Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 30. junij 2017 UP FAMNIT partner tudi projektu Interreg Slovenija-Italija SUSGRAPE

Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT je kot partnerska institucija na razpisu Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 uspešno pridobil projekt SUSGRAPE »Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na čezmejnem območju ITA-SLO«.

Namen projekta je prispevati k razvoju trajnostnega vinogradništva s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje okoljskih razmer in razvoja modelov za napovedovanje okužb z glivičnimi boleznimi ter s proučitev mikroorganizmov, prisotnih na vinski trti. Znano je namreč, da mikroorganizmi pomembno prispevajo k rasti in prilagajanju rastlin na abiotske in biotske stresne dejavnike. S pomočjo napovednih modelov bo mogoče bolj tarčno izvajanje ukrepov varstva rastlin, kar bo prispevalo k manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev, goriva, itd.
Nova znanja o sestavi mikrobne združbe vinske trte pa bodo pripomogla k boljšemu razumevanju interakcije med mikroorganizmi in vinsko trto ter k razvoju novih naravnih sredstev za varstvo rastlin na osnovi mikroorganizmov.

Partnerstvo pod vodstvom Konzorcija znanstvenega in tehnološko-raziskovalnega središča (Consorzio per l'AREA ricerca scientifica e technologica di Trieste) sestavljajo še Primorska gospodarska zbornica, Vinakoper, IKT podjetje Primo Principio, Mednarodni center za genski inženiring in biotehnologijo (ICGEB) in Konzorcij za zaščito vin Collio (Consorzio Tutela Vini Collio).

Sodelavcem Oddelka za aplikativno naravoslovje čestitamo in jim želimo uspešno delo!