Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Izjava o dostopnosti

natisni

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in se nahaja na spletnem naslovu: https://www.famnit.upr.si/.

Za zagotavljanje zahtev dostopnosti je sistemsko omogočeno:

 • uporabniku prijazna in enostavna spletna stran za navigiranje;
 • berljiva, logično strukturirana z enostavno navigacijo;
 • vsebina je opremljena z internimi in eksternimi povezavami za povezljivost vsebin;
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona);
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem; 
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta; 
 • stran je možno povečati do 200%;
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov. 

­Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Spletno mesto https://www.famnit.upr.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena morda ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne preglednice s podatki,
 • nadomestni opisi naloženih slik,
 • vsebine v formatih, ki zahtevajo uporabo namenskih aplikacij,
 • nekatera arhivska gradiva in vsebine.

V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Kontakt

Upravitelj tega spletnega mesta je UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, Koper.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij sprejemamo na e-naslov info@famnit.upr.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si
www.ijs.gov.si

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 17. 4. 2024 na podlagi samoocene.