Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Knjižnica TeMeNa

natisni

TeMeNa je visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje, ki je začela delovati oktobra 2008 v okviru Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT) Univerze na Primorskem (v januarju 2012 je inštitut preimenovan v Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem).

Referenčni servis Vprašaj Knjižničarja

Bibliografije raziskovalcev

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Repozitorij Univerze na Primorskemna vrh

Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP) je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Univerzi na Primorskem ali se jih kupuje za potrebe znanstvenoraziskovalne, strokovne in umetniške dejavnosti na univerzi. Trenutno ponuja e-diplomska dela, magistrska in doktorska dela nekaterih članic Univerze na Primorskem ter spletne izdaje znanstvenih in strokovnih revij in knjižne zbirke ter druge publikacije, katerih izdajatelj ali soizdajatelj je Univerza na Primorskem.

Do Repozitorija UP lahko dostopate s klikom na to povezavo.

Oddaljen dostop do e-revij in e-knjigna vrh

Spoštovani uporabniki,
študenti in zaposleni lahko dostopate do podatkovnih baz Univerze na Primorskem tudi preko oddaljenega dostopa.

Dostop je omogočen do:

revij

The American Mathematical Monthly

- Science

zbirke

- MathSciNet

zbirk elektronskih revij

- APA (American Psychological Association)

- EBSCOhost (8600 naslovov revij),

- Emerald (175 naslovov revij),

- JSTOR (1700 naslovov revij),

- SAGE (608 naslova revij),

- ScienceDirect (približno 2.300 revij),

- Springer Link (približno 2.000 revij),

- Willey Online Library (približno 700 revij)

zbirke elektronskih knjig

- Ebrary (približno 119.000 knjig)

 

Za oddaljen dostop se povežete preko strani: https://remote.upr.si.

Vaše uporabniško ime in geslo sta enaka kot ga imate za eduroam na Univerzi na Primorskem, le brez domene. Namesto ime.priimek@upr.si ali ime.priimek@student.upr.si kot uporabniško ime uporabite le ime.priimek. Po prvi prijavi obvezno preberite Navodila za povezavo. Prosimo, da pri uporabi polnih besedil člankov in knjig preko oddaljenega dostopa upoštevate pogoje uporabe, ki so enaki pogojem dostopa znotraj prostorov Univerze na Primorskem.

 

The American Mathematical Monthly

Mesečna revija, ki pokriva področje matematike, omogoča dostop do polnih besedil člankov. Dostop na: https://www.tandfonline.com/toc/uamm20/current.

Science

Spletna verzija osrednje svetovne znanstvene revije, ki omogoča dostop do člankov v polnem besedilu. Dostop na: http://www.sciencemag.org/.

MathSciNet

Baza z več kot milijon recenzij in izvlečkov s področja matematike. Dostop na: http://www.ams.org/mathscinet/.

APA (American Psychological Association)

APA je vodilna znanstvena strokovna organizacija na področju psihologije v ZDA. Podatkovne zbirke obsegajo PsycArticles (200.000 člankov iz več kot 110 revij). Dostop na: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pdh.

EBSCOHost (Academic Search Complete)

Academic Search Complete sodi med največje multidisciplinarne zbirke. Pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz več kot 17.000 znanstvenih časopisov, revij, magazinov in celotna besedila člankov iz več kot 8.000 naslovov časopisov nekaterih založnikov kot so: Blackwell, Taylor & Francis, Routledge, Springer itn. Med časopisi je tudi nekaj slovenskih: Acta Chimica Slovenica, Acta Geographica Slovenica, Anthropological Notebooks, Slovenian Law Review in druge. Besedila so na voljo od leta 1887 do danes. Dostop na: http://ebscohost.com/.

Seznam revij na naslovu: https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm

Emerald

Emerald Management 175 je namenjen iskanju znanstvene in strokovne literature ter branju člankov s področij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Obsega celotna besedila člankov iz 175 znanstvenih revij od leta 1994 dalje in bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 300 znanstvenih revij s področja managementa. Združuje vira Emerald Fulltext in Emerald Management Reviews. Dostop na: http://www.emeraldinsight.com/index.htm.

Seznam revij na http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/first/listings.htm#175.

JSTOR 

JSTOR je arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil več kot 1700 znanstvenih revij  različnih področij kot so: antropologija, arheologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, glasba, izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, zgodovina itn. Polna besedila več kot 1000 naslovov znanstvenih časopisov v 14 tematskih zbirkah, ki prinašajo članke s področja antropologije, arheologije, ekonomije in podjetništva, filozofije, glasbe, izobraževanja, jezikoslovja in književnosti, matematike, naravoslovnih znanosti, politologije, prava, sociologije, umetnosti in umetnostne zgodovine, zgodovine itn. Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja. Med njimi je tudi celoten arhiv drugega najstarejšega znanstvenega časopisa Philosophical Transactions of the Royal Society (1665-), v katerem sta bila leta 1687 objavljena prva slovenska izvirna prispeveka J. V. Valvasorja, morda je najbolj poznan prispevek z naslovom "...Description of the Wonderful Lake of Zirknitz..." (Phil. Trans. XVI/ št. 191, str. 414-427). Nadalje dobimo arhive več kot stotih časopisov, ki so začeli izhajati v 19. stoletju, več kot 300 časopisov, ki so začeli izhajati v prvi polovici 20. stoletja itn. Navadno pa ni možen dostop do najnovejših letnikov. Zapora dostopa je v povprečju 2 do 3 leta. Dostop na: http://www.jstor.org.

SAGE Journal Online

Zbirka SAGE Journals Online je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in besedila člankov iz prek 1000 znanstvenih revij. Dostop na: http://online.sagepub.com/.

ScienceDirect

ScienceDirect je zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij. Vsebinsko pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini. Uporabniki UP imajo dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection, ki vsebuje skoraj vse revije servisa ScienceDirect - cca. 2.300 naslovov. Dostop na: http://www.sciencedirect.com/science/journals.

Springer Link

Pokriva različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Večina celotnih besedil člankov iz e-revij je dostopna od leta 1997 dalje, s februarjem 2005 pa servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje. Prav tako so dostopna celotna besedila knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku po letu 2005. Dostop na: https://link.springer.com/.

Wiley Online Library

Revije paketa Wiley Online Library vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od leta 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje. Dostop na: http://onlinelibrary.wiley.com/.

Ebrary

Elektornske knjige paketa Proquest vsebinsko pokrivajo različna znanstvena področja. Paket Ebook Central obsega približno 120.000 knjig svetovno priznanih založnikov. Dostop na: http://site.ebrary.com/lib/uprsi.

 

Knjižnica TeMeNana vrh

Pravilnikina vrh

Zakonina vrh

Spletni katalog (COBISS)na vrh

Študijsko gradivona vrh

Študijska literaturana vrh

Knjiga in DVD Andreja Marušičana vrh

Uradne ure knjižnicena vrh

Spremembe urnika knjižnice

Morebitne izredne spremembe urnika so objavljene med obvestili za študente na spletni strani fakultete.

Urnik knjižnice

  • ponedeljek: 10.  – 16. ure,
  • torek: 12.  – 18. ure,
  • sreda: 10.  – 16. ure,
  • četrtek: 12.  – 18. ure,
  • petek: 10.  – 16. ure.

Kontaktna vrh

Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
Kidričeva 14
6000 Koper
Tel.: +386 5 611 75 72
e-pošta: temena@upr.si