Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 25. maj 2017 UP FAMNIT obiskal veleposlanik Izraela

V sredo, 24. maja, se je v Kopru mudil veleposlanik Izraela Nj. Eksc. Eyal Sela. Po obisku Luke Koper se je udeležil srečanja na Univerzi na Primorskem, kjer so ga sprejeli rektor, prof. dr. Dragan Marušič, dekanji UP FHŠ in UP FAMNIT, prof. dr. Irena Lazar in izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, ter prodekan UP FTŠ izr. prof. dr. Gorazd Sedmak. Po srečanju (več o njem na portalu UP BUDI) je veleposlanik želel obiskati še UP FAMNIT.

Na prijetnem in sproščenem sprejemu smo ga na naši fakulteti sezanili s številnimi oblikami sodelovanja, ki jih že leta razvijamo z izraelskimi institucijami in posamezniki. Naši študenti tako sodelujejo na ugledni mednarodni poletni šoli Kupcinet-Getz International Summer School, so zelo aktivni na Odprti mednarodni internetni olimpijadi, na kateri je lani naša univerza osvojila naziv Univerza zmagovalka, pred dvema letoma pa so v Izraelu imeli možnost spoznati 15 Nobelovih nagrajencev s področij fizike, kemije, biologije in ekonomije.

Obsežno je seveda tudi raziskovalno sodelovanje. UP FAMNIT je v preteklosti izvajal 3 bilateralne projekte z izraelskimi univerzami, poleg tega pa je v projektu EuroGiga GREGAS kot pridruženi partner sodelovala tudi Ben-Gurion University of the Negev. Ravno sodelovanje s slednjo je veleposlanik zelo pohvalil in izpostavil strateški smisel povezovanja, saj se ji v bližnji prihodnosti obeta velik razvojni napredek.

Sodelavci UP FAMNIT so z izraleskimi kolegi objavili že več deset skupnih SCI člankov, raziskovalno sodelovanje pa intenzivno poteka vseskozi: kolegi iz Izraela redno sodelujejo v pedagoškem procesu, prav tako so vsako leto med udeleženci poletnih šol in znanstvenih srečanj v naši organizaciji.

Sledila je še natančnejša predstavitev raziskovalnega dela Oddelka za aplikativno naravoslovje. Izzivi v kmetijstvu v Sredozemlju so namreč skupni obema državama, čeprav so pogoji za kmetovanje različni. Glede na raziskovalni napredek na področju pa so se vsi strinjali, da obstaja še zelo veliko potenciala za bodoče raziskovalno in siceršnje sodelovanje med našo in izraelskimi institucijami.