Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Knjižnica TeMeNa

natisni

TeMeNa je Visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje, ki je začela delovati oktobra 2008 v okviru Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT) Univerze na Primorskem (v januarju 2012 je inštitut preimenovan v Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem).

Referenčni servis Vprašaj Knjižničarja

Uradne ure knjižnice

Spremembe urnika knjižnice

Morebitne izredne spremembe urnika so objavljene med Obvestili za študente na spletni strani fakultete.

Urnik knjižnice

 • ponedeljek: 9.00  – 15.00,
 • torek: 11.00  – 17.00,
 • sreda: 9.00  – 15.00,
 • četrtek: 11.00  – 17.00,
 • petek: 9.00  – 15.00.

Obvestilo o prevzemu gradiva v času zaprtja knjižnicena vrh

Spoštovani,

v času zaprtja omogočamo brezkontaktni prevzem pred vrati knjižnice. Gradivo si je mogoče izposoditi le preko predhodne rezervacije v sistemu COBISS. Prevzem rezerviranega gradiva je možen vsak delovnik med 9. in 15. uro po predhodnem dogovoru na mail temena@upr.si ali številko 05 6117 572. Uporabnike naprošamo, da sporočijo točen datum in uro prevzema gradiva ter imajo s seboj dokument za identifikacijo.

Hvala za razumevanje.

Spletna knjižnica COBISSna vrh

COBISS je spletna knjižnica v kateri lahko uporabite možnost "Iskanja" za iskanje gradiva od doma. Poleg tega lahko dostopate tudi do "Moje knjižnice" za pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacije, e-obveščanje ...

Uporabite pa lahko tudi "Metaiskalnik" za hkratno iskanje po Web of Science, ProQuest itd.

Oddaljen dostop do e-revij in e-knjigna vrh

Študenti in zaposleni lahko dostopate do podatkovnih baz Univerze na Primorskem tudi preko oddaljenega dostopa.

Študenti se prijavite z enakim uporabniškim imenom in geslom kot ga uporabljate za ŠIS/VIS.
Zaposleni se prijavite z enakim uporabniškim imenom in geslom kot ga uporabljate za eduroam, potne naloge, UNIS.

Po prvi prijavi obvezno preberite Navodila za povezavo. Prosimo, da pri uporabi polnih besedil člankov in knjig preko oddaljenega dostopa upoštevate pogoje uporabe, ki so enaki pogojem dostopa znotraj prostorov Univerze na Primorskem.

Revije:

 • Science
  Spletna verzija osrednje svetovne znanstvene revije, ki omogoča dostop do člankov v polnem besedilu.

Zbirke:

 • MathSciNet
  Baza z več kot milijon recenzij in izvlečkov s področja matematike.

Zbirke elektronskih revij:

 • APA (American Psychological Association)
  APA je vodilna znanstvena strokovna organizacija na področju psihologije v ZDA. Podatkovne zbirke obsegajo PsycArticles (200.000 člankov iz več kot 110 revij).
 • EBSCOhost - Academic Search Complete
  Academic Search Complete sodi med največje multidisciplinarne zbirke. Pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz več kot 17.000 znanstvenih časopisov, revij, magazinov in celotna besedila člankov iz več kot 8.000 naslovov časopisov nekaterih založnikov kot so: Blackwell, Taylor & Francis, Routledge, Springer itn. Med časopisi je tudi nekaj slovenskih: Acta Chimica Slovenica, Acta Geographica Slovenica, Anthropological Notebooks, Slovenian Law Review in druge. Besedila so na voljo od leta 1887 do danes.
 • Emerald
  Emerald Management 175 je namenjen iskanju znanstvene in strokovne literature ter branju člankov s področij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Obsega celotna besedila člankov iz 175 znanstvenih revij od leta 1994 dalje in bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 300 znanstvenih revij s področja managementa. Združuje vira Emerald Fulltext in Emerald Management Reviews.
 • JSTOR
  JSTOR je arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil več kot 1700 znanstvenih revij  različnih področij kot so: antropologija, arheologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, glasba, izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, zgodovina itn. Polna besedila več kot 1000 naslovov znanstvenih časopisov v 14 tematskih zbirkah, ki prinašajo članke s področja antropologije, arheologije, ekonomije in podjetništva, filozofije, glasbe, izobraževanja, jezikoslovja in književnosti, matematike, naravoslovnih znanosti, politologije, prava, sociologije, umetnosti in umetnostne zgodovine, zgodovine itn. Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja. Med njimi je tudi celoten arhiv drugega najstarejšega znanstvenega časopisa Philosophical Transactions of the Royal Society (1665-), v katerem sta bila leta 1687 objavljena prva slovenska izvirna prispeveka J. V. Valvasorja, morda je najbolj poznan prispevek z naslovom "...Description of the Wonderful Lake of Zirknitz..." (Phil. Trans. XVI/ št. 191, str. 414-427). Nadalje dobimo arhive več kot stotih časopisov, ki so začeli izhajati v 19. stoletju, več kot 300 časopisov, ki so začeli izhajati v prvi polovici 20. stoletja itn. Navadno pa ni možen dostop do najnovejših letnikov. Zapora dostopa je v povprečju 2 do 3 leta. 
 • SAGE
  Zbirka SAGE Journals Online je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in besedila člankov iz prek 1000 znanstvenih revij. 
 • ScienceDirect
  ScienceDirect je zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij. Vsebinsko pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini. Uporabniki UP imajo dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection, ki vsebuje skoraj vse revije servisa ScienceDirect - cca. 2.300 naslovov. 
 • Springer Link
  Pokriva različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Večina celotnih besedil člankov iz e-revij je dostopna od leta 1997 dalje, s februarjem 2005 pa servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje. Prav tako so dostopna celotna besedila knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku po letu 2005. 
 • Willey Online Library
  Revije paketa Wiley Online Library vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od leta 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

Zbirke elektronskih knjig:

 • Ebrary
  Elektronske knjige paketa Proquest vsebinsko pokrivajo različna znanstvena področja. Paket Ebook Central obsega približno 120.000 knjig svetovno priznanih založnikov.

Bibliografije raziskovalcevna vrh

Bibliografije posameznih raziskovalcev

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Repozitorij Univerze na Primorskemna vrh

Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP) je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Univerzi na Primorskem ali se jih kupuje za potrebe znanstvenoraziskovalne, strokovne in umetniške dejavnosti na univerzi. Trenutno ponuja e-diplomska dela, magistrska in doktorska dela nekaterih članic Univerze na Primorskem ter spletne izdaje znanstvenih in strokovnih revij in knjižne zbirke ter druge publikacije, katerih izdajatelj ali soizdajatelj je Univerza na Primorskem.

Študijsko gradivo in literaturana vrh

Knjiga in DVD Andreja Marušičana vrh

Pravilniki in zakonina vrh

Pravilniki

Knjižnica TeMeNa

Zakoni

Kontaktna vrh

Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
Glagoljaška 8
6000 Koper
Tel.: +386 5 611 75 72
e-pošta: temena@upr.si