 2017 NE SPREGLEJTE: Drugi (zadnji) prijavni rok za vpis v dodiplomski študij se izteče danes, 29.8.2017

Drugi prijavni rok za slovenske državljane in državljane EU traja od 22. do 29.8.2017.

Na vseh dodiplomskih (univerzitetnih) študijskih programih UP FAMNIT je še možna prijava v drugem (zadnjem) prijavnem roku.

Prijavo je potrebno oddati preko spletna portala eVŠ ter poslati priporočeno po pošti na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem, Titov trg 4, Koper.

Prosta mesta v drugem prijavnem roku po študijskih programih (redni študij):

Biodiverziteta, prosta mesta: 26
Bioinformatika, prosta mesta: 25
Biopsihologija, prosta mesta: 11
Matematika (izvedba v slovenskem jeziku), prosta mesta: 30
Matematika (izvedba v angleškem jeziku), prosta mesta: 25
Matematika v ekonomiji in financah, prosta mesta: 27
Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku), prosta mesta: 33
Računalništvo in informatika (izvedba v angleškem jeziku), prosta mesta: 15
Sredozemsko kmetijstvo, prosta mesta: 25


ponedeljek, 28. avgust 2017 7. poletni tabor Matematika je kul z mednarodno udeležbo

Prejšnji teden je na UP FAMNIT potekal tradicionalni, letos že 7. poletni tabor »Matematika je kul«, ki je bil tokrat namenjen izključno srednješolcem oziroma osnovnošolcem, ki bodo naslednji teden prestopili prag srednje šole. Pomembna novost zadnje izvedbe je ta, da so vsa predavanja potekala vzporedno v dveh jezikih – slovenščini in angleščini, kar je k udeležbi pritegnilo tudi skupino mladih matematičnih navdušencev iz tujine.

Petdnevnega izobraževalnega, raziskovalnega in konec koncev tudi družabnega dogajanja med 20. in 25. avgustom 2017 se je tako udeležilo 29 mladih: 18 jih je bilo prišlo iz različnih koncev Slovenije, 10 iz Bosne in Hercegovine ter 1 iz Srbije. Program je bil kot vsako leto raznolik, teme pa nove, saj se tabora nekateri udeležujejo že več let zapored in na njem iščejo vsakič novo znanje.

 

Na predavanjih so dijaki spoznali delovanje delta robotov, izometrije in transformacije podobnosti ravnine, ugotavljali so vlogo matematike pri strateškem odločanju, vseprisotnost grafov v vsakdanjem življenju, proučili paradokse v verjetnosti in trgovanje na borzah. Na delavnicah pa so s pomočjo osvojenega novega znanja pripravili nekaj izdelkov, ki so jih zadnji dan predstavili staršem.
Podroben program delavnic je objavljen na tej povezavi.

    

Mladi udeleženci so svoje ugotovitve o uporabnosti matematike delili tudi z mediji, saj sta jih obiskala tako Radio kot Televizija Koper. Prispevek z njihovimi mislimi si lahko ogledate na tej povezavi.

Obvezni del programa pa so bili seveda tudi bolj sproščeni trenutki po koprskih ulicah in na plaži, kjer so se po intenzivnem učnem programu prepustili športnim aktivnostim in družabnim večerom.

 

OGLEJ SI FOTOGALERIJO!

Osnovni namen in cilj tabora je popularizacija matematike ter prikaz njene uporabe z zanimivimi primeri iz prakse. UP FAMNIT želi z organizacijo tabora mladim predstaviti matematiko kot zabavno, zanimivo in predvsem uporabno. Uspeh tabora pa potrjuje tudi dejstvo, da se nekateri udeleženci k nam vračajo že nekaj let!


torek, 22. avgust 2017 Famnitovi partnerji med najboljšimi univerzami na svetu!

Na Šanghajski lestvici letos tudi matematika UP

Neodvisna organizacija Shanghai Ranking Consultancy je objavila lestvico Academic ranking of world universities (ARWU) najboljših svetovnih univerz po akademskih merilih za leto 2017. Na seznam se je uvrstila tudi Univerza na Primorskem: na področju matematike zaseda mesto 401.–500., kar je, glede na majhnost naše univerze, velik dosežek.

Na lestvici so tudi visokošolski zavodi na katerih se izobražujejo diplomanti UP FAMNIT, prav tako so med njimi številne ustanove, s katerimi naša fakulteta uspešno sodeluje že več let.

Diplomanti UP FAMNIT so se na primer odločili za študij v naslednjih prestižnih univerzah: University of Copenhagen (30. mesto), University of Edinburg (32.), Pierre-and-Marie-Curie University (40.), Technical University Munich (50.), Rutgers, The State University of New Yersey – New Brunswich (79.), University Amsterdam, University Paris Diderot – Paris 7, University of Birmingham, VU University Amsterdam, University of Bonn (vse med 101. in 150. mestom).

UP FAMNIT in UP IAM, v okviru bilateralnih projektov, ki jih financira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost, trenutno sodelujeta z univerzami, ki so se letos uvrstile med najboljše na svetu. To so na primer: Stanford University (2. mesto), University of Washington (13.), Vanderbilt University (52.), Rutgers, The State University of New Jersey (79.), Moscow State University (93.), George-August University Goettingen (95.), University of Vienna, University of Leipzig in Oregon State University (obe med 151.–200.). Projektno in drugo sodelovanje naših raziskovalcev poteka tudi z University of Oxford (7.), Aarhus University (65.) in La Sapienza University Rome (151.-200.).

UP FAMNIT in UP IAM sodelujeta z več kot 150 visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami iz celega sveta, s katerih redno prihajajo gostujoči raziskovalci in predavatelji. Med njimi izpostavljamo tiste, ki so se letos uvrstile med prvimi 200 na Šanghajski lestvici: Cambridge University (3.), Imperial College London (27.), University of Wisconsin – Madison (28.), University of British Columbia (31.), Utrecht University (47.), Technical University Munich (50.), University of Queensland (55.), University of Helsinki (56.), Peking University (71.), Rutgers University (79.), Ohio State University (80.), University of Californila, Davis (85.), University of Western Australia (91.), Moscow State University (93.), University of Goettingen (95.), University of Southampton, University of Sheffield, University of Adelaide (vse 101.-150.), University of Leipzig, Oregon State University (obe 151.-200.).

Letos je bilo ocenjenih 1.300 svetovnih univerz, objavljene pa so ocene prvih 800 uvrščenih. Uporabljena merila pri računanju indeksa za posamezno univerzo so: število diplomantov, ki so prejeli Nobelovo nagrado in Fieldsovo medaljo, število največkrat citiranih raziskovalcev v 21 kategorijah, število člankov v revijah Nature in Science, vrednost citiranja po Science Citation Index in Social Sciences Citation Index kot jih računa podjetje Institute of Scientific Information ter akademski dosežki posameznih raziskovalcev.

Zaradi uporabe več meril velja Šanghajska lestvica za eno najvplivnejših na svetu.


ponedeljek, 21. avgust 2017 Od torka, 22.8.2017 možna prijava za vpis v dodiplomski študij (druga prijava)

Jutri, 22.8.2017 se pričenja drugi (zadnji) prijavni rok za vpis v dodiplomski študij v študijskem letu 2017/18:

 • za slovenske državljane in državljane EU, in sicer od torka, 22. do 29.8.2017

Na vseh dodiplomskih (univerzitetnih) študijskih programih UP FAMNIT je še možna prijava v drugem (zadnjem) prijavnem roku. Prosta mesta v drugem prijavnem roku po študijskih programih (redni študij):

Biodiverziteta, prosta mesta: 26
Bioinformatika, prosta mesta: 25
Biopsihologija, prosta mesta: 11
Matematika (izvedba v slovenskem jeziku), prosta mesta: 30
Matematika (izvedba v angleškem jeziku), prosta mesta: 25
Matematika v ekonomiji in financah, prosta mesta: 27
Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku), prosta mesta: 33
Računalništvo in informatika (izvedba v angleškem jeziku), prosta mesta: 15
Sredozemsko kmetijstvo, prosta mesta: 25

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 21. avgust 2017 V Dolini Bavšice uspešno izvedli Biocamp006

Društvo varstvenih biologov – BIODIVA je tudi letos izvedlo tradicionalni biološki raziskovalni tabor – Biocamp. Tokrat se je 48 udeležencev podalo v Dolino Bavšice, kjer so od 5. do 8. avgusta delovali v petih raziskovalnih skupinah (ornitologija, botanika, metulji, herpetologija in naravoslovna fotografija) pod vodstvom izkušenih mentorjev. Program sta s predavanji obogatila tudi dr. Vladimir Ivović in Marjeta Keršič Svetel.

Biocampa so se udeležili študenti programov UP FAMNIT Varstvo narave in Biodiverziteta, skupaj s posameznimi študenti Bioinformatike in Sredozemskega kmetijstva ter študenti z drugih slovenskih fakultet: Biotehnične fakultete UL, Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, Fakultete za računalništvo in informatiko UL, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, Biotehničnega centra Naklo in Univerze v Novi Gorici.

S pomočjo strokovnega vodenja mentorjev ter organizatorjev je Biocamp006 ponudil možnost nadgradnje znanja in spoznavanja med študenti iz različnih letnikov in študijskih programov ter fakultet.

Oglejte si fotogalerijo na Facebooku.


četrtek, 10. avgust 2017 Samir Hodžić nov doktor znanosti

V četrtek, 10.8.2017 je Samir Hodžić zaključil doktorski študij Matematičnih znanosti. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Marka Orla je pripravil in uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Characterisation of Generalised Bent Functions and Some Other Topics Related to Cryptography.

Novopečenemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!

 


sreda, 9. avgust 2017 Uradne ure knjižnice v avgustu in septembru 2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo le ta v času od 14.8.2017 do 29.9.2017, odprta vsak dan med 10:00 in 16:00 uro.

Hvala za razumevanje


ponedeljek, 7. avgust 2017 Še en uspeh naših študentov na tekmovanju v Bolgariji

Včeraj se je v bolgarskem Blagoevgradu zaključilo 24. mednarodno matematično tekmovanje IMC (International Mathematics Competition for University Students 2017), katerega se Famnitovi študenti že tradicionalno udeležujejo.

Barve fakultete in Univerze na Primorskem so tokrat zastopali trije študenti prvega letnika dodiplomskega programa Matematika: Filip Božić, Daniil Baldouski in Arbër Avdulahu, ki je prejel častno pohvalo tekmovanja.

Rezultate, probleme in njihove rešitve bodo kmalu objavljene na spletni strani tekmovanja.

Iskrene čestitke za še en uspeh naših mladih matematikov!


(na fotografiji: Filip Božič, Daniil Baldouski in Arbër Avdullahu)


četrtek, 3. avgust 2017 Zagovor doktorske disertacije študenta Samirja Hodžića

Samir Hodžić, študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Characterisation of Generalised Bent Functions and Some Other Topics Related to Cryptography, pod mentorstvom izr. prof. dr. Enesa Pasalica ter somentorstvom doc. dr. Marka Orla.

Zagovor bo potekal v četrtek, 10.8.2017 ob 11. uri v Mali predavalnici 1 na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper.

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.


sreda, 2. avgust 2017 Vse večje sodelovanje med UP FAMNIT in UP IAM ter raziskovalnimi ustanovami iz ZDA

UP FAMNIT in UP IAM sta uspešno pridobila tudi sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA v letih 2018 in 2019.

Naši raziskovalci bodo tako v naslednjih dveh letih z gostovanji še okrepili sicer že uspešna sodelovanja z naslednjimi raziskovalnimi ustanovami: National Clonal Germplasm Repository, Oregon State University, Rutgers University, Seattle University, Vanderbilt University, Mississippi State University, University of Washington.

Vodje sedmih odobrenih projektov so: dr. Dragan Žnidarčič, dr. Andreja Kutnar, dr. Martin Milanič, dr. Štefko Miklavič, dr. Dragan Marušič, dr. Klavdija Kutnar in dr. Vito Vitrih.

Vsem želimo uspešno raziskovanje in še nadaljnjo okrepitev sodelovanja s tujimi institucijami.

Rezultate razpisa lahko preberete na tej povezavi.


torek, 1. avgust 2017 Odprt prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU

Do vključno torka, 15. avgusta 2017 je možna prijava za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU (drugi prijavni rok), in sicer za študijske programe: Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Bioinformatika in Sredozemsko kmetijstvo.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


torek, 1. avgust 2017 Uspešna tudi 7. Mednarodna doktorska šola iz diskretne matematike

Prejšnji teden je na Rogli potekala 7. Mednarodna doktorska šola iz diskretne matematike, ki jo skupaj organizirata UP FAMNIT in UP IAM.

Na tradicionalno znanstveno srečanje matematikov so se tudi letos prijavili udeleženci z vseh celin. Glavna predavatelja šole sta bila Vladimir Alexander Gurvich (Rutgers University, ZDA) in Robin Wilson (Open University, Združeno kraljestvo), vabljeni predavatelji pa so bili tudi Marco Buratti (Univerza v Perugi, Italija), Marston Conder (University of Auckland, Nova Zelandija) György Kiss (UP in Eötvös Loránd University, Madžarska), Joy Morris (University of Lethbridge, Kanada), Mikhail Muzychuk (Netanya Academic College, Izrael), Ilya Ponomarenko (Petersburg Department of V. A. Steklov Institute of Mathematics, Rusija) in Tamás Szőnyi (Eötvös Loránd University, Madžarska).

Tudi letos je bilo med več kot 60 udeleženci iz preko 20 držav veliko takih, ki so se poletne šole udeležili že večkrat, kar kaže na priljubljenost in kakovost tega matematičnega srečanja.

Več o poletni šoli, predavateljih in njihovih posegih lahko preberete tukaj.

  dr.

Na fotografijah: udeleženci letošnje poletne šole, (spodaj, od leve proti desni): prof. dr. Vladimir Alexander Gurvich in prof. dr. Robin Wilson.


četrtek, 13. julij 2017 14. julij 2017: rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za slovence brez slov. državljanstva in državljane izven EU

Do vključno petka, 14. julija 2017 je še možna prijava za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


četrtek, 13. julij 2017 V razvid medijev je vpisana nova znanstvena revija ADAM

V razvid medijev je vpisana znanstvena revija Umetnost diskretne in uporabne matematike (The Art of Discrete and Applied Mathematics, ali skrajšano - ADAM, ki jo izdajata UP FAMNIT in Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko - Associazione slovena per la matematica discreta e applicata.

Gre za sodobno visoko kakovostno spletno odprtodostopno mednarodno znanstveno revijo s področja diskretne in uporabne matematike, ki izhaja dvakrat letno, in sicer v angleškem jeziku, s povzetki v slovenščini.

Več o reviji si lahko preberete tukaj, spletna stran revije pa je dostopna tukaj.


sreda, 12. julij 2017 Tatiana Romina Hartinger nova doktorica znanosti

V sredo, 12.7.2017 je Tatiana Romina Hartinger zaključila doktorski študij Matematičnih znanosti. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Martina Milaniča je pripravila in uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom New Characterizations in Structural Graph Theory: 1-Perfectly Orientable Graphs, Graph Products, and the Price of Connectivity.

Novopečeni doktorici znanosti iskreno čestitamo in ji želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


torek, 11. julij 2017 Uspešno zaključen postopek podaljšanja akreditacije študijskim prorgamom Biopsihologija in Aplikativna kineziologija

V preteklem mesecu se je uspešno zaključil redni postopek podaljšanja akreditacije trem študijskim programom – dodiplomskima študijskima programoma Biopsihologija in Aplikativna kineziologija ter magistrskemu študijskemu programu Aplikativna kineziologija. Vsem trem študijskim programom je Nacionalna komisija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) podaljšala akreditacijo za nedoločen čas.

Pred tem je UP FAMNIT, v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, že uspešno zaključila vse postopke rednega podaljšanja akreditacije enajstim študijskim programom.

Pregled akreditacijskih postopkov za študijske programe UP FAMNIT je dostopen tukaj.


ponedeljek, 10. julij 2017 Zagovor doktorske disertacije študentke Tatiane Romine Hartinger (MZ, 3. stopnja)

Tatiana Romina Hartinger, študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom New Characterizations in Structural Graph Theory: 1-Perfectly Orientable Graphs, Graph Products, and the Price of Connectivity, pod mentorstvom izr. prof. dr. Martina Milaniča.

Zagovor bo potekal v sredo, 12.7.2017 ob 11. uri v Mali predavalnici 1 na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper.

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.


torek, 4. julij 2017 Uradne ure knjižnice v juliju in avgustu 2017

Uporabnike obveščamo, da bo knjižnica TeMeNa od 10. julija do 16. avgusta 2017 odprta ob ponedeljkih, sredah in petkih od 13:00 do 15:00.

Izposoja in vračilo gradiva bosta v tem času omogočena tudi izven navedenih uradnih ur, in sicer:

 • izposoja gradiva: po predhodnem dogovoru vsak delavnik med 8:00 in 15:00. Datum in uro obiska vsaj dan prej napovejte na e-naslov temena@upr.si;
 • vračilo gradiva: v Referatu za študente UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper) v času uradnih ur Referata, in sicer:
  - ponedeljek in sreda: 9:00 – 11:00,
  - torek in četrtek: 13:00 – 15:00.

Hvala za razumevanje.


petek, 30. junij 2017 Uspešen tudi letošnji Biološki raziskovalni tabor

V četrtek, 29. junija, se je v Izoli zaključil letošnji Biološki raziskovalni tabor v Slovenski Istri, ki sta ga skupaj organizirala Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS. 13 srednješolcev iz vse Slovenije je štiri dni odkrivalo raznolikost rastlinstva in živalstva ter njihovo prilagoditev na življenje v Sredozemlju.

Po nedeljskem spoznavnem druženju so udeleženci v ponedeljek podali v Krajinski park Strunjan, kjer so z asist. dr. Petrom Glasnovićem in doc. dr. Živo Fišer Pečnikar odkrivali tipične predstavnike slovenske submediteranske flore. V torek so z doc. dr. Martino Lužnik in asist. Maticem Jančičem spoznali dvoživke, plazilce ter metulje v izolskih Livadah in okolici. Sreda je bila namenjena spoznavanju morske in obmorske favne ob San Simonu, kjer so pod prijetnim soncem in mentorstvom doc. dr. Jureta Jugovica nabirali organizme obrežnega pasu. Terensko delo so redno dopolnjevali s predavanji in laboratorijskim delom v Univerzitetnem kampusu Livade. Tabor so mladi raziskovalci zaključili z izletom v Piran, kjer so obiskali še Muzej školjk in polžev.

  

Udeležence je najbolj navdušilo delo v laboratoriju, kjer so na primer pod mikroskopom gledali prereze stebel, čisto nove izkušnje pa so bile zanje na primer potapljanje in iskanje različnih organizmov, predavanja in lovljenje kuščarjev. »Na taboru je bilo odlično, tako zaradi programa kot tudi dela v super opremljenem kampusu. Kljub temu, da nam je vreme nagajalo, so organizatorji program vsakič spretno prilagodili, tako da smo imeli dovolj časa za raziskovanje in zabavo.« je ob koncu povedal Saš Močnik z Gimnazije Bežigrad, »Najbolj všeč mi je bilo odkrivanje solin in ko smo po dežju lovili metulje…«

  

Ob bogatem programu tabora, za organizacijo katerega je poskrbela dr. Živa Fišer Pečnikar, je bilo seveda dovolj časa tudi za razvedrilo na prostem, skok v morje, sladoled in družabne igre, za kar sta poskrbeli študentka Biodiverzitete Monika Poklukar in študentka Varstva narave Petra Podlesek.

Fotoutrinke iz pestrega dogajanja smo zbrali v fotogaleriji.

Mladim udeležencem želimo še veliko tovrstnih raziskovalnih izkušenj in čim več radovednosti pri odkrivanju narave!


petek, 30. junij 2017 UP FAMNIT partner tudi projektu Interreg Slovenija-Italija SUSGRAPE

Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT je kot partnerska institucija na razpisu Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 uspešno pridobil projekt SUSGRAPE »Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na čezmejnem območju ITA-SLO«.

Namen projekta je prispevati k razvoju trajnostnega vinogradništva s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje okoljskih razmer in razvoja modelov za napovedovanje okužb z glivičnimi boleznimi ter s proučitev mikroorganizmov, prisotnih na vinski trti. Znano je namreč, da mikroorganizmi pomembno prispevajo k rasti in prilagajanju rastlin na abiotske in biotske stresne dejavnike. S pomočjo napovednih modelov bo mogoče bolj tarčno izvajanje ukrepov varstva rastlin, kar bo prispevalo k manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev, goriva, itd.
Nova znanja o sestavi mikrobne združbe vinske trte pa bodo pripomogla k boljšemu razumevanju interakcije med mikroorganizmi in vinsko trto ter k razvoju novih naravnih sredstev za varstvo rastlin na osnovi mikroorganizmov.

Partnerstvo pod vodstvom Konzorcija znanstvenega in tehnološko-raziskovalnega središča (Consorzio per l'AREA ricerca scientifica e technologica di Trieste) sestavljajo še Primorska gospodarska zbornica, Vinakoper, IKT podjetje Primo Principio, Mednarodni center za genski inženiring in biotehnologijo (ICGEB) in Konzorcij za zaščito vin Collio (Consorzio Tutela Vini Collio).

Sodelavcem Oddelka za aplikativno naravoslovje čestitamo in jim želimo uspešno delo!


petek, 30. junij 2017 V Kampusu Livade so se pripravljali na biološko olimpijado

Ta teden se je v Univerzitetnem kampusu Livade zvrstilo kar nekaj dogodkov. Poleg Biološkega raziskovalnega tabora in obiska udeležencev poletne šole Alpine Europe, so potekale tudi priprave slovenskih udeležencev Mednarodne biološke olimpijade. Priprave je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z Oddelkom za biodiverziteto UP FAMNIT.

Sveži maturanti Anja Brdnik in Lucija Bogataj (obe z Gimnazije Škofja Loka), Jernej Imperl (II. gimnazija Maribor) in Maša Smajila (I. gimnazija v Celju) so bili na podlagi odličnih rezultatov na državnem tekmovanju iz biologije izbrani, da zastopajo Slovenijo na 28. Mednarodni biološki olimpijadi, ki bo potekala v Veliki Britaniji, natančneje na Univerzi Warwick (Coverty), od 23. do 30. julija letos.

Od ponedeljka do petka so vsak dan proučevali eno izmed področij biologije, ki so vključena v tekmovanje. Vsak sklop je bil sestavljen iz predavanj in praktičnega dela, s katerim se lahko tekmovalci srečajo na sami olimpijadi.

Program, pri katerem so sodelovali tudi visokošolski učitelji in raziskovalci z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT, je bil sledeč:

 • ponedeljek, 26. 6. 2017: razvojna fiziologija z anatomijo živali in imunologija (doc. dr. Martina Lužnik in doc. dr. Vladimir Ivović),
 • torek, 27. 6. 2017: biokemija (doc. dr. Ana Miklavčič Višnjevec, izr. prof. dr. Elena Bužan in asist. Felicita Urzi),
 • sreda, 28. 6. 2017: genetika (asist. dr. Alenka Arbeiter Baruca, Sandra Hasić),
 • četrtek, 29. 6. 2017: fiziologija rastlin in botanika (asist. dr. Nataša Šibanc, asist. dr. Peter Glasnović),
 • petek, 30. 6. 2017: etologija, ekologija in evolucija (Mojca Ota).

Dijakom čestitamo za prehodne uspehe in jim želimo uspešen nastop na tem pomembnem mednarodnem tekmovanju ter še več študijskih uspehov na področju naravoslovja!


Dijake sta v Univerzitetnem kampusu Livade obiskala tudi rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič in dekanja UP FAMNIT, izr. prof. dr. Klavdija Kutnar


ponedeljek, 26. junij 2017 20 mednarodnih študentov v Sloveniji proučuje dobre prakse o uporabi lesa

Med 28. in 30. junijem se bo v Slovenskem primorju mudila pisana skupina mednarodnih študentov. Gre za udeležence mednarodne poletne šole z naslovom »Prispevek gozdno-lesne verige h trajnosti grajenega okolja v Alpah«, ki jo skupaj organizirata Univerza na Primorskem in Oregon State University (ZDA). Mladi raziskovalci iz Finske, Indonezije, Kitajske, Švedske, Ukrajine, ZDA in seveda Slovenije se bodo na dvotedenski študijski potovalni izkušnji seznanili s tradicionalno in moderno arhitekturo grajenega okolja in proučevali primere dobrih praks o uporabi lesa v Sloveniji, v Italiji, Avstriji in Švici.

Poletna šola se je začela v nedeljo, 25. junija, v Ljubljani, od koder se se udeleženci podali v Gozd Martuljek in Bled. Sledila bo pot v v Kočevje in tamkajšnji pragozd ter v Ribnico, kjer bodo obiskali podjetje Riko hiše.
28. junija pa bodo kot rečeno prispeli v Koper. Tu si bodo ogledali luko in Škocjanski zatok, nato Dragonjo in Sečoveljske soline, natančneje SPA Lepa Vida, ter odkrivali dobre prakse uporabe lesa pri gradnji sodobnih objektov. V četrtek bo čas še za postanek na Univerzi na Primorskem, natančneje na UP FAMNIT, kjer bo potekalo srečanje s študenti in spoznavanje bogatega mednarodnega raziskovalnega dela fakultete.
Študenti bodo nato pot nadaljevali proti Benetkam ter krajem Castelnuovo, Pieve in Cavalese in Bressanone, po postanku v avstrijskem Innsbrucku pa bodo poletno šolo zaključili v Zürichu.

    

Namen poletne šole je proučevati trajnost grajenega okolja v alpskem okolju na konkretnih primerih. Zato so predvideni obiski tako raziskovalnih ustanov kot tudi podjetij, ki so aktivna na področju uporabe sodobnih študij tako v razvoju kot v proizvodnji.

Poletna šola je izraz aktivnosti, ki jih Univerza na Primorskem izvaja na področju trajnostne gradnje. Še posebej aktivni na tem področju so raziskovalci Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT, ki se osredotočajo na najbolj pereča področja onesnaževalcev okolja v gradbeništvu ter se usmerjajo na razvoj podpornih metodologij in tehnologij, ki manj onesnažujejo okolje. Pri tem proučujejo različne načine uporabe materialov iz obnovljivih virov (v prvi vrsti lesa), rešujejo tehnološke izzive pri njihovi uporabi in ciljno izboljšujejo lastnosti teh materialov. S temeljnimi raziskavami spoznavajo vplive sprememb naravnih materialov na okolje ter opravljajo psihofiziološke utemeljene raziskave človekovega dojemanja naravnosti različnih materialov, ter vpliva različnih materialov v bivanjskem okolju na zdravje in dobro počutje ljudi.

Vse to udejanjajo tudi v okviru Centra odličnosti InnoRenew CoE (http://innorenew.eu), v naslednjem študijskem letu pa je predviden začetek novega magistrskega študijskega programa Trajnostno grajeno okolje, katerega cilj je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni reševati zahtevne probleme, ki se pojavljajo v sektorju trajnostnega grajenega okolja.

Dogajanje na poletni šoli lahko spremljate na blogu, ki ga ustvarjajo udeleženci.


nedelja, 25. junij 2017 Začel se je letošnji Biološki raziskovalni tabor v Slovenski Istri

Danes, v nedeljo 25. junija, se je v izolskem Dijaškem domu začel letošnji Biološki raziskovalni tabor v Slovenski Istri, ki ga skupaj organizirata Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS. Do četrtka bo 15 srednješolcev iz vse Slovenije odkrivalo raznolikost rastlinstva in živalstva ter njihovo prilagoditev na življenje v Sredozemlju.

Natančneje bodo v ponedeljek v Krajinskem parku Strunjan odkrivali svet botanike, v torek bodo ob kalu v Kortah spoznavali dvoživke, plazilce in metulje, zadnja dva dni pa bosta na vrsti morski in obmorski svet. V sredo bodo namreč raziskovali izolsko obalo, v četrtek pa bodo obiskal Muzej školjk in polžev Piran.

Svoje ugotovitve in najdbe bodo nato dobesedno postavili pod mikroskop, saj bo del tabora potekal tudi v sodobno opremljenih laboratorijih Univerzitetnega kampusa Livade.

Delavnice bodo vodili asistenti in profesorji z UP FAMNIT ter vabljeni biologi. Z mladimi udeleženci pa se bodo družili tudi študenti študijskega programa Biodiverziteta UP FAMNIT.

Prav vsem želimo uspešno delo, veliko zabave in novih spoznanj!

Na fotografiji: utrinek s prvega spoznavnega večera v izolskem dijaškem domu.


sreda, 21. junij 2017 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije Ane Zalokar

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Optimalno upravljanje s tveganji pri naložbenih zavarovanjih z garancijami

študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Ane Zalokar.

Predstavitev bo potekala v petek, 30.6.2017 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 (Muzejski trg 7, Koper).

Vljudno vabljeni!

 

 


torek, 20. junij 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v sredo, 21.6.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v sredo, 21.6.2017 zaprta med 12.00 in 12.30.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


petek, 16. junij 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v ponedeljek, 19.6.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v ponedeljek, 19.6. 2017 zaprta med 12.00 in 12.30.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


četrtek, 15. junij 2017 Javni razpis za mlade raziskovalce

Univerza na Primorskem je objavila Javni razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi na Primorskem v okviru raziskovalnega programa P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger.

Za mesto mladega raziskovalca lahko kandidirate pri dveh mentorjih, ki znanstveno-raziskovalno oziroma pedagoško delujeta na UP FAMNIT in na UP IAM:

Kandidati morajo vloge oddati do vključno petka, 28. julija 2017 do 14.00 ure.

Vse informacije in obrazce najdene tukaj.


torek, 13. junij 2017 UP FAMNIT pridobil projekt LIKE – Living on the Karst Edge

UP FAMNIT je skupaj s partnerji iz Slovenije in Hrvaške uspešno pridobil projekt v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška z naslovom LIKE – Living on the Karst Edge.

Projekt, ko bo trajal do leta 2020, bo osredotočen na območje kraškega roba, tj. niza strmih sten in apnenčastih pobočij, ki povezuje celotno čezmejno območje severne Istre. Dolga interakcija človeka z naravo je tu ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, katerih ohranjanje je nujno za njihovo dolgoročno varstvo.

Bogat naravni potencial območja je namreč pod vse večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti. Projektne aktivnosti bodo zato usmerjene v reševanje problematike prekomernega obiska rekreativcev, predvsem športnih plezalcev, ki zaradi vse bolj množične prisotnosti predstavljajo potencialno grožnjo biotski pestrosti; zaradi neurejene infrastrukture pa vse pogosteje prihaja tudi do sporov z lokalnim prebivalstvom.

Skupina sodelujočih raziskovalcev in strokovnjakov bo v naslednjih letih vzpostavila predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov upravljanja. Hkrati bo pripravila program monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh meje. Končni cilj projekta je vzpostavitev mehanizma upravljanja in nadzora območij Natura 2000 in zmanjšanje pritiska na biotsko pestrost preko inovativnih pristopov in vključevanja zainteresirane ter širše javnosti v aktivnosti projekta.

Projektni vodja je dr. Peter Glasnović z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT. Več o partnerjih in projektnih aktivnostih lahko preberete na tej spletni povezavi.


ponedeljek, 12. junij 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v ponedeljek, 12.6.2017 in sredo, 14.6.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v ponedeljek, 12.6. 2017, in v sredo, 14.6.2017 zaprta med 12.00 in 12.30.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


ponedeljek, 12. junij 2017 25. obletnica EU programa LIFE in omrežja Natura 2000

V četrtek, 8.6.2017, na Svetovni dan oceanov, je Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT z javnim dogodkom obeležil 25. obletnico EU programa LIFE in omrežja NATURA 2000. Namen dogodka je bil poudariti pomen morske biodiverzitete in uporabnost omenjenih mehanizmov v varstvu le-te.

Dogodek sta z nagovoroma otvorili dekanja UP FAMNIT izr. prof. dr. Kladija Kutnar in predstojnica Oddelka za biodiverziteto izr. prof. dr. Elena Bužan.

Za uvod je predstavnik Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, g. Dejan Zupanc, predstavil cilje in usmeritve programa LIFE ter primere uspešno izvedenih in še trajajočih projektov LIFE v Sloveniji iz različnih delovnih področij, ki jih zajema program.

       

V duhu Svetovnega dneva oceanov sta sledili še predstavitvi projektov LIFE v Sloveniji, ki sta povezana z varstvom morske biodiverzitete. Dr. Urša Koce iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je predstavila karizmatično morsko ptico – sredozemskega vranjeka. Seznanila nas je z novimi znanji, pridobljenimi v sklopu projekta LIFE SIMARINE, z biologijo in razširjenostjo vranjeka ter s predlogi za njegovo varstvo v slovenskem morju.

Sledila je navdihujoča predstavitev izr. prof. dr. Bojana Lazarja o morskih želvah ter o projektu LIFE EUROTURTLES. Predstavil nam je glavato kareto in orjaško črepaho, ki živita v Sredozemskem in Jadranskem morju, njuni pomembnosti kot skupni naravni dediščini vseh prebivalcev Evropske unije ter grožnje, s katerimi se populaciji obeh vrst srečujeta. Poudaril je pomen projekta, pri katerem sodeluje tudi UP FAMNIT in ki združuje integralno varstvo gnezdišč in ključnih morskih habitatov ter bo vpeljal številne nove in inovativne metode v varstvo populacij morskih želv Evropske unije.

     

Zahvaljujemo se vsem predavateljem za njihove poučne in zanimive predstavitve ter vsem obiskovalcem.


ponedeljek, 12. junij 2017 7. slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT (Koper, 9. junij 2017)

V petek, 9. junija, je v Gledališču Koper potekala 7. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT.
Novi diplomanti – teh je bilo letos 97 – bodo obogatili lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri – diplomiranimi varstvenimi biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva, kineziologi ter magistri matematike, varstva narave, inženirji računalništva in informatike, magistri biopsihologije in kineziologije.

(Fotografije: Pavel Fičur)                                                                            (>>> fotogalerija)

Prisotne sta nagovorila rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in dekanja UP FAMNIT izr. prof. dr. Klavdija Kutnar.

Svoja razmišljanja o študiju na fakulteti in drugih študijskih izkušnjah sta z navzočimi delila tudi dva študenta: Marko Palangetić, diplomant dodiplomskega študija Matematika in v video-sporočilu Sara Hočevar, diplomantka magistrskega študijskega programa Varstvo narave.

 

Poleg diplomantov so bili pozornosti deležni tudi novi doktorji znanosti, ki so zaključili študij na UP FAMNIT, ter študenti UP FAMNIT, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se posebej izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

Z glasbenim programom sta prisotne navdušila Polona Furlan in Evgen Štefančič.

V nadaljevanju objavljamo seznam diplomantov, doktorandov in prejemnikov pohval:

Diplomanti dodiplomskega in magistrskega študija – SEZNAM

Doktorji znanosti:

 • dr. Karla Ferjančič, doktorski študijski program Matematične znanosti (promovirana v doktorico znanosti dne 13. 3. 2017),
 • dr. Matej Voglar, doktorski študijski program Aplikativna kineziologija (promoviran v doktorja znanosti dne 13. 3. 2017),
 • dr. Vedrana Sember, doktorski študijski program Aplikativna kineziologija (zagovor doktorske disertacije dne 6. 3. 2017, promocija bo v letu 2017),
 • dr. Iva Šklempe Kokić, doktorski študijski program Aplikativna kineziologija (promovirana v doktorico znanosti dne 8. 12. 2016).

Prejemniki pohval za izjemne študijske/raziskovalne dosežke:

 • Andreja Grobiša, dodiplomski študijski program Sredozemsko kmetijstvo (predlagatelj: Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT),
 • Sara Cerar, dodiplomski študijski program Biodiverziteta (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Milica Jovanovič, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Leo Gombač, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika (predlagatelj: Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT),
 • Patrik Kocjančič, magistrski študijski program Računalništvo in informatika (predlagatelj: Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT),
 • Nevena Mitrović, magistrski študijski program Matematične znanosti (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
 • Borut Umer, magistrski študijski program Matematične znanosti (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
 • Ana Kuder, dodiplomski študijski program Biopsihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT).

Prejemnika pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

 • Nina Plank, dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija in
 • Martin Senič, magistrski študijski program Varstvo narave.

Diplomantom, doktorandom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.

Več fotografij s slavnostne podelitve diplom 2017 je dostopnih TUKAJ.


petek, 9. junij 2017 Vabljeni na srečanje diplomantov TUM v Sloveniji

Združenje diplomantov TUM - Technisches Universität München vabi vse na Univerzi na Primorskem na naslednje slovensko srečanje, ki bo v soboto, 17. junija, v Kopru.

Srečanje bo priložnost za sproščeno druženje in mreženje z diplomanti TUM, ki trenutno živijo v Sloveniji. Začetek je predviden ob 13.00 na Univerzi na Primorskem, uradnemu delu pa bo sledil program ob morju.

Vabljeni!


torek, 6. junij 2017 Predstavitev blagovne znamke LesnaVesna

V okviru projekta PKP Spomin na les,
ki poteka v sodelovanju med
Univerzo na Primorskem in podjetjem Zelena Arhitektura,

vas toplo vabimo na
predstavitev blagovne znamke LesnaVesna,

ki bo v četrtek, 8. junija 2017, ob 10. uri v predavalnici FHŠ-Tramontana (Titov trg, 5).

LesnaVesna je blagovna znamka, ki jo vodita arhitekta Eva Štrukelj in Ignacio Lopez Sola. Izdelki, ki nastajajo pod to znamko, nosijo zgodbe iz slovenskega izročila. Tako nastajajo otroške igrače, okraski in dodatki za dom, vsi izdelani ročno in izključno iz lesa slovenskega porekla.

LesnaVesna se je rodila leta 2012 in je od takrat prejela več nagrad na področju oblikovanja.

Les je naravni material, ki ga ljudje že tisočletja intenzivno uporabljajo pri gradnji objektov in za izdelavo najrazličnejših pripomočkov. Kaj pa je pravzaprav les? Kako nastaja in zakaj ga rastline potrebujejo? Zakaj obstaja tako velika raznolikost v zdrabi lesa? Na ta in podobna vprašanja bo v predavanju odgovorila doc. dr. Živa Fišer Pečnikar z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.

   

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropska Unija preko Evropskega socialnega sklada.


ponedeljek, 5. junij 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v petek, 9.6.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v petek, 9.6. 2017, zaprta med 12.00 in 12.30.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


ponedeljek, 5. junij 2017 Srečanje s tujimi profesorji in raziskovalci na UP

Ob zaključku spomladanskega semestra se je rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, srečal s predavatelji in raziskovalci iz tujine, ki v teh dneh sodelujejo v pedagoškem procesu in raziskovalni dejavnosti članic univerze.

Sproščen sprejem, ki je potekal v petek, 2. junija 2017, je bil lepa priložnost za medsebojno spoznavanje, predvsem pa za neformalno mreženje in kovanje bodočih interdisciplinarnih povezovanj in sodelovanj.

Vabilu na srečanje se je odzval del gostujočih profesorjev in sodelavcev UP FAMNIT, ki so trenutno pri nas na obisku. To so:

 • prof. dr. Janko Gravner (University of California, Davis, ZDA),
 • Adrian Gradinar (Lancaster University, Združeno kraljestvo),
 • doc. dr. Miklos Kresz (University of Szeged, Madžarska),
 • prof. dr. Ted Dobson (Mississippi State University, ZDA),
 • dr. Marcin Anholcer (Poznan University of Economics and business, Poljska),
 • Rachel Barber (Mississippi State University, ZDA),
 • dr. Kawa Arkadiusz (Poznan University of Economics and business, Poljska).

Spomnimo, da je v študijskem letu 2016/17 UP FAMNIT obiskalo 70 gostujočih profesorjev in raziskovalcev. Gostovali so v okviru projekta GOST UP, bilateralnih projektov in samostojnih obiskov.


ponedeljek, 5. junij 2017 Vabilo na obeležitev 25-letnice EU programa LIFE in omrežja Natura 2000

Oddelek za biodiverziteto, UP FAMNIT,

v sklopu projekta LIFE EUROTURTLES vabi na:

OBELEŽITEV 25. OBLETNICE
EU PROGRAMA LIFE IN OMREŽJA
NATURA 2000,

ki bo v četrtek, 8. 6. 2017, ob 17. uri
v pritličnih prostorih na Kidričevi 21 v Kopru (študijska soba Galeb).

 

Letos obeležujemo 25. obletnico programa LIFE, največjega finančnega mehanizma Evropske komisije, namenjenega varstvu narave in okolja ter blaženju in prilagajanju klimatskim spremembam. Leta 1992 je Evropska komisija sprejela tudi Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki predstavlja enega od temeljev varstva biodiverzitete v EU preko omrežja posebnih varstvenih območij NATURA 2000.
Omrežje danes pokriva 18 % ozemlja vendar samo 6 % morja Evropske Unije, zato želimo z obeležitvijo  25. obletnice programa LIFE in omrežja NATURA 2000 še posebej poudariti njun pomen za varstvo biodiverzitete morja. Dogodek bo potekal v sklopu mednarodnega projekta LIFE EUROTURTLES – Skupni ukrepi za izboljšanje varstvenega statusa EU populacij morskih želv.

PROGRAM:

 • Predstavitev EU programa LIFE - Dejan Zupanc, Ministrstvo za okolje in prostor RS,
 • Program LIFE in varstvo morske biodiverzitete:
  • projekt LIFE SIMARINE - dr. Urša Koce, Društvo za opazovanje in proucevanje ptic Slovenije,
  • projekt LIFE EUROTURTLES - izr. prof. dr. Bojan Lazar, Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT.

 

Vljudno vabljeni!


petek, 2. junij 2017 Velik uspeh Famnitovih študentov na Mednarodni internetni olimpijadi

Študenti UP FAMNIT nadaljujejo z nizanjem velikih uspehov na mednarodnih matematičnih tekmovanjih. Dva študenta matematike sta se še posebej izkazala v prvih dveh krogih Mednarodne internetne olimpijade iz matematike in se uvrstila v finale, ki je potekalo 23. maja. 2017.

Med 6.413 udeleženci s 175 univerz je Arber Avdullahu (1. letnik Matematike) zasedel odlično 4. mesto in s tem prejel srebrno priznanje, medtem ko se je Marko Palangetić (1. letnik Matematičnih znanosti) uvrstil na 33. mesto in si priboril bronasto priznanje. Super finale tekmovanja bo potekal oktobra v Izraelu.

Famnitovi študenti se že tradicionalno udeležujejo omenjene internetne olimpijade. Lansko leto je Univerza na Primorskem, po zaslugi odličnih rezultatov naših študentov, pridobila naziv »Univerza zmagovalka«.

Iskrene čestitke študentom za izjemen uspeh! 

 

Na fotografiji: Arber Avdullahu (levo) in Marko Palangetić (desno)


petek, 2. junij 2017 Gostili in vodili koordinacijsko srečanje vodilnih partnerjev največjih projektov iz OBZORJA 2020

V četrtek, 1. junija, je na UP potekalo prvo koordinacijsko srečanje vodilnih partnerjev desetih največjih raziskovalno razvojno inovacijskih projektov iz okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Med njimi je tudi projekt »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)«, ki ga vodi izr. prof. dr. Andreja Kutnar. Sama od koordinacije pričakuje zelo pozitivne učinke tudi za Univerzo na Primorskem: »Izkušnje, ki si jih bomo pridobili pri tem vodenju, so neprecenljive. V slovenskem prostoru še nihče ni imel take priložnosti neposredne komunikacije z Evropsko komisijo, njeno Agencijo za raziskave (Research Executive Agency – REA), predvsem pa ne s konzorciji desetih veleprojektov, v skupni vrednosti 135 milijonov evrov – samo delež EK, skupna vrednost je precej višja, ko prištejemo še nacionalna sredstva, ki jih morajo k vsakemu projektu primakniti še države gostiteljice. V okolju tako vrhunskih znanstvenikov in upravljalcev raziskav in inovacij pa vidimo tudi izredno priložnost za tvorjenje novih, interdisciplinarnih projektov, s katerimi bomo lahko odgovorili na ključne izzive tako Slovenije, naše širše regije in, seveda, tudi celotne Evrope.«

Celotno novico o tem pomembnem dogodku lahko preberete na portalu UP BUDI.

Novico smo povzeli po poročanju portala UP BUDI. Foto: Alen Ježovnik.


četrtek, 1. junij 2017 UPM 2017: zagrizeno tudi v 2. kolu!

V četrtek, 11. 5. 2017, se je v Mariboru, Kopru in Ljubljani odvilo še drugo kolo letošnjega Univerzitetnega programerskega maratona. Sodniška ekipa je tudi tokrat pripravila hud nabor šestih nalog, katerih so se Famnitovi tekmovalci lotili resno in premišljeno.

Po večurnem trudu je bil končni rezultat kola sledeč:
- 12. mesto: PSPACE' (Daniel Siladji, Marko Palangetić, Nikita Akulich),
- 38. mesto: Python_3 (Isidora Rapajić, Mirza Krbezlija, Daniil Baldovski),
- 42. mesto: AmbitiousButRubbish (Mirt Hlaj, Leo Gombač, Jan Grbac),
- 43. mesto: Pomaranca-2017 (Tilen Jesenko, Goran Tubić, Gašper Moderc),
- 46. mesto: Narcos (Eda Kaja, Lisi Qarkaxhija, Arber Avdullahu).

Podrobnosti o rezultatih in začasno lestvico najdete tukaj. Če bi se tudi vi radi preizkusili v programiranju, lahko tokratne naloge rešite tudi sami.

Čestitke vsem in seveda veliko sreče in uspeha v nadaljevanju UPM 2017.


četrtek, 1. junij 2017 Uspel tečaj Analiza bioloških podatkov v programu R

V soboto in nedeljo, 27. in 28. maja, je v Kampusu Livade potekal tečaj Analiza bioloških podatkov v programu R, prvi v sklopu Moderne metode v varstveni biologiji, ki jih izvaja Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. Udeležilo se ga je 15 študentov iz štirih univerz: Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani, Univerze v Zagrebu in Univerze Wollongong (Avstralija).

Na tečaju so se študenti seznanili z osnovami analize bioloških podatkov v programu R, spoznali so uporabnost programa v bioloških raziskavah ter se naučili, kako podatke v samem programu urejati, filtrirati in analizirati.

O uspešnosti tečaja priča izjava študentke biologije Sare Eržen z Biotehniške fakultete UL: »Tečaj mi je bil zelo všeč, vse od same organizacije, tem, ki smo jih obravnavali, pa do načina dela. Naučila sem se veliko uporabnih stvari. Predavatelja sta bila sploh super in z veseljem bi preživela cel teden v Izoli in ne samo ta dva dneva

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za obisk in izkazano dobro voljo ter pripravljenost za spoznavanje novih vsebin!

  


sreda, 31. maj 2017 S spremembo Zakona o socialnem varstvu biopsihologom odprta pot za zaposlovanje na področju socialnega varstva

Državni zbor je včeraj, v torek, 30. maja 2017, podprl predlog spremembe 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki opredeljuje, kateri izobrazbeni profili lahko opravljajo socialno varstvene storitve. Med nabor strokovnih delavcev so po spremembi zakona dodani tudi diplomanti biopsihologije. Sprememba tako odpira možnosti zaposlitve diplomantov biopsihologije v socialnem varstvu ter omogoča opravljanje pripravništva ter pristop k strokovnem izpitu.


ponedeljek, 29. maj 2017 Fakulteta za grajeno okolje se je pripojila k UP FAMNIT

V petek, 26.5.2017, je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, s katerim se je Fakulteta za grajeno okolje Univerze na Primorskem pripojila k UP FAMNIT. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem je sprejel Državni zbor RS na seji dne 24.5.2017.

S pripojitvijo UP FGO k UP FAMNIT se na UP FAMNIT prenese tudi akreditiran magistrski študijski program Trajnostno grajeno okolje, ki je za novo študijsko leto (2017/18) že razpisan v okviru UP FAMNIT. Prav tako je s pripojitvijo UP FAMNIT pridobila novo študijsko področje »(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo«, na katerem bo lahko v prihodnje razvijala nova študijske programe, zlasti na prvi in tretji bolonjski stopnji.


ponedeljek, 29. maj 2017 Študentko Petro Podlesek sprejel veleposlanik ZDA v Sloveniji

Včeraj, v nedeljo 28. maja, je veleposlanik ZDA v Sloveniji, Nj. Eksc. Brent R. Hartley, sprejel štiri slovenske predstavnike, ki so se v preteklih letih udeležili programa ameriškega State Departmenta »International Visitor Leadership (IVLP)«. Med njimi je bila tudi Petra Podlesek, študentka 2. letnika Varstva narave UP FAMNIT, ki se je marca letos udeležila izmenjave kot predstavnica Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos. Na sprejemu je bila tudi sodelavka programa Brittany Lynk, ki se že nekaj let srečuje s slovenskimi udeleženci in je nad njimi čisto navdušena. Ti so jo tokrat popeljali širom po Sloveniji, zato je svoj obisk podaljšala od predvidenih dveh dni na en teden.

Na fotografiji: Aleš Kuhar in Petra podlesek (udeleženca programa), sodelavka na programu Brittany Lynk, veleposlanik Brent R. Hartley, Stanka Lavrih in Gregor Trebušak (udeleženca). Vir: FB U.S. Embassy Ljubljana

Naslov letošnjega programa je bil »Our ocean: Young Amabassadors«, na njem pa je sodelovalo 23 mladih iz prav toliko držav. »Skupaj smo spoznavali in si izmenjevali ideje o rešitvah okoljskih problemov, ki so vezani na oceane, podnebne spremembe, onesnaževanje, ribištvo, morska zavarovana območja, varstvo oceanov ter morij,« se svoje izkušnje spominja Petra Podlesek. »Prvi del programa, ki se je odvijal v San Franciscu je bil posvečen predvsem spoznavanju upravljanja in varovanja obal. Izpostavila bi predvsem obisk Centra za morske sesalce na obrobju San Francisca in morskega laboratorija Bodega Bay. V Pensacoli na Floridi smo se posvetili ekološkim raziskavam, ohranjanju in varovanju rib ter drugih divjih živali in prostovoljnim aktivnostim v Mehiškem zalivu. Za konec smo se odpravili v najbolj poslovni del ZDA, Washington DC. Tam je bila tema pogovorov vloga mladih v prihodnosti varovanja oceanov ter prizadevanju zveznih in nevladnih organizacij pri varovanju in zaščiti oceanov. V tem sklopu smo obiskali sedež NOAA (National Oceanic and Atmospheric Association) in zaključili na Department of State.«

Mladi udeleženci so na sestankih s predstavniki različnih organizacij spoznali raznolikost ameriškega življenja in kulture ter se podrobneje seznanili s področjem, ki je tako ali drugače povezano z njihovim strokovnim delom: od kmetijstva, varne hrane in varnostnih vprašanj do programa za mlade morske biologe na temo varovanja oceanov. V ospredju so bili predvsem različni pristopi k reševanju vprašanj v zvezi z obalnimi in morskimi problemi, onesnaževanjem oceanov, podnebnimi vplivi na oceane in morska zaščitena območja, trajnostnim ribolovom ter različnimi strategijami povezovanja in vključevanja lokalnih projektov v regionalno in mednarodno zaščito morij in oceanov.

»Izkušnja je bila zelo poučna, saj smo spoznali ne le ameriški način varovanja narave, temveč tudi pristope do te problematike po celem svetu, saj so vsi udeleženci delili svoje izkušnje: od Argentine, Egipta in Nizozemske do Hondurasa in Mikronezije. Vsi smo se strinjali, da lahko veliko narediš in prispevaš k temu področju tudi če imaš malo morja kot na primer mi v Sloveniji, kjer pa se lahko pohvalimo s številnimi dobrimi praksami!« je poudarila navdušena bodoča magistrica varstva narave Petra Podlesek.

Na fotografiji: udeleženci programa v Department of State. Vir: Brittany Lynk.


ponedeljek, 29. maj 2017 Okrogla miza: Po znanje na pot

Društvo varstvenih biologov BIODIVA in
Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT

vabita na okroglo mizo z naslovom:

PO ZNANJE NA POT,

ki bo torek, 30. 5. 2017, ob 19. uri,
v pritličnih prostorih Kettejeve ulice 1 v Kopru (študijska soba Galeb).

S pomočjo gostov bomo predstavili različne možnosti dodatnega usposabljanja tako v času študija kot po diplomi. Ti bodo predstavili svoje izkušnje iz študijske prakse v Boliviji, Erasmus izmenjave na Danskem in dodatnega usposabljanja v Romuniji.

Gostje okrogle mize bodo: Domen Stanič in Sara Cernich (diplomanta Biodiverzitete), Ines Gorkič (študentka Biodiverzitete) in Danijana Rašl (absolventka Varstva narave).

Vljudno vabljeni!

Dogodek je organiziran v okviru Tedna Univerze na Primorskem in mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

 

petek, 26. maj 2017 Famnit uspešen tudi na razpisu ŠIPK

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje 9 projektov v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Do konca septembra bodo študenti, skupaj z mentorji UP (visokošolski učitelji in sodelavci) in strokovnimi sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja, vključeni v naslednje projekte:

 • Vpliv genetskih in prehranskih dejavnikov pri športnem potencialu (nosilka UP FAMNIT, vključenih 8 študentov UP FAMNIT)
 • Pomoč obolelim za Alzheimerjevo boleznijo (nosilka UP FAMNIT, vključenih 7 študentov UP FAMNIT)
 • Interdisciplinarna preventivna skrb za zdravje delavca v mikro in malih podjetjih Primorske (nosilka UP FVZ, vključenih 5 študentov UP FAMNIT)
 • Holistični pristopi k aktivnemu in zdravemu staranju: Gibalna in kognitivna aktivnost ter prehrana (nosilka UP FVZ, vključenih 6 študentov UP FAMNIT)
 • Branje za (dediščinsko) opismenjevanje: (I)itinerarji po slovenskih mestih (nosilka UP FHŠ, vključen 1 študent UP FAMNIT)
 • Poti v zgodovino: antične delavnice za otroke brez počitnic (nosilka UP FHŠ)
 • Razvoj učne baze študentov za vodenje karier oseb s posebnimi potrebami (nosilka UP PEF)
 • Z veččutnimi delavnicami do bolj ohranjene narave in kvalitetnejšega okolja v Mestni občini Koper (nosilka UP PEF, vključenih 7 študentov UP FAMNIT)
 • Možnost uporabe koristnih zavržkov hrane in odpadkov primarne predelave za pripravo funkcionalnih živil (nosilka UP FVZ, vključen 1 študent UP FAMNIT)

Namen razpisa je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

Na vsakemu projektu bo sodelovalo od 6 do 10 študentov z različnih fakultet, ki bodo pod mentorstvom pedagoškega in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.

Z novimi projekti bo 35 Famnitovih študentov imelo možnost nadgraditi svoje znanje in izkušnje. Ob tem spomnimo, da v tekočem študijskem letu študenti UP že pridobivajo dragocene izkušnje na projektih Po kreativni poti do znanja.

Prijaviteljem projektov čestitamo za uspešno prijavo in jim želimo uspešno delo!


četrtek, 25. maj 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v petek, 26.5.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v petek, 26. 5. 2017, zaprta med 12.00 in 12.30.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


četrtek, 25. maj 2017 UP FAMNIT obiskal veleposlanik Izraela

V sredo, 24. maja, se je v Kopru mudil veleposlanik Izraela Nj. Eksc. Eyal Sela. Po obisku Luke Koper se je udeležil srečanja na Univerzi na Primorskem, kjer so ga sprejeli rektor, prof. dr. Dragan Marušič, dekanji UP FHŠ in UP FAMNIT, prof. dr. Irena Lazar in izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, ter prodekan UP FTŠ izr. prof. dr. Gorazd Sedmak. Po srečanju (več o njem na portalu UP BUDI) je veleposlanik želel obiskati še UP FAMNIT.

Na prijetnem in sproščenem sprejemu smo ga na naši fakulteti sezanili s številnimi oblikami sodelovanja, ki jih že leta razvijamo z izraelskimi institucijami in posamezniki. Naši študenti tako sodelujejo na ugledni mednarodni poletni šoli Kupcinet-Getz International Summer School, so zelo aktivni na Odprti mednarodni internetni olimpijadi, na kateri je lani naša univerza osvojila naziv Univerza zmagovalka, pred dvema letoma pa so v Izraelu imeli možnost spoznati 15 Nobelovih nagrajencev s področij fizike, kemije, biologije in ekonomije.

Obsežno je seveda tudi raziskovalno sodelovanje. UP FAMNIT je v preteklosti izvajal 3 bilateralne projekte z izraelskimi univerzami, poleg tega pa je v projektu EuroGiga GREGAS kot pridruženi partner sodelovala tudi Ben-Gurion University of the Negev. Ravno sodelovanje s slednjo je veleposlanik zelo pohvalil in izpostavil strateški smisel povezovanja, saj se ji v bližnji prihodnosti obeta velik razvojni napredek.

Sodelavci UP FAMNIT so z izraleskimi kolegi objavili že več deset skupnih SCI člankov, raziskovalno sodelovanje pa intenzivno poteka vseskozi: kolegi iz Izraela redno sodelujejo v pedagoškem procesu, prav tako so vsako leto med udeleženci poletnih šol in znanstvenih srečanj v naši organizaciji.

Sledila je še natančnejša predstavitev raziskovalnega dela Oddelka za aplikativno naravoslovje. Izzivi v kmetijstvu v Sredozemlju so namreč skupni obema državama, čeprav so pogoji za kmetovanje različni. Glede na raziskovalni napredek na področju pa so se vsi strinjali, da obstaja še zelo veliko potenciala za bodoče raziskovalno in siceršnje sodelovanje med našo in izraelskimi institucijami.


četrtek, 25. maj 2017 Tilen Genov prejel mednarodno nagrado za najboljše kratko predavanje

Evropsko združenje za kite in delfine (European Cetacean Society) je v začetku maja na Danskem organiziralo 31. Mednarodno konferenco o morskih sesalcih, na kateri so se zbrali strokovnjaki za morske sesalce iz celotne Evrope in mnogih drugih delov sveta.
Tilen Genov z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT je za svoj nastop z naslovom »Polychlorinated biphenyls (PCBs) in free-ranging common bottlenose dolphins from the northern Adriatic Sea, in relation to demographic parameters« (Poliklorirani bifenili (PCB) v prostoživečih velikih pliskavkah iz severnega Jadrana v povezavi z demografskimi parametri) prejel nagrado Evropskega združenja za kite in delfine za najboljše kratko predavanje.

Spomnimo, da je Tilen Genov tudi predsednik Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos, s katerim naša fakulteta in študenti že tradicionalno sodelujemo. Na letošnji 22. Mednarodni razstavi navtike – Internautica je društvo, skupaj z ostalimi partnerji, za projekt Živeti z morjem prejelo nagrado za najboljši okoljevarstveni projekt leta 2017.


Čestitamo Tilnu Genovu in ostalim članom društva za skrb in raziskovalno delo na področju ohranjanja zdravega morskega ekosistema!


sreda, 24. maj 2017 Obiskala nas je diplomantka Biopsihologije Tjaše Kunavar

V torek, 23.5.2017, je UP FAMNIT obiskala diplomantka Biopsihologije Tjaša Kunavar. Svojo študijsko pot je predstavila na dveh predavanjih, katerih so se udeležili študenti različnih študijskih programov.

Tjaša Kunavar je dodiplomski študij Biopsihologije na UP FAMNIT zaključila leta 2015 z nalogo Preference pri sklepanju prijateljstev (mentor: doc. dr. Aleksander Zadel). Podiplomski študij je nato nadaljevala na Fakulteti za psihologijo in računalništvo Univerze v Birminghamu, natančneje na programu Računska nevroznanost in kognitivna robotika (Computational Neuroscience and Cognitive Robotics).

Tjašin obisk na fakulteti se je začel z dopoldanskim predavanjem, na katerem je predstavila programiranje, delovanje in uporabo nevronskih mrež, popoldne pa je psihologijo združila z robotiko in študentom obrazložila, kako psihologija in nevroznanost pripomoreta k razvijanju inteligentnih robotov.

Na srečanjih je diplomantka opisala tudi razlike med študijem doma in v tujini ter različne možnosti pridobitev štipendij, predvsem pa je poudarila pomen interdisciplinarnega znanja, ki v svetu odpira številna vrata. Študente je zato spodbudila, naj usvojijo čim več raznolikega znanja, predvsem iz matematike in računalništva. Po svoji izkušnji v tujini je zdaj prepričana, da z dobro akademsko podlago, zagnanostjo in motiviranostjo, vsakdo lahko uspe. Študij v Sloveniji je označila kot privilegij, saj lahko mladi brezplačno pridobijo kakovostno izobrazbo, nujno pa morajo nabrati čim več dodatnih izkušenj na različnih področjih.

Naši diplomantki želimo veliko uspehov na nadaljnji raziskovalni in poklicni poti!

 


sreda, 24. maj 2017 Vabljeni na 8. konferenco TRIPLE I: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology

Slovenski center za raziskovanje samomora Inštituta Andrej Marušič vabi na 8. konferenco Triple I: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology, ki bo potekala 1. in 2. junija 2017 v Piranu.

Konferenca je namenjena strokovnjakom, raziskovalcem, študentom, praktikom in vsem, ki jih zanima področje samomorilnega vedenja. Podrobnosti o programu in načinu prijave so objavljene na spletni strani konference.

 

         

 


torek, 23. maj 2017 Peter Glasnović nov doktor znanosti

V ponedeljek, 22. maja, je naš asistent na Oddelku za biodiverziteto Peter Glasnović zaključil doktorski študij na UP FHŠ. Pod mentorstvom doc. dr. Valentine Brečko Grubar in somentorstvom doc. dr. Boštjana Surine je pripravil in uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Primerjava dejanske in potencialne razširjenosti izbranih vrst iz rodu vrčic (Edraianthus, Campanulaceae) s pomočjo modeliranja.

Iskrene čestitke novopečenemu doktorju znanosti. Želimo mu uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


ponedeljek, 22. maj 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v sredo, 24.5.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v sredo, 24. 5. 2017, zaprta med 12. in 13. uro.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


petek, 19. maj 2017 Študenti Famnita tudi letos odlični na univerzitetnih ligaških tekmovanjih UP

V ponedeljek, 15. maja, so se s tremi finalnimi tekmami zaključila tri univerzitetna prvenstva Univerze na Primorskem. Študenti UP FAMNIT so v tekočem študijskem letu tekmovali v odbojki, košarki in futsalu ter na koncu odnesli domov same odlične uvrstitve.

Tudi letos je pokal za 1. mesto v košarki prejela Famnitova ekipa, medtem ko sta pokala za drugo mesto prejeli ekipi odbojke in futsala.

Famnitove barve so čez leto branili:

 • Košarkaška ekipa FAMNIT (končno 1. mesto): Nikita Akulich, Tian Brun, Teo Klepač, Jure Muršec, Rade Nježić, Luka Pavlović, Tilen Sabadin, Peter Škrlj, Miloš Veljković in Nik Vuksanović.
 • Odbojkarska ekipa FAMNIT (končno 2. mesto): Špela Bizjan, Alenka Breznik, Boštjan Hafnar, Erik Jurman, Erik Kukovec, Mojca Marinič, Valentin Sojar, Tadej Vozlič in Aleša Zrimec Križman.
 • Futsal ekipa FAMNIT (končno 2. mesto): Gregor Lečič, Valentin Sojar, Mirza Krbezlija, Luka Čandek, Mirt Hlaj, Borut Kolar, Matej Hubelić Orbanič, Nemanja Jakoveljević, Klemen Kolenc in Ljubo Trivunović.

Vsem študentom iskreno čestitamo za uspeh!

Več informacij o zaključku ligaških tekmovanj najdete tukaj.

Fotografije finalnih tekem so objavljene na Facebooku.

 

  

(Foto: UŠZP)


četrtek, 18. maj 2017 Predavanji Tjaše Kunavar, diplomantke UP FAMNIT

Vse študente in zaposlene UP FAMNIT vabimo na srečanji z diplomantko Biopsihologije Tjašo Kunavar, ki bosta v torek, 23. maja, ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 oziroma ob 15.30 v predavalnici FHŠ-TRAMNONTANA.

Tjaša Kunavar je dodiplomski študij Biopsihologije na UP FAMNIT zaključila leta 2015 z nalogo Preference pri sklepanju prijateljstev (mentor: doc. dr. Aleksander Zadel). Podiplomski študij je nato nadaljevala na Univerzi v Birminghamu, Fakulteti za psihologijo in računalništvo, natančneje na programu Računska nevroznanost in kognitivna robotika (Computational Neuroscience and Cognitive Robotics).

Tjaša je bila v času študija na Famnitu zelo aktivna tutorka, sodelovala je pri promociji študijskega programa Biopsihologija in bila med ustanovitelji Društva študentov biopsihologije UP FAMNIT ter njegova predsednica.

V času obiska na Famnitu bo predstavila svoje študijske izkušnje v tujini ter izvedla dve predavanji:
 

 • Nevronske mreže, 23. 5. 2017, ob 11:00, FAMNIT-Muzejski3
  Seznanili se bomo z uporabo nevronskih mrež v strojnem učenju. Pogledali si bomo, kako se lotiti programiranja nevronskih mrež in na primeru razložili njihovo delovanje in uporabo.
 • Psihologija v robotiki, 23. 5. 2017, ob 15:30, FHŠ-TRAMONTANA
  Na predavanju bomo ugotavljali, kako lahko psihologija in nevroznanost pripomoreta k razvijanju inteligentnih robotov. Dotaknili se bomo umetnih nevronov, učenja, čustev pri robotih, seksrobotov in etičnih vprašanj na področju robotike.

Dogodek organizira Združenje Alumni UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!


torek, 16. maj 2017 Alenka Baruca Arbeiter nova doktorica znanosti

V ponedeljek, 15. 5. 2017, je naša asistentka Alenka Baruca Arbeiter uspešno zaključila doktorski študij na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Dunje Bandelj je pripravila in uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Razvoj in karakterizacija funkcijskih markerjev za genetske študije oljke (Olea europea L.).

Novopečeni doktorici znanosti iskreno čestitamo in ji želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


ponedeljek, 15. maj 2017 Študenti UP FAMNIT z odličnimi uvrstitvami na 44. Primatijadi

Študenti UP FAMNIT so se po nekaj letih premora znova udeležili tekmovanja Primatijada, ki je potekalo med 28. aprilom in 3. majem 2017 v Čajnu v Črni Gori.

PRIMATIJADA je tekmovanje, ki se od leta 1973 let odvija na področju matematike, računalništva, biologije, kemije, fizike ter drugih naravoslovnih ved in v športnih disciplinah. Letno se ga udeleži okoli 1.500 študentov iz vseh držav Balkana, ki na dogodku predstavijo svoje izdelke (projektne/raziskovalne naloge) in tekmujejo v športnih disciplinah. Na letošnji 44. Primatijadi je sodelovalo 19 fakultet iz vseh držav bivše Jugoslavije.

Na tekmovanja iz znanja se je odpravilo 15 Famnitovih študentov, ki so v hudi konkurenci dosegli odlične rezultate.
Na tekmovanju iz informatike je 1. mesto osvojil Leo Gombač, na 2. mestu sta bila Valentin Sojar in Patrik Kocjančič, tretji pa je bil Peter Kozlovič.
V kategoriji Biologija in Ekologija je Nina Omejc osvojila drugo mesto.

Famnitova ekipa je tekmovala tudi v različnih športnih disciplinah, pri čemer sta bili najbolj uspešni Nina Omejc in Lučka Markič, ki sta osvojili 3. mesto v ženskem namiznem tenisu.

Študentom za odlične uvrstitve iskreno čestitamo!


petek, 12. maj 2017 Uspešen zaključek matematičnega tekmovanja v Gjakovi (Kosovo)

V sredo, 10. maja, se je v Gjakovi na Kosovu odvil sklepni del matematičnega tekmovanja, ki so ga v celoti organizirali trije študenti prvega letnika Matematike na UP FAMNIT.

Dogodek se je začel z izjemno toplim sprejemom na Gimnaziji Hajdar Dushi, kjer so bili prisotni tudi predstavniki lokalnih oblasti ter seveda dijaki, ki so se 27. aprila udeležili prvega tovrstnega tekmovanja v mestu.

Vsem udeležencem, ne glede na njihovo uvrstitev, je najprej čestitala županja mesta Mimoza Kusari-Lila, ki je mlade pozvala k študiju naravoslovja, saj lahko na tak način omogočijo sebi in družbi boljšo prihodnost. Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je njeno misel nadaljeval in poudaril, da so matematika, računalništvo in naravoslovje na sploh področja prihodnosti, saj je tovrstno znanje nujno glede na tehnološki razvoj sodobne družbe. Njegovo sporočilo je bilo, naj se mladi potrudijo in vztrajno delajo, saj bodo na tak način veliko dosegli.

Glavne nagrade tekmovanja so prejeli:
- Zlata medalja (kategorija 12. razred): Visar Buza,
- Srebrna medalja (kategorija 12. razred): Blert Beqa,
- Zlata medalja (kategorija 11. razred): Endrit Beqa.

Vsi trije dijaki so bili povabljeni na Famintov poletni tabor Matematika je kul, prva dva uvrščena v kategoriji starejših tekmovalcev pa sta prejela enoletno štipendijo za študij matematike na Univerzi na Primorskem.

  

Pred dogodkom sta se rektor UP in dekanja UP FAMNIT, dr. Klavdija Kutnar, srečala z županjo občine Gjakova in direktorico Direktorata za izobraževanje Občine Gjakova Diano Qarkaxhija – obe sta zamisel o organizaciji tekmovanja podprli od samega začetka in se angažirali za njegovo izvedbo. Spomnimo, da so pobudo za organizacijo tekmovanja podali študenti 1. letnika Matematike na UP FAMNIT Eda Kaja, Lisi Qarkaxhija in Arbër Avdullahu, ki so v sodelovanju z Oddelkom za matematiko poskrbeli tako za pripravo vprašanj kot za izpeljavo dogodka.

Čestitke vsem udeležencem in seveda prejemnikom nagrad!

 


četrtek, 11. maj 2017 Zdravi maj 2017

Študentska organizacija Univerze na Primorskem ponovno organizira Zdravi maj. 

Vabijo vas, da se jim pridružite na kolesarskem izletu, antistress delavnici, predavanju o motnjah hranjenja, skupinskih treningih, kuharskih delavnicah, košarkarskem turnirju, osrednjem športnem dogodku s posebnimi izzivi Študent, a zmoreš?, in drugih dogodkih. 

Več informacij je dosegljivih na spletni strani ŠOUP. 


torek, 9. maj 2017 Informativni dan za podiplomski študij na UP FAMNIT: odprta predavanja in predstavitve interdisciplinarnih raziskav

UP FAMNIT vabi na Informativni dan za podiplomski študij 2017/18, ki bo v petek, 12. maja 2017, v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli.

Letošnji informativni dan za podiplomski študij na UP FAMNIT je namenjen tako kandidatom kot širši zainteresirani javnosti, saj bodo na njem predstavljena zanimiva področja interdisciplinarnega raziskovanja in študija. Dogodek bo istočasno priložnost za obisk novega Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli, s katerim je Univerza na Primorskem pridobila sodobno opremo za kakovostno raziskovalno delo na področju naravoslovja. Kampus bo svoja vrata odprl ob 15. uri, ko se bodo udeleženci lahko srečali s koordinatorji programov, predavatelji, raziskovalci in študenti, od 16. do 19. ure pa bodo potekala omenjena predavanja.

Dr. Mihael Perman bo najprej orisal tesno povezanost med sodobnimi finančnimi tveganji in matematiko. V vse bolj kompleksnem finančnem svetu postaja namreč upravljanje tveganj osrednja tema, pri čemer učinkovitega upravljanja brez matematičnega modeliranja si ni več mogoče predstavljati. Aplikativnost raziskovanja na področju psihologije, s poudarkom na praktičnemu delu in nabiranju izkušenj študentov preko intervencij v zaporih bo nato osrednja tema predavanja asist. Nuše Zadravec Šedivy.

Kako daleč smo od točke, ko ne bo več mogoče ločiti med resničnim in virtualnim? Na to vprašanje bo odgovarjal dr. Klen Čopič Pucihar, ki skupaj s študenti v Laboratoriju za interakcijo človek–računalnik UP (HICUP) raziskuje in eksperimentira z različnimi prototipi in sistemi za dopolnjeno resničnost.

V času, ko velik del svojega časa preživljamo v zaprtih prostorih, je nujen razmislek o vplivu okolja na naše počutje in zdravje. O tem, kako je tako v službi kot doma potrebno oblikovati primerno okolje iz naravnih in obnovljivih materialov bo spregovorila dr. Andreja Kutnar, pri čemer bo največji poudarek na lesu, ki je dokazano eden od materialov, ki zmanjšuje stres. Stik z naravo in naravnim bo obravnaval tudi asist. Marko Posavčević, ki bo ugotavljal, v kolikšni meri to vpliva na naše zdravje in počutje, kateri psihološki in fiziološki mehanizmi botrujejo tem učinkom in ali je moč pozitivne učinke stika z naravo prenesti v dizajn grajenega okolja.

Na koncu bo dr. Elena Bužan predstavila sodobne pristope k varstveni biologiji, ki danes temeljijo na širokem interdisciplinarnem znanju in poznavanju raznolikosti živih bitij ter medsebojne povezanosti živih organizmov in okolja.

Vljudno vabljeni!

 

PROGRAM INFORMATIVNEGA DNE

Od 15:00 dalje
 • predstavitvene stojnice,
 • srečanja s profesorji in koordinatorji programov,
 • info točka za informacije o prijavi in vpisu.
Ob 16:00 Matematične znanosti / Matematika s finančnim inženiringom:
Upravljanje finančnih tveganj in matematika (izr. prof. dr. Mihael Perman)
Uporabna psihologija:
Raziskovanje in intervencije v zaporih (asist. Nuša Zadravec Šedivy)
Ob 17:00 Računalništvo in informatika:
Ko prepletanje digitalnega in realnega ustvari novo resničnost (doc. dr. Klen Čopič Pucihar)
Trajnostno grajeno okolje:
Les: material zdravega bivalnega okolja (izr. prof. dr. Andreja Kutnar)
Ob 18:00 Biopsihologija:
Biopsihološki vidiki stika z naravo (asist. Marko Posavčević)
Varstvo narave:
Sodobni pristopi k varstveni biologiji (izr. prof. dr. Elena Bužan)

Za več informacij: referat@famnit.upr.si / 05 611 75 75

RAZPIS ZA VPIS v podiplomske študijske programe 2017/18 je objavljen TUKAJ.

 

 


torek, 9. maj 2017 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije - Safet Penjić

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

O Terwilligerjevi algebri dvodelnih razdaljno-regularnih grafov
(On the Terwilliger Algebra of Bipartite Distance-regular graphs)

študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Safeta Penjića.

Predstavitev bo potekala v sredo, 17.5.2017 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 (Glagoljaška ulica 8, Koper).

Vljudno vabljeni!


torek, 9. maj 2017 Vabilo na predavanje dr. Andreasa Benderja (University of Cambridge)

UP FAMNIT vabi na predavanje z naslovom »Chemical and Biological Data - from Compound Selection to Mode of Action Analysis (and Back)«, ki bo v petek, 19. maja 2017, ob 12.00 v predavalnici FAMNIT-1-MP1.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku in ga bo izvedel dr. Andreas Bender iz Centra za molekularno informatiko na Univerzi v Cambridgu (Združeno kraljestvo).

Več o predavatelju in njegovem raziskovalnem delu lahko preberete na tej povezavi.

ABSTRACT:

Chemical and Biological Data - from Compound Selection to Mode of Action Analysis (and Back)

More and more chemical and biological information is becoming available, both in public databases as well as in company repositories. However, how to make use of this information in chemical biology and drug discovery settings is much less clear. In this work, we will discuss how chemical and biological information from different domains – such as compound bioactivity data, pathway annotations from the bioinformatics domain, and gene expression data – can be used for a variety of purposes, such as the mode-of-action analysis from phenotypic readouts,[1,2] anticipating compound toxicities in early discovery and during lead optimization based on gene expression data[3], and for designing and selecting compounds with the desired bioactivities against a range of protein targets[4] as well as cell lines[5]. Another application of much relevance to screening is the design of screening libraries, where we have explored the impact of cytotoxicity in such libraries, iterative screening[6] and the utilization of ‘informer sets’.
 

1.    Koutsoukas A, et al. J. Proteomics 2011, 74, 2554 - 2574.
2.     Drakakis G, et al. MedChemComm 2014, 5, 386 – 396.
3.    Verbist B, et al. Drug Discov. Today 2015, 20, 505 - 513.
4.    Van Westen GJP, et al. PLoS Comp. Biol. 2013, 9, e1002899.
5.     Cortes-Ciriano I, et al. Bioinformatics 2016, 32, 85 – 95.
6.     Paricharak S, et al. ACS Chem. Biol. 2016, 1255–1264.

Vljudno vabljeni!

Kontakt: prof. Dušanka Janežič (dusanka.janezic@upr.si)


nedelja, 7. maj 2017 Društvo študentov biopsihologije vabi na pogovor z dr. Simonom Brezovarjem

Društvo študentov Biopsihologije vabi na naslednji homeorestični dogodek, ki bo v četrtek, 11. maja, ob 16.00v študijski sobi v Galebu (Kettejeva 1) v Kopru.

Gost tokratnega srečanja bo dr. Simon Brezovar, ki bo predstavil svoje klinične in raziskovalne izkušnje na Nevrološki kliniki.

Vljudno vabljeni!


petek, 5. maj 2017 Obiskala nas je diplomantka Biopsihologije Urša Bernardič

V četrtek, 4.5.2017, je UP FAMNIT obiskala diplomantka Biopsihologije Urša Bernardič. Na srečanju, ki ga je organiziralo Združenje Alumni Famnit, je Urša predstavila svojo študijsko in raziskovalno pot, ki jo je v poldrugem letu popeljala najprej na Nizozemsko in nato v ZDA.

Urša Bernardič je dodiplomski študij Biopsihologije na UP FAMNIT zaključila leta 2015 z nalogo Vloga nespečnosti na zdravje: psihonevroimunološki pogled. Podiplomski študij je nato nadaljevala na Univerzi v Amsterdamu, natančneje na programu Research Master Brain and Cognitive Science (Behavioural Neuroscience track), v tekočem študijskem letu pa opravlja raziskovalno delo v Sloan Neuroeconomics Lab na Massachusetts Institute of Technology (MIT).

V prijetnem pogovoru je Urša najprej opisala razburljive začetke v novem okolju in izobraževalnem sistemu, ki je po eni strani precej drugačen od slovenskega, po drugi strani pa so vse začetne težave premostljive, če si študent želi novih izzivov in ima za sabo solidno študijsko pripravo.
Sama meni, da sta za njeno uspešno nadaljevanje študija zaslužni tudi usvojeno znanje na Famnitu in interdisciplinarnost programa Biopsihologija, ki predstavlja bistven pristop v nevroznanosti. Naša diplomantka se po obisku vrača v Boston, kjer bo do avgusta nadaljevala raziskovalno delo na področju nevroekonomije, s katero bi se rada ukvarjala tudi na doktorskem študiju, najverjetneje v Evropi.

Naši diplomantki želimo veliko uspehov na nadaljnji raziskovalni in poklicni poti!


petek, 5. maj 2017 Oliver Glavina, študent UP FAMNIT, zmagovalec Nasinega hekatona v Kopru

Po lanskoletnem uspešnem zagonu v Sloveniji, je letos 29. in 30. aprila 2017, že drugič v Kopru potekal NASA Space Apps Challenge, svetovno največji hekaton o zemlji in vesolju.
25.000 sodelujočih je v 69. državah na 187 lokacijah reševalo enega od petih izzivov, ki jih je pripravila Nasa. Ponovno v organizaciji Univerzitetnega inkubatorja Primorske, je letos 19 udeležencev prijavilo 6 projektov, od katerih je zmago slavil Space Door Oliverja Glavine, študenta magistrskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT. Drugo mesto je pripadlo Stanislavu Šliviću s projektom Earth4Kids. Oba sta nominirana za globalno glavno nagrado. Dijaki ekipe N.A.S.A. pa so na lokalni ravni prejeli nagrado imenovano People’s Choice Award in se potegujejo za glavno nagrado po izboru ljudi.

Za najbolj izvirne in uporabne rešitve so razpisane privlačne nagrade, na lokalni in na globalni ravni. Glavna lokalna nagrada, ki jo je za zmagovalce podelil sponzor dogodka Dinit d.o.o., je 3-dnevni izlet in ogled Evropske vesoljske agencije v Darmstadtu v Nemčiji. Dve najboljši rešitvi zastavljenih izzivov, to sta projekta Space Door in Earth4Kids, sta napredovali na mednarodno tekmovanje in ocenjevanje. Nagradni sklad omogoča možnost pridobitve do 1.500.000 € tveganega kapitala ter predstavitev projekta na Stanford University v ZDA. Generalna nagrada bo najboljšim omogočila tudi prisotnost na NASA lansiranju vesoljskega plovila v ZDA. Zmagovalci v kategoriji People’s Choice, to je ekipa N.A.S.A. pa se bodo od 8. maja dalje na globalni ravni potegovali za zmago po izboru ljudstva. Glasujemo lahko vsi na spletni strani hekatona.

Odmevni 48-urni mednarodni razvojni tehnološki hekaton za inovativno in kreativno reševanje globalnih izzivov na podlagi javno dostopnih podatkov vesoljske agencije NASA se lahko pohvali z že 5. uspešnimi sezonami izvedbe. Namen hekatona je v sodelovalnem oblikovanju in razvoju inovativnih tehnoloških rešitev za interdisciplinarne globalne izzive, izvedbi obetavnih prototipov za izboljšanje kakovosti življenja na Zemlji in v vesolju ter nenazadnje je namen sestaviti globalno skupnost za sodelovanje in širitev meja vesolja, znanosti ter tehnologije.

Koprski Hekaton je bil organiziran ob sodelovanju z Univerzo na Primorskem in družbo Dinit d.o.o. Aktivnost  je v okviru »Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«, sofinancirala Javna Agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo RS ter Evropski sklad za regionalni razvoj EU.


četrtek, 4. maj 2017 Začel se je ECCO XXX – globalna izmenjava dosežkov na področju kombinatorične optimizacije

Sinoči se je v koprski Armeriji uradno pričel letošnji sestanek raziskovalcev s področja kombinatorične optimizacije ECCO (European Chapter on Combinatorial Optimization). Na njem bo do sobote, 6. maja, več kot sto udeležencev predstavilo svoje prispevke o najnovejših raziskavah in izkušnjah iz reševanja realnih problemov kombinatorične optimizacije kot tudi temeljna spoznanja teoretičnih osnov.

Letno srečanje ECCO prireja združenje The Association of European Operational Research Societies – EURO, ki je na jubilejno 30. izvedbo sestanka povabilo sorodno kitajsko združenje Operations Research Society of China. V Kopru se tako med 3. in 6. majem ob številnih evropskih mudi tudi veliko kitajskih znanstvenikov.

 

 

 

 

 

»Letošnji ECCO je prava platforma akademske izmenjave med Kitajsko in evropskimi državami, ki bo imela učinke na obeh straneh,« je prepričan dr. Xiaodong Hu, predsednik ORSC. Po mnenju dr. Silvana Martelle, predsedujočega srečanja, pa gre za »globalno izmenjavo idej o najnovejših dosežkih na področju kombinatorične optimizacije

Cilj konference je promocija dela na področju kombinatorične optimizacije v širši znanstveni skupnosti z namenom, da se poveča interakcija med raziskovalci na različnih področjih. Udeleženci bodo prisluhnili prispevkom o eksaktnih in hevrističnih oziroma metahevrističnh algoritmih, ki uporabljajo algoritmične tehnike kot so celoštevilsko programiranje, globalna optimizacija, stohastično celoštevilsko programiranje, večkriterijsko programiranje in podobno.

Program (objavljen je na tej povezavi) bodo obogatila štiri predavanja uglednih znanstvenikov, to so:

 • Robert Bixby (Gurobi Optimization, Inc.) – Progress in Linear and Mixed-Integer Programming,
 • Xiaotie Deng (Shanghai Jiaotong University)Constructive Output of Existentially Proved Structure in Combinatorics,
 • Bernard Ries (University of Fribourg)On some graph modification problems,
 • Gerhard J. Woeginger (RWTH Aachen) Lower bound techniques for algorithmic problems.

Konferenco organizirata oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.
Prof. dr. Andrej Brodnik, koordinator konference: »Bližina med računalništvom in informatiko ter matematiko, ki jo zasledujemo na Univerzi na Primorskem, prinaša tesno povezavo med teorijo in prakso: praktične probleme modeliramo v abstraktni problem, ga teoretično rešimo in končno rešitev učinkovito uporabimo v praksi. Prav to odraža tudi konferenca ECCO. Naj poudarim, da probleme kombinatorične optimizacije vsakodnevno srečujemo v logistiki, bioinformatiki, kemoinformatiki, farmaciji in še marsikje drugje. Dogodek bo lepa priložnost za raziskovalce in študente Famnita, da pridejo v neposreden in pristen stik z najboljšimi raziskovalci na področju

 

 

 

 

 


torek, 2. maj 2017 Študent Roman Solodukhin osvojil prvo nagrado na tekmovanju v znanju matematike za Vegova priznanja

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je letos organiziralo 2. tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja.

Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 22. 4. 2017 v Ljubljani, je največ točk zbral absolvent Matematike na UP FAMNIT Roman Solodukhin. S tem si je priboril tako zlato priznanje kot prvo nagrado letošnjega tekmovanja.

Rezultati tekmovanja so objavljeni na spletni strani DMFA Slovenije.

Romanu čestitamo za še en tekmovalni uspeh!


torek, 2. maj 2017 Študenti UP FAMNIT uspešni v 1. kolu UPM 2017

V četrtek, 20. 4. 2017, se je v Ljubljani, Mariboru in Kopru odvilo prvo kolo odprtega Univerzitetnega prvenstva v programiranju (UPM 2017), na katerega se je letos skupaj prijavilo 58 ekip s 166 temovalci.

Koprskega dela tekmovanja, ki ga tradicionalno gosti UP FAMNIT, se je udeležilo pet ekip in vse so branile barve naše fakultete.

Letos so to:
AmbitiousButRubbish (Mirt Hlaj, Leo Gombač, Jan Grbac),
Narcos (Eda Kaja, Lisi Qarkaxhija, Arber Avdullahu),
Pomaranca-2017 (Tilen Jesenko, Goran Tubić, Gašper Moderc),
PSPACE' (Daniel Siladji, Marko Palangetić, Nikita Akulich),
Python_3 (Isidora Rapajić, Mirza Krbezlija, Daniil Baldovski).

Tako kot v zadnjih dveh letih, se je tudi tokrat letos najbolje izkazala ekipa PSPACE', ki trenutno zaseda 11. mesto na skupni lestvici, ostale ekipe so na 24. mestu (Narcos), 32. (Pomaranca), 39. (AmbitiousButRubbish) in 44. (Python_3).

Več o rezultatih vseh tekmovalcev in tekmovanju lahko preberete tukaj.

Čestitke vsem in seveda veliko sreče in uspeha v nadaljevanju UPM 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


torek, 2. maj 2017 Uspešno izpeljali 2017 Gjakova Mathematics Competition

V četrtek, 27. aprila, se je 43 dijakov z različnih srednjih šol iz mesta Gjakovë (Kosovo) udeležilo prve izvedbe matematičnega tekmovanja Gjakovë Mathematics competition. Pobudo za organizacijo tekmovanja so podali študenti 1. letnika Matematike na UP FAMNIT Eda Kaja, Lisi Qarkaxhija in Arbër Avdullahu, Občina Gjakovë in Univerza na Primorskem pa sta zamisel takoj podpril.

Svoje znanje v matematiki je v centru AAB College preverilo 15 dijakov zadnjih in 28 dijakov predzanjih razredov srednjih šol. Ti so na koncu komentirali, da so bile naloge zahtevne, vendar primerne za navdušence nad matematiko in za tiste, ki so se želeli preizkusiti z vajami na univerzitetni ravni.

Eden od ciljev tekmovanja je spodbuditi dijake k študiju matematike ter ponuditi najboljšim možnost, da izberejo tovrsten študij. Univerza na Primorskem bo namreč dvema najboljšima tekmovalcema ponudila štipendijo za študij na UP FAMNIT, ostali pa bodo povabljeni na tradicionalni poletni tabor Matematika je kul, ki bo letos potekal med 20. in 25. avgustom v Kopru.

Razglasitev uradnih rezultatov in podelitev nagrad bo 10. maja 2017.

2017 Gjakova Mathematics Competition so pozorno spremljali tudi lokalni mediji, kar potrjuje pomen tovrstnih mednarodnih sodelovanj med Univerzo na Primorskem in mesti, iz katerih prihajajo naši študenti.

Ob že omenjenim študentim se UP FAMNIT zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri prvi izvedbi tega tekmovanja. Posebej zaslužni so bili:
Mimoza Kusari-Lila, županja Občine Gjakovë,
Diana Qarkaxhija, direktorica Direktorata za izobraževanje Občine Gjakovë,
Dardan Bakija, z Direktorata za izobraževanje Občine Gjakovë,
Jusuf Qarkaxhija, Visar Qarkaxhija in Rifat Haxhija, iz AAB College Gjakovë.

Zahvala gre tudi številnim učiteljem iz različnih srednjih šol, ki so pomagali pri promociji tekmovanja.

Na koncu pa seveda čestitke vsem udeležencem!


sreda, 26. april 2017 Prof. dr. Tomaž Pisanski o matematiki v radijski oddaji Intelekta

Tema zadnje oddaje Intelekta (25. 4. 2017) je bila matematika. Ta namreč spremlja človeštvo že od zgodnjih začetkov in se je razvila iz preprostega štetja, merjenja in računanja.
Eden prvih dokazov o človekovem razmišljanju o številih je več kot 20 tisoč let stara kost iz Išanga v Kongu, na katero je vrezal črte v vzporednih vrstah. Vse odtlej je bila matematika gonilna sila pri razvoju znanosti, tehnike in drugih dejavnosti. Tudi v digitalni dobi so naša življenja z njo prepletena veliko bolj kot pa se morda zdi na prvi pogled.

V Intelekti so o znanosti, ki je pomembno oblikovala svet s svojimi idejami, ideali in univerzalnostjo, spregovorili matematiki Cedric Villani, Tomaž Pisanski (UP) in Uroš Kuzman.

Oddaji lahko prisluhnete na tej povezavi.

Oddaja Intelekta je na sporedu vsak torek dopoldne na Prvem programu Radia Slovenija. V njej lahko prisluhnemo soočenjem različnih pogledov na aktualne dogodke, ki nas zadevajo in vznemirjajo tako doma kot v svetu. Sogovorniki so ugledni strokovnjaki iz gospodarstva, zanosti, kulture, politike in drugih področij.


sreda, 26. april 2017 Srečanje z Uršo Bernardič, diplomantko UP FAMNIT

Vse študente in zaposlene UP FAMNIT vabimo na srečanje z diplomantko Biopsihologije Uršo Bernardič, ki bo v četrtek, 4. maja, ob 18:00 v študijski sobi v Galebu (Kettejeva 1) v Kopru.

Urša Bernardič je dodiplomski študij Biopsihologije na UP FAMNIT zaključila leta 2015 z nalogo Vloga nespečnosti na zdravje: psihonevroimunološki pogled. Podiplomski študij je nato nadaljevala na Univerzi v Amsterdamu, natančneje na programu Research Master Brain and Cognitive Science (Behavioural Neuroscience track), iztekajoče se študijsko leto pa je preživela kot raziskovalka v Sloan Neuroeconomics Lab na Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Njene vtise iz Bostona lahko preberete v tem kratkem intervjuju.

Urša je bila v času študija na Famnitu zelo aktivna tutorka, sodelovala je pri promociji študijskega programa Biopsihologija in bila tudi članica študentskega sveta fakultete. Leta 2015 je skupaj s šestimi študenti Famnita sodelovala pri projektu zaspancek.si, ki je prejel nagrado za najboljši študentski projekt na natečaju Podjetna Primorska.

Za splošno angažiranost in študijske uspehe je istega leta prejela pohvalo za odlične študijske dosežke ter aktivno vključevanje v razvojno in raziskovalno delo Oddelka za psihologijo UP FAMNIT ter pohvalo za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov.

Na srečanju bo diplomantka predstavila svojo izobraževalno pot na Nizozemskem, raziskovanje v ZDA in načrte za doktorski študij že v naslednjem študijskem letu.
Dogodek organizira Združenje Alumni UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!

Na fotografiji: Urša Bernardič pred MIT v Famnitovi majički. Objavljen posnetek velja za najbolj všečkano objavo na Famnitovi FB strani.


ponedeljek, 24. april 2017 Vabilo na predavanje prof. dr. Michaela Mrisse z naslovom »Izzivi spleta stvari (IOT): interoperabilnost, zasebnost in arhitekture programskih rešitev«

UP FAMNIT in UP IAM vabita na predavanje z naslovom »Izzivi spleta stvari (IOT): interoperabilnost, zasebnost in arhitekture programskih rešitev«, ki bo v ponedeljek, 24. aprila 2017, ob 16.00 uri v predavalnici FAMNIT-1-MP2.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku in ga bo izvedel prof. dr. Michael Mrissa z Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francija).

O predavatelju:

Prof. dr. Michael Mrissa predava in raziskuje na področju računalništva in informatike (laboratorij LIUPPA, raziskovalna skupina MOVIES). Ukvarja se predvsem s povezanimi objekti, semantičnim spletom in s storitveno orientiranimi tehnologijami.

Več na http://mmrissa.perso.univ-pau.fr/

ABSTRACT (ANG):
The Web of Things holds the promise of a decentralized application platform where Web languages and protocols seamlessly enable interaction within and between cyber-physical systems. However, despite ongoing progress on automating machine-to-machine communication, providing Web-based applications that combine heterogeneous connected objects remains an open problem.
In this seminar, we will give an overview of today's challenges to build the Web of Things, before presenting some contributions related to the need for interoperability and privacy.
We will introduce the ASAWoO project (http://liris.cnrs.fr/asawoo/) that provides an avatar-based software architecture for connected objects.
From these contributions, we will suggest and discuss research perspectives to build the essential link between connected objects and the Web.

Vljudno vabljeni!


petek, 21. april 2017 Knjižnica TeMeNa bo v petek, 28.4.2017 zaprta

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v petek, 28.4.2017 zaprta.
 

Zahvaljujemo se za razumevanje.


torek, 18. april 2017 Informativni dan za podiplomski študij 2017/18

Kandidati, ki se zanimate za podiplomski študij na UP FAMNIT ste vljudno vabljeni na informativni dan, ki bo v petek, 12. maja v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli (Livade 6, Izola).

Predstavili vam bomo posamezne študijske programe, na voljo bo info točka za vprašanja v zvezi s prijavo in vpisom, poleg tega pa boste lahko udeležili predavanj, na katerih boste spoznali del vsebin, ki se izvajajo na UP FAMNIT.

PROGRAM INFORMATIVNEGA DNE

Od 15:00 dalje
 • predstavitvene stojnice,
 • srečanja s profesorji in koordinatorji programov,
 • info točka za informacije o prijavi in vpisu.
Ob 16:00 Matematične znanosti / Matematika s finančnim inženiringom:
Upravljanje finančnih tveganj in matematika (izr. prof. dr. Mihael Perman)
Uporabna psihologija:
Raziskovanje in intervencije v zaporih (asist. Nuša Zadravec Šedivy)
Ob 17:00 Računalništvo in informatika:
Ko prepletanje digitalnega in realnega ustvari novo resničnost (doc. dr. Klen Čopič Pucihar)
Trajnostno grajeno okolje:
Les: material zdravega bivalnega okolja (izr. prof. dr. Andreja Kutnar)
Ob 18:00 Biopsihologija:
Biopsihološki vidiki stika z naravo (asist. Marko Posavčević)
Varstvo narave:
Sodobni pristopi k varstveni biologiji (izr. prof. dr. Elena Bužan)

Za več informacij: referat@famnit.upr.si / 05 611 75 75

RAZPIS ZA VPIS v podiplomske študijske programe 2017/18 je objavljen TUKAJ.

 


petek, 14. april 2017 8. Famnitov matematični dan za osnovnošolce

V petek, 14. aprila 2017, je na Famnitu potekal 8. Famnitov matematični dan za osnovnošolce. Na dogodek se je prijavilo kar 63 učencev iz OŠ Dušana Bordona Koper in OŠ Šmarje pri Kopru, ki so skupaj s spremljevalci popestrili dogajanje na fakulteti.

Dan je s pozdravom uvedel predstojnik Oddelka za matematiko prof. dr. Bojan Kuzma, osrednji del pa je seveda predstavljalo delo v obliki delavnic.

Mladi matematični navdušenci so najprej, pod vodstvom doc. dr. Barbare Boldin, ugotavljali tesno prepletenost med matematiko in biologijo. Spoznali so nekaj primerov naravnih procesov, ki jih lahko bolje razumemo z uporabo matematičnih modelov, kot so na primer vzorci na krilih metuljev in širjenje nalezljivih bolezni. Nato jim je dr. Boštjan Frelih predstavil uporabo teorije grafov v vsakdanjem življenju ter jim ob tem postavljal vprašanja, kot na primer: »Ali lahko voznik tovornjaka s plugom očisti vse zasnežene ceste nekega mesta na tak način, da se po vsaki cesti zapelje natanko enkrat in se vrne na začetek svoje poti?« in »Kaj imajo skupnega barvanje zemljevidov, reševanje sudokuja in sestavljanje optimalnega šolskega urnika?«

Prvi matematični dan je fakulteta organizirala leta 2013 s ciljem, da med mladimi popularizira naravoslovje in zlasti matematiko. Od takrat smo uspešno izvedli še sedem tovrstnih srečanj (šest za osnovnošolce in enega za srednješolce), na katerih se udeleženci zabavajo in hkrati širijo svoje poznavanje in dojemanje matematike.

Osnovnošolcem in njihovim spremljevalcem se zahvaljujemo za obisk in jih vabimo na naše dogodke tudi v prihodnje!


torek, 11. april 2017 Matematika Famnita v tretje kolo Mednarodne internetne olimpijade

Famnitovi študenti matematike se tudi letos udeležujejo mednarodnega internetnega tekmovanja Open International Internet-Olympiads for Higher Education Students.

Po prvih dveh krogih, ki sta potekala v februarju in marcu, sta »v igri« ostala le še Marko Palangetić in Arbër Avdullahu, ki ju v maju čaka še tretji krog tekmovanja.

Spomnimo, da je lani, zaradi odlične udeležbe naših študentov, Univerza na Primorskem osvojila naziv »Univerza zmagovalka«.

Čestitke za uvrstitev v tretje kolo in seveda še tako naprej!

Na fotografiji udeleženci drugega kola. Od leve: Arbër Avdullahu, Marko Palangetič in Mirza Krbezlija.

 

 


torek, 11. april 2017 Mentorji biologije navdušeni nad srečanjem v Kampusu Livade

V soboto, 8. aprila 2017, je v Univerzitetnem kampusu Livade, v soorganizaciji UP FAMNIT in ZOTKS, potekalo drugo srečanje mentorjev biologije iz vse Slovenije. Predavatelji in asistenti UP FAMNIT so srednješolskim učiteljem prestavili zanimive in sodobne vsebine s področij genetike, epigenetike in strukture proteinov.

Na programu sta bili najprej predavanji izr. prof. dr. Elene Bužan (Mutacije in metilacije – manjkajoči deli sestavljanke) in doc. dr. Katje Lakota (Proteini - lego kocke narave), nakar je sledilo delo v laboratorijih. Udeležencem so bile predstavljene praktične vaje, ki jih lahko enostavno vpeljejo v učni program in jih tudi izvajajo z dijaki v učilnici. Vaje sta izvedli asist. Felicita Urzi (Kromosomske aberacije) in doc. dr. Katja Lakota (Struktura proteinov). Teoretičnemu in praktičnemu delu v Kampusu Livade je sledil strokovni ogled Krajinskega parka Strunjan.

 

 

 

 

 

 

 

Za vse udeležence srečanja – 23 učiteljev ter predavatelje in asistente UP FAMNIT – je bilo skupno delo zelo produktivno, saj je omogočilo izmenjavo znanj, idej in praks, prav tako pa je utrdilo lani začeto sodelovanje.

Irena Štimac, profesorica biologije na Gimnaziji Velenje, je svojo drugo izkušnjo pri nas tako komentirala: »Že po lanskem srečanju mentorjev sem bila trdno odločena, da se letošnjega ponovno udeležim. Zakaj? Predavatelji brezhibno pripravijo svoja predavanja, vsebine so aktualne, predstavijo nam nove izsledke, dajejo nam potrditev, da v šoli delamo prav in ponujajo dejstva, ki v nas vzbujajo dodatno radovednost. Odlično sta pripravljena tudi prikaz in izvedba laboratorijskega dela, ki ga lahko na novo vpeljemo v šolske laboratorije ali pa nam omogoča dopolnitev že obstoječega

 

 

 

 

 

 

 

»Pohvale udeležencev so vsekakor potrditev, da delamo v pravo smer.« je zadovoljna dr. Elena Bužan, predstojnica Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT, »Srečanje biologov je ena od aktivnosti, ki jih izvajamo na področju popularizacije naravoslovja in znanosti, predvsem pa preko takih dejavnosti uresničujemo poslanstvo izobraževalne in raziskovalne visokošolske institucije, ki je čedalje bolj vpeta v lokalno in širše slovensko okolje. Na našem oddelku želimo šolsko javnost in učitelje izobraževati in ozaveščati o pomenu in značilnostih zdravih ekosistemov kot osnove našega vsakdanjega življenja ter trajnostnega razvoja naše družbe. Veseli nas, da so odzivi tako dobri.«

Srečanje je potekalo pod okriljem mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.


ponedeljek, 10. april 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v sredo, 12.4.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v sredo, 12.4.2017 odprta v dopoldanskem času med 10. in 12. uro ter popoldne med 13. in 16. uro

Zahvaljujemo se za razumevanje.


ponedeljek, 10. april 2017 Od 10.4.2017 možna prijava za vpis v podiplomski študij

Danes, 10.4.2017 se pričenja 1. prijavni rok za vpis v 1. letnik, v višji letnik ali vzporedni študij podiplomskega študija za slovenske državljane in tujce iz EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU, ki poteka do vključno 1. septembra 2017.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 10. april 2017 Izr. prof. dr. Andreja Kutnar: »Slovenija je dežela priložnosti!«

V petek, 7. aprila, je Univerza na Primorskem gostila zagonski sestanek projekta InnoRenew. Srečanja se je udeležila tudi mag. Magda De Carli, vodja enote za širjenje odličnosti in večanje vključenosti »Spreading Excellence and Widening Participation«, ki je del Generalnega direktorata za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji.

Izr. prof. dr. Andreja Kutnar je tako povzela delo: »Na dvodnevnem zagonskem sestanku smo udeleženci pristopili k izvajanju aktivnosti projekta izgradnje Centra odličnosti InnoRenew CoE, katerega glavna konkurenčna prednost je njegova interdisciplinarnost in osredotočenost na internacionalizacijo. Podpisane so bile že prve pogodbe z globalnimi strokovnjaki iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije in Nemčije, ki bodo s svojimi izkušnjami prispevali k odličnosti centra. Objavili smo tudi že prve razpise za prosta delovna mesta vodij raziskovalnih skupin, in sicer na področjih: kompozitov iz obnovljivih virov, trajnostne gradnje, rabe informacijskih tehnologij v gradbeništvu in na področju zdravega grajenega okolja.« Kot je še dejala Kutnarjeva, bo zasebni neprofitni zavod InnoRenew CoE tudi v prihodnje poročal javnosti o napredku, razvoju in vpetosti projekta v regionalno okolje.

Daljši povzetek sestanka z izjavami sodelujočih je objavljen na portalu UP BUDI.

Na fotografiji: udeleženci kick-off sestanka. Foto: Marko Posavčević


ponedeljek, 10. april 2017 Vabljeni na delavnico Android AppInventor

UP FAMNIT vabi študente in zaposlene UP na delavnico Android AppInventor, ki bo potekala v petek, 14. aprila 2017, med 16. in 20. uro v predavalnici FAMNIT-1-RU1 (Glagoljaška, 8).

Delavnico bo izvedel dr. Ciril Bohak iz Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

Opis delavnice:
Delavnica je namenjena spoznavanju preprostega pristopa k razvoju mobilnih aplikacij, ki poleg osebnega računalnika in Android mobilne naprave za razvoj ne potrebuje dodatne programske ali strojne opreme. Takšen razvoj aplikacij je zelo primeren za začetnike, saj temelji na sestavljanju enostavnih gradnikov. Na ta način je mogoče razviti najrazličnejše preproste mobilne aplikacije. Udeleženci delavnice bodo spoznali spletno razvojno okolje AppInventor, ki omogoča preprosto sestavljanje mobilnih aplikacij za platformo Android in spoznali drugačen pristop k programiranju s pomočjo sestavljanja preprostih gradnikov.

Priporočeno predznanje: osnove programiranja.

Ne pozabite prinesti svoje Android naprave in USB kabla za povezavo z računalnikom!

Prijave so obvezne na povezavi: https://goo.gl/forms/XLc1FeuFGXsV9U8A2

Ker je v predavalnici na voljo le 16 delovnih mest, bomo sprejeli prvih 16 prijavljenih.

Vljudno vabljeni!


petek, 7. april 2017 Svetovni dan zdravja 2017: »Spregovorimo o depresiji!«

7. april je od leta 1950 svetovni dan zdravja. Vsako leto na ta dan Svetovna zdravstvena organizacija izpostavi določeno temo, zato je letošnji fokus posvečen opozarjanju na prepoznavanje, obravnavo in obvladovanje depresije. Ta je danes najpogostejša duševna motnja, ki pa žal v širši javnosti ni dovolj prepoznana in posledično zdravljena. Le polovica posameznikov z depresijo namreč poišče strokovno pomoč, zaradi česar želi biti letošnje geslo enostavno in učinkovito vabilo: »Spregovorimo o depresiji!«.

»Depresija je duševna bolezen, ki lahko prizadene vsakogar: otroke, mladostnike in odrasle.« pravi doc. dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika Oddelka za psihologijo UP FAMNIT in namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora (UP IAM). »Ker se žal o njej ne govori dovolj, je mnogokrat ne prepoznamo in zato v primeru težav ne poiščemo ustrezno, se pravi strokovno pomoč. Duševnih bolezni se še vedno drži stigma, zato je letošnji slogan nadvse primeren, saj je potrebno o depresiji in drugih duševnih boleznih ter stiskah nujno spregovoriti na vseh nivojih: v družini, s prijatelji in predvsem v javnosti

Depresija ni prehodna slaba volja ali žalostno razpoloženje. Je bolezen, ki se kaže na različne načine in vpliva na človeka v celoti – na njegovo razpoloženje, počutje, mišljenje in vedenje. Kot vsaka bolezen dodatno vpliva tudi na posameznikovo okolico: na družino, prijatelje in sodelavce. Nacionalni inštitut za javno zdravje sicer navaja, da se je v Sloveniji v obdobju 2008–2015 število prvih obiskov pri zdravniku z zabeleženo diagnozo depresije znižalo, istočasno pa je v porastu število predpisanih antidepresivov. Ocenjuje se tudi, da bo do leta 2020 depresija najpogostejša bolezen v razvitem svetu.

»Opozarjanje na depresijo na svetovni dan zdravja je zelo pomembno. Zdravje namreč ni zgolj odsotnost fizične bolezni, temveč stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, se pravi dobrega počutja. Zdravja dejansko ni brez duševnega zdravja, na katerega vplivajo genetski dejavniki, okolje in sam posameznik. Kdor vzdržuje svojo duševno kondicijo je odporen na stres ter krizne dogodke, ki so sestavni del življenja,« še pojasnjuje dr. Poštuvan. »Težave v duševnem zdravju se lahko zgodijo komurkoli, saj se vsi soočamo s hudimi stresnimi situacijami in življenjskimi krizami. Od različnih dejavnikov pa je odvisno, kako posameznik reagira na krizo. Na težave se lahko odzovemo z jezo, žalostjo, nekateri se zaprejo vase, drugi imajo težave s spanjem ali apetitom, nekateri postanejo nasilni ali se zatečejo k drogam ali alkoholu.« Med mladimi so najpogostejše depresivne in anksioznostne oziroma tesnobne motnje, motnje hranjenja in zloraba različnih substanc (alkohola in/ali drog).

Kaj pa lahko storimo, ko pri sebi ali znancu zaznamo znake tovrstne stiske ali bolezni? Dr. Poštuvan ponuja jasen odgovor: »Iskren pogovor je vedno dobrodošel in je včasih v veliko pomoč. Pomembni sta predvsem spodbuda in opora. Vendar je potrebno v resnejših primerih pomoč poiskati pri strokovnjaku.«

Toplo priporočamo obisk spletne postaje Živ?Živ! Slovenskega centra za raziskovanje samomora (UP IAM), kjer je objavljeno bogato gradivo na temo duševnega zdravja.


petek, 7. april 2017 Šesto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2016/17

6. PREDAVANJE FAMNITOVIH IZLETOV V MATEMATIČNO VESOLJE 2016/17

Vabljeni na predavanje dr. Janka Gravnerja z naslovom

»MED REDOM IN NEREDOM«,

ki bo potekalo v sredo, 12. aprila 2017, ob 18. uri,
v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

 

O predavanju:

Predavanje bo razdelava principa, da primerna zmes reda in slučajnosti naredi življenje zanimivo. Na enostavnih primerih bodo prikazani pojmi kot sta samoorganizacija in metastabilnost. Poudarjena bo povezava matematike z naravoslovjem, pa tudi z družbenimi vedami, umetnostjo in filozofijo. Matematične ideje bodo predstavljene kot vir navdiha, brez formalnih izrazov, celo brez matematičnih simbolov.

O predavatelju:
Dr. Janko Gravner je začel s študijem matematike na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 1983 diplomiral in leta 1985 magistriral. Doktoriral je leta 1991 na Univerzi Wisconsina v ZDA, čemur je sledilo podoktorsko izpopolnjevanje na Univerzi Cornell. Zaposlen je na Univerzi Kalifornije v Davisu in na Univerzi na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s teorijo verjetnosti, posebej s področji, ki so povezana z uporabo računalnika.

Vljudno vabljeni!


sreda, 5. april 2017 UP FAMNIT uspešno gosti tuje predavatelje

V prvih šestih mesecih izvajanja projekta GOST UP se na UP FAMNIT že pozna dodaten mednarodni pridih, ki ga s sabo prinašajo gostujoči predavatelji. Ti s svojimi predavanji pomembno obogatijo izvajanje študijskih programov na vseh stopnjah, obenem pa so redno vključeni tudi v raziskovalno dejavnost oddelkov.

Svoj obisk pri nas so že zaključili:

Trenutno so z nami:

Informacije o vseh 34 profesorjih, ki so že in še bodo obiskali UP FAMNIT do zaključka naslednjega študijskega leta so objavljene na tej povezavi.

 

Gostovanja omogoča projekt GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem, v okviru katerega bo našo univerzo obiskalo 66 tujih predavateljev.

 


sreda, 5. april 2017 Vabilo na tečaj »Analiza bioloških podatkov v programu R«

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na tečaj z naslovom »Analiza bioloških podatkov v programu R«

Tečaj je namenjen študentom prve stopnje bioloških in okoljskih študijskih smeri in se bo izvajal 27. ter 28. maja 2017 v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli.

Število mest je omejeno na 15, rok za prijavo pa je 16. april 2017.

V kotizacijo (40 EUR) so vključeni kava, prigrizek med odmori in kosila.

Več o tečaju in načinu prijave najdete na tej povezavi.


torek, 4. april 2017 Oddelek za aplikativno naravoslovje aktiven na Festivalu zlata oljčna vejica 2017

Društvo oljkarjev Slovenske Istre je prejšnji konec tedna organiziralo Festival zlata oljčna vejica 2017, katerega so se udeležili strokovnjaki in praktiki iz Slovenije, Italije in Hrvaške.
V soboto 1. aprila je potekal mednarodni posvet z naslovom »Kako do večjega pridelka oljk«, na katerem so sodelujoči obravnavali ne le spremenjen odnos do oljkarstva, ki se pozna v dvigu kakovosti in mednarodni prepoznavnosti slovenskega olja, ampak tudi raziskovalno delo na tem področju.

Moderatorka posveta je bila izr. prof. dr. Dunja Bandelj, predstojnica Oddelka za aplikativno naravoslovje, ob ostalih strokovnjakih pa sta dogodek s svojim posegom zaznamovali tudi Alenka Baruca Arbeiter (Proučevanje kompatibilnosti oljčnih sort s pomočjo genetike) in Tea Knap (Migracija oljčne muhe med oljčniki na Obali) – obe asistentki na UP FAMNIT in raziskovalki na Oddelku za aplikativno naravoslovje.

Čestitke sodelavkam UP FAMNIT za znanstveni doprinos na pomembnem mednarodnem srečanju!


ponedeljek, 3. april 2017 FAMNITovi študenti matematike ponovno uspešni na Češkem

V petek 31. marca je v Ostravi na Češkem potekalo 27. tekmovanje Vojtěch Jarník International Mathematical Competition - najstarejše tekmovanje matematike za študente v Evropski uniji, katerega se študenti UP FAMNIT že tradicionalno udeležujejo.

Na letošnjo izvedbo se je prijavilo 132 študentov s 36 univerz. V prvi kategoriji (za študente 1. in 2. letnika oziroma mlajše od 22 let) sta Famnitove barve zastopala Arbër Avdullahu in Daniil Baldouski (oba 1. letnik Matematike), v drugi kategoriji pa sta tekmovala Roman Solodukhin in Anes Valentić (absolvent oziroma 3. letnik Matematike).

Avdullahu, Baldouski in Solodukhin so prejeli certifikat uspešnega udeleženca, Solodukhin pa je z 20 doseženimi točkami poskrbel za najboljšo uvrstitev Famnitovih študentov v drugi kategoriji doslej.

Čestitamo našim študentom in jim želimo še veliko uspešnih nastopov!

Na fotografiji (od leve): Roman Solodukhin, Arbër Avdullahu, asist. Alejandra Ramos Rivera, Daniil Baldouski in Anes Valentić.


nedelja, 2. april 2017 Sandra Hasić somentorica prejemnic zlatega priznanja mladih srednješolskih raziskovalk

V četrtek, 30. marca, je Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline že 34-ič podelilo priznanja in nagrade avtorjem ter mentorjem osnovnošolskih in srednješolskih raziskovalnih nalog. Dijakinji Gimnazije Velenje Karin Lešnik in Ana Potočnik sta pod mentorstvom Irene Štimac in somentorstvom sodelavke Oddelka za Biodiverziteto UP FAMNIT Sandre Hasić prejeli zlato priznanje ter se tako uvrstili na nadaljnje državno tekmovanje.

Nalogo z naslovom Prvi poskusi ugotavljanja toksoplazme pri prostoživečih mačkah v urbanih predelih Šaleške doline sta dijakinji opravili v laboratorijih Univerzitetnega kampusa Livade pod pokroviteljstvom mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Čestitke dijakinjama za uspeh ter seveda naši sodelavki Sandri Hasić za somentorstvo!


petek, 31. marec 2017 7. Famnitov matematični dan za osnovnošolce

V petek, 31. marca 2017, je na Famnitu potekal 7. Famnitov matematični dan za osnovnošolce. Ob spremstvu učiteljic in učiteljev nas je obiskalo 56 učencev 8. in 9. razreda (teh je bilo sicer največ) iz štirih osnovnih šol: OŠ Šmarje pri Kopru, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, OŠ Vojke Šmuc Izola in OŠ Antona Ukmarja Koper.

Dan je s pozdravom uvedel predstojnik Oddelka za matematiko prof. dr. Bojan Kuzma, osrednji del pa je seveda predstavljalo delo v obliki delavnic.

Mladi matematični navdušenci so najprej, pod vodstvom doc. dr. Barbare Boldin, ugotavljali tesno prepletenost med matematiko in biologijo. Spoznali so nekaj primerov naravnih procesov, ki jih lahko bolje razumemo z uporabo matematičnih modelov, kot so na primer vzorci na krilih metuljev in širjenje nalezljivih bolezni. Nato jim je dr. Boštjan Frelih predstavil uporabo teorije grafov v vsakdanjem življenju ter jim ob tem postavljal vprašanja, kot na primer: "Ali lahko voznik tovornjaka s plugom očisti vse zasnežene ceste nekega mesta na tak način, da se po vsaki cesti zapelje natanko enkrat in se vrne na začetek svoje poti?" in "Kaj imajo skupnega barvanje zemljevidov, reševanje sudokuja in sestavljanje optimalnega šolskega urnika?"

Prvi matematični dan je fakulteta organizirala leta 2013 s ciljem, da med mladimi popularizira naravoslovje in zlasti matematiko. Od takrat smo uspešno izvedli še sedem tovrstnih srečanj (šest za osnovnošolce in enega za srednješolce), na katerih se udeleženci zabavajo in hkrati širijo svoje poznavanje in dojemanje matematike. Naslednji Famnitov matematični dan za osnovnošolce bo v petek, 21. aprila 2017.

Osnovnošolcem in njihovim spremljevalcem se zahvaljujemo za obisk in jih vabimo na naše dogodke tudi v prihodnje!

 


četrtek, 30. marec 2017 31. marec – svetovni dan varnostnega kopiranja

Doc. dr. Matjaž Kljun: »V času digitalnega vsakdana je varnostno kopiranje podatkov ne le dobrodošla, ampak nujna praksa.«

31. marca se po vsem svetu vrstijo pobude, katerih namen je najširšo javnost spomniti, naj poskrbi za backup, se pravi za ustrezno varnostno kopiranje vsaj najpomembnejših elektronskih podatkov. Tak opomin še zdaleč ni odveč, saj ima to dobro navado le zelo majhen odstotek uporabnikov ne le računalnikov, ampak tudi tablic in pametnih telefonov.

»Na tem področju govorimo tako o kratkoročnem kot o dolgoročnem arhiviranju dokumentov. Prvo je zelo preprosto, a ga kljub temu ne izvaja veliko ljudi,« razlaga doc. prof. dr. Matjaž Kljun, soavtor članka Toward Understaning Short-Term Personal Information Preservation: A Study of Backup Strategies of End Users (Journal of the Association for Information Science and Technology, December 2016). Posledica takšne malomarnosti je pogosta izguba večine podatkov, kar predstavlja ne le čustveno izgubo (v primeru izgube arhiva fotografij, posnetkov in drugih spominov) ampak tudi ekonomsko škodo: izgubijo se namreč raziskovalna dela, seminarske in diplomske naloge, kontakti, gesla, različno gradivo – seznam pa je še zelo dolg.

Ker je naše življenje čedalje bolj digitalno, strokovnjaki svetujejo redno varnostno kopiranje, ki ne zahteva posebnega računalniškega znanja in dodatnih stroškov.

»Varnostne kopije se zlahka naredijo na zunanjem disku, v računalniških oblakih ali na drugih nosilcih, npr. DVD-jih, USB ključkih ipd.« pravi dr. Kljun in dodaja: »Podvajanje naših najpomembnejših informacij, shranjenih na oddaljeni lokaciji je edino zagotovilo varnosti, ko gre kaj narobe. Virusi, sesutje sistema, okvara trdega diska, poškodbe računalnika, kraja in izguba naprave… vse to se redno dogaja in vsak lahko slej ko prej doživi izgubo vsaj dela podatkov, kar predstavlja ne le velik stres, ampak tudi finančno škodo.

Ob tem je potrebno dodati, da obstajajo tudi t.i. izsiljevalski virusi, ki zaklenejo datoteke in zanje zahtevajo visoko odkupnino. Cena dodatnega zunanjega diska pa je danes že tako nizka, da si ga lahko vsak privošči, predvsem če pomislimo, koliko nas lahko stane škoda ob izgubi večletnega zbiranja različnih podatkov – pa naj bodo to osebni spomini ali občutljive in dragocene službene informacije

Poskrbite še danes za varnostno kopiranje svojih naprav, potrebne nasvete najdete na spletu ali … pri kolegu računalničarju.

Več na: www.worldbackupday.com in www.varninainternetu.si.


sreda, 22. marec 2017 Predstavitev Fulbright štipendij za raziskovanje doktorskih študentov v ZDA

EducationUSA center, v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani ter  UL, UM in UP

vabi na predstavitev Fulbright štipendij za raziskovanje doktorskih študentov v ZDA,

ki bo v torek, 28. marca 2017, ob 15.00

v Kariernem centru UP (Čevljarska ulica 27, Koper).

Prijava:
- www.surveymonkey.com/r/Fulbright2017.

Dodatne informacije:
-        EducationUSA@sklad-kadri.si
-        http://www.sklad-kadri.si/


torek, 21. marec 2017 Preizkusno predavanje dr. Martina Lužnik

Dr. Martina Lužnik bo imela v četrtek, 23. 3. 2017 ob 8:30 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje "Biologija".

Predavanje z naslovom "EKOLOGIJA POPULACIJ – PRISTOPI K ŠTUDIJI DEMOGAFSKIH PROCESOV" bo potekalo v predavalnici LIVADE-Delta, Livade 4, 6310 Izola.

Vljudno vabljeni k udeležbi.


petek, 17. marec 2017 Društvo študentov biopsihologije vabi na ogled filma Idioti

Društvo študentov Biopsihologije vabi na naslednji homeorestični dogodek, ki bo v četrtek, 23. marca, ob 19.00, v študijski sobi v Galebu (Kettejeva 1) v Kopru.

Na filmsko obarvanem večeru si bomo ogledali danski celovečerec Idioti (Lars Von Trier, 1998). Pri ogledu filma in kasnejši debati se nam bo pridružil prof. dr. Ernest Ženko.

Vljudno vabljeni!


petek, 17. marec 2017 Študenti matematike pripravljeni na nastop na Češkem

V ponedeljek 6. 3. 2017 je na Famnitu potekalo izbirno tekmovanje za udeležbo na 27. matematičnem tekmovanju Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, ki bo 31. 3. 2017 v Ostravi na Češkem in katerega se študenti matematike tradicionalno in uspešno udeležujejo že vrsto let.

Izbirnega tekmovanja so se udeležili Marko Palangetić (1. l. Matematičnih znanosti), Roman Solodukhin (abs. Matematike), Marija Tepegjozova, Anes Valentić, Miloš Tomić (vsi 3. letnik Matematike) ter Arbër Avdullahu in Daniil Baldouski (oba 1. letnik Matematike). Tekmovalci so se spopadali s štirimi zelo zahtevnimi nalogami, ki sta jih pripravila oziroma izbrala asist. Slobodan Filipovski in dr. Marko Orel. Pri tem je bilo moč doseči največ 40 točk. Prvih pet mest so zasedli Roman Solodukhin (30 točk), Anes Valentić (25 točk), Marko Palangetić (25 točk), Arbër Avdullahu (20 točk) in Daniil Baldouski (13 točk).

Študenti Roman Solodukhin, Anes Valentić, Arbër Avdullahu in Daniil Baldouski bodo ob Famnitove barve zastopali v spremstvu asistentke Alejandre Ramos Rivera.

Študentom čestitamo za uvrstitev na mednarodno matematičnem tekmovanju in jim želimo odlične rezultate tudi na Češkem!


petek, 17. marec 2017 Čestitke vsem prejemnikom priznanj in nagrad Univerze na Primorskem

V četrtek, 16. marca 2017, se je s 14. slovesno akademijo zaključil letošnji Teden Univerze na Primorskem. V protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil 13 priznanj in nagrad profesorjem in študentom –naziv zaslužni profesor, zlato plaketo, častni listini, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost, priznanja »Srečko Kosovel« in »Univerze na Primorskem« za študente.

Najvišji naziv je prejel dolgoletni prvi mož Banke Koper, Vojko Čok, strokovnjak za ekonomijo in finance, ki je postal častni senator Univerze na Primorskem.

Med prejemniki priznanj in nagrad sta tudi letos profesorja in raziskovalca na UP FAMNIT in UP IAM ter diplomant UP FAMNIT:

 • priznanje »Svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali znanstvenemu delavcu oz. raziskovalnemu sodelavcu Univerze na Primorskem« je za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela prejel doc. dr. Klen Čopič Pucihar;
 • nagrado za znanstveno odličnost za leto 2016 za področje naravoslovja in tehnike je prejela izr. prof. dr. Andreja Kutnar;
 • nagrado »Srečko Kosovel za študente Univerze na Primorskem« je prejel diplomant dodiplomskega študijskega programa Matematika Vladan Jovičić. Nagrado je prejel za izredne dosežke pri pripravi zaključne naloge z naslovom »Odčitljivost digrafov in dvodelnih grafov / Readability of Digraphs and Bipartite Graphs)« pod mentorstvom izr. prof. dr. Martina Milaniča in somentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika.

Vsem prejemnikom priznanj in nagrad iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji poti!

Več informacij o 14. slavnostni akademiji ter fotoutrinke si lahko ogledate tukaj.

Foto vir: UpBudi.si


četrtek, 16. marec 2017 Prof. Aaron Quigley (University of St Andrews, UK) gost ponedeljkovega seminarja računalništva in informatike

V ponedeljek, 20. marca 2017, ob 16.00 uri, bo gost ponedeljkovega seminarja računalništva in informatike prof. Aaron Quigley z Univerze St. Andrews (Združeno kraljestvo). Seminar organizirata Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00
------------------------------------------------------
PREDAVATELJ: Prof. Aaron Quigley, Chair of Human Computer Interaction, SACHI, School Of Computer Science - North Haugh, The University of St Andrews
------------------------------------------------------
NASLOV: Ubiquitous User Interfaces
------------------------------------------------------

POVZETEK:
Displays are all around us, on and around our body, fixed and mobile, bleeding into the very fabric of our day to day lives. Displays come in many forms such as smart watches, head-mounted displays or tablets and fixed, mobile, ambient and public displays. However, we know more about the displays connected to our devices than they know about us. Displays and the devices they are connected to are largely ignorant of the context in which they sit including knowing physiological, environmental and computational state. They don't know about the
physiological differences between people, the environments they are being used in, if they are being used by one or more persons.

In this talk I review a number of aspects of displays in terms of how we can model, measure, predict and adapt how people can use displays in a myriad of settings. With modeling we seek to represent the physiological differences between people and use the models to adapt and personalize designs, user interfaces. With measurement and prediction we seek to employ various computer vision and depth sensing techniques to better understand how displays are used. And with adaptation we aim to explore subtle techniques and means to support diverging input and output fidelities of display devices. This talk draws on a number of studies from work published in UIST, CHI, MobileHCI, IUI, AVI and UMAP.

Professor Aaron Quigley is the Chair of Human Computer Interaction in the School of Computer Science at the University of St Andrews, UK. He is visiting the University of Primorska until March 24th. Aaron is the ACM SIGCHI Vice President for Conferences (and former ACM SIGCHI Adjunct Chair for Specialised Conferences). Aaron's research interests include surface and multi-display computing, human computer interaction, pervasive and ubiquitous computing and information visualisation. He has published over 160 internationally peer-reviewed publications including edited volumes, journal papers, book chapters, conference and workshop papers and holds 3 patents. In addition he has served on over 80 program committees and has been involved in chairing roles of over 20 international conferences and workshops including UIST, ITS, CHI, Pervasive,  UbiComp, Tabletop, LoCA, UM, I-HCI, BCS HCI and MobileHCI.


torek, 14. marec 2017 Peto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2016/17

5. PREDAVANJE FAMNITOVIH IZLETOV V MATEMATIČNO VESOLJE 2016/17

Na petem predavanju z naslovom

»Številke nam lahko pomagajo pri prevajanju (Nežen dotik matematičnih modelov, ki se uporabljajo v statističnem strojnem prevajanju)«,

ki bo potekalo

v sredo, 15. marca 2017, ob 18h,

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper)

bo dr. Jernej Vičič (UP FAMNIT in UP IAM) predstavil, kaj je strojno prevajanje jezikov, pri čemer se bo omejil na prevajanje, ki je v celoti narejeno z računalnikom. V domeni statističnega strojnega prevajanja je besedilo prevedeno na podlagi porazdelitve verjetnosti, da je nek niz besed v ciljnem jeziku najverjetnejši prevod niza besed iz izvornega jezika. Predavatelj bo predstavil matematične modele za ta problem in razložil, zakaj delujejo.

O predavatelju: dr. Jernej Vičič je študiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, študij pa dokončal na novoustanovljeni Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Od leta 2007 poučuje na UP FAMNIT. Ukvarja se predvsem z usposabljanjem računalnikov za prevajanje naravnih jezikov, osredotoča pa se na prevode sorodnih jezikov. Tema doktorske disertacije, ki jo je zagovarjal leta 2012, je Tehnologija hitrih postavitev prevajalnih sistemov na osnovi pravil za sorodne jezike.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si.

Veselimo se novih popotovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

Vljudno vabljeni.


sobota, 11. marec 2017 Vabljeni na predavanje: »Zakaj je kmetijstvo izziv?«

Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT

vabi na predavanje asist. Alenke Baruca Arbeiter
z naslovom »Zakaj je kmetijstvo izziv?«,
ki bo v četrtek, 16. 3. 2017, ob 19. uri
v pritličnih prostorih Kettejeve ulice 1 v Kopru (študijska soba Galeb).

Opis predavanja:

Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki ne zagotavlja zgolj pridelave hrane, ampak posega tudi na številna druga področja, kot so ohranjanje kulturne krajine, obnovljivi viri in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Žal je kmetijstvo zaradi svoje intenzitete in razširjenosti v okolju pogosto nezaželeno. Naraščajoče prebivalstvo ima za posledico vedno večje potrebe po samooskrbi, zato načrtovanje in pridelava hrane predstavljata veliko odgovornost in izziv. Podnebne spremembe, ki vodijo v vse pogostejše vremenske ekstreme, zahtevajo večja vlaganja v varovanje okolja in razvijanje sodobnih tehnologij za doseganje kakovosti kmetijskih pridelkov ter konkurenčnost v mednarodnem prostoru. Delo v sodobnem kmetijstvu zahteva zato interdisciplinarno povezovanje znanj naravoslovja, biotehnologije, ekonomike in tehnologij pridelave ter predelave.

Predavanje poteka v okviru dogodkov Tedna Univerze na Primorskem 2017.


sobota, 11. marec 2017 Vabljeni na srečanje z naslovom: »Zakaj je Univerza na Primorskem zanimiva za tuje raziskovalce?«

Univerza na Primorskem je od svoje ustanovitve vključena v mednarodni raziskovalni prostor. Danes se čedalje več visokošolskih učiteljev in raziskovalcev odloča za projektno sodelovanje, nekajmesečno gostovanje ali celo zaposlitev na članicah UP, kar dokazuje, da je naša univerza na različnih področjih ne le konkurenčna ostalim mednarodnim institucijam, ampak tudi privlačna raziskovalna destinacija.
O svojem raziskovalnem delu na UP, razlogih za tovrstno odločitev, življenju v Slovenskem primorju in ostalih življenjskih izkušnjah bodo spregovorili:

 • Matthew Schwarzkopf, prej Oregon State University, ZDA, danes UP IAM,
 • Eric Hansen, Oregon State University, ZDA,
 • David DeVallance, West Virginia University, ZDA,
 • Guillermo Martinez Pastur, Southern Centre for Scientific Research (CADIC), Argentina.

Vabljeni v torek, 14. 3. 2017, ob 14. uri v študijsko sobo Galeb (Kettejeva 1, Koper)!


petek, 10. marec 2017 Objavljen Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2017/18

UP FAMNIT v študijskem letu 2017/18 razpisuje:

 • doktorska študijska programa (3. stopnje): Matematične znanosti in Računalništvo in informatika.
 • magistrske študijske programe 2.stopnje: Matematične znanosti, Matematika s finančnim inženiringom, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Uporabna psihologija in Trajnostno grajeno okolje*.

*Ne prezrite NOVOSTI: Izvajanje magistrskega študijskega programa Trajnostno grajeno okolje se prenaša na UP FAMNIT, saj je v teku postopek pridružitve UP Fakultete za grajeno okolje k UP FAMNIT.

Od 1.10.2017 (študijsko leto 2017/18) se izvajanje magistrskega in doktorskega študijskega programa Aplikativna kineziologija prenaša na Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ).  

Prijavni roki:

 • Prvi prijavni rok: 10.4. do 1.9.2017
 • Drugi prijavni rok (prosta mesta bodo objavljena 14.9.2017): 14.9. do 20.9.2017

Več informacij o načinu oddaje prijave in besedilo Razpisa si lahko preberete na naši spletni strani: Razpis za vpis v podiplomski študij 2017/18

Vabljeni na informativni dan za podiplomski študij , ki bo potekal v mesecu maju. Točen datum in program informativnega dne bo objavljen naknadno na spletni strani.

Več informacij in pojasnil lahko kandidati dobijo tudi v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


petek, 10. marec 2017 Računalniška igra asist. Marka Grguroviča na Kickstarterju v enem dnevu do uspeha!

Navdušenci nad srednjeveškimi bojnimi igrami bodo lahko naslednje leto uživali v virtualnih scenarijih, ki jih ponuja računalniška igra Mordhau. Njen avtor je doktorski študent računalništva in informatike ter asistent na UP FAMNIT Marko Grgurovič, ki je s skupino mednarodnih razvijalcev projekt predstavil na platformi za množično financiranje Kickstarter in v enem dnevu že dosegel zastavljeno vsoto – 80 tisoč USD, število podpornikov pa se iz ure v uro veča.

Mordau je računalniška igra, pri kateri lahko sodeluje vse do 64 igralcev. Na natančno izrisanih pokrajinah so možni tako dvoboji z meči kot veliki odprti spopadi med pehotami in konjenicami, vsak igralec pa si seveda najprej ustvari bojevnika po svojem okusu: izbere lahko telesno strukturo, izgled, opremo, orožje in bojne stroje ter vse, kar spada zraven. Cilj tako zastavljene igre je vsem omogočiti celovitejšo sliko srednjeveškega bojevanja. Razvijalci Mordhaua v uspeh igre niso dvomili, prav vse pa je presenetila tako hitra in velika podpora, kar kaže, da si trg očitno želi tovrstnega produkta.

»Igro sem začel razvijati januarja 2014,« razlaga Marko Grgurovič, »po treh mesecih se mi je pridružil kolega iz Avstrije, sicer 3D oblikovalec. Po letu in pol sva zbrala okrog sebe že kar obsežno online skupnost.« Stvari pa niso šle tako hitro in zlahka, v določenem trenutku sta vse vrgla v smeti in začela na novo. Naslednji cilj je bil višja vizualna kakovost in povečanje tima na deset sodelavcev. Ti, združeni pod imenom Triternion, prihajajo iz Španije, Poljske, Avstrije Nemčije, Švedske, Kanade in seveda Slovenije. Leto in pol so delali in se nato odločili za kampanjo na Kickstarterju.

»Potrebni so bili različni profili, saj je za razvoj igre potrebno poskrbeti za programiranje, 3D oblikovanje, 3D animiranje, zvočno podlago, glasbeno podlago in veliko drugega. Nujne so izkušnje, a tudi pripravljenost, da se naučiš kaj novega, če določenega znanja v ekipi še ni.«

Trenutno je razvoj igre predviden le za OS Windows, v prihodnosti pa gre pričakovati tudi različice za ostale operacijske sisteme. Uspehu na Kickstarterju bo seveda sledilo dokončanje igre.

Marko Grgurovič se z računalniškimi igrami in programiranjem ukvarja že od otroštva, zato se je tudi odločil za študij računalništva in informatike na UP FAMNIT. Tako na dodiplomski (l. 2010) kot na magistrski stopnji (l. 2012) je prejel Nagrado Srečka Kosovela Univerze na Primorskem, ki jo prejmejo študenti za izredne znanstvenoraziskovalne ali umetniške dosežke pri pripravi diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela. 

V tekočem študijskem letu izvaja vaje pri predmetu Razvoj iger za dodiplomske študente programa Računalništvo in informatika, s katerimi dela ravno z orodjem, ki je bilo uporabljeno pri razvoju igre Mordhau.petek, 10. marec 2017 Vabljeni na okroglo mizo društva Biodiva "Ali je zavarovano res tudi zaščiteno?"

Društvo varstvenih biologov BIODIVA in
Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT

vabita na okroglo mizo z naslovom:

ALI JE ZAVAROVANO RES TUDI ZAŠČITENO?

Upravljanje z gozdovi v slovenskih zavarovanih območjih,

ki bo v ponedeljek, 13. 3. 2017, ob 19. uri
v pritličnih prostorih Kettejeve ulice 1 v Kopru (študijska soba Galeb).

Osrednja tema okrogle mize bo ravnanje z gozdovi v zavarovanih območjih, pod drobnogled pa bomo vzeli upravljanje z gozdovi v Triglavskem narodnem parku kot našem največjem zavarovanem območju.

Gostje bodo:

 • Andrej Arih, vodja Oddelka za varstvo narave v Triglavskem narodnem parku,
 • Metod Rogelj, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj,
 • Andrej Sila, Zavod za gozdove Sežana,
 • Jure Peroš, član Društva varstvenih biologov Biodiva.

Toplo vabljeni!

 

Dogodek je organiziran v okviru Tedna Univerze na Primorskem in mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

 

ponedeljek, 6. marec 2017 Računalniške delavnice: Ruby on Rails (spletne tehnologije)

Letos bomo na FAMNIT-u izvedli več računalniških delavnic, na katerih boste lahko spoznali tehnologije, s katerimi se ne srečate tekom študija, jih pa danes uporabljajo profesionalni razvijalci. Vsak začetek je vedno lažji, če nam nekdo nekaj pokaže kot pa če smo prepuščeni samim sebi in se samostojno učimo iz vodičev, ki jih najdemo na spletu. Delavnice bodo izvajali strokovnjaki, ki delajo v gospodarstvu, na UL FRI, v domači hiši ali kje drugje.

Začeli bomo z delavnico Ruby on Rails, ki bo v petek, 17. marca 2017, od 16.00 do 20.00, v učilnici FAMNIT-1-RU1. Delavnico bo vodil dr. Gašper Košmrlj, ki dela kot spletni razvijalec pri podjetju Abelium d.o.o.

Opis delavnice: Spoznali bomo vse bolj popularno ogrodje za spletne rešitve Ruby on Rails, s katerim je med drugim narejen tudi Twitter. Naučili se bomo uporabljati vgrajena orodja, ki nam močno olajšajo in skrajšajo gradnjo spletnih aplikacij, ter si pogledali, kako v našo aplikacijo enostavno vključimo zunanje knjižnice. Razvoj v Ruby on Rails temelji na treh principih:

 • CoC (Convention over Configuration),
 • MVC (Model-View-Controller) ter
 • DRY (Don't Repeat Yourself).

Vsakega od njih bomo spoznali v praksi, ko bomo zgradili enostavno spletno aplikacijo.

Priporočeno predznanje: Načeloma ni potrebno nobeno posebno predznanje, dobrodošlo pa je poznavanje osnov programiranja in angleščine.

Prijave: https://goo.gl/forms/HGZxfvQB2qo2mtnO2

[Ker je v učilnici FAMNIT-1-RU1 16 delovnih mest, bomo sprejeli prvih 16 prijavljenih.]


ponedeljek, 6. marec 2017 Matematiki Famnita tudi letos uspešni na Mednarodni internetni olimpijadi

Tudi letos so se Famnitovi študenti matematike udeležili mednarodnega internetnega tekmovanja Open International Internet-Olympiads for Higher Education Students.

Prvi krog so uspešno prestali: Marko Palangetić, Arbër Avdullahu, Mirza Krbezlija in Miloš Tomić. Druga spletna preizkušnja bo potekala v letošnjem marcu.

Mednarodne internetne olimpijade 2016 se je udeležilo skupaj 55.525 študentov s 183 univerz z vsega sveta. Med 98 študenti, ki so bili lani povabljeni v tretji krog matematičnega dela olimpijade so bili tudi študenti UP FAMNIT: Roman Solodukhin (5. mesto), Marko Rajković (9. mesto) in Miloš Tomić (32. mesto).

Roman je bil prejemnik srebrnega priznanja, Marko pa bronastega priznanja Olimpijade.

Čestitke vsem udeležencem in uspešno tudi v prihodnjih krogih!


petek, 3. marec 2017 Vabilo na posvet - Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski regiji

V ponedeljek se bo ob 12.00 uri v dvorani Gospodarske zbornice Nova Gorica začel posvet na temo Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski regiji. 

Posvet v sklopu regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v severno Primorski regiji organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Nova Gorica.

Kot primer dobre prakse pa bo predstavljen tudi naš InnoRenew CoE projekt. Predstavila ga bo dr. Andreja Kutnar

Več o dogodku si lahko preberete v vabilu tu

VABLJENI!


četrtek, 2. marec 2017 Ponedeljkov SEMINAR računalništva in informatike

V ponedeljek, 6. marca 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00
------------------------------------------------------
PREDAVATELJI: mag. Andrej Medved in predstavniki Univerzitetnega inkubatorja Primorske
------------------------------------------------------
NASLOV: Podjetna Primorska in NASA Space Apps Challenge
------------------------------------------------------
POVZETEK:
Na tokratnem seminarju bodo predstavniki UIP - Univerzitetnega inkubatorja Primorske (http://www.uip.si/) pripravili informativno delavnico, na kateri bodo predstavili natečaj "Podjetna Primorska", ki že 11. leto zapovrstjo odpira svoja vrata vsem podjetnim posameznikom in skupinam, ki želijo uresničiti svoje podjetniške ideje in se podati v podjetniške vode (http://www.uip.si/kaj-je-podjetna-primorska) in pa "NASA Space Apps Challenge", tehnološki hekaton, ki ga UIP izvaja pod okriljem vesoljske agencije NASA (https://2017.spaceappschallenge.org/).


sreda, 1. marec 2017 Do petka, 3. marca še možna prijava za vpis na dodiplomski študij (1. prijavni rok)

Kandidate, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT obveščamo, da je možno oddati prijavo za vpis na dodiplomski študij še do petka, 3. marca 2017 (prvi prijavni rok):

 • za slovenske državljane in državljane EU,
 • za vzporedni vpis, vpis na mesta za diplomante in vpis v višji letnik.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


sreda, 22. februar 2017 Ponedeljkov SEMINAR računalništva in informatike

V ponedeljek, 27. februarja 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00
-------------------------------------------------------------------
PREDAVATELJ: Bogdan SOBAN, www.soban-art.com
-------------------------------------------------------------------
NASLOV: Generative art – programsko generiranje slik
-------------------------------------------------------------------

POVZETEK:
Generative art je kreativna metoda, ki z uporabo informacijske tehnologije simulira človekov ustvarjalni proces in se uporablja za iskanje novih rešitev v arhitekturi, urbanizmu, industrijskem oblikovanju, likovni umetnosti, glasbi, besedni umetnosti in drugih področjih človekovega ustvarjanja. Pod tem pojmom se v literaturi razume predvsem področje likovne umetnosti, kjer avtorji razvijajo svoje lastne računalniške programe, ki ob zagonu razvijejo nenavadne kreativne sposobnosti in se izražajo v nepredvidljivih in neponovljivih likovnih podobah predvsem abstraktnega tipa. Za generativni ustvarjalni pristop so značilne štiri faze: osnovna zamisel, kodiranje programa, proces in selekcija rezultatov. Razen procesa, ki ga izvaja računalnik več ali manj avtonomno in v sklopu katerega se ustvari novo likovno delo, so vse ostale faze v domeni človeka.

V prvem delu bo predavatelj predstavil osnovna izhodišča tovrstnega ustvarjanja s poudarkom na značilnostih generativne metode. Dalje bo predstavil nekaj metodoloških pristopov, ki jih predavatelj uporablja v svojih programih napisanih v programskem jeziku Visual Basic. V nadaljevanju bo predstavil in obrazložil delovanje nekaj tipičnih programov, ki bodo v realnem času generirali slike.

O PREDAVATELJU:
Bogdan Soban, rojen v Vrtojbi leta 1949, diplomirani inženir strojništva, se je takoj po diplomi preusmeril na področje informatike. Kot dober poznavalec računalništva in programiranja je začel v svojem prostem času razvijati projekt z namenom raziskave ustvarjalnih možnosti računalnika. Razvil je vrsto računalniških programov, ki na osnovi matematičnih algoritmov ustvarjajo abstraktne likovne podobe na ekranu. Njegova likovna dela, bogata z barvami in nenavadnimi oblikami, so vedno nepredvidljiva in nikdar več ponovljiva. Svoj projekt pogosto predstavlja v obliki likovnih razstav, projekcij, predavanj in delavnic ter pogosto sodeluje na mednarodnih konferencah ter on-line predstavitvah na svetovnem spletu.

Vabljeni!


ponedeljek, 20. februar 2017 Uporaba študijske sobe v sredo, 22.2.2017

Študente obveščamo, da v sredo, 22.2.2017 študijska soba na Kettejevi 1 ne bo na voljo za uporabo za študij zaradi izvedbe dveh dogodkov.

Hvala za razumevanje.


četrtek, 16. februar 2017 Društvo študentov biopsihologije vabi na srečanje z dr. Kristijanom Muskom Lešnikom

Društvo študentov Biopsihologije vabi na naslednji homeorestični dogodek, ki bo v sredo, 22. februarja, ob 19.00, v študijski sobi v Galebu (Kettejeva 1) v Kopru.

Na srečanju bo doc. dr. Kristijan Musek Lešnik predstavil svoje raziskovalno delo.

Vljudno vabljeni!

 

Več o tokratnem gostu:

Dr. Kristijan Musek Lešnik je psiholog z dvajsetletnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja ter vodenja. V strokovni karieri je predaval in raziskoval na več slovenskih fakultetah, na UP FAMNIT pa predava od študijskega leta 2007/08 in je danes nosilec predmetov Diferencialna psihologija, Evolucijska psihologija, Osnove pedagoške psihologije, Osnove psihologije, Psihologija osebnosti.

Napisal je več kot 50 knjig, priročnikov in delovnih zvezkov na področju vzgoje in izobraževanja in bil član vodilnih strokovnih teles na tem področju v Sloveniji. Je tudi avtor več kot 10 knjig in priročnikov s področja psihologije vodenja in psihologije organizacij.


četrtek, 16. februar 2017 Ponedeljkov SEMINAR računalništva in informatike

V ponedeljek, 20. februarja 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

NASLOV: Od prototipa do trga: kaj pričakovati, ko hočeš svoje raziskovalno delo spremeniti v izdelek

PREDAVATELJ: Alja ISAKOVIĆ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

POVZETEK:
Izdelava prototipov še nikoli ni bila tako enostavna ali poceni, vendar uvajanje končnega izdelka na trgu ostaja velik izziv navkljub obljubam množičnega financiranja. Predavateljica bo delila svoje izkušnje z uvajanjem izdelka s področja interneta stvari na trgu in spregovorila o raznih izzivih s področja uporabniške izkušnje, tehnologije in financiranja, ki se pojavijo ob tem procesu. Predstavljeni primer bo služil kot izhodišče za diskusijo o tem, zakaj dobra raziskava ne vodi nujno do dobrega izdelka.

O PREDAVATELJICI:
Alja Isaković <http://ialja.com/> je trenutno doktorska študentka — asistentka na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani. Kot članica LGM-ja (Laboratorija za računalniško grafiko in multimedijo) <http://lgm.fri.uni-lj.si/> in raziskovalka na področju interakcije človek-računalnik trenutno raziskuje nove uporabniške vmesnike za zajemanje informacij in nove načine za spremljanje interakcije uporabnikov v post-PC spletnih brskalnikih. Predhodno je tri leta delala v hardverskem startup-u CubeSensors/Koto, kjer je vodila načrtovanje uporabniške izkušnje (od aplikacije do embalaže), raziskovanje, pisanje besedil, logistiko in podporo uporabnikom. Pred tem je bila tehnološka blogerka, so-ustanoviteljica in mentorica startup-om, online mentorica ter raziskovalka na področju e-izobraževanja. Kot so-ustanoviteljica CodeCatz, programerske skupine za ženske in ustanoviteljica Evropskega tedna programiranja poskuša več ljudi navdušiti za tehnologijo.

Vabljeni!


sreda, 15. februar 2017 Famnitu odobrenih 5 projektov na razpisu "Po kreativni poti do znanja"

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje 26 projektov v okviru Javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/17 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Od 1. 3. do 31.7.2017 bodo študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključeni v naslednje projekte:

 • Uporaba prenosnega FT-NIR analizatorja v kmetijstvu (Augmentech, razvoj in trženje IKT, d.o.o.; Agromedica, storitve, prodaja in proizvodnja d.o.o.),
 • Sledljivost izvora oljčnega olja v Sloveniji na podlagi molekulskih markerjev (GardenLab, šola na vrtu, Borut Jerman s.p.),
 • Zasnova ekonomsko-vzdržnega poslovnega modela za Botanični vrt Sežana (Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana; KonektOn, Center poslovnih storitev, d.o.o.),
 • Interaktivna nadgradnja učne poti Škocjan z navideznimi, lokacijsko pogojenimi in nadgrajenimi digitalnimi vsebinami (Panorama grafične dejavnosti, Peter Simončič s.p.; Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija),
 • Prehranska varnost ribiških proizvodov – SlediRibi (Omega svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o.; Biosistemika, raziskave in razvoj, d.o.o.).

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo in negospodarstvo) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo udeleženci inovativno, interdisciplinarno, problemsko in skupinsko pridobivali nove kompetence, praktično znanje in izkušnje v delovnem okolju podjetij in drugih organizacij.

Z novimi projekti bo UP FAMNIT nadgradil izkušnje, pridobljene na prvih dveh razpisih Po kreativni poti do praktičnega znanja, v okviru katerih je fakulteta uspešno izvedla 17 projektov in v katere je bil vključen 101 študent in 18 partnerskih institucij.

Prijaviteljem projektov čestitamo za uspešno prijavo in jim želimo uspešno delo!


ponedeljek, 13. februar 2017 Četrto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2016/17

 1. PREDAVANJE FAMNITOVIH IZLETOV V MATEMATIČNO VEOLJE 2016/17

Na četrtem predavanju z naslovom

»Sprehod po zgodovini diskretne geometrije«,

ki bo potekalo

v sredo, 15. februarja 2017, ob 18h,

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

bo dr. Tomaž Pisanski (UP FAMNIT, UP IAM, UL FMF in IMFM) predstavil, kaj pravzaprav pomeni besedna zveza »diskretna geometrija«. Na predavanju bo predstavljenih nekaj pomembnih pojmov, ki so zaznamovali zgodovino diskretne geometrije in sooblikovali sodoben pogled na matematiko. Potovanje skozi zgodovino se bo začelo v starem Egiptu, antični Grčiji in Rimu, zaključilo pa v Sloveniji. Na predavanju boste lahko spoznali, katere strukture diskretne geometrije preučujejo naši raziskovalni matematiki in njihovi sodelavci po vsem svetu. Med drugim boste spoznali zanimive lastnosti, ki so delno skrite na spodnji sliki.

O predavatelju:  Prof. dr. Tomaž Pisanski je doktoriral leta 1981 iz matematičnih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Zaposlen je na Univerzi v Ljubljani ter delno na Univerzi na Primorskem in na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Raziskovalno se ukvarja z diskretno matematiko in z matematično kemijo, aktiven pa je tudi na področju popularizacije matematike. Za organizacijo in izvedbo Vegovih dni 2004 je leta 2005 prejel Red za zasluge Republike Slovenije, za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab pa leta 2015 Zoisovo nagrado. Leta 2016 je prejel nagrado "Donald Michie in Alan Turing" na multikonfernci Informacijska družba 2016 za življensko delo. S predavanji je gostoval na številnih univerzah v tujini (v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji, Kanadi, Novi Zelandiji in v ZDA). Je častni član Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in član številnih mednarodnih akademij in inštitutov, avtor in soavtor preko 130 znanstvenih člankov ter soavtor knjige "Configurations from a graphical viewpoint", izdane pri založbi Springer leta 2013.

Veselimo se novih popotovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

Vljudno vabljeni.

 


ponedeljek, 13. februar 2017 Tudi letos dobro obiskani informativni dnevi za vpis v dodiplomski študij

Na UP FAMNIT smo v petek, 10. in v soboto, 11. februarja, toplo sprejeli kandidate, ki so se z vseh koncev Slovenije pripeljali v Koper na letošnje Informativne dneve.

Uvodnemu nagovoru dekanje, izr. prof. Klavdije Kutnar, in pozdravu predstavnika Študentskega sveta fakultete Martina Seniča so sledile interaktivne predstavitve posameznih programov, na katerih so sodelovali tako predavatelji in asistenti kot sedanji Famnitovi študenti. Organiziran je bil tudi ogled novih prostorov v Univerzitetnem Kampusu Livade v Izoli, kjer so dijaki spoznali, kako poteka delo v laboratorijih.

Veselimo se jeseni in številnih novih brucov!

Utrinke z informativnih dni si lahko ogledate na našem Facebook profilu.


petek, 10. februar 2017 Epsko potovanje genov

Časopis Delo je objavil zanimiv prispevek naše profesorice in predstojnice Oddelka za biodiverziteto, izr. prof. dr. Elene Bužan, ki na poljuden način s pomočjo genetike pojasnjuje evolucijo. Hkrati pa se v članku skrivajo tudi pojasnila na zanimiva odkritja v zadnjem času.

Ste vedeli, da je vsak izmed nas genetska mešanica treh človeških vrst (neandertalci, afriški človek in denisovci)? Ali pa da življenjski stil vpliva na naše gene in da se vplivi prenašajo na naslednjo generacijo ali dve, s čimer lahko starši prenesejo na svoje otroke koristne ali škodljive lastnosti, ki so posledica izražanja genov? 


torek, 7. februar 2017 Informativni dnevi – Famnit se predstavi

Vabimo vas na informativne dneve UP FAMNIT. Profesorji in študenti vam bomo predstavili utrip študentskega življenja in prednosti naših  programov.

Termini predstavitev dodiplomskih študijskih programov:

petek, 10. februarja 2017 ob 10. uri v veliki predavalnici
petek, 10. februarja 2017 ob 15. uri v veliki predavalnici
sobota, 11. februarja 2017 ob 10. uri v veliki predavalnici

Program:

 • pozdrav dekanje
 • predstavitev aktivnosti Študentskega sveta in obštudijske dejavnosti
 • predstavitev študijskih programov na UP FAMNIT
 • ogled fakultete in univerzitetnega kampusa Livade.

Želimo vam ponuditi čim več koristnih informacij, da se boste lažje odločili o svoji nadaljnji karierni in študijski poti.

Brezplačni avtobusni prevoz – informacije in prijave.

Vljudno vabljeni.


ponedeljek, 6. februar 2017 Od 6.2.2017 možna prijava za vpis v dodiplomski študij

Danes, 6.2.2017 se pričenja 1. prijavni rok za vpis v dodiplomski študij:

 • za slovenske državljane in državljane EU: do 3.3.2017
 • za vzporedni vpis, vpis na mesta za diplomante in vpis v višji letnik: do 3.3.2017
 • za slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU: do 14.7.2017

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 6. februar 2017 Preizkusno predavanje dr. Primož Simončič

Dr. Primož Simončič bo imel v torek, 14. 2. 2017 ob 13:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje "Ekologija".

Predavanje z naslovom Spremljanje stanja tal - monitoringi tal bo potekalo v predavalnici FAMNIT-Muzejski1, Muzejski trg 7, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni k udeležbi.


sreda, 1. februar 2017 Objavljen Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 2017/18

UP FAMNIT v študijskem letu 2017/18 razpisuje univerzitetne študijske programe 1. stopnje: Biodiverziteta, Bioinformatika, Biopsihologija, Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika ter Sredozemsko kmetijstvo.

Razpis za vpis v študijskem letu 2017/18 ter vse informacije glede prijave si lahko preberete TUKAJ.

Ne prezrite NOVOSTI: program Računalništvo in informatika bo prvič tudi v angleškem jeziku (1. letnik).

Aktualni prijavni roki

 • Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija (slov. državljani  in državljani EU): 6.2. do 3.3.2017
 • Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija (Slov. brez slov. državljanstva in državljani izven EU): 6.2. do 14.7.2017
 • Prvi prijavni rok za vzporedni vpis, vpis na mesta za diplomante in vpis v višji letnik: 6.2. do 3.3.2017

Informativni dnevi bodo potekali v petek, 10. februarja 2017 v dveh terminih, in sicer ob 10. uri in ob 15. uri, ter v soboto, 11. februarja 2017 ob 10. uri.

Vabljeni!


torek, 31. januar 2017 Prenos študijskih programov 1. in 2. stopnje Aplikativna kineziologija na UP FVZ

Od 1.10.2017 se bosta študijska programa Aplikativna kineziologija prve in druge stopnje izvajala na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

Kandidati za vpis za informacije kontaktirajo Referat UP FVZ. Informacije: 05 663 58 01, a.kineziologija@famnit.upr.si / 05 662 64 61, referat@fvz.upr.si.


ponedeljek, 30. januar 2017 Uspešen nastop UP FAMNIT na Informativi 2017

V soboto 28. januarja se je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zaključila še ena uspešna izvedba Informative – največjega slovenskega sejma izobraževanja in poklicev. Razstavni prostor Univerze na Primorskem je obiskalo veliko število dijakov, katerim so študenti Famnita predstavili študijske programe in ostalo dogajanje na fakulteti.

Istočasno so okoli stojnic potekale interaktivne delavnice, ki so jih vodili naši asistenti in predavatelji (Nina Chiarelli, Nastja Cepak, Tilen Genov, Matjaž Kljun, Bojan Lazar, Marko Posavčević), v  predavalnici UP pa smo lahko prisluhnili predavanjema Dopolnjena in virtualna resničnost Matjaža Kljuna in Zakaj je kmetijstvo izziv? Alenke Baruca Arbeiter.

Čestitke vsem študentom in zaposlenim za odlično opravljeno delo, s katerim so letos pritegnili res veliko število potencialnih novih brucev in ostalih radovednežev!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali fotoutrinki dogajanja na razstavnem prostoru UP so na voljo tukaj.


ponedeljek, 30. januar 2017 UP FAMNIT obiskali predstavniki Moskovske državne univerze Lomonosova

Med gosti letošnjega sejma izobraževanja in poklicev Informativa 2017 so bili tudi predstavniki Moskovske državne univerze Lomonosova. V delegaciji je bil prof. dr. Alexandr Razgulin, prodekan za mednarodno sodelovanje Računalniško-matematične in kibernetične fakultete, ki je v petek, 27. januarja obiskal UP FAMNIT.

Na srečanju, katerega so se udeležili dekanja Famnita izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, predstojnik Oddelka za matematiko prof. dr. Bojan Kuzma in doc. dr. Jernej Vičič z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, so bili predstavljeni prvi predlogi sodelovanja med fakultetama tako na raziskovalnem kot na pedagoškem področju.

Spomnimo, da sta novembra lani Univerza na Primorskem in Moskovska državna univerza Lomonosova podpisali sporazum o sodelovanju, s katerim želita instituciji vzpostaviti skupno slovensko-rusko izobraževalno in raziskovalnega središče. Petkovo srečanje predstavnikov obeh fakultet pa je prvi korak v smeri oblikovanja konkretnih korakov sodelovanja.

UP FAMNIT sicer že tradicionalno sodeluje z ruskimi raziskovalnimi ustanovami. Oktobra lani smo skupaj z UP IAM, pridobili sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Rusko federacijo – med financiranimi projekti je tudi bilateralni raziskovalni projekt Matrične strukturne relacije, ki ga vodi prof. dr. Bojan Kuzma in ga izvajamo ravno z Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova.

Na fotografiji (od leve proti desni): doc. dr. Jernej Vičič, prof. dr. Bojan Kuzma, izr. prof. dr. Klavdija Kutnar in prof. dr. Alexandr Razgulin.


četrtek, 26. januar 2017 Poletna šola - trajnostna gradnja v Alpah

Univerza na Primorskem (UP FAMNIT) in Oregon State Universty (College of Forestry) iz ZDA organizirata skupno poletno šolo Prispevek gozdno-lesne verige h trajnosti grajenega okolja v Alpah (The Forest Sector's Contribution to Sustainability of the Built Environment in Alpine Europe)

Med poletno šolo se boste spoznali s trajnostnimi praksami gradnje v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Švici in na Hrvaškem. 

Potekala bo med 24.6. in 8.7., ovrednotena pa je s 6 kreditnimi točkami. 

Poletna šola je namenjena študentom iz Evrope in Severne Amerike. 

Več si lahko preberete na spletni strani: http://alpine-europe.famnit.upr.si/en/


sreda, 25. januar 2017 Izjemno uspešen matematični dan za dijake Gimnazije Koper

V sredo, 25. januarja, je na Famnitu potekal 7. matematični dan, ki so se ga tokrat udeležili dijaki 3. letnika Gimnazije Koper. Obiskalo nas je okoli 120 dijakov, ki so se v spremstvu štirih profesoric za nekaj ur prepustili nekoliko drugačnemu, nešolskemu obravnavanju nekaterih tem v matematičnem ključu. Rdeča nit dogodka je bila namreč ponazoritev različnih uporab matematičnih teorij v vsakdanjem življenju, za kar v srednješolskih kurikulih žal pogosto zmanjka časa.

Matematični dan je otvorila dekanja fakultete izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, uvodni pozdrav pa je imel tudi rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič. Dijaki so se nato udeležili dveh predavanj; vsak je izbral po eno od štirih, ki so bila na voljo v dveh skopih. Izbirali so lahko med naslednjimi temami: Čarovnija ali preprosto … matematika? (asist. dr. Nina Chiarelli), Delta roboti in matematika (prof. dr. Štefko Miklavič), O nogometnih žogah ali zakaj matematike zanima tudi kemija (izr. prof. Klavdija Kutnar), Od najmanjših kvadratov do delovanja CT naprave (doc. dr. Marko Orel), Kratek izlet v zgodovino kriptografije (prof. dr. Štefko Miklavič), Pomen nadzora ruletnih cilindrov (izr. prof. Mihael Perman), Origami: kako bi se Evklid rodil na Japonskem (prof. dr. Bojan Kuzma) in Matematika v športu (asist. dr. Boštjan Frelih).

Matematične dneve prirejamo že od leta 2013 s ciljem, da se med mladimi popularizira naravoslovje in zlasti matematika. Od takrat smo uspešno izvedli šest tovrstnih srečanj za osnovnošolce, ki jih je matematika še posebej zanimala, tokratnega dogodka pa so se udeležili prav vsi dijaki 3. letnika Gimnazije Koper, kar je za predavatelje pomenilo še večji izziv.

Fotogalerija uspešnega dogodka je objavljena tukaj.

Dijakom in njihovim spremljevalcem se zahvaljujemo za obisk in jih vabimo na naše dogodke tudi v prihodnje!

 

 


torek, 24. januar 2017 Informativni dnevi 2017: brezplačen avtobusni prevoz

Drage dijakinje in dijaki,

Univerza na Primorskem bo v času informativnih dni organizirala brezplačen avtobusni prevoz na informativne dneve članic UP, in sicer v petek, 10. februarja 2017 na relaciji Murska Sobota - Maribor - Celje - Ljubljana - Postojna - Koper - Izola - Portorož (in povratek). Odhod iz Murske Sobote je predviden ob 4. uri, prihod v Portorož pa okrog 10. ure. Povratek na isti relaciji je predviden z odhodom ob 17. uri iz Portoroža. Obiski fakultet so razdeljeni na dva termina: ob 10. uri in ob 15.uri.

Da si pravočasno zagotovite mesto v avtobusu, izpolnite e-predprijavo in posredujte podatke, ki jih organizator potrebuje za organizacijo potrebnega števila prostih mest. Predprijave zbirajo do vključno torka, 9. februarja 2017.

E-predprijava je dostopna preko naslednje povezave: E-PREDPRIJAVA.

Informativni dnevi bodo potekali v petek, 10. februarja 2017 v dveh terminih, in sicer ob 10. uri in ob 15. uri, ter v soboto, 11. februarja 2017 ob 10. uri.

Vabljeni!


ponedeljek, 23. januar 2017 Uradne ure knjižnice TeMeNa v času od 23.1.2016 do 27.1.2017

Uporabnike obveščamo, da bo knjižnica TeMeNa v času od 23.1.2017 do 27.1.2017 odprta po sledečem urniku:

 • PONEDELJEK: 10:00 – 12:00 in 13:00 – 16:00
 • TOREK: 12:00 – 18:00
 • SREDA: 10:00 – 12:00 in 13:00 – 16:00
 • ČETRTEK: 12:00 – 18:00
 • PETEK: 10:00 – 12:00 in 13:00 – 16:00

 

Hvala za razumevanje


ponedeljek, 23. januar 2017 Konstituiran Študentski svet UP FAMNIT 2016/17

V torek, 17. januarja 2017 so bile izvedene volitve Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) za študijsko leto 2016/17.

ŠS v študijskem letu 2016/07 šteje 15 članov. Predseduje mu Martin Senič, študent magistrskega študijskega programa Varstvo narave. Konstitutivna seja je potekala 23. januarja 2017.

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2016/17 so:

 • Martin Senič (Varstvo narave, magistrski), predsednik,
 • Anja Andrenšek (Aplikativna kineziologija, dodiplomski),
 • Narmina Baghirova (Matematika, dodiplomski),
 • Saša Bele (Biopsihologija, magistrski),
 • Špela Bizjan (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Maja Čeček (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Tina Čeh (Aplikativna kineziologija, magistrski), tajnik,
 • Andreja Grobiša (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski), podpredsednica,
 • Nevena Mitrović (Matematične znanosti in Računalništvo in informatika),
 • Rade Nježić (Matematika, dodiplomski),
 • Luka Pavlović (Matematične znanosti, magistrski),
 • Valentin Sojar (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Damjan Tonkli (Bioinformatika, dodiplomski),
 • Šejla Žujo (Matematika s finančnim inženiringom, magistrski),
 • Eva Žunec (Biodiverziteta, dodiplomski).

Podatki o predstavnikih študentov v organih in komisijah UP FAMNIT so dostopni tukaj

Predstavnika študentov UP FAMNIT v Študentskem svetu Univerze na Primorskem sta Martin Senič in Luka Pavlović.

Več informacij o volivah v ŠS in njegovih pristojnostih je dostopnih tukaj.


petek, 20. januar 2017 Japan Patent Office sprejel patent doc. dr. Iztoka Savnika

Doc. dr. Iztok Savnik z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologijeje UP FAMNIT je v sodelovanju z Yahoo Japan Research izdelal patent z naslovom Search method and device for RDF data, ki ga je Japan Patent Office sprejel pod številko 5978253.

Vsebina patenta sta metoda in protokol za izvajanje poizvedb v porazdeljeni podatkovni bazi trojic, ki omogočata visok nivo vzporednosti na osnovi razdeljenega in cevovodnega paralelizma. Metoda in protokol sta implementirana v podatkovno vodenem sistemu za izvajanje poizvedb big3store. Sistem big3store interpretira izraze algebre grafov s programi v obliki dreves procesov, ki so med sabo povezani s tokovi podatkov. Drevesa procesov so dinamično preslikana na polje podatkovnih strežnikov. Sistem za predstavitev trojic uporablja jezik RDF (Resource Description Framework), ki predstavlja osnovni jezik semantičnega spleta (glej https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web).

Sistem big3store je dostopen kot odprtokodni sistem na naslovih https://github.com/upfamnit/big3store oz. https://github.com/yahoojapan/big3store .

Yahoo Japan Research in UP FAMNIT sodelujeta na razvoju sistema big3store od leta 2013. V okviru projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem in za potrebe izdelave patenta je našo fakulteto leta 2014 obiskal soavtor patenta Kiyoshi Nitta, sodelavec Yahoo Japan Research.

Dr. Savniku čestitamo za pomemben dosežek!


sreda, 18. januar 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice danes, 18.1.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo danes, 18.1.2017 knjižnica odprla ob 10:45.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje


torek, 17. januar 2017 Osem profesorjev iz Uzbekistana in Kazahstana na izobraževanju na UP FAMNIT

V ponedeljek, 16.1.2017, nas je obiskalo osem profesorjev s treh uzbekistanskih in ene kazahstanske univerze. Pri nas so na štirinajstdnevnem usposabljanju iz programov MATLAB in COMSOL.

Prvi dan je minil v sproščenem vzdušju: goste smo najprej sprejeli na naši fakulteti, nato pa je sledilo bolj uradno srečanje z rektorjem Univerze na Primorskem, prof. dr. Draganom Marušičem, dekanjo UP FAMNIT, izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar, vodjo Sektorja za izobraževalno in mednarodno dejavnost UP Tatjano Mikelič Goja in vodjo ter organizatorji usposabljanja – dr. Boštjanom Frelihom, Ikrom Malaino in Alešem Ovnom.

Danes pa so si gosti zavihali rokave in se lotili reševanja problemov v Matlabu.

Gostovanje poteka v okviru mednarodnega projekta ECCUM. Skupaj s partnerji iz Španije (Universidad de Santiago de Compostela) in Italije (Politecnico di Torino) kolegom iz Uzbekistana in Kazahstana pomagamo vzpostaviti magistrski študijski program iz matematičnega inženiringa. Kurikulum in učne načrte smo že razvili, v trenutni fazi pa krepimo veščine, ki jih bodo v prihodnje potrebovali izvajalci programa. Znanje, ki ga bodo osvojili pri nas, bodo nato podajali svojim študentom.

Izobraževanje hkrati poteka tudi v Španiji, s čimer bodo partnerske institucije iz Centralne Azije lahko izkoristile najboljšo kombinacijo znanj pri partnerjih.

Program matematičnega inženiringa se bo izvajal na univerzah Urgench State University, Uzbekistan; Turin Polytechnic University, Uzbekistan; Bukhara Engineering – Technological Institute, BETI, Uzbekistan; A. Baitursynov Kostanay State University, Kazahstan; International Information Technology University, IITU, Kazahstan.

Projekt je financiran s sredstvi programa Erasmus+ - krepitev zmogljivosti. Gre za enega izmed 140 projektov, ki jih je za sofinanciranje izbrala Evropska Komisija v letu 2015. Z njimi EU krepi svojo vlogo na področju visokega šolstva po svetu, hkrati pa pomaga pri vzpostavljanju modernih in zanimivih študijskih programov, ki spodbujajo zaposljivost mladih diplomantov iz različnih držav sveta.


petek, 13. januar 2017 Društvo študentov biopsihologije vabi na ogled filma Awakenings

Društvo študentov Biopsihologije vabi na naslednji homeorestični dogodek, ki bo v četrtek, 19. januarja, ob 19.00, v študijski sobi v Galebu (Kettejeva 1) v Kopru.

Na psiho-socio-biološko obarvanem večeru si bomo ogledali film Awakenings (P. Marshall, 1990), za njegovo umestitev pa bo poskrbel nevrolog dr. Bojan Rojc.

Vljudno vabljeni!

 

Več o filmu:

Film Awakenings prikazuje utrip psihiatričnih bolnišnic v šestdesetih letih in odkritje prvega zdravila za Parkinsonovo bolezen, ki je danes precej poznana bolezen živčevja. Povzroča jo propad nevronov v bazalnih ganglijih, to pa je struktura, ki je odgovorna predvsem za avtomatične, ritualne odgovore, ki pa predstavljajo večino našega delovanja. Film prikazuje paciente popolnoma odrezane od zunanjega sveta in skoraj neverjetno spremembo, ko prejmejo takrat novo zdravilo L-dopa. Film je narejen po resničnih dogodkih, ki jih v istoimenski knjigi opisuje Oliver Sacks, britanski nevrolog, ki je leta 1959 prvi preizkusil delovanje zdravila.


sreda, 11. januar 2017 Objavljen je razpis Erasmus+ za 2017-18 (študij in praktično usposabljanje v tujini)

Objavljen je razpis Erasmus+ za študente. Omogoča prijave za študij in praktično usposabljanje v tujini med 1.6.2017 in 30.9.2018. 

Rok za prijave je 26.1.2017.

Razpis z vsemi prilogami in navodili je dosegljiv na povezavi tu. 


ponedeljek, 9. januar 2017 Znani zmagovalci kviza »Matematični adventni koledar 2016«

Za nami je druga izvedba kviza »Matematični adventni koledar«, s katerim želimo približati matematiko mlajšim generacijam na sproščen, ne strogo šolski način.

Letošnjega tekmovanja, ki je potekalo med 1. in 19. decembrom 2016, so se udeležili tako osnovnošolci kot srednješolci. Natančneje je v treh kategorijah tekmovalo 107 osnovnošolcev iz 8. in 9. razreda, 80 dijakov 1. in 2. letnika ter 68 dijakov 3. in 4. letnika.

Med sodelujočimi smo tudi letos izžrebali dobitnike glavne nagrade, to je brezplačna udeležba na 7. poletnem matematičnem taboru za srednješolce in osnovnošolce Matematika je kul. Tabor bo v organizaciji UP FAMNIT potekal v Kopru v drugi polovici avgusta 2017 (predvidoma od nedelje 20. avgusta do sobote 26. avgusta).

Prejemniki nagrad so:

PAVEL KERKOČ,
9. razred, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

MARIJA KLEMENČIČ,
1. letnik, Gimnazija Škofja Loka

MATJAŽ JAZBEC LEBEN,
4. letnik, Gimnazija Nova Gorica

Vsem sodelujočim iskreno čestitamo za vložen trud in znanje, nagrajencem pa še posebno tudi za srečo pri žrebu. Upamo, da se v čim večjem številu vidimo na taboru, kjer bo priložnosti za zanimive matematične uganke še več. 

Želimo vam uspešno in matematično 2017!


ponedeljek, 9. januar 2017 Vabljeni na tretje predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2016/17

 1. PREDAVANJE FAMNITOVIH IZLETOV V MATEMATIČNO VEOLJE 2016/17

Na tretjem predavanju z naslovom

»Slike vredne tisoč besed«,

ki bo potekalo

v sredo, 11. januarja 2017, ob 18h,

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper),

bo dr. Andrej Bauer (UL FMF in IMFM) predstavil, kako sodobni računalniki s svojo izjemno računsko zmogljivostjo omogočajo vizualizacijo kompleksnih matematičnih objektov, ki jih še pred dvema desetletjema človeško oko ni videlo. Kar je bilo skrito v abstraknih mislih profesionalnih matematikov, lahko danes izračuna in nariše dober študent. Na predavanju bodo predstavljene matematične vizualizacije, ki so jih izdelali študenti matematike in računalništva na Univerzi v Ljubljani, in ob tem bodo na poljuden in zanimiv način pojasnjeni matematični pojmi, ki so sicer snov univerzitetnega študija. Predavatelj se bo dotaknil tudi umetniških vod in se vprašal, kje pravzaprav je meja med matematiko in umetnostjo ter med računalnikom in umetnikom.

O predavatelju:

Prof. dr. Andrej Bauer dela na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s področjem računalniške matematike, predvsem z računalniško logiko, izračunljivo matematiko in teorijo programskih jezikov. Ljubiteljsko se ukvarja tudi z računalniško umetnostjo in že dobro desetletje na spletni strani www.random-art.org razstavlja slike, ki jih naključno generira z računalnikom.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si.

Veselimo se novih popotovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

Vljudno vabljeni.

 

 

 


četrtek, 5. januar 2017 Vabljeni na drugo predavanje Famnitovih bioloških večerov 2016/17

2. PREDAVANJE FAMNITOVIH BIOLOŠKIH VEČEROV

Vabimo vas na predavanje z naslovom "Porajajoči se zoonotski virusi in njihov pomen za Slovenijo",
ki bo potekalo

v torek, 10. 1. 2017, ob 18.00,

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, Koper).

Kratek opis predavanja:

EBOLA, ZIKA, MERS, CCHF, WN … so na papirju le kratice. V dejanskem svetu pa označujejo nevarne bolezni, ki jih pri ljudeh povzročajo patogeni arbovirusi. Vsi so opisani kot nedavni povzročitelji hudih epidemij po svetu. Na ljudi jih prenašajo prenašalci, ki viruse v naravi najdejo v ustreznih gostiteljih. Vsi skupaj so namreč del zapletenih enzootskih in zoonotskih življenjskih krogov, na katere poleg glavnih akterjev (ljudi, prenašalcev in gostiteljev) močno vplivajo tudi socio-ekonomski in okoljski pogoji, predvsem vremenske spremembe.

Le natančno poznavanje življenjskih krogov teh virusov in njihove patogeneze nam omogoča, da lahko te bolezni preprečimo in da se lahko branimo posledic okužb. Na predavanju bodo predstavljeni do sedaj znani ekološki in epidemiološki podatki nekaterih arbovirusov, ob koncu pa se bomo ukvarjali z vprašanjem, kaj se zgodi, če ali ko se dotični virusi začnejo učinkovito prenašati med ljudmi in kaj vemo o njihovem pojavljanju v Sloveniji.

O predavateljici:

Doc. dr. Darja Duh je univerzitetna diplomirana mikrobiologinja. Diplomirala je 1998 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 2002 je pridobila naziv magister znanosti, leta 2004 pa je na Medicinski fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo. Na Oddeleku za medicinsko mikrobiologijo Maribor Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano se raziskovalno ukvarja predvsem z ekologijo in epidemiologijo zoonotskih agensov, ki jih prenašajo klopi in komarji ter tistih, ki se na ljudi prenašajo direktno preko izločkov malih sesalcev. Trenutno raziskuje virusne patogene, ki pri ljudeh povzročajo respiratorne in gastrointestinalne okužbe ter okužbe osrednjega živčnega sistema. Na Medicinski fakulteti Univerze Mariboru je bila izvoljena v naziv docentke za področje mikrobiologija ter predava na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru.

Vljudno vabljeni!

 

Predavanje poteka v okviru projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

 


četrtek, 5. januar 2017 Tretje predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2016/17

3. PREDAVANJE FAMNITOVIH IZLETOV V MATEMATIČNO VEOLJE 2016/17

Na tretjem predavanju z naslovom

»Slike, vredne tisoč besed«,

ki bo potekalo

v sredo, 11. januarja 2017, ob 18h,

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Predaval bo prof. dr. Andrej Bauer (UL FMF in IMFM).

 

Sodobni računalniki s svojo izjemno računsko zmogljivostjo omogočajo vizualizacijo kompleksnih matematičnih objektov, ki jih še pred dvema desetletjema človeško oko ni videlo. Kar je bilo skrito v abstraknih mislih profesionalnih matematikov, lahko danes izračuna in nariše dober študent.

Na predavanju si bomo ogledali matematične vizualizacije, ki so jih izdelali študenti matematike in računalništva na Univerzi v Ljubljani, in ob tem na poljuden in zanimiv način pojasnili matematične pojme, ki so sicer snov univerzitetnega študija. Nato se bomo podali v bolj umetniške vode in se vprašali, kje pravzaprav je meja med matematiko in umetnostjo ter med računalnikom in umetnikom.

O predavatelju:

Prof. dr. Andrej Bauer dela na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s področjem računalniške matematike, predvsem z računalniško logiko, izračunljivo matematiko in teorijo programskih jezikov. Ljubiteljsko se ukvarja tudi z računalniško umetnostjo in že dobro desetletje na spletni strani www.random-art.org razstavlja slike, ki jih naključno generira z računalnikom.

Vljudno vabljeni!


sreda, 4. januar 2017 Vabljeni na informativni dan za dodiplomski študij 2017/18

Na fakulteti bomo v petek, 10. februarja (ob 10. in 15. uri), in v soboto, 11. februarja (ob 10. uri), sprejeli kandidate, ki jih zanima vpis v naše študijske programe v prihodnjem študijskem letu.

Dijakom in vsem, ki jih zanima vpis v naše programe, bodo profesorji in asistenti podrobneje predstavili študijske programe in odgovorili na vsa vprašanja v zvezi s študijem na naši fakulteti. Vse bodo pozdravili še predstavniki študentskega sveta in Študentske organizacije Univerze na Primorskem s predstavitvijo obštudijske dejavnosti na fakulteti. Več: tukaj.

Univerza na Primorskem bo v času informativnih dni organizirala brezplačni avtobusni prevoz na informativne dneve. Podrobnejše informacije o zbiranju predprijav bodo objavljene konec meseca januarja tudi na naši spletni strani.

Veselimo se vseh brucev, ki se bodo odločili za študij pri nas.


sreda, 4. januar 2017 Vabljeno predavanje - Ponedeljkov seminar računalništva in informatike

V ponedeljek, 9. januarja 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PLACE: FAMNIT-1-MP2 at 16:00 - 18:00

TITLE: Basics of GPU programming using Cuda

LECTURER: Prof. Nouredine Melab


ABSTRACT:
On the road to the exascale era, coprocessors including (GPU, Xeon Phi, etc.) are increasingly becoming key building blocks of High Performance Computing platforms. Besides their energy efficiency, these many-core devices boost the performance of multi-core processors through the combination of a larger number of processing cores, vector-SIMD processing and multi-threading. According to the last edition (November 2016) of the Top500 international ranking of supercomputers, GPU accelerators are the widely spread coprocessors which are successfully popularized by the easy-to-adopt programming models such as CUDA. The objective of this lecture is to give an introduction to GPU programming. The lecture starts with a reminder of parallel computing platforms and basics of parallel algorithm design and models. Then, the focus is put on the GPU programming using CUDA. The complex GPU hardware architecture is presented together with its associated parallel programming model. The basic features of CUDA are exposed and illustrated through examples. Some complexity analysis and performance results are reported.

BIO:
Nouredine Melab is a full Professor at Université Lille 1, Inria Lille and CNRS CRIStAL labs. He has received a PhD in computer science from Université Lille 1 in 1997. He has been an Associate Professor at Université du Littoral - Côte d'Opale then Polytech'Lille before joining Université Lille 1. His research interest include combinatorial optimization and parallel (multi-core, many-core, cluster, etc.) computing. He has (co-)authored more than 150 international publications on parallel and/or distributed optimization including journal and conference papers and book chapters. He has supervised 15 PhD theses on parallel optimization. He is the scientific leader of supercomputing at Université Lille 1 since 2005. In Education, N. Melab is the co-head of the master of advanced scientific computing at Lille 1 since 2010. He is teaching mainly operations research and parallel and distributed computing.

Organised by:
SYNERGY - H2020 TWINNING project

Vabljeni!