Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 20. december 2017 UP FAMNIT zaposluje sodelavca v IKT službi - podaljšan rok za prijavo do 12. 1. 2018

UP FAMNIT je podaljšal rok za prijavo na razpisano delovno mesto: 

Samostojni strokovni delavec VII/1

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Ključno delovno področje je delo v IKT službi.

Pogoji za opravljanje dela:

  • visokošolska izobrazba prve stopnje s področja računalništva oziroma informacijskih tehnologij oziroma sorodnega področja,

  • znanje angleškega jezika,

  • znanje za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema,

dobro poznavanje LINUX imeniškega okolja (LDAP, SAMBA, RADIUS, KERBEROS, NFS),

dobro poznavanje računalniške strojne opreme (nabava, popravila),dobro poznavanje Microsoft orodij (Office, Windows),

  • izkušnje na IKT področju dela (3 leta).

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

  • skrb za operativnost in delovanje računalniško-komunikacijskega sistema,

  • svetovanje pri nabavi in nabava računalniške opreme za pedagoško in raziskovalno dejavnost,

  • skrb za strežniško infrastrukturo,

  • pomoč pri uporabi IKT tehnologij strokovnim službam, pedagoškim sodelavcem in raziskovalcem.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju IKT.

- - - - - 

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do petka, 12. 01. 2018. Zaželeno je, da so pisne ponudbe napisane tudi v angleškem jeziku.

Pisne ponudbe pošljite na elektronski naslov kontaktne osebe ali neposredno na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Lara Gorela, Kadrovska služba
e-mail : lara.gorela@upr.si
telefon: 05 611-75-77