Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

četrtek, 6. junij 2019 Famnit ponesel Univerzo na Primorskem med 25 najboljših na lestvici U-Multirank na področju mednarodne usmerjenosti

Univerza na Primorskem je ta teden prejela pomembno priznanje: na mednarodnem primerjanju univerz U-Multirank 2019 si je pridobila naslov Global Top 25 performers na področju mednarodne usmerjenosti študijskih programov. Priznanje so zagotovila študijska in raziskovalna področja UP FAMNIT – to so: matematika, računalništvo in informatika ter biologija.

Več dimenzionalno lestvico U-Multirank finančno podpira Evropska Komisija z namenom merjenja uspešnosti univerz na različnih področjih – od kakovosti poučevanja in učenja ter rezultatov raziskovalne dejavnosti vse do mednarodne usmerjenosti, uspešnosti pri prenosu znanja in prispevku k regionalnemu razvoju.

Multirank je, kot rečeno, ocenil tri področja, ki jih razvija UP FAMNIT: matematiko, računalništvo in informatiko ter biologijo, ki se implementirajo v študijskih programih na dodiplomski in podiplomski ravni. Ravno na teh programih beležimo najvišjo prisotnost vpisanih tujih študentov, ki na Famnit prihajajo iz več kot 20 držav. Prav tako prihaja iz tujine veliko zaposlenih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev (trenutno okoli 20 %), katerih število se vsako leto še povečuje.

Uspeh pri ocenjevanju so Famnitu prinesli izvedba študijskih programov v tujem jeziku in posledično večje število tujih študentov (teh je že tretjina vseh redno vpisanih), mednarodni pedagoški in raziskovalni kader, uspešno pridobivanje raziskovalnih projektov in programov, odmevna raziskovalna dejavnost ter izdajanje mednarodno priznanih znanstvenih publikacij in revij.

Letošnje ocenjevanje je pod drobnogled vzelo 1711 univerz iz 96 držav s celega sveta. V sporočilu za javnost so med drugim izpostavili, da navzven odprte univerze, se pravi tiste, ki sodelujejo na mednarodni ravni, dosegajo boljše rezultate od tistih, ki se manj povezujejo, predvsem pa je pri prvih bistveno boljše posredovanje znanja in učinek njihovega raziskovalnega in pedagoškega dela. Veliko bolj so uspešne v sodelovanju z industrijo, pri ustvarjanju novih podjetnih priložnosti in patentiranju idej, tako kot je bolj uspešno njihovo raziskovalno delo. Navsezadnje so tudi študenti veliko bolj zadovoljni s svojo študijsko izkušnjo.

Da se kakovost z odpravo meja le poveča, kaže dejstvo, da je ravno najbolj mednarodno področje Famnita – tj. matematika – odprlo Univerzi na Primorskem vrata na znamenito Šanghajsko lestvico, kjer se je leta 2016 uvrstila v skupino univerz med 401-500, kar je za mlado in majhno raziskovalno ustanovo izjemen dosežek, saj se na seznamu 1200 univerz pojavljajo velike univerze in raziskovalne ustanove s celega sveta. Na U-Multiranku 2019 pa je primorska matematika dosegla 15. mesto med 185 ocenjenimi univerzami.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, Tibor Navracsics je včeraj povedal: »Najnovejši rezultati U-Multiranka kažejo, da univerze v Evropski Uniji delujejo zelo dobro, sploh če pogledamo na izobraževanje, raziskovanje in zadovoljstvo študentov kot na celoto. Pomembno je, da nam U-Multirank zagotavlja dragocene informacije za bodoče študente, saj želimo oblikovati evropski izobraževalni prostor, kjer lahko vsi dobijo najboljšo izobrazbo in lahko svobodno študirajo izven svojih meja.«

Najnovejši rezultati U-Multiranka ne dajejo le vpogleda v učinkovitost odprtih meja, temveč omogočajo tudi pregledno in podrobno predstavitev univerz, da se lahko dobro obveščeni mladi bolje odločajo o tem, kaj in kje študirati glede na to, kaj je zanje najpomembneje. Univerze bi lahko U-Multirank uporabljale za ugotavljanje svojih prednosti in slabosti ter iskanje načinov za izboljšave. To omogoča le lestvica, v kateri se ne primerja zgolj raziskovalne dejavnosti posameznih ustanov, ampak se upošteva tudi druge dejavnike in raznolikost visokošolskega sistema.