Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Knjižnica

natisni

Kontakt

Centralna enota Univerzitetna knjižnica

Naslov: Trubarjeva 1, 6000 Koper
Telefon: +386 5 611 75 01
E-pošta: knjiznica(at)upr.si
Spletni katalog: COBISS

Uradne ure knjižnicena vrh

Urnik knjižnice 

ponedeljek - petek: 08:00 - 16:00

Spremembe urnika knjižnice

Morebitne izredne spremembe urnika so objavljene na spletni strani fakultete, v rubriki Obvestila - Novice za študente.

Knjižnica v času poletnih počitnic

Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem bo v času kolektivnega dopusta, t.j. od 24. julija do 13. avgusta 2023, zaprta za uporabnike. Obe enoti bosta svoja vrata ponovno odprli v ponedeljek, 14. avgusta. Zamudnine v času, ko je knjižnica zaprta za uporabnike, ne tečejo.

Spletni vodiči:  COBISS+na vrh

COBISS+ je spletna knjižnica v kateri lahko uporabite možnost "Iskanja" za iskanje gradiva od doma. Poleg tega lahko dostopate tudi do "Moje knjižnice" za pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacije, e-obveščanje ...

Uporabite pa lahko tudi "Metaiskalnik" za hkratno iskanje po Web of Science, ProQuest itd.

Spodnji posnetek prikazuje postopek vpisa v virtualno knjižnico COBISS+, pregled izposojenega in rezerviranega gradiva ter spremembo gesla. Za prijavo izberete želeno knjižnico (UPUK - 6 - Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica – Knjižnica TEMENA), vpišete številko izkaznice in geslo. Številka izkaznice je zapisana na zadolžnici, ki jo prejmete ob izposoji gradiva, prijavite pa se lahko tudi s številko študentske izkaznice kot prikazano na posnetku. Geslo je dodeljeno ob prvem vpisu v knjižnico.

Spodnji posnetek prikazuje iskanje knjižničnega gradiva, rezervacijo ter pregled profila, kjer so prikazane izposoje in rezervacije (zavihek Moja knjižnica ali Moja polica). Po opravljeni rezervaciji uporabnik po elektronski pošti prejme obvestilo o prevzemu rezervacije.

Spodnji posnetek prikazuje podaljšanje izbranega gradiva in primer rezerviranega gradiva, ki je obdelano ter pripravljeno na prevzem. V knjižnici TeMeNa izposojamo gradivo za 21 dni. V kolikor izposojeno gradivo ni rezervirano s strani drugega uporabnika, omogočamo podaljšanje za dodatnih 21 dni.

Izobraževanje uporabnikov in virtualna INFO točka UP UKna vrh

Na Univerzitetni knjižnici UP, deluje skupna informacijska služba, katere glavne naloge so posredovanje informacij uporabnikom vseh knjižnic na UP, izobraževanje in spodbujanje informacijske pismenosti uporabnikov. Uporabniki se lahko udeležijo virtualne INFO točke ali spletnih izobraževanj TUKAJ.

Oddaljen dostop do e-revij in e-knjigna vrh

Študenti in zaposleni lahko dostopate do podatkovnih baz Univerze na Primorskem tudi preko oddaljenega dostopa.

Študenti se prijavite z enakim uporabniškim imenom in geslom kot ga uporabljate za ŠIS/VIS.
Zaposleni se prijavite z enakim uporabniškim imenom in geslom kot ga uporabljate za eduroam, potne naloge, UNIS.

Po prvi prijavi obvezno preberite Navodila za povezavo. Prosimo, da pri uporabi polnih besedil člankov in knjig preko oddaljenega dostopa upoštevate pogoje uporabe, ki so enaki pogojem dostopa znotraj prostorov Univerze na Primorskem.

Reviji:

 • Science
  Spletna verzija osrednje svetovne znanstvene revije, ki omogoča dostop do člankov v polnem besedilu. 

Zbirka:

 • MathSciNet
  Baza z več kot milijon recenzij in izvlečkov s področja matematike.

Zbirke elektronskih revij:

 • VIDEO PRIKAZI UPORABE ELEKTRONSKIH REVIJ

 • APA (American Psychological Association)
  APA je vodilna znanstvena strokovna organizacija na področju psihologije v ZDA. Podatkovne zbirke obsegajo PsycArticles (200.000 člankov iz več kot 110 revij).
 • EBSCOhost - Academic Search Complete
  Academic Search Complete sodi med največje multidisciplinarne zbirke. Pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz več kot 17.000 znanstvenih časopisov, revij, magazinov in celotna besedila člankov iz več kot 8.000 naslovov časopisov nekaterih založnikov kot so: Blackwell, Taylor & Francis, Routledge, Springer itn. Med časopisi je tudi nekaj slovenskih: Acta Chimica Slovenica, Acta Geographica Slovenica, Anthropological Notebooks, Slovenian Law Review in druge. Besedila so na voljo od leta 1887 do danes.
 • Emerald
  Emerald Management 175 je namenjen iskanju znanstvene in strokovne literature ter branju člankov s področij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Obsega celotna besedila člankov iz 175 znanstvenih revij od leta 1994 dalje in bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 300 znanstvenih revij s področja managementa. Združuje vira Emerald Fulltext in Emerald Management Reviews.
 • JSTOR
  JSTOR je arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil več kot 1700 znanstvenih revij  različnih področij kot so: antropologija, arheologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, glasba, izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, zgodovina itn. Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja. Med njimi je tudi celoten arhiv drugega najstarejšega znanstvenega časopisa Philosophical Transactions of the Royal Society (1665-), v katerem sta bila leta 1687 objavljena prva slovenska izvirna prispeveka J. V. Valvasorja, morda je najbolj poznan prispevek z naslovom "...Description of the Wonderful Lake of Zirknitz..." (Phil. Trans. XVI/ št. 191, str. 414-427). Nadalje dobimo arhive več kot stotih časopisov, ki so začeli izhajati v 19. stoletju, več kot 300 časopisov, ki so začeli izhajati v prvi polovici 20. stoletja itn. Navadno pa ni možen dostop do najnovejših letnikov. Zapora dostopa je v povprečju 2 do 3 leta. 
 • SAGE
  Zbirka SAGE Journals Online je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in besedila člankov iz prek 1000 znanstvenih revij. 
 • ScienceDirect
  ScienceDirect je zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij. Vsebinsko pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini. Uporabniki UP imajo dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection, ki vsebuje skoraj vse revije servisa ScienceDirect - cca. 2.300 naslovov. 
 • Springer Link
  Pokriva različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Večina celotnih besedil člankov iz e-revij je dostopna od leta 1997 dalje, s februarjem 2005 pa servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje. Prav tako so dostopna celotna besedila knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku po letu 2005.
 • Taylor and Francis Online
  Zbirka Taylor and Francis Online je namenjena za iskanje in branje celotnih besedil člankov iz okoli 2.200        znanstvenih in strokovnih elektronskih revij:
  Science & Technology Library (S&T Library): 535 revij s področja naravoslovnih znanosti in tehnologije (biologija, okolje, kemija, strojništvo, računalništvo, matematika, statistika in fizika).
  Social Science & Humanities Library (SSH Library): 1.473 revij s področja družbenih ved in humanistike (antropologija, arheologija, umetnost, ekonomija, pravo, izobraževanje, geografija, knjižničarstvo, informacijska znanost, kultorologija, komunikologija, socialno delo, politologija, mednarodni odnosi, psihologija, sociologija, turistika, šport, varnostne študije).
  Medical Library (MED Library): 201 revij s področja medicine (javno zdravje, klinična psihiatrija, nevroznanost, splošna medicina, zobozdravstvo, farmacija, toksikologija).
  Revije pokrivajo področja bibliotekarstva in informacjskih znanosti, ekonomije, veterine, verstev, umetnosti, gradbeništva, arhitekture, politologije, izobraževanje, sociologije, biologije, psihologije, matematike, kemije, fizike itn. Celotna besedila so dostopna večinoma od leta 1997.
 • Willey Online Library
  Revije paketa Wiley Online Library vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od leta 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

Zbirka elektronskih knjig:

 • Ebrary
  Elektronske knjige paketa Proquest vsebinsko pokrivajo različna znanstvena področja. Paket Ebook Central obsega približno 120.000 knjig svetovno priznanih založnikov.

Digitalni portal Univerze na Primorskemna vrh

Digitalni portal Univerze na Primorskem – Digital : UP je spletni portal, ki omogoča enotno iskanje po različnih elektronskih virih, naročenih na Univerzi na Primorskem in iskanje po tiskanih virih, ki so na voljo v knjižnicah UP UK. Dostop do celotnih besedil rezultatov iz naročniških zbirk je za študente in zaposlene na UP mogoč iz prostorov univerze ali z oddaljenim dostopom. Za oddaljen dostop prek avtentikacije Shibboleth se pri prijavi izbere možnost ArnesAAI, kot domačo organizacijo pa Univerzo na Primorskem. Študenti se prijavijo s študentsko identiteto (enako kot v ŠIS/VIS). Zaposleni na univerzi za dostop uporabijo uporabniško ime in geslo v obliki, kot ga uporabljajo npr. za UNIS. Kratka navodila za uporabo portala so na voljo v video obliki, HTML obliki za mobilne naprave in PDF obliki.

Detektor podobnih vsebinna vrh

Za zaposlene: preko Arnes AAI/Shibboleth avtentikacije lahko dostopate do detektorja podobnih vsebin (DPV in navodila).
Zaposleni se prijavite z enakim uporabniškim imenom in geslom kot ga uporabljate za eduroam, potne naloge in UNIS.

Bibliografije raziskovalcevna vrh

Bibliografije posameznih raziskovalcev

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Repozitorij Univerze na Primorskemna vrh

Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP) je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Univerzi na Primorskem ali se jih kupuje za potrebe znanstvenoraziskovalne, strokovne in umetniške dejavnosti na univerzi. Trenutno ponuja e-diplomska dela, magistrska in doktorska dela nekaterih članic Univerze na Primorskem ter spletne izdaje znanstvenih in strokovnih revij in knjižne zbirke ter druge publikacije, katerih izdajatelj ali soizdajatelj je Univerza na Primorskem.

Študijsko gradivo in literaturana vrh

Knjiga in DVD Andreja Marušičana vrh

Pravilniki in zakonina vrh

Pravilniki

Strokovna priporočila in standardi

Knjižnica TeMeNa

Zakoni