Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 28. december 2022 Sodelavci UP FAMNIT in UP IAM vključeni v projekt UP osebnostna rast

Univerza na Primorskem (UP) je bila uspešna na javnem razpisu »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega delovanja in nadgradnje kariernih centrov visokošolskih zavodov s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov, njegov namen pa je izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj in pričakovanj mladih, s ciljem spodbujanja celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces, od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi:

 • 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:
 • 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja:
 • 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Projekt, ki se na UP izvaja v okviru razpisa, nosi naziv Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP (kratko: UP osebnostna rast) in je namenjen nadgradnji celostnega programa vodenja osebne kariere Kariernega centra Univerze na Primorskemcentra za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo (KC UP)  ob vključenosti drugih strokovnjakov, zlasti sodelavcev z Oddelka za psihologijo UP FAMNITOddelka za edukacijske vede na UP PEF (inkluzija) ter Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM.

KC UP uporabnikom že kontinuirano ponuja celostni program vodenja osebne kariere, ki obsega poglobljeno in informativno karierno svetovanje. Karierno košarico in možnosti vključevanja v različne aktivnosti iz ponudbe vseživljenjskega učenja na UP ter aktivnosti, namenjene spoznavanju delovnih okolij in navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci. V okviru projekta pa bo že obstoječi program odslej v večji meri prilagojen tudi najbolj ranljivih skupinam dijakov, študentov in diplomantov. S prepoznavanjem in vključevanjem posameznikov iz posebnih skupin v aktivnosti, ki jih ponuja KC UP, bo zagotovljena celovita karierna orientacija skozi celoten študijski proces za najranljivejše skupine preko prilagojenih oblik pomoči in vključevanja ter izboljšanja odzivnost izobraževalnega sistema za potrebe trga dela. Bistveno pa je, da bo skozi projekt posebna pozornost namenjena prav spodbujanju krepitve kompetentnosti posebnih skupin študentov.

V okviru projekta načrtovane aktivnosti so usmerjene v nadgradnjo delovanja KC UP v smeri celostne obravnave in prilagojenih oblik pomoči za posebne skupine študentov, in sicer: 

 • z vzpostavitvijo sistema prepoznavanja posebnih skupin študentov ter opredelitvijo posebnih skupin študentov;
 • usposabljanja kariernih svetovalcev na področju dela s posebnimi skupinami;
 • nudenja podpore v obliki svetovanj, usposabljanj ter drugih predvidenih aktivnosti za razvoj karierne, čustvene in socialne kompetentnosti.

Dijaki, študenti in diplomanti so vabljeni k vključevanju v vse aktivnosti v okviru projekta, ki so brezplačne brezplačne. Poleg svetovanj in delavnic, ki so ponujena tudi možnosti vključevanja v Svetovalnico, ki ima poseben poudarek na študentih iz posebnih skupin, saj nudi možnost individualne pomoči in podpore posameznikom, ki potrebujejo podporo pri usklajevanju študija z drugimi življenjskimi okoliščinami. Vabljeni, da se za možnosti svetovanj obrnete na sodelavce Kariernega centra UP preko e-maila: kariernicenter@upr.si in se dogovorite za termin svetovanja.

V nadaljevanju izvajanja projekta bo uporabnikom nudena tudi možnost vključitve v skupinska srečanja za krepitev osebne prožnosti (čuječnost) ter druge oblike podpore za uspešno vodenje in razvoj osebne kariere.

Vse aktivnosti v okviru projekta UP osebnostna rast so zastavljene tako, da bo omogočeno njihovo kontinuirano in trajno izvajanje tudi po zaključku projekta (po 30. 9. 2023).

    


  torek, 27. december 2022 Znani zmagovalci kviza »Matematični adventni koledar 2022«

  Decembra se je odvila že sedma izvedba Matematičnega adventnega koledarja, na katerem so se v reševanju matematičnih nalog pomerili tako osnovnošolci kot srednješolci. Že šesto leto pa smo mladim navdušencem nad matematiko ponudili tudi vaje v angleškem jeziku.

  Na kviz se je prijavilo 167 tekmovalcevod tega je bilo 31 tekmovalcev iz tujine, in sicer največ iz Bosne in Hercegovine, sledijo udeleženci iz Severne Makedonije, Srbije, Izraela, Hrvaške, Slovaške in Madžarske. 

  S praktičnimi nalogami iz vsakdanjega življenja pa so se udeleženci spoprijeli od 2. do 21. decembra 2022, pri tem so za vsako nalogo imeli na voljo le en dan.

  Prejemniki nagrad so:

  • OŠ: Lana Jelenič, Eva Šolinc, Andraž Čadež; 
  • SŠ, 1. in 2. letnik: Žan Arsov, Emilija Mitrovic;
  • SŠ, 3. in 4. letnik: Stanislav Sandler, Alina Jelenič, David Kovačič, Peter Andolšek.

  Vsem sodelujočim iskreno čestitamo za vložen trud in znanje.

  Upamo, da bo med njimi tudi veliko takih, ki se bodo odločili za študij matematike!  

       


  četrtek, 22. december 2022 Asist. dr. Nastja Cepak o varnosti na spletu

  Pametne naprave in internetna povezava so postale del našega vsakdana, predvsem v času praznikov, ko se poslužujemo spletnih nakupov in brez kakršnih koli pomiselkov delimo na splet podatke o sebi in naših bančnih karticah. Pri tem pa le redkokdaj pomislimo, da ima lahko naše početje preko spleta velik vpliv na naše življenje. 

  Strokovnjakinja za kriptografijo asist. dr. Nastja Cepak z oddelka za Matematiko na UP FAMNIT je v enem od intervjujev povzela vse o varnosti v spletu: »V veliki meri odgovornost nosi posameznik sam, saj je on tisti, ki odloča o tem ali bo na internetu delil svoje osebne podatke ali ne. Najbolj pa nam primanjkuje neke osnovne higienske kulture obnašanja na internetu, predvsem v družbenih medijih. Mlajše generacije se učijo od starejših, a trenutno tega glede interneta ni, ker so se stvari prehitro spremenile. V tem primeru nam kriptografija ne more pomagati, tu gre za socialno noto na internetu, naše življenje je tako prepleteno z digitalnim, da mimo tega ne moremo.«

       

  Zaščita informacij na spletu je prednostna naloga kriptografa, ki ščiti podatke, indetiteto in zasebnnost na internetu. Poleg teoretično-akademska dela, asist. dr. Cepak pri delu v podjetju uporablja svoje poznavanje šifer in svetuje, kakšni tipi šifer so smiselni za uporabo v določene namene, kako jih razviti in kako skrbeti za ključe, da bo varnost čim večja. Poleg tega njeno delo zajema tudi kriptografski modul, fizične šifrirne naprave, ki so namenjene varnemu izvajanju šifriranja in hranjenju ključev. 

  Nasveti strokovnjakinje?

  Potrošnik težje preveri, ali je njegova pametna naprava vsaj približno varna, lahko pa preventivno poskrbi, da se zavaruje pred morebitnimi prevarami. To lahko zagotovi že, da zavaruje svojo kamero in se izogiba uporabi svojih imen in naslovov v aplikacijah. V tem primeru si uporabnik naredi poseben elektronski naslov, ki služi samo aplikacijam, ki ne izdajajo imena. 

  V času praznikov, kjer je prevar še toliko več, strokovnjakinja svetuje, da so uporabniki predvsem pozorni pri – https, na S – in, da so spletne strani preverjene, ker obstaja veliko njihovih »ponaredkov«. Prav tako odsvetuje shranjevanje bančnih kartic, čeprav spletna stran to ponuja in v primeru, da brskalnik opozori, da je strani potekel spletni certifikat ali kaj podobnega, nakupovanje tam modro odsvetuje

  Kot prednostno zaščito za uporabniško varnost pa izpostavlja zavedanje o tem, kdo vse dostopa do digitalnih podatkov, saj vsaka objava pušča sledi, ki se jih ne da povsem izbrisati.

  Več si lahko preberete > TUKAJ


  četrtek, 22. december 2022 AKREDITIRAN NOV INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVENA BIOLOGIJA

  UP je od Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) pridobila akreditacijo novega interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvena biologija, na UP FAMNIT. S tem Univerza na Primorskem, poleg istoimenskega univerzitetnega študijskega programa in magistrskega študijskega programa Varstvo narave, zapolnjuje vertikalo na študijskem področju biologije.

  Varstvena biologija predstavlja pomemben pristop k obravnavanju problemov ohranjanja biotske raznovrstnosti. Glavni cilj varstvene biologije je zagotoviti načela in orodja za dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti ter preprečiti nadaljnjo fragmentacijo in izgubo vrst, habitatov in ekosistemskih funkcij.

  Doktorski študij varstvene biologije bo povezal različne znanstvene discipline, metode in orodja, ki preko zagotavljanja temeljnega znanja prispevajo k poznavanju in varovanju narave. V znanosti se namreč vse bolj poudarjajo multidisciplinarni pristopi k ohranjanju biotske raznovrstnosti, kar bo študijski program tudi ponujal, saj se bo osredotočal na sodobne pristope in razvoj kompetenc za uporabo inovativne kombinacije različnih raziskovalnih metod.

  Program študija je v skladu z novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost, ki je bil sprejet v času pandemije COVID-19, in je osrednji element načrta za oživitev EU. Je tudi ključnega pomena za krepitev odpornosti na prihodnje izbruhe ter zagotavljanje priložnosti za obnovo gospodarstva EU.

                                           


  sreda, 21. december 2022 Vabljeni k ogledu 3. posnetka Famnitovih bioloških večerov 2022/23

  Tretje predavanje letošnjega cikla Famnitovih bioloških večerov z naslovom "Pomen gliv v urbanih gozdovih"je izvedel  Luka Šparl.  Predavanje je potekalo preko vidokonferenčne povezave ZOOM.

  Tretje predavanje se je osredotočilo na glive, organizme, ki s svojim encimskim delovanjem učinkovito sodelujejo pri procesih kroženja snovi v naravi. Glive nas obdajajo vsepovsod in so ključni gradniki zdravih življenjskih okolij. Eno takšnih okolij so tudi urbani gozdovi, ki brez gliv ne bi bili takšni, kakršne poznamo. Predavatelj je odstrl priložnosti, ki jih nudijo urbani gozdovi z vidika zagotavljanja biotske pestrosti, vključno s pestrostjo funge oz. gliv. Skupaj so iskali odgovore na vprašanja, kako vrstna drevesna sestava, lastniška struktura, razdrobljenost parcel, starost gozda ipd. vplivajo oziroma se odražajo na pestrosti gliv. Razmišljali so tudi o tem, ali se kot družba v zadostni meri zavedamo ekološkega in naravovarstvenega pomena gliv ter vseh dobrobiti, ki jih nam, ljudem, s svojo prisotnostjo in uspevanjem omogočajo oziroma zagotavljajo.

               

  Naslednji dogodek bo v sredo, 11. januarja 2023, ob 19.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in preko aplikacije ZOOMTadej Kogovšek bo izvedel predavanje z naslovom "Krajinski park Pivška presihajoča jezera - včeraj, danes, jutri?"

       


  sreda, 21. december 2022 ESN PRIMORSKA POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA MREŽE ESN

  ESN Primorska je s 17. 12. 2022 bila izglasovana kot polnopravna članica mreže ESN, le zgolj po 6 mesecih delovanja kot sekcija kandidatka, kar je dokaz jasne ciljne usmerjenosti, vztrajnosti in strokovnega delovanja na področju skrbi za mednarodne študente na Univerzi na Primorskem. Trenutno je ESN - Erasmus Student Network eno največjih študentskih združenj v Evropi.  

     

  Ustanovilo se je 16. oktobra 1989 in bilo leta 1990 pravno registrirano za podporo in razvoj študentskih izmenjav. Prisotna je na več kot 1000 visokošolskih ustanovah iz več kot 40 držav. Mreža se nenehno razvija in širi, ima približno 15.000 aktivnih članov, ki jih v številnih sekcijah podpirajo tako imenovani "buddy-ji", ki skrbijo predvsem za mednarodne študente. Tako je v mrežo ESN vključenih približno 40.000 mladih, ki vsako leto nudijo svojo podporo in pomoč približno 350.000 mednarodnim študentom.

  Po šestih mesecih, ko je bila ESN Primorska v sekciji kot kandidatka za priključitev, je izpolnila vse zahteve za pridružitev in postala polnopravna članica ESN. To se je uradno zgodilo minulo soboto (17. 12. 2022), ko so ostale tri slovenske sekcije ESN glasovale o svojem članstvu.

  Še preden so postali ESN Primorska Candidate Section (CS), so bili znani kot "Primorska Student Exchange Network (PSEN)". PSEN je na začetku sestavljala ekipa štirih perspektivnih študentov UP, ki so se povezali s skupno vizijo zgraditi ekipo ESN od temeljev, ki bo skrbela za aktivno, organizirano in predvsem nepozabno izmenjavo tujih študentov na UP. 

      

  Trenutno imajo približno kar 30 aktivnih mednarodnih in (rednih) slovenskih študentov, ki so razdeljeni v tri glavne skupine:  upravni odbor, ekipa in prostovoljci. Vsaka skupina ima svoje naloge, ki prispevajo k strukturi in delovnemu procesu organizacije. S tem, ko so sedaj postali polnopravni člani ESN mreže, načrtujejo, da bodo ekipo še razširili.

  Ekipa pomaga pri iskanju nastanitev, urejanju dokumentov in vizumov ter svetuje glede vsega, kar zanima tuje študente o študiju na UP. Nudijo rešitve, podporo in pomoč, za vse kar potrebujejo naši mednarodni študentje za študij na UP. 

  Njihov cilj je tudi omogočiti ostalim slovenskim študentom, da spoznajo Erasmus študente, se z njimi povežejo in navežejo stik ter jim obenem spodbudijo, da se tudi sami odpravijo na izmenjavo! Če študente UP zanima odhod na semester izmenjave, jim je ekipa ESN Primorska zagotovo pravi vir informacij iz prve roke.

  ESN Primorska je organizacija, ki je bila ustvarjena s strani študentov - za študente, in njihovih cilj je v prihodnjih letih samo še rasti. 

  Iskrene čestitke naši ekipi ESN Primorska za ta dosežek, ki je bil izpolnjen v tako kratkem času. 


  ponedeljek, 19. december 2022 DR. BOJAN KUZMA PREJEMNIK ZOISOVE NAGRADE ZA VRHUNSKE DOSEŽKE NA PODROČJU LINEARNE ALGEBRE

  V ponedeljek, 19. decembra 2022, so bile podeljene letošnje Zoisove nagrade in priznanja, najvišje državne nagrade za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti v RS ter Puhove nagrade in priznanja, najvišje državne nagrade na področju izumov, tehnoloških in netehnoloških razvojnih dosežkov in uporabo znanstvenih izsledkov z vseh znanstvenih področij pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso. Prejmejo jih raziskovalci in inovatorji, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstvenoraziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Med letošnjimi prejemniki je dr. Bojan Kuzma, redni profesor in znanstveni svetnik na UP, ki je nagrado prejel za vrhunske dosežke na področju linearne algebre.

  Prof. dr. Bojan Kuzma je redni profesor na UP Famnit in znanstveni svetnik na UP IAM (ter znanstveni svetnik na IMFM). Njegovo delo odlikuje močna mednarodna vpetost - deluje tako kot priznani raziskovalec na področju linearne algebre, oz. matrične teorije, ki jo pogosto prepleta z drugimi podvejami matematike kot tudi eden vodilnih strokovnjakov v teoriji ohranjevalcev. Močan pokazatelj mednarodnega vpliva pa je njegovo uredništvo v reviji Linar and Multilinear Algebra, ki velja za elitno na področju matrične teorije.

  Zoisovo nagrado je prejel za delo na dveh ključnih področjih. Prva je s področja (ne)komutativnosti med elementi v različnih matematičnih strukturah, ene najpomembnejših relacij številnih matematičnih področij, pa tudi za razumevanje v kvantni mehaniki. Dr. Kuzma je v številnih člankih (s soavtorji) komutativnost preučeval prek t. i. grafa komutativnosti in na ta način problem, izhajajoč iz matrične teorije, teorije operatorjev in abstraktne algebre, povezal s teorijo grafov, tako pa (ne)komutativnost preučuje z orodji, ki kombinirajo matematične podveje. 

  Druga je teorija ohranjevalcev, področje, ki se zadnja desetletja sistematično razvija, tipičen problem pa zahteva karakterizacijo vseh preslikav na določeni množici (ali vektorskem prostoru) matrik/operatorjev, ki ohranjajo dano invarianto. Uporaba karakterizacij je pogosta tako v drugih vejah matematike kot v fiziki. Doprinos dr. Kuzme na področju je iznajdba orodij in pristopov, ki jih potrebujemo pri raziskovanju precej zahtevnejših nelinearnih problemov, saj njegove metode presegajo klasične okvire linearne algebre in pogosto posegajo po drugih matematičnih področjih.

  Nenazadnje pa je delo dr. Kuzme pomembno tudi za področje matematike na UP z organizacijskega, strokovnega in pedagoškega vidika, saj je dolgoletni predstojnik oddelka na UP Famnit, koordinator študijskih programov tako na dodiplomski kot magistrski ravni ter skrbi za promocijo matematike na nacionalni in globalni ravni – slednje kot urednik revije Image, namenjeni promociji linearne algebre, ki jo izdaja International Linear Algebra Society.

  Dr. Kuzmi iskreno čestitamo in mu želimo še veliko nadaljnjih uspehov!   


  četrtek, 15. december 2022 Dr. Elena Bužan dokazala, da alpskega kozoroga v Sloveniji lahko štejemo kot domorodno prostoživečo živalsko vrsto

  V letošnjem oktobru sta Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) in Triglavski narodni park (TNP)) v sklopu projekta DINALPCONNECT, ki se izvaja v okviru programa Interreg Adrion, organizirala strokovni posvet: Alpski kozorog v Sloveniji včeraj, danes, jutri.  

  Projekt DINALPCONNECT se prednostno usmerja k uresničevanju pomembnih aktivnostih za zagotavljanje enotnega upravljanja z alpskim kozorogom na čezmejnem pilotnem projektnem območju med Slovenijo in Italijo. Zaradi nejasnega statusa domorodnosti alpskega kozoroga v Sloveniji, ki se praviloma obravnava kot tujo vrsto, so strokovnjaki na posvetu predstavili trenutna znanja in dejstva o alpskem kozorogu.

  V raziskavi je sodelovala tudi prof. dr. Elena Bužan z Oddelka za biodiverziteto, na UP FAMNIT, ki je s svojo skupino uspešno izolirala DNA in s primerjavo genetskih vzorcev v genskih bankah potrdila ujemanje z objavljenimi genomi alpskega kozoroga.

  Dogovorjeni zaključki predstavljajo izhodišče za nadaljnji usklajevalni proces z nosilci politik, povezanih z upravljanjem alpskega kozoroga v državi. Po prepričanju ZGS in TNP je razrešitev statusa domorodnosti alpskega kozoroga v Sloveniji prvi pogoj, da se vrsti prizna in omogoči dolgoročna ohranitev v slovenskem prostoru. 

  V zvezi s tem bodo strokovnjaki podali strokovno mnenje, ki bo snovalo na enotnem stališču strokovnega posveta, ki alpskega kozoroga v Sloveniji z veliko mero gotovosti lahko šteje kot domorodno prostoživečo živalsko vrsto. 

  V Sloveniji trenutno živi okoli 200 alpskih kozorogov v treh ločenih populacijah: TNP-ju, Kamniško-Savinjskih Alpah in zahodnih Julijskih Alpah. Vrsta se spopada z različnimi težavami, od gamsjih garij do potencialnega parjenja v sorodstvu, kar vpliva na upadanje številčnosti populacij in vitalnost posameznih živali.

  Več si lahko preberete TUKAJ.

        
                                                                              prof. dr. Elena Bužan


  sreda, 14. december 2022 Na UP FAMNIT smo gostili obisk Dedka Mraza za vse otroke zaposlenih na UP

  December prinaša čas tudi za druženje otrok, na UP tudi otrok zaposlenih. Letos je bil prvič obisk dedka Mraza organiziran za otroke vseh zaposlenih sočasno – zbrali so se v dveh terminih, v ponedeljek in torek, v praznično okrašeni avli naše fakultete.

  Obisk dobrega moža s predstavo za otroke je zaznamovala vključenost zaposlenih in študentov UP – tako je v vlogo pravega in tradicionalnega dedka Mraza prijazno in odlično stopil izr. prof. dr. Stanko Pelc (UP FHŠ, UP PEF), gledališko predstavo Čarobna kapa pa so pripravili in odigrali študentke ter študentje UP PEF, ki so otroke pritegnili v aktivno sodelovanje s čarobnimi živalmi v gozdu.

  Dogodek je zaznamovala tudi dobrodelnost, saj so otroci na dogodek prinesli prispevek za dobrodelno akcijo Radia Capris (Hladilnik toplega srca), ki jo podpira UP - tako so veselje prejeli in podarili ter sklenili krog decembrske prijaznosti.


  torek, 13. december 2022 Le še natanko 4 mesece nas loči od prestižne Evropske matematične olimpijade za dekleta

  Z novinarsko konferenco, ki je v torek, 6. 12. 2022, ob 11.00, potekala v knjižnici Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, smo še uradno naznanili Evropsko dekliško matematično olimpijado (EGMO), ki bo prihodnje leto potekala v Portorožu.

  Med 13. In 19. aprilom 2023 bo  Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenija (DMFA Slovenije) gostilo to prestižno mednarodno tekmovanje v matematiki, ki od prvega tekmovanja (2012) promovira mlade znanstvenice, povečuje delež deklet v ekipah na Mednarodnih matematičnih olimpijadah (IMO), poleg tega pa podpira socialno, kulturno in interdisciplinarno izmenjavo med najstnicami širom sveta.

  Dogodek bo potekal ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pismo podpore organizatorju pa so podpisale  Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem.

  Na novinarski konferenci smo iz prve roke prisluhnili izkušnji lanskoletne dobitnice bronaste medalje, dogodka pa se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič.

   
  Novinarska konferenca (FOTO:
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS)

  V Portorožu prihodnje leto pričakujemo več kot 250 tekmovalk in 120 spremljevalcev iz več kot 60 držav vseh petih kontinentov s 150 ljudmi v podporni ekipi (stroka, organizatorji in prostovoljci).

  Za uspešno organizacijo dogodka še vedno zbiramo prijave prostovoljcev, ki bodo cel teden preživeli na slovenski obali, spoznali nove ljudi, osvojili nekaj novih tujih besed, se mrežili s potencialnimi delodajalci in pridobili certifikat Prijavi so možne na tej povezavi.

  Prepričani smo, da bi lahko bila matematična dekliška olimpijada v Sloveniji vzpodbuda za dekleta, da se v večji meri odločajo za kariere na področjih STEM (naravoslovje, tehnika, inženirstvo in matematika), kjer jih žal močno primanjkuje. Eden izmed ciljev Univerze na Primorskem je povečanje zavedanja pomena vključevanja deklet v STEM področja in s tem prispevanja Slovenije k Novemu evropskemu programu inovacij, zato smo zelo ponosni, da aktivno sodelujemo pri pripravi in izvedbi olimpijade.

  Več o konferenci je dostopno na posebni spletni strani, na kateri so zbrani vsi podatki in najnovejše informacije.

  Televizijski prispevek z novinarske konference


  ponedeljek, 12. december 2022 Uspešen zaključek transnacionalnega srečanja

  Danes, 12. decembra, 2022, je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v okviru projekta InCompEdu “Inovativne kompetence v spletnem poučevanju visokošolskih programov” potekalo transnacionalno srečanje. 

  Projekt InCompEdu obravnava skupne izzive pri nenadnem prehodu spletnega poučevanja na visokošolskih zavodih v EU zaradi izbruha pandemije COVID-19. Ciljna skupina so akademski učitelji in organi visokošolskih zavodov, ki so bili prisiljeni v nenadne spremembe učnega procesa. 

  S tem namenom so se v sklopu srečanja akademski učitelji in ostali informirali o novih informacijskih orodjih, preučevali tehnične možnosti različnih platform in njihovo praktično rabo. Skozi srečanje so bila dobrodošla tudi mnenja in vzpostavitev skupnega razumevanja med tistimi, ki so odgovorni za programe prehoda na ravni izobraževalnega sistema, in tistimi, ki so odgovorni za dejavnosti in razvoj na univerzitetni ravni. 

  Poleg Univerze na Primorskem (UP FAMNIT), pri projektu sodelujejo še ostali partnerji:

  Več informacij o projektu je dostopnih TUKAJ.

       

                

       


  petek, 9. december 2022 Prispevek Simone Gomboc izbran v spletno zbirko Alternator

  Asist. dr. Simona Gomboc z Oddelka za psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je dosegla izjemen uspeh s prispevkom "Dunning-Krugerjev učinek: Ko ne veš, da malo veš," ki je bil izbran med 16 članki v zbirki Alternator.  

  Spletna revija Alternator je izšla februarja 2020, v času, ko se je z namenom zajezitve širjenja koronavirusne bolezni družabno življenje začelo seliti na splet. Velja kot prvi slovenski spletni portal, ki ga na dostopen in strokoven način ustvarjajo raziskovalke ter raziskovalci različnih znanstvenih področij in se s tem približujejo širši javnosti. Po izboru uredništva vsebuje šestnajst izbranih prispevkov, ki so bili objavljeni od leta 2020 do leta 2022. Izbrani prispevki so tematsko in metedološko raznoliki, ponašajo pa se z različnimi znanstvenimi pristopi in disciplinami, kar povzema tudi bistvo in glavni namen revije.

  Publikacija ponuja različne teme s področij jezikoslovja, filozofije, umetnostne zgodovine, psihologije, sociologije in prava, biologije, kemije, fizike, okolja in računalništva. Vključuje tudi razmišljanja o znanosti kot taki.

  Posledice epidemije ne obsegajo samo omejitev socialnega življenja, ampak nam hkrati tudi poglabljajo razumevanje socialnega in psihološkega doživljanja ljudi. Eno od  mnogih opažanj, katerim smo lahko priča tako v zasebnih pogovorih kot v medijskih objavah, je vtis, da imajo nepoznavalci pogosto močna stališča, medtem pa so, nasprotno, strokovnjaki zelo previdni pri podajanjih mnenj,” je v prispevku povzela asist. dr. Simona Gomboc.

  Naši raziskovalki za useph iskreno čestitamo!

  Celoten prispevek je dostopen tukaj: Dunning-Krugerjev učinek: Ko ne veš, da malo veš | Alternator

                         


  četrtek, 8. december 2022 MOBILUP: NATEČAJ ZA MOBILNA OZADJA UP OB 20. OBLETNICI UP

  Univerza na Primorskem bo v marcu 2023 praznovala 20 let svojega delovanja. Ob tej priložnosti pripravljamo za naše študente prav poseben kreativno-grafični natečaj UP, ki ga odpiramo s 6. 12. 2022 in sicer: 

  mobilUP - natečaj za mobilna ozadja UP ob 20. obletnici UP

  Ste ustvarjalni, vam gre grafično oblikovanje dobro od rok in oblikujete res lepe grafike? Uživate v kratkočasenju s preobračanjem grafik v orodjih Canva, Adobe Express, Adobe Ilustrator, InDesign in drugih?

  Univerza na Primorskem kot mlada, zagnana, inovativna in mednarodno vpeta univerza želi z natečajem spodbuditi svoje študente - mlade kreativce, da ustvarite domiselna, izvirna, kreativna mobilna ozadja UP, ki si jih bomo tako študentje kot zaposleni UP s ponosom nastavili za ozadje čez celo leto. 


  Kako se zadeve lotiti? – podrobnejša navodila

  Možnosti sodelovanja sta dve:

  • Lahko ustvarite samo eno grafiko ali
  • Ustvarite set štirih grafik (set za vse 4 letne čase)

  Vodilo pri ustvarjanju je praznovanje 20. obletnice Univerze na Primorskem. 

  • Kdo se lahko prijavi?

  Prijavite se lahko vsi študentje UP (dodiplomski, podiplomski, redni, izredni…), ki imate ustvarjalno žilico za digitalne kreacije.

  • Kako sodelujem?

  Sodelujete tako, da nam pošljete svoje (paket) grafičnih rešitev najkasneje do 23. 12. 2022, na elektronski naslov szk@upr.si. Pripišete ime/priimek, fakulteta, letnik, študijski program.

  Zadeva elektronske pošte: SODELUJEM - Grafični natečaj – mobilna ozadja

  • Izbor

  Izmed vseh grafičnih rešitev bomo izbrali 12 grafik, vsaka bo objavljena v novem mesecu. Izbor bo opravila Služba za komuniciranje UP, ki bo rezultate sodelujočim sporočila preko e-maila. Vse rešitve, ki bodo prišle v izbor bomo nagradili.

  Zaženite svojo domišljijo in nas navdihnite s svojimi grafičnimi rešitvami.

                   


  četrtek, 8. december 2022 Tudi letos bomo stopili skupaj in pomagali družinam - Caprisova akcija Hladilnik dobrega srca

  Radio Capris organizira že tradicionalno akcijo Hladilnik dobrega srca, s katero pomagajo družinam v obalno-kraški regiji, ki so se znašle v stiski. Sodelovanje UP in Radia Capris uspešno poteka že vrsto let – letos smo bili še posebno povezani na dogodkih za študente (Orientation days in ŠtartUP) – in ker akcija povezuje širšo skupnost, smo se članice UP odzvale vabilu k sodelovanju.

  V lanskem letu sozbrali 10 ton različnih dobrin in 47.783 evrov sredstev, letos pa pričakujejo še večje stiske in potrebe. Količina zbranih dobrin ni pomembna – vsaka darovana dobrina je zlata vredna. Zbira se naslednje (nepokvarljive) dobrine:
  - prehrambene izdelke z daljšim rokom trajanja: (testenine, riž, olje, sladkor, žitarice za zajtrk ipd.),
  - priboljške za praznične dni (čokolade, panetoni, piškoti, marmelada, čokoladni namaz),
  - izdelke za osebno nego in higieno (šampone, gele za tuširanje, zobno pasto, zobne ščetke, milo),
  - čistila.

  Ker želijo v prazničnem času osrečiti tudi otroke, so sladke dobrote posebej dobrodošle.

  Škatli za zbiranje dobrin sta nameščeni v Avli Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), kjer jima družbo dela praznično okrašena smrekica. Svoje prispevke pa lahko oddate tudi ob prazničnih dogodkih, ki jih bomo organizirali za zaposlene in otroke ter na ta način dodali praznični toplini še humanitarno noto.

  Hvala, da znamo stopiti skUPaj. Želimo vam razposajeno obarvane decembrske dni. 

                       


  četrtek, 8. december 2022 Jasna Prezelj s člankom med izbor dosežkov Odlični v znanosti 2022

  Z veseljem naznanjamo, da je bil članek izr. prof. dr. Jasne Prezelj, na področju biotehnike, z naslovom »Kvantitativna ocena tveganja izpostavljenosti Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) preko različnih vrst mleka za slovenskega potrošnika« izbran med izbor dosežkov Odlični v znanosti 2022.

  Odlični v znanosti je projekt, ki ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvaja v okviru promocije znanosti. Pri tem sledijo evropskim zgledom, kjer je naraščajoč pomen promocije znanosti vezan na doprinos znanosti k razvoju na znanju temelječe družbe. Z zavedanjem, da je odnos in vzajemnost med znanstvenim raziskovanjem in izzivi sodobne družbe potrebno graditi in krepiti. 

  Mehanizem spodbujanja razvoja in vzpostavitve inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti je bil uveden leta 2014 kot eden izmed treh sklopov aktivnosti ARRS na področju znanosti.

  Izbor so pripravile članice in člani znanstvenih svetov ved, potrdil pa ga je Znanstveni svet agencije.

  Izr. prof. dr. Jasni Prezelj za dosežek iskreno čestitamo!

                       


  sreda, 7. december 2022 Amar Bapić, nov doktor znanosti

  Danes, 7. 12. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

  Amar Bapić, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti, na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Constructing new superclasses of bent functions and further constructions of cryptographically significant mappings outside M#, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića.

  Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!                          

       


  sreda, 7. december 2022 Preizkusno predavanje dr. Polona Žigon

  Dr. Polona Žigon bo imela v torek, 13. decembra 2022 ob 9:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Biologija«.

  Predavanje z naslovom »THE EVOLUTION OF CELL SIGNALING« bo potekalo v okviru predmeta Evolucijska in populacijska genetika v predavalnici Famnit-VP2, Glagoljaška 8, 6000 Koper (1. nadstropje) in na daljavo (ZOOM):

  Join Zoom Meeting

  https://upr-si.zoom.us/j/84561310825?pwd=NU9ZSWp4bEtuaDdPcVdPTy9Ia05mQT09

  Meeting ID: 845 6131 0825

  Passcode: 602797

  Vljudno vabljeni k udeležbi.

   

   

   

   

         

    

   

   

   

   

   


  torek, 6. december 2022 V decembru bo v sklopu projekta InCompEdu potekalo transnacionalno srečanje

  Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, bo v okviru projekta InCompEdu v ponedeljek, 12. decembra, 2022, v Veliki predavalnici 3, ob 09:00 uripotekalo transnacionalno srečanje.

  Projekt InCompEdu “Inovativne kompetence v spletnem poučevanju visokošolskih programov”, je projekt, ki obravnava skupne izzive pri nenadnem prehodu spletnega poučevanja na visokošolskih zavodih v EU zaradi izbruha pandemije COVID-19. S tem namenom se projekt osredotoča na poznavanje in izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj, pridobljenih na partnerskih univerzah in šire. 

  Ciljna skupine so akademski učitelji in organi visokošolskih zavodov, ki so bili prisiljeni v hitre spremembe študijskih programov in učnih metod. Aktivnosti projekta se osredotočajo na dva vidika, in sicer na digitalne kompetence akademskih učiteljev ter razvoj novih kompetenc pri oblikovanju in izvajanju spletnih/hibridnih predmetov ter inovativnih učnih načrtov. 

  Poleg Univerze na Primorskem (UP FAMNIT), pri projektu sodelujejo še ostali partnerji:

  Več o projektu > TUKAJ

                       


  ponedeljek, 5. december 2022 Vabljeni k ogledu 2. posnetka Famnitovih bioloških večerov 2022/23

  Drugo predavanje letošnjega cikla Famnitovih bioloških večerov predavanje z naslovom "EDUFarm projekt: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini: vloga pridelovalcev in finančnih mehanizmov"je izvedla Aja Bončina, magistrica varstva narave, asistentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.  Predavanje je potekalo v živo in preko vidokonferenčne povezave ZOOM. 

  Drugo predavanje se je osredotočilo na uvedbo naravovarstvenih ukrepov na kmetijah na naravovarstvenih območjih.  Predstavljeni so bili primeri dobrih kmetijskih praks na naravovarstvenih območjih v tujini ter izkušnje dveh kmetij, ki sodelujeta v projektu EDUFarm. Dve gostujoči kmetiji sta predstavili svoje izkušnje alternativnega, okolju prijaznega kmetovanja v Sloveniji. V sklopu predavanja so bili predstavljeni tudi rezultati raziskave, naslovljene na približno 100 pridelovalcev v Sloveniji, ki delno razkriva težave kmetij na naravovarstvenih območjih. Na podlagi povratnih informacij o problematiki in v sodelovanju s pilotnimi kmetijami so razvili orodja za izboljšanje izpolnjevanja naravovarstvenih ukrepov in upravljanja na kmetijah v Sloveniji v prihodnje, in sicer v obliki izobraževalnih delavnic in lažjega dostopa do finančne podpore za naravovarstvene ukrepe. Več uporabnih informacij o obstoječih razpisih, subvencijah in prijaznih upraviteljskih strategijah lahko najdete na spletni strani.

               

  Naslednji dogodek bo v sredo, 14. decembra 2022, ob 19.00 prek aplikacije ZOOMLuka Šparl  bo izvedel predavanje z naslovom "Pomen gliv v urbanih gozdovih".

        


  ponedeljek, 5. december 2022 Preizkusno predavanje dr. Martina Orlando Bonaca

  Dr. Martina Orlando Bonaca bo imela v torek, 3. januarja 2022 ob 16:30, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Biologija«.

  Predavanje z naslovom »Makroalge in cvetnice: pomembni bioindikatorji ekološkega stanja« bo potekalo v okviru predmeta Ekologija morja v predavalnici Livade-BOTANIKA (Univerzitetni kampus Livade), Livade 6, Izola.

  Vljudno vabljeni k udeležbi.


  ponedeljek, 5. december 2022 PREVAJALNIK SREDNJEŠOLSKIH IN UNIVERZITETNIH PROGRAMOV

  Univerza na Primorskem (UP) je pripravila prevajalnik programov, s pomočjo katerega lahko preverite skladnost srednješolskih strokovnih in poklicno-tehniških programov z univerzitetnimi študijskimi programi UP. 

  S študijskim letom 2023/2024 začnejo za univerzitetne študijske programe veljati novi pogoji za vpis za kandidate, ki bodo srednjo šolo zaključili s poklicno maturo in enim opravljenim predmetom splošne mature.  Zaradi preglednosti smo pripravili prevajalnik programov, s pomočjo katerega se lahko preveri skladnost srednješolskih strokovnih in poklicno-tehniških programov z univerzitetnimi študijskimi programi UP

  To pomeni, da lahko s prevajalnikom enostavno preverite možnost vpisa na univerzitetne študijske programe Univerze na Primorskem z opravljenim srednješolskim strokovnim ali poklicno-tehniškim programom. Obenem je potrebno biti pozoren na vpisne pogoje posameznega študijskega programa, torej, kateri dodatni maturitetni predmet mora biti opravljen za vpis na želeni študijski program. 

  Prevajalnik programov vključuje vse univerzitetne študijske programe UP, ki od študijskega leta 2023/2024 dalje omogočajo vpis dijakom (tudi) z opravljeno poklicno maturo. Omogoča pregled skladnosti programov glede na štiri klasifikacije (Klasius-P-16, FORD, ARRS, CERIF), in sicer primerja klasifikacijsko področje izbranega študijskega programa s klasifikacijskim področjem srednješolskega strokovnega ali poklicno-tehniškega programa.

  Omogoča iskanje po posameznem srednješolskem programu ali po posameznem univerzitetnem programu in predstavlja pomoč kandidatom za vpis na UP z iskanjem po posameznem srednješolskem programu ali po posameznem univerzitetnem programu.

  Prevajalnik je dostopen na tej povezavi. 

                                         


  ponedeljek, 5. december 2022 PREDNOVOLETNA ZDRAVICA ALUMNI UP IN SVET ZAUPNIKOV UP

       

  December je običajno mesec, ko se ozremo nazaj čez prehojeno pot zadnjega leta in 2022 je bilo za Alumni UP v marsičem prelomno leto. Ob tem bi se želeli zahvaliti vsem članom in članicam, sodelavcem in sodelavkam ter vsem prijateljem Alumni UP za izjemno podporo, ki smo jo bili deležni.

  Prav ob koncu tega leta se je ponovno formalno vzpostavil tudi Svet zaupnikov UP, ki predstavlja pomembno vez med univerzo in gospodarstvom.

  Zato se bomo v četrtek, 8. decembra 2022, s pričetkom ob 17. uri,  zbrali v avli palače Armerija (Rektorat UP, Titov trg 5, Koper) na prednovoletnem srečanju in skupaj nazdravili odhajajočemu letu ter pozdravili prihajajoče 2023.

  Program srečanja:

  • 17.00 -  glasbeni pozdrav flavtistk Glasbene šole Koper
  • 17.10  - pozdravni nagovor predsednika Alumni UP in vodstva UP
  • 17.15  - glasbeni predah flavtistk Glasbene šole Koper
  • 17.25  - predstavitev projekta GDI (Zelena, digitalna in vključujoča UP) in kakšne prednosti vam lahko prinese sodelovanje v njem
  • 17.45 -  pogovor
  • 18.00  - zdravica in druženje

  Vabimo vas, da se nam pridružite. Veseli bomo srečanja z vami!

  Prijava na srečanje je dostopna tukaj.


  ponedeljek, 5. december 2022 Novo vodstvo Študentskega sveta

  Na konstitutivni seji, ki je potekala 30. novembra 2022, je bil za predsednika Študentskega sveta UP FAMNIT izvoljen Mihail Filipovski, študent Bioinformatike, za podpredsednika Pavel Jolakoski, študent Računalništva in informatike, za tajnika pa Tilen Gimpelj, študent Bioinformatike. Študente UP FAMNIT bo v Študentskem svetu UP, poleg predsednika ŠS UP FAMNIT, predstavljala še študentka Teodora Ilić, Jelena Pilipović pa bo zastopnica v Senatu Univerze na Primorskem.

  Volitve so bile izvedene v skladuStatutom UPPravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP in Pravili UP FAMNIT.

  Študentskemu svetu UP FAMNIT želimo uspešno delo!

        
  Mihail Filipovski in Pavel Jolakoski


  ponedeljek, 5. december 2022 2-3 letna podoktorska pozicija na področju strukturne in algortimične teorije grafov

  Oddelka za matematiko Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) Univerze na Primorskem, in Inštituta Andrej Marušič (IAM) Univerze na Primorskem, iščeta vrhunskega raziskovalca na začetku kariere za podoktorsko mesto na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, v povezavi z raziskovalnim projektom prof. dr. Martina Milaniča "Drevesno neodvisnostno število grafov", ki ga financira ARRS.

  Projekt bo raziskal več ključnih problemov znotraj čiste in algoritmične teorije grafov, s poudarkom na razredih grafov in širinskih parametrih grafov, vključno z drevesnim neodvisnostnim številom grafov. Pričakuje se, da bo napredek dosežen z učinkovito kombinacijo različnih komplementarnih konceptov in tehnik, primernih za preučevanje grafovskih razredov, kot so dekompozicije grafov, strukturne karakterizacije grafov v hereditarnih grafovskih razredih, grafovski minorji in druge relacije vsebovanosti na grafih, klasični in parametrizirani algoritmi na grafih in računska zahtevnost, Ramseyjeva teorija, ekstremalna teorija grafov itd.

  Izbrani kandidat bo član Oddelkov za matematiko UP FAMNIT in UP IAM in bo delal pod vodstvom prof. dr. Martina Milaniča.

  POGOJI:

  • Delovno mesto je na voljo za dve leti z možnostjo podaljšanja za tretje leto (odvisno od uspešnosti v prvih dveh letih in finančne razpoložljivosti).
  • Kandidati morajo imeti (ali pričakovati, da bodo kmalu pridobili) doktorat iz matematike, računalništva ali sorodnega področja in izkazati odličnost na področju diskretne matematike ali teoretičnega računalništva. K prijavi vabimo kandidate, ki so doktorirali pred kratkim ali bodo doktorirali do septembra 2023.
  • Zahteva se ustrezno strokovno znanje na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, vključno s solidnim poznavanjem različnih vidikov teorije grafov, algoritmov in teorije računske zahtevnosti.
  • Delovno mesto bo zahtevalo poučevanje največ dveh predmetov na leto.
  • Podoktorski raziskovalec bo imel dostop do določenega zneska financiranja za potovanja, konference in obiskovalce.
  • Nadomestilo je določeno glede na akademski naziv po slovenski zakonodaji, ki ureja visoko šolstvo, in bo predvidoma znašalo okoli 1630 EUR / mesec po obdavčitvi. Ta znesek se po prvih 6 mesecih (če je pridobljen status davčnega rezidenta) lahko poveča na približno 1730 EUR / mesec.

  ROK IN POSTOPEK PRIJAVE:

  Prijave bodo obravnavane do zapolnitve delovnega mesta, s pričetkom obravnave prijav 10. januarja 2023.

  Datum začetka zaposlitve je prilagodljiv, vendar po možnosti najkasneje do oktobra 2023.

  Za prijavo pošljite naslednje dokumente v elektronski obliki neposredno prof. dr. Martinu Milaniču (martin.milanic@upr.si) z besedilom »Univerza na Primorskem Postdok 2023« v polju Zadeva:

  • življenjepis,
  • seznam znanstvenih objav,
  • opis raziskovalnih interesov,
  • kopije največ treh nedavnih člankov ali prednatisov,
  • imena in e-poštne naslove dveh ali treh oseb, na katere se lahko obrne za referenco (in so se strinjale, da se z njimi vzpostavi stik).

  Neuradna vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov martin.milanic@upr.si.

                     


  petek, 2. december 2022 Rene Rodriguez Aldama, nov doktor znanosti

  Danes, 2. 12. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

  Rene Rodriguez Aldama, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti, na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Generic constructions of minimal codes from special classes of functions over finite fields, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Nastje Cepak.

  Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


  petek, 2. december 2022 Zagovor doktorske disertacije študenta Amarja Bapića

  Amar Bapić, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti, na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Constructing new superclasses of bent functions and further constructions of cryptographically significant mappings outside M#, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića.

  Zagovor bo potekal v sredo, 7. 12. 2022 ob 11. uri v predavalnici FAMNIT-MP1 na UP FAMNIT in prek IKT orodja Zoom:

  https://upr-si.zoom.us/j/84774424318?pwd=MGpCSG5MbEZ3dWo2NDJvNU9lczNkZz09

  Meeting ID: 847 7442 4318
  Passcode: 359135

  Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.                         

  Vljudno vabljeni!


  sreda, 30. november 2022 Vabljeni k ogledu videoposnetka drugega predavanja Famnitovih izletov v matematično vesolje

  Drugo predavanje letošnjega cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje z naslovom Rubikova kocka: od teorije grup, prek algoritmov do hitrostnega reševanja​, je izvedel Dr. Branko Kavšek, docent na področju računalništva in informatike, član Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT in Laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan.  

  V tokratnem matematičnem vesolju so spoznali, kaj Rubikova kocka sploh je, kako je sestavljena, kaj je to permutacija Rubikove kocke in kako permutacije lahko opišemo z matematično teorijo grup. Dotaknili so se tudi algoritmov na Rubikovi kocki, spoznali, kaj je to »božje število«, »božji algoritem« in »seksi premik« ter na kratko orisali osnovni postopek reševanja Rubikove kocke.

  Na koncu so se podali še v vode hitrostnega reševanja Rubikove kocke (po angleško: speedcubing) in spoznali t.i. »hitrostne kocke«. Videli so, da za hitrostno reševanje osnovni postopek ne zadošča, ter tako spoznali Friedrich-ovo (ali krajše CFOP) metodo. Seveda pa samo poznavanje metod in algoritmov reševanja pri hitrostnem reševanju ne zadošča, zato so se dotaknili še vseh ostalih »malih trikov«, ki nam na koncu lahko omogočijo, da Rubikovo kocko sestavimo v manj kot minuti, 30 sekundah, morda celo v manj kot 10 sekundah.  

       

        

  Vabimo vas k ogledu videoposnetka in prosojnic letošnjega drugega predavanja.


       

  Naslednji dogodek bo v sredo, 25. januarja 2023, ob 18.00 uri. Dr. Ted Dobson, bo izvedel predavanje z naslovom When are two graphs really the same?

  Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.


  ponedeljek, 28. november 2022 Zagovor doktorske disertacije študenta Reneja Rodrigueza Aldame

  Rene Rodriguez Aldama, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti, na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Generic constructions of minimal codes from special classes of functions over finite fields, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Nastje Cepak.

  Zagovor bo potekal v petek, 2. 12. 2022 ob 10. uri v predavalnici FAMNIT-VP3 na UP FAMNIT in prek IKT orodja Zoom:

  https://upr-si.zoom.us/j/83971162925?pwd=YXlOTGJkK2JkeUg1bDA4WnlnSzJOUT09

  Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.                     

  Vljudno vabljeni!


  petek, 25. november 2022 Vabljeni k ogledu 1. posnetka Famnitovih bioloških večerov 2022/23

  Prvo predavanje letošnjega cikla Famnitovih bioloških večerov predavanje z naslovom "Restoring nature - from international commitments to local actions"je izvedla Dr. Dagmar Hagen, višja znanstvena raziskovalka na Norveškem inštitutu za raziskovanje narave (NINA). Predavanje je potekalo preko vidokonferenčne povezave ZOOM. 

  Prvo predavanje se je pričelo s predstavitvijo širšega pogleda na potrebo po obnovi ekosistemov in na to, kako je prenova teh v zadnjih letih vstopila v mednarodno, politično, znanstveno in gospodarsko okolje. Predavateljica je opisala in prikazala povezavo globalnih ciljev z lokalnim načrtovanjem in iskanju pravih rešitev v lokalnem okolju. Na primerih dobrih praks že izvedenih projektov je izpostavila obnove in blaženja posledic, aplicirane v različnih tipih narave. Pri tem je predstavila tudi pomen obnove ekosistema k zmanjšanju izgube naravnega okolja in obnovi degradiranih zemljišč. V sklopu predavanja je seznanila s tem kako vključevati deležnike, sodelovati z lokalnimi izvajalci in integracijo znanstvenega in “tihega” znanja, ki prinaša merljive rezultate za ekologijo, družbo in gospodarstvo. 

            

  Naslednji dogodek bo v sredo, 30. novembra 2022, ob 19.00 prek aplikacije ZOOM in v živoAja Bončina (UP FAMNIT) bo izvedla predavanje z naslovom ""EDUFarm projekt: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini: vloga pridelovalcev in finančnih mehanizmov".

       


  petek, 25. november 2022 Drugo predavanje FAMNITovih bioloških večerov 2022/23

        Vljudno vabljeni na drugo letošnje predavanje z naslovom 

  »EDUFarm projekt: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini: vloga pridelovalcev in finančnih mehanizmov«,

  ki bo v sredo, 30. novembra 2022, ob 19.00,

  predavanje bo potekalo v hibridni izvedbi: Velika predavalnica 3, UP FAMNIT in preko videokonferenčne povezave ZOOM.

  Predavala bo Aja Bončina (UP FAMNIT).

  Predavanje se bo osredotočilo na uvedbo naravovarstvenih ukrepov na kmetijah na naravovarstvenih območjih.  Predstavljeni bodo primeri dobrih kmetijskih praks na naravovarstvenih območjih v tujini ter izkušnje dveh kmetij, ki sodelujeta v projektu EDUFarm. Dve gostujoči kmetiji bosta predstavili svoje izkušnje alternativnega, okolju prijaznega kmetovanja v Sloveniji. V sklopu predavanja bodo predstavljeni tudi rezultati raziskave, naslovljene na približno 100 pridelovalcev v Sloveniji, ki delno razkriva težave kmetij na naravovarstvenih območjih. Na podlagi povratnih informacij o problematiki in v sodelovanju s pilotnimi kmetijami so razvili orodja za izboljšanje izpolnjevanja naravovarstvenih ukrepov in upravljanja na kmetijah v Sloveniji v prihodnje, in sicer v obliki izobraževalnih delavnic in lažjega dostopa do finančne podpore za naravovarstvene ukrepe. Več uporabnih informacij o obstoječih razpisih, subvencijah in prijaznih upraviteljskih strategijah lahko najdete na spletni strani.

  O PREDAVATELJICI:

  Aja Bončina je magistrica varstva narave, asistentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Njeno delo vključuje uporabo molekularnih metod pri raziskovanju naravovarstvenih in evolucijskih vprašanj. Sodeluje na mednarodnih in nacionalnih projektih znotraj katerih skupina za molekularno ekologijo uporablja genetska orodja kot pomoč pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in upravljanju prostoživečih živali. Skupina se ukvarja tudi s projekti, ki poudarjajo pomen državljanske (ljubiteljske) znanosti v raziskavah, saj je le-ta zelo pomembna za zbiranje podatkov o populacijskih trendih in prostorskih vzorcev prostoživečih živali v Sloveniji. Aja trenutno sodeluje tudi  na projektu EDUFarm, ki ga vodi prof. dr. Elena Bužan in financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg Aje bosta aktivnosti projekta EDUFarm predstavili tudi dve posebni gostji - lastnici kmetij Lili Mahne in Petra Lambergar, ki s svojim izjemnim znanjem upravljata svoje kmetije na nekoliko drugačen, alternativen način.


  petek, 25. november 2022 Znani so rezultati volitev v Študentski svet UP FAMNIT 2022/23

  Znani so rezultati včerajšnjih volitev v Študentski svet UP FAMNIT!

  Izvoljeni kandidati so:

  1. Diar Gashi, 2. letnik Matematika (dodiplomski)
  2. Teodora Ilić, 1. letnik Matematika v ekonomiji in financah (dodiplomski)
  3. Tilen Gimpelj, 3. letnik Bioinformatika (dodiplomski)
  4. Mihail Filipovski, 3. letnik Bioinformatika (dodiplomski)
  5. Tinka Terčon, 3. letnik Varstvena biologija (dodiplomski)
  6. Anja Deu Janežič, 2. letnik Varstvena biologija (dodiplomski)
  7. Žan Stanković, 2. letnik Računalništvo in informatika (dodiplomski)
  8. Marko Taleski, 3. letnik Računalništvo in informatika (dodiplomski)
  9. Pavel Jolakoski, 2. letnik Računalništvo in informatika (dodiplomski)
  10. Katarina Marjanovič, 3. letnik Biopsihologija (dodiplomski)
  11. Gabriela Laznik Zalaznik, 2. letnik Biopsihologija (dodiplomski)
  12. Jelena Pilipović, 3. letnik Biopsihologija (dodiplomski)
  13. Matija Zagoranski, 2. letnik Biopsihologija (podiplomski)
  14. Lucia Nikolić, 2. letnik Varstvo narave (podiplomski)
  15. Karolina Trajkovska, 1. letnik Računalništvo in informatika (podiplomski)

  Za več informacij (število glasov, volilna udeležba,...) si lahko preberete zapisniku Volilne komisije ŠS UP FAMNIT.

  Čestitke vsem izvoljenim in uspešno delo!


  četrtek, 24. november 2022 Na Akademskem zboru UP FAMNIT izvoljeni člani Senata UP FAMNIT iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev v novem mandatu (2023 - 2026)

  Akademski zbor UP FAMNIT je na seji dne 21. novembra 2022 izvolil člane Senata UP FAMNIT iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev v novem štiriletnem mandatu, ki se prične dne 3. januarja 2023.

  Senat UP FAMNIT sestavlja 15 članov, in sicer poleg dekana, ki je član senata po položaju, še 11 visokošolskih učiteljev/znanstvenih delavcev ter trije predstavniki študentov.

  Kratko predstavitev članov Senata UP FAMNIT iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev v novem mandatu najdete tukaj.

  Predstavnike študentov bo izvolil Študentski svet UP FAMNIT. Skladno z Zakonom o visokem šostvu in s Statutom Univerze na Primorskem namreč člane senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev voli akademski zbor članice, člane iz vrst študentov pa študentski svet članice, pri čemer študenti, ki so člani akademskega zbora, volijo le člane senata članice, ki so predstavniki študentov.

  Novoizvoljenim senatorjem čestitamo in želimo uspešno delo v naslednjem štiriletnem mandatu.


  sreda, 23. november 2022 Razstava Ambasadorji trajnostnega razvoja na UP Famnit

  Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je skupaj z OŠ Šmarje pri Kopru, OŠ Dušana Bordona, OŠ Škofije, Gimnazijo Koper, Mestno občino Koper in Univerzo na Primorskem, pripravil razstavo Ambasadorji trajnostnega razvoja.

  Na razstavi so predstavljeni izdelki nadarjenih učencev in dijakov, ki so nastali med delavnicami, v okviru projekta Ambasadorji trajnostnega razvoja, financiranega s strani Mestne občine Koper. Projekt je bil oblikovan predvsem z zavestjo, da je dolžnost šole, skrb, da učenci sprejmejo odgovornost do lastnega učenja in znanja, za osebno, predvsem pa tudi širšo družbeno korist. Današnji učenci so jutrišnji socialni, intelektualni, ekonomski in kulturni voditelji, kar pomeni, da njihovega razvoja ne gre prepustiti slučaju.

  Razstava bo na ogled do 2. 12. 2022, v avli Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Kasneje bo razstava potovala po osnovnih šolah, ki so bile del projekta.

  Lepo vabljeni k ogledu!

  sreda, 23. november 2022 FTP - Fakultetno tekmovanje v programiranju

        

  FTP (Fakultetno tekmovanje v programiranju) je natečaj, v katerem študentje na zabaven način preizkusijo svoje programerske sposobnosti. Študentje razvijejo program (Igralca), ki v njihovem imenu igra potezno igro proti ostalim tekmovalcem. Cilj je razviti program (Igralca), ki se najbolje odziva na strategije ostalih tekmovalcev, brez vpogleda v njihovo izvorno kodo.

  K sodelovanju vabimo vse študente UP FAMNIT!

  Pričetek: 24. 11. 2022
  Konec: 1. 1. 2023

  Finale: TBA

  Spletna stran tekmovanja: https://tekmovanje.famnit.upr.si/


  torek, 22. november 2022 VISOKOŠOLSKI UČITELJ - DOCENT (»THREE-YEAR TENURE TRACK FACULTY POSITION«)

  Članica: UP FAMNIT

  Univerza na Primorskem vabi zainteresirane kandidate, da oddate prijavo na razpis za delovno mesto  D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ (za obdobje treh let z možnostjo pridobitve pogodbe za nedoločen čas). Iščemo kandidata z doktoratom znanosti s področja ved o življenju (molekularna biologija, ekologija, biologija, gozdarstvo, veterina, biokemija ...). Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju genomike prostoživečih živali; zahtevane so podoktorske in pedagoške izkušnje. Delovno mesto je uvrščeno v 46. plačni razred, s 1.4.2023 pa v 47. plačni razred. Poskusno delo treh (3) mesecev. Predviden začetek zaposlitve je mesec februar 2023.

  Izbrani kandidat bo postal del skupine za molekularno ekologijo na Oddelku za biodiverziteto, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Skupina za molekularno ekologijo se ukvarja s številnimi izzivi na področju upravljanja in varstva prostoživečih živali z uporabo genetskih orodij. V okviru mednarodnih projektov smo zelo dejavni tudi na področju državljanske znanosti (angl. citizen science).

  Vaše naloge:

  Raziskovalec bo sodeloval pri vodenju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, vzdrževanju in spodbujanju praks odprte znanosti. Raziskovalec bo tudi poučeval minimalno en predmet v semestru in mentoriral študente; usklajeval delo; načrtoval, vzpostavljal in izpopolnjeval protokole; pripravljal poročila; sodeloval na projektih skupine. Delovno okolje bo vključevalo tudi mednarodna potovanja zaradi projektnih sestankov.

  Vaš profil:

  • Ustrezna univerzitetna izobrazba z zaključenim doktoratom znanosti in potrebnim raziskovalnim potencialom.
  • Izkušnje z izvajanjem populacijskih genomskih analiz so zaželene, vendar niso obvezne.
  • Izjemne organizacijske sposobnosti in velika sposobnost samostojnega opravljanja nalog.
  • Pedagoške izkušnje ali mentorstva so zahtevana.

  Navodila za prijavo:

  Zainteresirani kandidati naj pošljejo prijavo v elektronski obliki na naslov razpisi@famnit.upr.si, v predmetu pa naj navedejo " Razpis na delovno mesto - D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT ".

  V prijavi priložite v pdf formatu:

  • spremno pismo, v katerem pojasnite, zakaj vas delovno mesto zanima in kako ustrezate opisu,
  • življenjepis,
  • seznam objav s poudarkom na petih najpomembnejših.

  Rok prijave: 23. december 2022

     


  torek, 22. november 2022 Matematični adventni koledar 2022

  Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ponovno organiziramo tradicionalni nagradni kviz za osnovnošolce in dijake srednjih šol  Matematični adventni koledar

  Osnovnošolci (8. in 9 razred) in dijaki se lahko v obliki reševanja zabavnih matematičnih nalog preizkusijo v matematičnem znanju od 2. do 21. decembra 2022. Vsaka naloga kviza bo na voljo za reševanje en dan (od poldneva do polnoči). 

  Tekmovanje bo razporejeno v tri kategorije: 8. in 9. razred, 1. in 2. letnik in 3. in 4. letnik. V vsaki tekmovalni kategoriji bomo podelili tri enakovredne nagrade: Famnitove nahrbtnike!

  Tekmujejo lahko samo osnovnošolci (8. in 9. razred) in dijaki in sicer tako, da ustvarite svoj račun tukaj. Ostali se lahko prijavite  tukaj in osvežite svoje matematično znanje.

  Kviz se nahaja na tej povezavi.

  Vabljeni k sodelovanju!

                     


  ponedeljek, 21. november 2022 V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE uspešno organizirali mednarodno konferenco o stavbah in materialih za trajnostno prihodnost

  Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem sta med 17. in 18. novembrom 2022, organizirala mednarodno konferenco InnoRenew CoE 2022 »Na novo premišljene stavbe in materiali za trajnostno prihodnost«. V Izoli so se zbrali številni mednarodni strokovnjaki in znanstveniki ter si izmenjali znanja za izboljšanje gradbenih praks z uporabo obnovljivih materialov.

  Konferenca se je pričela z uvodnim pozdravom dr. Michaela Burnarda, namestnikom direktorice v InnoRenew CoE: »Vesel sem, da ste danes tukaj z namenom, da bi razpravljali o različnih področjih in interdisciplinarnih temah, povezanih s stavbami, da bi zmanjšali podnebne vplive in spodbujali inovacije na tem področju.«

    
  Foto: InnoRenew CoE

  Osrednji nagovor udeležencev je imel izr. prof. dr. Thomas Brudermann, ki je profesor na Univerzi v Gradcu in doktor znanosti na področju psihologije. Spregovoril je o nujnem premisleku vloge individualnih odločitev za trajnostno prihodnost: »Ljudje še vedno nimamo dovolj znanja o podnebnih spremembah in vse prevečkrat imamo napačne predstave, precenimo naše sposobnosti in znanje.« Poudaril je tudi, da je za doseganje bolj trajnostne družbe, potrebno razumeti kontekst individualnih odločitev, ki omogočajo okolju prijazno ravnanje posameznikov.

  V sklopu štirih tematskih sklopov so udeleženci prisluhnili predstavitvam o okolju prijaznih in energetsko učinkovitih materialih ter praksah za izboljšanje grajenega okolja, najsodobnejših rešitvah za načrtovanje in ocenjevanje stavb, grajenem okolju za dobro počutje ter o načinih za premostitev vrzeli med raziskavami in družbo.

  Poleg tega so organizatorji pripravili tudi posebno delavnico v okviru evropskega leta mladih z naslovom Modeliranje tokov lesa: vprašanja, izzivi in boljša prihodnost za našo mladino.

    
  Foto: InnoRenew CoE

  »Z delavnico želimo deliti naše izkušnje pri zbiranju in primerjanju podatkov iz različnih virov in osebnih intervjujev v okviru projekta E-LVO (Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika),« je dejal dr. Balázs Dávid in dodal: »Poleg ovir, na katere smo naleteli v projektu, smo predstavili tudi na novo zasnovane rešitve, ki lahko izboljšajo sistem zbiranja podatkov.« Projekt E-LVO je sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

  Udeleženci konference so se lahko udeležili tudi delavnice, ki je bila organizirana v sklopu evropskega projekta MSCA. Dr. Esakkiammal Sudha Esakkimuthu je predstavila proces priprave kompozitov iz obnovljivih materialov. V okviru projekta je predstavila tudi modificirane nanodelce lignina za izdelavo kompozitov in embalažo.

  Mednarodna konferenca je bila tudi letos forum za celovito izmenjavo znanja in razpravo o nastajajoči vedi o obnovljivih materialih namenjenih razvijanju grajenega okolja, ki ugodno vpliva na človekovo zdravje in okolje, kot tudi o inovacijah na tem področju.


  petek, 18. november 2022 Univerza na Primorskem bo zaposlila kar 6 svojih diplomantov v novi Alumni pisarna UP

  UP vzpostavlja novo Alumni pisarno, kjer bo zaposlila kar 6 svojih diplomantov v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, do 30.6. 2025, za polni delovni čas. Alumni pisarna bo zagotavljala interdisciplinarno sodelovanje med diplomanti različnih študijskih področij in okoljem.

                                    


  ALUMNI PISARNA UP

  Alumni pisarna bo:

  • osrednja točka sodelovanja Univerze z okoljem (pri tem pa bo sodelovala tudi z drugimi službami in centri univerze;
  • stična točka za nove projekte univerze, ki bodo vplivali na univerzitetni razvoj v mednarodnem in nacionalnem okolju;
  • pisarna bo skrbela za večjo vpetost in sodelovanje univerze (npr. za organizacijo družabnih, strokovnih in drugih dogodkov) tako z organizacijami, kot z diplomanti;
  • skrbela bo za aktualen razvoj študijskih programov in odgovorno poslovanje univerze.

  DELO bo zelo raznoliko in kreativno.

  Univerza na Primorskem si je tekom skoraj 20 letnega delovanja že ustvarila renome inovativne in mednarodno vpete srednje velike univerze, sama še vedno vidi dodatne možnosti razvoja v njenem:

  • trajnostnem delovanju (skladno s cilji trajnostnega razvoja),
  • odgovornem sodelovanju z okoljem (odprta znanost, usmerjanje razvoja, pridobivanje projektov),
  • tehnološkem razvoju (prenos praks, intelektualna zaščita) in
  • razvoju donatorstva po zgledu zahodnih univerz.

  Vse to pa je mogoče le ob dobrih odnosih, ki jih poganjajo mehke vsebine in dogodki.

  KOGA IŠČEMO - PROFIL KANDIDATOV:

  Iščemo zelo raznolike profile, diplomante Univerze na Primorskem, ki bodo snovali nove oblike aktivnosti za naše alumne in širše. Pozicije so odprte tudi za kandidate iz drugih držav. Delovni jezik bo angleščina.

  Naš idealni kandidat je zaključil študij na UP in nato del svoje kariere preživel v podjetjih in organizacijah v tujini ali Sloveniji, sedaj pa želi del svojih izkušenj prenesti v akademsko okolje. Pozna delovno okolje in razume kakšno vlogo bi morala univerza igrati kot gonilec regionalnega razvoja, ter se zaveda procesov, ki jih mora akademska institucija opraviti, da bo to vlogo tudi prevzela. 

  Strokovni sodelavci bodo izbrani na način, da bo zagotovljeno vsebinsko pokritje vseh študijskih vsebin, ki jih razvija UP.

   KAJ PONUJAMO?

  •  delo v mednarodnem okolju z možnostjo mednarodnih izmenjav,
  •  strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in strokovnim mentorstvom,
  •  posluh in odprtost ekipe za vpeljevanje izboljšav in vzpostavitev novih procesov,
  •  po potrebi uvajanje s pomočjo mednarodnih partnerjev,
  •  neomejeno količino novih izzivov.

  POTREBNA ZNANJA, KOMPETENCE:

  •  aktivno znanje angleščine,
  •  odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
  •  občutek za odgovornost in usmerjenost k rezultatom,
  •  smisel za upravljanje s časom in razporejanje prioritet,
  •  pozitivna naravnanost in vztrajnost,
  •  sposobnost navezovanja stikov in mreženja,
  •  sposobnost učinkovitega govornega in pisnega izražanja,
  •  fleksibilnost in samoiniciativnost,
  •  poznavanje paketa MS Office in
  •  poznavanje načel performace marketinga in socialnih platform.

  IZOBRAZBA:

  •  zaključen magistrski študijski program 2. stopnje na Univerzi na Primorskem

  DELOVNE IZKUŠNJE:

  •  najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju magistrske izobrazbe pridobljene na Univerzi na Primorskem

  *(vključujoč izkušnje iz različnih oblik prostovoljstva, društev, študentskega dela, ipd.)

  DELOVNO RAZMERJE:

  Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025 za polni delovni čas, 40 ur na teden, s poskusnim delom treh (3) mesecev in se sklepa za potrebe projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP). Delovno mesto je uvrščeno v 33. plačni razred. 

  ZAINTERESIRANI?

  Pošljite pisno ponudbo z življenjepisom, motivacijskim pismom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do:

  • 10. 12. 2022
  • na e-naslov: kadrovska@upr.si (ali po pošti na naslov: Univerza na Primorskem, Pravna in kadrovska služba, Titov trg 4, 6000 Koper)

  Kontaktna oseba:Martina Viler, Pravna in kadrovska služba UP

  E-naslov: martina.viler@upr.si,  telefon: 05 61 17 532

  Celotno besedilo razpisa >


  POSTANITE DEL NAŠE EKIPE IN V MLADEM KOLEKTIVU SOUSTVARJAJTE NOVE OBLIKE SODELOVANJA V DRUŽBI PRIHODNOSTI! NAREDITE PRVI KORAK IN ODDAJTE VAŠO PRIJAVO!  

  Zelena, digitalna in vključujoča UP so trije pilotni projekti osredotočeni na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov na UP z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen odporen prehod v Družbo 5.0. Projekt GDI UP je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in je del nacionalnega projekta »Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod«.


  sreda, 16. november 2022 Drugo predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2022/23

  Vabimo vas na drugo letošnje predavanje z naslovom

  »Rubikova kocka: od teorije grup, prek algoritmov do hitrostnega reševanja«,

  Sreda, 23. november 2022, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT /ZOOM povezava

  Dr. Branko Kavšek, UP FAMNIT in IJS

  Vsi poznamo Rubikovo kocko, a ne? Pravijo, da je to najbolj prodajana igrača na svetu. Vse od leta 1974, ko jo je izumil madžarski izumitelj, kipar in profesor arhitekture Ernő Rubik, je bilo prodanih skupaj prek 300 milijonov kock po vsem svetu (če upoštevamo tudi njene izpeljanke). Rubikova kocka je svoj višek popularnosti dosegla v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je postala predmet preučevanj tako matematikov, računalničarjev, kot nasploh vseh ljubiteljev te sestavljanke.

  V tokratnem matematičnem vesolju bomo spoznali, kaj Rubikova kocka sploh je, kako je sestavljena, kaj je to permutacija Rubikove kocke in kako permutacije lahko opišemo z matematično teorijo grup. Dotaknili se bomo algoritmov na Rubikovi kocki, spoznali, kaj je to »božje število«, »božji algoritem« in »seksi premik« ter na kratko orisali osnovni postopek reševanja Rubikove kocke.

  Na koncu pa se bomo podali še v vode hitrostnega reševanja Rubikove kocke (po angleško: speedcubing) in spoznali t.i. »hitrostne kocke«. Videli bomo, da za hitrostno reševanje osnovni postopek ne zadošča in bomo tako spoznali Friedrich-ovo (ali krajše CFOP) metodo. Seveda pa samo poznavanje metod in algoritmov reševanja pri hitrostnem reševanju ne zadošča, zato se bomo dotaknili še vseh ostalih »malih trikov«, ki nam na koncu lahko omogočijo, da Rubikovo kocko sestavimo v manj kot minuti, 30 sekundah, morda celo v manj kot 10 sekundah.

  O predavatelju: 

  Branko Kavšek je docent na področju računalništva in informatike, član Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT in Laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan. Raziskovalno deluje na področjih strojnega učenja, podatkovnega rudarjenja in umetne inteligence. Na UP FAMNIT poučuje predmeta Osnove strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja in Teorija formalnih jezikov in izračunljivosti na dodiplomskem študiju računalništva in informatike ter predmet Inteligentni sistemi na istoimenskem magistrskem študiju.

  Rubikovo kocko se je naučil sestaviti že leta 1985, v 4. razredu osnovne šole, a se je letos ponovno navdušil nad to najbolj prodajano igračo, ko je vstopil v svet hitrostnega reševanja Rubikove kocke.

  >>> ZOOM povezava za vsa predavanja <<<

  Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.


  petek, 11. november 2022 Prvo predavanje FAMNITovih bioloških izletov 2022/23

  Vljudno vabljeni na prvo letošnje predavanje z naslovom 

  »Restoring nature – from international commitments to local actions«,

  ki bo v sredo, 16. novembra 2022, ob 19.00,
   prek ZOOM povezave.

  Predavala bo dr. Dagmar Hagen (Norveški inštitut za raziskovanje narave - NINA).

  Predavanje se bo pričelo s predstavitvijo širšega pogleda na potrebo po obnovi ekosistemov in na to, kako je prenova teh v zadnjih letih vstopila v mednarodno, politično, znanstveno in gospodarsko okolje. Predavateljica bo opisala in prikazala povezavo globalnih ciljev z lokalnim načrtovanjem in iskanju pravih rešitev v lokalnem okolju. Na primerih dobrih praks že izvedenih projektov bo izpostavila obnove in blaženja posledic, aplicirane v različnih tipih narave. Pri tem bo predstavila tudi pomen obnove ekosistema k zmanjšanju izgube naravnega okolja in obnovi degradiranih zemljišč. V sklopu predavanja nas bo seznanila s tem kako vključevati deležnike, sodelovati z lokalnimi izvajalci in integracijo znanstvenega in “tihega” znanja, ki prinaša merljive rezultate za ekologijo, družbo in gospodarstvo. 

  O predavateljici:

  Dr. Dagmar Hagen je višja znanstvena raziskovalka na Norveškem inštitutu za raziskovanje narave (NINA). Doktorirala je iz obnovitvene ekologije s poudarkom na upravljanju in obnovi degradiranih območij. Dr. Dagmar ima več kot 20 let izkušenj s področja raziskovanja obnove in obnovitvenih posredovanj s poudarkom na stiku z družbenimi in naravoslovnimi znanostmi, kot tudi z znanostjo in obnovo na terenu. Poleg tega je vodilna ekologinja pri dveh največjih projektih obnove na Norveškem. Sodeluje tudi pri projektu ReNature, ki je del Norveškega finančnega mehanizma EGS, med Norveško/NINA in Slovenijo. Norveški inštitut za raziskavo narave (NINA), je vodilna institucija za aplikativno obnovitveno ekologijo na Norveškem, ki trenutno izvaja projekte v različnih naravnih okolji in sodeluje z različnimi deležniki iz stroke.


  četrtek, 10. november 2022 Dean Lipovac, prvi doktor znanosti, ki je zaključil študij na doktorskem programu Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja

  V petek, 11. 11. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

  Dean Lipovac, študent doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Human preference for wooden materials and their role in restorative environments, pod mentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

  Dean Lipovac je prvi doktor znanosti, ki je zaključil študij na doktorskem programu Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja.

  Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!

          
   


  četrtek, 10. november 2022 RAZPIS ZA MEDNARODNE MOBILNOSTI OSEBJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ V PARTNERSKE DRŽAVE - ODHODNE MOBILNOSTI

  Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je v okviru razpisa Erasmus+ 2022 Univerzi na primorskem odobril projekt (KA171) v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 – učna mobilnost posameznikov. Odobrili so 20 odhodnih mobilnosti za namen poučevanja v Egipt, Izrael, Južna Afrika, Kenija in Uzbekistan (glej priloga_1 dodeljene mobilnosti).

  Obdobje mobilnosti in pogoji

  Mobilnost lahko traja 5 dni (maksimalno število), z dodatkom 2 dni za pot. Mobilnost za namen poučevanja mora zajeti vsaj 8 pedagoških ur na teden oziroma sorazmerno več glede na trajanje mobilnosti.

  Mobilnosti morajo biti izvedene do konca trajanja projekta, to je 31.7.2025.

  Kandidati lahko načrtujejo mobilnost na eni izmed organizacij gostiteljic, ki mora biti partnerska visokošolska institucija iz Egipta, Izraela, Južne Afrike, Kenije ali Uzbekistana

  Partnerske univerze so sledeče:

  Egipt

  • Damanhour University

  Izrael

  • Ben Gurion University of the Negev
  • University of Haifa

  Južna Afrika

  • Stellenbosch University

  Kenija

  • Maseno University

  Uzbekistan

  • Bukhara Engineering Technological Institute
  • Urgench State University

  Pred začetkom mobilnosti se mora institucija gostiteljica strinjati s programom nalog, ki jih bo opravilo gostujoče osebje (Erasmus+ Mobility Agreement / Program mobilnosti za namen poučevanja). 

  ROK PRIJAVE: odprt oziroma do zapolnitve mest.

  Besedilo celotenga razpisa: RAZPIS KA171 2022

       


  četrtek, 10. november 2022 Letošnje jesensko srečanje Botaničnega društva Slovenije je uspešno gostil Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT

  Botanično društvo Slovenije že od leta 2011 na vsakoletnem srečanju obeležuje Wraberjev dan. V soboto, 5. 11. 2022, je tradicionalno jesensko srečanje gostil Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT v objektu Livade 1.0 v Izoli.

  Wraberjevi dnevi so bili poimenovali po slovenskem botaniku Tonetu Wraberju, častnemu članu Botaničnega društva Slovenije.

  Na dogodku so bile obravnavane aktualne tematike s področja botanike, med drugim smo odgovarjali tudi na vprašanja o tem, kaj nam DNA razkriva o evoluciji kranjskega mlečka (Euphorbia carniolica) in kako raznolik je sladki mleček (Euphorbia dulcis).

  Spodaj delimo nekaj foto utrinkov z dogodka.


                                                                                                          Foto: Jože Lango

         
                                                                                   Foto: Jože Lango

           
                                                                                     Foto: Jože Lango

           
                                                                                        Foto: Jože Lango

           
                                                                                          Foto: Jože Lango


  sreda, 9. november 2022 Andrés David Santamaría-Galvis, nov doktor znanosti

  Včeraj, 8. 11. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

  Andrés David Santamaría-Galvis, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom On partitionability and shellability of relative simplicial complexes, pod mentorstvom izr. prof. dr. Russa Woodroofa.

  Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


  ponedeljek, 7. november 2022 Zagovor doktorske disertacije študenta Deana Lipovca

  Dean Lipovac, študent doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Human preference for wooden materials and their role in restorative environments, pod mentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

  Zagovor bo potekal v petek, 11. 11. 2022 ob 15. uri v predavalnici Sequoia na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE (Izola) in prek IKT orodja Zoom:

  https://upr-si.zoom.us/j/86388284637

  Meeting ID: 863 8828 4637

  Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT v prihodnjih dneh.

  Vljudno vabljeni!


  petek, 4. november 2022 Zagovor doktorske disertacije študenta Andrésa Davida Santamaríe-Galvisa

  Andrés David Santamaría-Galvis, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom On partitionability and shellability of relative simplicial complexes, pod mentorstvom izr. prof. dr. Russa Woodroofa.

  Zagovor bo potekal v torek, 8. 11. 2022 ob 17. uri v predavalnici Famnit-MP1 (Glagoljaška 8, Koper) in prek IKT orodja Zoom:

  https://upr-si.zoom.us/j/84023181429?pwd=dDBMVlFnVTZGcmwzc09jQllNTlhCQT09

  Meeting ID: 840 2318 1429
  Passcode: 399720

  Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT v prihodnjih dneh.

  Vljudno vabljeni!


  četrtek, 3. november 2022 Nadaljevanje uspešnega sodelovanja Oddelka za biodiverziteto z organizacijami iz prakse

  Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT je v sredo, 26. 10. 2022, gostili dogodek, namenjen izmenjavi mnenj in predstavitvam organizacij, v katerih so študentke in študentje Varstvene biologije (1. stopnja) in Varstva narave (2. stopnja) v preteklosti že opravljali študijsko prakso. Na dogodek, ki je potekal v hibridni obliki, se je odzvalo kar 13 organizacij, 8 pa se jih je na samem dogodku tudi podrobneje predstavilo.

  Dogodek je bil organiziran z namenom povečanja kvalitete izkušnje študijske prakse ter boljšega povezovanja z organizacijami, ki jim je v interesu sodelovanje z oddelkom in študenti.

  »Zelo nas veseli, da smo lahko gostili takšen dogodek, saj menimo, da so študenti poleg priložnosti za prakso, ki jih ponujajo različne organizacije, ki delujejo na področjih varstva narave, biologije ter tudi izobraževanja, pri tem dobili prvi vtis o svojih potencialnih delodajalcih in njihovem poslanstvu,« je povzel asist. Martin Senič z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.

  Za udeležbo in sodelovanje se zahvaljujemo vsem prisotnim organizacijam in njihovim predstavnikom:

                                   


  sreda, 2. november 2022 Wraberjev dan 2022 – Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT gosti tradicionalno jesensko srečanje Botaničnega društva Slovenije

  V soboto, 5. 11. 2022, bo Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT gostil tradicionalno jesensko srečanje Botaničnega društva SlovenijeWraberjev dan 2022.

  Wraberjevi dnevi se odvijajo vsako leto, leta 2011 pa so ga poimenovali po slovenskem botaniku Tonetu Wraberju, častnemu članu Botaničnega društva Slovenije. Letošnje srečanje gosti Univerza na Primorskem v objektu Livade 1.0 v Izoli.

  Vabimo vas, da se nam pridružite pri poslušanju aktualnih tematik s področja botanike! Več o dogodku in natančen program najdete tukaj.

  Srečanje se začne z jutranjo kavo ob 9.00, sledijo kratka predavanja z vmesnim kosilom ter predvidenim zaključkom ob 15.00.

  Zaradi naročila kosila vas vljudno prosimo, če lahko svojo udeležbo do srede, 2. 11. 2022, potrdite na naslednji povezavi: https://forms.gle/LXr1k9DTmmhj4JzWA

  Vljudno vabljeni!


  petek, 28. oktober 2022 Vabljeni k ogledu videoposnetka prvega predavanja Famnitovih izletov v matematično vesolje

  Prvo predavanje letošnjega cikla Famnitovih Izletov v matematično vesolje je potekalo v hibridni obliki.

  V okviru predavanja je dr. Primož Šparl (UL PeF, UP IAM in IMFM) obravnaval precej preprost princip s področja kombinatorike, ki mu rečemo Princip golobnjaka, znan pod imenom Dirichletov princip, ki pravi naslednje: če v nek dani nabor golobnjakov spravimo več golobov, kot imamo golobnjakov, bomo imeli v vsaj enem golobnjaku vsaj dva goloba. 

                          

  Vabimo vas k ogledu videoposnetka in prosojnic letošnjega prvega predavanja. 

                       

  Naslednji dogodek bo v sredo, 23. novembra 2022, ob 18.00 uri. Dr. Branko Kavšek bo izvedl predavanje z naslovom Rubikova kocka: od teorije grup, prek algoritmov do hitrostnega reševanja

  Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.


  sreda, 26. oktober 2022 Na Centru za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij - CORA razpisani dve delovni mesti

  UP Inštitut Andrej Marušič, Center za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij - CORA razpisuje kar dve prosti delovni mesti. Delovna razmerja bodo sklenjena za polni delovni čas, 40 ur na teden (100% zaposlitev), za določen čas 12 mesecev in s trimesečnim poskusnim delom. Predviden začetek dela v skladu z dogovorom.

  Delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100 (30. pl. raz.)

  Splošen opis del in nalog glede na področje dela:

  • pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti NOE,
  • skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela NOE,
  • pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja, ki ga pokriva NOE, pisanje zapisnikov,
  • spremljanje zakonodaje s področja dela NOE,
  • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela NOE,
  • pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela NOE,
  • oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih in programih s področja dela,
  • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

  Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

  • sodelovanje pri razvoju kadrovskega sistema UNIS, pomoč pri administraciji sistema, odpravljanje tekočih napak,
  • sodelovanje na slovenskih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih.

  Pogoji za opravljanje dela:

  • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
  • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
  • visokošolska strokovna izobrazba ali
  • visokošolska univerzitetna izobrazba,
  • aktivno znanje svetovnega jezika

  Druga zaželena znanja/sposobnosti:

  • programiranje spletnih aplikacij z ogrodji Javascript (AngularJS)

  Delovno mesto Razvojni sodelavec - H017006 (42. pl. raz.)

  Splošen opis del in nalog:

  • uvajanje in preskušanje znanih, opisanih metod in postopkov,
  • razvoj novih metod in postopkov,
  • sodelovanje pri pripravi programa raziskovalnega dela,
  • izdelava strokovnih analiz, poročil in elaboratov, meritev, preizkusov za potrebe raziskovalnorazvojnih nalog,
  • strokovno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki,
  • pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalnorazvojnega in strokovnega dela
  • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
  • publiciranje razvojnega dela doma in v tujini,
  • sodelovanje na znanstvenoraziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
  • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
  • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

  Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

  • sodelovanje pri razvoju kadrovskega sistema UNIS, pomoč pri administraciji sistema, odpravljanje tekočih napak,
  • sodelovanje na slovenskih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih  projektih.

  ​​​​​Pogoji za opravljanje dela:

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
  • magistrska izobrazba,
  • aktivno znanje svetovnega jezika.

  Druga zaželena znanja/sposobnosti:

  • izvolitev v naziv razvojni sodelavec oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv,
  • programiranje spletnih aplikacij z ogrodji Javascript (AngularJS).
    

  Več informacij o prostih delovnih mestih: Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100 in Razvojni sodelavec - H017006.

  Rok za prijavo je 15. november 2022. Kandidati/-ke lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov kadrovska.famnitiam@upr.si


         torek, 25. oktober 2022 PODELITEV CERTIFIKATOV ZA USPEŠNO OPRAVLJENO DELO TUTORK ŠTUDENTK IN TUTORJEV ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/22

         Tutorski sistem na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) že več let uspešno pomaga premagovati izzive tako pri študijskih kot tudi praktičnih življenjskih izzivih, s katerimi se srečujejo študentje. V lanskem študijskem letu je na UP FAMNIT delovalo kar 27 tutorjev, večina od njih pa je bila pripravljena pomagati tudi študentom iz tujine pri spopadanju z vsakodnevnimi težavami. Veliko tutorjev je s svojim doprinosom prispevalo tudi k promociji fakultete na raznih predstavitvah za srednješolce, informativnih dnevih in drugih dogodkih. 

             

         Med njimi je bil tudi študent Biopsihologije na 2. stopnji, Matija Zagoranski , ki je sicer tutor tudi v letošnjem študijskem letu, in je na podelitvi certifikatov v svojem govoru izpostavil prvo vlogo tutorjev ob prihodu bruck in brucev: »Za nove študente smo najboljši prijatelji preden spoznajo najboljše prijatelje.«

         Ker vložen trud in številne ure, ki so jih tutorji namenili študentom, niso nekaj samoumevnega, smo jim včeraj, 24. oktobra 2022, ob 12. uri, v Avli fakultete podelili certifikate o uspešno opravljenem tutorskem delu za študijsko leto 2021/22.  

         Certifikat za opravljeno tutorsko delo v študijskem letu 2021/2022 prejme 19 aktivnih študentov, to so:

         • MIHAIL FILIPOVSKI, študent univerzitetnega študijskega programa Bioinformatika,
         • INGA RAIČ, NADEEN AL HAWAMDEH, ELENA SPIROVA in PAVLE MIHAILOVSKI, študentke in študent univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informatika,
         • KAROLINA TRAJKOVSKA in MILAN MILIVOJČEVIĆ, diplomantka in diplomant univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informatika,
         • DOROTEA REDŽEPI inNEVENA STOJNIĆ, študentka univerzitetnega študijskega programa Matematika,
         • AJLA ŠEHOVIĆ, diplomatka študijskega programa Matematika,
         • SINOLICHKA NAUNOVSKA in EVA KREBL, študentki univerzitetnega študijskega programa Biopsihologija,
         • MATIJA ZAGORANSKI, študent magistrskega študijskega programa Biopsihologija,
         • CITA JENKO, študentka magistrskega študijskega programa Psihologija,
         • MARUŠA PENCA KOCJAN, MOJCA PUNGERČAR in ZALA HORVAT, študentke univerzitetnega študijskega programa Varstvena biologija,
         • LUKA DUNIŠ, magister Varstva narave,
         • ARSEN MATEJ GOLUBOVIKJ, študent magistrskega študijskega programa Podatkovna znanost.

         Za njihovo delo in za vse ure, ki so jih namenili študentom skozi preteklo študijsko leto, se iskreno zahvaljujemo in jim želimo veliko uspehov še naprej.  

             

              

              

              

              

          b   

               


         četrtek, 20. oktober 2022 Žiga Velkavrh, nov doktor znanosti

         Danes, 20. 10. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

         Žiga Velkavrh, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Behavioral traits across time and countries: essays on indirect reciprocity, deception and nationality, pod mentorstvom prof. dr. Klavdije Kutnar in somentorstvom izr. prof. dr. Aljaža Uleta.

         Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


         četrtek, 20. oktober 2022 Promocija doktoric in doktorjev znanosti Univerze na Primorskem

         Rektorica Univerze na Primorskem je v četrtek, 20. oktobra 2022, v Armeriji UP, na slovesnosti promovirala 11 doktoric in doktorjev in znanosti, ki so svoje doktorske disertacije zagovarjali med marcem in oktobrom 2022. Do sedaj je doktorski študij na UP zaključilo 307 študentov.

         Med novo promoviranimi doktorji znanosti je tudi Aleksandar Tošić, asistent in raziskovalec na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehhnologije. Na UP Famnit je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Tradeoffs in using blockchain technology for security, privacy, and decentralization: theoretical and empirical perspectives / Empirična študija uporabe tehnologije veriženja blokov v obstoječih sistemih in arhitekturah« pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča in somentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

         Povzetek doktorske disertacije
         Disertacija predstavlja štiri prispevke znanosti na področju porazdeljenih sistemov. Študija vsebuje teoretična izhodišča in empirične rezultate uporabe tehnologije veriženja blokov v različnih domenah. Rezultati vključujejo nov mehanizem za dosego konsenza, ki temelji na preverljivih funkcijah zakasnitve, postopek za detekcijo anomalij v grafovskih omrežjih, decentralizirano ogrodje za večigralske igre in izboljšave pri varnosti in zasebnosti brezžičnih senzorskih omrežjih.

         Iskrene čestitke vsem doktoricam in doktorjem znanosti!          


         četrtek, 20. oktober 2022 Uspešen zaključek mednarodne konference »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education« na UP FAMNIT

         V sredo, 19. oktobra 2022, je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) potekal zaključni dogodek Erasmus+ projekta GrowthMinds – mednarodna konferenca »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education«.

         Na dogodku so visokošolski, osnovnošolski in srednješolski učitelji, šolski svetovalni delavci ter izobraževalci odraslih imeli priložnostspoznati različne metode, orodja in dobre prakse pri poučevanju študentov različnih smeri ter se udeležiti različnih vsebinskih diskusij na temo razvojne miselnosti.

                           

         Več o programu konference lahko preberete tukaj.

         Kaj je razvojna miselnost in zakaj je pomembno, da jo krepimo pri študentih?

         Osebe z razvojno miselnostjo (t.i. growth mindset) v večji meri kot tiste s fiksno miselnostjo verjamejo, da se njihove sposobnosti lahko spreminjajo, so bolj pripravljene na spopadanje z izzivi in dlje časa vztrajajo kljub neuspehom. Dosedanje izkušnje kažejo, da se razvojno miselnost pri študentih da krepiti z različnimi načini.

         Študenti z razvojno miselnostjo iščejo boljše povratne informacije, dlje vztrajajo, bolje se spoprijemajo s spremembami in razvijejo boljše samo-regulacijske spretnosti. Razvojna miselnost se povezuje tudi z blagostanjem, nižjimi nivoji stresa, prosocialnim vedenjem in drugimi ugodnimi psiho-socialnimi izidi.

         Visokošolski učitelji ter drugi, ki zagotavljajo učne izkušnje za študente, imajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju spodbudnega in vključujočega okolja zanje. Učitelji lahko z različnimi pristopi pomagajo svojim študentom ne samo uspeti, temveč jim tudi verjeti, da njihov uspeh izhaja iz truda in uporabe učinkovitih (učnih) strategij.

         GrowthMinds projekt

         Dvoletni GrowthMinds projekt, ki ga vodi predstojnik Centra za pozitivno psihologijo doc. dr. Kristijan Musek Lešnik in se je pričel 1. novembra 2020, vključuje pa univerzitetne učitelje in študente, za katere so bili oblikovane posebne izobraževalne vsebine in treningi.

         Nosilni partner projekta je UP FAMNIT, sodelujoči partnerji pa so še STEP Inštitut Zavod za psihologijo dela in podjetništvo (Slovenija), Balıkesir University (Turčija), University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureş (Romunija) in University of Klagenfurt (Avstrija).

         Sofinancira ga Evropska unija v okviru programa Erasmus+ KA203 - programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

                             


         sreda, 19. oktober 2022 Prvo predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2022/23

         Vabimo vas na prvo letošnje predavanje z naslovom

         »O golobih in golobnjakih«,

         ki bo v sredo, 26. oktobra 2022, ob 18.00,
         v Veliki predavalnici 3 (UP FAMNIT, Glagoljaška 8) in prek ZOOM povezave.

         Predaval bo dr. Primož Šparl (UL PeF, UP IAM in IMFM).

         V okviru predavanja si bomo ogledali precej preprost princip s področja kombinatorike, ki mu rečemo Princip golobnjaka, znan pa je tudi pod imenom Dirichletov princip (čeprav naj bi princip prvi obravnaval že Leurechon, več kot 200 let pred Dirichletom). V svoji najbolj preprosti obliki princip pravi naslednje: če v nek dani nabor golobnjakov spravimo več golobov, kot imamo golobnjakov, bomo imeli v vsaj enem golobnjaku vsaj dva goloba. Ker gre za nekaj tako »zelo očitnega«, se zdi, da ta princip za kakšne netrivialne matematične uganke in probleme ni uporaben. Ogledali si bomo nekaj primerov, ki pokažejo, da je to precej daleč od resnice.

         O predavatelju:

         Dr. Primož Šparl je na področju matematike diplomiral (leta 2002) in nato doktoriral (leta 2007) na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bil v letih od 2012 do 2016 tudi predstojnik Oddelka za matematiko in računalništvo, poučuje bodoče učitelje matematike. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov in uporabo algebrskih orodij pri njihovem študiju.

         >>> ZOOM povezava za vsa predavanja <<<

         Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.

         O matematičnih izletih 

         Živimo v času, ko so izjemni tehnološki dosežki vsakomur dostopni zgolj s pritiskom na gumb in smo kar nekako ponosni, da nam ni treba nič vedeti o njiho­vem delovanju. Tako zlahka pozabimo na tisočletna odkritja matematikov: filozofov, zvezdogledov, zemljemercev, inženirjev, kozmologov, ekonomistov, računalničarjev in drugih, katerih spoznanja oblikujejo današnji svet.

         Ali je sploh še mogoče mladim približati pravo matematiko - ta čudoviti jezik idej, ustvarjalnosti in domišljije – ko pa se zdi, da je za dijake pomembno le še rutinsko reševanje maturitetnih nalog brez kakršnegakoli razumevanja časa in okolja, v ka­terem matematika nastaja? Seveda! Na Izletih v matematično vesolje izbrani predavatelji z najrazličnejšimi temami nagovarjajo tudi tiste, ki o tem dvomijo.

         Letos se bo izvajal že štirinajsti cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v svetu. Predavali bodo izkušeni predavatelji, ki so povezani z našo fakulteto. Na prvem predavanju bo tekla beseda o tem, kako uporabno je preprosto načelo, ki ga lahko ponazorimo z golobi in golobnjaki, pri dokazovanju netrivialnih matematičnih ugank. Naslednje predavanje bo namenjeno Rubikovi kocki. Nato se bomo ukvarjali s preprostimi diskretnimi objekti, ki jim rečemo grafi. Sledilo bo predavanje o uporabi matematike pri oblikovanju grafičnih in drugih uporabniških vmesnikov. V naslednjem predavanju bomo analizirali, kaj se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu. Za konec se bomo spraševali, kako vemo, kaj vemo.

         Že štirinajsto leto zapored bomo na poljuden način odkrivali starodavne in sodobne matematične koncepte ter njihovo uporabnost v različnih vejah znanosti, naravoslovja in družboslovja.

         Vljudno vabljeni!


         ponedeljek, 17. oktober 2022 REKTORIČIN DAN 2022

         Tudi letos bomo Rektoričin dan (19. 10. 2022) obeležili s športnimi in družabnimi aktivnostmi. Zaposleni na UP bomo ta dan imeli na voljo bogat program delavnic, pohodov, izletov in drugih srečanj, na katera so vabljeni tudi študenti. 

         PROGRAM:

         ŠPORTNO 

         • Jutranja joga s ŠportUP: (Težavnost: 2) 

         Jutranja joga, s katero lahko začnete dan. Dvorišče Armerije ali v primeru slabega vremena oz. prevelikega števila prijavljenih bo aktivnost izvedena na UP FM (P6),  ob 8.00.  Prijava 

         • Sprehoda ob morju od Kopra do Izole (in nazaj): (Težavnost: 1) 

         Sproščen sprehod do Simonovega zaliva z možnostjo vodenega ogleda Arheološkega parka ALI sproščen sprehod do Simonovega zaliva z možnostjo vodenega ogleda stavbe InnoRenew CoE.  

         Zbirališče bo ob vstopu na makadamsko parkirišče v Žusterni ob 9.30.  Prijava 

         • Sprehoda ob morju od Turistice do Pirana (in nazaj), z ogledom Akvarija: (Težavnost: 1) 

         Sproščen sprehod do Pirana z možnostjo ogleda Akvarija. Zbirališče bo na parkirišču ob Turistici ob 9.30.  Prijava 

         • Pohod Tinjan s Šport UP: (Težavnost: 3 | cca. 2,5h) 

         Krožni sprehod po poti na Tinjan. Zbirališče bo na parkirišču pri pokopališču v vasi Dekani ob 9.30. Prijava 

         • Kolesarski izlet po Parenzani od Kopra do Pirana (in nazaj): (Težavnost: 3) 

         Kolesarski izlet od Kopra do Pirana, z možnostjo ogleda Akvarija in nazaj. Obvezna je popolna oprema. Zbirališče bo pred stavbo UP ob 9.00 (možna kombinacija z jogo) in v Žusterni ob 9.15. Prijava 

         KULTURNO - DRUŽABNO:

         • Terapevtska čajanka ob branju poezije (od 9.00 do 10.30, avla Armerije UP): Srečanje Knjižnega kluba UP bo potekalo v obliki čajanke, na kateri bomo kaj prebrali in si prisluhnili, namen srečanja pa je, da preživimo nekaj časa v kavarniškem vzdušju... v družbi knjige, seveda. 
         • Delavnica UPreplet (Prostovoljstvo UP) (od 10.30 do 12.30 v avli Armerije UP): Rokavčki pomagački so pleteni ali kvačkani kvadrati velikosti 30 x 30 cm, ki se jih nato zašije v tubo, našije gumbe in druge okraske. Namenjeni so osebam z demenco, saj jih pomirjajo in pomagajo pri terapijah, blagodejnost je potrjena s strani Društva Spominčica, ki jih tudi sprejema po dogovoru. Rokavčke lahko izdelujete ves čas, lahko  pa začnete in nato predate naslednjemu ali pa se le ustavite ob ustvarjanju in poklepetajte ob kavi in čaju. 
         • Turnir družabnih iger (od 10.30 do 12.30 v Sejnih sobah  Armerije UP): V prostoru bodo potekala tekmovanja v activityju in taroku.  
         • UPdate (od 10.00 do 11.00, različne lokacije): prijavite se lahko na klepet s sodelavkami ali sodelavci. Po zaprtju prijav bomo oblikovali skupine, na mail boste prejeli uro in lokacijo srečanja, kjer boste spoznali 3 sodelavke ali sodelavce UP in z njimi poklepetali – pustite se presenetiti. Če pogovor ne bo stekel, vam bodo pomagale pogovorne kartice. 
         • Ponovitev premiere PEF Teatra (od 19.30 do 20.30) v Centru mladih Koper. Napoved predstave: V premožni družini se prepletajo prijateljstvo, sovraštvo, ljubezen, ljubosumje in spletke. Po pretresljivem dogodku detektiv preiskuje primer in ga poskuša rešiti. Katera ženska ima dovolj velik motiv? Je zločin zakrivilo več žensk? Je sploh katera kriva?  Predstava je prirejena je po francoskem filmu z istoimenskim naslovom, pripravili pa so jo študenti UP PEF. Vstopnina: prostovoljni prispevek. 

         Prijava 

         PREDAVANJA (ZOOM) IN KONFERENCA:

         • Luka, ŠportUP: O spancu (delavnica, od 13.00–14.00): Virtualna delavnica nas bo poučila o bioloških ritmih, ki pomembno vplivajo na kakovost spanca in posledično na nivoje energije v budnosti in dolgoročno na naše zdravje. Spoznali bomo tudi različne vrste spanca in njihov pomen.  

         Prijava 

         • Growth Mindset Teaching in (Higher) Education mednarodna konferenca. Udeležba je brezplačna, dogodek pa je namenjen vsem višješolskim učiteljem. Program je celodnevni, lahko pa se udeležite le nekaj predavanj. Več o projektu na www.unigrowthminds.eu

         Prijavnica in program dogodka sta na voljo na povezavi

         DAN POTEM: DODATEN DOGODEK 20. OKTOBRA 2022 

         Ob svetovnem dnevu etike, ki ga obeležujemo 20. oktobra, Komisija UP za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (KER) organizira dogodek, namenjen predvsem višanju etične zavesti. Na njem želijo poudariti vsebine, ki ob vlaganju vlog na KER največkrat povzročajo težave. Dogodek je namenjen vsem zaposlenim UP, predvsem tistim, ki ste ali še boste oddajali vloge.  Več >> TUKAJ. 

          


         petek, 14. oktober 2022 Najdi.se – spletni most do destigmatizacije duševnih stisk med mladimi

         Mladi se v odraščanju soočajo z najrazličnejšimi izzivi. Normalizacija teme duševnega zdravja je med mladimi ključnega pomena, saj že vsak četrti izkuša duševne stiske. Kar 50-odstotkov vseh duševnih motenj se začne do 14. leta, 75-odstotkov pa pred 25. letom starosti. Raziskovalka Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM, dr. Nuša Zadravec Šedivy, pravi, da se mladi neradi odločajo za iskanje pomoči, saj se velikokrat soočajo z občutki sramu in strahovi o nerazumljenosti. Se pa velikokrat obrnejo na posameznike, s katerimi imajo najtesnejše stike.

         Za reševanje duševnih stisk je nujna preventiva, ki je lahko zelo učinkovita. Mladi si želijo pridobiti pravih kompetenc za samopomoč in nudenje podpore sovrstnikom, predvsem pa si želijo izenačenja obravnave duševnih in fizičnih tegob – tudi v smislu financiranja, saj je do strokovnjakov za obravnavo duševnih stisk izjemno težko priti. Zato so mnenja, da je internet odlično orodje, kjer lahko pridobijo informacije s področja duševnega zdravja, z digitalnimi vsebinami pa se lahko hitro in učinkovito obrnejo tudi po pomoč, “s tem pa se presegajo tradicionalne metode in razvijajo nove možnosti preventivnih aktivnosti,” pojasnjuje dr. Nuša Zadravec Šedivy.

         Spletna platforma Najdi.se predstavlja digitalno motivacijsko vstopno točko za reševanje duševnih izzivov mladih. Platforma je del projekta Najdi.se, s katerim se na pozitiven in motivacijski način pristopa k promociji in varovanju duševnega zdravja ter destigmatizaciji duševnih stisk med mladimi.

         S pomočjo Samo Iskalnikainovativnega spletnega orodja za samoaktualizacijo, lahko mladi na platformi raziščejo izpovedi vrstnikov in se skozi poistovetenje lažje soočajo s svojimi občutki in situacijami, v katerih so se znašli. Samo Iskalnik, glede na njihove odgovore, ponudi konkretne rešitve – predlog zapisa na temo težave in pogovor s strokovnjakom ali društvom, specializiranim za njihove težave.

         Spletna platforma Najdi.se je povezana še z Instagram profilom @dusozlom, katerega gonilna sila so študentke psihologije Zoja Anžur, Urša Likar in Tinkara Prosenc. Zoja je povedala, “namen profila je grajenje skupnosti mladih, ki prispevajo izjave, zgodbe, anonimno izpostavijo izzive in težave. Naša naloga pa je, da te zgodbe, stiske, izzive osvetlimo, nudimo oporo in pomoč ter jim želimo pokazati, da niso sami in da nam je mar za njih.”

         Spletna platforma je bila realizirana s pridobitvijo sofinanciranja Ministrstva za javno upravo, Sklada za nevladne organizacije (NVO). Vodilna partnerja sta Zavod VOZIM in Mladinski center Dravinjske doline, kot pridružena partnerja pa sta pri snovanju platforme sodelovala še UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora in NIJZ.

         UP Slovenski center za raziskovanje samomora je pri oblikovanju spletne platforme sodeloval s strokovnimi usmeritvami pri vsebinskih vprašanjih, v načrtu pa je tudi sodelovanje pri drugih aktivnostih projekta v prihodnje.

         Spletna platforma najdi.se // Instagram profil @dusozlom // Video predstavitev delavnic za mlade: https://www.youtube.com/watch?v=ci1XRElHCoQ

              

         Grafike je ustvarila agencija Luna TBWA, s pomočjo orodja Midjourney, ki ga poganja umetna inteligenca.


         četrtek, 13. oktober 2022 MATCOS-22 – Srednjeevropska konferenca o uporabnem teoretičnem računalništvu

         V prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) se je danes, 14. oktobra 2022, uspešno zaključila konferenca MATCOS-22 Srednjeevropska konferenca za uporabno teoretično računalništvo (angl. The Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science). Dvodnevni dogodek sta organizirala UP Inštitut Andrej Marušič in UP FAMNIT v sodelovanju z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE.

                            

         MATCOS-22 je bil izveden kot del 25. multikonference o informacijski družbi (25th Multi-Conference on Information Society), ki je potekala od 10. do 14. oktobra 2022 v Ljubljani.

                               
                     Udeležence MATCOS-22 je nagovoril tudi dekan UP FAMNIT, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović

         Za obseg konference so si zadali dva cilja – zbrati ideje in rešitve s področja teoretičnega računalništva, ki so lahko neposredno uporabljene v realnih aplikacijah in zbrati teoretične rezultate, ki temeljijo na takšnih idejah, da bi jih bilo mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih problemov. Poseben poudarek je bil na uporabi v aplikacijah, kot so simulacija, bioinformatika, digitalna obdelava signalov in slik, podatkovna znanost, digitalna forenzika, logistika, pametni domovi/mesta in IoT (angl. Internet of Things).

                              
                                    Prof. dr. Andrej Brodnik, sopredsednik programskega odbora MATCOS-22

         »Tudi letos smo, tako kot lani, uvedli redne in kratke prispevke in na ta način omogočili večje število udeležencev in medsebojno izmenjavo idej. Program je vključeval skupno kar 32 prispevkov (11 rednih in 21 kratkih), predstavitve pa so potekale v dveh vzporednih sekcijah, da bi udeleženci imeli dovolj časa za razpravo. Veseli nas, da je bilo del konference več kot 40 udeležencev, ki so prispevali h kreativni atmosferi dogodka,« je povzel izr. prof. dr. Rok Požar, predsednik Organizacijskega odbora MATCOS-22.

                           

         Letošnji vabljeni govorec je bil prof. dr. György Turán z Univerze Illinois v Chicagu in Raziskovalne skupine za umetno inteligenco na Univerzi v Szegedu. V predavanju z naslovom »Interpretability of deep-learned error-correcting codes« je odgovarjal na vprašanja o tem, ali se kode za popravljanje napak, ki so danes pogosto ustvarjene z globokim učenjem, razlikujejo od tistih tradicionalnih, katerih obstoj je dokazal C. Shannon leta 1948.

                                                         Skupinska fotografija organizatorjev in udeležencev MATCOS-22

         Za podrobnejše informacije o konferenci obiščite spletno stran konference: http://matcos.iam.upr.si.


         sreda, 12. oktober 2022 Zagovor doktorske disertacije študenta Žige Velkavrha

         Žiga Velkavrh, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Behavioral traits across time and countries: essays on indirect reciprocity, deception and nationality, pod mentorstvom prof. dr. Klavdije Kutnar in somentorstvom izr. prof. dr. Aljaža Uleta.

         Zagovor bo potekal v četrtek, 20. 10. 2022 ob 15. uri v predavalnici Famnit-VP2 in prek IKT orodja Zoom:

         https://upr-si.zoom.us/j/85053548014?pwd=RmIzdFY0cXI1SThDYk13TE96SGYzUT09

         Meeting ID: 850 5354 8014

         Passcode: 365102

         Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT v prihodnjih dneh.

         Vljudno vabljeni!


         sreda, 12. oktober 2022 Preizkusno predavanje dr. Karla Ferjančič

         Dr. Karla Ferjančič bo imela v četrtek, 20. oktobra 2022 ob 8:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Matematika«.

         Predavanje z naslovom »Konstrukcija gibanj z Euler-Rodriguesovim ogrodjem PH krivulj« bo potekalo v predavalnici Famnit-MP1.

         Vljudno vabljeni k udeležbi.


         sreda, 12. oktober 2022 DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ

         Včeraj se je uspešno zaključilo izobraževanje »DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ«, ki je potekalo med 1. in 11. oktobrom 2022, v živo na UP FAMNIT in prek aplikacije ZOOM.

         Izobraževanje je bilo del nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga izvedli na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

         Profesionalno usposabljanje DIGI-MAT je bilo vsebinsko razdeljeno na tri teme, ki so jih sodelujočim predstavili izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, prof. dr. Martin Milanič, prof. dr. Štefko Miklavič in doc. dr. Nino Bašić..

         Usposabljanje pa je bilo izvedeno v kombinirani obliki, in sicer dva dneva po 5 ur v živo in dve Zoom srečanji po 3 ure.

                  
                    Predavanje prof. dr. Martina Milaniča                                   Predavanje doc. dr. Nino Bašića

         »Letos smo na Oddelku za matematiko prvič organizirali seminar za osnovnošolske in srednješolske učitelje matematike »DIGI-MAT: Obravnava učnih vsebin s pomočjo digitalnih orodij«, kjer so se udeleženci spoznali z osnovami kriptografije, kombinatorike in uporabe programskega jezika Python. Eden od namenov izobraževanja je povezovanje učiteljev matematike na celotni izobraževalni vertikali - torej od osnovne šole do fakultete. Na ta način si lahko izmenjamo izkušnje, izpostavimo morebitne težave in iščemo rešitve. Prvi odzivi udeležencev so pozitivni, tako da se že veselimo bodočih izvedb«, je povzela dr. Ana Zalokar, koordinatorica izobraževanja.

         Po sistemu KATIS (Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovniih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023) so udeleženci za opravljeno izobraževanje prejeli 1 točko.

         Natančen program usposabljanja je dostopen tukaj.   

              


         ponedeljek, 10. oktober 2022 USPEŠEN SKOK V NOVO ŠTUDIJSKO LETO - ŠTARTUP

         V soboto, 8. oktobra 2022, se je v Obmorskem parku Žusterna odvijal že drugi ŠtartUP - družabno-športni dogodek, namenjen dobrodošlici vsem študentkam in študentom Univerze na Primorskem.  

         Dogodek je namenjen spoznavanju bruck in brucev s starejšimi študenti in medsebojnim spoznavanjem, bolj osebnemu pristopu do študentov, saj so jim prisotne strokovne kontaktne službe, ki so v stiku s študenti skozi celoten študij (mednarodne službe, referati) predstavile vsebine, ki jim bodo pomagale pri študiju. Nenazadnje se je dogodka udeležilo tudi pedagoško osebje, tako so lahko navezali osebne stike, ki so zaradi manjših skupin, prednost študija na Univerzi na Primorskem.  

                           

         Nataša, vodja mednarodne pisarne na Turistici, je povedala, da se ji zdijo taki dogodki "odlična priložnost za povezovanje in spoznavanje študentov in zaposlenih in to ne le znotraj posameznih članic, ampak na ravni celotne univerze. Predvsem pa prek socialnih, športnih in družabnih iger na zanimiv in zabaven način spoznati možnosti vključevanja v dejavnosti univerze in njenih članic ter v obštudijske dejavnosti, ki jih ponujajo razna društva. Toliko bolj je to pomembno in potrebno po zadnjih dveh letih pandemije, ko smo se že skoraj navadili na to razdaljo. Upamo in želimo si, da bo to leto končno drugačno in se bomo vrnili v stare tirnice, ko so taki dogodki bili redno na sporedu." 

         Doc. dr. Mike Burnard, koordinator programa Podatkovne znanosti na UP FAMNIT poudarja, da je  “dogodek ŠtartUP tudi priložnost za profesorje in asistente, da spoznajo svoje študente in okrepijo vezi med sodelavci iz članic.” 

         Ob pedagoških članicah in inštitutu UP, so se predstavili tudi centri in enote univerze, ki so namenjeni tudi sodelovanju s širšo skupnostjo in povezovanjem vsebin univerze z okoljem.  

         UP Inštitut Andrej Marušič (IAM) je predstavil akcijo “Prekolesarimo svet” (Cycle Around The Globe), katere cilj je prekolesariti obseg Zemlje in s tem, ozaveščati o prevenciji samomora ter tako na dogodku nabral kar 200 km za namen akcije in udeležence poučil o znakih in načinih prepoznavanja stiske.

         Letošnja novost je bilo vabilo lokalnim društvom in organizacijam, da se na dogodku predstavijo  - tako dobijo priložnost predstavitve aktivnosti, nabor novih članov ali pa novih obiskovalcev. Izjemno veseli smo, da je več kot 20 lokalnih društev in organizacij  prepoznalo dogodek kot priložnost za predstavljanje študentom in prepoznalo doprinos, ki ga ima študentska populacija v obmorskim mestih. Lep odziv smo prejeli tudi od lokalnih podjetij, ki so donirala darila za srečelov.  

                           

         Stojnice so bile sicer ponujene s simbolično kotizacijo, ki pa je bila v celoti in neposredno nakazana društvu Palčica Pomagalčica, tako je imel dogodek tudi humanitarno noto.  

         Letos je več kot 400 študentk in študentov obiskalo dogodek, sprejelo pa jih je več kot 100 zaposlenih in predstavnikov društev, tako je bila dobrodošlica resnično množična in je obogatila dogajanje v novem Obmorskem parku Žusterna.   

         Študentka Naja iz UP FTŠ Turistica je izpostavila "dogodek mi je zares všeč, ogromno je dogajanja, veliko je novih stvari s katerimi sem se seznanila”. Lana iz UP PEF je pohvalila, "... zelo dobra organizacijo dogodka ter vse pripravljene aktivnosti točk na katerih smo nabirali žige za sodelovanje v Srečelovu UP". 

         Katja Kosem, predsednica Študentskega sveta UP FTŠ in predsednica Študentskega sveta UP se je na dogodku aktivno pridružila stojnici UP FTŠ, ki je za študente oblikovala informativen in zabaven kviz o turizmu, da preverijo brucke in bruce, kaj so se naučili na uvodnih dnevih. “Pripravili smo tudi igro, kjer moraš v eni minuti spakirati kovček skupaj z kartončkom kjer navedeš svojo sanjsko destinacijo in kaj “ne-materialnega” bi s s sabo vzel na to destinacijo. Je aktivnost, ki je privabila največ študentov”.  

         Vsem študentkam in študentom želimo uspešen začetek, potek in zaključek študijskega leta 22/23! 

                           

                             

                             

                             

                            

                            


         četrtek, 6. oktober 2022 Mednarodna konferenca InnoRenew CoE 2022

         O KONFERENCI

         Mednarodna konferenca InnoRenew CoE 2022 »Na novo premišljene stavbe in materiali za trajnostno prihodnost« ponuja forum na temo obnovljivih materialov ter njihove uporabe pri ustvarjanju zdravih in trajnostnih zgradb. Sestavljena je iz petih tematskih sklopov:

         • Okolju prijazni in energetsko učinkoviti materiali ter prakse za izboljšanje grajenega okolja

          Izboljšave obdelave materialov in oblikovanja izdelkov v vseh fazah življenjskega cikla stavbe za zmanjšanje škode in povečanje učinkovitosti.

         •  Trajnost v grajenem okolju: Izzivi in rešitve

          Ovire in priložnosti za gradnjo z obnovljivimi materiali, od krožnosti do arhitekture, ocene učinka in še več.

         •  Najsodobnejše rešitve za načrtovanje in ocenjevanje stavb

          Tehnologije za optimizacijo načrtovanja stavb, trajnostno upravljanje gradnje in spremljanje življenjske dobe, vključno z informacijskim modeliranjem stavb (BIM), digitalnim dvojčkom, senzorsko tehnologijo, internetom stvari (IoT), oceno življenjskega cikla (LCA) in izračunom stroškov življenjskega cikla (LCC).

         •  Grajeno okolje za dobro počutje

          Materiali, oblikovanje, tehnologije in promocijske dejavnosti za izboljšanje telesnega ter duševnega zdravja.

         •  Premostitev vrzeli med raziskavami in družbo

         Interdisciplinarne raziskave, študije primerov, prenos znanja, študije sprejemanja, industrijske prakse, oblikovanje politike, komunikacijske strategije in vse, kar je vmes in prispeva k usmerjanju družbe v trajnostno prihodnost.

          V okviru konference bo potekala okrogla miza o Evropskem letu mladih 2022.

         Konferenca je tako priložnost za celovito izmenjavo znanja in razpravo o nastajajoči vedi o obnovljivih materialih, namenjenih razvijanju grajenega okolja, ki ugodno vpliva na človekovo zdravje in okolje, pa tudi o inovacijah na tem področju.

         Pomembni datumi

         • Rok za oddajo povzetkov 31. avgust 2022
         • Rok za registracijo 1. november 2022
         • Rok za plačilo registracije 4. november 2022
         • Mednarodna konferenca InnoRenew CoE 2022

         Pozziv za oddajo povzetkov

         Poziv za oddajo povzetkov

         Povzetke predstavitev za IRIC2022, ki so v okviru petih tematskih sklopov in ne presegajo 300 besed, sprejemamo do 31. avgusta 2022.

         • Okolju prijazni in energetsko učinkoviti materiali in prakse za izboljšanje grajenega okolja
         • Trajnost v grajenem okolju: Izzivi in rešitve
         • Najsodobnejše rešitve za načrtovanje in ocenjevanje stavb
         • Grajeno okolje za dobro počutje
         • Premostitev vrzeli med raziskavami in družbo

          Povzetke pripravite s pomočjo predloge in jih oddate na tej povezavi.

         Osrednji nagovor

         prof. dr. Thomas Brudermann  

         Thomas Brudermann je izredni profesor na Univerzi v Gradcu. Deluje na interdisciplinarnem področju raziskav trajnosti in inovacij, pri čemer se osredotoča na procese sprejemanja odločitev, povezanih s prehodi na trajnostni razvoj in podnebno psihologijo. Magistriral je iz informatike in doktoriral iz psihologije. 

         Thomas sodeluje tudi z nacionalnimi in mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami, med drugim z Mednarodnim inštitutom za uporabno sistemsko analizo, Dunajsko univerzo za ekonomijo in poslovanje ter Univerzo v Celovcu. Bil je gostujoči raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za okoljske raziskave na Japonskem in gostujoči član fakultete na Azijskem tehnološkem inštitutu na Tajskem. 

         Kraj

         Konferenca bo potekala v novi stavbi inštituta InnoRenew CoE v Izoli. Naslov: Livade 6a, 6310 Izola, Slovenia 

            

         Registracija

         • Celotna registracija: €150
         • Za študente: €75
         • Konferenčna večerja: €60
         • Cene vključujejo DDV.

         Registracija bo možna do 1.novembra 2022, 23:59 CEST.

         Plačilo

         Plačilo mora biti izvedeno z bančnim nakazilom. Kopija bančnega nakazila mora biti priložena pri registraciji.

         Informacije za bančno nakazilo:

         • Ime imetnika računa: InnoRenew CoE
         • Naslov imetnika računa: Livade 6a, SI-6310 Izola, Slovenija
         • Ime banke: NLB, d. d.
         • Naslov banke: Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenija
         • SWIFT: LJBASI2X
         • IBAN: SI56029220262173147
         • Referenčna številka: 00-00

         Pri plačilu v polje »Namen« navedite:

         • ime udeleženca/–ke
         • priimek udeleženca/–ke
         • naslov za izdajo računa (lahko je osebni naslov ali naslov organizacije. V primeru, da se izda račun na naslov organizacije je potrebno pripisati davčno številko organizacije).

         Rok za plačilo je 4. november 2022, 23:59 CEST.

         Račun boste prejeli po zaključeni konferenci.

         Namestitve in potovanje

         Hoteli v Izoli:

         Letališča:

         Prevozni ponudniki:

         Z letališča do Izole najlažje potujete s prevoznimi ponudniki, kot je GoOpti. Rezervacijo za prevoz lahko opravite neposredno v svojem hotelu. Cene so nižje, če je prevoz rezerviran vnaprej (1–2 meseca). Možen je tudi prevoz s taksijem.

         Avtobus ali vlak:

         • avtobusom lahko potujete do Izole.
         • Do Kopra, Trsta in Ljubljane se z lahko z vlakom pripeljete iz večine evropskih držav. Da pridete nato do Izole, pa potrebujete avtobusni ali kakšen drug prevoz.

         Sponzorji konference

         Bi radi povečali svojo prepoznavnost na interdisciplinarnem področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja? Postanite sponzor Mednarodne konference InnoRenew CoE 2022 in nam pošljite elektronsko sporočilo na conference@innorenew.eu.

         Sponzorski letak

         Znanstveni odbor

         Richard Acquah, Mateja Erce, Niki Hrovatin, Albert Kravos, Dean Lipovac, Han Lei, Nastja Podrekar Loredan, Sasikala Perumal, Faksawat Poohphajai, Lea Primožič, Nežka Sajinčič.

         Organizacijski odbor

         Elizabeth Dickinson, Gertrud Fabian, Lea Primožič, Amy Simmons.

         Organizatorji

         InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem.

         Kontaktne informacije 

         Morebitna vprašanja ali komentarje  sporočite po elektronski pošti na naslov conference@innorenew.eu.

         Pretekle konference

                  


         četrtek, 6. oktober 2022 Kako spodbuditi razvojno miselnost pri študentih? Vabljeni na mednarodno konferenco »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education« na UP FAMNIT

         V sredo, 19. oktobra 2022, bo od 9.00 do 16.30 v Avli Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) potekal zaključni dogodek Erasmus+ projekta GrowthMinds  mednarodna konferenca »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education«.

         Konferenca je namenjena vsem visokošolskim, osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem ter izobraževalcem odraslih.

         Natančen program konference je dostopen tukaj.

         Udeležba je brezplačna, potrebna je le prijava na tej povezavi.


         O projektu GrowthMinds

         Mednarodni projekt GrowthMinds, katerega nosilni partner je UP FAMNIT, obsega vrsto aktivnosti, s katerimi bodo lahko pedagoški delavci na univerzitetni ravni razvili nove kompetence za uporabo t. i. koncepta growth mindset (v prevodu: razvojne miselnosti) pri svojem delu.
         Cilj projekta je povečati kakovost učnega procesa z uporabo novih učnih tehnik, sofinancira pa ga Evropska unija v okviru programa Erasmus+ KA203 - programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

         Dvoletni projekt, ki ga vodi predstojnik Centra za pozitivno psihologijo doc. dr. Kristijan Musek Lešnik in se je pričel 1. novembra 2020, vključuje pa univerzitetne učitelje in študente, za katere so bili oblikovane posebne izobraževalne vsebine in treningi.

         Skupni delež sofinanciranja znaša 171.459 EUR.

         Sodelujoči partnerji na projektu so:

             


         ponedeljek, 3. oktober 2022 Študijsko leto začenjamo z do sedaj najštevilčnejšo generacijo Famnitovih študentk in študentov

         Študijsko leto 2022/23 smo pričeli s tradicionalno slovesnostjo, ki je letos potekala v objektu Livade 1.0 v Izoli, kjer so se zbrali vodstvo univerze in njenih članic, predstavniki občin slovenske Istre, predstavniki Študentskega sveta UP in Študentske organizacije UP. Dobrodošlico je vsem študentom najprej izrekla rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar.

         V Izoli so bili prisotni tudi študentje in študentke prvih letnikov dodiplomskih študijskih programov Sredozemsko kmetijstvo in Varstvena biologija, ki so po uradnem delu dogodka imeli srečanja s koordinatorji študijskih programov v sodobno opremljenih predavalnicah objekta.

         Bruce in brucke ostalih dodiplomskih programov smo zjutraj pričakali v Muzejskem parku pred UP FAMNIT v Kopru. Po skupinskem fotografiranju so se študentje napotili v predavalnice, kjer so skupaj s koordinatorji programov prek spletne povezave spremljali prenos iz izole v živo.

         Vse študente je preko video nagovora pozdravil tudi dekan UP FAMNIT, izr. prof. Ademir Hujdurović.


         Nagovor rektorice UP pred objektom Livade 1.0


         Skupinska fotografija Famnitovih bruck in brucev Varstvene biologije in Sredozemskega kmetijstva z dekanom UP FAMNIT
         pred objektom Livade 1.0


         Skupinska fotografija Famnitovih brucev in bruck s tutorji in tutorkami na Muzejskem trgu pred UP FAMNIT

         V imenu pričetka študijskega leta z modernim in bolj zelenim pristopom h komunikaciji s študenti, smo jim predstavili tudi aplikacijo STUDO, ki je namenjena vsem študentom in omogoča hiter in enostaven dostop do ključnih univerzitetnih informacij. Znotraj nje pa kot prva univerza v Sloveniji predstavljamo tudi digitalno študentsko izkaznico, s katero stopamo v bolj zeleno in trajnostno prihodnost.

         Po srečanjih s koordinatorji je sledilo druženje z letošnji tutorji in tutorkami, ki so študentom na voljo za reševanje morebitnih težav ter pomoč pri uvajanju v študentsko življenje.

         Dogajanje ob začetku novega študijskega nadaljujemo v soboto, 8. oktobra, ko bomo v Obmorskem parku Žusterna izpeljali dogodek Štart UP – športno-družabni dogodek za vse študente UP, kjer bodo potekale predstavitve različnih organizacij z Univerze ter iz lokalnega okolja, poskrbljeno pa bo tudi za glasbeni program in nagrade za uspešno opravljene aktivnosti na posameznih točkah.

         Še nekaj statistike

         Na UP FAMNIT pa smo pozdravili že 16. generacijo študentk in študentov, letos zopet najštevilčnejšo do sedaj.

         Uradni podatki o vpisu za študijsko leto 2022/2023 bodo sicer znani čez mesec dni, Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je po neuradnih podatkih vpisanih 933 študentk in študentov, od tega jih 440 prihaja iz tujine, kar predstavlja kar 47 odstotni delež. Tuji študentje prihajajo iz 27 držav, in sicer iz Severne Makedonije, Gane, Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Hrvaške, Rusije, Šrilanke, Ukrajine, Belorusije, Indije, Črne Gore, Združenih držav Amerike, Filipinov, Grčije, Španije, Madžarske, Bolgarije, Kitajske, Bangladeša, Estonije, Brazilije, Irana, Azerbajdžana, Uzbekistana, Poljske in Tunizije.

         V prvi letnik je v letošnjem študijskem letu prvič vpisanih 361 študentk in študentov. 278 jih je na dodiplomskih študijskih programih, 68 na magistrskih programih, na doktorskih programih pa je v prvi letnik prvič vpisanih 15 študentk in študentov.

         Vsem študentkam in študentom želimo uspešno, zanimivo, pa tudi zabavno študijsko leto!

          


         nedelja, 2. oktober 2022 Mladi raziskovalci so nas obiskali na delavnicah ob Evropski noči raziskovalcev 2022

         V petek, 30. 9. 2022, je potekala letošnja izvedba Evropske noči raziskovalcev, v sklopu katere je  Univerza na Primorskem za obiskovalce pripravila številne zanimive delavnice

         Dogodek se vsako leto odvija na pobudo Evropske komisije in je v letu 2022 financiran iz programa HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, v okviru ukrepov Marie Skłodowske Curie, in s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Letošnji projekt Evropska noč raziskovalcev 2022 (ENR2022) se je izvajal pod sloganom 'ZnAnosT za vsE' (akronim: ZATE).

         Delavnice so potekale od 8.00 do večernih ur na različnih lokacijah v Kopru (Rektorat Univerze na Primorskem, MuzejskI trg, UP Fakulteta za humanistične študije, UP Fakulteta za management), na Kozini (Mitski park Rodik), v Izoli (objekt Livade 1.0, InnoRenew CoE, Arheološki park Simonov zaliv, UP Fakulteta za vede o zdravju) in v Piranu (Center znanosti Univerze na Primorskem, Akvarij Piran).

         V Kopru so se v družbi naših raziskovalcev UP Famnit spoznavali z izgledom notranjosti najbolj prodajane mehanske uganke/igrače na svetu - Rubikove kocke. Predstavili smo jim tudi pravilne in nepravilne poliedre, s poudarkom na simetričnih, ki so v očeh matematikov še posebej zanimivi.

         V sklopu delavnice 'Štekam se' smo jih ozaveščali tudi o pomembnosti varovanja duševnega zdravja in zdravega življenjskega sloga.

         V objektu Livade 1.0 v Izoli pa so mladi entuziasti skupaj s Famnitovimi raziskovalci razkrinkali nevidne divje živali v našem okolju in spoznavali aromatične rastline ob upoštevanju okoljskih in ekoloških značilnosti sredozemskega pridelovalnega območja.

         Več o delavnicah, ki so jih pripravili raziskovalci UP Famnit in preostalem programu lahko preberete tukaj.

         Spodaj objavljamo nekaj utrikov z delavnic 'Rubikova kocka' in 'Spoznajmo poliedre'.

            


         petek, 30. september 2022 UP Famnit sodeluje pri projektu ReNature za obnovo mokrišč in travišč

         Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je eden izmed partnerjev pri projektu ReNature – obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera. 

         Pri projektu, katerega vodilni partner je Javni zavod Park Škocjanske jame, poleg UP Famnit sodelujejo še Občina Pivka, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani in Norveški inštitut za raziskovanje narave (NINA).

         Javni zavod Park Škocjanske jame bo v okviru ReNature na širšem območju Brkinov obnovil 8 kalov in velban studenec, vkopan in obokan izvir, ki je značilen za Brkine. Ena od pomembnejših dejavnosti vodilnega partnerja je med drugim vzpodbujanje in organiziranje raziskovalnega dela, ter sodelovanje pri njem. 

         Po letošnjem uspešnem pričetku izvajanja projekta ReNature v maju, so se sredi preteklega meseca, med 12. in 15. septembrom 2022, na uradnem dogodku srečali projektni partnerji, in sicer na območju Škocjanskih jam. Poleg organizacije dela partnerjev, je bil dogodek namenjen tudi  ogledu projektnih območij in spoznanju širšega območja Brkinov, doline reke Reke, Košanske doline in Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

          

         Projekt v vrednosti 1.196.385,00 € bo trajal dve leti, njegov rezultat pa bo obnovitev 45 ha travnikov in visokodebelnih sadovnjakov ter 8 kalov in velban studenca na območju Brkinov, Vremščice in Košanske doline. Sofinancirajo ga Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014 -2021 ter Republika Slovenija.

         ReNature se izvaja v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v sklopu Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb – Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov.

         Namen projekta in vloga UP Famnit

         Travniške in mokriščne ekosisteme zelo hitro izgubljamo. Ker so ta območja zelo učinkoviti zbiralniki ogljika in življenjski prostor evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000, bomo z njihovo obnovo v projektu ReNature prispevali k blaženju podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti.

         Več 10 ha travnikov na območju Vremščice bo obnovila Veterinarska fakulteta v sodelovanju z Agrarno skupnostjo Gabrče, v Košanski dolini pa bo travniške površine obnavljala Občina Pivka.

         Strokovnjaki UP Famnit (Oddelek za biodiverziteto) s področja biologije, ekologije in varstva narave ter partnerji Norveškega inštituta za raziskovanje narave bodo v projektu kartirali in popisali ekosistemske storitve (koristi človeka od lokalne krajine in narave), ki nam jih nudijo travniški in mokriščni ekosistemi. Ta območja opravljajo različne funkcije, ki so pomembne za življenje različnih rastlinskih in živalskih vrst, in človekovih dejavnosti. Zaradi podnebnih sprememb (suša, izhlapevanje, erozija, razpoke, poškodbe ruše …) in spremenjene rabe ter vnašanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali pa jih zelo hitro izgubljamo, zato so ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti, ki jih bodo partnerji izvedli do spomladi 2024, zelo pomemben del načrta.

         Naši raziskovalci skupaj z ostalimi partnerji stremijo k ohranjanju kulturne krajine in s tem identitete našega prostora, novo znanje in izmenjava izkušenj pa je dobro izhodišče za nove raziskave o učinkih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe.          


         petek, 30. september 2022 OBJAVLJEN JE DODATNI RAZPIS ERASMUS+ (KA131) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

         Objavljen je dodaten Erasmus+ razpis za študente za izmenjave v študijskem letu 2022/2023. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2022 do 30.9.2023.

         Rok za oddajo prijave je 10. oktober 2022.

         Razpis in več informacij so na voljo na tej povezavi.

         Vabljeni k prijavi!

              


         petek, 30. september 2022 Od Lova za zakladom v Kopru do Evropske noči raziskovalcev v Izoli: ORIENTACIJSKI DNEVI 2022

         Na Univerzi na Primorskem ob vsakem pričetku semestra organiziramo Orientacijske dnevenamenjene tujim študentom. Septembrski so običajno večji, saj se jih udeležijo tako redni študentje kot študentje na mednarodnih izmenjavah (na drugih pa večinoma slednji).

         Orientacijski dnevi so priložnost, da tuji študentje spoznajo tako novo okolje kot tudi nove osebe, ki bodo del njihovega študijskega življenja. Tako so najprej spoznali ključne informacije o Univerzi na Primorskem – tako o okolju kot študiju. Pomemben del sprejema je tudi pomoč pri pripravi ustreznih obrazcev in listin za Upravno enoto.

         Srečali so se s predstavniki ŠOUP-a, ki so jim podali pomembne informacije o obštudijskem dogajanju. Spoznali so prve besede v slovenskem jeziku in tutorje – tako na fakultetah kot predstavnike ESN (Erasmus Student Network), ki jih bodo podpirali s podajanjem informacij tekom študija.

         Članica ESN, prostovoljka za organizacijo dogodkov, Jelena, študentka Biopsihologije na UP Famnit je bila med prostovoljci, ki so pomagali na prvi študijski dan: »Prvič sem pomagala v organizacijski ekipi na Orientacijskih dnevih in bila je resnično izjemna izkušnja, hvaležna sem za tako dragoceno izkušnjo, ki mi bo služila pri nadaljnjem delu in pa seveda možnosti, da sem spoznala in sodelovala s tako izjemnimi ljudmi.«

         Svojo okolico so spoznali tako prek tradicionalnega Lova na zaklad po Kopru, med katerim spoznajo ključne točke za življenje in študij v mestu, pa tudi z obiskom aktivnosti v okviru Evropske noči raziskovalcev. Program zaokroži sobotni izlet v Škocjanske jame.

         Letošnjih Orientacijskih dni se je udeležilo skoraj 230 študentov iz 23 držav. Največ tujih študentov, ki so se odločili za redni študij na Univerzi na Primorskem, je iz Severne Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Med študenti, ki bodo pri nas preživeli semester iz programa mobilnosti, pa jih je največ iz Španije, Italije, Češke in Portugalske.

         Sprejem je prikazan tudi v kratkem videu o dogajanju na prvi dan.

                 
          

           
           
         Utrinki z Lova za zakladom


         Srečanje mednarodnih študentov s koordinatorjem dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika, doc. dr. Brankom Kavškom


         Sprejem mednarodnih študentov na UP FAMNIT

         Vsem želimo uspešen začetek študijskega leta!


         sreda, 28. september 2022 Univerza na Primorskem sodeluje v novem evropskem projektu Biodiversity Genomics Europe

         Kako z genetiko in genomiko upočasniti upad biodiverzitete po svetu

         Univerza na Primorskem kot koordinatorica slovenskega konzorcija ERGA, ki je del evropskega konzorcija European Reference Genome Atlas (ERGA), sodeluje v projektu Biodiversity Genomic Europe (BGE), katerega namen je z genetskimi in genomskimi pristopi upočasniti izumiranje vrst in upadanje biodiverzitete po svetu.

         Slovenski konzorcij povezuje osem slovenskih inštitucij, ki delujejo na področju molekularne ekologije in varstva narave: Univerzo na Primorskem, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za varstvo okolja iz Velenja, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Nacionalni inštitut za biologijo, Gozdarski inštitut Slovenije in Prirodoslovni muzej Slovenije.

         Univerza na Primorskem sodeluje tudi kot partner z izkušnjami na področju državljanske znanosti (angl. Citizen Science), ki jih razvija znotraj projekta Step Change, financiranega s strani finančnega mehanizma Obzorje 2020.

         Projekt, ki se uradno začenja prav danes, 28. septembra 2022, bo z novimi pristopi korenito spremenil ohranjanje vrst (conservation science), zatrjujejo znanstveniki. Pomen projekta primerjajo z nič več in nič manj kot Projektom človeški genom (Human Genome Project), za katerega je skupina znanstvenikov leta 2002 dobila Nobelovo nagrado za medicino.

         Časa ni več na pretek. Kar četrtini vseh vrst na našem planetu – v grobem gre za živali, rastline in glive – grozi izumrtje, zaradi česar so ogroženi pridelava hrane, oskrba z vodo in cikli hranil. Genomika je eno od ključnih orožij v boju proti izumiranju, konzorcij BGE pa bo z novim načinom njene uporabe poskrbel za velikanski skok naprej.

         Kljub stoletjem znanstvenih raziskav kar 80 odstotkov vseh vrst na svetu še vedno čaka, da jih znanstveniki odkrijejo in opišejo. A celo ko so vrste enkrat formalno opisane, je nekatere zaradi številnih podobnosti težko ločevati med sabo. Tu priskočita na pomoč genetika in genomika, ki bosta omogočili popis (t. i. mapiranje) sorodnosti in soodvisnosti med vrstami, v naslednji fazi pa bo mogoče tudi izoblikovati predvidevanja, kako se posamezniki in skupine utegnejo odzvati na spremembe v okolju. Znanstvenoraziskovalne ustanove v konzorciju BGE bodo to dosegle z uporabo dveh metod, ki temeljita na genskem zapisu v DNK: t. i. DNK črtne kode (DNA barcoding) in genomsko sekvenciranje (genome sequencing).   

         Kaj so DNK črtne kode? Gre za tehnologijo, ki na podlagi kratkih sekvenc DNK razlikuje med različnimi vrstami – podobno kot se med sabo razlikujejo proizvodi v supermarketu, označeni vsak s svojo črtno kodo. Z genomskim sekvenciranjem pa po drugi strani pridobimo vrstni red nukleotidov v DNK za cel genom (celoten genski zapis organizma).


         Foto: Royal Botanic Garden Edinburgh

         Projekt BGE je vreden več kot 20 milijonov evrov, v njem pa sodeluje 29 držav. Slovenija tu nastopa kot ena od t. i. vročih točk biodiverzitete – območij z nenavadno visoko stopnjo biodiverzitete. Slovenija, kot vroča točka biodiverzitete, bo lahko v sklopu projekta določila celotne referenčne genome več kot 30-tih vrst, ki jih bodo izbrali raziskovalci iz članic slovenskega konzorcija.

         Prof. dr. Elena Bužan (Univerza na Primorskem), ki je vodja projekta BGE za Slovenijo in koordinatorica odbora za Citizen Science pri ERGI, je povedala: »Zelo smo ponosni, da smo uspeli v zelo kratkem času povezati pravzaprav vse slovenske inštitucije, ki delujejo na področju genomike in varstva narave, v delujoči konzorcij in tako pripraviti naš predlog vključitve Slovenije kot vroče točke biodiverzitete. Menim, da je to začetek izjemnega sodelovanja tako na slovenskih kot evropskih in svetovnih tleh med raziskovalci, ki delujejo na področju genomike in biodiverzitete. Vsekakor bo projekt prispeval tudi k dvigu ozaveščenosti med različnimi deležniki (ministrstva, industrija, nevladne organizacije, državljani) o pomenu poznavanja genov in genomske biodiverzitete za pridobitev novih znanj za razvoj bioekonomije, kmetijstva in medicine, kakor tudi o pomenu genetske zasnove kot pomembnega dejavnika za prilagajanje vrst na prihajajoče okoljske spremembe. Nova znanja bodo močno okrepila vrednost raziskav, povezanost med raziskovalci in končnimi uporabniki raziskovalnih dosežkov ter, kar je morda najpomembnejše, tudi zaupanje med različnimi deležniki.«


         Prof. dr. Elena Bužan

         Več informacij je dostopnih tukaj.

          


         ponedeljek, 26. september 2022 UP pridobila kar 6 novih ARRS projektov

         Raziskovalci Univerze na Primorskem so uspešno pridobili nove raziskovalne projekte na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). V okviru štirih temeljnih projektov in enega podoktorskega projekta bodo, raziskovalci UP Famnit in UP IAM, opravljali raziskovalno delo na področju matematike, računalništva, informacijskih znanosti in psihologije.

         Vodje novo pridobljenih temeljnih projektov na UP Famnit so prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Martin Milanič, prof. dr. Enes Pasalic, prof. dr. Vladimir Batagelj in dr. Tina Podlogar s pridobljenim podoktorskim projektom. Na Univerzi na Primorskem je temeljni projekt pridobila še izr. prof. dr. Sabina Ličen s Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ).

         Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

         Rezultati razpisa so dosotopni na tej povezavi

         Vsem raziskovalcem iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo!

         Do konca leta 2025 bodo realizirani naslednji projekti, ki jih vodijo zaposleni na UP Famnit in UP IAM:


         • Naslov: ProBiS-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški pro-teom pri odkrivanju zdravil 
         • Področje: Računalniško intenzivne metode in aplikacije
         • Tip projekta: temeljni - manjši
         • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
         • Vodja: prof. dr. Dušanka Janežič
         • Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemijski Inštitut

         Pristop ProBiS-Fold, na katerem temelji spletni strežnik ProBiS-Fold, bo kot prvič omogočil iskanje interakcij med večino človeških proteinskih struktur ne omejenih zgolj na strukture iz Protein Data Base, napovedovanje selektivnosti in vezave ligandov ter opazovanje učinkov ohranjene vode in različic zaporedja o vezavi liganda, kar bo omogočilo preseči človekovo vpletenost pri razvoju zdravil. To delo bo znanstveni skupnosti zagotovilo prosto dostopen, vsestranski strežnik, ki ga bodo raziskovalci in kliniki zlahka uporabljali iz spleta za odkrivanje molekul, ki se vežejo na preučevane proteine. Naša orodja ProBiS bodo omogočila kombiniranje več sicer nepovezanih raziskovalnih področij, npr. graf teoretični pristopi, študije genskih variacij, študij proteinskih struktur in simulacije molekulske dinamike.


         • Naslov: Drevesno neodvisnostno število grafov
         • Področje: Matematika
         • Tip projekta: temeljni - manjši
         • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
         • Vodja: prof. dr. Martin Milanič
         • Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

         Naši preliminarni rezultati nakazujejo, da je drevesno neodvisnostno število pomemben dodatek v zbirko orodij v strukturni in algoritmični teoriji grafov. Ne tvori le skupne posplošitve drevesne širine in tetivnosti, ampak je povezano tudi s slavno domnevo Erdősa in Hajnala in s hitro razvijajočo se teorijo hi-omejenosti. Vse te motivacije vodijo do glavnega cilja predlaganega projekta: temeljite študije drevesnega neodvisnostnega števila, s končnim ciljem razvoja teorije te nove invariante grafov. Naš cilj je raziskati številna pomembna vprašanja, razdeljena na dve medsebojno povezani raziskovalni temi (Tema 1: temelji, Tema 2: izboljšave), vsaka z več podnalogami. Pričakujemo, da bo predlagan projekt dodatno utemeljil uporabnost drevesnega neodvisnostnega števila in z njim povezanih širinskih parametrov grafov, kar bo pripomoglo k povečanemu razumevanju strukturnih lastnosti (tw, omega)-omejenih razredov grafov in računske kompleksnosti različnih grafovskih optimizacijskih problemov na takih razredih.


         • Naslov: Določeni kombinatorični objekti v spektralni domeni - križiščna analiza
         • Področje: Matematika
         • Tip projekta: temeljni - manjši 
         • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
         • Vodja: prof. dr. Enes Pasalic
         • Partnerji: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

         Glavni cilj tega projekta je zagotoviti nadaljnjo analizo nekaterih kombinatornih objektov, ki so ključnega pomena v kriptografiji in ki izhajajo iz nekaterih težkih problemov v diskretni matematiki, ki vključujejo diskretne eksponentne vsote. Natančneje, obstajajo posebni razredi polinomo končnimi polji, ki imajo izjemne (optimalne) lastnosti glede na dve dobro uveljavljeni kriptoanalitični metodi, diferencialno in linearno kriptoana razredi funkcij (oz. polinomov) se imenujejo APN funkcije (skoraj popolnoma nelinearne – almost perfect nonlinear) in AB funkcije (skoraj ukri– almost bent), katerih splošne metode načrtovanja še niso bile razvite. Končni cilj je raziskati obnašanje komponentnih funkcij v spektralni domeni in razviti nekaj teoretičnih rezultatov, vezanih na načrtovanje AB in APN funkcij.


         • Naslov: Višjestopenjske bibliografske storitve
         • Področje: Informacijska znanost in bibliotekarstvo
         • Tip projekta: temeljni - manjši  
         • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
         • Vodja: prof. dr. Vladimir Batagelj
         • Partnerji: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

         Cilji projekta vključujejo identifikacijo potencialnih storitev višje stopnje, razvoj več prototipnih bibliografskih analiz in ustreznih orodij, v skladu s potrebami izbranih končnih uporabnikov. Razvoj metod in algoritmov za kakovostno določanje bibliografskih enot na osnovi analize bibliografskih omrežij. To nam bo omogočilo implementacijo procesnih tokov, ki jih je mogoče uporabiti v bibliografskih bazah podatkov za pridobivanje periodično osveženih visokokakovostnih in ažurnih bibliografskih podatkov. Nadaljnji razvoj metodologij in algoritmov za analizo bibliografskih omrežij, ki temeljijo na naših preteklih raziskavah (dvovrstna omrežja, časovna omrežja in časovne količine), motiviran s časovno analizo razvoja znanosti (na podlagi prednatisov).


         • Naslov: Raziskovanje in spodbujanje prevzemanja vloge vratarjev sistema med slovenskimi učitelji v kontekstu posledic epidemije COVID-19
         • Področje: Psihologija
         • Tip projekta: podoktorski – temeljni
         • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
         • Vodja: dr. Tina Podlogar

         Cilji projekta vključujejo – raziskati obstoječe intervencije za učitelje kot vratarje sistema in sistematično zbrati rezultate empiričnih študij o njihovi uporabnosti in učinkovitosti. Preučiti vlogo dejavnikov, povezanih z pripravljenostjo in kompetentnostjo učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema; tako splošnih (npr. subjektivno blagostanje učiteljev, zadovoljstvo z delovnim okoljem, pismenost o duševnem zdravju, stigmatizirajoča stališča v zvezi s samomorilnim vedenjem, izkušnje, specifična izobraževanja itd.), kot tudi potencialno relevantnih specifičnih dejavnikov, povezanih s trenutnimi okoliščinami epidemije COVID-19 in njenimi dolgoročnimi posledicami (npr. doživljanje pandemične utrujenosti pri učiteljih, spremembe v pogostosti in kakovosti interakcij med učitelji in mladostniki, zaznave učiteljev glede vpliva epidemije na duševno zdravje otrok in mladostnikov kot ranljivih skupin, itd.). Razviti in pilotno izvesti intervencijo za krepitev pripravljenosti in kompetentnosti učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema. Evalvirati učinek intervencije z objektivnimi in subjektivnimi merami. Pripraviti smernice za nadaljnjo izvajanje intervencije za učitelje z namenom krepitve njihovih kompetenc in pripravljenosti za prevzemanje vloge vratarjev sistema.


         sobota, 24. september 2022 Predstavnik UP Famnit na srečanju ob 35. obletnici programa Erasmus +

         Program Erasmus+ je evropski program, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. V letošnjem letu obeležuje 35. obletnico, ki sovpada z evropskim letom mladih. Ob tej priložnosti je tako Mariya Gabriel, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade povabila 35 mladih iz različnih evropskih držav na srečanje 20. septembra 2022 v Bruslju. Z njimi je izmenjala pretekle izkušnje in prihodnja pričakovanja glede programa Erasmus+. Kot predstavnik Slovenije se je srečanja udeležil Milan Milivojčević, študent tretjega letnika študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Famnit.

         Sam ima s programom bogate izkušnje – svoje prvo študijsko leto je preživel na izmenjavi Erasmus+ na češki Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labe. Med izmenjavo je postal aktiven v mreži ESN (Erasmus Student Network), v kateri je prepoznal priložnosti in po vrnitvi na domačo univerzo podal predlog za ponovno vzpostavitev mreže, kar je vodstvo sprejelo kot odličen predlog. Okoli sebe je zbral 30 prostovoljcev, ki nudijo podporo študentom na izmenjavi. Začasno so bili znani kot Primorska Student Exchange Network, saj so z junijem 2022 prejeli potrditev kandidature. S svojim delom so dnevno nudili podporo študentom, premostili vrzel med študenti in vodstvom ter predstavljali dragocen vir informacij. Opisano je Milan Milivojčević predstavil komisarki med srečanjem v Bruslju.

         Vtise o obisku je strnil z naslednjimi besedami: »Obisk v Bruslju je bil odlična priložnost za srečanje z evropsko komisarko in podpredsednikom komisije Margaritisom Schinasom. Pogovarjali smo se o trenutnem stanju projekta Erasmus+, možnih izboljšavah ter prihodnjih načrtih in promociji. Prav vsak od nas, 35 predstavnikov iz evropskih držav, je imel priložnost izraziti svoje mnenje in sodelovati. Zanimiv del je bila predstavitev začetkov in razvoja programa, saj smo prisluhnili neposredno članom ustanovne ekipe, Hywelu Ceriju Jonesu, Alanu Smithu, Angeliki Verli in Davidu O'Sullivanu. Z gospodom Jonesom sem se lahko tudi fotografiral in mu izrazil svoje navdušenje in hvaležnost za idejo projekta Erasmus+

         Omenjeno uspešnost programa na evropski ravni kaže tudi dejstvo, da je ocenjeni proračun programa za obdobje 2021-2027 kar 26,2 milijarde evrov, skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim sedemletnim obdobjem (2014–2020). Prenovljeni in okrepljeni program namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju. Navedeno je tudi del prizadevanj Univerze na Primorskem, vidnih v projektu, ki se prične z oktobrom – GDI: Green, Digital, Inclusive / Zelena, Digitalna, Vključujoča UP.

         Program Erasmus+ je za Univerzo na Primorskem tako en ključnih programov pri sledenju cilja internacionalizacije in udejanjanju vizije. Program že od leta 1987 ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na različnih področjih (visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, šolsko izobraževanje, izobraževanje odraslih, mladina in šport). Priložnosti za izmenjave je v 35 letih delovanja izkoristilo že več kot 10 milijonov oseb (tako iz EU, ostalih evropskih držav, pa tudi širše). Z Univerze na Primorskem se je v skoraj 20 letih obstoja izmenjav udeležilo 2.519 študentov, ki so gostovali na UP in pa 1.398 študentov UP, ki so obiskali tujino.

         Erasmus+ prinaša nove izkušnje, spoznavanje drugih kultur, včasih pa pomeni stalne selitve, saj naj bi po statistiki Evropske komisije kar 20 odstotkov v času izmenjave našlo ljubezen.

              
              
              


         petek, 23. september 2022 GROW 2022 – matematiki Univerze na Primorskem, SDAMS in Univerze v Ljubljani uspešno izpeljali še eno mednarodno konferenco

         Matematiki Univerze na Primorskem in Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko – SDAMS, v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani  – FMF, so v letu 2020 pridobili organizacijo mednarodne konference GROW 2022 – The 10th Workshop on Graph Classes, Optimization, and Width Parameters, ki je potekala od 19. do 22. septembra 2022 v prostorih Univerze na Primorskem. 

         Delavnice GROW so osredotočene na razrede grafov, različne širinske parametre ter optimizacijo. Dogodek je povezal različne strokovnjake, z namenom snovanja novih strategij pri soočanju z računsko zelo zahtevnimi problemi na grafih.

         Plenarna predavanja so letos izvedli:

         Organizacijo delavnice je koordiniral Martin Milanič (UP FAMNIT in UP IAM) v sodelovanju s Sergiom Cabellom (UP FMF). V organizacijskem odboru so bili še Nina Chiarelli in Matjaž Krnc (oba UP FAMNIT in UP IAM), Peter Muršič (UP FAMNIT), Clément Dallard (LIFOUniverza v Orléansu) in Kenny Štorgel (UP FAMNIT in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu).


         Z leve proti desni: Martin Milanič in Sergio Cabello

         »Organizacija je zahtevala veliko truda in dela, ki pa sta bila poplačana z znanstveno izjemno uspešno izvedbo dogodka, ki je vključeval tri plenarna predavanja in še 26 drugih predavanj, dve seji odprtih problemov, 65 udeležencev pa je imelo v času delavnice na voljo številne predavalnice za diskusije v manjših skupinah. Dogodku bo namenjena posebna izdaja mednarodne SCI revije Discrete Applied Mathematics,« je povzel Martin Milanič.

         Predavanja so potekala v predavalnici Tramontana na Fakulteti za humanistične študije, druženje udeležencev izven predavalnic pa je bilo omogočeno v okviru sprejema, ki je potekal v nedeljo, 18. septembra na UP FAMNIT, pohoda na Kraškem robu od Črnega Kala do Socerba v torek, 20. septembra, in večerje v sredo, 21. septembra. Dan po delavnici so imeli udeleženci na voljo tudi prostor v predavalnicah UP FAMNIT za delo v manjših skupinah.


         Sprejem udeležencev GROW 2022 konference

         »Konferenca je bila zelo dobro organizirana in lepo je bilo videti, da so vsi komunicirali in se povezovali z ljudmi, ki jih še niso srečali. Skupine ljudi so na tej konferenci začele delati na novih programih in super je, da imamo takšno skupnost, ker dobiš občutek, da pripadaš neki večji skupini, pa tudi v smislu pridobivanja vseh informacij, do katerih na enostaven način prek spleta ali e-pošte ne moremo dostopati,« je povedala Marthe Bonamy, ki je bila navdušena tudi nad Koprom in čudovitimi sončnimi zahodi.


         Marthe Bonamy

         Bart M. P. Jansen je izpostavil pomembnost sodelovanja znanstvene skupnosti in izmenjave znanj, tudi on pa je poudaril lepote lokalnega okolja: »Po nekaj letih, v katerih fizične konference niso bile mogoče, je bilo čudovito ponovno vzpostaviti stik s kolegi in osebno spoznati novo generacijo mladih raziskovalcev. Za učinkovito raziskovanje je pomembno vedeti, na čem delajo drugi in kako daleč so že prišli, tako da lahko gradimo na združenem znanju celotne skupnosti in tako napredujemo. GROW ponuja čudovito mešanico visokokakovostnih predavanj vrhunskih raziskovalcev na tem področju in priložnosti za neformalne razprave. Pohod po kraški planoti je ponudil čudovite razglede na morje, obenem pa povezal raziskovalce med seboj na osebni ravni. Koprska lokacija je idealna za srečanje te oblike: ima velike sodobne predavalnice, strnjeno staro mestno jedro pa omogoča enostavno srečanje ob obrokih.«


         Bart M. P. Jansen

           
           
         Utrinki s pohoda na Kraškem robu od Črnega Kala do Socerba

         »Zelo pomembno je dejstvo, da imamo pri nas tako visoko usposobljene znanstvenike, saj gre za področje, ki ima redne konference in vlogo organizatorjev prevzamejo samo najbolj aktivni. Iz tega vidika je torej gostitev konference tudi potrditev matematičnih znanstvenih rezultatov naših profesorjev. Poleg tega pa je to lahko odlična izkušnja za domače študente, ki imajo priložnost videti, kako take konference potekajo,« je dodal Bojan Mohar.


         Z leve proti desni: Nina Chiarelli, Martin Milanič, Bojan Mohar

         Gre za serijo konferenc, ki potekajo že od leta 2001, ravno 10. izvedba konference pa je potekala v Kopru. Posebnost GROW konferenc je, da je udeležba možna samo na podlagi povabila, poleg tega pa potekajo vsako liho leto - zadnjo konferenco je leta 2019 gostila raziskovalna skupina Tehnične univerze na Dunaju

         Seznam preteklih konferenc je na voljo tukaj

         Za uspešno izvedbo konference gre zahvala tudi študentom prostovoljcem UP FAMNIT (Ina Bašić, Sadmir Kudin, Andrej Perković, Dorotea Redžepi, Gregory Robson, Nevena Stojnić, Ajla Šehović in Draženka Višnjić).


         Skupinska fotografija organizatorjev in udeležencev GROW 2022 konference

         Še nekaj foto utrinkov s konference delimo spodaj.

          
          
          


         četrtek, 22. september 2022 Možnost prijave na razpis za vpis za študij na UP Famnit – od 22. do 23. 9. 2022

         Od danes, 22. septembra 2022, do vključno petka, 23. septembra 2022, imate kandidati v okviru razpisov za vpis v študijskem letu 2022/2023 še možnost prijave za vpis na dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe na Univerzi na Primorskem.

         Odprti so naslednji prijavni roki:

         • tretji prijavni rok za dodiplomske študijske programe za slov. državljane in državljane EU ter Slov. brez slov. državljanstva,
         • četrti prijavni rok za dodiplomske študijske programe za državljane izven EU,
         • drugi prijavni rok za dodiplomske študijske programe za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito,
         • tretji prijavni rok za podiplomske študijske programe za slov. državljane in državljane EU,
         • četrti prijavni rok za podiplomske študijske programe za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU,
         • četrti prijavni rok za podiplomske študijske programe za Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito.

          Študijski programi Univerze na Primorskem, na katerih so prosta mesta za prijavo kandidatov, so objavljeni:

         Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljena TUKAJ.

         Vse informacije lahko kandidati dobijo v referatu za študente.


         torek, 20. september 2022 Akcija »Prekolesarimo svet« v znamenju preprečevanja samomora

         Vsako leto obeležujemo 10. september – svetovni dan za preprečevanje samomora, zato smo z namenom ozaveščanja problematike v Sloveniji, letos na Univerzi na Primorskem organizirali dogodek v ljubljanski Cukrarni. Namenjen je bil ravno seznanjanju javnosti z aktivnostmi ob svetovnem dnevu in pa uradno naznanitvijo gostovanja 32. Svetovnega kongresa Mednarodnega združenja preprečevanja samomora, ki ga septembra naslednje leto, organizirata Univerza na Primorskem in IASP.

         Tudi letos se UP IAM in Slovenski center za raziskovanje samomora priključujeta akciji »Prekolesarimo svet«, naše raziskovalke so se že pridružile kolesarjem s celega sveta, skupen cilj pa je prekolesariti dolžino obsega Zemlje oz. 40.075 kilometrov.

         Z akcijo želimo povečati ozaveščenost o prizadevanjih za preprečevanje samomora po vsem svetu, da skupaj zmanjšamo število samomorov in samomorilno vedenje. Našo skupnost pozivamo k povezovanju in širjenju ozaveščenosti – prekolesarite lahko poljubno razdaljo po katerikoli cesti, progi, v telovadnici ali doma – samomore lahko skupaj preprečujemo in trpečim sporočajmo, da v stiski niso sami.

         Od 10. septembra do 10. oktobra vas vabimo, da sedete na kolo in vaše prevožene kilometre tudi sporočite preko spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj. Na Facebook dogodku Prekolesarimo svet 2022 lahko s skupnostjo delite vaše utrinke s kolesarskih potepov.

           


         ponedeljek, 19. september 2022 PONEDELJEK, 3. 10. – SESTANKI BRUCK IN BRUCEV S KOORDINATORJI PROGRAMOV

         Pozdravljeni, brucke in bruci!

         Kmalu se bo pričelo novo študijsko leto 2022/2023.

         Da bi prvo študijsko leto kar najbolje pričeli, se boste v ponedeljek, 3. oktobra sestali s koordinatorji študijskih programov. Sestanki bodo potekali na dveh lokacijah: na sedežu fakultete v Kopru (Glagoljaška 8) in v objektu Livade 1.0, Livade 6, Izola:

         • KOPER – študenti se zberete ob 9.30 v parku pred fakulteto, od 10.00 do 11. 30 pa bodo potekali sestanki s koordinatorji:
          • Matematika (izvedba v slovenskem jeziku) in Matematika v ekonomiji in financah: v predavalnici Famnit-MP1 (1. nadstropje),
          • Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku): v predavalnici Famnit-VP3 (2. nadstropje),
          • Bioinformatika (izvedba v slovenskem jeziku): v predavalnici Famnit-MP6 (1. nadstropje),
          • Biopsihologija: v predavalnici Famnit-VP2 (1. nadstropje),
         • IZOLA - študenti se zberete ob 9.30 pred vhodom v objekt, od 10.00 do 11. 30 pa bodo potekali sestanki s koordinatorji:
          • Varstvena biologija: v predavalnici Livade-Famnit 3 (3. nadstropje),
          • Sredozemsko kmetijstvo: v predavalnici Livade-Epsilon (pritličje).

         Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Matematika, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation). Vse, ki se še niste prijavili, vabimo, da se prijavite čim prej.

         Študente prosimo, da pridete pravočasno, saj se bodo uvodni sestanki pričeli točno ob 10.00 s pozdravom rektorice univerze.

         Od torka, 4. oktobra dalje potekajo predavanja in vaje v skladu z urnikom (https://www.famnit.upr.si//sl/urniki).

         Vsa obvestila Referata, ki se nanašajo na spremembe urnika, so objavljena tukaj (https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila). Svetujemo vam, da se naročite na prejemanje obvestil po e-pošti.

         Veselimo se srečanja z vami!

         Učitelji in sodelavci ter študenti UP FAMNIT


         ponedeljek, 19. september 2022 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2022/23

         Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2022/2023, ki se prične v ponedeljek, 3. oktobra 2022 in zaključi v petek, 20. januarja 2023.

         Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

         Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

         • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
         • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do petka, 30. septembra 2022 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 3. oktobra 2022 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

         V letošnjem letu se bo študijski proces ponovno izvajal tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli. Lokacija in predavalnica so objavljeni na urniku.

         Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti 1. letnika:

         • Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA): ponedeljek, 3. oktobra ob 16:00 v Famnit-MP3 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje);
         • Računalništvo in informatika (PRIN): ponedeljek, 3. oktobra ob 11:30 v Famnit-MP7 (Glagoljaška 8, Koper, pritličje);
         • Varstvo narave (PBI): ponedeljek, 3. oktobra ob 15:00 v Livade-Epsilon (Univerzitetni kampus Livade v Izoli, Livade 4, pritličje);
         • Biopsihologija (PBP): ponedeljek, 3. oktobra ob 12:00 v Brolo-B2 (Trg Brolo 12, Koper, 2. nadstropje);
         • Psihologija (UPSI): četrtek, 6. oktobra ob 14:00 v Famnit-VP3 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje);
         • Podatkovna znanost – izvedba v slovenskem jeziku (PZ): ponedeljek, 3. oktobra ob 15:00 v FAMNIT-MP2 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje)

         Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Matematične znanosti in Podatkovna znanost, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

         V prvi polovici oktobra 2022 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti 2. letnika. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

         Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti in redno spremljate naša obvestila.

         Referat za študente UP FAMNIT


         ponedeljek, 19. september 2022 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2022/23

         Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2022/2023, ki se prične v ponedeljek, 3. oktobra 2022 in zaključi v petek, 20. januarja 2023.

         Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

         Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

         • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov. SEZNAM predmetov bo objavljen na zgoraj navedeni spletni strani najkasneje do sobote, 1. 10. 2022, obvestilo o skupini pa boste študenti prejeli na študentski univerzitetni e-naslov oz. osebni e-naslov, če ste prvič vpisani v 1. letnik in vam univerzitetni e-naslov še ni bil dodeljen. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik oz. imajo podaljšan status. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
         • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
         • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do petka, 30. septembra 2022 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 3. oktobra 2022 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

         V letošnjem letu se bo študijski proces ponovno izvajal tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli. Lokacija in predavalnica so objavljeni na urniku.

         Bruci imajo v ponedeljek, 3. oktobra 2022 sestanke s koordinatorji študijskih programov, tako da pričnejo s predavanji in vajami od torka, 4. oktobra 2022 dalje (v skladu z urnikom).

         Študenti višjih letnikov pričnejo s predavanji in z vajami v ponedeljek, 4. oktobra 2021 (v skladu z urnikom). V prvi polovici oktobra 2022 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti višjih letnikov. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

         Sestanki koordinatorjev s študenti, ki so vpisani na angleško izvedbo programov Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Matematika, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

         Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

         Referat za študente UP FAMNIT


         ponedeljek, 19. september 2022 Študenti UP Famnit že drugič z uspešno izvedbo Biološko-psihološke študentske konference

         Pretekli konec tedna, 15. - 17. septembra 2022, je na Famnitu potekala že druga izvedba Biološko-psihološke študentske konference. Z izvedbo so bili zadovoljni tako udeleženci kot tudi organizatorji, ki so dogodek organizirali že drugo leto zapored.

         Na konferenco je bilo prijavljenih 34 udeležencev iz vseh treh javnih slovenskih univerz ter iz Hrvaške (Zagreb, Pula, Zadar), ki so se konference udeležili v živo, v prostorih UP Famnit. Prijavljeni so predstavljali prispevke s področja biologije in psihologije, nekateri pa so ti dve področji celo uspešno povezali med seboj.

         Za popestritev in dvig kakovosti vsebin so organizatorji k sodelovanju povabili še štiri gostujoče predavatelje, ki so konferenci z veseljem dali pridih pravega znanstvenega dogodka. Organizatorji in vsi udeleženci so ob koncu konference zelo hvaležni dr. Davidu Gosarju (Pediatrična klinika, UKC Ljubljana), dr. Nini Gunde-Cimerman (UL Biotehniška fakulteta), dr. Nevenu Iveši (Faculty of Natural Sciences, Juraj Dobrila, University of Pula) ter dr. Tini Tinkari Peternelj (UP Famnit).

         Pri organizaciji je sodelovalo približno 20 študentov, članov Društva varstvenih biologov - BIODIVA ter Društva študentov biopsihologije, na pomoč pa so jim priskočili tudi profesorji in asistenti UP Famnit, ki so sodelovali v strokovni komisiji in tako poskrbeli, da je bila konferenca organizirana na nivoju, rezultat skupnega dela pa je Zbornik povzetkov 2. Biološko-psihološke študentske konference, ki je že objavljen in dostopen tukaj.

         Anja Klepac, predsednica konference je svojo izkušnjo opisala takole: »Druga Biološko-psihološka študentska konferenca je po 340 dneh od prve ponovno uspela. Tokrat smo našo pozornost še bolj usmerili v spremljevalni in družabni program. Ob zadovoljstvu strokovne komisije smo poslušali o raznovrstnih aktualnih znanstvenih temah, ki si seveda vodile v daljše debate. Kljub številnim neprespanim nočem organizatorjev so zadovoljstvo udeležencev in novo sklenjena prijateljstva odtehtala ves vloženi napor.‎«

         Taja Pajmon Rak, druga predsednica konference pa nam je povedala, da "smo bili zelo veseli, da smo letos uspeli organizirati konferenco popolnoma v živo in med udeleženci imeti tudi kar nekaj pasivnih, torej takih, ki so prišli le poslušati program. Lani to žal ni bilo možno in celoten program smo morali prenašati prek spleta, letos pa smo se odločili, da gremo le v izvedbo v živo in s tem spodbujamo druženje in povezovanje med študenti (in veseli smo, da je to bilo možno). Proti koncu smo v ekipo dobili kar nekaj mlajših študentov, ki so poprijeli za delo, čeprav o organizaciji konferenc niso vedeli še ničesar. Tako v glavni organizacijski ekipi polagamo visoke upe na mlajše, nadobudne študente, ki bodo (seveda ob naši pomoči) organizacijo te konference nadaljevali še dolga leta zatem, ko nas ne bo več tu. Želja je seveda ta, da bi naša konferenca postala stalnica in bi študenti iz cele Slovenije ter tujine prihajali k nam vsako leto." ‎

         Organizatorji so hvaležni Študentskemu svetu UP Famnit, UP Famnit ter Mestni občini Koper za finančno podporo projekta, UP Famnit pa še dodatno za vso podporo in pomoč, da je bil lahko dogodek izpeljan na takem nivoju.

          
          
          


         petek, 16. september 2022 DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ

         Vljudno vas vabimo na nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga bomo izvedli na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

         Izobraževanje z naslovom »DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ« bo potekalo med 1. in 11. oktobrom 2022v živo na UP FAMNIT in prek aplikacije ZOOM.

         Program profesionalnega usposabljanja DIGI-MAT je vsebinsko razdeljen na tri teme. Udeleženci boste na usposabljanju poglobili svoje znanje na področjih kombinatorike (4 ure predavanj) in teorije števil (4 ure predavanj) in se spoznali s programskim jezikom Python (8 ur delavnice). Usposabljanje bo izvedeno v kombinirani obliki, in sicer dva dneva po 5 ur v živo in dve Zoom srečanji po 3 ure.

         Izobraževanje je vredno 1 točko.

         Več o programu si lahko preberete TUKAJ.

         Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023.

         Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na ana.zalokar@famnit.upr.si.

         Vljudno vabljeni!

              


         petek, 16. september 2022 Aleksandar Tošić, nov doktor znanosti

         Včeraj, 15. 9. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

         Aleksandar Tošić, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Tradeoffs in using blockchain technology for security, privacy, and decentralization: theoretical and empirical perspectives, pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča in somentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

         Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


         četrtek, 15. september 2022


         četrtek, 15. september 2022 Pričeli z 2. Biološko-psihološko študentsko konferenco

         Z veseljem naznanjamo, da so letos študentje UP FAMNIT Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, ponovno združili moči tako letos že drugič organizirajo Biološko-psihološko študentsko konferenco, ki se je pričela danes in bo potekala do sobote, 17. septembra, zvečer .

         Prijavljenih udeležencev je zadovoljivih 34, prihajajo pa iz Slovenije in Hrvaške. Vsebine so ločene na biološki ter psihološki del, ki bosta potekala vzporedno.

         Poleg študentov bodo na konferenci svoje delo predstavili tudi štirje gostujoči predavatelji, pisatelj Damijan Janžekovič (Iz pekla do življenja. O depresiji in nasilju v družini.), ogledali pa si bodo tudi film The Undamaged, ki mu bo sledila debata z dr. Ernestom Ženkom, ki bodo konferenco še dodatno popestrili ter dvignili na višji nivo.

         Gostujoči predavatelji bodo:

         • dr. Nina Gunde - Cimerman (Black bloom in white Greenland),
         • dr. Neven Iveša (Incidence of termophilic fish species in the bay of Medulin),
         • dr. Tina Tinkara Peternelj (Človek kot ekosistem – naš odnos z mikroorganizmi in pomen za psihofizično zdravje),
         • dr. David Gosar (Razvoj možganov in umskih sposobnosti).

         Za več informacij si oglejte spletno stran.

         Dogodek sofinancirajo UP Famnit, Študentski svet UP Famnit ter Mestna občina Koper.

                


         sreda, 14. september 2022 Preizkusno predavanje dr. Vesna Jug

         Dr. Vesna Jug bo imela v četrtek, 22. septembra 2022 ob 9:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje Psihologija.

         Predavanje z naslovom »Spletne dejavnosti otrok in mladostnikov« bo potekalo na daljavo preko ZOOMa:

         https://upr-si.zoom.us/j/82940315301?pwd=RW5uQUgra3BzUHhaWWR1OC9FQk9OQT09

         Meeting ID: 829 4031 5301

         Passcode: 754103

         Vljudno vabljeni k udeležbi.


         torek, 13. september 2022 Zagovor doktorske disertacije študenta Aleksandra Tošića

         Aleksandar Tošić, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Tradeoffs in using blockchain technology for security, privacy, and decentralization: theoretical and empirical perspectives, pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča in somentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

         Zagovor bo potekal v četrtek, 15. 9. 2022 ob 7. uri prek IKT orodja Zoom: https://upr-si.zoom.us/j/89620819803.

         Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.

         Vljudno vabljeni!


         torek, 13. september 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Amarja Bapića

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Constructing new superclasses of bent functions and further constructions of cryptographically significant mappings outside M# študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Amarja Bapića.

         Predstavitev bo potekala v torek, 20. 9. 2022 ob 14.00 prek Zoom-a: https://upr-si.zoom.us/j/87358545922

         Vljudno vabljeni!


         ponedeljek, 12. september 2022 PRIHAJA RAZSTAVA "G. J. MENDEL IN MUKOTRPNA ZGODBA O GENIH"

         V okviru praznovanja 200. Obletnice rojstva utemeljitelja genetike g. J. Mendla vas vljudno vabimo na razstavo:

         J. MENDEL IN MUKOTRPNA ZGODBA O GENIH

         Razstava v obliki stripa ilustratorke Lucie Seifertove predstavlja življenje Gregora Johanna Mendla od njegovega rojstva, študijskih let na Češkem in Dunaju, vstopa v samostan, do učiteljske prakse. Osrednja pozornost je namenjena njegovi raziskovalni dejavnosti, predvsem poskusom pri križanju graha in posledičnemu odkritju, kako se prenašajo dedne lastnosti s staršev na potomce.

         Predstavljeno je Mendlovo (ne)uspešno predavanje o rezultatih raziskave. Razstava se ukvarja tudi z njegovimi nasledniki: Hugom de Vriesom, Carlom Erichom Corrensom in Erichom von Tschermakom, ki so leta 1900 neodvisno drug od drugega potrdili njegova odkritja in zaključke. Spominja se tudi odnosa nacizma in komunizma do genetike. Povzema, kako pridobljeno znanje genetike uporabljamo na različnih področjih, med njimi v kmetijstvu, kriminalistiki, medicini in arheologiji.

         Gregor Johann Mendel, pionir genetike in znanstvenik priznan v svetovnem merilu, je bil rojen v vasi Hynčice, na ozemlju današnje Češke republike. S svojimi odkritji in delom je zaznamoval določeno zgodovinsko obdobje in dal opazen prispevek k splošnemu dobremu človeštva, ki odmeva tudi v današnjem času.

         Častno pokroviteljstvo nad razstavo je prevzel veleposlanik Češke republike v Ljubljani, Nj. Eks. Juraj Chmiel. Gostovanje razstave je omogočila Mendlova univerza v Brnu.

         Razstava bo na ogled od 13. septembra do 13. oktobra 2022 v avli Armerije Univerze na Primorskem.

         Na dan otvoritve bodo ob 16. uri razstavo otvorili dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, dr. Andreja Kutnar, direktorica Inštituta InnoRenew CoE in gospod Jan Beneš, namestnik veleposlanika Češke republike v Ljubljani.

              

              


         ponedeljek, 12. september 2022 InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem uspešno organizirala mednarodni kongres Woodrise 2022

         Kongres Woodrise 2022 je potekal v Bernardinu med 6. in 7. septembrom 2022 pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Več kot dvesto mednarodnih udeležencev je na kongresu prisluhnilo predavanjem o najboljših primerih trajnostne gradnje s celega sveta.

         Med ključnimi govorci je bil tudi Hans Joachim Schellnhuber, idejni vodja za razvoj Novega evropskega Bauhausa, ki je s svojim motivacijskim govorom poudaril nujnost ukrepanja za blažitev podnebnih sprememb: »Če bomo zadržali globalno segrevanje pod 2 stopinjami, kar je zelo težko doseči, lahko preprečimo številne naravne katastrofe. S temeljito preobrazbo grajenega okolja in z uporabo lesa, ki skladišči ogljikov dioksid, lahko to dosežemo. Prvo priložnost imamo že sedaj, ko bo nujno potrebno renovirati ukrajinska mesta, ki so v razsulu zaradi vojne.«

                                   Hans Joachim Schellnhuber. Foto: UP                            Okrogla miza na Woodrise 2022. Foto: UP

         Vsi ključni govorci so bili tudi del okrogle mize, kjer so delili svoje misli in poglede glede večnadstropne lesene gradnje, aktualnih arhitekturnih in inženirskih dosežkov. Predvsem so se osredotočili na temo renovacije, rehabilitacije in obnove obstoječih stavb z uporabo tehnologij lesene gradnje.

         V sklopu kongresa so potekale tematske delavnice, kjer so bili predstavljeni številni raziskovalni projekti o leseni gradnji in o zadnjih dognanjih glede lastnostih visoke lesene gradnje. Raziskovalni projekti so bili predstavljeni tudi na razstavi posterjev. Del kongresa je bila tudi potujoča razstava »Women Ambassadors Creating the Future of Wood Science«. Med ambasadorkami je tudi dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in profesorica na Univerzi na Primorskem.

              
                                                                   Začetek osrednjih govorov na Woodrise 2022. Foto: UP

         Naslednja dva dneva (8. in 9. september 2022) pa sta namenjena strokovnim ekskurzijam in poslovnim obiskom glavnih akterjev s področja gradbene in lesnopredelovalne panoge v Sloveniji in bližnji okolici.

         Woodrise 2022 se zahvaljuje svojim sponzorjem – Securo AS, SHERPA Connection Systems, Schmid Schrauben Hainfeld, Langzauner, Sema Software, Rothoblaas, Beck Group, Hasslacher Norica Timber, iQwood, CBD, Jelovica hiše, M Sora in Gospodarska zbornica Slovenije.
          

                                     

          


         petek, 9. september 2022 SPOZNAVNI DOGODEK ZA VSE ŠTUDENTE UP - ŠtartUP

         ŠtartUP – spoznavni dogodek za vse študente UP se bo odvil v soboto, 8. oktobra 2022, od 9. ure dalje v čisto novem Obmorskem parku Žusterna, Koper.

         Dogodek poln športnih iger v organizaciji ŠportUP-jadruženja, spoznavanja in prepletanja novih poznanstev med študenti UP, predstavitev društev iz lokalnega okolja in aktivnosti, ki so jih pripravile fakultete UP nas bodo zabavale vse do poznega popoldneva.

         Na dogodek se je potrebno prijaviti 

         Napovednika dogodka ŠtartUP 2022 si lahko ogledate TUKAJ

         OSNOVNA NAVODILA:

         • Na prizorišču bosta postavljena pitnika Rižanskega vodovoda, zato s seboj imejte svojo steklenico, bidon ali flaško za hidracijo (kozarci ne bodo na voljo).
         • Za vse sodelujoče bo organizirano toplo kosilo, zaradi želje po trajnejšemu ravnanju (»zero waste«) vas spodbujamo, da s seboj prinesete pribor in globlji krožnik ali posodico (lahko s pokrovom, morda ostane kosilo za nedeljo).
         • Ob registraciji boste prejeli tudi zbirni kartonček, s katerim boste na različnih predstavitvenih točkah zbirali žige. Vsak študent bo za napolnjen kartonček sodeloval tudi v srečelovu z bogatimi nagradami, zato vas vabimo k aktivnem zbiranju in sodelovanju. Na prizorišče ni dovoljen vnos alkohola in drugih nedovoljenih substanc. Kršitelje bo odstranila varnostna služba.
         • Lokacija dogodka tudi letos omogoča neizmerne možnosti poležavanja na sončku, zato imejte v nahrbtniku ali torbi tudi kakšno kopalno brisačo ali piknik odejo.
         • Vsi udeleženci smo soodgovorni za red in čistočo na prizorišču zato vas prosimo, da smeti odlagate na za to namenjena mesta.

         URNIK dogodka:

         • 9.00 – Registracija, ob kateri prejmete zapestnico, kartonček z aktivnostmi in majico UP (možna do 11. ure)
         • 10.00 – Uradni začetek prireditve z nagovorom rektorice UP prof. dr. Klavdije Kutnar.
         • 10.00-13.00 – Športno-družabne aktivnosti ŠportUP, aktivnosti na točkah fakultetah, nepedagoških članicah in centrih UP ter drugih društev/organizacij za srečelov UP.
         • 13.00-14.00 – Postrežba kosila  
         • 14.00-17.00 –  Športno-družabne aktivnosti ŠportUP, aktivnosti na točkah fakultet, nepedagoških članic in centrih UP ter drugih društev/organizacij za srečelov UP.

         Vsi, ki ste se prijavili za AVTOBUSNI PREVOZ, boste točne podatke prejeli v naslednjih dneh. Zaradi velikega zanimanja vas prosimo, da se točno držite sporočenih ur in navodil, sicer vam prevoza ne moremo zagotoviti, saj avtobus ne bo čakal. Na postaji bodite vsaj 15 minut pred odhodom!

         Odhodi avtobusov so:

         • 9.00 - PORTOROŽ – (avtobusna  postaja pred UP FTŠ Turistica)
         • 9.30 - IZOLA (avtobusna postaja v centru Izole (pri Pošti Slovenije)

         Odhodi avtobusov po dogodku:

         • 17.00 – Avtobusna postaja Žusterna za IZOLO
         • 17.30 – Avtobusna postaja Žusterna za PORTOROŽ

         ***V kolikor ste prijavljeni na avtobus, pa ga ne boste potrebovali, nam to prosimo čimprej javite na 031 713 527 s pripisom imena in priimka, e-pošte ter vstopne in izstopne postaje. Prav tako tisti, ki se niste prijavili pa bi si ga želeli.

         Ne dvomimo, da bo dogodek odlična popotnica v novo študijsko leto tako za vas, kot za nas.

         Se vidimo v soboto v Obmorskem parku Žusterna!

         ***V kolikor bi se želeli priključiti dogodku kot prostovoljec, ki pomaga pri organizaciji dogodka tako ŠtartUP kot Orientacijskih dni za tuje študente, te lepo vabimo, da se nam pridružiš s svojo prijavo tukaj > https://forms.office.com/r/qrT2RJYbWU

         – ŠtartUP ekipa.

             


         petek, 9. september 2022 Prvi diplomant dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Varstvena biologija

         V petek, 2. septembra 2022, je  Luka Kostadinovski zaključil dodiplomski študij Varstvena biologija z diplomsko nalogo »Stanje populacije barjanskega okarčka, Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Rhopalocera: Nymphalidae), na Cerju dve leti po požaru« pod mentorstvom doc. dr. Jureta Jugovica in somentorstvom doc. dr. Martine Lužnik.

         Njegovo raziskovalno delo je potekalo na območju Cerja, ki ga je v letu 2019 prizadel močan požar. V raziskovalnem delu je tako primerjal velikost populacije barjanskega okarčka med letoma 2020 in 2021.  Kot je povedal, je ta eden izmed najbolj ogroženih vrst metuljev v celotni Evropi. Izsledki raziskave so pokazali, da se je populacija barjanskega okarčka povečala dvakrat, prav tako se je obnovil tudi habitat v primerjavi z letom 2020. 

         "Smer Varstvena biologija me je navdušila že od samega začetka, saj se nam zaradi manjšega števila študentov profesorji bolj posvetijo. Prav tako pa sem pridobil in nadgradil strokovno znanje v katerem ni manjkalo praktičnega dela. Zelo sem hvaležen vsem profesorjem in asistentom, še posebej pa svojemu mentorju doc. dr. Juretu Jugovicu in somentorici doc. dr. Martini Lužnik pri izdelavi zaključne naloge."  je dodal.

         Luka Kostadinovski je prvi diplomant dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Varstvena biologija in je z zaključkom študija pridobil strokovni naslov diplomirani varstveni biolog.

         V letu 2017 je bil študijski program prenovljen. Med večjimi spremembami je tudi sprememba imena študijskega programa - študijski program Biodiverziteta smo preimenovali v Varstvena biologija, pri čemer ostaja strokovni naslov diplomanta nespremenjen - diplomirani varstveni biolog (UN) oz. diplomirana varstvena biologinja (UN). Spremembe študijskega programa, vključno z novim imenom programa, veljajo za študente, ki so se prvič vpisali v študijski program v študijskem letu 2018/19.

         Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!

              
                                                                                          Luka Kostadinovski


         četrtek, 8. september 2022 MOŽNOST PRIJAVE NA RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

         Danes, 8. septembra 2022, se v okviru razpisa za vpis v podiplomske (magistrske in doktorske) študijske programe v študijskem letu 2022/2023 na Univerzi na Primorskem pričneta:

         • drugi prijavni rok za slovenske državljane in državljane članic EU ter
         • tretji prijavni rok za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva.

         Roka bosta odprta do vključno četrtka, 15. septembra 2022.

         Študijski programi Univerze na Primorskem, na katerih so prosta mesta za prijavo kandidatov, so objavljeni:


         četrtek, 8. september 2022 Famnitova študentka Varstva narave na Evropskem kongresu varstvene biologije predstavila izsledke svoje raziskave o zavrženem prilovu stoječih pridnenih mrež malega ribolova v severnem Jadranu

         Študentka magistrskega programa Varstvo narave, Hana Hanžek-Turnšek, se je med 22. in 26. 8. 2022 udeležila šestega Evropskega kongresa varstvene biologije (6th European Congress of Conservation Biology), ki je potekal na Češki univerzi znanosti o življenju  v Pragi (Czech University of Life Sciences Prague).

         Na kongresu je študentka predstavila preliminarne rezultate raziskave z naslovom »Towards Sustainable Fisheries: Forgotten Catch of Small-Scale Bottom Set Nets in Northern Adriatic«.

         V raziskavi, pod mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Lazarja in asist. Matica Jančiča, je z ostalimi so-avtorji raziskovala zavrženi prilov stoječih pridnenih mrež malega ribolova v severnem Jadranu. 

           
          

         Izsledki so pokazali, da ribiči severne Istre zavržejo velike količine celotnega ulova, večino teh zavržkov pa predstavljajo bentoški nevretenčarji. Velika količina zavržkov bi lahko bila problematična za ekosistem, saj so organizmi podvrženi mnogim stresnim dejavnikom, kot so barotravma, izpostavljenost zraku, telesne poškodbe idr. Vendar pa na podlagi teh rezultatov še ne morejo oceniti, ali ima ta veja ribištva resnično negativen vpliv na ekosisteme. 

         Evropski kongres Varstvene Biologije je bil študentkin prvi znanstveni dogodek, na katerem je predstavila izsledke svojih raziskav. »Udeležba na kongresu je bila izjemna izkušnja, saj sem imela priložnost spoznati mnogo novih tematik in metodoloških pristopov neposredno od cenjenih evropskih raziskovalcev in strokovnjakov, ki so jih razvili,« je povzela Hana Hanžek-Turnšek.

         Kongres, ki je namenjen srečevanju praktikantov in raziskovalcev znanosti o varstvu narave, izmenjavi znanj in promociji biotske pestrosti Evrope, vsake dve leti organizira evropska sekcija Društva za varstveno biologijo (Society for Conservation Biology). Na Češki univerzi znanosti o življenju pa se je letos ponovno odvijal po 13. letih. 


         sreda, 7. september 2022 Pričetek izvedbe študijskega procesa v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli v prihodnjem študijskem letu 2022/23

         Študente obveščamo, da se bo v prihodnjem študijskem letu 2022/23 študijski proces ponovno pričel izvajati tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli.

         Za tri študijske programe – Varstvena biologija, Sredozemsko kmetijstvo in Varstvo narave – se bo študijski proces izvajal pretežno v Izoli, delno pa še vedno v Kopru.

         V Univerzitetnem kampusu Livade se bodo izvajali tudi posamezni predmeti nekaterih drugih študijskih programov, in sicer:

         • Bioinformatika (dodiplomski): vaje in nekatera predavanja pri bioloških predmetih;
         • Biopsihologija (dodiplomski): vaje pri po enem predmetu 1. in 3. letnika;
         • Biopsihologija (magistrski) in Psihologija (magistrski): izbirni predmet Molekularne osnove nevrodegeneracije.

         Natančni podatki o izvedbi v prvem semestru 2022/23 bodo znani ob objavi urnika, predvidoma 2 tedna pred pričetkom novega študijskega leta.

         Referat UP FAMNIT


         torek, 6. september 2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor slavnostno otvoril mednarodni kongres Woodrise 2022

         Včeraj, 5. septembra 2022, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, slavnostno otvoril mednarodni kongres Woodrise 2022, ki bo potekal na Bernardinu pod predsednikovim častnim pokroviteljstvom. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem ga organizirata med 6. in 7. septembrom 2022.

         »V čast mi je, da vas lahko nagovorim kot predsednik Republike Slovenije in častni pokrovitelj 4. mednarodnega kongresa Woodrise, svetovno priznane konference s področja sodobne trajnostne gradnje,« je uvodoma dejal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in dodal: »Vesel sem, da je Slovenija gostiteljica kongresa, saj je Slovenija kot ustvarjena za trajnostni razvoj. Surovin prihodnosti, ki jih potrebujemo za trajnostni razvoj, imamo pri nas v izobilju. Imamo tudi ljudi, ki znajo z njimi odgovorno ravnati. Vse to me navdaja z optimizmom, da v trajnostnem razvoju ne vidimo grožnje zdajšnji blaginji, marveč zagotovilo za prihodnost, v kateri bomo lahko vsi živeli v čistem, mirnem, naravnem in varnem okolju.«
          
         Dr. Andreja Kutnar, direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, pa je dejala: »Jasno je, da moramo grajeno okolje spremeniti in zelo sem vesela, da na kongresu Woodrise 2022 združujemo pod isto streho raziskovalce, predstavnike industrije in odločevalce, saj sem prepričana, da lahko le tako skupaj začrtamo novo pot za ustvarjanje novih rešitev, ki jih potrebujemo pri prenovi grajenega okolja.«
          
                 
                 Slovesnost ob začetku mednarodnega
         kongresa Woodrise 2022. 
         Daniel Novakovič/STA                  Dr. Andreja Kutnar.  Foto: Daniel Novakovič/STA
          
         Udeležence je nagovoril tudi dr. Iztok Šušteršič, predsednik kongresa Woodrise 2022 in vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE: »Evropa si je zadala zelo jasen cilj razogljičenja. Šla je celo dlje in zasnovala programe kot je Novi evropski Bauhaus, ki strmijo k ustvarjanju trajnostne prihodnosti. Prav zato je ta kongres zelo pomemben, saj bodo svetovni strokovnjaki delili svoje izkušnje kako uporabili trajnostne, naravne materiale, kot je les, za prenovo in obnovo stavbnega fonda tako v Evropi kot drugje.«
          
                                                           
          Dr. Iztok Šušteršič. Foto:Daniel Novakovič/STA                          Pogostitev. Foto: Daniel Novakovič/STA.
          
         Med gosti slavnostne otvoritve kongresa Woodrise 2022, katero je povezovala gospa Breda Biščak, je bil tudi župan Občine Piran g. Đenio Zadković, ki je udeležencem izrazil dobrodošlico v mestu, dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem in ostali gostje. Za popestritev kulturnega programa je poskrbela glasbenica Marina Martensson.
          
                                                       
                                            Slovesnost ob začetku mednarodnega kongresa Woodrise 2022.
                                                                       Foto: Daniel Novakovič/STA.   
          
         Glavni del kongresa Woodrise 2022 bo sicer potekal 6. in 7. septembra 2022 v kongresnem centru hotela Bernardin, kjer bodo predstavljeni najboljši primeri uporabe lesa za trajnostne prenove obstoječega stavbnega fonda. Med osrednjimi govorci je tudi dr. Hans Joachim Schellnhuber, idejni vodja za razvoj Novega evropskega Bauhausa, ki bo udeležencem predstavil nujno prenovo grajenega okolja, če si želimo doseči ambiciozne podnebne cilje Evropske Unije.
          
         Kongres Woodrise 2022 je en od najpomembnejših svetovnih kongresov s področja sodobnega trajnostnega gradbeništva, ki je na slovensko obalo pripeljal vrhunske mednarodne strokovnjake s področja večnadstropne lesene gradnje, ki bodo na dvodnevnem predstavili aktualne arhitekturne in inženirske dosežke v tej panogi.
          
         Woodrise 2022 se zahvaljuje svojim sponzorjem – Securo AS, SHERPA Connection Systems, Schmid Schrauben Hainfeld, Langzauner, Sema Software, Rothoblaas, Beck Group, Hasslacher Norica Timber, iQwood, CBD, Jelovica hiše, M Sora in Gospodarska zbornica Slovenije.
          

         petek, 2. september 2022 URADNA NAZNANITEV 32. SVETOVNEGA KONGRESA MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA IN SVETOVNI DAN PREPREČEVANJA SAMOMORA

         V ljubljanski Cukrarni je 2. septembra 2022 potekal dogodek, namenjen seznanjanju javnosti z aktivnostmi ob Svetovnem dnevu samomora, ki bo 10. septembra in uradni naznanitvi ključnega dogodka na področju preprečevanja samomora – Univerza na Primorskem bo septembra septembra 2023 gostila 32. Svetovni kongres Mednarodnega združenja preprečevanja samomora (IASP), kar predstavlja posebno čast in dokaz odličnega dela raziskovalk in raziskovalcev na področju samomora, ki na Univerzi na Primorskem od leta 2011 delujejo v okviru Slovenskega centra za raziskovanje samomora na UP Inštitutu Andrej Marušič.  

               

         V prvem delu programa, ki ga je povezovala dr. Vita Poštuvan, so prisotne pozdravili dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP, ki je poudarila, da so tovrstni veliki mednarodni dogodki dokaz odlične vpetosti univerze v mednarodno okolje. Prek povezave je čestitke organizatorjem predal dr. Rory O’Connor, predsednik IASP. Dr. Diego De Leo, predstojnik Slovenskega centra za raziskovanje samomora in ugleden svetovni suicidiolog je poudaril pomen slovenske gostitve IASP - kongresa na temo samomora, ki predstavlja ključen javnozdravstveni problem na nacionalni ravni. Besedo je predal dr. Mojci Gobec, vodji sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Direktoratu za javno zdravje Ministrstva za zdravje RS. Napoved kongresa je zaključila ga. Wendy Orcharddirektorica IASP, ki je poudarila kako pomembno je preučevanje in preprečevanje samomora.  

         Na drugem delu dogodka so prisotni predstavili aktivnosti, ki so v preteklem letu pomagale pri izboljševanju duševnega zdravja in ki bodo to podpirale v prihodnjem. 10. September poteka že 20. leto, tokrat pod geslom &ldquo“Ustvarjajmo upanje z dejanji” - ključni aktivnosti sta prižiganje svečk na svetovni dan in pa akcija Prekolesarimo svet, ki poteka od 10. septembra do 10. oktobra, svetovnega dne duševnega zdravja. Aktivnosti je predstavila dr. Vita Poštuvan ob ostalih aktivnostih Slovenskega centra za raiskovanje samomora. Dr. Saška Roškar (NIJZ) je predstavila aktivnosti in pa podatke nacionalnega inštituta, Anamarija Zavasnik (predstavnica Slovenskega združenja za preprečevanje samomora /Center za psihološko svetovanje Posvet) pa aktivnosti za osebe v stiski. Več o aktivnostih je na voljo v sporočilu. (LINK) 

          Program je s plesno interpretacijo stiske in duševnega zdravja obogatila plesalka Lia Ujčič v trodelnem nastopu, ki je gledalca popeljal od telesne stiske, prek čustvene stiske do končne osvoboditve. 

         Če ste v stiski, prosimo - poiščite pomoč. 

         SOS – prva pomoč 

         116 123: Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)  
         116 111: TOM telefon otrok in mladostnikov (12-20h)  
         01 520 99 00: Klic v duševni stiski (19-7h)  
         Več o strokovni pomoči tukaj. 


         torek, 30. avgust 2022 Razpis za mesto raziskovalnega asistenta z doktoratom na projektu Horizon Europe BGE

         Univerza na Primorskem odpira mesto raziskovalnega asistenta z doktoratom na področju genomike in bioinformatike, in sicer na področju sekvenciranja celotnega genoma. Delovno mesto je za polni delovni čas (40 ur na teden) za dve leti z možnostjo podaljšanja. Izbrani kandidat bo večinoma vključen v projekt Obzorje Evropa "Biodiversity Genomic Europe" ki ga financira EU, in v nacionalni raziskovalni projekt na področju genomike prostoživečih živali.

         Skupina za molekularno ekologijo na Oddelku za biodiverziteto, uporablja molekularna orodja za raziskovanje številnih problemov na področju genomike prostoživečih živali, kar odpira možnosti za dodatno sodelovanje.

         Vaše naloge vključujejo sodelovanje pri:

         • raziskovalnih projektih ter
         • vzdrževanju in spodbujanju praks odprte znanosti.

         Posebne naloge lahko vključujejo:

         • delo z genomskimi vzorci,
         • izdelavo knjižnic DNK in RNK,
         • razvoj in uporabo bioinformacijskih cevovodov,
         • izvajanje populacijskih genomskih in sorodnih analiz,
         • izvajanje drugih podatkovnih in statističnih analiz,
         • dokumentiranje opravljenega dela,
         • vzdrževanje podatkovnih baz,
         • sodelovanje pri raziskovalnih objavah ter ustvarjalno reševanje različnih problemov,
         • poučevanje in usposabljanje študentov,
         • usklajevanje dela,
         • načrtovanje, vzpostavljanje in izpopolnjevanje protokolov,
         • pripravljanje poročil,
         • sodelovanje na projektih skupine.

         Odvisno od interesa kandidata je lahko delno vključen tudi v pedagoško delo. Delovno okolje bo vključevalo tudi mednarodna potovanja zaradi projektnih sestankov.

         Vaš profil:

         • ustrezna univerzitetna izobrazba z zaključenim doktoratom/doktoratom in potrebnim raziskovalnim potencialom,
         • znanje ukaznih vrstic UNIX in visokozmogljivega računalništva,
         • znanje vsaj enega od programskih jezikov (R, Python ali Perl),
         • izkušnje s pripravo populacijskih genomskih knjižnic, razvojem bioinformacijskih postopkov in izvajanjem populacijskih genomskih analiz so zaželene, vendar niso obvezne,
         • izjemne organizacijske sposobnosti in velika sposobnost samostojnega opravljanja nalog,
         • pripravljenost za mentoriranje diplomskih/magistrskih del in spodbujanje mladih raziskovalcev,
         • zahtevana je odlična govorjena in pisana angleščina.

         Ponujamo:

         • Razpisano delovno mesto je za začetno obdobje 2 let.
         • Delovno mesto bo plačano v skladu s kategorijo iz Kolektivne pogodbe za zaposlene na slovenskih univerzah.
         • Ponujamo sodelovalno, podporno in interdisciplinarno delovno okolje, možnost sodelovanja v številnih mednarodnih raziskovalnih projektih, priložnosti za usposposabljanje in strokovni razvoj ter pričakovano soavtorstvo pri znanstvenih objavah.
         • Ob koncu dvoletnega obdobja se lahko pogodba ob pozitivni oceni podaljša v docenturo.

         Navodila za prijavo:

         Zainteresirani kandidati naj pošljejo prijavo v elektronski obliki na naslov stepchange@famnit.upr.si, v predmetu pa naj navedejo "Postdoc in bioinformatics".

         V formatu pdf priložite:

         • spremno pismo, v katerem pojasnite, zakaj vas delovno mesto zanima in kako ustrezate opisu,
         • življenjepis,
         • seznam objav s poudarkom na petih najpomembnejših.

         Rok prijave: 15. oktober, 2022

                  


         petek, 26. avgust 2022 Avgust zaključujemo z uspešno vzporedno izvedbo dveh poletnih taborov

         Zadnje dneve avgusta smo preživeli v družbi mladih navdušencev nad matematiko in računalništvom, ki so se udeležili poletnih taborov Matematika je KUL in Orada RAčunalniška DelavnicA. Z enotno željo po odkrivanju tako matematičnih ugank kot računalniških znanj, se nam je v letošnji izvedbi pridružilo 15 osnovnošolcev in dijakov.

         Skozi predavanja, ki so potekala od 21. do 25. avgusta na UP Famnit, so udeleženci matematičnega tabora spoznavali začetke kriptografije, discipline, ki je omogočila varne zapise skrivnih receptur in postopkov, poleg tega so dobili vpogled tudi v statistiko, pri kateri so se seznanili z napovedmi, ki predvidijo kdo bo zmagal na volitvah in kakšno bo vreme prihodnjega dne. Med drugim so spoznavali tudi zanimiva dejstva s področja teorije grafov, uporabe matematike v biologiji in teorije iger.

                 

         Mladi ljubitelji računalništva, ki so sestavljali radovedno skupino udeležencev tabora Orada Računalniška delavnica, so se z uporabo orodja Unity 3D naučili izdelati tudi čisto svojo računalniško igro, se bolj podrobno seznanili s svetom kriptovalut in skrivnih šifer nekdaj in danes.

         Novo pridobljeno znanje so učenci in dijaki uporabili na skupinskih delavnicah pri pripravi končnih izdelkov, ki so jih na zadnji dan taborov predstavili svojim staršem.

         Vsekakor pa je bilo poskrbljeno tudi za zabavni del, ki je bil udeležencem, kot so sami dodali, še posebej všeč. Družili smo se ob različnih miselnih igrah in športnih aktivnostih, preizkusili VR očala in zaplesali v oblekah za sledenje telesu.

              

         UP FAMNIT organizira tabora z namenom popularizacije matematike in računalništva, saj želi mladim s primeri iz prakse pokazati, da sta lahko ti področji zabavni, zanimivi in predvsem uporabni. Udeleženci, ki se na tabora vračajo, pa so dokaz o doseženem namenu in uspehu tabora.                                                     


         četrtek, 25. avgust 2022 Vabljeni na drugo izvedbo Biološko-psihološke študentske konference

         Študentje Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, pod okriljem Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), vabijo na PASIVNO UDELEŽBO na drugo Biološko-psihološko študentsko konferenco v Kopru.

         Namen konference je promovirati znanost, spodbujati študente k vključevanju in sodelovanju v znanstveni skupnosti, jih motivirati za raziskovanje v stroki, omogočiti pridobivanje kompetenc pri pisnem in ustnem podajanju strokovnih vsebin ter povezati mlade študente in bodoče strokovnjake. 

         Na konferenci boste lahko prisluhnili zanimivim prispevkom kolegov študentov in diplomantov. Za udeležence konference pa bodo organizirana tudi predavanja gostujočih predavateljev ter bogat družabni program.

         • KDAJ: od 15. do 17. septembra 2022
         • KJE: v Kopru (Univerza na Primorskem, UP Famnit)*

         • PRIJAVE:: LINK

         • ROK ZA PRIJAVE: 8. september 2022

         Prijavnina: 10 eur (vključuje predavanja študentov, gostujočih predavateljev, coffee breaks in sodelovanje v pestrem družabnem programu)

         *Zaradi nepredvidljivih razmer epidemije virusa SARS-CoV-2, obstaja možnost, da bo konferenca organizirana prilagojeno, v skladu s takrat veljavnimi predpisanimi epidemiološkimi ukrepi.

         Informacije so na voljo tudi na Facebooku in Instagramu.

         Za vsa vprašanja so vam na voljo preko uradne elektronske pošte biopsi.konferenca@upr.si

         Več o konferenci

                                                    


         četrtek, 25. avgust 2022 Podaljšanje razpisa za mlade raziskovalce na UP IAM

         Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki bodo v letu 2022 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti. Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

         Na UP IAM je prijava podaljšana do 29. avgusta 2022 za prosta mesta pri mentorjih:

         Prof. dr. Enes Pasalic – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

         Prof. dr. Bojan Kuzma – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič,

         Prof. dr. Dragan Marušič – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič.

         Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

         Nov rok prijave je 29. avgust 2022.

         Javni razpis za mlade raziskovalce, navodila za prijavo in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem, na povezavi: www.upr.si/si/o-univerzi-/razpisi/razpisi-za-podrocje-raziskovanja/razpis-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2022/


         petek, 19. avgust 2022 Vključevanje lovcev "ljubiteljskih znanstvenikov" v znanstveno-raziskovalno delo

         Vključevanje lovcev, zelo dobrih poznavalcev narave in živalskih vrst, kot "ljubiteljskih znanstvenikov" (angl. citizen scientists) v znanstveno-raziskovalno delo je pomemben cilj mednarodnega projekta StepChange, ki ga koordinira Univerza na Primorskem.

         Cilj projekta je ugotoviti potencial državljanske oz. ljubiteljske znanosti in pripraviti priporočila za vključevanje državljanov ali širše javnosti v raziskovalne procese, v primeru Slovenije na področju varstva narave oz. kompleksnega monitoringa prostoživečih živali.Konec julija smo skupaj z lovci iz lovskih družin Rižana in Vrhe Vrabče v njihovih loviščih postavili 30 fotopasti (kamer), da bi v povezavi z aplikacijo SRNA, ki smo jo razvili skupaj z Lovsko zvezo Slovenije, še izboljšali zanesljivost podatkov o opažanjih prostoživečih živali in potrdili pomembno vlogo lovcev pri zbiranju tovrstnih podatkov.

         Hkrati smo s tem naredili povezavo na vseevropsko platformo za monitoring prostoživečih živali (European Observatory of Wildlife; EOW); trenutno je njen najpomembnejši cilj razviti in vpeljati metodo za določanje številčnosti velikih sesalcev (predvsem pa divjega prašiča) s pomočjo fotopasti.Našim zelo prijaznim lovcem se iskreno zahvaljujemo za neprecenljivo pomoč pri terenskem delu! 

               

               


         petek, 19. avgust 2022 Odprt je 2.PRIJAVNI ROK za dodiplomske študijske programe za slovenske državljane in državljane EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva

         Danes, 19. 8. 2022, se za slovenske državljane, državljane članic EU, ter Slovence brez slovenskega državljanstva, začenja drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 in bo trajal do vključno 23. 8. 2022Prosta mesta so še na spodaj navedenih študijskih programih.

         Prosta mesta za slovenske državljane in državljane EU:

         • Bioinformatika (UN) slovenska in angleška izvedba
         • Matematika (UN) slovenska in angleška izvedba
         • Matematika v ekonomiji in financah (UN)
         • Računalništvo in informatika (UN) slovenska in angleška izvedba,
         • Sredozemsko kmetijstvo (VS)
         • Varstvena biologija (UN)

         Prosta mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva:

         • prosta mesta so na vseh študijskih programih

         Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljena TUKAJ.

         Vse informacije lahko kandidati dobijo v referatu za študente.


         četrtek, 18. avgust 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Petre Horvat

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Knowledge management systems at the civil engineering research organizations and their impacts on scientific excellence študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Petre Horvat.

         Predstavitev bo potekala v sredo, 24. 8. 2022 ob 16.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/85282887807

         Vljudno vabljeni!


         torek, 16. avgust 2022 V sodelovanju z Univerzo Claude Bernard Lyon 1 ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature

         Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je tokrat gostila izr. prof. dr. Lionela Medinija, ki se je v sklopu ERASMUS + izmenjave udeležil enotedenskega obiska od 2. avgusta do 8. avgusta 2022, pri prof. dr. Michaelu Mrissi. 

         Dr. Medini je raziskovalec in izredni profesor računalništva na univerzi Claude Bernard Lyon 1 v Franciji. 

         Obisk je bil namenjen tako raziskovalnim diskusijam, prenosu znanj in tudi predavanjem, ki so bila sestavljena iz treh različnih delov. Prvi del je vseboval tematiko o internetu stvari (IoT) in umetni inteligenci (Ai), sledil je razvoj spleta stvari (WoT) in razvoj spletnih aplikacij.

         Predavanja so se neposredno navezovala na praktično delo, kjer so študentje eksperimentirali in uporabljali strojno opremo v lasti Univerze Claude Bernard Lyon 1.  Tako so s pomočjo znanja in primerne opreme  ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature.

         Spletna aplikacija dinamično zazna dejavnost uporabnika in tako tudi ustrezno prilagodi minimalno in maksimalno nastavitveno temperaturo.

         Več lahko preberete tukaj.

              
                                                                 Izsek iz predavanj izr. profDr. Lionela Medinija


         torek, 9. avgust 2022 FAMNITOVI študentje zopet uspešni na 29. Mednarodnem študentskem matematičnem tekmovanju (IMC)

         Študenti na UP FAMNIT so se med 1. in 7. avgustom 2022 udeležili 29. Mednarodnega matematičnega študentskega tekmovanja (International Mathematics Competition for University Students 2022), na katerem se je pomerilo kar 667 študentov iz vsega sveta.  

         Univerzo na Primorskem (UP FAMNIT) so tokrat z izjemnimi rezultati zastopali Diar Gashi (študent 1. letnika programa Matematika), ki je z 21. točkami prejel bronasto medaljo, častno omembo pa so prejeli Dren Neziri (študent 1. letnika programa Matematika), Mirza Redzić (študent 1. letnika magistrskega programa Matematične znanosti) in Todor Antić (študent 3. letnika programa Matematika).

         Iskreno čestitamo tudi Dorotei Redžepi (študentka 2. letnika programa Matematika) in Ajli Šehović (študentka 3. letnika programa Matematika), ki sta prejeli certifikat o udeležbi.

         Tekmovanje je bilo organizirano pod okriljem Univerzitetnega kolidža v Londonu, ki ga je v Blagoevgradu gostila Ameriška univerza v Bolgariji in je po dveh letih zopet potekalo v živo. Hibridna udeležba je omogočala tudi tekmovanje na daljavo (preko spleta), vendar končni rezultati nalog tekmovalcev, ki so sodelovali na daljavo, še niso znani.

         Na dosežke naših študentov smo izjemno ponosni in jim iskreno čestitamo!

         Več informacij ter naloge, ki so jih reševali tekmovalci, so na voljo tukaj.

             
             Dosežki naših študentov


         ponedeljek, 8. avgust 2022 RAZISKOVALEC/KA za področje Psihologije – 2 delovni mesti

         Na UP IAM sta razpisani dve prosti delovni mestH017004 RAZISKOVALEC za področje Psihologija na Slovenskem centru za raziskovanje samomora (SCSR).

         Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim časom40 ur na teden (100 %), za določen čas, s štiri mesečnim poskusnim delom, za obdobje enega leta, začetek dela v skladu z dogovorom. Kandidatke in kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (obvezno priložiti dokazilo o doseženi izobrazbi in povprečni oceni na 1. in 2. stopnji študija) pošljejo na e-naslov kadrovska.famnitiam@upr.si.

         Rok prijave je 31. avgust 2022, do razpisa dostopate tukaj.

         Pogoji za opravljanje dela:

         • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
         • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja (BIO)PSIHOLOGIJA ali
         • magistrska izobrazba s področja (BIO)PSIHOLOGIJA,
         • aktivno znanje svetovnega jezika.

         Druga zaželena znanja/sposobnosti:

         • izvolitev v znanstveni naziv asistent oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv (povprečje najmanj 8),
         • dobro znanje angleškega jezika,
         • računalniška znanja in kompetence za uporabo različnih računalniških orodij,
         • dobro znanje statističnih metod in/ali metod za kvalitativno raziskovanje,
         • fleksibilnost pri delu, samoiniciativnost,
         • organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela,
         • veselje do raziskovalnega, kliničnosvetovalnega in intervencijskega dela,
         • dobre spretnosti pisanja, izražanja,
         • poznavanje področje suicidologije in duševnega zdravja,
         • vozniški izpit.

         Opis del in nalog glede na področje dela:

         • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
         • raziskovanje in obdelovanje specialne problematike na področju delovanja, izvajanje analiz,   meritev in preizkusov za potrebe delovnega področja,
         • pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalnega in strokovnega dela,
         • sodelovanje na znanstvenoraziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
         • sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov,
         • izvajanje predavanj in delavnic za strokovno in laično javnost ter druge aktivnosti na terenu,
         • pripravljanje, urejanje in arhiviranje projektne dokumentacije,
         • pripravljanje administrativnih in strokovnih podlag za delo notranje organizacijske enote,
         • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah po dogovoru z vodstvom,
         • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih

         Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

         Delo na projektih Slovenskega centra za raziskovanje samomora (https://zivziv.si/projekti/), UP IAM v povezavi z delom na Oddelku za psihologijo UP FAMNIT. Delo vključuje koordinacijo različnih delovnih sklopov projektov, izobraževanja, izvajanje aktivnosti na terenu, izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov, pisanje prispevkov, strokovnih del in poročil s področja raziskovalnega dela za objavo, sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih, sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov, sodelovanje pri delu strokovnih organov ter opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

         Delo med drugim na projektih:

         • Psihopatologija in samomorilno vedenje mladih – vloga novih tehnologij pri pojavnosti stisk in nudenju pomoči
         • A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike
         • Človek v primežu Covid19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb
         • Živ? Živ! – Raziskovanje in preprečevanje samomora
         • Družbeni mediji in samomorilno vedenje: študija vpliva objav novinarskih prispevkov o samomoru na komentatorje in bralce.

         petek, 5. avgust 2022 Slovenski tekmovalci na CEOI 2022 na Hrvaškem

         Društvo ACM, Association for Computing Machinery je osrednje in največje svetovno združenje strokovnjakov s področja računalništva in informatike. Med partnerji slovenskega društva ACM Slovenija deluje tudi UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, v samo organizacijo društva pa so vključeni predavatelji in raziskovalci na  UP Famnit in UP IAM.

         Namen društva je spodbujati in prispevati k razvoju računalništva in informatike v Sloveniji in s tem podpirati strokovno rast svojih članov z zagotavljanjem priložnosti za vseživljenjsko učenje. ACM Slovenija se aktivno vključuje v organizacijo tekmovanj, s katerimi želijo povečati zanimanje za področje računalništva in informatike ter produkcijo izobraževalnih vsebin med učenci, dijaki in študenti.

         V Hrvaškem Varaždinu se je, med 24. in 30. julijem 2022, odvila 29. srednjeevropska računalniška olimpijada CEOI 2022, ki jo je gostila Prva gimnazija v Varaždinu, v organizaciji Hrvaške zveze informatikov (Hrvatski savez informatičara). Tekmovalo je kar 52 srednješolcev iz skupno 12 držav, Slovenijo so zastopali: Benjamin Bajd (Gimnazija Kranj; ZRI), Matija Likar (II. gimnazija Maribor), Jošt Smrtnik (Gimnazija Vič) in Jakob Žorž (Gimnazija Škofja Loka; ZRI). Naše tekmovalce sta spremljala dr. Nino Bašić (UP Famnit) in  Filip Koprivec (IMFM; AFLabs).

         Prvo mesto sta si delila Dorijan Lendvaj (Hrvaška) in Alexandru Luchianov (Romunija), dosegla sta 540 točk od 600 možnih. Slovenija je letos osvojila kar dve kolajni – Benjamin Bajd je za 14. mesto prejel srebrno kolajno, Jakob Žorž pa bronasto za 26. osvojeno mesto.  Matija Likar in Jošt Smrtnik sta se uvrstila na 38. in 39. mesto. Končni rezultati so dostopni tukaj.

         Slovenska reprezentanca se bo med 7. in 15. avgustom 2022 mudila v Indoneziji, kjer bo potekala  Mednarodna računalniška olimpijada IOI 2022.

         Iskrene čestitke nadobudnim fantom in vso srečo na nadaljnji poti!

                                                          


         petek, 5. avgust 2022 Aktivno poletje – udeležili smo se vseslovenskega tabora Taborniški zlet 2022

         Kljub poletnim počitnicam smo na FAMNITU še vedno aktivni, naši raziskovalci in študenti so se udeležili vseslovenskega taborniškega dogodka Taborniški zlet 2022, ki se ga je letos udeležilo preko 700 tabornikov in 300 prostovoljcev iz celotne Slovenije.

         Gre za največji vseslovenski tabor Zveze tabornikov, letos se odvija od 29. julija do 7. avgusta 2022 v Smučarskem centru Cerkno. Taborjenje v takšnem obsegu se pripravi vsaka štiri leta in je odlična priložnost za ponovno srečanje in hkrati za aktivno povezovanje z naravo in samim sabo so v povabilu mladim tabornikom zapisali organizatorji zleta.

         Kot v prispevku RTV Slovenija dodaja načelnik zveze Tabornikov Slovenije, je letos temelj programa kodeks obiskov v naravi ki ima različne sklope, eden izmed glavnih pa je, da smo v naravi in da imamo trajnostni in pozitivni vpliv na naravo.

         Taborniki so na začetku dogodka krenili na štiridnevno pot, po povratku pa so skupaj s prostovoljci na ravnini vrha Smučarskega centra Cerkno soustvarili skupno naselje, kjer so do povratka domov čas izkoristili za druženje in različne aktivnosti.

         Popoldnevi na zletu so namenjeni promociji znanosti in različnim delavnicam, nekaj od njih so pripravili tudi Famnitovi sodelavci in študentje. Tako so se lahko taborniki preizkusili v različnih miselnih igrah ter delavnicah s področja računalništva.

         Karolina Trajkovska, Famnitova študentka, ki je pomagala pri izvedbi ene od delavnic je tako povzela dogajanje: "S tabroniki je bilo delo zelo zabavno in v veselje nam je bilo pokazati nekatere stvari, ki jih počnemo na Famnitu in v HICUP laboratoriju. Verjamem, da so bile predstavitve všeč tudi njim, saj so z velikim zanimanjem obiskali našo delavnico. Pridobili so tudi nekaj znanja iz programiranja in se naučili nekaj novih japonskih besed. Če povzamem, preživeli smo zelo lep dan, izkušnjo pa bi z veseljem kadarkoli spet ponovila."

         Še nekaj utrinkov s Taborniškega zleta si lahko ogledate TUKAJ

         Več o taboru 

                 


         četrtek, 4. avgust 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Lea Primožič

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Communication of sustainable construction concepts based on scientific evidence tailored to relevant stakeholders študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Lee Primožič.

         Predstavitev bo potekala v torek, 9. 8. 2022 ob 16.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/87972240764

         Vljudno vabljeni!


         sreda, 3. avgust 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Lea Hana

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom "Viscoelastic properties of thermo-hydro-mechanically (THM) densified wood (Viskoelastične lastnosti termo-hitro-mehansko obdelanega lesa)" študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Lea Hana.

         Predstavitev bo potekala v sredo, 11. 8. 2022 ob 10.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/85190103585

         Vljudno vabljeni!


         torek, 2. avgust 2022 Podaljšanje razpisa za mlade raziskovalce na UP IAM

         Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki bodo v letu 2022 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti. Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

         Na UP IAM je prijava podaljšana do 22. avgusta 2022 za prosta mesta pri mentorjih:  

         Prof. dr. Enes Pasalic – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

         Prof. dr. Bojan Kuzma – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič,

         Prof. dr. Dragan Marušič  – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič.

         Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

         Nov rok prijave je 22. avgust 2022.

         Javni razpis za mlade raziskovalce, navodila za prijavo in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem, na povezavi: www.upr.si/si/o-univerzi-/razpisi/razpisi-za-podrocje-raziskovanja/razpis-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2022/


         četrtek, 28. julij 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Mateje Erce

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Addressing psychosocial needs with technology and building design študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Mateje Erce.

         Predstavitev bo potekala v sredo, 10. 8. 2022 ob 10.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/83005355421

         Vljudno vabljeni!


         sreda, 27. julij 2022 UP AKTIVNO VKLJUČENA V EVROPSKO DEKLIŠKO MATEMATIČNO OLIMPIJADO

         Mednarodno tekmovanje v matematiki - Evropska dekliška matematična olimpijada (EGMO) – je namenjena srednješolkam, ki jih zanima matematika s poglobljenim vidikom, segajočim prek osnovnega šolskega programa. Za sodelovanje morajo udeleženke najprej opraviti nacionalne preizkuse, da se lahko z mentorji in delegacijami udeležijo širšega dogodka. Tega bo v 12. izvedbi gostila Slovenija – med 13. in 19. aprilom 2023 bo namreč okoli 240 tekmovalk iz 60 držav svoje znanje pomerilo v Portorožu..

         EGMO od prvega tekmovanja (2012) promovira mlade znanstvenice, povečuje delež deklet v ekipah na Mednarodnih matematičnih olimpijadah (IMO), poleg tega pa podpira socialno, kulturno in interdisciplinarno izmenjavo med najstnicami širom sveta. Navedeno je tudi del vrednot, ciljev in zavedanja Univerze na Primorskem, ki si želi privabljati uspešne in potencialne raziskovalke, zato je s ponosom aktivno udeležena pri pripravi in izvedbi olimpijade, ki jo kot krovna organizacija vodi Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenija (DMFA Slovenije).

         Več o konferenci je dostopno na posebni spletni strani, na kateri so zbrani vsi podatki in najnovejše informacije.

         Posebno pozornost dekletom (in ženskam) v znanosti smo namenili že med letošnjim 11. 2. (mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti) in 8. 3. (mednarodnim dnevom žensk), s  serijo intervjujev z raziskovalkami UP (#ženskevznanosti).

                                          


         ponedeljek, 25. julij 2022 Raziskovalni obisk UP IAM in UP Famnit na ENS de Lyon

         Raziskovalca in predavatelja na UP IAM in UP Famnitdr. Martin Milanič in dr. Clément Dallard, sta v tednu od 18. do 22. julija gostovala pri raziskovalni skupini dr. Nicolasa Trotignona na CNRS, ENS Lyon, v Franciji.

         Obisk je potekal v okviru projekta "Širinski parametri in barvanje grafov", ki ga na slovenski strani sofinancira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS). Gre za bilateralni raziskovalni projekt med Republiko Slovenijo in Francosko republiko, ki ga na UP Famnit vodi dr. Riste Škrekovski za obdobje 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023.

         V okviru obiska so imeli dnevne raziskovalne diskusije s področja teorije grafov in s tem nadaljevali raziskovalno delo, pričeto ob obisku vodje projekta na francoski strani, dr. Nicolasa Trotignona, v Kopru, konec marca letos. Spopadli so se tudi z nekaterimi novimi raziskovalnimi problemi, ki naše raziskovalce žene v poglobitev in nadaljevanje samega raziskovalnega procesa.

         Kot zanimivost, si lahko preberete o projektu RubENS, ki so ga, ob 100-letnici Alana Turinga, ustvarili ravno na ENS de Lyon v Franciji. Zgradili so namreč računalnik, ki ga sestavljajo izključno LEGO® kocke. Računalnik je zasnovan po Turingovem stroju, abstraktnem modelu računanja, ki si ga je leta 1936, šele 24-letni Turing, sam zamislil.

         Projekt RubENS je vizualno in preprosto orodje, ki vsakomur pojasnjuje osnove računanja. Ustvarjeni Turingov stroj je v celoti mehanski: edina energija, ki jo uporablja, je stisnjen zrak pri 2 barih. Video je za ogled na voljo tukaj.


         (z leve) Pegah Pournajafi, doktorska študentka na ENS Lyon, Martin Milanič, Nicolas Trotignon, Clément Dallard
          


         petek, 22. julij 2022 Zgodbe mednarodnega sodelovanja in mobilnost profesorjev in raziskovalcev na UP FAMNIT

         Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) aktivno spodbuja mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev. Tudi tokrat ponosno predstavljamo izkušnje naših raziskovalcev, ki so bili aktivno vključeni v mednarodno okolje, ter s tem prejeli dragocene izkušnje. Med njimi so doc. dr. Maja Smrdu, doc. dr. Nino Bašić in doc. dr. Vida Groznik, ki so nam zaupali nekaj svojih doživetij.

         Doc. dr. Maja Smrdu, specialistka klinične psihologije z Oddelka za psihologijo, se je udeležila mobilnosti na Univerzi v Haifi v Izraelu, gostovala je pri profesorici Avivi Berkovich-Ohana, vodji nevrofenomenološkega laboratorija, ki deluje v okviru univerze. Na univerzi je predavala Mikrofenomenologijo in deskriptivno vzorčenje izkušenj. Kot je sama izpostavila, je bila deležna zelo raznolikega kroga študentov, ki so imeli izredno željo po znanju, ter tudi odličen pristop do znanosti. Vnema do dela je bila prisotna tako pri profesorjih in študentih, kot tudi pri udeležencih v študijah, ki so se odvijale v času njenega obiska. »Prav izmenjava znanj ter neposredna vključenost v skupne projekte je bil tisti ključni motivator za izmenjavo«, je povedala doc. dr. Smrdu.

         Skozi raziskovalno delo je prepoznala visoko incidenco posttravmatske stresne motnje v Izraelu, zaradi česar so tam pogoste teme raziskovanja dojemanje lastne umrljivosti, smrti, zdravljenje s psilocibinom in vpliv meditacije na našo zavest in jaz. »Vsi trije meseci so bili precej intenzivni in so mi po eni strani dali potrditev znanja, ki ga imamo v Sloveniji in na FAMNITu in se ga morda sami premalo zavedamo«, povzema.  

         Verjame, da imamo na fakulteti veliko raziskovalnega zagona, idej in povezav za katere upa, da bodo v prihodnje prinesle dolgotrajno sodelovanje in razširile znanje o tem kdo smo, kako se naše doživljanje povezuje z delovanjem naših možganov in kako lahko izboljšamo zdravljenje različnih duševnih bolezni.


         Dekanja Univerze v Haifi, prof. dr. Roza Leikin, doc.dr. Maja Smrdu in prof. dr. Aviva Berkovich-Ohana

         Doc. dr. Nino Bašić z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije se je udeležil mednarodne izmenjave na Univerzi v Sheffieldu v Veliki Britaniji. Kot glavni motiv za izmenjavo pa je izpostavil delo z uglednim profesorjem Patrickom W. Fowlerjem, FRS (Fellow of the Royal Society), strokovnjakom s področja teoretične kemije, s katerim sta že objavila dva znanstvena članka, ki sta nastala med izmenjavo, trije pa so še v pripravi.

         Poleg tega je doc. dr. Bašić  na gostujoči univerzi predaval izbrana poglavja iz matematične kemije, po njegovih besedah pa je ERASMUS+ izmenjava odlična priložnost za doseganje novih znanj in izzivov, ki jih ponuja novo okolje. Sam se želi tudi v prihodnje udeležiti podobne izmenjave.


         Prof. dr. Patrick W. Fowler in doc. dr. Nino Bašić

         Pedagoško-raziskovalnega obiska na Univerzi v Cádizu v Španiji se je udeležila doc. dr. Vida Groznik, ravno tako z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, kjer je doktorskim študentom nanoznanosti predajala znanje s področja umetne inteligence.

         Zaradi zanimive tematike so se jim pridružili tudi študenti drugih področij (medicine, psihologije, ipd.), saj so bila predavanja in praktične vaje zastavljene na način, da so bila primerna tudi za študente, ki nimajo predznanja s področja računalništva oz. programiranja. Raziskovalno je sodelovala predvsem z uveljavljenimi raziskovalci na področju neonatologije z Univerze v Cádizu in Univerzitetne bolnišnice Puerta del Mar, kjer so se osredotočali na uporabo pristopov umetne inteligence za zgodnjo diagnostiko nevrokognitivnih motenj pri nedonošenčkih. 

             

         Doc. dr. Vida Groznik z raziskovalci Univerze v Cádizu

         Vsi trije udeleženci mednarodne izmenjave so se strinjali, da gre za nepozabno izkušnjo z veliko dragocenih znanj ter da bi jo nedvomno ponovili tudi v prihodnje.


         petek, 22. julij 2022 Laborant na Oddelku za biodiverziteto – UP FAMNIT

         RAZPISANO DELOVNO MESTO: J016037 Strokovni delavec - Laborant na Oddelku za biodiverziteto

         Opis del in nalog glede na področje dela:

         • izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog s področja dela NOE,
         • vodenje evidenc, pripravljanje gradiv, sodelovanje na sejah in delovnih sestankih, pisanje zapisnikov in povzetkov, sodelovanje pri pripravi splošnih aktov in projektne dokumentacije, tehnično spremljanje dela komisij in drugih strokovnih organov,
         • skrb za informiranje in obveščanje vodstva članice ali univerze ter strokovnih sodelavcev o izbranih podatkih notranjega informacijskega sistema,
         • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

         Podroben opis del in nalog glede na področje dela: 

         • urejanje delovnega okolja, skrb za zbirke (zoološka, botanična),
         • naročanje laboratorijskega in drugega materiala,
         • vzdrževanje manjše laboratorijske opreme (npr. mikroskopi), pomoč pri pripravi laboratorijskih in terenskih vaj (priprava materiala, kemikalij, zbiranje materiala),
         • opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo zaposlenega.

         Pogoji za opravljanje dela:

         • višješolska (prejšnja) oz. višja strokovna izobrazba biološke in sorodne vede,
         • visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., biološke in sorodne vede, podrobneje neopredeljeno.

         Zahtevana znanja:

         • izobrazba s področja bioloških znanosti/vede o živi naravi,
         • znanje angleškega jezika, ki zajema dobro govorjenje in pisanje.

         Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

         • natančnost in odgovornost,
         • zanesljivost in komunikativnost,
         • znanja za delo z računalnikom,
         • sposobnost timskega dela.

         Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1.10. 2022 do 30. 9. 2023.

         Več informacij lahko najdete TUKAJ.

         Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na elektronski naslov: lara.gorela@upr.si

         Rok za prijavo: 1. avgust 2022.


         petek, 15. julij 2022 Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja ERASMUS+ za študijsko leto 2022/23

         RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA  V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (KA131) ZA POGODBENO LETO 2021 

         ROK PRIJAVE: do 05. septembra 2022

         Več informacij in postopek prijave je objavljen v razpisni dokumentaciji.

         Vabljeni k prijavi!


         petek, 15. julij 2022 Častna omemba za članek »Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing through Materials« na konferenci EICS

         Na konferenci EICS (Engineering Interactive Computing Systems), ki se je v zadnjih dnevih junija odvijala v mestu Valbonnu v Franciji, je članek »Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing through Materials« prejel častno omembo. Nagrado je prevzel eden izmed avtorjev, izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

         Ostali avtorji članka so še asist. Nuwan T. Attygalle, izr. prof. dr. Matjaž Kljun (oba z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT), prof. dr. Christian Sandor (Univerza Pariz-Saclay) in izr. prof. dr. Luis A. Leiva (Univerza v Luksemburgu).


         Nagrado je predal prof. dr. Philippe Palanque (na sliki levo) z Univerze Paul Sabatier (Toulouse III).

         EICS je letna mednarodna konferenca, posvečena inženiringu uporabnih in učinkovitih interaktivnih računalniških sistemov. Večina raziskovalnega dela, predstavljenega na EICS, se osredotoča na metode, procese, tehnike in orodja, ki podpirajo specifikacijo, načrtovanje, razvoj in uvajanje interaktivnih sistemov. Zbornik konference izdaja ACM (Association for Computing Machinery) in je objavljen v ACM Digital Library.

         Celoten članek je dostopen tukaj.

         Vsem avtorjem iskreno čestitamo!


         petek, 15. julij 2022 Mesto doktorskega kandidata na Univerzi na Primorskem - Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja

         LOKACIJA: IZOLA, KOPER

         TEMA: Razvoj bioloških materialov in formulacij iz industrijskih stranskih proizvodov, bogatih z aromatskimi spojinami

         Opis:

         Univerza na Primorskem išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega doktorskega kandidata. Raziskovalno področje se osredotoča na trajnostno valorizacijo lignina in drugih stranskih produktov lesne industrije, bogatih z aromatskimi spojinami, za aplikacije z visoko dodano vrednostjo. Raziskovalec se bo zaposlil tudi na InnoRenew CoE (dodatnih 20 %), v skupini za modifikacijo lesa (pod vodstvom izr. prof. Anne Sandak), pod mentorstvom dr. Oihane Gordobil, in postal doktorski kandidat na Univerzi na Primorskem (doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja). Kandidat bo delno vključen tudi v projekt ERC “Bioinspired living skin for architecture” (ARCHI-SKIN), GA #101044468, ki ga financira Evropski raziskovalni svet. Kandidat bo delo opravljal v Izoli in Kopru.

         Kaj iščemo:

         Poudarek dela na tem položaju bo na oblikovanju in razvoju novih, biotsko osnovanih formulacij, in s tem na valorizaciji podcenjenih industrijskih stranskih proizvodov. Od kandidata pričakujemo proaktivnost in motiviranost za izvajanje interdisciplinarnih raziskav, ki zajemajo področja od sinteze ter funkcionalizacije materialov in formulacij na osnovi lignina, do njihove uporabe in ocenjevanja učinkovitosti. Zaželene so izkušnje na področju lignocelulozne biomase, kemije, farmacije, znanosti o materialih in koloidnih sistemih ter strokovno znanje na področjih kromatografije, mikroskopije, spektroskopije in uporabe druge laboratorijske opreme. Kandidat mora imeti dobro ustno in pisno znanje angleščine.

         Katere sposobnosti pričakujemo:

         Idealen kandidat za to mesto ima magisterij iz kemije, kemijskega inženirstva, biotehnologije, farmacije, znanosti o koloidih, znanosti o materialih ali sorodnih področij, po možnosti z izkušnjami s področja biorafinerijskih procesov, ki se uporabljajo za lignocelulozno biomaso, in poznavanjem bioloških materialov in formulacij. Nadaljnje zahteve vključujejo: odlične komunikacijske veščine v angleščini, sposobnost navezave stikov in sodelovanja z industrijo in drugimi raziskovalci ter sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov). Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost za delo v mednarodnem okolju. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za doktorskega študenta Univerze na Primorskem.

         Več podrobnosti:

         https://www.famnit.upr.si//sl//izobrazevanje/podiplomski-doktorski-studij/obnov-mater

         https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava

         Kaj ponujamo:

         Ponujamo delovno mesto v okviru Univerze na Primorskem, kandidat pa bo tesno sodeloval z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostno grajenih okoljih.

         • 1-letna pogodba z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 3 leta)
         • Konkurenčna plača z možnostjo povišanja glede na uspešnost
         • Priložnost za sodelovanje pri prestižnem projektu ERC

         Pri možnostih zaposlitve, vpisnih politikah, dejavnostih, nudenju storitev in zmogljivosti Univerza na Primorskem in InnoRenew CoE ne izključujeta nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, vere, nacionalnega porekla ali invalidnosti.

         Kako poteka prijava:

         Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

         • življenjepis,
         • motivacijsko pismo za to doktorsko mesto (največ ena stran A4),
         • povzetek prejšnjih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo),
         • overjeno kopijo magistrskega spričevala in uradnega izpisa ocen ter njunih prevodov, če izvirniki niso v angleščini.

         Vsa gradiva morajo biti v angleškem jeziku in oddana v obliki PDF najkasneje do 5. septembra 2022.

         Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na naslov elektronske pošte: coe@innorenew.eu.

         Za nadaljnje informacije o raziskovalni temi se obrnite na dr. Oihano Gordobil (oihana.gordobil@innorenew.eu).

         Predvideni datum začetka zaposlitve je 1. oktober 2022.

         InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti delovno mesto odprto, podaljša prijavni rok in upošteva kandidate, ki v prijavnem roku niso oddali prijave.


         sreda, 13. julij 2022 Raziskovalke Slovenskega centra za raziskovanje samomora na ECP 2022

         V Cankarjevem domu v Ljubljani se je v petek, 8. julija 2022, zaključil 17. Evropski kongres Psihologije (ECP2022), v organizaciji Društva psihologov Slovenije in pod okriljem EFPA – European Federation of Psychologists' Associations.

                              

         Kongresa so se aktivno udeležile tudi raziskovalke Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSR IAM) in Oddelka za Psihologijo (UP Famnit). Opravile so kar 13 samostojnih prezentacij znanstvenih izsledkov in prisostvovale predavanjem priznanih strokovnjakov s področja psihologije.

         Tema letošnjega kongresa “Psychology as a Hub Science: Opportunities & Responsability” ponuja možnost pregleda raziskovalnih izsledkov, strokovne prakse in teorije na področju psihologije v luči priložnosti in tudi odgovornosti, ki jih ima psihologija kot osrednja znanost v sodobni družbi.

         Mlada raziskovalka, Nina Krohne, je udeležbo na kongresu doživela kot odlično izkušnjo: »Vsebin je bilo ogromno, poslušali in spoznali smo številne strokovnjake iz najrazličnejših področij psihologije, ki delujejo širom sveta. Hkrati pa je bila to tudi enkratna priložnost za predstavitev rezultatov našega dela. Vesele smo udeležbe tako velikega dogodka na domačih tleh.«

             

                   


         četrtek, 7. julij 2022 UP FAMNIT mlade nadušence nad računalništvom ali matematiko vabi na kar dva poletna tabora

         Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije bomo letos organizirali kar dva poletna tabora: poletni tabor »Matematika je kul« in poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA«. Namenjena sta učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), potekala pa bosta v času od nedelje, 21. avgusta, do četrtka, 25. avgusta 2022.

         Poletni tabor »Matematika je kul«

         Že 11. poletni tabor »Matematika je kul« je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima matematika ali takim, ki morda še niso prepričani, da je matematika lahko tudi zabavna in uporabna.

         Tabor bo obsegal:

         • predavanja in delavnice o raznovrstnih zanimivih matematičnih temah v slovenskem in angleškem jeziku,
         • projektno delo v skupinah in
         • številne družabne in športne aktivnosti.

         Več informacij je na voljo na spletni strani tabora in prek e-pošte, tabor@famnit.upr.si.

         Do utrinkov lanskoletnega tabora lahko dostopate tukaj.

          

         Poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA«

         Poletni tabor ORADA je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima računalništvo.

         Tabor bo obsegal:
         • delavnico Razvoj 3D igez z Unity 3D (3 dni),
         • delavnico Crypto 101 (1 dan),
         • projektno delo v skupinah in
         • številne družabne in športne aktivnosti.

         Več informacij o prijavah je na voljo na spletni strani poletnega tabora: https://tabor.dist.famnit.upr.si/sl/prijave

         Več podrobnosti o taboru je dostopnih na spletni strani tabora in prek e-pošte tabor.dist@famnit.upr.si.

         Oba tabora omogočata 70% popust udeležencem, ki so se udeležili državnega Vegovega tekmovanja.

         Na voljo je omejena višina sredstev, s katerimi stroške udeležbe krijemo v celoti za udeležence, ki:
         • k prijavi predložijo dokazilo o udeležbi na mednarodni matematični olimpijadi, ali
         • k prijavi predložijo dokazilo o Zlatem Vegovem priznanju iz matematike ali najvišjega priznanja na državnem nivoju iz tekmovanja iz logike (ali Bober za tabor ORADA) v letih 2020, 2021 ali 2022.

         Prijave zbiramo do 31. 7. 2022. 

         Vabljeni! 


         četrtek, 7. julij 2022 Razpisani dve delovni mesti v Službi za raziskovalno-razvojno dejavnost

         UP Famnit razpisuje kar dve prosti delovni mesti v Službi za raziskovalno-razvojno dejavnost, in sicer SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - J017100 in SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - J017104. 

         Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas, 40 ur na teden (100% zaposlitev), za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja in s trimesečnim poskusnim delom. Predviden začetek dela po dogovoru.

         Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

         • administrativno vodenje projektov,
         • samostojno svetovanje na svojem delovnem področju,
         • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
         • oblikovanje poročil, sklepov in stališč z delovnega področja,
         • koordinacija, spremljanje in izvajanje različnih upravnih postopkov iz delovnega področja,
         • spremljanje zakonodaje in informacij z delovnega področja,
         • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

         Pogoji za opravljanje dela:

         Delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100

         • dokončana specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oz.
         • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oz.
         • visokošolska strokovna izobrazba oz.
         • visokošolska univerzitetna izobrazba.

         Delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) - J017104

         • dokončana specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oz.
         • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz.
         • magistrska izobrazba.

         Več informacij o prostih delovnih mestih: Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100 in Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) - J017104.

         Kandidati/-ke lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

         Rok za prijavo je 31. julij 2022.


         sreda, 6. julij 2022 Znani so prejemniki Fieldsovih medalj 2022 za izjemne matematične dosežke

         Fieldsove medalje, ki jih vsake štiri leta na Mednarodnem matematičnem kongresu (International congress of mathematics – ICM) podelijo znanstvenikom, mlajšim od štirideset let, za izjemne matematične dosežke, so si letos nadeli Maryna Viazovska (EPFL), James Maynard (Univerza v Oxfordu), Hugo Duminil-Copin (Univerza v Ženevi) in June Huh (Univerza Princeton).

         Maryna Viazovska je druga ženska prejemnica te prestižne nagrade po Maryam Mirzakhani, ki je medaljo prejela leta 2014. Viazovska je lani prejela tudi nagrado EMS Prize 2020 na 8. Evropskem kongresu matematike (8 ECM), ki ga je prvič v zgodovini gostila Slovenija, in sicer v organizaciji Univerze na Primorskem pod okriljem Evropskega matematičnega združenja (European Mathematical Society – EMS).

         Ob prejemu nagrade je v intervjuju z Andreiem Okounkovim in Andreiem Konyaevim spregovorila tudi o vprašanju o tem, ali bodo matematike v prihodnosti zamenjali računalniki: »Še vedno sem mnenja, da je računalnik orodje. To pomeni, da računalnik ne ovira človeka – človek je tisti, ki se z uporabo tega orodja ovira. Če človeku daš žago, lahko hitro poseka drva ali pa si odreže prst. Če si odžaga prst, ni kriva žaga. Enako velja za umetno inteligenco. Po eni strani gotovo omogoča matematiko veliko prednosti in lahko opravi veliko nalog, ki jih sami ne bi mogli. Po drugi strani pa je vrednost matematikov v tem, da lahko razumemo, kaj se dogaja. Umetni inteligenci damo smiselne naloge in razumemo odgovore. Ni tako, da bo računalnik nekako mislil namesto mene. Nekateri ljudje so morda navdušeni nad iluzijo računalniškega razmišljanja, vendar je to le orodje.« Delila je tudi svoje razmišljanje o točki preloma ob prejemu tako imenitne nagrade, ki je do sedaj pripadla 64 matematikom: »Kaj bom počela do konca življenja? Šele začenjam živeti, a sem že dosegla najvišjo točko. Ideja o tem mi sploh ni bila všeč. Potem sem seveda pomislila tudi na to, kako to človeku nalaga veliko odgovornost. Potrebovala sem nekaj dni, da sem vse dojela.«

         Tudi James Maynard in Hugo Duminil-Copin sta že prejela EMS nagrado, in sicer leta 2016, na 7. Evropskem kongresu matematike v Berlinu.

         Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!


         ponedeljek, 4. julij 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Žige Velkavrha

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Behavioral traits across time and countries: essays on indirect reciprocity, deception and nationality študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Žige Velkavrha.

         Predstavitev bo potekala v sredo, 13. 7. 2022 ob 13.00 preko Zooma na povezavi:

          https://upr-si.zoom.us/j/84010213773

         Vljudno vabljeni!


         nedelja, 3. julij 2022 10. obletnica mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike na Rogli

         Zadnji junijski teden je obeležila uspešna izvedba že 10. mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike, ki jo skupaj tradicionalno organizirata UP FAMNIT in UP IAM. Na znanstveno srečanje, ki je potekalo na Rogli, se je prijavilo 65 matematikov, ki so v sklopu bogatega programa, med 26. junijem in 2. julijem, lahko razpravljali o svojem raziskovalnem delu.

         Glavni predavanji sta tudi tokrat izvedli dve pomembni imeni s področja diskretne matematike, in sicer: 

         • Michel Lavrauw, Sabancı University, Turkey: »Algebraic and geometric methods in tensor theory« ter
         • Mikhail Muzychuk, Ben-Gurion University of the Negev, Israel: »Coherent Configurations, Weisfeiler-Leman algorithm and Graph Isomorphism Problem«.

         Poleg njiju so nastopili še drugi vabljeni predavatelji:

         • Edwin van Dam, Tilburg University»Pseudo-geometric strongly regular graphs with a regular point«,
         • Robert Jajcay, Comenius University Bratislava: »Group based constructions of k-regular graphs of large girth and small degree«,
         • Daniel Kráľ (Masaryk University, Brno, Czech Republic): »Spectral method in extremal combinatorics« in
         • Tamás Szőnyi, Eötvös Loránd University and University of Primorska: »On large minimal blocking sets in projective planes of square order«.

         V okroglih desetih letih se je poletne šole udeležilo skoraj 700 profesorjev, raziskovalcev in študentov z vsega sveta. Med njimi je veliko takih, ki se leto za letom vračajo na Roglo, kar kaže na izjemno priljubljenost in kvaliteto tega znanstvenega srečanja.

         »Imeti priložnost poslušati o najnovejših rezultatih na področju matematike od številnih izvrstnih profesorjev in študentov je bilo zame neverjetno navdihujoče. Ne samo, da sem se veliko naučila, ampak sem ustvarila nekaj poznanstev in prijateljstev. Čudovita pokrajina Rogle je le češnja na vrhu. Takšni dogodki pomagajo pri širjenju mreže v strokovnem svetu, odpirajo nove priložnosti in preprosto naredijo učenje zabavno,« je povedala Ajla Šehović, ena od udeleženk.

           

         Študenti so se tudi letos potegovali za nagrado za najboljšo predstavitev. Odbor, ki so ga sestavljali Ted Dobson, Aleksander Malnič in Russ Woodroofe, je odločil, da je zmagovalec Sam Adriaensen (Vrije Universiteit Brussel), ki je za nagrado za najboljšo študentsko predstavitev z naslovom »Stability of Erdos-Ko-Rado Theorems in Circle Geometries« prejel prosto udeležbo na 11. doktorski poletni šoli iz diskretne matematike.


         Russ Woodroofe, Ted Dobson, Sam Adriaensen in Aleksander Malnič

         Letos je odbor je podelil častno priznanje Krisztini Szilagyi (Utrecht University) za predstavitev z naslovom »Polynomial Kernel For Face Cover«.

         Kot je povzel Rene Rodriguez Aldama, eden od udeležencev, je bila konferenca odlična priložnost za študente, da predstavijo svoje delo: »Namen poletne šole iz diskretne matematike je zbrati strokovnjake s tega področja in doktorske študente, ki lahko razpravljajo o različnih smereh raziskovanja in izpostavijo svoja aktualna dela. Letos smo imeli čast prisostvovati eminentnim povabljenim govorcem: Edwinu van Damu, Robertu Jajcayu, Danielu Králu in Tamásu Szőnyiju. Zame je dejstvo, da lahko študentje predstavijo svoje delo v tako mednarodnem okolju, velik plus. Tudi rekreativne aktivnosti so uspele: palačinke, karaoke, ples in veliko zabave. Hladno vreme in čudovita pokrajina na približno 1500 m nadmorske višine sta bila le še dodana vrednost.«

         Več o poletni šoli, predavateljih in njihovih posegih lahko preberete tukaj.


         petek, 1. julij 2022 Poletna šola Oddelka za psihologijo UP FAMNIT

         Z veseljem sporočamo, da Oddelek za psihologijo UP FAMNIT znova vabi k prijavi na poletno šolo, ki bo letos potekala med 19. in 21. 9. 2022.

         Tema letošnje poletne šole je kvalitativno raziskovanje.

         Kotizacija za študente in brezposelne znaša 30 EUR, za ostale pa 50 EUR.

         Poletna šola je namenjena vsem, ki vas zanimajo različni pristopi kvalitativnega raziskovanja, ne glede na predhodno znanje, izvedena pa bo v primeru vsaj 16 udeležencev.

         Več o lanskoletni poletni šoli lahko preberete tukaj.

         Prijave potekajo na tej povezavi.

         Rok za prijavo je 31. 7. 2022.

         Več informacij: psihologija@famnit.upr.si


         četrtek, 30. junij 2022 Razpisana štiri mesta za mlade raziskovalce na UP IAM

         Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki bodo v letu 2022 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti. Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

         Mentorji in raziskovalna področja

         Na UP IAM se lahko kandidati prijavijo na štiri prosta mesta pri izbranih mentorjih v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih:

         Enes Pasalic – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

         Miklós Krész – področje: Računalništvo in informatika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

         Dragan Marušič – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič,

         Bojan Kuzma – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič.

         Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

         Rok prijave je 1. avgust 2022.

         Javni razpis za mlade raziskovalce, navodila za prijavo in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem, na povezavi: https://www.upr.si/si/univerza/novice-in-obvestila/razpis-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2022-


         sreda, 29. junij 2022 Sidra Aslam, nova doktorica znanosti

         Včeraj, 28. 6. 2022, smo na Famnitu pozdravili še eno doktorico znanosti.

         Sidra Aslam, študentka doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Decentralized Data Privacy and Security for the Web of Things (Zasebnost in varnost podatkov za decentralizirani splet stvari), pod mentorstvom prof. dr. Michaela Mrisse.

         Novi doktorici znanosti iskreno čestitamo in ji želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


         ponedeljek, 27. junij 2022 SRNA: Nova aplikacija za monitoring prostoživečih živali

         Monitoring (spremljanje razširjenosti, številčnosti, itd.) populacij prostoživečih živali, ne glede na to ali so uvrščene med lovne vrste (tj. divjad) ali zavarovane vrste, je nujen del sodobnega varstva in/ali trajnostnega upravljanja populacij. Dosleden in sistematičen monitoring mnogih vrst je potreben tudi zaradi obveznosti, ki izhajajo iz slovenske in evropske zakonodaje. Ne le raziskovalci, ampak tudi ljubitelji narave lahko danes izjemoma prispevate k boljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih potreb.

         Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali smo razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

         Aplikacijo SRNA lahko prenesete preko QR kode ali spletne povezave.

         Vnosi opažanj živali bodo tako omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji.  Z novimi tehničnimi možnostmi povezovanja velike množice terenskih podatkov, ki jih lahko zberejo vsi prebivalci v naravi, postaja njihova vloga »ljubiteljskih znanstvenikov« (angl. citizen scientists) izjemno pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci sedaj pridobijo nove vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

         Ljubiteljski znanstvenik lahko postanete tudi VI!

         Z beleženjem opažanja redkih ali ogroženih kot tudi pogostih vrst,  boste lahko bistveno prispevali k izboljšanju poznavanje njihove razširjenosti in številčnosti, kar bo omogočalo raziskovalcem boljše ocenjevanje njihovih gostot ter splošno v kakšnem stanju so vrste. Pridobljeno znanje bo prispevalo tudi k izboljšanju varstva in upravljanja vrst oz. zagotovilo harmonično ravnovesje obstoja vrst. 

         Do aplikacije lahko dostopate preko pametnega telefona ali računalnika s predhodno enkratno registracijo preko elektronskega naslova. Uporaba aplikacije je kljub njeni kompleksnosti (omogočeni so res številni vnosi različnih opažanj) enostavna, saj vas od začetka do konca vnosa vodijo notranje povezave in pregledni meniji.). Aplikacija omogoča tudi grafični prikaz vaših lastnih vnosov opažanj ter pregled vseh vnosov na območju Slovenije. Dodatno omogoča tudi neposredno komunikacijo med vami in raziskovalci, saj lahko prek nje posredujete kakršnakoli vprašanja v povezavi z vašimi opažanji na naslov: stepchange@famnit.upr.si

         O rezultatih vas bomo redno obveščali. Posameznike z največ vnosi bomo za sodelovanje in še lažje beleženje podatkov o prostoživečih živalih tudi nadgradili. 

         Vljudno vas vabimo, da prenesete aplikacijo in začnete vnašati opazovanja živali, kadar koli jih srečate v naravi, naj bo to med zahtevnim vzponom ali med sprehodom po gozdu!


         nedelja, 26. junij 2022 Univerza na Primorskem je na Bledu gostila sejo Sveta članov Evropskega matematičnega združenja (EMS)

         Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, je gostila sejo članov Evropskega matematičnega združenja, ki je potekala od 25. do 26. junija 2022 na Bledu.

         Dogodek je sledil 8. Evropskemu kongresu matematike, enemu največjih dogodkov na področju matematike v Evropi, ki je potekal junija lani v Portorožu ter preko spleta, in katerega se je udeležilo preko 1700 matematikov s celega sveta.

         Svet članov EMS je vodstveno telo Evropskega matematičnega združenja (EMS), primarne organizacije, ki se ukvarja z razvojem matematike v Evropi. Svet se sestaja vsako drugo leto, na letošnji seji pa so bili delegati izvoljeni za obdobje štirih let, in sicer v naslednjih kategorijah: redni, izredni, institucionalni ter individualni člani. Ena od štirih predstavnikov institucionalnih članic je bila tudi prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem. Svet članov EMS je pristojen za izvolitev izvršnega odbora EMS, med njimi predsednika, podpredsednikov, sekretarja, blagajnika in drugih članov izvršnega odbora, ki so izvoljeni za dobo štirih let.

         Na srečanju na Bledu je je drugim potekala tudi izvolitev novega predsednika EMS, saj se trenutnemu predsedniku, prof. dr. Volkerju Mehrmannu, v letu 2022 izteče mandat. Celoten seznam delegatov je na voljo tukaj

         »Srečanje Evropskega matematičnega društva je bilo zelo uspešno. Vse, kar smo načrtovali, je bilo kljub nekaterim izzivom uspešno izvedeno. Med drugim smo izglasovali novega predsednika, tako da v skupino pozdravljamo nove člane. Zadovoljni smo tudi z osebno udeležbo na srečanju. Posebej pomembno je namreč bilo, da smo ponovno začeli s srečanji v živo, zato naj se ob tej priložnosti zahvalim kolegom iz Slovenije, zlasti kolegom z Univerze na Primorskem, ki so dogodek organizirali na zelo brezhiben način,« je povzela prof. dr. Barbara Kaltenbacher, članica izvršnega odbora EMS z Avstrijskega matematičnega združenja.    


         petek, 24. junij 2022 Volitve nadomestnega člana Upravnega odbora UP

         v četrtek, 21. julija 2022, bodo potekale nadomestne volitve za člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst administrativnih in strokovno-tehničnih delavcev UP.

         Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge. Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze morajo biti zaposleni na univerzi za poln delovni čas kot upravno administrativni ali strokovno tehnični delavci.

         Sklep o razpisu volitev in rokovnik volilnih opravil:

         - Sklep o razpisu nadomestnih volitev za izvolitev člana UO UP (pdf)

         - Rokovnik za izvedbo volilnih opravil (pdf)

         Članice UP lahko do torka, 28. 6. 2022 do 12. ure predlagajo kandidate za člana UO UP.


         četrtek, 23. junij 2022 Zagovor doktorske disertacije študentke Sidre Aslam

         Sidra Aslam, študentka doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Decentralized Data Privacy and Security for the Web of Things (Zasebnost in varnost podatkov za decentralizirani splet stvari), pod mentorstvom prof. dr. Michaela Mrisse.

         Zagovor bo potekal v torek, 28. 6. 2022 ob 9. uri v predavalnici FAMNIT-VP3 na UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

         Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.

         Vljudno vabljeni!


         četrtek, 23. junij 2022 Raziskovalci UP FAMNIT dokazali, da enotedensko delo v virtualni resničnosti negativno vpliva na produktivnost ljudi

         Študija, v kateri so sodelovali raziskovalci UP FAMNIT, razkriva, da ima delo  v virtualni resničnosti (VR) bistveno slabši vpliv na produktivnost ljudi v primerjavi z delom v fizičnem pisarniškem okolju.

         Maheshya Weerasinghe, Klen Čopič Pucihar in Matjaž Kljun z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT so z raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo še Verena Biener, Snehanjali Kalamkar, Negar Nouri, Eyal Ofek, Michel Pahud, John J. Dudley, Jinghui Hu, Per Ola Kristensson, Stephan Streuber in Jens Grubert, prišli do pomembnih znanstvenih izsledkov, ki prispevajo k postavljanju temeljev za nadaljnje raziskave z jasnim poudarjanjem trenutnih pomanjkljivosti in prepoznavanje priložnosti za izboljšanje izkušenj dela v VR.

            

         Članek z naslovom »Quantifying the Effects of Working in VR for One Week« bo kot del konference IEEE ISMAR 2022 (Institute of Electrical and Electronics Engineers Conference for Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) and Virtual Reality (VR) 2022) objavljen v reviji IEEE TVCG (IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics), ki zajema prispevke s področja računalniške grafike, informacijske in znanstvene vizualizacije, vizualne analitike, virtualne in prilagojene resničnosti, s poudarkom na teoriji in algoritmih.

         Poleg objave v prestižni reviji IEEE TVCG, je članek naših raziskovalcev pridobil tudi pozornost revije New Scientist, najbolj priljubljene tedenske znanstvene in tehnološke publikacije na svetu, ki z znanstvenega vidika pokriva mednarodne novice in postavlja obsežna vprašanja o življenju, vesolju in o tem, kaj pomeni biti človek.

         »Nova študija dokazuje, da imajo ljudje, ki delajo polni delovni čas v okolju virtualne resničnosti, nižjo produktivnost in slabše počutje ter povečano anksioznost. Raziskava kaže, da kljub temu, da podjetja, kot sta Microsoft in Meta, lastnik Facebooka, veliko vlagajo v VR, tehnologija še ni pripravljena za razširjeno uporabo na delovnem mestu, nekateri ljudje pa je morda nikoli ne bodo mogli učinkovito uporabljati,« je povzel Matthew Sparkes za New Scientist.         Vir: https://arxiv.org/pdf/2206.03189.pdf

         Glede na omejitve trenutne tehnologije in dejstva, da VR zagotavlja navidezni približek realnega okolja, raziskovalci niso pričakovali, da bo delo v VR okolju preseglo učinkovitost dela v fizičnem okolju, kar potrjujejo tudi rezultati. Dva udeleženca sta že tekom prvega dne prekinila sodelovanje v raziskavi zaradi migrene, slabosti in anksioznosti. Po drugi strani pa so izsledki študije kazali v smer, da udeleženci postopoma premagujejo negativne prve vtise in začetno nelagodje, kar lahko služi kot izhodišče za prihodnjo optimizacijo VR sistemov.

         Celoten članek je na voljo tukaj.

         Konferenca IEEE ISMAR privablja vodilne svetovne raziskovalce tako iz akademskega sveta kot iz industrije, letošnja, že 21. po vrsti, pa bo prvič potekala v Jugovzhodni Aziji, in sicer v Singapurju, od 17. do 21. oktobra, 2022, v hibridni izvedbi.

         V sklopu konference bosta v reviji IEEE TVCG poleg članka »Quantifying the Effects of Working in VR for One Week« objavljena še dva članka raziskovalcev UP FAMNIT: »VocabulARy: Learning Vocabulary in AR Supported by Keyword Visualisations« (avtorji: Maheshya Werasinghe, Klen Čopič Pucihar, Verena Biener, Aaron Quigley, Alice Tonilo, Angela Miguel, Jens Grubert, Matjaž Kljun) in »Arigato: Effects of Adaptive Guidance on Engagement and Performance in Augmented Reality Learning Environments« (avtorji: Maheshya Werasinghe, Klen Čopič Pucihar, Aaron Quigley, Alice Tonilo, Angela Miguel, Matjaž Kljun).

         Našim raziskovalcem in ostalim avtorjem čestitamo in želimo še veliko uspehov na nadaljnji raziskovalni poti!


         torek, 21. junij 2022 UP FAMNIT z zanimivimi delavnicami sodelovala na prireditvi Zotkini talenti 2022

         V nedeljo, 19. junija 2022, se je se v ljubljanski Cankarjev dom vrnila Slovesna razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanje mladih raziskovalcev v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) - ZOTKINI TALENTI.

         Najboljši mladi talenti, ki so se s svojim znanjem, sposobnostmi, z inovativnostjo in ustvarjalnostjo najbolje izkazali v tekočem šolskem letu na državnih tekmovanjih iz znanj z različnih področij, so imeli pred slavnostnim dogodkom možnost spoznati fakultete in organizacije, ki so se predstavile v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma.

         Tradicionalno je sodelovala tudi UP FAMNIT, z zanimivimi matematičnimi miselnimi in logičnimi igrami ter predstavitvijo uporabe VR očal (tehnologija ustvarjanja virtualnih in dopolnjenih svetov) pa so nas zastopali Doc. dr. Nina Chiarelli in Dr. Nastja Cepak z Oddelka za matematiko UP FAMNIT ter Doc. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT. Na aleji so se predstavile tehniške, naravoslovne in druge fakultete, nekaj podjetij in uspešnih projektov, ki so pri nas in po svetu predstavljali ZOTKS.

         Na letošnjo prireditev je bilo povabljenih več kot 1300 osnovno- in srednješolcev, njihovih staršev, mentorjev in drugih gostov. Med razglasitvijo nagrajencev in podelitvijo priznanj pa so za popestritev skrbeli nadarjeni mladi, ki jih je ZOTKS izbrala na za to namenjenem natečaju.

          

          

          


         ponedeljek, 20. junij 2022 V celoti financiran doktorski študij matematike (kriptografija) na Univerzi na Primorskem

                    

         Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) ponuja v celoti financirano štipendijo za doktorski študij v Centru za kriptografijo.

         Sprejemamo prijave tako evropskih kot mednarodnih študentov, ki jih navdihuje delo v multidisciplinarni skupini, ki se osredotoča na matematične kriptografske raziskave na naslednjih področjih:

         • Boolove funkcije z visoko nelinearnostjo (ukrivljene funkcije, AB funkcije, ravninske funkcije …),
         • linearne kode,
         • kriptoanalize (klasična in kvantna).

         Izbrani kandidat bo na UP FAMNIT vključen v raziskovalni projekt s področja kriptografije.

         Kaj vključuje štipendija?

         Izbrani kandidat bo prejel 36-48 mesečno štipendijo, ki vključuje:

         • mesečna plačila okoli 1000 € neto,
         • šolnine,
         • raziskovalna oprema in delovna miza,
         • letni proračun za druge stroške raziskav za kritje terenskega dela in udeležbe na konferencah.

         Merila upravičenosti

         Kandidatova pridobljena diploma in magisterij morata pokazati izjemen akademski potencial. Zaželeno je dobro razumevanje končnih polj, vektorskih prostorov, algebraičnih in kombinatoričnih tehnik. Poznavanje programskih paketov Sage, Mathematica, Magma ali podobnih programov je dodana vrednost.
         Kandidati morajo biti rojeni leta 1994 ali mlajši.

         Obveznosti kandidata

         Poleg rednih predmetov, vključenih v doktorski študij (več informacij je na voljo tukaj), 2 uri na teden asistentskega dela (npr. vodenje laboratorijskih vaj, svetovanje študentom, priprava in popravljanje nalog itd.). Delo asistenta se izvaja 32 tednov študijskega leta.

         Če izbrani kandidat prihaja iz držav izven EU, bo potreboval dokazilo o tekočem znanju angleškega jezika. Izbrani kandidati bodo s študijem pričeli najkasneje 1. oktobra 2022. Izbrani kandidat bo predvidoma zaključil doktorski študij v najmanj 3 in največ 4 letih.

         Kako poteka prijava?

         Kandidati za štipendijo morajo priložiti naslednje dokumente (če niso v angleščini ali slovenščini, morajo biti vsi dokumenti uradno prevedeni in priloženi dokumenti v izvirnem jeziku):

         • motivacijsko pismo,
         • življenjepis (osebni podatki, delovne izkušnje, izobraževanje in usposabljanje, jezikovno znanje, nagrade in priznanja, predhodno raziskovalno delo, objave) - največ 4 strani,
         • overjena kopija vseh predhodno opravljenih visokošolskih stopenj, npr. diploma, magisterij itd.,
         • priloga k diplomi (potrdila o opravljenih predmetih, povprečni oceni ...),
         • priporočilno pismo,
         • če boste za študij v Sloveniji potrebovali vizo, kopijo strani potnega lista, ki vsebuje vaše polno ime, številko potnega lista itd.,

         Prijavitelji naj te podatke pošljejo v datoteki ZIP na enes.pasalic@famnit.upr.si in nastja.cepak@iam.upr.si.

         Rok za oddajo prijav je 30. julij, 2022.

         Dodatne informacije v zvezi s prijavo, vpisom in drugimi administrativnimi postopki najdete tukaj ali se obrnite na Referat za študente UP FAMNIT.

         Vodilni mentor: prof. dr. Enes Pašalić

         Več informacij: Center za kriptografijo


         Člani centra za kriptografijo (od leve proti desni): Dr. Samir Hodžić, Dr. Nastja Cepak, Prof. dr. Enes Pasalic, Sadmir Kudin, Rene Rodriguez Aldama, Amar Bapić


         četrtek, 16. junij 2022 V Parku Škocjanske jame se je zaključil projekt ENGREEN

         Včeraj, 15. 2. 2022, se je v Parku Škocjanske jame zaključil projekt ENGREEN – 29 mesecev trajajoči projekt za krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, v katerem so z Regijskim parkom Škocjanske jame sodelovale še UP FAMNIT, VeGAL – Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, Občina Dolina in Zavod RS za varstvo narave (ZRSVSN).

         Sodelavci pri projektu na UP FAMNIT so v sklopu sodelovanja zbrali podatke o kalih v zahodni Sloveniji in V delu Furlanije – Julijske krajine. Projekt ENGREEN je tako s svojimi aktivnostmi dosegel svoj namen ohranjanja biotske raznovrstnosti tega območja in pomembno prispeval k obnovi suhih zidov, kalov, malih močvirij, ledenic in pripravi skupnih smernic in načrtov za celostno strategijo ohranjanja in razvoja biotske raznovrstnosti območja.

         Po mnenju direktorja Parka Škocjanske jame, g. Stojana Ščuke je »projekt pomembno prispeval k popisu kalov, studencev in suhih zidov ter k njihovi obnovi, ki se bo nadaljevala tudi v sklopu novih že pridobljenih projektov (ReNature) ter projektov, ki so še v pripravi (ENGREEN 2)«. Dodal je tudi da »je sodelovanje z Univerzo na Primorskem pomembno vplivalo na rezultate in izjemno uspešnost projekta s pomočjo različnih terenskih nalog ter je poglobilo že obstoječe sodelovanje, ki se bo nadaljevalo tudi z različnimi aktivnostmi izven dosega projekta ter v vseh naslednjih projektih na njihovem območju«.


         Direktor Parka Škocjanske jame, g. Stojan Ščuka

         Doc. dr. Martina Lužnik z Oddelka za biodiverziteto dodaja, da so »v dveh letih pregledali velik del kalov (in drugih vodnih teles) na Krasu, v slovenski Istri in Brkinih, zbrali podatke o stanju kalov in prisotnosti dvoživk, spremljali kraška travišča in metulje.« Pomembno je bilo tudi spremljanje okrevanja populacije izjemno ogroženega metulja barjanskega okarčka po požaru (2019) na Cerju. Z odstranjevanjem tujerodnih vrst so izboljšali tako stanje kalov (odstranjevanje zlatih rib) kot tudi habitat za barjanskega okarčka (odstranjevanje pajesena s travišč), največ ljudi pa so dosegli "ENGREEN" BIOLOŠKI VEČERI z zanimivimi, aktualnimi in raznolikimi biološkimi tematikami.


         Doc. dr. Martina Lužnik

         V sklopu projekta je UP Famnit intenzivno vključil tudi študente – izpeljali so celo 2 poletni šoli – kjer so lahko intenzivno sodelovali pri terenskih raziskavah, kar nekaj študentov pa si je to tematiko izbralo tudi za pripravo zaključne naloge na študijskih programih 1. in 2. stopnje.

         Ključne aktivnosti sodelovanja UP Famnit v sklopu projekta so bile:

         • priprava pregleda zelene infrastrukture na programskem območju, predvsem pa zbrali obstoječe podatke o kalih v Z Sloveniji in V delu Furlanije Julijske Krajine;
         • pregled velikega dela kalov (in drugih vodnih teles) na Krasu, v slovenski Istri in Brkinih ter zbiranje podatkov o stanju kalov in prisotnosti dvoživk;
         • pregled kraških travišč in metuljev: spremljanje okrevanja populacije izjemno ogroženega metulja barjanskega okarčka po požaru (2019) na Cerju (2020, 2021, 2022);
         • z odstranjevanjem tujerodnih vrst so izboljšali stanje kalov (z odstranjevanjem zlatih rib iz 8 kalov) ter habitat za barjanskega okarčka (z odstranjevanjem pajesena s travišč) ter
         • velik doseg z "ENGREEN" BIOLOŠKIMI VEČERI z zanimivimi, aktualnimi in raznolikimi biološkimi tematikami - bolj ali manj povezanimi z zeleno infrastrukturo.


         Člani ENGREEN projektne skupine UP Famnit, Doc. dr. Katja Kalan, Doc. dr. Jure Jugovic, Doc. dr. Vladimir Ivović, Asist. Martin Senič,  Asist. Sara Zupan, Doc. dr. Martina Lužnik

          


         ponedeljek, 13. junij 2022 Asistent s področja biologije - UP FAMNIT

         PROSTO DELOVNO MESTO D010001 Asistent - asistent VII/2 s področja Biologije

         Članica: UP FAMNIT

         Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

         • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
         • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
         • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
         • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
         • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
         • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
         • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
         • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

         Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 15. 9. 2022 dalje, z možnostjo podaljšanja..

         Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

         Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

         Rok za prijavo je: 14. junij 2022


         ponedeljek, 13. junij 2022 H017004 RAZISKOVALEC – UP FAMNIT

         PROSTO DELOVNO MESTO H017004 Raziskovalec - delo na projektih ''Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera'' in '' Izobljšanje stanja ohranjenosti''.

         Članica: UP FAMNIT

         Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

         • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
         • izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
         • pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
         • sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
         • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
         • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

         Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, z možnostjo podaljšanja.

         Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

         Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

         Rok za prijavo je: 14. junij 2022


         petek, 10. junij 2022 12. Slavnostna podelitev diplom

         Danes, 10. junija, je v Gledališču Koper potekala 12. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT. Novi diplomanti – teh je bilo letos 92 – bodo obogatili lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstveni biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike ter trajnostno grajenega okolja, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije, psihologije, finančne matematike in podatkovne znanosti.

         12. generacijo diplomantk in diplomantov sta najprej nagovorila rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, in dekan Famnita, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović. Čestitke ob zaključku študija je podal tudi Tomaž Lešnik, direktor za poslovni razvoj in prodajo v podjetju Dinit d.o.o.

         Sledila je podelitev diplom po programih, svoje spomine in nabrane izkušnje pa sta delila diplomantka dodiplomskega študija Biopsihologija Cita Jenko in diplomant podiplomskega študijskega programa Matematične znanosti Aljaž Kosmač.


         Foto: Pavel Fičur

         Za glasbeni program je poskrbela Tjaša Fajdiga.

         Tudi letos je fakulteta podelila pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

         Prejemniki pohval za študijske/raziskovalne dosežke so:

         • Maruša Penca Kocjan, dodiplomski študijski program Varstvena biologija (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
         • Marjana Tomažič, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
         • Niki Hrovatin, doktorski študijski program Računalništvo in informatika (predlagatelj: Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije),
         • Ajla Šehović, dodiplomski štududijski program Matematika (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
         • Manca Vodopivec, dodiplomski štududijski program Matematika (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
         • Ines Knežević, dodiplomski študijski program Biopsiholgija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
         • Cita Jenko, magistrski študijski program Psihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT).

         Prejemniki pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

         • Inga Raič, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika,
         • Nadeen Al Hawamdeh, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika.

         • Foto: Pavel Fičur

         Diplomantom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.


         četrtek, 9. junij 2022 Aktivnosti Alumni kluba UP FAMNIT

         V letih 2021 in 2022 na Univerzi na Primorskem pospešeno potekajo aktivnosti za intenziviranje delovanja Alumni kluba UP, ki pod svojim okriljem združuje diplomantke in diplomante Univerze na Primorskem ter Alumni klube članic Univerze na Primorskem. V sklopu teh prizadevanj so bila v maju oziroma decembru 2021 sprejeta tudi Pravila o delovanju Alumni kluba Univerze na Primorskem kot mreže alumni klubov pedagoških članic Univerze na Primorskem (002-10/21, 19. 5. 2021 in 002-31/21, 15. 12. 2021) in Pravila o izdaji e-izkaznice Alumni Univerze na Primorskem (002-30/21, 15. 12. 2021).

         Na podlagi določil Pravil o delovanju Alumni kluba Univerze na Primorskem kot mreže alumni klubov pedagoških članic Univerze na Primorskem je Senat UP FAMNIT imenoval predsednico ter dekan UP FAMNIT skrbnico Alumni kluba UP FAMNIT, in sicer za štiriletno mandatno obdobje.

         Predsednica je naša zaposlena Sabrina Ostanek, skrbnica pa Tanja Labus iz Službe za komuniciranje UP FAMNIT/UP IAM.

         Več informacij:


         četrtek, 9. junij 2022 Konferenca ALTNLP se je uspešno zaključila

         Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit) je v sredo, 8. junija 2022, uspešno zaključila z gostovanjem konference ALTNLP (The international conference on agglutinative language technologies as a challenge of natural language processing).

         Dvodnevno konferenco je soorganiziral Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT s partnerskima institucijama Državna univerza Urgench (Urgench State University) in Univerza Baskije (Universidad del Pais Vasco, Basque Center for Language Technology – HITZ).

         Z uvodnim nagovorom sta konferenco odprla izr. prof. dr. Jernej Vičič in doc. dr. Branko Kavšek, organizatorja in predstavnika oddelka DIST UP Famnit. Vse udeležence sta, z nagovorom in dobrodošlico, pozdravila tudi prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem in prof. dr. Eneko Agirre, direktor centra HITZ.

         ALTNLP združuje raziskovalce s področja lingvistike, jezikovnih tehnologij in strojnega učenja na področju aglutinativnih in morfološko bogatih jezikov. Letošnja izvedba konference je potekala virtualno in je združila strokovnjake iz kar 12 držav. Predstavili so svoja zadnja odkritja na področjih in navezovali stike za možna nadaljnja sodelovanja v raziskovalnih projektih.

         Več informacij o konferenci je dostopnih tukaj.

           


         torek, 7. junij 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Aleksandra Tošića

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Blockchain application in existing systems and architectures: an empirical study študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika Aleksandra Tošića.

         Predstavitev bo potekala v četrtek, 9. 6. 2022 ob 11.00 prek Zoom-a:
         https://upr-si.zoom.us/j/2711197445?pwd=ZGk0ZDZQb1NkcG5yWnE4Z3Y4aS9Edz09
         Meeting ID: 271 119 7445
         Passcode: 826129

         Vljudno vabljeni!


         torek, 7. junij 2022 Zaključni dogodek in novinarska konferenca v okviru projekta ENGREEN

         Projekt ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI se konec avgusta izteka, zato partnerji na projektu prirejajo večdnevni zaključni dogodek, ki bo potekal od 15. 6. do 18. 6. 2022.

         Glavni del z novinarsko konferenco bo potekal v sredo, 15. 6., od 9.30 do 18.00, v Parku Škocjanske jame, ko bodo partnerji predstavili dosežke na projektu. Popoldanski program bo zajemal tudi predstavitev rezultatov raziskav, ki jih je Univerza na Primorskem izvajala v pilotnih območjih.

         Natančen program dogodka in kontakte za prijave najdete tukaj.

         Vabljeni!

                            


         torek, 7. junij 2022 Učenci OŠ Dušana Bordona so se udeležili Naravoslovnega dneva na Famnitu

         Na naši fakulteti smo danes, 7. junija 2022, gostili učence Osnovne šole Dušana Bordona, ki so se udeležili NARAVOSLOVNEGA DNEVA NA FAMNITU.

         Preko različnih aktivnosti, predavanj, eksperimentov in delavnic so spoznavali raznolik svet znanosti in se pri tem zabavali.

         Po uvodnem pozdravu dekana in sprehodu po fakulteti je dr. Alenka Baruca Arbeiter učence povabila v svet raziskovanja zdravilnih in aromatičnih rastlin, kjer so spoznali dragocene zdravilne in aromatične  rastline. V sklopu delavnice "Aromatične rastline in destilacija" so se seznanili z metodami za pridobivanje eteričnega olja in hidrolata.

         V nadaljevanju naravoslovnega dneva so se z dr. Ano Zalokar spraševali, kaj imata skupnega namizna igra Kače in lestve in gibanje cen delnic. Delavnica "Od kač in lestev do cene delnic" jim je omogočila vpogled v dva zgleda slučajnega procesa, ki se imenuje markovska veriga. Igrali so namizne igre in zraven preštevali poti, napovedovali vreme ter hkrati opazovali, kaj se dogaja na borznem trgu.

         Dr. Živa Fišer in študentki Varstvene biologije Lana Božič in Tinka Terčon so učencem predstavile, s čim in na kakšen način rastline privabijo živali in kako se cvetovi razlikujejo, da privabijo točno določene žuželke. Delavnica "Kako in s čim rastline nagrajujejo živali za širjenje cvetnega prahu? " je vključevala veliko dela s praktičnimi pripomočki, nad čemer so bile učenke navdušene: "Najbolj nam je bilo všeč, da smo lahko dejansko nekaj praktičnega naredile. To je najboljše, ko se lahko mi sami v nečem preizkusimo."

          

         Naravoslovni dan se je zaključil z delavnico o duševnem zdravju, kjer smo spregovorili o stresu in dejavnikih, ki vplivajo na občutenje stresa ter o tem, zakaj je pomembno poiskati pomoč v stiski. Skozi diskusijo in aktivnosti v sklopu delavnice "Si ok? Ok! " sta Eva Sedlašek in Manca Kosmač z Oddelka za psihologijo učencem poskušali približati pojem duševnega zdravja in dejavnike, ki vplivajo nanj.

         "Zelo je pomembno, da poskušamo reševati svoje stiske. Na eni strani imamo pozitivne, varovalne dejavnike, ki nam pomagajo pri duševnem zdravju, na drugi strani pa dejavnike tveganja, ki našo stisko še povečujejo. Pri tem ni toliko pomembno število dejavnikov, kot to, koliko je posamezen dejavnik pomemben," je učencem ob zaključku programa povedala Eva Sedlašek.


         ponedeljek, 6. junij 2022 Uspešno zaključena že 13. konferenca TRIPLE i in Suicidology 2022

         V prostorih Univerze na Primorskem se je v sredo, 1. junija 2022, uspešno zaključila konferenca TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji. Dvodnevni dogodek je organiziral Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za preučevanje samomora (UP IAM SCSR) v sodelovanju s skladom De Leo Fund Onlus.   

         Konferenca je bila letos izvedena v hibridni obliki – v spletnem okolju Zoom in sočasno v prostorih Univerze na Primorskem, kjer so predavanja spremljale tudi nadobudne študentke podiplomskih študijskih programov Psihologija in Biopsihologija, ki se uspešno izvajata na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit).

         Namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSRizr. prof. dr. Vita Poštuvan je o hibridni izvedbi konference povedala: »Spletna izvedba omogoča, da se dogodka udeležijo ljudje iz najrazličnejših delov sveta. Na letošnji, že 13. izvedbi konference, smo imeli udeležence iz približno 35 držav. Osebno sem najbolj vesela tistih, ki nas spremljajo iz držav v razvoju, saj se najverjetneje klasične oblike konference ne bi mogli udeležiti. S spletno izvedbo dogodka smo vsem poslušateljem omogočili, da pridobijo visokokakovostne informacije iz prve roke. Njihovo zadovoljstvo in prenos naučenega v prakso za preprečevanje samomora osmišlja tudi naše delo in nadaljevanje tradicionalnega dogodka.«

         Vsem udeležencem konference so z nagovorom izrazili dobrodošlico prof. dr. Diego De Leo,  predstojnik Slovenskega centra za raziskovanje samomora in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika ter prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

         Letošnji program je vključeval teme s področja raziskovanja samomora in kliničnega dela s samomorilnimi osebami. K poglobitvi programa so s svojim sodelovanjem prispevali tudi mednarodno priznani strokovnjaki s področja suicidologije Prof. Stephen Platt, Prof. David Gunnell, Prof, Holly C. Wilcox, Prof. Danuta Wasserman, Prof. Kairi Kõlves, Prof. Lanny Berman, Prof. David A. Jobes, Prof. Nicola Veronese, in drugi.

         Dr. Vita Poštuvan je povzela svoje vtise še z zaključno mislijo: »Letošnji program je ponovno nudil obilico strokovne debate. Poleg klasičnih tem, ki naslavljajo samomorilno vedenje in dejavnike tveganja, kot so čas covid epidemije, socialni dejavniki, osamljenost, tvegane skupine ljudi (mladostniki), smo v letošnjem programu združili pomembne vsebine o raziskovalnih metodah, etiki in ocenjevanju ter ukrepanju v kliničnih situacijah. Program je bil nadvse bogat, udeleženci po koncu pa izjemno zadovoljni.«

         Vabimo vas k ogledu spletnega portala ŽivŽiv?!, kjer o duševnem zdravju in samomoru pišejo strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami.

         Več fotografij dogodka si lahko ogledate na Facebook in Instagram profilu Inštituta Andrej Marušič (UP IAM).


         ponedeljek, 6. junij 2022 InnoRenew CoE in UP sodelujeta na konferenci o prihodnosti grajenega okolja s predsednico Evropske komisije

         Papeška akademija znanosti in neprofitna organizacija Bauhaus Earth, med 9. in 10. junijem 2022, v Vatikanu, organizirata konferenco »Reconstructing the future for people and planet«. Konferenca poteka kot del festivala Novega evropskega Bauhausa, ki ga je lani predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Vatikanu bo udeležence nagovorila in pojasnila, kako z Novim evropskim Bauhausom in z Evropskim zelenim dogovorom skupaj zasledujemo načela trajnosti in socialne vključenosti. Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in profesorica na UP FAMNIT, pa bo spregovorila o različnih gradbenih materialih ter koristih, ki jih ti prinašajo za trajnostno gradnjo in trajnostni razvoj družbe.

                          

         Grajeno okolje je kot pomemben del diskurza o perečih družbenih vprašanjih eden izmed ključnih delov podnebne krize, saj gradbeni sektor ustvarja približno 40 % vseh emisij toplogrednih plinov. Hkrati pa prav ta sektor ponuja vir rešitve, saj je možno s pogostejšo rabo naravnih in obnovljivih materialov v grajenem okolju onesnaženost znatno znižati.   

         »V veliko čast mi je, da bom na konferenci, skupaj z visokimi predstavniki Evropske komisije in mednarodnimi strokovnjaki, predstavila usmeritve za nadaljnji razvoj grajenega okolja v Evropi in širše,« je dejala dr. Andreja Kutnar.  

         Poleg Ursule von der Leyen in ostalih visokih predstavnikov, bodo na konferenci tudi številni mednarodnimi strokovnjaki, na primer dr. Joachim von Braun, predsednik Papeške akademije znanosti, kardinal Peter Turkson, kancler Papeške akademije znanosti in prof. dr. Hans Joachim Schellnhuber, soustanovitelj Bauhaus Earth in ambasador okrogle mize uglednih strokovnjakov v okviru Novega evropskega Bauhausa. 

         Konferenco bo možno spremljati tudi preko spleta na platformi Zoom

         V okviru festivala Novega evropskega Bauhausa se bodo predstavniki InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem aktivno vključili še v dogodek akcije COST Connect, ki bo sočasno potekal v Bruslju. Dr. Iztok Šušteršič se bo tako pridružil najrazličnejšim deležnikom, od raziskovalcev in inovatorjev, do oblikovalcev politik in odličnih strokovnjakov, pri razpravi o povezovanju različnih področij družbe, kulture, izobraževanja, znanosti in arhitekture, za soustvarjanje trajnostne prihodnosti. Z dogodkom želijo spregovoriti o premostitvi globalnih izzivov z lokalnimi rešitvami in tako doseči ambiciozne podnebne cilje. 

         Zadnji dan festivala Novega evropskega Bauhausa, 12. junija 2022, bo InnoRenew CoE sklenil v svoji novi stavbi v Izoli, kjer bo gostili dogodek zveze Wood4Bauhaus. Na dogodku, s pričetkom ob 17.30, bosta dr. Andreja Kutnar in Uwe Kies, generalni sekretar Innovawood, povzela diskusijo, ki se je odvijala na konferenci v Vatikanu, in se z ostalimi pogovarjala o zdravi in podnebju prijazni gradnji z lesom. Raziskovalci inštituta bodo prikazali, kako lahko povezujemo znanost in umetnost na primeru glasbe in akustike. Naslednji dan se bodo udeleženci lahko udeležili tudi vodenega ogleda stavbe inštituta in si ogledali najsodobnejšo analitično opremo za inovacije ter razvoj novih gradbenih proizvodov. 

         Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na dogajanju v Izoli in skupaj z nami razmislite o aktualnih temah današnjega časa ter o trajnostni, vključujoči in lepi prihodnosti naše družbe. 

                              


         sreda, 1. junij 2022 Po dveh letih premora dogodki ob Dnevu očarljivih rastlin znova potekali v živo

         Evropska organizacija za raziskave rastlin (EPSO) je 18. maj določila za Mednarodni dan očarljivih rastlin leta 2012, ob letošnji 10. obletnici pa je v Biološkem središču preko tisoč osnovnošolcev pobližje spoznavalo rastline in znanost, povezano z njimi.

         V tednih okoli 18. maja vsako drugo leto številne ustanove po svetu gostijo različne vrste dogodkov, ki so povezani s temeljnimi in uporabnimi raziskavami rastlin, kmetijstvom, ohranjanjem okolja, biodiverziteto, izobraževanjem in umetnostjo, v Sloveniji pa je letos dogodek potekal 27. 5. 2022.


         Foto: Anže Malovrh/STA
         https://servis.sta.si/fotoservis/1141902

         Za koordinacijo Dneva očarljivih rastlin v Sloveniji so znova poskrbeli Slovensko društvo za biologijo rastlin, Nacionalni inštitut za biologijo (NiB) in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL BF).

         "Zelo veseli smo, da so šole ta dan zelo lepo sprejele, vsako leto nas obišče okoli tisoč otrok, s čimer imamo tudi zapolnjene kapacitete za obisk. Tekom dneva naenkrat poteka 30 delavnic, ki jih pripravljajo najpomembnejši slovenski inštituti, univerze, muzeji in društva. Med stojnicami z delavnicami skupine otrok nato krožijo," je dogajanje povzela vodja projekta z Nacionalnega inštituta za biologijo Maruša Pompe Novak.

         Od 9h do 17h so bili učenci razdeljeni v 60 skupin po približno 20 otrok in krožili med 30 stojnicami, na katerih so se z aktivno udeležbo (mikroskopiranje, pipetiranje, izdelava izdelkov, risanje, slikanje, tiskanje, določevalni ključ, čutne zaznave, kviz, igra …) seznanil z različnimi vidiki pomena rastlin in znanosti o rastlinah. Delavnice so izvedli znanstveniki, univerzitetni profesorji, študenti in drugi sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo, Kmetijskega inštituta Slovenije, Inštituta za hmeljarstvo Žalec, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Pedagoške fakulteta Univerze v Mariboru, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Botaničnega društva Slovenije in Društva študentov biologije.


         Foto: Anže Malovrh/STA
         https://servis.sta.si/fotoservis/1141898

         Na delavnicah so prisotni lahko spoznali plodove manj znanih sadnih vrst našega prostora, žive sviloprejke in njihove zapredke v različnih razvojnih stopnjah, prvine rastlin vzpenjavk, uporabo horoskopov, postopek pridobivanja naravnih barvil. Predstavniki Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem so pojasnili, s čim rastline nagrajujejo živali za širjenje cvetnega prahu.

         Svoje stojnice z delavnicami so poleg že naštetih imeli še Živilska šola Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Botanično društvo Slovenije, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije, Mednarodni grafični likovni center in Društvo študentov biologije. V okviru letošnjega Dneva očarljivih rastlin pa so obeležili tudi 75. obletnico ustanovitve Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


         Foto: Anže Malovrh/STA
         https://servis.sta.si/fotoservis/1141908

                


         ponedeljek, 30. maj 2022 Odprt je drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe za državljane izven EU

         Danes, 30. 5. 2022, se za državljane izven EU začenja drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 in bo trajal do vključno 27. 7. 2022.

         Na UP FAMNIT so na voljo prosta mesta v naslednjih študijskih programih:

         • Bioinformatika (slovenska izvedba),
         • Matematika (slovenska in angleška izvedba),
         • Matematika v ekonomiji in financah,
         • Sredozemsko kmetijstvo,
         • Varstvena biologija).

         Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih so objavljeni na tej povezavi.

         Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).

         Za dodatna vprašanja pa se lahko obrnete tudi na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze na Primorskem, na naslovu vpis@upr.si.


         ponedeljek, 30. maj 2022 Konferenca TRIPLE i in Suicidology 2022

         Vabimo vas na 13. konferenco TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji, ki bo potekala od 31. maja do 1. junija 2022 v spletnem okolju Zoom in sočasno v prostorih Univerze na Primorskem (Sejna soba, Titov trg 4, Koper, Slovenija). Dogodek organizira Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora v sodelovanju s skladom De Leo Fund Onlus.

         TRIPLE i je mednarodna  konferenca, ki jo letno organizira Slovenski center za raziskovanje samomora (UP IAM SCSR) v spomin na pokojnega profesorja dr. Andreja Marušiča in poteka vsako leto v času njegovega rojstnega dne. Namen konference je spodbujanje intuicije, domišljije in inovativnosti pri raziskovanju in preprečevanju samomora in samomorilnega vedenja.

         Program vključuje teme s področja raziskovanja samomora in kliničnega dela s samomorilnimi osebami (teorija, raziskovanje, preprečevanje in intervencije v suicidologiji). Posebej bodo obravnavane tudi obstoječe težave pri raziskovalnem in kliničnem delu.

         Na dvodnevni konferenci bodo sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki s področja suicidologije, kot so Prof. Stephen Platt, Prof. David Gunnell, Prof, Holly C. Wilcox, Prof. Danuta Wasserman, Prof. Kairi Kõlves, Prof. Nicola Veronese, Prof. Lanny Berman, Prof. David A. Jobes in drugi.

         Dodatne informacije o konferenci so dostopne na tej povezavi. Morebitna vprašanja lahko naslovite na e-poštni naslov triple-i@upr.si.

         Na konferenco so vabljeni študenti, strokovnjaki, znanstveniki, praktiki in drugi, ki jih zanima tema samomorilnega vedenja z različnih področij in z različnih koncev sveta. Naj bo konferenca TRIPLE i priložnost za izražanje in uresničevanje vaše intuicije, domišljije in inovativnih idej.

         Prijazno vabljeni!                                                                                                                                                       

         Diego de Leo in Vita Poštuvan


         četrtek, 26. maj 2022 1. Famnitov Hackathon – še ena uspešna zgodba Famnitovih študentov

         21. in 22. maja 2022 so člani študentskega kluba Googlovih razvijalcev Univerze na Primorskem (GDSC Primorska) uspešno izvedli 1. Famnitov Hackathon!

         Hackathon je dogodek, ki združuje računalniške programerje in študente drugih programov, ki s svojim znanjem, idejami in rešitvami pokažejo svojo nadarjenost.

         Na dogodku je sodelovalo 8 ekip (po 3 študentje) študijskih programov Računalništva in informatike, Bioinformatike, Matematike, Psihologije in Managementa. Ekipe so bile oblikovane samostojno ali na Hackathon Team Building dogodku pred Hackathonom.

         Zastopane so bile 3 glavne kategorije: Rešitve za prekomerno izkoriščanje morja (A), Odgovorna poraba (B) in Dobro počutje in duševno zdravje (C).

         Zmagovalci kategorij:

         (A) Danilo Radonjić, Amar Bapić, Selma Crnkić
         (B) Riste Micev, Dimitar Pelivanov, Damjan Dimitrov
         (C) Amila Mirvić, Jaša Selinšek, Natalija Robič

         Skupni zmagovalci, ki so zmagali v kategoriji Odgovorna poraba, so prejeli glavno nagrado v višini 500 EUR, ki jo je zagotovilo podjetje Dinit Card Services, nagrado za najboljšo idejo pa so prejele Zhaneta Koceva, Berna Asanova in Marija Živkovikj.

                                               

         Tudi druge ekipe so prišle do odličnih programerskih rešitev, veliko študent in študentov pa je bilo povabljenih tudi na nadaljnja srečanja s sponzorji, kjer bodo razpravljali o morebitnih možnostih za pripravništva.

         Zahvaljujemo se vsem podjetjem in organizacijam, ki so izkazale zanimanje za mreženje z našimi študenti: Dinit Card Services, Trapview, Mistral, Akvarij Piran, InnoRennew CoE in HICUP Lab. Nekateri njihovi predstavniki so med tekmovanjem prevzeli tudi mentorske vloge in sestavljali žirijo za ocenjevanje končnih rešitev.

         »Najtežji del organizacije je bila priprava koncepta tekmovanja, ki bi bil zanimiv tako za študente kot za podjetja. Tudi pridobivanje sponzorjev ni bilo enostavno, vendar smo bili veseli, da je veliko podjetij svoj sicer prosti čas namenilo našemu Hackathonu. Veseli nas, da so bili predstavniki podjetja zadovoljni z delom Famnitovih študentov ter, da smo študentom pomagali pri povezovanju s potencialnimi delodajalci,« so povedali predstavniki GDSC.

         Študentski klubi Googlovih razvijalcev (Google Developer Student Clubs) so skupine študentov dodiplomskih ali podiplomskih programov na posameznih univerzah v mednarodnem okolju, ki delujejo na področju Googlovih tehnologij.  

         GDSC Primorska omogoča razvijalcem okolje za učenje in v svoj krog vabi študente vseh dodiplomskih in podiplomskih programov, ki stremijo k nadgrajevanju svojega znanja in spretnosti na področju sodobne tehnologije. Učenje poteka v obliki interaktivnih delavnic in seminarjev, pri katerih sodelujejo tudi predavatelji, ki člane opremljajo s svojim širokim znanjem in dobrimi praksami.

         Člani kluba z veseljem sprejemajo tudi ideje in predloge za še boljše delovanje skupnosti. Kontaktirate jih lahko preko elektronskega naslova gdsc.primorska@gmail.com.

         Vabimo vas tudi k ogledu GDSC Primorska Facebook in Instagram profilov.

          

          


         sreda, 25. maj 2022 Vabljeni na informativne dneve za magistrski študij na UP FAMNIT

             

         Interdisciplinarni, raznoliki in sodobno naravnani magistrski študijski programi na UP FAMNIT ponujajo vse, kar si študentke in študenti želijo: znanje, projektno delo, sodelovanje s podjetji, raziskovanje, mednarodne izkušnje, sodobno laboratorijsko in računalniško opremo.

         Vabimo vas, da se udeležite virtualnih predstavitev magistrskih študijskih programov, ki bodo potekale od 26. maja do 3. junija 2022 preko video-konferenčnega sistema ZOOM.

         Z vami bodo koordinatorji študijskih programov, za vprašanja, ki so vezana na prijavno-vpisni postopek, pa bo na voljo tudi Referat za študente.

         Informativna srečanja za programe, ki jih izvajamo tudi v angleškem jeziku, bodo potekala v angleščini.

         Za vsak magistrski študijski program sta določen dan in ura predstavitve, zato vas vabimo, da preverite spodnji seznam. Več informacij o informativnih dogodkih in Zoom povezave najdete tukaj.

         PROGRAM INFORMATIVNIH DNEVOV

         PROGRAM

         URA

         26. maj 2022

         BIOPSIHOLOGIJA

         ob 17.00

         PSIHOLOGIJA

         ob 18.00

         30. maj 2022

         RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

         ob 17.00

         31. maj 2022

         DATA SCIENCE - PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI

         ob 16.00

         MATEMATIČNE ZNANOSTI

         ob 17.00

         MATHEMATICAL SCIENCES - PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI

         ob 18.00

         2. junij 2022

         VARSTVO NARAVE

         ob 18.00

         3. junij 2022

         TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE

         ob 17.00

         SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENTS - PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI

         ob 18.00

         Za več informacij: promo@famnit.upr.si

         Klikni tukaj in spoznaj magistrske študijske programe UP FAMNIT

         RAZPIS ZA VPIS v magistrske študijske programe 2022/23 je objavljen TUKAJ.

         Vljudno vabljeni!


         sreda, 25. maj 2022 Študent Diar Gashi dosegel izjemen uspeh na Mednarodnem matematičnem internetnem tekmovanju OIIO 2022

         Študentke in študentje Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije se že vrsto let udeležujejo Mednarodnega matematičnega internetnega tekmovanja OIIO (Open International Internet-Olympiad in mathematics) in iz leta v leto zasedajo mesta v skupini najboljših tekmovalcev.

         Tudi na letošnji izvedbi tekmovanja so se študentke in študentje UP FAMNIT odlično odrezali.

         Prvi krog tekmovanja je potekal 25. februarja, udeležilo se ga je šest Famnitovih študentk in študentov:

         • Todor Antić (Matematika, 3. letnik),
         • Jelena Glišić (Matematika, 3. letnik),
         • Milan Milivojčević (Računalništvo in informatika, 3. letnik),
         • Matjaž Madon (Matematika, 2. letnik),
         • Lazar Marković (Matematika, 2. letnik),
         • Diar Gashi (Matematika, 1. letnik).

         V drugi krog tekmovanja, ki je potekal 26. marca, se je uvrstilo kar pet tekmovalcev (Diar Gashi, Milan Milivojčević, Jelena Glišić, Matjaž Madon in Todor Antić), najbolje pa sta se odrezala Matjaž Madon in Milan Milivojčević.

         V tretji, finalni krog tekmovanja, kjer so se tekmovalci 12. maja potegovali za nagrade v finalni razvrstitvi, se je uvrstil Diar Gashi, ki je dosegel izjemno 2. mesto in 1. nagrado.


         Diar Gashi

         Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha v prihodnosti!


         sreda, 25. maj 2022 SCRS poziva k odgovornim reakcijam na primere samomora

         Slovenski center za raziskovanje samomora od leta 2011 deluje na UP Inštitutu Andrej Marušič, z vizijo zagotavljati visoko kakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo tako k preprečevanju samomorov kot podpori bližnjim ob izgubi zaradi samomora. S tem namenom tudi objavljajo izjavo ob zadnjih zaskrbljujočih poročanjih in komentiranjih o samomorilnem dogodku.

         »V zadnjem času smo na socialnih omrežjih in v mediji lahko zasledili kar nekaj novic o samomorih med otroci oz. mladostniki. Mladostniki, še posebej pa otroci (osnovnošolci) so zelo podvrženi posnemanju samomorilnega vedenja. Vsako naslavljanje te teme – pa četudi se zdi dobronameren novinarski članek, objava znanega zvezdnika na Instagramu ali razpravljanje skupine staršev na Facebooku, večajo učinek posnemanja.

         Žal ne moremo izključiti, da kluster (gruča) samomorov med osnovnošolci, ki smo mu priča v zadnjem letu, ni nepovezan z medijsko odmevnostjo teh primerov.

         Posnemanju so podvrženi tudi odrasli in sicer predvsem tisti, ki se identificirajo z zgodbami, o katerih se poroča. Zato je odgovorno medijsko poročanje o samomoru ključen gradnik preventive.

         Vsakega posameznika pa nagovarjamo, da namesto razglabljanja o primerih, z vašimi bližnjimi, še posebej pa otroki in mladostniki, najdete skupen čas, se povežete in jim date občutek, da vam njihove stiske niso v breme.«

         Slovenski center za raziskovanje samomora


         Ključne informacije o odgovornem poročanju o samomoru so za medije dostopne na povezavi, raziskovalke SCRS pa so novinarkam in novinarjem na voljo tudi za predavanja, informacije in pogovore tako ob posameznih dogodkih kot za splošne pogovore

         Več o temi samomorilnega vedenja mladostnikov je na voljo na povezavi.


         torek, 24. maj 2022 Programerska ekipa Famnitovih študentk na CERC tekmovanju zastopala Univerzo na Primorskem

         Po uspešni lanskoletni udeležbi na Univerzitetnem programerskem maratonu (UPM), ki že četrt stoletja poteka na treh slovenskih univerzah hkrati (UL, UM in UP) pod okriljem društva ACM Slovenija (https://tekmovanja.acm.si/upm/), so se Famnitove študentke Ina Bašić, Jelena Glišić, Ajla Šehović pomerile še na CERC (Central Europe Regional Contest), ki je sestavni del tekmovanja ACM International Collegiate Programming Contest (ICPC), največjega in najbolj prestižnega univerzitetnega tekmovanja v računalništvu na svetu.

         V sodelovanju z društvom ACM Slovenija je Univerza v Ljubljani letos 23. in 24. aprila prvič v Sloveniji gostila srednjeevropsko regionalno raven tekmovanja ICPC (Central Europe Regional Programming Contest - CERC).

         Na CERC tekmovanju so Slovenijo letos zastopale štiri ekipe z Univerze v Ljubljani, dve ekipi z Univerze v Mariboru in ena ekipa z Univerze na Primorskem, ki so jo sestavljale Famnitove študentke.

         K izvedbi tekmovanja je prispeval tudi dr. Andrej Brodnik (vodja tekmovanja) z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT.

         Iskrene čestitke tekmovalkam, ki so na CERC 2021 zastopale Univerzo na Primorskem!

                                
         Ina Bašić, Ajla Šehović in Jelena Glišić


         ponedeljek, 23. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Kennyja Štorgla

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Certain Graph-Theoretic Invariants and Decompositions: From Structure to Bounds and Algorithms študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Kennyja Štorgla.

         Predstavitev bo potekala v sredo, 1. 6. 2022 ob 10.00 v predavalnici Famnit-Avla Glagoljaška.

         Vljudno vabljeni!


         petek, 20. maj 2022 Pretekli vikend je potekla 1. REGALNICA - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu

         Pretekli vikend, 14. In 15. maja, je v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovih (Park Škocjanske jame) potekala 1. REGALNICA - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu.

         Uvodoma so na dogodku gostili Marka Pukšiča iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je vsem udeležencem v luči evropskega leta mladih predstavil kohezijsko politiko in njene priložnosti za mlade.

         Med 51 udeleženci Regalnice, ki prihajajo iz 11 različnih organizacij, ni manjkalo študentov, strokovnjakov, lokalnih entuziastov in preostalih ljubiteljev narave širom Slovenije. Porazdeljeni v 16 skupin so obiskali preko 100 lokacij in pri tem uspeli zabeležiti prisotnost zelene rege na 25 lokacijah. S pomočjo prepleta akademskega prostora in pristopa ljubiteljske znanosti ("Citizen science") smo pridobili pomembne informacije, ki bodo pomagale pri nadaljnjih raziskavah te izjemno prikupne dvoživke ter prispevale k poznavanju stanja njene populacije na območju izvedenih popisov.

         Po osrednjem dogodku so se udeleženci podali na ogled Škocjanskih jam, ki so pod okriljem UNESCO prepoznane kot območje svetovne dediščine. Dogodek se je zaključil z vožnjo z električnimi kolesi vzdolž zelene infrastrukture parka, s poudarkom na elementih, ki so bili obravnavani ali obnovljeni v projektu ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI.

         Izvedbo dogodka je omogočil program Interreg Volunteer Youth znotraj »Citizen Engagement activities« z namenom informiranja državljanov o Evropski regionalni politiki. Pobudnica dogodka je študentka varstva narave Sara Strah, ki v okviru projekta ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI deluje pod mentorstvom doc. dr. Martine Lužnik in asist. Martina Seniča. V organizacijo dogodka sta bila poleg pobudnice vpeta tudi Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Park Škocjanske jame. Podatke o preteklem pojavljanju zelene rege popisanega območja, na podlagi katerih smo prilagodili popis,  je prispeval Center za kartografijo flore in favne.

         Glede na pozitiven odziv organizatorji upajo, da se bo dogodek nadaljeval in razvijal tudi v prihodnjih letih.


         Predavanje Marka Pukšiča iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
         Avtorica: Sara Strah


          Samec zelene rege
         Avtorica: Martina Lužnik


          Samec zelene rege med oglašanjem
         Avtor: Łukasz Popowicz


         petek, 20. maj 2022 Projekt STEP CHANGE v polnem teku

         Pretekli teden je Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) gostila srečanje usmerjevalnega odbora mednarodnega projekta STEP CHANGE, ki poteka pod okriljem programa Obzorje 2020.

         Gre za triletni projekt, vreden dobrih 2 milijona evrov, ki ga vodi in koordinira Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. Projekt se je začel marca 2021 in temelji na strokovnem znanju 11 partnerjev iz 7 evropskih držav in Ugande (med njimi so tudi Oxfordska univerza,  Univerza Aarhus iz Danske ter Univerza Tor Vergata iz Italije), z namenom povečanja vzajemne odzivnosti znanosti in družbe ter hkrati povečanja zmogljivost znanstvenega raziskovanja pojavov, ki jih ni mogoče v celoti izkoristiti znotraj običajnih meja različnih disciplin.

         Projekt STEP CHANGE temelji na predpostavki, da lahko državljanska znanost igra celo širšo družbeno in znanstveno vlogo, kot je splošno priznano. Splošni cilj projekta je raziskati potencial državljanske znanosti in oblikovati priporočila in instrumente za boljše utrjevanje tega pristopa v institucijah za raziskave in inovacije ter spreminjanje miselnosti raziskovalcev o njegovi vrednosti.

         S pomočjo 5 državljanskih iniciativ partnerji pridobivajo pomembne informacije na področjih zdravja, energije in okolja, projekt pa predvideva aktivno participacijo javnosti v znanstvenih oz. raziskovalnih projektih – od tod izraz državljanska (ljubiteljska) znanost oz. »citizen science«. V Sloveniji se iniciativa osredotoča na problematiko prostoživečih živali v Sloveniji, kar bo pripomoglo k dodatnemu razvoju in povečanju uporabne vrednosti lovsko-informacijskega sistema ter še tesnejše sodelovanje med vodilnimi domačimi raziskovalci divjadi ter Lovsko zvezo Slovenije (LZS).

         Dvodnevnega srečanja so se na UP FAMNIT udeležili predstavniki vseh partnerskih institucij, v sklopu katerega so naredili pregled dosedanjih aktivnosti v okviru vseh petih iniciativ ter proučili odziv javnosti v državah, kjer le-te trenutno potekajo.

         »Vesela sem, da smo se po enem letu izvajanja projektnih sestankov preko spleta lahko končno srečali tudi v živo v Kopru. To je bila tudi enkratna priložnost, da se bolje spoznamo in si delimo izkušnje,« strne prof. dr. Elena Bužan, vodja projekta.

         Naslednje srečanje usmerjevalnega odbora STEP CHANGE bo potekalo novembra v Bruslju, na katerem bodo sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije.

         Več o projektu: https://stepchangeproject.eu/

          

          


         četrtek, 19. maj 2022 Pri založbi Cambridge University Press je izšla knjiga »Symmetry in Graphs« avtorjev z Univerze na Primorskem

         Pri založbi Cambridge University Press, v seriji Cambridge Studies in Advanced Mathematics, je izšla knjiga »Symmetry in Graphs«. Avtorji te prve knjige, ki je v celoti posvečena simetriji grafov, so Ted Dobson, Aleksander Malnič in Dragan Marušič, raziskovalci Univerze na Primorskem.

         Cambridge Studies in Advanced Mathematics je serija knjig, katerih cilj je bralca uvesti v aktivno področje matematičnih raziskav. Poleg tega, da so obravnavane teme primerne za podiplomske študente, so uporabne tudi za strokovnjake iz drugih vej matematike, ki iščejo dostop do raziskovalnih tem.

          

         O KNJIGI »Symmetry in Graphs«

         Začetek vsebine se osredotoča na osnovno gradivo, ki bralca vodi do najbolj aktivnih raziskovalnih tem tega hitro rastočega področja, ki je del algebraične teorije grafov. Avtorji z uvodnim delom motivirajo podrobno razpravo o posameznih temah, ki sledijo v nadaljevanju knjige.

         Ukvarja se s preučevanjem visoko simetričnih grafov, zlasti vozliščno tranzitivnih grafov in drugih kombinatornih struktur, predvsem s pomočjo tehnik iz teorije grup. Raziskave na tem področju omogočajo nov vpogled v permutacijske grupe in sorodne algebraične strukture.

         S številnimi primeri in več kot 450 vajami je knjiga ključen uvod v obravnavano področje za podiplomske študente in dragocen dodatek k knjižni polici vsakega algebraičnega teoretika grafov.

         RECENZIJE

         »Knjiga predstavlja odličen uvod v simetrijo grafov. Podani so ilustrativni in poučni primeri grafov z visoko simetrijo, skupaj z motivacijskimi problemi. Teorija delovanja grup je prepletena skozi celotno knjigo, kot je primerno za razvoj zgodbe o grafih, in ločena poglavja obravnavajo različne raziskovalne smeri, na primer, vozliščno-tranzitivne grafe in njihove grupe avtomorfizmov, Cayleyjev problem izomorfizma in hamiltonskost. Knjiga je uporabna za študente in druge zainteresirane za to fascinantno študijo medsebojnega delovanja simetrije in teorije omrežij, z obsežnimi seznami vaj na koncu vsakega poglavja in pomembnimi raziskovalnimi problemi simetrije grafov, ki so obravnavani v celotni knjigi, in zlasti v zadnjem poglavju.«
         Cheryl Praeger - University of Western Australia, Perth

         »Dobson, Malnič in Marušič so nam naredili pravo uslugo. Ponujajo temeljito obravnavo simetrije grafov, prvi učbenik na to temo. Kar naredi to dejstvo še bolj koristno, je njihova podrobna, skrbna in nežna obravnava.«
         Chris Godsil - University of Waterloo, Ontario

         »Knjigo, kot je ta, smo že dolgo čakali. Zelo dobro predstavlja ogromno pomembnega in zanimivega gradiva o simetrijah grafov. Čestitke avtorjem za lep dosežek.«
         Marston Conder - University of Auckland

         Več informacij o izidu knjige je dostopnih na tej povezavi.


         torek, 17. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Nine Krohne

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom “Samomorilno vedenje žensk: Vloga intimnopartnerskega nasilja in rezilientnosti do samomorilnosti” študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Suicidologija in duševno zdravje Nine Krohne.

         Predstavitev bo potekala v sredo, 25. 5. 2022 ob 13.00 preko Zooma na povezavi:

         https://upr-si.zoom.us/j/86243631813

         ID: 862 4363 1813

         Vljudno vabljeni!


         ponedeljek, 16. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Blasa Fernandeza

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom On certain problems related to Terwilliger algebras and distance-balanced graphs študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Blasa Fernandeza.

         Predstavitev bo potekala v sredo, 25. 5. 2022 ob 17.00 v predavalnici FAMNIT-VP3 in preko Zooma na povezavi:

         https://upr-si.zoom.us/j/84794175297?pwd=Mp81hohK67WQyaIPHKjINaGOtZQL14.1#success

         Vljudno vabljeni!


         ponedeljek, 16. maj 2022 Usposabljanje za zaposlene - Spodbujanje razvojne miselne naravnanosti študentov

         Vse visokošolske učitelje in sodelavce z različnih usmeritev in področij vabimo na strokovno usposabljanje, ki bo potekalo v juniju 2022.

         Usposabljanje bo potekalo na UP PEF v obliki petih srečanj vsak četrtek, od 8.30 do 15.30.

         Na praktično naravnanem in interaktivnem tečaju se bodo udeleženci:

         • spoznali s teorijo miselne naravnanosti,
         • naučili prepoznavati miselno naravnanost študentov,
         • spoznali s konceptom nevroplastičnosti, naravo kognitivnih sposobnosti ter povezanosti med delovanjem možganov in učenjem,
         • naučili komunicirati na način, da spodbujamo razvojno miselnost,
         • naučili oblikovati učne aktivnosti, ki spodbujajo razvojno miselnost,
         • spoznali oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, ki podpirajo razvojno miselnost,
         • naučili, kako spodbujati refleksijo o miselni naravnanosti,
         • naučili ustvarjati razredno klimo, ki podpira razvojno miselnost.

         Celoten program in termini delavnic so na voljo tukaj.

         Tečaj bo delno izveden v angleščini, zato vljudno vabimo tudi sodelavce, ki ne razumejo slovensko.f

         The course will be (partially) done in English, therefor also non-slovene speaking colleagues are welcome to attend.

         Udeleženci, ki se bodo udeležili srečanj, bodo imeli možnost pridobiti potrdilo o pedagoško-andragoški usposobljenosti, ki je pogoj za izvolitev v naziv.

         Tečaj bo izveden le v primeru dovolj velikega števila prijavljenih. Prijave so odprte do  ponedeljka, 30. maja 2022.

         Prijavite se lahko preko povezave: https://forms.gle/khRMJBZgYeyNCZ9G7

         Za več informacij je na voljo doc. dr. Maja Lebeničnik (maja.lebenicnik@pef.upr.si).


         Tečaj poteka v okviru projekta Erasmus+ GrowthMinds.

          


         petek, 13. maj 2022 Famnitov Hackathon: mreženje, spoznavanje predstavnikov podjetij in sklepanje novih prijateljstev

         GDSC Primorska organizira Famnitov Hackathon na fakultetni ravni!

         Hackathon je dogodek, ki združuje računalniške programerje in študente drugih programov, ki s svojim znanjem, idejami in rešitvami pokažejo svojo nadarjenost. V razmeroma kratkem času boste udeleženci, razdeljeni v manjše time, razvili rešitev za določeno tematiko. Rezultat bo torej dejanska rešitev oziroma aplikacija za področje, za katero je bil dogodek organiziran.

         Kdaj in kje?
         21. in 22. maja v Avli (Famnit, Glagoljaška 8).

         Tema?
         Trajnostni razvoj, zdravje in dobro počutje.

         K sodelovanju v interdisciplinarnih timih vabimo študente vseh programov UP Famnit. Nekaj ​​dni pred dogodkom boste imeli priložnost sestaviti ekipe na uvodnem srečanju. Ekipe bodo sestavljali 4 člani, od tega 2-3 študentje/ke programov Računalništvo in informatika ali Matematika.

         Če ste pripravljeni sodelovati z novimi ljudmi, se zabavati, se mrežiti, stopiti v stik s potencialnimi delodajalci ter nenazadnje zmagati in si prislužiti nagrado, se prijavite zdaj!

         Prijavnica: https://forms.gle/sK3BA8spYWxWb3ZW7

         Se vidimo na Famnitovem Hackathonu!

                                        


         četrtek, 12. maj 2022 V sklopu COST Akcije bo julija v Litvi organizirana poletna šola 'Forest Genetic Monitoring Training School'

         Poletna šola  'Forest Genetic Monitoring Training School' bo organizirana v okviru akcije ConservePlants COST Akcije (CA18201), s podporo Mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih organizacij (IUFRO) in je namenjena usposabljanju podiplomskih študentov, ki delujejo na področju ohranjanja genov.

         Potekala bo med 5. in 8. julijem 2022 v Kaunasu, Litva.

         Genska raznovrstnost je končni vir biološke raznovrstnosti, ki je ključnega pomena za vitalnost gozdov in njihovo prilagajanje podnebnim spremembam, poleg tega pa genetska raznolikost zagotavlja odpornost na druge dejavnike stresa, kot so škodljivci in bolezni.

         Kot del akcije ConservePlants COST (CA18201) si prizadevajo izboljšati ohranjanje rastlinskih genskih virov v Evropi. Eden od prvih korakov za dosego tega je začetek genetskega spremljanja in zlasti programov genetskega spremljanja gozdov, saj se velik del kopenske biotske raznovrstnosti skriva v gozdovih.

         Prijavite se lahko do 15. maja preko spletnega obrazca.

         Več o programu, namestitvi in pogojih sodelovanja lahko najdete tukaj.

             


         četrtek, 12. maj 2022 Odprt je razpis za oddajo prispevkov MATCOS-22

         Srednjeevropska konferenca o uporabnem teoretičnem računalništvu (MATCOS-22 - The Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science) bo potekala od 13. do 14. oktobra 2022 v Kopru. Konferenco organizirajo Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit) v sodelovanju z inštitutom InnoRenew CoE.

         MATCOS-22 bo organiziran skupaj s 25. multikonferenco o informacijski družbi (25th Multi-Conference on Information Society), ki bo potekala od 10. do 14. oktobra 2022 v Ljubljani.

         V zadnjih letih so tudi druga področja uporabila več vsebin, metod in pristopov teoretičnega računalništva, številni rezultati pa so bili vključeni v praktične namene. Rešitve za NP-težke probleme, algoritmično usmerjena umetna inteligenca in podatkovna znanost, novi modeli in metode v sistemski biologiji in bioinformatiki, pristopi teorije avtomatov pri preverjanju programske in strojne opreme, praktične rešitve kvantnega računalništva in razvoj drugih perspektivnih novih modelov računanja so dobri primeri, ki podpirajo navedeno.

         Poseben poudarek je na uporabi v aplikacijah, kot so simulacija, bioinformatika, digitalna obdelava signalov in slik, podatkovna znanost, digitalna forenzika, logistika, pametni domovi/mesta in IoT, računalniške družbene vede itd.


         Rok za oddajo znanstvenih prispevkov je 17. julij 2022.

         Prispeveki morajo biti spisani v angleščini in vsebovati dovolj podrobnosti, da lahko programski odbor oceni njihovo kakovst. Dolžina oddanih prispevkov in njihovih končnih različic je omejena na 4 strani. Vsi znanstveni prispevki bodo objavljeni v večkonferenčnem zborniku o informacijski družbi.

         Sprejete bodo le prijave v PDF formatu, ki bodo poslane prek programa EasyChair (v prijavi navedite tip prispevka). Povezava je na voljo tukaj.

         Za podrobnejše informacije o oddaji prispevkov, informacijah o potovanju in nastanitvi ter splošnih informacijah o konferenci obiščite spletno stran konference: http://matcos.iam.upr.si.

         Za vsa dodatna vprašanja so organizatorji na voljo tudi na naslovu: matcos@iam.upr.si.

                                               


         sreda, 11. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Sadmirja Kudina

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Specifying bent functions outside M# and some results on correlation immune functions študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Sadmirja Kudina.

         Predstavitev bo potekala v torek, 24. 5. 2022 ob 10.00 v predavalnici FAMNIT-VP2.

         Vljudno vabljeni!


         sreda, 11. maj 2022 UP FAMNIT zaposluje v Kadrovski službi

         Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC V KADROVSKI SLUŽBI

         Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

         • pregled in priprava podatkov za potrebe mesečnega obračuna plač in drugih osebnih prejemkov,
         • priprava avtorskih in podjemnih pogodb in priprava dokumentacije za obračun le-teh,
         • priprava raznih statističnih in drugih poročil,
         • oblikovanje in sestava gradiv s področja dela,
         • arhiviranje dokumentacije,
         • sodelovanje s strokovnimi službami članic UP in rektorata,
         • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega.

         Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja, predviden začetek dela s 1.6.2022 oz. v skladu z dogovorom, s trimesečnim poskusnim delom.

          Pogoji za opravljanje dela:

         Zasedba razpisanega delovnega mesta je mogoča s VI. oz. VII/1 stopnjo izobrazbe:

         • višja strokovna izobrazba/višješolska izobrazba (prejšnja) oziroma
         • visokošolska strokovna izobrazba/visokošolska univerzitetna izobrazba/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja).

         Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

         Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

         Rok za prijavo je: 16. maj 2022


         torek, 10. maj 2022 Študent Dren Neziri prejel Zlato priznanje na tekmovanju študentov v znanju matematike za Vegova priznanja

         Po uspešnem nastopu na Mednarodnem matematičnem kenguruju, ki ga organizira DMFA Slovenije, in prejemu Bronastega priznanja se je Dren Neziri, študent UP FAMNIT, uvrstil na državno tekmovanje za Vegova priznanja, ki je potekalo 23. aprila v Ljubljani.

         Na 7. Tekmovanju študentov v znanju matematike za Vegova priznanja (prav tako v organizaciji DMFA) je Dren Neziri zasedel odlično 3. mesto in s tem prejel Zlato priznanje in 3. nagrado.


         Dren Neziri na mednarodnem tekmovanju Vojtěch Jarník International Mathematical Competition 2022

         Poleg Famnitovega študenta se je na državno tekmovanje, kjer je sodelovalo 35 tekmovalcev, uvrstila tudi Tamara Logar (UP FVZ), ki je prejela srebrno priznanje.

         Tekmovanje študentov v znanju matematike je bilo prvič izvedeno v šolskem letu 2006/07, zajema pa dve ravni tekmovanja: šolsko tekmovanje za bronasto priznanje in državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje.

         Poleg popularizacije matematike organizatorji tekmovanja stremijo k poglabljanju in širjenju matematičnega znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za VŠ, poleg tega pa je tak dogodek dobro izhodišče za primerjavo znanja med učenci ter odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev.

         Naloge za šolsko tekmovanje, ki se ga je letos udeležilo 402 tekmovalcev (od tega jih je bilo 21 iz Univerze na Primorskem), pripravi komisija za tekmovanja Mednarodni matematični kenguru, naloge za državno tekmovanje pa so v domeni državne tekmovalne komisije.

         »Za šolsko tekmovanje je bilo potrebno nekaj več koordinacije v primerjavi z državnim tekmovanjem, saj so študentje na šolski stopnji tekmovali na več lokacijah hkrati. Obe stopnji tekmovanja, šolsko in državno, sta enakega formata, pri čemer so naloge na državnem tekmovanju seveda težje. Pri vsaki nalogi morajo študentje obkrožiti enega od ponujenih odgovorov, kar zagotovo olajša delo komisije, saj je proces obdelave podatkov na ta način enostavnejši in hitrejši,« je povedal doc. dr. Nino Bašić z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT, tajnik komisije za tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja.

         Rezultati priznanja so dostopni tukaj.

         Vsem tekmovalcem čestitamo in želimo še veliko uspehov v prihodnje!


         petek, 6. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Reneja Rodrigueza Aldame

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Generic constructions of minimal codes from special classes of functions over finite fields študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Reneja Rodrigueza Aldame.

         Predstavitev bo potekala v sredo, 11. 5. 2022 ob 11.00 v predavalnici FAMNIT-VP3.

         Vljudno vabljeni!


         petek, 6. maj 2022 Vabimo vas na 1. REGALNICO - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu

               

         Vabimo vas na 1. REGALNICO - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu.

         Zelena rega (Hyla arborea) je med 3 in 5 cm velika in izjemno prikupna dvoživka. Je edina vrsta rege v Sloveniji. Poleg njenega videza je posebej markantna zaradi njenih plezalnih sposobnosti, ki jih omogočajo okrogle oprijemalne blazinice na konicah prstov. Spretno pleza po listih in vejah dreves in grmovnic, po trstičju in drugih rastlinah podobnih velikosti. Večinoma je aktivna podnevi, a njeno prisotnost najlažje zaznamo po sončnem zahodu v času parjenja (pozno spomladi in zgodaj poleti), ko se odrasli samci posebej intenzivno oglašajo. Uglašeno oglašanje skupine samčkov se ob tihem večeru zlahka sliši tudi nekaj kilometrov daleč. Zelena rega je zavarovana vrsta in je na slovenski Rdeči seznam uvrščena v kategorijo ranljiva (V). Predvsem jo ogroža hitro izginjanje primernih habitatov zaradi urbanizacije, zasipavanja in izsuševanja. Resen problem so tudi vse vrste onesnaževanja, ki lahko privedejo do sprememb v kakovosti vode. Prav tako pa grožnjo predstavlja vnos rib v vodne habitate, kjer se razmnožuje.

            
         Zelena rega (Hyla arborea)

         Zbrali se bomo v soboto, 14. maja 2022 ob 16. uri v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovih (Park Škocjanske jame, Matavun 8, 6215 Divača), kjer bo potekal osrednji del dogodka. Dogodek se bo zaključil v nedeljo, 15. maja 2022, ob 15. uri.

         Osrednji del dogodka s popisom zelene rege bo potekal v soboto. Po uvodnih predstavitvah se bomo razdelili v skupine in se podali na teren. Vsaka skupina bo dobila nekaj koordinat, nato pa se bo podala na popis prisotnosti zelene rege na območju Parka Škocjanske jame, Brkinov, Krasa in Slovenske Istre.

         Udeležba na dogodku je brezplačna, za udeležbo na dogodku pa morate biti prijavljeni.

         Prijavite se lahko tukaj: https://forms.office.com/r/iqtpikZJtt

         Število mest je omejeno.

         Na voljo bo nekaj ležišč za tiste, ki boste prišli od daleč. Če želite prenočiti, prosimo, da to navedete ob prijavi, mi pa vam bomo v najkrajšem možnem času javili glede razpoložljivosti ležišča.

         Izvedbo dogodka omogoča program Interreg Volunteer Youth znotraj »Citizen Engagement activities«; z namenom informiranja državljanov o Evropski regionalni politiki. Organizatorka dogodka je študentka varstva narave Sara Strah, ki v okviru projekta ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI deluje pod mentorstvom doc. dr. Martine Lužnik in asist. Martina Seniča. Pri podpori dogodka sodelujeta Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Javni zavod Park Škocjanske jame.

         Dnevni red

         SOBOTA:

         16.00 V luči evropskega leta mladih bomo dogodek začeli s predstavitvijo kohezijske politike in priložnosti, ki jo le ta ponuja za mlade.

         17.30 Predstavitev popisa zelene rege

         18.00 Odmor za malico in uvodno druženje

         18.30 Popis zelene rege na območju Parka Škocjanske jame, Brkinov, Krasa in Slovenske Istre

         22.00 Vrnitev v center in večerno druženje s pogostitvijo

         NEDELJA:

         9.00  Brezplačen ogled Škocjanskih jam in ali vožnja s elektronskimi kolesi za udeležence celotnega dogodka (vključno s predavanjem)

         12.30 Zaključno druženje z diskusijo

         15.00 Zaključek dogodka

         V kolikor se dogodka ne morete udeležiti v obeh dneh, je možna tudi udeležba samo v soboto.

         Sobotno predavanje Kohezijska politika v RS – priložnost za mlade bo izvedel Marko Pukšič, ki je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in magistriral na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Ekipi Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se je pridružil 1. oktobra 2020. Kot član kabineta ministra skrbi za vez med deležniki javnega in zasebnega sektorja. Predhodno je bil 13 let aktiven v gospodarstvu na različnih področjih (farmacija, avtomobilska industrija, storitvena dejavnost …). Glavne naloge, ki jih je izvajal v gospodarstvu so bile vezane na optimizacijo procesov ter logistiko.

         Evropska komisija preko raznih mehanizmov državam članicam zagotavlja finančne vire iz različnih mehanizmov, najbolj poznana mehanizma, ki sta v Sloveniji aktivna že od leta 2007 naprej, pa sta:

         • Večletni finančni okvir – kohezijska sredstva in
         • Transnacionalni finančni instrumenti – Interreg programi.

         V letu 2020 so voditelji držav članic na evropskem svetu sprejeli dogovor glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2021 – 2027 in instrument za okrevanje »NextGenerationEU«. Dogovor prinaša Republiki Sloveniji obsežna dodatna sredstva, ki bodo uporabljena za raziskave ter spodbujanje investicij v zeleni in digitalni prehod. Skladno z dogovorom bo v naslednjih letih v Sloveniji več različnih finančnih mehanizmov:

         • Skupna kmetijska politika od 2023 – 2027,
         • Sklad za pravični prehod od  2021 – 2027,
         • Načrt za okrevanje in odpornost od 2020 – 2026,
         • Večletni finančni okvir od 2021 – 2027,
         • Čezmejni programi Interreg za obdobje 2021 – 2027.

         Več o kohezijski politiki si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/teme/sredstva-evropske-kohezijske-politike/

         Za vsa vprašanja lahko pišete na mail: sarastrah97@gmail.com


         petek, 6. maj 2022 Projekt EDUFarm - k sodelovanju vabimo kmetije znotraj varstvenih območij

         Upravljanje kmetije na posebnih območjih varstva je poseben izziv, saj je potrebno najti ravnovesje med ekonomskimi in naravovarstveni vidiki. V pilotnem projektu EDUFarm (Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem in vključevanjem izobraževalnega modela v kmetijsko dejavnost), ki poteka pod okriljem raziskovalk iz Oddelka za Biodiverziteto na UP FAMNIT, razvijajo ustrezen in predvsem učinkovit in ekonomsko vzdržen model upravljanja kmetije v zavarovanem območjubesedilo s ciljem ohranjanja biotske pestrosti

         Projekt je nastal z željo po ozaveščanju lastnikov kmetij in ostalih ciljnih skupin (šol, fakultet, širše javnosti) o pomembnosti ohranjanja in varovanja biotske pestrosti v kmetijski in kulturni krajini, prepoznavanju kazalnikov biotske pestrosti in razvoju ekonomsko vzdržnega modela upravljanja kmetije ter prenosu znanja, potrebnega za trajnostno rabo biotske pestrosti, ostalim kmetijam in ostalim ciljnim skupinam.

         Več informacij o projektu in o raziskovalni skupini, katerega del so tudi kmetija Mahne ter kmetija Lambergar, si lahko preberete tukaj.

         Prof. dr. Elena Bužan (vodja projekta), asist. Sandra Potušek ter Aja Bončina, so pripravile anketni vprašalnik, s pomočjo katerega želijo pridobiti vpogled o pogledu in stališču pridelovalcev, ki upravljajo kmetije znotraj varstvenih območij, o pomembnosti ohranjanja biotske pestrosti v kmetijski krajini.

         Rezultati vprašalnika bodo osnova za razvoj odločevalskega drevesa, ki bo v prihodnje služilo kot orodje za izboljšanje varovanja biotske pestrosti na kmetijah, obenem pa omogočilo kmetijam, da najbolje izkoristijo obstoječe finančne mehanizme oz. podpore, ki so na voljo za ohranjanje biotske pestrosti.

         Rezultati bodo omogočali tudi razumevanje o razlogih potencialne ne-rabe obstoječih finančnih mehanizmov in ukrepov, ki so trenutno na voljo za ohranjanje biotske pestrosti. Tako bodo lahko ponudili podrobnejši vpogled tudi v to, zakaj se kmetje/pridelovalci ne poslužujejo ukrepov in finančnih podpor, ki so namenjene za ohranjanje visoke biotske pestrosti v kmetijski krajini.

         K izpolnjevanju vprašalnika vabimo vse kmetije v zavarovanih območjih, vprašalnik je dostopen na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/ed095227

          

          


         torek, 3. maj 2022 Preizkusno predavanje dr. Ponnuchamy Veerapandian

         Dr. Ponnuchamy Veerapandian bo imel v ponedeljek, 9. 5. 2022 ob 15:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Kemija«.

         Predavanje z naslovom »Multiscale modelling exploration of lignocellulosic biomass: Towards wood modification process, value-added and energy applications« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM:

         https://upr-si.zoom.us/j/83809089925?pwd=clFRaGRDdU5tQ3RsUFU3ZkFCMmhoUT09

         Meeting ID: 838 0908 9925

         Passcode: 748885

         Vljudno vabljeni!


         torek, 3. maj 2022 Preizkusno predavanje dr. Safet Penjić

         Dr. Safet Penjić bo imela v ponedeljek, 9. maja 2022 ob 10:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Matematika«.

         Predavanje z naslovom »A unified view of inequalities for distance-regular graphs« bo potekalo v okviru Matematičnega raziskovalnega seminarja v predavalnici Famnit-MP1.

         Vljudno vabljeni k udeležbi.


         torek, 26. april 2022 Ste vedeli, da smo v aprilu obeležili svetovni dan zdravja? Raziskovalci UP FAMNIT o pomenu psihofizičnega blagostanja človeka

         V luči 7. aprila, ko obeležujemo svetovni dan zdravja, smo na UP FAMNIT v marcu in aprilu gostili in izvajali predavanja, delavnice in projekte s poudarkom na pomenu zdravja.

         Uspešen zaključek programa NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo)

         V preteklem tednu se je zaključil program NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo).

         Program, ki se ga je v preteklih dveh mesecih redno udeleževalo okoli 150 udeležencev, je namenjen najširši publiki in je v spletni obliki prosto dostopen. V program so udeleženci skozi osem enournih srečanj spoznavali osnovne strategije in tehnike čuječnosti, reflektirali lastne vzorce in spodbujali osebnostno rast.

         "Izvedba 8-tedenskega programa čuječnosti preko spleta za tako številčno publiko je zelo drugačna od izvedbe programa v živo. Je nekoliko manj poglobljena in od udeležencev zahteva močnejšo motivacijo za vztrajanje. Hkrati pa nas navdušuje dejstvo, da smo na takšen način lahko čuječnost približale tako velikemu številu ljudi, kar v živo ne bi bilo mogoče. Tako velika udeležba kaže na potrebo po tovrstnih programih. Počaščene smo bile, da so udeleženci aktivno komentirali svoja doživljanja in podajali povratne informacije, kar je omogočilo, da smo navkljub razdalji lahko bile v stiku z njimi in začutile povezanost skupine. Izvajalke se že veselimo nadaljnjih izvedb Programa NARA, pa naj bodo v živo ali preko spleta," so povedale izvajalke programa dr. Tina Podlogar, univ. dipl. psih., dr. Nuša Zadravec Šedivy, univ. dipl. psih. in Nina Krohne, MSc (psih.). Njihovo delo je potekalo pod supervizijo izkušene učiteljice čuječnosti, izr. prof. dr. Vite Poštuvan, univ. dipl. psih.

                                

         Tina Tinkara Peternelj o vplivu prehrane na psihofizično blagostanje človeka

         Dr. Tina Tinkara Peternelj, biokemičarka in biopsihologinja z Oddelka za psihologijo na UP FAMNIT je v svojih gostovanjih na RTVSLO in na Radiu Trst A pozornost posvetila osi mikrobiom-črevesje-možgani in vplivu prehrane na psihofizično blagostanje človeka.

         ˝Večina smernic za zdravo prehrano je nekako dobra osnova za zdravo mikrobioto in enako velja glede zdrave hrane za možgane. Treba je poudariti, da smo si zelo različni in da že naše individualne predispozicije oziroma trenuten način prehranjevanja, gibanja, dela, stika z okoljem, predstavlja neko izhodišče za učinke mikrobiote v kombinaciji s hrano. Vsekakor se je pametno izogibati procesirani hrani in pretiranem uživanju živalskih izdelkov, torej hrani, ki nam na žalost velikokrat da ravno največ užitka, vsaj kratkoročno,˝ je povedala dr. Peternelj v oddaji Dobro jutro na RTVSLO.

         Celotno gostovanje si lahko ogledate tukaj (od 1:14:30 dalje).

                             

         Dr. Tina Tinkara Peternelj je o zgornji temi ozaveščala tudi v sklopu Tedna možganov na UP FAMNIT in v pogovorni oddaji na  Radiu Trst A (posnetek pogovora je na voljo tukaj).


         petek, 22. april 2022 PODOKTORSKA POZICIJA NA UP FAMNIT - PROJEKT STEPCHANGE

         PODOKTORSKA POZICIJA - H019001 Asistent z doktoratom

         Projekt: STEPChange

         Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za polni delovni čas 40 ur na teden, s pričetkom dela po dogovoru. Delo bo potekalo na projektu STEPChange do 30. 4. 2024. Pogoj za zasedbo delovnega mesta je izvolitev v naziv oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv (povprečje najmanj 8) visokošolski sodelavec - asistent z doktoratom s področja Ekologije ter raziskovalni naziv asistent z doktoratom.

         Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

         • samostojno opravljanje raziskovalnega dela, obravnavanje celovitejše problematike s področja raziskovanja, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod ter prenosa teorije v prakso,
         • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in programov ter zahtevnih nalog,
         • izdelovanje pomagal za lastno in širšo uporabo,
         • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami,
         • objavljanje izsledkov raziskovalnega in strokovnega dela,
         • sodelovanje pri znanstvenih in strokovnih posvetovanjih s prispevki z raziskovalnega področja,
         • sodelovanje in vodenje strokovnih organov ter občasnih skupnih projektov in nalog po dogovoru z vodstvom,
         • opravljanje drugih nalog po nalogu vodstva in nadrejenih,
         • raziskovalno delo na področju ekologije in obdelave podatkov monitoring prostoživečih živali, znanja statistike in delo s foto-patmi, znanstveno-raziskovalno delo, ki vključuje pisanje znanstvenih publikacij in
         • udeležba na konferencah ter sodelovanje pri realizaciji projekta.

         Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

         Prijava je možna do 15. maja 2022

         Kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na elektronski naslov: stepchange@famnit.upr.si                        


         četrtek, 21. april 2022 Odprt je nov razpis za tutorje študente za študijsko leto 2022/2023

         Z novim Pravilnikom o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem je v veljavo stopil tudi nov prijavni rok za tutorje študente.

         Vabimo vas, da se (ponovno) prijavite za tutorje v prihajajočem študijskem letu 2022/2023 in obogatite svojo študentsko izkušnjo ter izkušnje vaših mlajših kolegov.

         Kaj je tutorstvo?

         Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu. Razpisana so mesta za:

         • tutorje,
         • tutorje za tuje študente,
         • tutorje za pomoč študentom s posebnimi potrebami.

         Komu je namenjeno tutorstvo?

         Študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju in jim tutorji študentje pomagajo s posredovanjem pomembnih informacij in integracijo v študijsko okolje.

         Tutorji za tuje študente novincem, ki pridejo v Slovenijo na izmenjavo ali redni študij, nudijo podporo pri integraciji v novo okolje, pri administrativnih zadevah in jezikovnih barierah.

         Tutorji za študente s posebnimi potrebami študentom omogočajo hitrejše prilagajanje in uspešnejše vključevanje v študentsko okolje in študij.

         Prijave potekajo preko spleta na povezavi Razpis za tutorje študente. Rok za prijave je torek, 26. 4. 2022.

         Uvodno usposabljanje bo organizirano v mesecu maju 2022, da se skupaj pripravimo na prihod novih študentov.

         Urejenost in delovanje tutorskega sistema ureja Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem (v kratkem bo na voljo tudi uraden prevod v angleščini).

         Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na promo@famnit.upr.si.


         torek, 19. april 2022 13. cikel Famnitovih Izletov v matematično vesolje se jutri zaključuje s 6. predavanjem: Kako dokazati, da poznate skrivnost, ne da bi jo razkrili?

         Vabimo vas na šesto in zadnje letošnje predavanje z naslovom »Kako dokazati, da poznate skrivnost, ne da bi jo razkrili?«, ki bo v sredo, 20. aprila 2022, ob 18.00, v veliki predavalnici 3 (UP FAMNIT) in prek ZOOM povezave.

         Predaval bo dr. Samir Hodžić (UP Famnit).

         Običajno (matematični) dokaz o resničnosti trditve ne vsebuje le informacije, ali je trditev resnična ali ne, ampak tudi, zakaj je resnična. Pa razmislimo malo o sledečih preprostih vprašanjih: Ali je mogoče nekoga prepričati, da ste rešili Sudoku uganko, ne da bi razkrili rešitev? Ali, kako bi dokazali, da poznamo starost neke osebe, ne da bi razkrili njeno starost? Ali je v splošnem sploh mogoče nekaj dokazati, ne da bi razkrili poznavanje dokazov? Izkaže se, da je! V tem predavanju bomo opisali pojem dokazov ničelnega znanja (zero knowledge proofs). To je metoda, s katero lahko ena stranka drugi dokaže poznavanje skrivnosti, ne da bi skrivnost samo razkrili. Ogledali si bomo matematične opise nekaterih dokazov ničelnega znanja, vezanih na praktične primere uporabe. Glavni poudarek bo na predstavitvi takšnih praktičnih primerov, kot so uporaba v komunikacijskih sistemih, spletnem glasovanju, bančnem sistemu, blockchain okolju itd.

         Samir Hodžić je doktoriral s področja kriptologije na Univerzi na Primorskem, FAMNIT, Koper, Slovenija, leta 2017. Od leta 2019 do 2021 je delal kot podoktorski raziskovalec na Tehnični univerzi na Danskem, DTU Compute, Danska. Njegovo raziskovalno področje je načrtovanje kriptografskih Boolovih funkcij in kvantna/klasična kriptoanaliza bločnih šifer. Trenutno je zaposlen na Univerzi na Primorskem, FAMNIT.

          

          

          

          

          

          

         Če ste peto predavanje z naslovom »Prime divisibility of binomial coefficients« zamudili, si ga lahko ogledate tukaj.

         Celoten program letošnjih izletov v matematično vesolje z zoom povezavo je dostopen tukaj.

         Vljudno vabljeni!


         torek, 19. april 2022 Vabljeni na 8. biološki večer z naslovom Strange presences in the Tuscan Archipelago, two study cases on alien (and invasive?) lizard and snake

         V sredo, 20. aprila 2022, bo potekalo osmo predavanje iz cikla Famnitovih Bioloških večerov 2021/22. Predavanje z naslovom »Strange presences in the Tuscan Archipelago, two study cases on alien (and invasive?) lizard and snake« bo izvedel dr. Marco Alberto Luca Zuffi.

         Dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM ob 19.00, v angleškem jeziku.

                                           

         Dr. Marco Alberto Luca Zuffi je diplomiral iz naravoslovja leta 1983 in doktoriral iz evolucijske biologije leta 2007. Od leta 1988 je kustos zoologije in primerjalne anatomije v Prirodoslovnem muzeju, Univerza v Pisi.  Poleg tega je ustanovitelj italijanskega društva herpetologije, članice Evropskega herpetološkega društva. Je strokovnjak za funkcionalno morfologijo, ekologijo in vedenje skvamatov in čeloncev.

         Zoogeografski vidiki razširjenosti plazilcev v toskanskem arhipelagu (Severno Tirensko morje) kažejo izjemne zanimivosti za številne herpetološke favne. Opisana je bila nedavna nepričakovana prisotnost Podarcis siculus na otoku Gorgona, vključno z domnevnim celinskim izvorom (genetski podatki) ter porazdelitvijo na tem otoku. Po drugi strani je na otoku Montecristo domnevni endemični gad (Vipera aspis montecristi, zdaj Vipera aspis hugyi) prepoznan kot aktivno uveden v zgodovinskih časih s Sicilije.

                

         Celoten program letošnjih bioloških večerov z zoom povezavo je dostopen tukaj.

         Posnetek prejšnjega predavanja z naslovom »Juliana - koktajl alpskih in kraških vrst« je dostopen tukaj.


         torek, 19. april 2022 UP FAMNIT zaposluje v Službi za študijske in študentske zadeve

         Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Službi za študijske in študentske zadeve

         Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, predviden začetek dela s 1.6.2022 oziroma po dogovoru, s trimesečnim poskusnim delom. 

         Pogoji za opravljanje dela:

         • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oz. 
         • visokošolska strokovna izobrazbe (prejšnja) oz. 
         • visokošolska strokovna izobrazba oz. 
         • visokošolska univerzitetna izobrazba,
         • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

         Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

         • natančnost, zanesljivost, odgovornost,
         • komunikativnost in sposobnost timskega dela,
         • znanje za delo z računalnikom,
         • sposobnost hitre večopravilnosti,
         • sposobnost samostojnega dela,
         • iznajdljivost in sposobnost logičnega razmišljanja,
         • sposobnost hitrega učenja in povezovanja različnih področij.

         Druga zaželena znanja (usposobljenosti):

         • opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ni obvezno).

         Splošen opis del in nalog:

         • pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti NOE,
         • skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela NOE,
         • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela NOE,
         • pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela NOE,
         • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

         Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

         • informiranje študentov in kandidatov v zvezi s študijem, 
         • priprava različnih gradiv in statističnih poročil s področja dela službe, 
         • opravljanje nalog za izvedbo pedagoškega procesa.

         Rok za prijavo: do 30. 4. 2022.

         Prijava:

         Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo na elektronski naslov lara.gorela@famnit.upr.si.

         Kontaktna oseba za dodatne informacije:

         Lara Gorela
         Telefonska številka: 05 611 75 77
         E-naslov: lara.gorela@famnit.upr.si                                   

         Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.                                                              


         sreda, 13. april 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Mariem Zouari

         Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom "Biocarbon-based waterborne functional coating for integrated adsorption and photocatalytic degradation of indoor volatile organic compounds (Funkcionalni vodni premaz na osnovi biooglja, za adsorpcijo in fotokatalitično degaradacijo organskih hlapnih snovi v zaprtih prostorih)" študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja – Mariem Zouari.

         Predstavitev bo potekala v torek, 19. 4. 2022 ob 16.00 v prostorih InnoRenew CoE (Livade 6A, 6310 Izola) in preko Zooma na povezavi:

         https://upr-si.zoom.us/j/81337571310

         Vljudno vabljeni!


         torek, 12. april 2022 Pod mentorstvom študentov matematike na UP FAMNIT uspešen zaključek priprav na matematična tekmovanja

         Za nami so še ene uspešno izpeljane tradicionalne priprave na matematična tekmovanja za dijakinje in dijake vseh letnikov, ki jih organizira Oddelek za matematiko na UP FAMNIT. Priprave so potekale v štirih terminih (z različnimi nalogami), izvajali pa so jih študent in študentke matematike na UP FAMNIT : Tjaša Košenina, Đorđe Mitrović, Ajla Šehović in Manca Vodopivec.

         Na priprave se je prijavilo 49 dijakov 1. in 2. letnikov ter 46 dijakov 3. in 4. letnikov srednjih šol iz celotne Slovenije, udeleženci pa so bili razdeljeni v dve skupini (1. in 2. letnik ter 3. in 4. letnik) in so reševali naloge s preteklih tekmovanj.

         Prve tri priprave so potekale na daljavo preko sistema Zoom, zadnje (9. aprila) pa so potekale v hidbridni obliki (v živo na UP FAMNIT in na daljavo). 

         Veseli nas, da se nam je v živo na UP FAMNIT pridružilo 9 dijakov, vsem mladim navdušencem nad matematiko pa želim uspešno udeležbo na matematičnih tekmovanjih!

                               


         ponedeljek, 11. april 2022 Začenja se TEDEN ALUMNI UP (11.–15. 4. 2022)

                           

         Alumni klub Univerze na Primorskem (v nadaljevanju Alumni UP) je uradno združenje, ki pod svojim okriljem združuje diplomantke in diplomante Univerze na Primorskem ter Alumni klube članic Univerze na Primorskem. Predstavlja pomembno stičišče medsebojnega povezovanja diplomantov, nudi priložnosti mreženja in spodbujanja nadaljnjega profesionalnega ter osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, raziskovanja in nenazadnje druženja.

         »Teden Alumni UP« je rezultat dosedanjih prizadevanj in predstavlja izhodišče za nadaljnji razvoj aktivnosti Alumni UP ter aktivnosti, ki jih načrtujejo posamezni Alumni klubi članic Univerze na Primorskem v prihodnje.

         Dolgoročni cilj je, da se Alumni UP razvije kot skupnost članov in prijateljev Univerze na Primorskem, ki delijo navdihujoče zgodbe, informacije, znanje in veščine, zato vas vabimo, da postanete del naše zgodbe!

         PROGRAM:

         Ponedeljek, 11. 4. 2022, od 18.00 do 19.30, UP PEF
         ALUMNI UP PEF: PEFcast v živo: Digitalna ZASVOJENOST. Gost: Miha Kramli

         Torek, 12. 4. 2022, od 18.00 do 19.00, Atrij UP PEF
         ALUMNI UP PEF: Otvoritev foto razstave: Moj pogled na svet in nastop orkestra

         Sreda, 13. 4. 2022, od 14.00 do 17.00, Velika dvorana Turistice, Portorož
         32. Svečana podelitev diplom UP FTŠ Turistice

         Sreda, 13. 4. 2022, od 17.00 do 19.30, Armerija
         ALUMNI UP: Družabno srečanje z okroglo mizo: USTVARJANJE POVEZANOSTI: KAKO LAHKO ALUMNI KLUB PRISPEVA K RAZVOJU UNIVERZE IN DRUŽBE?

         Dogodek lahko spremljate tudi preko spleta na povezavi: https://www.youtube.com/channel/UCAGWq7Fp-OJ5Nfyp-NYOkUg

         17.00 Uvodni pozdrav rekorice Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdije Kutnar
         17.10

         Okrogla miza »Ustvarjanje povezanosti: kako lahko Alumni klub prispeva k razvoju Univerze in družbe?«

         Sodelujoči: predsednik Alumni UP, izr. prof. dr. Mirko Prosen

         Tjaša Likar, Alumni UP FHŠ

         Marko Grgurović, Alumni UP Famnit

         Vasilij Žbogar, Alumni UP FM

         izr. prof. dr. Sabina Ličen Alumni UP FVZ

         Ajda Zvonar, Alumni UP FTŠ Turistica

         Elen Stanič, Alumni UP PEF

         Moderatorja: Janja Spevan in Lovrenc Habe

         18.00

         Godalni kvartet PRIMA (Nejka Čuk: 1. violina, Anika Ploj: 2. violina, Sara Štrancar: viola, Luka Mužina: violončelo)

         18.10 19.30

         Druženje in mreženje

         Četrtek, 14. 4. 2022, od 10.00 do 20.00, UP FM
         24. Svečana podelitev diplom in priznanj UP Fakultete za management

         Četrtek, 14. 4. 2022, ob 19.00, zoom
         ALUMNI UP FVZ: FVZvečer

         ALUMNI UP FHŠ: Dnevi Humanistike (cel teden)


         ponedeljek, 11. april 2022 Dodatna vpisna mesta za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito

         Senat Univerze na Primorskem je 7. 4. 2022 sprejel dodatna prosta mesta za vpis kandidatov – razseljenih oseb iz Ukrajine z začasno zaščito za vpis v dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe Univerze na Primorskem za študijsko leto 2022/2023. UP tako omogoča razseljenim osebam iz Ukrajine z začasno zaščito dodatna mesta za vpis na vseh stopnjah študija.

         Prijavni rok za to kategorijo kandidatov bo za vpis v dodiplomske študijske programe odprt na nacionalni ravni do 1. 9. 2022, za vpis v magistrske in doktorske študijske programe pa bodo zanje veljali isti prijavni roki, kot na UP veljajo za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije.

         7. 4. je bil odprt tudi poziv vlagateljem v Štipendijski sklad UP, ki že od leta 2008 skrbi za štipendije, letos pa se lahko prijavijo tudi kot donatorji. Letošnja novost je dodaten poziv osebam s priznano mednarodno zaščito oziroma začasno zaščito razseljenih oseb, ki bo omogočil lažjo prijavo na razpis.

              


         ponedeljek, 11. april 2022 Z opazovanjem narave lahko pomagate znanstvenikom: UP vabi k akciji lova na pomladanske jegliče

         To pomlad Evropa išče pomladanske jegliče!

         Tudi letošnjo pomlad se Slovenija pridružuje akciji opazovanja pomladanskih jegličev. K sodelovanju vabimo vse, ki radi preživljajo čas v naravi in bi želeli prispevati k resnični znanstveni raziskavi.

         Zamisel o vseevropskem opazovanju se je porodila raziskovalcem iz Estonije, ki so želeli pridobiti čimveč podatkov o pomladanskem jegliču v Estoniji. Poslužili so se pristopa, v katerem vlogo raziskovalcev prevzamejo ljubiteljski naravoslovci in mu zato pravimo »ljubiteljska znanost« ali angleško »citizen science«. Tistega leta so v Estoniji s pomočjo otrok in odraslih, ki so posredovali podatke o jegličih, pridobili podatke o kar 200.000 rastlinah!

                      

         Za kaj pravzaprav gre?

         Ideja je preprosta: gremo v naravo in poiščemo mesto, kjer rastejo pomladanski jegliči (Primula veris). Ogledamo si njihove cvetove in naša opažanja skupaj z nekaj fotografijami preko pametnega telefona pošljemo raziskovalcem. Po koncu cvetenja, ko so vsi podatki zbrani,  znanstveniki podatke analizirajo in vsem udeležencem pošljejo povratne informacije o njihovih ugotovitvah.

         "Sodelovanje v tej znanstveni raziskavi se je izkazalo za enostavno in zabavno, česar ne slišimo tako pogosto," je komentirala dr. Tsipe Aavik, vodilna raziskovalka projekta o pomladanskem jegliču. Sodelujejo lahko vsi, saj je delo preprosto in sodelujoči ne rabijo dodatnega izobraževanja, poleg tega so raziskovalci v Estoniji vzpostavili spletno stran, preko katere lahko enostavno vnesemo podatke. "V Estoniji je v tej akciji, ki smo jo začeli v letu 2019, sodelovalo veliko družin in otrok." Med pandemijo se je ta akcija izkazala za še posebej dobrodošlo, saj je ljudi spodbudila k preživljanju časa v naravi. "Zakaj ne bi sprehodu v naravi dodali še zabavno aktivnost, ki hkrati koristi tudi znanstvenikom?« dodaja Tsipe Aavik.

         Estonski znanstveniki so bili pozitivno presenečeni nad velikim odzivom državljanov. Z njihovo pomočjo so pridobili pomembne informacije o stanju pomladanskega jegliča v Estoniji in rezultati so bili objavljeni v ugledni znanstveni reviji Journal of Ecology. Zato so se odločili, da akcijo v letu 2021 razširijo na več držav.

         Kaj je pokazala raziskava?

         V raziskavi, ki so jo usklajevali ekologi Univerze v Tartuju in Estonskega sklada za naravo, so želeli proučiti, ali so drastične spremembe v krajini, kot je na primer izguba tradicionalno upravljanih travišč, privedle do odstopanj v morfnem ravnovesju cvetov pomladanskega jegliča. Pomladanski jeglič ima namreč – tako kot vsi njegovi sorodniki, na primer trobentica – cvetove dveh oblik: približno polovica jih ima cvetove s kratkim pestičem in dolgimi prašniki (na kratko jim rečemo »S cvet«), druga polovica pa cvetove z dolgim pestičem in kratkimi prašniki (»L cvet«). Nedavni raziskave so pokazale, da lahko izguba travišč poruši ravnovesje v pogostosti pojavljanja S in L cvetov. To ima za jeglič pomembno posledico, saj vpliva na uspešnost populacij. Podatki, zbrani do sedaj v Estoniji, so razkrili prevlado S cvetov nad L cvetovi. Izkazalo se je tudi, da je odstopanje večje v manjših populacijah in na tistih območjih, kjer je gostota človeške populacije večja. 

                         

         A odpirajo se nova vprašanja. Ali so podobna odstopanja značilna tudi za druge populacije v Evropi? Kakšno je pravzaprav stanje populacij drugod po Evropi? In tako se je porodila ideja o vseevropski akciji opazovanja jegličev. Pristop je enak – v opazovanje se lahko vključijo vsi, ki bi želeli dodati kamenček v mozaik te obsežne raziskave.

         Posebej zasnovana spletna platforma https://cowslip.science/ je sedaj prevedena v številne jezike, tudi v slovenskega, in omogoča enostavno nalaganje podatkov. V letu 2022 so se akciji pridružile še Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Grčija, Hrvaška, Italija, Irska, Latvija, Litva, Makedonija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Švedska, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovaška, Slovenija, Švica, Ukrajina in Velika Britanija.

         K širitvi akcije na številne evropske države je prispeval tudi projekt ConservePlants, ki ga financira Evropska Unija in združuje botanike iz več kot 40 evropskih in drugih bližnjih držav. Vodja projekta ConservePlants, Živa Fišer z Univerze na Primorskem, pravi: »Cilj projekta ConservePlants je povezovanje evropskih in drugih raziskovalcev, pa tudi vseh ostalih, ki si prizadevajo k reševanju ogroženih rastlinskih vrst z različnimi pristopi. Pristop ljubiteljske znanosti postaja vse bolj pomemben tudi pri raziskovanju resnih znanstvenih vprašanj, kar se je izkazalo tudi pri omenjeni raziskavi pomladanskega jegliča v Estoniji. Zato smo se v okviru projekta ConservePlants z veseljem pridružili iniciativi Estonskih kolegov

         V Sloveniji akcijo koordinirata Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in Botanični vrt Univerze v Ljubljani, koordinatorica za slovenijo pa je Dr. Živa Fišer, z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT. Akcijo spremljajo tudi druge aktivnosti, kot je priprava izobraževalnih gradiv, kratkih videoposnetkov ter promocija preko družbenih omrežij in drugih medijev.

         Dodatne informacije:
         https://cowslip.science/
         Dr. Živa Fišer, lokalna koordinatorica za Slovenijo, Univerza na Primorskem; ziva.fiser@upr.si

           


         sreda, 6. april 2022 Po dveletnem premoru se naši študentje in študentke iz Češke vračajo z novimi uspehi

         Med 31. 3. in 3. 4. je v Ostravi (Češka) potekalo že 30. tradicionalno mednarodno matematično tekmovanje Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, najstarejše tekmovanje matematike za študente v Evropski uniji, katerega se študenti UP FAMNIT tradicionalno udeležujejo že vrsto let. Tekmovanje je bilo letos izvedeno po dveh letih premora, ponovno pa so se ga udeležili tudi Famnitovi študentje, ki so dosegli izjemne rezultate.

         V prvi kategoriji (za študente 1. in 2. letnika oziroma mlajše od 22 let) so Famnitove barve zastopali Dren Neziri, Diar Gashi (oba 1. letnik Matematike), Dorotea Redžepi (2. letnik Matematike), v drugi kategoriji je tekmovala Ajla Šehović (3. letnik Matematike).

                                          

         Najboljše se je odrezal študent prvega letnika Dren Neziri (Matematika, 1. stopnja), ki je s 15 točkami zasedel 10. mesto, za katerega je prejel tudi certifikat. 

                                                          

         Rezultati vseh študentov so dostopni na spodnjih povezavah.
         https://vjimc.osu.cz/j30results1
         https://vjimc.osu.cz/j30results2

         Med tekmovalne naloge je bila uvrščena tudi naloga, ki jo je predlagal doc. dr. Slobodan Filipovski. (Naloga 3, kategorija 2). Vse naloge so dostopne tukaj.

         Našim študentom čestitamo in jim želimo še veliko uspešnih nastopov!


         petek, 1. april 2022 Nove zgodbe mednarodnega sodelovanja in mobilnosti profesorjev in raziskovalcev UP FAMNIT

         Mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev je v središču delovanja Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT). V letošnjem študijskem letu je na UP FAMNIT vpisanih 44,1 % študentov iz tujine,  pedagoško dejavnost pa izvaja kar 26,6 % tujih učiteljev in raziskovalcev.

         Naši profesorji so vzpostavili številne povezave s profesorji in raziskovalci iz prestižnih tujih univerz, ki nas redno obiskujejo. Poleg daljših gostovanj je visoka tudi udeležba na raznih dogodkih, med drugim na tradicionalnih mednarodnih konferencah v (so)organizaciji UP FAMNIT. Leta 2021 je fakulteta soorganizirala tudi 8. Evropski kongres matematike (8ECM), ki je bil po številu udeležencev (1.771 matematikov iz 77 držav) in izpeljanih dogodkov največji evropski matematični kongres do zdaj. 

         Mobilnost spodbujamo v okviru obstoječih programov (Erasmus+, CEEPUS), v okviru bilateralnih dogovorov različnih ravni (nacionalna, univerzitetna, fakultetna) in tudi v skladu z možnostmi izven obstoječih shem. Pogosto pa študenti, učitelji in raziskovalci dodatno sodelujejo kot vabljeni govorci in kot gostujoči predavatelji na univerzah v tujini, na mednarodnih znanstvenih konferencah, srečanjih in poletnih šolah na različnih znanstvenih področjih.

         Usposabljanje v okviru Cost akcije ConservePlants CA 18201

         UP FAMNIT, v sodelovanju z BGCI – Botanic Garden Conservation International (Velika Britanija), Portugalskim botaničnim društvom in Prirodoslovnim muzejem Črne gore, je med 29. 3 2022 in 1. 4. 2022 v Podgorici (Črna gora) sodelovala pri usposabljanju ocenjevalcev za uvrščanje rastlin v rdeče sezname po IUCN kategorijah in kriterijih. Usposabljanje je potekalo v okviru Cost akcije ConservePlants CA 18201 in na njemu sodeluje 40 udeležencev - predvsem botanikov, ki delujejo na različnih področjih - iz 14 različnih evropskih držav. Cilj delavnice je bil usposobiti strokovnjake iz področja proučevanja in varstva rastlinske pestrosti za načrtovanje in pripravo tako globalnih, kot tudi nacionalnih rdečih seznamov, ki so ključni dokumenti pri zagotavljanju ustreznega načrtovanja varstva biotske pestrosti. Usposabljanja se je udeležil tudi dr. Peter Glasnović z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.

                

         Srečanje v okviru ELBA (Establishment of training and research centers and Courses development on Intelligent BigData Analysis in Central Asia 

         V sklopu projekta ELBA (Establishment of training and research centers and Courses development on Intelligent BigData Analysis in Central Asia) so predstavniki naše Univerze, Ariana Ferfila, dr. Jernej Vičič in dr. Branko Kavšek, pretekli teden uspešno zaključili prvi Management Meeting v živo v Torinu (Italija) pri našem italijanskem partnerju - Politechnico do Torino. Ker je projekt že v zaključnih fazah (zadnje leto), je bilo na sestanku največ govora o sklepnih korakih ter poročanju, ki jih je potrebno izpeljati za učinkovit zaključek projekta.

         Februarja letos smo kot del ELBA projekta na UP FAMNIT gostili 10-dnevno mednarodno izobraževanje univerzitetnih profesorjev s področja inteligentne analize podatkov. O usposabljanju, ki ga je koordiniral in izvajal dr. Branko Kavšek, lahko več preberete tukaj.

           

                                           


         četrtek, 31. marec 2022 Študenti Univerze na Primorskem so se pomerili v tekmovanju iz matematike

         Na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, ki ga organizira DMFA Slovenije, sta se iz Univerze na Primorskem na državno tekmovanje iz matematike uvrstila ena študentka in en študent, 7 tekmovalk in tekmovalcev  pa je prejelo bronasta priznanja.

         Na državno tekmovanje za Vegova priznanja, ki bo potekalo 23. aprila v Ljubljani, sta se uvrstila Dren Neziri (UP FAMNIT) ter Tamara Logar ( UP FVZ).

         Tekmovanja, ki sicer ne zahteva znanja višje matematike, temveč predvsem sposobnost logičnega razmišljanja, se je na državni ravni udeležilo 402 študentk in študentov, od tega jih je bilo 21 iz Univerze na Primorskem. Najuspešnejši na šolskem tekmovanju prejmejo bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa srebrno ali zlato priznanje, nekateri pa tudi nagrade.

         Bronasta priznanja so prejeli:

         • Todor Antić(UP FAMNIT)
         • Etian Križman (UP FAMNIT)
         • Tamara Logar(UP FVZ)
         • Dren Neziri (UP FAMNIT)
         • Tadej Peršolja (UP FHŠ)
         • Ajla Šehović (UP FAMNIT)
         • Dolores Ugrin (UP PeF)

         Dobitnikom priznanj iskreno čestitamo, uvrščenima v nadaljevanje tekmovanja pa želimo uspešno udeležbo še naprej!

          


         četrtek, 31. marec 2022 UP FAMNIT zaposluje dva asistenta na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije

         Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001) za področje računalništva in informatike – dve (2) prosti delovni mesti

         Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za obdobje 12 mesecev, s polnim delovnim časom (40 ur na teden) in s pričetkom dela predvidoma s 1.10.2022 oziroma v skladu z dogovorom.

         Pogoji za opravljanje dela:

         • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba s področja Računalništva in informatike ali sorodnega področja,
         • znanje slovenskega jezika in
         • aktivno znanje svetovnega jezika.

         Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

         • znanja za delo z računalnikom,
         • ravnanje z avdiovizualno opremo,
         • sposobnost timskega dela,
         • organizacijske sposobnosti,
         • komunikativnost in
         • praktične spretnosti.

         Druga zaželena znanja:

         • izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Računalništva in informatike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev navedeni naziv.
         • Podroben opis del in nalog glede na področje dela:
         • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
         • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
         • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
         • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
         • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
         • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
         • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
         • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

         Rok za prijavo: do 14. 4. 2022.

         Prijava:

         Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo na elektronski naslov lara.gorela@famnit.upr.si.

         Kontaktna oseba za dodatne informacije:

         Lara Gorela
         Telefonska številka: 05 611 75 77
         E-naslov: lara.gorela@famnit.upr.si

         Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

          


         ponedeljek, 28. marec 2022 Juliana - koktajl alpskih in kraških vrst: Famnitov Biološki večer

         V sredo, 30. februarja 2022, bo potekalo še eno predavanje iz cikla Famnitovih Bioloških večerov 2021/22. Predavanje z naslovom »Juliana - koktajl alpskih in kraških vrst« bo izvedla Špela Pungeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

         Dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM ob 19.00.

                                           

         Špela Pungaršek je diplomirana biologinja, zaposlena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije kot kustosinja za botaniko. V muzeju ureja, preučuje in digitalizira stare herbarije, zbira podatke o botanikih, ki so delovali na območju Slovenije in nabira rastline za herbarij. Sodeluje pri pripravi razstav in obiskovalcem muzeja preko predavanj poskuša predstaviti zanimivosti rastlinskega sveta. Kot vodja Alpskega botaničnega vrta Juliana skrbi za pravilno določitev rastlin, jih popisuje, fotografira in po vrtu vodi skupine. Zanima jo predvsem rastlinstvo Alp. Je podiplomska študentka Univerze v Innsbrucku, kjer v okviru doktorske naloge preučuje bekice (Luzula sect. Luzula) v Vzhodnih Alpah.

         Alpski botanični vrt Juliana v Trenti je najstarejši alpski botanični vrt na slovenskem ozemlju v naravnem okolju. Vrt je leta 1926 ustanovil tržaški posestnik Albert Bois de Chesne, kasneje pa je prešel pod upravo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Čeprav spada med manjše vrtove (meri le dobrih 2500 m2), v njem uspeva okoli 600 vrst rastlin, ki so značilne tako za alpski, predalpski kot kraški svet. Med njimi so tudi številne endemične, redke in ogrožene. Na predavanju bo predstavljena kratka zgodovina vrta, njegove posebnosti, novosti in najbolj zanimive rastline, ki v njem uspevajo.

              
                     Pirenejska zmajevka                              Navadna potonika                                   Modro milje
                    Horminum pyrenaicum                          Paeonia officinalis                            Paederota bonarota
                                                  
                                                                                          Foto: David Kunc

         Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, potekalo pa bo simultano v slovenskem in italijanskem jeziku.

         Celoten program letošnjih bioloških večerov z zoom povezavo je dostopen tukaj.

         Posnetek prejšnjega predavanja z naslovom »Projekt WECANN: Interdisciplinarni pristop pri odkrivanju skrivnosti divjih populacij konoplje (Cannabis sativa L.)« je dostopen tukaj.


         ponedeljek, 28. marec 2022 Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UP FAMNIT

         Objavljen je razpis za vpis v podiplomske študijske programe UP FAMNIT v 2022/23!

         Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov:

         Slovenski državljani in državljani EU:

         • prvi prijavni rok: 6. 4. do 24. 8. 2022,
         • drugi prijavni rok: 8. 9. do 15. 9. 2022,
         • tretji prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.

         Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani izven EU:

         • prvi prijavni rok: 6. 4. do 12. 8. 2022,
         • drugi prijavni rok: 19. 8. do 26. 8. 2022,
         • tretji prijavni rok: 8. 9. do 15. 9. 2022,
         • četrti prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.

         Kandidati za vpis na doktorski študij

         Kandidati za vpis v doktorske študijske programe:

         • po oddaji prijave za vpis opravijo razgovor s koordinatorjem študijskega programa; o terminu razgovora bodo obveščeni po prejemu prijave za vpis;
         • si do vpisa v študijski program poiščejo mentorja in najkasneje do vpisa predložijo njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva.

         Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih so objavljeni na tej povezavi.

         Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študentske in študijske zadeve (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).

         Vljudno vas vabimo, da spremljate spletno stran z našimi informativnimi dogodki, kjer bomo kmalu objavili datume predstavitev za podiplomske študijske programe.

                           


         petek, 25. marec 2022 Razpisana je podoktorska pozicija s področja matematike ali teoretičnega računalništva

         Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem - mentor doc. dr. Nino Bašić

         Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem iščeta vrhunskega raziskovalca v začetku kariere za post-doktorsko pozicijo.

         Samosestavljanje poliedrov je zelo privlačno raziskovalno področje, tako na področju sintetične biokemije kot tudi matematike. Veliko pozornosti je bilo namenjeno modeliranju samosestavljanja iz enoverižnega peptida. Vzpostavljen je bil matematični model, ki se močno zanaša na uporabo dvojnih obhodov s posebnimi lastnostmi v grafih. Ostalo je še precej odprtih raziskovalnih izzivov, na primer študij samosestavljanja iz večih verig. Da bi omogočili večverižno samosestavljanje, je potrebno ustrezno prilagoditi matematični model. Ta model mora seveda upoštevati tako paralelne kot antiparalelne dimere ter homo- in heterodimere. Cilj raziskave je razviti model, ki je čim splošnejši, a še vedno obvladljiv. Pomemben del projekta so tudi računalniške simulacije (vključno z uporabo računalniških gruč in večjedrnih sistemov za vzporedno računanje).

         Kandidat bo imel možnost, da se vključi v ostale raziskave v kemijski teoriji grafov, ki jih izvaja lokalna raziskovalna skupina: spektralne lastnosti molekularnih grafov, kemijski heksagonalni kompleksi, sredični in orešni grafi, altani kemijskih grafov itd.

         Pogoji:

         • Pozicija (zaposlitev) je za obdobje dveh let.
         • Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike ali teoretičnega računalništva (ali sorodnega področja) pred nastopom na delovno mesto.
         • Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2022.
         • V okviru zaposlitve je predvideno izvajanje enega do dveh predmetov na semester v okviru študijskih programov Matematika/ Računalništvo / Bioinformatika / Podatkovna znanost, ki jih ponuja UP FAMNIT.
         • Začetna bruto plača znaša 2.286 EUR na mesec (približno 1.550 EUR neto na mesec).

         Rok in postopek prijave:

         Prijava je možna do 1. maja 2022.

         Datum začetka zaposlitve: možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2022.

         Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki doc. Dr. Nini Bašiću (nino.basic@famnit.upr.si) s pripisom »UP Postdoc 2022«:

         • Življenjepis,
         • Seznam publikacij,
         • Opis dosedanjega področja raziskovanja in zastavljene raziskovalne cilje,
         • Kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
         • Ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

         Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na doc. Dr. Nino Bašić (nino.basic@famnit.upr.si)

          

          


         četrtek, 24. marec 2022 Javni razpis za podelitev nagrade dr. Uroša Seljaka

         Objavljen je Javni razpis za podelitev Nagrade dr. Uroša Seljaka. Nagrada je namenjena spodbujanju in podpiranju znanstvenih objav študentk, študentov na študijskih programih prve in druge stopnje v Republiki Sloveniji ter spodbujanju mentoriranja študentk in študentov.

         Kandidatko oz. kandidata za nagrado lahko predlagajo zgolj posameznice, posamezniki, ki imajo naziv visokošolskega učitelja/učiteljice ali znanstvenega delavca/delavke. Predlagani kandidat, kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje: v času raziskovalnega dela, ki je vodilo do znanstvene objave, mora biti vpisan na prvo ali drugo stopnjo študija na enem od visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, znanstveno delo študentke, študenta mora biti javno objavljeno in ne zgolj dano v objavo.

         Rok za prijavo na razpis je 30. 4. 2022, do 23.59 ure.

         Nagrajenec prejme listino o priznanju za najboljšo znanstveno objavo študentov prve ali druge stopnje študija in denarna sredstva v vrednosti 10.000 USD.

         Prejemnik nagrade bo izbran na podlagi naslednjih kriterijev:

         • pomen znanstvene objave za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na posameznem področju doma ali v tujini,
         • izjemnost znanstvene objave z vidika njene inovativnosti,
         • visoka odmevnost (citiranost).

         Več informacij je na voljo na povezavi >>>

          


         sreda, 23. marec 2022 Razpisana je podoktorska pozicija s področja računalništva

         Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem:
         Optimizacija na podlagi podatkov za trajnostno načrtovanje omrežja, mentor prof. dr. Michaël Mrissa,

         Uporaba omrežij za modeliranje resničnih problemov je močno orodje, saj zagotavljajo učinkovito abstrakcijo, ki jo je mogoče uporabiti za analizo strukture obravnavane naloge. Trajnost igra pomembno vlogo pri oblikovanju teh omrežij pri obravnavi različnih optimizacijskih vprašanj. Poudarek raziskave je analizirati osnovno strukturo izbranih resničnih problemov in zanje oblikovati učinkovite mrežne predstavitve. Raziskovalec mora imeti najsodobnejša znanja z ustreznih področij, objavljati rezultate raziskav v odmevnih revijah ter predstavljati raziskave na znanstvenih in strokovnih konferencah.

         Zahtevane kvalifikacije

         • doktorat iz računalništva, operacijskih raziskav, uporabne matematike ali sorodnega področja
         • Reference, ki dokazujejo strokovnost na omenjenih področjih
         • Predznanje iz oblikovanja algoritmov in diskretne optimizacije
         • Močno obvladovanje vsaj enega glavnega programskega jezika na visoki ravni (npr. C++, Java, Python)
         • Visoka motiviranost za izvajanje interdisciplinarnih raziskovalnih projektov
         • Odlične komunikacijske sposobnosti, pisna in govorna angleščina

         Zaželjene dodatne kvalifikacije

         • Močno ozadje operativnih raziskav
         • Poznavanje programske opreme za optimizacijo in modeliranje
         • Poznavanje programske opreme za simulacijo
         • Izkušnje pri implementaciji grafičnih algoritmov
         • Izkušnje s pisanjem projektnih prijav
         • Izkušnje dela v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih

         Rok in postopek prijave:
         Prijava je možna do 30. Aprila 2022.

         Datum začetka zaposlitve: možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2022.

         Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki prof. dr. Michaël Mrissi (michael.mrissa@upr.si)  s pripisom »UP Postdoc 2022«:

         • Življenjepis,
         • ​Seznam publikacij,
         • Kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
         • Ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

         Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Michaël Mrisso (michael.mrissa@upr.si)
          


          


         torek, 22. marec 2022 Pridobili smo kar 11 novih projektov bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z ZDA

         Oddelka za matematiko UP IAM in UP FAMNIT sta bila ponovno uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA v obdobju 2022-2024, ki ga razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

         Univerza na Primorskem je skupno pridobila sofinanciranje za 12 novih projektov, kar 11 od teh je s področja matematike. Dodatno je še en projekt bilateralnega sodelovanja pridobil dr. Michael Mrissa, ki je zaposlen na inštitutu InnoRenew CoE ter na Univerzi na Primorskem. Na Fakulteti za Management je projekt pridobila dr. Tina Vukasović.

         Javni razpis ARRS sofinancira medsebojne obiske slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Združenih držav Amerike, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z namenom okrepiti sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz ZDA v RS ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.


         Do konca junija 2024 bodo realizirani naslednji projekti, ki jih vodijo zaposleni na UP FAMNIT ter UP IAM.


         Šifra: BI-US/22-24-076
         Naziv: Matroidi s tranzitivno grupo avtomorfizmov
         Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in formacijske tehnologije in University of Mississippi
         Vodja na UP: dr. Edward Taucher Dobson
         Področje: matematika

         Predlagano raziskovalno delo leži na preseku teorije matroidov in teorije grup. Vprašanja v zvezi s simetrijo kombinatoričnih objekov imajo dolgo zgodovino in so še vedno zelo aktivne raziskovalne teme. Navadno so vprašanja o simetriji povezana z digrafi in grafi, včasih z načrti, kot so Steinerjevi sistemi, in včasih s kodami za popravljanje napak. V okviru predlaganega projekta bomo ta in sorodna vprašanja reševali na matroidih, na kombinatoričnih objektih, ki so skupna pospološitev grafov in linearne algebre.


         Šifra: BI-US/22-24-067
         Naziv: Nekatere strukturne lastnosti Cayleyjevih grafov
         Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Kennesaw State University
         Vodja na UP: dr. Ademir Hujdurović
         Področje: matematika

         V okviru predlaganega projekta bomo raziskovali krepke neodvisne množice in krepke klike v Cayleyevih grafih. Klike v Cayleyjevih grafih so zanimive tudi z vidika preučevanja presečne gostote permutacijskih grup, namreč presečne množice permutacijske grupe G ustrezajo klikam v Cayleyjevem grafu grupe G glede na množic S ki je unija vseh stabilizatorjev.


         Šifra: BI-US/22-24-057
         Naziv: Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekul
         Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in National Institutes of Health (NIH)
         Vodja na UP: dr. Dušanka Janežič
         Področje: matematika

         Cilj predlaganega raziskovalnega projekta je povečanje natančnosti in učinkovitosti obstoječih algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekularnih sistemov. Nameravamo izpeljati nove metodološke rešitve za napovedovanje in preučevanje proteinskih vezavnih mest, ki temeljijo na pristopih teorije grafov, matematične kemije, v povezavi z metodami za simulacijo molekulske dinamike. Eden izmed ciljev projekta je združitev spletnega strežnika ProBiS z metodami molekulske dinamike v novo spletno orodje, ProBiS-ATLAS: Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij, povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni. Novo spletno orodje bo združevalo dve med seboj zelo različni področji, to je, teorijo grafov in molekulsko dinamiko, ki sta naši glavni raziskovalni temi že vrsto let.


         Šifra: BI-US/22-24-093
         Naziv: Nekateri problemi v hipergrafih, grafih, in igrah
         Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Rutgers University, MSIS Department, RUTCOR
         Vodja na UP: dr. Matjaž Krnc
         Področje: matematika

         V okviru tega projekta se bomo posvetili reševanju naslednjih: Problem 1 (domneva Bi-SP). Problem 2 (O izogibnih poteh): Pot je izogibna, če lahko vsako obojestransko razširitev podaljšamo v induciran cikel. Problem 3 (Učinkovita karakterizacija pragovno 3-uniformnih hipergrafov Hipergrafu) pravimo da je pragoven če domeni vozlišč obstaja linearna funkcija uteži ki ločuje neodvisne množice od odvisnih. Problem 4 (Deterministične grafične igre brez Nashevega ravnovesja): Tekom projekta bomo poskusili razrešiti vprašanje obstoja nekaterih podobnih determinističnih grafičnih iger brez Nashovega ravnovesja v smislu čistih stacionarnih strategij. Problem 5 (Natančne transverzale v grafih in hipergrafih): Namen je preučiti podoben hipergrafovski transverzalni operator, ugotoviti pod katerimi pogoji je le-ta involucija, ter si ogledati morebitne povezave s krepkimi klikami v grafih, ter druge sorodne koncepte.


         Šifra: BI-US/22-24-129
         Naziv: Problemi ohranjevalcev v kvantni mehaniki
         Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Department of Mathematics, Embry–Riddle Aeronautical University
         Vodja na UP: dr. Bojan Kuzma
         Področje: matematika

         Ohranjevalci spektra na neomejenih operatorjih. V matematični formulaciji kvantno-mehanske opazljivke (tj. stvari, ki jih lahko opazujemo in merimo) modeliramo s (neomejenimi) sebi-adjungiranimi operatorji, ki delujejo na kompleksnem separabilnem Hilbertovem prostoru. V okviru projekta tako nameravamo klasificirati vse aditivne transformacije, ki (neomejene) sebi-adjungirane operatorje slikajo same vase in ohranjajo njihov spekter. Izometrije pri kompleksificiranih normah. Vsak realen vektorski prostor lahko kompleksificiramo, tj. naredimo za kompleksen vektorski prostor; procedura je enolična. Problemi ohranjevalcev v kvantno-informacijskih znanostih. Tenzorski produkti igrajo ključno vlogo v kvantni mehaniki in teoriji kvantne informacije: V matematični terminologiji kvantno stanje opiše pozitivno-semidefinitna matrika s sledjo ena; tenzorski produkt dveh (ali več) stanj pa opisuje skupni bipartitni (ali multipartitni) sistem. V kvantni mehaniki imamo pogosto dostop do majhnega nabora stanj (kot so npr. tenzorska stanja). Preučevali bomo tudi preslikave, ki ohranjajo določene lastnosti, npr. spekter, norma, meritve (numerični zaklad) na manjših podmnožicah, kot so vsa tenzorska stanja ali algebre efektov in določili strukturo njihovih ohranjevalcev.


         Šifra: BI-US/22-24-164
         Naziv: Kombinatorične igre na Ferrerovih diagramih - algoritmični pristop
         Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Rhodes College
         Vodja na UP: dr. Riste Škrekovski
         Področje: matematika

         Kombinatorična teorija iger je pomembno in perspektivno področje, ki preučuje široko paleto iger, večinoma za dva igralca. Oba igralca imata ponavadi  popolno informacijo in, njune odločitve pa ne temeljijo na naključnosti. Za igre, v katerih imata oba igralca enake možne premike v vsakem položaju, in kjer zmaga igralec ki naredi zadnjo potezo, sta Sprague in Grundy uvedla pomembno metodo klasifikacije igralnih pozicij, ki med drugim za poljuben položaj določi zmagovalca (ob predpostavki optimalne strategije obeh).


         Šifra: BI-US/22-24-009
         Naziv: Kemijski grafi na steroidih
         Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in The Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA)
         Vodja na UP: dr. Nino Bašić
         Področje: matematika

         Fulereni in benzenoidi so pomembne kemijske spojine. V matematični kemiji jih modeliramo s fulerenskimi grafi in benzenoidnimi grafi. Veliko obstoječe literature na področju matematične kemije se posveča njihovim matematičnim lastnostim. Raziskovanje bo potekalo v več smereh hkrati. Pri predlaganem projektu bomo izpopolnili koncept petkotniške incidenčne particije. Omenjene teme bomo obravnavali tudi v povezavi s Clarovimi in Friesovimi števili. To sta dve grafovski invarianti fulerenov in benzenoidov. Prav tako nameravamo raziskati računsko zahtevnost določanja Clarovega števila (in povezanih vrednosti) v fulerenih in nanocevkah.


         Šifra: BI-US/22-24-003
         Naziv: Nove meje v ekstremalni teoriji grafov
         Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in Mississippi State University
         Vodja na UP: dr. Slobodan Filipovski
         Področje: matematika

         V tem projektu bomo podali nove meje za največje število povezav v K_r- prostih grafih, glede na število vozlišč n in največjo stopnjo d_1, glede na n in minimalno stopnjo d_n, in glede na n ter oba d_1 in d_n. Poleg tega bomo pokazali, da so meje, ki jih bomo podali v tem projektu, boljše od Mantelovih in Turánovih mej. Natančneje, pokazali bomo, da so zgornje meje na največjih velikostih K_r - prostih grafov določenih največjih ali najmanjših stopenj, ki jih podajamo v naših izrekih, manjše ali enake zgornjim mejam na največjih velikostih med vsemi K_r -prostimi grafi.


         Šifra: BI-US/22-24-172
         Naziv: Razdaljno-regularni grafi z natanko tremi nerazcepnimi T-moduli s krajiščem 1, od katerih so vsi tanki
         Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in Seattle University
         Vodja na UP: dr. Štefko Miklavič
         Področje: matematika

         Predmet našega raziskovanja so kombinatorični objekti, znani kot grafi. Graf se sestoji iz končne množice vozlišč, ter iz množice neusmerjenih lokov oziroma povezav. Pri tem vsaka povezava povezuje par različnih vozlišč. Če sta vozlišči x in y povezani s povezavo, potem pravimo, da sta sosednji. Koncept grafa se izkaže za zelo uporaben, saj lahko z njim ponazorimo mnoge matematične (kot tudi druge) pojme in relacije.


         Šifra: BI-US/22-24-149
         Naziv: Študije dualnosti: grafi na ploskvah in konformni hipergrafi
         Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in Rutgers University, MSIS Department, RUTCOR
         Vodja na UP: dr. Martin Milanič
         Področje: matematika

         Projekt bo osredotočen na študij izbranih odprtih problemov v teoriji grafov in hipergrafov. Teorija grafov je mlada veja diskretne matematike, ki se v zadnjih desetletjih hitro razvija, večinoma zaradi mnogih aplikacij v sodobnem svetu na tako raznolikih področjih, kot so računalniške znanosti, sociološke vede, biologija, logistika, itd. Graf je kombinatorični objekt, ki sestoji iz končne množice točk in množice povezav, ki povezujejo po dve točki. Hipergraf je posplošitev grafa, kjer povezavo lahko tvori poljubna podmnožica točk. V projektu bomo obravnavali dve osrednji raziskovalni temi, povezani z dvema vrstama dualnosti.


         Šifra: BI-US/22-24-008
         Naziv: Kombinatorna struktura in algebraične lastnosti Q-polinomskih grafov, v katerih je algebra sosednosti zaprta glede na Hadamardov produkt
         Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in University of Wisconsin
         Vodja na UP: dr. Safet Penjić
         Področje: matematika

         Izmenično osrednjo razširitev q-Onsagerja generira q-Onsager skupaj z nekaterimi dodatnimi osrednjimi elementi. To postavlja vprašanje, na katerem namerava vodja projekta delati. Naš problem je: Ali lahko najdemo elemente v naši algebri \T, ki niso v T, ampak komutirajo z vsem v \T? Takšni elementi so lahko manjkajoči generatorji za izmenično centralno razširitev Q-Onsagerja ali U^+_q.


         Šifra projekta: BI-US/22-24-153
         Naziv: Decentralizirane skupnosti za monitoring stavb / Decentralized communities for building monitoring
         Instituciji: Inštitut InnoRenew CoE in Oregon State University
         Vodja: dr. Michael Mrissa
         Področje: Računalništvo in informatika

         Dandanes so zaradi nizkocenovnih senzorjev, zrele podatkovne infrastrukture in interneta na voljo podatki za spremljanje množičnih lesenih stavb, zgrajenih v različnih delih sveta. V teh podatkih je ogromen potencial, še posebej, če se uporabljajo na združen način. Vendar pa obstaja več izzivov poveznih s tem. Ta projekt obravnava nekatere izzive in je namenjen razvoju metodološkega okvira za uresničitev tega potenciala. Cilji tega projekta so:

         • Opredeliti dejavnosti življenjskega cikla množičnih lesenih stavb, odločitve, od katerih so odvisne, in informacije, potrebne za podporo teh odločitev in organizacij, ki so zanje zadolžene.
         • Opredeliti zahteve in značilnosti okvira za upravljanje informacij (IMF), da se zagotovi, da lahko (združeni) podatki spremljanja zagotovijo potrebne visokokakovostne informacije ob pravem času pravim ljudem.
         • Opredeliti strategijo/metodologijo spremljanja/merjenja(kateri senzorji, kaj meriti, kako izbrati točke za merjenje, kako frekventna mora biti meritev, kako daleč naj bodo senzorji, kako sporočati podatke itd.), ki bi zagotovila podatke z zadostno granularnostjo tako na lokaciji kot tudi v času za nadaljnjo uporabo v IMF.

          

         Vsem raziskovalcem iskreno čestitamo!


         torek, 22. marec 2022 Po lanskoletnem uspehu študentje UP FAMNIT organizirajo 2. izvedbo Biološko-psihološke študentske konference

            

         Z veseljem najavljamo 2. izvedbo Biološko-psihološke študentske konference v Kopru, ki jo organizirajo študentje Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, pod okriljem Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

         Namen konference je promovirati znanost, spodbujati študente k vključevanju in sodelovanju v znanstveni skupnosti, jih motivirati za raziskovanje v stroki, omogočiti pridobivanje kompetenc pri pisnem in ustnem podajanju strokovnih vsebin ter povezati mlade študente in bodoče strokovnjake.

         Udeleženci lahko svoje zaključne naloge na dodiplomskem študiju, diplomske naloge, disertacije, skupinske projekte, seminarje ali teme, ki jih zanimajo, predstavijo v obliki ustnih predstavitev ali plakatov.

         Ob prijavi morajo udeleženci predložiti povzetek oddane teme, na podlagi katerega bo strokovna komisija, ki jo sestavljajo profesorji in asistenti UP FAMNIT, izbrala prispevke, ki bodo predstavljeni na konferenci. Zaradi pravičnejšega ocenjevanja bodo teme razdeljene v dve kategoriji: dodiplomski študij in podiplomski (magistrski/doktorski) študij (ob upoštevanju stopnje študija, na kateri je bila naloga pripravljena).

         Ob udeležbi bodo vsi povzetki objavljeni v knjigi povzetkov, ki bo vnesena tudi v COBISS-u, hkrati pa bodo vsi udeleženci prejeli tudi potrdilo o sodelovanju.

         Konferenca bo potekala v živo, od 15. do 17. septembra 2022, v Kopru (Univerza na Primorskem, UP Famnit) in bo razdeljena na dva modula: biološki in psihološki modul.

         Biološki modul se nanaša na študijske programe s področja biologije, naravoslovja, varstva narave in podobnih študijskih programov.

         Psihološki modul obsega študijske programe s področja psihologije, biopsihologije, psihoterapije in nevroznanosti.

         Prijavijo se lahko tudi študenti drugih študijskih programov (npr. izobraževanje učiteljev), če se prijavljajo z nalogo, ki temelji na biološki ali psihološki tematiki. Predstavitev na konferenci je možna v slovenskem ali angleškem jeziku. Za udeležence konference bodo organizirana tudi predavanja gostujočih predavateljev ter bogat družabni program.

         Kotizacija za udeležence znaša 40 evrov in vključuje zbornik povzetkov (pdf), referenco (COBISS), predavanja gostujočih predavateljev, coffee breaks, promocijsko gradivo in sodelovanje v družabnem programu.

         Prijave bodo odprte do 15. aprila 2022. Prijava poteka preko prijavnega obrazca na uradni spletni strani: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/sl/registracija

         Možna je tudi prijava pasivnih udeležencev, ki bi radi poslušali predstavitve študentov in predavanja gostujočih predavateljev, z možnostjo sodelovanja v družabnem programu. Kotizacija za pasivne udeležence znaša 10 evrov, prijave pasivnih udeležencev pa bodo odprte od 15. marca do 1. septembra 2022. Prijava poteka preko prijavnega obrazca na uradni spletni strani: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/sl/registracija

         Zaradi nepredvidljivih razmer epidemije virusa SARS-CoV-2, obstaja možnost, da bo konferenca organizirana prilagojeno, v skladu s takrat veljavnimi predpisanimi epidemiološkimi ukrepi.

         Več informacij je na voljo na uradni spletni strani ter na Facebooku in Instagramu.

         Za vsa vprašanja so vam na voljo preko uradne elektronske pošte biopsi.konferenca@upr.si

         Veselimo se še ene uspešne izvedbe!


         ponedeljek, 21. marec 2022 Izleti v matematično vesolje ponovno v hibridni izvedbi: Dr. Russ Woodroofe - Prime divisibility of binomial coefficients

          Vabimo vas na peto letošnje predavanje z naslovom »Prime divisibility of binomial coefficients«, ki bo v sredo, 23. marca 2022, ob 18.00, v veliki predavalnici 3 (UP FAMNIT) in prek ZOOM povezave.

         Predaval bo dr. Russ Woodroofe (UP Famnit).

         Na koliko načinov je mogoče izbrati k predmetov iz koša z n predmeti? Odgovor je podan z binomskim koeficientom "n nad k". Pokazali bomo, kako enostavno ugotoviti, ali je binomski koeficient deljiv s praštevilom, tudi če so vključena števila precej velika. To merilo bomo uporabili za problem, ki se je pojavil pri mojem delu z Johnom Shareshianom. Porazdelitev praštevil se bo pojavila nepričakovano.

         Russ Woodroofe je leta 2005 doktoriral na Univerzi Cornell v ZDA. Od leta 2016 je izredni profesor na UP FAMNIT. Pred tem je predaval na Mississippi State University, na Washington University in St. Louis (obe v ZDA), ter na Weill Cornell Medical College in Qatar (v Katarju). Njegovo raziskovalno področje je topološka kombinatorika, kjer pogosto povezuje geometrijo, simetrijo in algebro.

          

          

          

          

          

          

         Če ste četrto predavanje z naslovom »Od kač in lestev do cene delnic« zamudili, si ga lahko ogledate tukaj.

         Celoten program letošnjih izletov v matematično vesolje z zoom povezavo je dostopen tukaj.

         Vljudno vabljeni!


         petek, 18. marec 2022 Na 19. Slavnostni akademiji Univerze na Primorskem podelili nagrade in priznanja zaposlenim in študentom

         Leta 2003, natančneje 17. marca, je bila Univerza na Primorskem vpisana v sodni register – letos je tako dopolnila 19 let, kar je proslavila s Slavnostno akademijo v Dvorani Svetega Frančiška v četrtek, 17. 3. 2022, na kateri je podelila priznanja in nagrade Univerze na Primorskem.  

         V uvodnem delu Slavnostne akademije je prisotne pozdravila prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, ki je izpostavila ključne dosežke zadnjega leta. Obiskovalce prireditve je nagovorila tudi Katja Kosem, podpredsednica Študentskega sveta UP, ki je predstavila želje študentov po epidemiji covid-19. Slavnostni govornik je bil mag. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d. d., ki je poudaril pomen sodelovanja v mešanih raziskovalnih timih, saj omogočajo izmenjavo različnih pogledov, pri tem pa je izpostavil tudi skupni projekt z UP FAMNIT.

         Rektorica je nato s prorektorjema in dekanjami ter dekani podarila nagrade Univerze na Primorskem, med njimi tudi zaposlenim in študentom UP FAMNIT.

         Izr. prof. dr. Jasna Prezelj

         Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Zlato plaketo Univerze na Primorskem prejme Jasna Prezelj

         za njen prispevek k razvoju UP ter za pomembno vlogo pri uspešni realizaciji 8. Evropskega kongresa matematike, s katerim sta se okrepila ugled in prepoznavnost UP tako v globalni  univerzitetni mreži kot tudi v slovenskem družbenem okolju.

         Izr. prof. dr. Jasna Prezelj je visokošolska učiteljica s področja matematike, ki je leta 2000 doktorirala na Univerzi v Ljubljani ter predstavlja vodilno strokovnjakinjo svoje generacije na področju kompleksne analize. Na UP je zaposlena od 2014. Poleg znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela skrbi tudi za popularizacijo znanosti in prepoznavnost UP. Je namreč ustanoviteljica Matematičnega adventnega koledarja, ki ga UP FAMNIT pripravlja od 2015 naprej. Kot izredno aktivna članica organizacijskega odbora 8. Evropskega kongresa matematikov (skrb za sponzorska in donatorska sredstva, organizacija nagradnega natečaja, organizacija sekcije s področja kvaternionske in kompleksne geometrije ter satelitske konference za predstavnike slovenskih zavarovalnic in aktuarskih združenj) je pripomogla k njegovi uspešni izvedbi v letu 2021.


         Izr. prof. dr. Jasna Prezelj

         Prof. dr. Elena Bužan

         Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem za leto 2021 prejme Elena Bužan za objavo 10 izvirnih znanstvenih člankov v bazi Web of Science v l. 2021.

         Prof. dr. Elena Bužan, ki  je leta 2007 doktorirala na Univerzi v Ljubljani, je na UP FAMNIT zaposlena že od njene ustanovitve. Njeno raziskovalno področje obsega kar nekaj prepletajočih se ved, kot so molekularna ekologija, biokemija, varstvena biologija, populacijska in varstvena genetika ter imunologija. Poseben poudarek njenih raziskav je na uporabi tehnik molekularne biologije v bazičnih in aplikativnih raziskavah s področij evolucije, biogeografije in varstva naravne dediščine. Njena bibliografija obsega 53 izvirnih znanstvenih člankov (10 jih je bilo objavljenih v 2021) v bazi Web of Science ter izkazuje 523 čistih citatov v tej isti bazi. Med drugim izjemno uspešno pridobiva mednarodne projekte: je vodja projekta Horizon »STEP CHANGE: Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch«, sodelovala pa je pri uspešni izvedbi še treh projektov Horizon ter pri številnih drugih raziskovalnih projektih. Je tudi nacionalna koordinatorica konzorcija »European Reference Genomic Atlas« ter članica uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije Ornitologia neotropical. 


         Prof. dr. Elena Bužan

         Besfort Shala

         Na predlog UP FAMNIT nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem za svojo diplomsko nalogo prejme Besfort Shala.

         Besfort Shala je pod mentorstvom izr. prof. dr. Russa Woodroofa pripravil diplomsko nalogo z naslovom »The Probabilistic Zeta Function of a Finite Lattice« (»Verjetnostna zeta funkcija na končni mreži«). V delu Besfort preučuje definicijo iz članka Kena Browna iz leta 2000. Malo preučevana definicija tega prispevka posplošuje Dirichletovo vrsto, pridobljeno iz (kosetne mreže) končne grupe, na podobno vrsto, dobljeno iz poljubne mreže. Prvotni namen naloge je bil, da bi študent poskušal izračunati, kaj se zgodi s to vrsto na preprostih primerih, kot je particijska rešetka. Študent je samostojno hitro opazil, da particijska rešetka običajno ne daje navadne Dirichletove vrste, saj se v bazi pojavljajo racionalna števila. Zato je nadaljeval z dokazovanjem previdnejše različice tega pa tudi podobnih rezultatov za druge razrede rešetk. Študentski raziskovalni projekt je uspešen, ko študent mentorju pove nekaj, česar še ne ve. Po besedah mentorja se je pri tem projektu to zgodilo zgodaj in večkrat. Dejansko je bil študent precej samostojen, saj je do več idej za definicije prišel večinoma sam. Rezultat projekta je dobro napisana naloga, ki je skorajda objave vreden članek.

         Amar Bapić

         Na predlog Študentskega sveta UP ter UP FAMNIT Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem prejme Amar Bapić.

         Amar Bapić je doktorski študent 3. letnika Matematičnih znanosti na UP FAMNIT. Od 2018 je aktiven član Študentskega sveta UP FAMNIT, od 2020 tudi njegov podpredsednik. V tem času je aktivno sodeloval pri organizaciji številnih dogodkov za študente. Promocijsko dejavnost za Študentski svet izvaja na različnih dogodkih, med drugim na Orientacijskih dnevih in srečanjih brucev. Prav tako je v sodelovanju s Službo za komuniciranje UP FAMNIT odgovoren za promocijo raznih dogodkov in posredovanje novic preko družbenih omrežij Študentskega sveta UP FAMNIT in ostalih kanalov. Pri tem stremi k opremljanju študentov s čim več uporabnimi informacijami, vedno pa jim na voljo ostaja tudi za individualna vprašanja. Skrbi tudi za (grafično) oblikovanje vsebin tako, da se jih čim bolj približa študentom. Od 2019 je predstavnik študentov v Upravnem Odboru UP. V študijskem letu 2020/21 je bil vodja prostovoljcev na 8. Evropskem kongresu matematike, ki ga je junija letos naša univerza gostila v Portorožu. Poleg opravljanja funkcije koordinatorja prostovoljskega dela je pomagal pri izdelavi velike zaloge promocijskih materialov ter pridobivanju zajemnih baz podatkov za lažjo analizo informacij o udeležencih kongresa. Bil je tudi del skupine za tehnično podporo pri delovanju videokonferenčnega sistema Zoom na sami lokaciji in preko spleta. Od 2019 je tehnična podpora prireditvam »Matematični izleti v vesolje« na UP FAMNIT. Opravljal je delo prostovoljca na 10. matematičnem poletnem taboru »Matematika je kul« za dijake, kjer je prevzel vlogo skrbnika udeležencev. Ob vsaki ponujeni priložnosti UP aktivno promovira tudi na mednarodni ravni (obisk osnovnih in srednjih šol, univerz, predstavitve). Med drugim je letos gostoval na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Tuzli, kjer je predstavil prednosti prostovoljnega dela na 8ECM ter študijske programe na UP, poleg tega pa je na Erasmus Days 2021, ki jih je organizirala UP, predstavil sistem sodelovanja tujih študentov s študenti tutorji. Vlogo tutorja na UP FAMNIT je pričel opravljati 2021. 


         Amar Bapić

         Vse prejemnike nagrad in priznanj ter utemeljitve si lahko ogledate tukaj.

         Vsem sodelavcem in študentom iskreno čestitamo!     

          

                                


         petek, 18. marec 2022 Letos ponovno med udeleženci na Mednarodnem matematičnem internetnem tekmovanju OIIO 2022

         Študenti UP FAMNIT so se tudi letos udeležili Mednarodnega matematičnega internetnega tekmovanja Open International Internet-Olympiad in mathematics 2022. 

         Prvi krog tekmovanja je potekal 25. februarja, udeležilo se ga je šest Famnitovih študentk in študentov:

         • Todor Antić (Matematika, 3. letnik)
         • Jelena Glišić (Matematika, 3. letnik)
         • Milan Milivojčević (Računalništvo in informatika, 3. letnik). 
         • Matjaž Madon (Matematika, 2. letnik)
         • Lazar Marković (Matematika, 2. letnik)
         • Diar Gashi (Matematika, 1. letnik) 

         V drugi krog tekmovanja, ki bo potekal v soboto 26. marca, se je uvrstilo kar pet tekmovalcev, najbolje pa sta se odrezala Matjaž Madon in Milan Milivojčević. Najbolje uvrščene v 2. krogu čaka preizkušnja še v tretjem, finalnem krogu tekmovanja, kjer se potegujejo za nagrade v finalni razvrstitvi. 

         Spomnimo, študentke in študenti naše fakultete se že vrsto let udelžeujejo tega tekmovanja in se vsakič uvrstijo v skupino najboljših tekmovalcev. Lani se je med našimi študenti najbolje  odrezala Laura Ogrin, ki je napredovala v 3. krog tekmovanja in je na koncu prejela 3. nagrado.

         Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in jim želimo veliko v uspeha tudi v nadaljevanju letošnjega tekmovanja!


         četrtek, 17. marec 2022 Znanstvena odličnost InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem nagrajena s prestižnim projektom Evropske unije ERC

          

         Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE in profesorica na UP FAMNIT, je prva ženska v Sloveniji, uspešna pri pridobivanju projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere. S projektom, vrednim skoraj 2 milijona evrov, bo dr. Anna Sandak s svojo ekipo razvijala inženirske žive materiale, ki so sposobni interakcije z okoljem in prilagajanje ter odzivanja na spremembe v njem.

          

         Evropska Unija je leta 2007 ustanovila Evropski raziskovalni svet (ERC) kot prvenstveno evropsko institucijo za financiranje vrhunskih pionirskih raziskav kreativnih raziskovalcev z vseh znanstvenih področij širom Evrope, ne glede na narodnost ali starost. ERC je del okvirnega programa Obzorje Evropa, Evropska komisija pa je danes objavila rezultate razpisa, kjer so za financiranje izbrali 313 projektov, v skupni vrednosti 632 milijonov evrov. 

         Dr. Anna Sandak je ena od uspešnih prijaviteljic projektov. Kot vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE in profesorica Univerze na Primorskem se posveča raziskavam obnovljivih materialov in biomimetičnih rešitev za oblikovanje novih materialov in spodbujanju na znanju temelječe rabe bioinspiriranih materialov v sodobnih trajnostnih stavbah. V pridobljenem projektu »Bioinspired living skin for architecture ARCHI-SKIN« se bodo raziskovalci ukvarjali z razvojem zaščitnega biotskega premaza, izdelanega iz inženirsko izdelanih živih materialov. Biofilmi se oprijemajo trdnih površin, sestavljajo pa jih združbe bakterij in drugih mikroorganizmov, veljajo pa za enega najbolj stabilnih bioloških sistemov na našem planetu. Večina študij o biofilmih se osredotoča na preprečevanje njihovega nastajanja, medtem ko ostajajo koristni načini uporabe biofilmov za zaščito še zelo neraziskani.  V pet let trajajočem projektu bodo raziskovalci preučevali načela oblikovanja glivnega biofilma, z namenom poglobitve znanja o kemijskih in strukturnih lastnostih tega biološkega sistema. To vključuje mehanizme nastajanja biofilma, njegovo strukturo, delovanje in učinkovitost. Projekt bo več kot le laboratorijsko raziskovanje, saj bomo uporabili najnovejša orodja za slikanje živih celic, podatkovno znanost in strojno učenje. Temeljna ideja je namreč razviti bioaktivni zaščitni premazni sistem, ki deluje v harmoniji z naravo in izkorišča sinergijo živih glivnih celic, naravnih sestavin in bioinspiriranih konceptov za oblikovanje materialov.

         S pridobljenim financiranjem ERC za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere bo dr. Anna Sandak razvila biofilm, ki med drugim ščiti površine biomaterialov, betona, plastike in kovin. Ena od njegovih izjemnih funkcij je naravno samozdravljenje. Nov pristop za zaščito materialov, ki ga bodo v projektu uporabili, bo nadgradil tradicionalno razumevanje materialov v smeri razvoja inženirsko izdelanih živih materialov, ki so sposobni interakcije z okoljem in prilagajanja ter odzivanja na spremembe v njem. Projekt ARCHI-SKIN bo zagotovil novo dimenzijo, dimenzijo življenja, ki se doslej pri materialih ni uporabljala. To bo spremenilo način, kako dojemamo, doživljamo, razumemo, oblikujemo, uporabljamo in preoblikujemo materiale.

         Dr. Anna Sandak je doktorica znanosti o lesu in magistrica biologije. Rodila se je na Poljskem, vendar jo je poklicna pot vodila na Japonsko, kjer je preživela pet let. Kasneje se je preselila v Italijo in delala na Inštitutu za drevesa in les Nacionalnega raziskovalnega sveta (CNR-IVALSA). Leta 2017 se je preselila v Slovenijo, v Izolo, kjer na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE vodi raziskovalno skupino za modifikacijo lesa. Je tudi profesorica na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. 

         InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem sta ponosna na ambiciozno in predano mednarodno ekipo, ki si močno prizadeva za znanstveno odličnost. Pridobitev prestižnega projekta ERC iz tega zelo zahtevnega in konkurenčnega stebra financiranja Evropske unije bo še dodatno omogočilo izvajanje znanstvenoraziskovalnih aktivnosti za prebojna spoznanja, potrebna za lažji prehod na zelene rešitve in trajnostno naravnano družbo. 

          

                       


         torek, 15. marec 2022 Vabilo na predavanje: doc. dr. Rado Pezdir - Kako se ekonomija podre kot hiša iz kart ali o sankcijah zoper Rusko federacijo

          

         Oddelek za matematiko UP FAMNIT
         vabi na predavanje z naslovom

         Kako se ekonomija podre kot hiša iz kart ali o sankcijah zoper Rusko federacijo,

         ki bo v četrtek, 17. marca2022, ob 18.00.

         Predaval bo doc. dr. Rado Pezdir.

         Predavanje bo potekalo preko videokonferenčnega sistema Zoom na tej povezavi.
         Zoom Meeting ID: 898 1364 1555

         Na predavanju bomo na poljuden način predstavili mehanizem šoka, ki ga bo doživela Ruska federacija zaradi sankcij. Pokazali bomo kako sankcije vplivajo na finančne trge, podjetja in potrošnjo ter morebitne posledice za domačo ekonomijo.

         O predavatelju: doc. dr. Rado Pezdir je doktoriral na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Na UP FAMNIT je zaposlen kot predavatelj in koordinator dodiplomskega študijskega programa Matematika v ekonomiji in financah. Sodeluje pri predmetih kot so Finance, Finančni praktikum, Mikroekonomska analiza, Makroekonomska analiza in Makroekonomsko modeliranje. Kot izvedenec s področja finančne forenzike sodeluje tudi pri preiskovalnih komisijah Državnega zbora. Javnosti je poznan kot preiskovalec, ki je odkril afero milijardnega pranja denarja v največji slovenski banki NLB, lani pa je izdal novo knjigo z naslovom Vzporedni mehanizem globoke države.

          


         ponedeljek, 14. marec 2022 Projekt WECANN: Interdisciplinarni pristop pri odkrivanju skrivnosti divjih populacij konoplje (Cannabis sativa L.): Famnitov Biološki večer

         V sredo, 16. marca 2022, bo potekalo že šesto predavanje iz cikla Famnitovih Bioloških večerov 2021/22.

         Predavanje z naslovom Projekt WECANN: Interdiscipliarni pristop pri odkrivanju skrivnosti divjih populacij konoplje (Cannabis sativa L.) bo izvedla Manica Balant, magistrica ekologije in biodiverzitete, trenutno pa doktorska študentka Univerze v Barceloni.

         Dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM ob 19.00.

         Manica Balant je magistrica ekologije in biodiverzitete, trenutno pa doktorska študentka Univerze v Barceloni. Kot doktorska raziskovalka je trenutno zaposlena na Botaničnem inštitutu v Barceloni, kjer deluje v okviru raziskovalne skupine EtnoBioFiC (http://www.etnobiofic.cat/), ki se ukvarja z preučevanjem diverzitete rastlin, evolucijo genoma in etnobotaniko. V svoji doktorski nalogi se posveča raziskovanju divjih populacij konoplje z različnih zornih kotov. S pomočjo interdisciplinarnega pristopa raziskuje genetsko, morfološko in fotokemično raznolikost divjih populacij konoplje, ter njen izvor ter tradicionalno uporabo. 

         V zadnjih letih je konoplja postala ena izmed najbolj preučevanih rastlin. Trenutno se večina raziskav osredotoča na kemično sestavo in zdravilne lastnosti rastlin z visoko vsebnostjo THC in CBD. Vendar pa je raznolikost konoplje skrita zlasti v lokalnih sortah in divjih populacijah te vrste. Skozi stoletja so ljudje konopljo uporabljali ne samo zaradi njenih terapevtskih lastnosti, pač pa tudi za proizvodnjo vlaken, tekstila, papirja in hrane, igrala pa je tudi pomembno vlogo v družbenih in verskih obredih. V tokratnem predavanju bomo predstavili projekt WECANN, v okviru katerega raziskujemo variabilnost konoplje z genetske, morfološke, fitokemične perspektive in njeno tradicionalno uporabo. Predstavili bomo prvo globalno spletno bazo podatkov tradicionalne uporabe konoplje (http://cannusedb.csic.es) kot tudi druge raziskave, ki jih izvajamo v okviru tega projekta. 

         Celoten program letošnjih bioloških večerov z zoom povezavo je dostopen tukaj.


         ponedeljek, 14. marec 2022 Pričel se je Teden Univerze na Primorskem

         17. marca 2022 Univerza na Primorskem praznuje 19. let od vpisa v sodni register, ko je leta 2003 postala tretja, najmlajša slovenska javna univerza.

         Rojstni dan naše univerze že tradicionalno obeležujemo s Tednom Univerze na Primorskem, ki letos poteka od 14. do 18. marca in v okviru katerega se zvrsti niz dogodkov, ki jih skupaj sooblikujejo zaposleni in študenti vseh članic. Rdeča nit letošnjih dogodkov je sodelovanje – znotraj univerze, z gospodarskimi partnerji in predvsem z lokalnim okoljem. Samo s sodelovanjem lahko namreč dosežemo odličnost in resnično oplemenitimo delo.

         Danes, 14. 3. poteka Slavnostna promocija štirih doktoric in doktorjev znanosti UP, v torek pa je na sporedu Inavguracija novih rednih profesoric in profesorjev UP, ki jim bo slovesno uradno izročena listina o izvolitvi. Konec tedna bo svoja vrata bo za zunanje obiskovalce ponovno odprl Akvarija Piran, ki od letos deluje pod okriljem Centra znanosti UP z osveženo podobo in obogateno ponudbo za obiskovalce.

         Višek praznovanja predstavlja Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj Univerze na Primorskem, ki bo v četrtek, 17. marca 2022, s pričetkom ob 17. uri. Na proslavi bodo podeljena najvišja priznanja pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim zaposlenim ter študentom.

         Več o programu Tedna UP si lahko preberete tukaj.

          

         Nekaj dogodkov pa bo v Tednu Univerze potekalo tudi na UP FAMNIT, vljudno vabljeni k udeležbi!

         Sreda


         15.45–17.45 - Utelešeni načini védenja in plesno-gibalna psihoterapija (delavnica v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit VP3). Izvajalka je doc. dr. Aleksandra Schuller, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/sreda-16-3-2022/

         17.00–17.45 - Os črevesje‒mikrobiota‒možgani: celovitost in usklajenost za psihofizično blagostanje človeka (predavanje v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-Avla). Predava dr. Tina Tinkara Peternelj, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/sreda-16-3-2022/

         18.00–18.45 - Psihotropne učinkovine in samozaznava ‒ darilo ali grožnja? (predavanje v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-Avla). Predava prof. dr. Gorazd Drevenšek, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/sreda-16-3-2022/

         19.00 - Projekt WECANN: Interdisciplinarni pristop pri odkrivanju skrivnosti divjih populacij konoplje (predavanje v okviru Bioloških večerov). Predava Manica Balant, predavanje bo potekalo preko Zoom-a, več informacij tukaj: https://bioloski-veceri.famnit.upr.si/sl/program/6-vecer/

         Četrtek


         17.00–17.45 - Delavnica za odrasle: Spremeni um skozi telo (delavnica v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-Avla). Izvajalka Eva Brovinsky, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/cetrtek-17-3-2022/

         19.00–19.45 - Brez telesa ne gre (predavanje v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-Avla). Predava dr. Tjaša Stepišnik Perdih, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/cetrtek-17-3-2022/

         18.00 - Kako se ekonomija podre kot hiša iz kart ali o sankcijah zoper Rusko federacijo. Predavanje za splošno javnost s področja finančne matematike in ekonomije, predava doc. dr. Rado Pezdir, predavanje bo potekalo preko Zoom-a, več informacij tukaj: https://www.famnit.upr.si/sl/

         Petek


         18.00–19.30 - Delavnica za odrasle: Izmenjave: utelešeno pogovarjanje (delavnica v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-VP3). Izvaja Ana Pekolj, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/petek-18-3-2022/

          

          


         petek, 11. marec 2022 V težkih razmerah je samomorov manj – Dr. Vita Poštuvan v pogovorni oddaji za VAL 202

         »Vsak dan se v naših glavah odvrti približno 70 000 mislih. Kar je še bolj fascinantno, od tega je kar 80% negativnih. Še večji odstotek misli pa je istih, kot smo jih imeli predhodni dan. Seveda moramo pri tem upoštevati, da so te številke približne, saj še nimamo aparata, ki bi ta številke zelo natančno določil.«

         Dr. Vita Poštuvan, izredna profesorica na oddelku za psihologijo na UP FAMNIT, je v sredo, 9. 3. 2022, gostovala v pogovorni oddaji na drugem programu Radia Slovenija – Val 202, kjer je bil pogovor osredinjen na pomembne dejavnike pri preučevanju in preprečevanju samomorilnega vedenja.

         V zadnjih letih se je naša družba srečala s težkimi razmerami, ki pokažejo, kako smo funkcionalno opremljeni, pri tem pa se v ospredje postavlja tudi vprašanje odpornosti otrok. Dr. Poštuvan je že na začetku srečanja poudarila pomembnost iskrene komunikacije v razmerah, kot so pandemija in trenutna vojna: »Otroci potrebujejo pojasnila. Otroci slišijo te stvari in vedo, da se nekaj dogaja. Prav je, da jim damo iskrene in avtentične odgovore.«

         Tekom pogovora je omenila tudi program »A (se) štekaš?!?«, integriran pristop krepitve duševnega zdravja in preprečevanje samomorilnega vedenja za mladostnike, ki deluje znotraj Slovenskega centra za raziskovanje samomora. V okviru projekta izvajajo postvencijo na šolah, kjer nudijo razbremenilne pogovore. Pri tem je dr. Poštuvan poudarila, da strokovnjaki pri delu z učenci ne morejo odgovoriti na vprašanje o tem, zakaj se je samomor zgodil, lahko pa pojasnijo kompleksnost samomora in podajo dejavnike tveganja. Pri tem je izpostavila problematiko napačnega in neodgovornega načina poročanja medijev. »Članki, ki so preveč poenostavljeni in dajejo enoznačne odgovore za vzrok samomora, večajo tveganje, da bo posnemanja več. Še pomembneje, tisti prispevki, ki opisujejo konkretne primere, so bolj tvegani. Boljši so tisti, ki informirajo in poročajo na splošno, zelo pomembno pa je, da se vedno navedejo tudi naslovi pomoči.«

         Vpliva medijskega poročanja nikakor ne gre zanemariti niti pri poročanju o kriznih situacijah. Medijska sporočila, ki senzacionalistično poudarjajo slab vpliv krize, so zelo nevarna, ob takem poročanju namreč obstaja tveganje za normalizacijo samomorilnosti. Kljub temu pa dr. Poštuvan povzema: »Vojne in vse take večje krizne družbene situacije so tiste, v katerih je celo samomorov manj. To se je pokazalo tudi pri prvem valu epidemije, saj je raven samomorov v letu 2020 upadla. Podobno se zgodi tudi v vojnah. Verjetno pride do tiste želje po preživetju. Strah pred smrtjo in želja po življenju se povečata, poleg tega pa ljudje stopijo skupaj, kar nam daje občutek smiselnosti in varnosti.«

         V oddaji sta se sogovornici dotaknili tudi različnih trendov umrljivosti v Aziji, Severni Evropi, Grenlandiji in Južni Koreji, kjer je količnik samomorilnosti zelo visok, pri čemer je dr. Poštuvan izpostavila dejstvo, da govorimo o velikem številu različnih dejavnikov tveganja, ki so zelo kompleksno prepleteni.

         Celoten posnetek pogovora je dostopen tukaj.
                                

         Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem na dodiplomskem študiju izvaja program Biopsihologija, na podiplomskem študiju programa Psihologija in Biopsihologija, v letošnjem študijskem letu pa v sodelovanju z UP IAM Slovenskim centrom za raziskovanje samomora tudi doktorski program Suicidologija in duševno zdravje, prvi doktorski študijski program s področja suicidologije pri nas.

         V okviru psihološke podpore UP delujejo usposobljene psihologinje, ki nudijo razbremenitveni pogovor študentom in zaposlenim v obliki 1–2 srečanj. Po potrebi vas usmerijo naprej in predlagajo nadaljnje vire pomoči.

         Pišite jim na elektronski naslov psiholoska.podpora@upr.si ter kratko opišite, s kakšnimi težavami se soočate. Skupaj se boste dogovorili za individualni pogovor v živo ali preko videokonference.

         Če čutite hudo duševno stisko ali imate samomorilne misli, pa se lahko obrnete na svojega osebnega zdravnika ali pokličete 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč).

         Nekatere organizacije, ki izvajajo psihološko pomoč in psihoterapijo v slovenski Istri:

         Organizacije, ki nudijo brezplačno psihološko pomoč po Sloveniji

         Internet kot podporni medij ob duševni stiski

         • #tosemjaz – spletni portal namenjen otrokom in mladostnikom www.tosemjaz.net.
         • NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM www.nebojse.si.
         • Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je na voljo www.zivziv.si .

         Zaupni telefoni in kontakti

         • 116 123 – Zaupni telefon Samarijan (brezplačno)
         • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12.00 in 20.00 (klici so brezplačni, otroci in mladostniki pa lahko pišejo tudi na tom@zpms.si ali se oglasijo v njihovi spletni klepetalnici) - Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.
         • 01 520 99 00 – klic v duševni stiski (vsak dan med 19.00 in 7.00)
         • 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24 ur na dan)
         • 080 11 55 – SOS telefon za žrtve nasilja (vsak dan med 12. in 18. uro, svetovanje pa ponujajo tudi po elektronski pošti na naslovu drustvo-sos@drustvo-sos.si)
         • 031 699 333 – SOS telefon za žrtve nasilja, psihosocialna in psihološka pomoč za ženske in otroke, žrtve nasilja in žrtve spolnih zlorab (vsak delovnik med 9.00 in 15.00)
         • 031 665 266 - Lunina vila: psihološka pomoč na voljo vseskozi
         • 01 306 41 14 - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, vsak dan od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro

         >>>Seznam zdravstvenih domov in drugih organizacij, ki nudijo psihološko in psihosocialno pomoč po telefonu (redno posodablja NIJZ)<<<

         Društvo za nenasilno komunikacijo, dosegljivo je vsak delovnik med 8.00 in 16.00:

         V primeru ogroženosti pokličite na interventno številko policije: 113.

         Na spletni strani policije so navedene informacije o postopku na policiji v primerih nasilja v družini: https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/oosebna-varnost/nasilje-v-druzini


         torek, 8. marec 2022 Preizkusno predavanje dr. Oihana Gordobil Goni

         Dr. Oihana Gordobil Goni bo imela v petek, 11. 3. 2022 ob 10:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Znanost o lesu«.

         Predavanje z naslovom »Sustainable lignin valorization: technical lignins, technologies and derived products« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://upr-si.zoom.us/j/84756579498

         Vljudno vabljeni!


         torek, 8. marec 2022 Preizkusno predavanje dr. René Alexander Herrera Díaz

         Dr. René Alexander Herrera Díaz bo imel v petek, 11. 3. 2022 ob 11:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Znanost o lesu«.

         Predavanje z naslovom »Impregnation treatments and chemical modification of wood« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://upr-si.zoom.us/j/81636186488

         Vljudno vabljeni!


         torek, 8. marec 2022 Ženske v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk

         Med 11. 2. (mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti) in 8. 3. (mednarodnim dnevom žensk), je Univerza na Primorskem predstavila raziskovalke UP, ki so v preteklem letu dosegle pomembne mejnike v svojem raziskovalnem delu.

         Med njimi je bilo tudi veliko raziskovalk UP FAMNIT, ki so podale svoje misli o položaju žensk v znanosti.

         Dr. Vita Poštuvan, izredna profesorica na oddelku za psihologijo na UP FAMNIT, dobitnica Zoisovega priznanja za pomembne znanstvene dosežke na področju suiciodologije in duševnega zdravja ter namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, je v letu 2021 kot vodja pridobila  temeljni projekt »Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb« (ARRS). Poudarila je, da jo je glede razmerjih spolov vedno znova presenečalo to, da na položajih moči tudi v njeni stroki prevladujejo moški, kljub temu pa na naši univerzi nikoli ni čutila posebnih razlik.

                                                 

         Eno glavnih vodil delovanja UP FAMNIT je interdisciplinarnost, ki ji veliko vrednost pripisuje tudi dr. Elena Bužan, profesorica in prodekanja za kakovost na UP FAMNIT ter vodja projekta »STEP CHANGE (Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch)« programa Obzorje 2020, ki se je pričel izvajati v letu 2021. Dr. Elena Bužan je v Sloveniji tudi vodja »BGE (Biodiversity Genomic Europe)«, 20 milijonov evrov vrednega projekta, ki se bo začel izvajati 1. septembra 2022.

                                                   

         »Spremembe miselnosti ljudi ni enostavno doseči in predvsem ne na hitro. Poslanstvo znanstvenikov je, da nova odkritja delimo z družbo. Na naši univerzi se trudimo, da na najrazličnejše načine komuniciramo o našem delu in predvsem posredujemo znanja študentom, ki so naša prihodnost,« je v intervjuju za UP povedala dr. Andreja Kutnar, direktorica Zavoda InnoRenew, ki je v letu 2021 zaključil gradnjo največje lesene zgradbe v Sloveniji, in profesorica na Oddelku za aplikativno naravoslovje na UP FAMNIT. Pridobila je  pomemben temeljni projekt z avstrijskimi partnerji (»Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja«), financiran v okviru ARRS.

                                                   

         Na področju proučevanja rastlin in njihovega varovanja v naravnem življenjskem okolju ter reprodukcijske biologije je svojim raziskovanjem veliko prispevala dr. Živa Fišer, vodja COST akcije »An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century« in koordinatorica študijskega programa Varstvo narave na UP FAMNIT. Pri svojem delu stremi k izvedbi raziskav, ki bi pripomogle k ohranjanju vrst, ki so vezane na specifična življenjska okolja in jim ob spremembah v teh okoljih grozi lokalno izumrtje, čeprav se zaveda, da včasih raziskovalci pri tem nimajo zadnje besede.

                                                    

         Sklepne misli kampanije ŽENSKE V ZNANOSTI je združila dr. Klavdija Kutnar, raziskovalka, redna profesorica na UP FAMNIT in rektorica Univerze na Primorskem: »Prišli smo na Timesovo THE lestvico, dobili smo štipendijo Marie Curie, številne nove projekte programa Obzorja (Horizon), v Sloveniji smo bili pri pridobivanju projektov dva in polkrat uspešnejši kot prejšnje leto in še bi lahko naštevala. Sem zelo ponosna na naše uspešne raziskovalke. V letu 2021 smo bili pri pridobivanju nacionalnih projektov uspešnejši glede na pretekla leta in številne od teh projektov, ki smo jih pridobili kot vodilna inštitucija, so pridobile raziskovalke, in to mlade raziskovalke, tako da se za prihodnost naše univerze ne gre bati.«

         Po njenem odzivu na povabilo k pridružitvi mednarodni organizaciji združenja rektoric pa bo tudi Univerza na Primorskem na seznamu univerz v svetu, ki jih vodijo ženske. 

                   
          

         Celotni intervjuji z našimi znanstvenicami in raziskovalkami so dostopni tukaj.

         Vabimo vas k branju, vsem ženskam pa čestitamo ob njihovem prazniku!


         petek, 4. marec 2022 Na UP FAMNIT pridobili še en projekt iz programa Obzorje Evropa

         Gre za projekt CLIMOS (Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand FLy-borne Diseases Detection and Mitigation with Cost-benefit and Climate-policy Measures), ki bo vzpostavil sistem zgodnjega opozarjanja na bolezni, ki jih prenašajo peščene muhe.

         Vodja projekta na Univerzi na Primorskem je doc. dr. Vladimir Ivović, predstojnik z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT, pri projektu pa sodelujeta tudi dr. Katja Kalan ter Sara Zupan.

         Projekt, ki je skupno vreden slabih 10 milijonov evrov,  bo trajal 36 mesecev, sestavlja pa ga konzorcij 29 partnerjev iz 16 držav. Glavni cilj projekta je vzpostavitev sistema zgodnjega opozarjanja na bolezni, ki jih prenašajo peščene muhe (Diptera, Phlebotominae), vključno z vsemi endemičnimi vrstami peščeni muh in glavnimi patogeni (paraziti Leishmania in flebovirusi).

         Peščene muhe s svojim ugrizom prenašajo omenjene bolezni, in sicer tako, da s krvjo zaužijejo povzročitelje (parazite in fleboviruse) potema pa jih v enem od naslednjih hranjenj prenesejo na nove gostitelje. Peščene muhe se razmnožujejo v milejšem podnebnem pasu,  zaradi segrevanja ozračja in klimatskih sprememb pa so se  v zadnjih letih razširile proti severu Evrope. Najdemo jih v slovenski Istri, prisotne pa so tudi v Avstriji, južni Nemčiji, severni Italiji in Franciji.

         Učinkovitih cepiv za zaviranje okužb, ki jih prenašajo peščene muhe, ni, prav tako v Evropi še ni vzpostavljenih struktur za spremljanje ali nadzor za peščene muhe in patogene, ki jih te prenašajo po vsej celini.

         Projekt CLIMOS se bo problematike lotil celovito, z obravnavo pet dobro opredeljenih, merljivih, preverljivih in realistično konkretnih ciljev. Najprej z oceno vseh bolezni, ki jih prenašajo peščene muhe na območju Evrope, nato pa bo projekt, na podlagi strokovnega znanja mednarodnih raziskovalcev, združeval  sistematično spremljanje vektorjev, terenske poskuse in identifikacijo patogenov z regionalno mikroklimo in zmožnostmi modeliranja podnebja in okolja v svetovnem merilu, pri čemer bo vključeval tudi sisteme opazovanja, kot je Copernicus (program Evropske unije za opazovanje Zemlje).

         Pričakuje se, da bodo rezultati projekta CLIMOS zagotovili sistem zgodnjega opozarjanja in podporne strukture za natančnejše modeliranje podnebja, zdravja in napovedi tveganja okužbe. Končni cilj projekta je ustvariti napovedi, ki bodo pripomogle politiki odločanja, zagotoviti interaktivne zemljevide za obvladovanje tveganja in izvajanje ocen stroškov in koristi.

         Našim raziskovalcem iskreno čestitamo!

          

          

          


         četrtek, 3. marec 2022 Univerzo na Primorskem so obiskali predstavniki Veleposlaništva ZDA v Sloveniji

         Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije jih je danes sprejel Izr. prof. dr. David B.  DeVallance, Prorektor za internacionalizacijo Univerze na Primorskem, gostje pa so študentom in zaposlenim predstavili dva programa.

         Predvsem za dodiplomske in magistrske študente je zanimiv program izobraževanja in pripravništva Student Entrepreneurship and Internship (SEI), ki vsako leto dvajsetim študentom omogoči opravljanje pripravništva v izbranih podjetjih, članicah združenja AmCham Slovenija.

         »Med dvotedenskim programom, ki bo letos potekal od 11. do 22. julija, bodo študenti, ki sicer nimajo izkušenj iz podjetništva in ekonomije, imeli priložnost spremljati gostujoča predavanja iz podjetništva, obiskati Slovenske institucije s področja bančništva in gospodarstva (Banka Slovenije, Slovenska gospodarska zbornica itn.) ter delati na lastnem projektu, ki ga bodo razvili od ideje do kratke predstavitve za morebitne investitorje. V sklopu programa SEI pa se bodo študenti kasneje pridružili izbranim podjetjem v sklopu AmCham mreže, kjer bodo opravljali plačano dvotedensko pripravništvo tako pridobili dragocene izkušnje in pa tudi karierno priložnost«, je pojasnila Charlotte Taft z veleposlaništva.

         Rok za prijavo na udeležbo v programu SEI je 11. marec. Če ste dopoldansko predstavitev zamudili, se lahko pridružite še enemu informativnemu srečanju, ki bo potekalo danes popoldne, 3. marca, ob 17.00. Za udeležbo je potrebna registracija: https://sforce.co/35kfkmD

         V nadaljevanju je Špela Sušec, koordinatorica za izmenjave na Veleposlaništvu ZDA predstavila tri Fulbright programe, ki so namenjeni slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. V letošnjem razpisu, ki bo predvidoma odprt od marca pa do konca junija, se bodo kandidati lahko prijavili za gostovanje na izbrani instituciji v ZDA za akademsko leto 2023/24 za dva oz. en semester.

         Srečanja so se udeležili tudi nekateri nekdanji Fulbrightovi štipendisti Univerze na Primorskem, Prof. Dragan Marušič, Prof. Dušanka Janežič, dr. Safet Penjić ter Rektorica Univerze na Primorskem, Prof. Klavdija Kutnar, ki je uvodoma pozdravila udeležence.

            

         Gre za izjemno priložnost, kot so poudarili tudi nekdanji Fulbrightovi štipendisti, tako Prof. Dušanka Janežič z oddelka za aplikativno naravoslovje na UP FAMNIT: »Fulbrightova štipendija doktorskim študentom in raziskovalcem zagotavlja ne samo popolno finančno podporo pri študiju v tujini, temveč tudi administrativno pomoč pri tranziciji v novo okolje, kot je urejanje zdravstvenega zavarovanja, upravnih postopkov, relokacije morebitnih družinskih članov itn.«

         Prof. Klavdija Kutnar, ki je bila Fulbrigtova štipendistka na Ohio State University med leti 2010-2011 je dodatno poudarila, kako cenjena priložnost je postati Fulbrightov štipendist, sama je imela v času svojega gostovanja priložnost obiskati več institucij v ZDA ter delati z vrhunskimi strokovnjaki na svojem področju in tako pridobiti neprecenljive izkušnje.

         Dr. Safet Penjić, asistent na UP FAMNIT ter Fulbrightov štipendist v letih 2018-2019 je povedal, da je bila tudi zanj celotna izkušnja zelo pozitivna, hkrati pa dodaja priporočilo doktorskim študentom, da se s programom seznanijo že na začetku svojega študija.

         Več o Fulbright programih si lahko preberete tukaj.

         Gostje z Ameriškega veleposlaništva so po zaključku predstavitev obiskali tudi novo stavbo InnoRenew v Izoli. 

            

          


         sreda, 2. marec 2022 Univerza na Primorskem pridobila projekt Biodiversity Genomic Europe (BGE) v okviru programa Obzorje Evropa

         Biodiversity Genomic Europe (BGE; Genomska biodiverziteta Evrope) je naziv projekta, ki združuje 33 partnerjev iz kontinentalne Evrope, UK, Kanade in ZDA.

         Projekt združuje dva velika konzorcija. Evropski konzorcij European Reference Genome Atlas (ERGA; https://www.erga-biodiversity.eu) je pomemben vozel svetovne mreže Earth Biogenome Project (EBP; https://www.earthbiogenome.org). Cilj ERGE je posodobiti laboratorijska in bioinformatična orodja za sekveniranje referenčnih genomov evropskih vrst in tako pomembno prispevati h katalogizaciji in karakterizaciji genomov celotne evkariontske biotske raznovrstnosti Zemlje v obdobju desetih let.

         Drugi konzorcije je BIOSCAN (https://ibol.org/programs/bioscan/) del svetovne mreže International Barcode of Life (IBOL; https://ibol.org), katerega cilj je določitev zaporedij črtnih kod DNA svetovne bioidiverzite, kot novo orodje za taksonomsko identifikacijo vrst. Črtne kode DNA bodo umeščene v bazo podatkov Barcode of Life Data Systems (BOLD) – repozitorij, ki vključuje referenčno knjižnico črtnih kod DNA, ki jih je mogoče uporabiti za dodelitev identitet sekvencam DNA neznanega izvora.

         V projektu BGE sodeluje Univerza na Primorskem kot koordinatorica slovenskega konzorcija ERGA, ki povezuje osem slovenskih inštitucij, ki delujejo na področju molekularne ekologije in varstva narave: Univerzo v Mariboru, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za varstvo okolja iz Velenja, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Nacionalni inštitut za biologijo, Gozdarski inštitut Slovenije in Prirodoslovni muzej Slovenije. Slovenija, kot vroča točka biodiverzitete, bo lahko v sklopu projekta določila celotne referenčne genome kar 80-tih vrst, ki jih bodo izbrali raziskovalci iz članic slovenskega konzorcija.

         Univerza na Primorskem sodeluje tudi kot partner z izkušnjami na področju državljanske znanosti (angl. Citizen Science), ki jih razvija znotraj projekta Step Change (https://stepchangeproject.eu), financiranega s strani finančnega mehanizma Obzorje 2020. Vodi ga prof. dr. Elena Bužan, ki je tudi vodja projekta BGE za Slovenijo ter koordinatorica odbora za Citizen Science pri ERGI.

         Projekt v vrednosti 20 milijonov evrov se bo začel 1. septembra 2022 pod koordinatorstvom inštitucije Naturalis Biodiversity Center iz Nizozemske. Namen projekt