Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 20. september 2017 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2017/18

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2017/18, ki se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2017 in zaključi v petek, 19. januarja 2018.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • Navodila za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani,
  • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov Računalništvo in informatika (1. in 2. letnik), Biodiverziteta (1. in 2. letnik) in Biopsihologija (1. in 3. letnik). SEZNAMI študentov po skupinah bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani v petek, 29. septembra 2017. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra;
  • SPREMEMBE URNIKA: do 29. septembra 2017 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno 2. oktobra 2017 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Študente 3. letnika programa Matematika v ekonomiji in financah posebej obveščamo, da bosta predmeta Finančne vsebine v angleškem jeziku in Makroekonomsko modeliranje na urnik umeščena naknadno.

Študente 3. letnika programa Računalništvo in informatika posebej obveščamo, da bosta predmeta TVS Namestitev in vzdrževanje SQL strežnika in TVS Načrtovanje in optimizacija delovanja SQL strežnika na urnik umeščena naknadno.

V ponedeljek, 2. oktobra 2017 bo potekal sprejem brucev in bruck. Točne informacije glede sprejema bodo v kratkem objavljene med obvestili na spletni strani fakultete. Za bruce se v ponedeljek, 2. oktobra 2017 predavanja in vaje po urniku ne izvajajo.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata (v rubriki Obvestila), za posamezen študijski program. Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT