Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 13. junij 2017 UP FAMNIT pridobil projekt LIKE – Living on the Karst Edge

UP FAMNIT je skupaj s partnerji iz Slovenije in Hrvaške uspešno pridobil projekt v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška z naslovom LIKE – Living on the Karst Edge.

Projekt, ko bo trajal do leta 2020, bo osredotočen na območje kraškega roba, tj. niza strmih sten in apnenčastih pobočij, ki povezuje celotno čezmejno območje severne Istre. Dolga interakcija človeka z naravo je tu ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, katerih ohranjanje je nujno za njihovo dolgoročno varstvo.

Bogat naravni potencial območja je namreč pod vse večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti. Projektne aktivnosti bodo zato usmerjene v reševanje problematike prekomernega obiska rekreativcev, predvsem športnih plezalcev, ki zaradi vse bolj množične prisotnosti predstavljajo potencialno grožnjo biotski pestrosti; zaradi neurejene infrastrukture pa vse pogosteje prihaja tudi do sporov z lokalnim prebivalstvom.

Skupina sodelujočih raziskovalcev in strokovnjakov bo v naslednjih letih vzpostavila predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov upravljanja. Hkrati bo pripravila program monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh meje. Končni cilj projekta je vzpostavitev mehanizma upravljanja in nadzora območij Natura 2000 in zmanjšanje pritiska na biotsko pestrost preko inovativnih pristopov in vključevanja zainteresirane ter širše javnosti v aktivnosti projekta.

Projektni vodja je dr. Peter Glasnović z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT. Več o partnerjih in projektnih aktivnostih lahko preberete na tej spletni povezavi.