Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Knjižnica TeMeNa

natisni

TeMeNa je visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje, ki je začela delovati oktobra 2008 v okviru Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT) Univerze na Primorskem (v januarju 2012 je inštitut preimenovan v Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem).

Referenčni servis Vprašaj Knjižničarja

Bibliografije raziskovalcev

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Oddaljen dostop do e-revij in e-knjigna vrh

Spoštovani uporabniki,
študenti in zaposleni lahko dostopate do podatkovnih baz Univerze na Primorskem tudi preko oddaljenega dostopa.

Dostop je omogočen do:
- JSTOR (1700 naslovov revij),
- SpringerLink (1953 naslovov revij),
- ScienceDirect (2801 naslovov revij),
- Willey Online Library (285 naslovov revij).
- EBSCOHost (8600 naslovov revij),
- Emerald (175 naslovov revij),
- SAGE (608 naslova revij),
- Ebrary (približno 119.000 knjig)
- APA (American Psychological Association)

 

Povežete se preko strani: https://remote.upr.si
Vaše uporabniško ime in geslo sta enaka kot ga imate za eduroam na Univerzi na Primorskem, le brez domene. Namesto ime.priimek@upr.si ali ime.priimek@student.upr.si kot uporabniško ime uporabite le ime.priimek.
Po prvi prijavi obvezno preberite Navodila za povezavo.

Prosimo, da pri uporabi polnih besedil člankov in knjig preko oddaljenega dostopa upoštevate pogoje uporabe, ki so enaki pogojem dostopa znotraj prostorov Univerze na Primorskem.
 

Baza z več kot milijon recenzij in izvlečkov s področja matematike. Vstopna točka: http://www.ams.org/mathscinet/.

 

Mesečna revija, ki pokriva področje matematike, omogoča dostop do polnih besedil člankov. Vstopna točka:
https://www.tandfonline.com/toc/uamm20/current

 

Spletna verzija osrednje svetovne znanstvene revije, ki omogoča dostop do člankov v polnem besedilu. Vstopna točka: http://www.sciencemag.org/.

 

Baza obsega preko 6 million zapisov od leta 1973 dalje.  Vsako leto bazi dodajo preko 250,000 abstraktov. Baza pokriva področja naravoslovnih znanosti s posebnim poudarkom na agrikulturi, varstvu okolja, veterini, uporabni ekonomiji ter prehrambeni industriji. Vtopna točka: www.ovid.com/login

 

Zbirke z abstrakti in celotnimi besedili člankov. Vstopna točka: http://ebscohost.com/.

 

Baza, ki pokriva področja management, trženje, izobraževanje, knjižničarstvo. Vstopna točka: http://www.emeraldinsight.com/index.htm.

 

Baza, ki pokriva področja pridelave in predelave hrane ter živilske tehnologije. Vstopna točka: www.ovid.com/login

 

Polna besedila več kot 1000 naslovov znanstvenih časopisov v 14 tematskih zbirkah, ki prinašajo članke s področja antropologije, arheologije, ekonomije in podjetništva, filozofije, glasbe, izobraževanja, jezikoslovja in književnosti, matematike, naravoslovnih znanosti, politologije, prava, sociologije, umetnosti in umetnostne zgodovine, zgodovine … Vstopna točka: http://www.jstor.org.

 

ScienceDirect služi za iskanje znanstvene in strokovne literature z vseh področij (poudarek na naravoslovju in tehniki) ter branje člankov v polnem besedilu iz revij, do katerih imamo v okviru konzorcija dostop. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov preko 1800 časopisov, večinoma od leta 1995 dalje, nenehno pa zbirko dopolnjujejo z vsebino starejših letnikov revij od začetka izhajanja dalje. Možno je tudi iskanje po citirani literaturi. Vstopna točka: http://www.sciencedirect.com/science/journals.

 

Služi za iskanje ter branje znanstvenih in strokovnih člankov z vseh področij. Vstopna točka: http://online.sagepub.com/.

 

Baza dostopo do znanstvenih revij iz področij biomedicine, naravoslovja, medicine, fizike, matematike, informatike, humanistike in ekonomije. Vstopna točka: https://link.springer.com/.

 

Baz z dostopom do elektronskih verzij revij založbe Wiley. Vstopna točka: http://onlinelibrary.wiley.com/.

 

Vstopna točka: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pdh

APA je vodilna znanstvena strokovna organizacija na področju psihologije v ZDA. Podatkovne zbirke obsegajo:
PsycArticles: 200.000 člankov iz več kot 110 revij
 

 

Knjižnica TeMeNana vrh

Pravilnikina vrh

Zakonina vrh

Spletni katalog (COBISS)na vrh

Študijsko gradivona vrh

Študijska literaturana vrh

Knjiga in DVD Andreja Marušičana vrh

Uradne ure knjižnicena vrh

Spremembe uradnih ur knjižnice

Morebitne izredne spremembe uradnih ur so objavljene med obvestili za študente na spletni strani fakultete.

Uradne ure knjižnice v septembru 2018

Knjižnica TeMeNa bo septembra 2018 odprta vsak dan med 10. in 16. uro.

Kontaktna vrh

Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
Kidričeva 14
6000 Koper
Tel.: +386 5 611 75 72
e-pošta: temena@upr.si