Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 27. december 2018 Objavljen je razpis Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020

Objavljen je razpis Erasmus+ za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2019 do 30.9.2020.

Rok za prijavo na izmenjavo je 23.1.2019.

Razpis in druga dokumentacija (priloge, navodila) so dosegljivi na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


petek, 21. december 2018 Naši matematiki pridobili osem novih projektov ARRS za sodelovanje z Rusijo

Oddelek za matematiko UP IAM zaključuje leto s še enim uspehom: naši raziskovalci so pridobili nova sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 – 2020.

Do konca leta 2020 bodo z gostovanji okrepili sodelovanja z naslednjimi raziskovalnimi ustanovami: Lomonosov Moscow State University, National Research University Higher School of Economics,  Sobolev Institute of Mathematics of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences in Federal Research Centre 'Computer Science and Control'.

Vodje odobrenih projektov so: dr. Ademir Hujdurović, dr. Martin Milanič, dr. Edward Tauscher Dobson, dr. Štefko Miklavič, dr. Istvan Kovacs, dr. Klavdija Kutnar, dr. Vito Vitrih in dr. Russel Stephen Woodroofe.

Vsem želimo uspešno raziskovanje in še nadaljnjo okrepitev sodelovanja s tujimi institucijami!

Rezultate razpisa lahko preberete na tej povezavi.


petek, 21. december 2018 Izr. prof. dr. Andreja Kutnar članica Young Academy of Europe

Z veseljem in ponosom sporočamo, da je naša profesorica in raziskovalka ter direktorica Zavoda InnoRenew Coe, izr. prof. dr. Andreja Kutnar, postala članica Young Academy of Europe.
Gre za vseevropsko nevladno akademijo, ki združuje mlade vrhunske znanstvenike in predavatelje, ki s svojim delom močno prispevajo k razvoju znanosti in znanstvenih politik. Natančneje se njeni člani nadejajo, da bi evropske politike na področju znanosti prevetrili s pogledi mlajših znanstvenikov preko vključevanja le-teh v razvoj evropskih strategij. Akademija spodbuja mrežo vrhunskih mladih raziskovalcev na različnih področjih po celi Evropi in podpira njihovo delovanje.

Spomnimo, da je dr. Andreja Kutnar novembra prejela prestižno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke.

Čestitke za še en pomemben dosežek!


sreda, 19. december 2018 Vabilo na predavanje dr. Marinke Žitnik »Deep Learning for Network Medicine«

Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM vabita

na predavanje dr. Marinke Žitnik (Stanford University, ZDA)
z naslovom »Deep Learning for Network Medicine«,

ki bo v četrtek, 20. decembra 2018, bo ob 13.30 
v predavalnici FAMNIT-VP1 (Glagoljaška 8, Koper).
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

O predavateljici:

Marinka Žitnik je leta 2012 diplomirala iz računalništva in matematike na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Študij je nadaljevala na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer je leta 2015 tudi doktorirala. Ukvarjala se je z razvojem algoritmov strojnega učenja, ki gradijo napovedne modele z zlivanjem velikih količin heterogenih podatkov. Razvite tehnike je skupaj s sodelavci uporabila za reševanje aktualnih problemov v bioinformatiki in sistemski biologiji. Dr. Žitnik je tekom študija gostovala na Univerzi v Torontu, Imperial College v Londonu, Baylor College of Medicine v Houstonu in na Univerzi Stanford. Trenutno je postdoktorska raziskovalka na oddelku za računalništvo Univerze Stanford (ZDA).


O predavanju (angl.):

Networks pervade medical research and practice. The primary challenge is how to learn on biomedical networks that involve rich interactions, spanning from the molecular scale all the way to the societal scale encompassing all human interactions. However, prevailing deep learning algorithms are designed for data with a regular, grid-like structure and cannot exploit rich interactions, the essence of biomedical networks.
In this talk, I will discuss methods that learn how to embed nodes in rich biomedical networks as points in a low-dimensional embedding space, where the geometry of this space is optimized to reflect the structure of interactions between the nodes. These embeddings methods are at the technical core of Decagon, the first approach for predicting side effects of drug combinations, not merely of individual drugs. Decagon composes a massive network describing how proteins in our bodies interact with each other and how different drugs affect these proteins. Decagon's deep embedding method uses the network to identify patterns in how side effects arise based on how drugs target different proteins. Today, in many cases, it is unknown what side effects might arise from adding another drug to a patient's personal pharmacy, and Decagon has the potential to lead to more effective and safer healthcare.

Vabljeni!


sreda, 19. december 2018 Preizkusno predavanje dr. Borut Toškan

Dr. Borut Toškan bo imel v ponedeljek, 7. 1. 2019 ob 12:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje "Biologija".

Predavanje z naslovom "DROBCI NEKDANJEGA OKOLJA. ARHEOZOOLOGIJA KOT ORODJE ZA PALEOOKOLJSKE RAZISKAVE" bo potekalo v predavalnici FAMNIT-MP4, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


torek, 18. december 2018 Slobodan Filipovski nov doktor znanosti

V ponedeljek, 17. decembra 2018, je mladi raziskovalec Slobodan Filipovski uspešno zaključil doktorski študij Matematičnih znanosti.

Pod mentorstvom prof. dr. Roberta Jajcaya je pripravil in zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom O ekstremnih grafih z dano stopnjo in premerom/ožino (On extremal graphs of given degree and diameter/girth).

Iskrene čestitke novemu doktorju znanosti, želimo mu uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!

 


petek, 7. december 2018 Zagovor doktorske disertacije študenta Slobodana Filipovskega

Slobodan Filipovski, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom O ekstremnih grafih z dano stopnjo in premerom/ožino (On extremal graphs of given degree and diameter/girth), pod mentorstvom prof. dr. Roberta Jajcaya.

Zagovor bo potekal v ponedeljek, 17. decembra 2018 ob 16. uri v FAMNIT-MP5  na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper (2. nadstropje). 

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!


petek, 7. december 2018 Izjemen dosežek: UP IAM in UP FAMNIT do novega raziskovalnega programa ARRS

Raziskovalci Univerze na Primorskem so se podpisali pod še en izjemen dosežek: na razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je bil namreč sprejet nov raziskovalni program, ki sta ga skupaj prijavila UP IAM in UP FAMNIT. V naslednjih šestih letih bodo tako v okviru programa »Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij« razvijali inovativne možnosti temeljitega raziskovanja na področju matematike pod vodstvom prof. dr. Enesa Pasalica, vrhunskega znanstvenika na področju kriptografije simetričnih ključev in vodje Centra za kriptografijo UP FAMNIT. Ta bo sodeloval z mednarodno in interdisciplinarno ekipo raziskovalcev, doktorskih in podoktorskih študentov, ki so zaposleni na naši univerzi in na Zavodu InnoRenew CoE.

Uporaba matematike za varovanje informacij

Jedro novega programa je matematika v svoji najčistejši obliki s kriptologijo kot mostom do aplikativne matematike. »Kriptologija je področje, skozi katerega v vsakodnevnem življenju zaživijo najbolj abstraktne matematične ideje kot podstat delovanja najrazličnejših družbenih podsistemov. Varnost je pri tem ključnega pomena. V okviru programa bomo reševali pomembne raziskovalne izzive, ki segajo od temeljnih matematičnih problemov do uporabe v vsakdanjem življenju, s poudarkom na oblikovanju varnih, udobnih in zdravih grajenih okolij,« razlaga prof. dr. Enes Pasalic in hkrati izpostavlja velik poudarek na inovativnosti: »Razširili in nadgradili bomo dosedanje raziskave, ki so povezovale aplikativno matematiko z različnimi področji. To bo sprožilo razvoj novih pristopov in vodilo v smer prelomnega napredka na področju temeljne matematike. Ta bo predstavljal gonilo za inovacije v uporabi enkripcije in na splošno matematike v realnem življenju


(Prof. dr. Enes Pasalic je prejemnik nagrade za znanstveno odličnost UP za leto 2017 za področje naravoslovja in tehnike)

S sodobno tehnologijo do odličnosti

V ospredju bo torej velik poudarek na znanstveni, tehnološki in inovacijski odličnosti, kar bodo raziskovalci dosegli tudi s pomočjo sodobne opreme, ki bo podprla napredne metode zbiranja, modeliranja in analize podatkov, ter sodobnim IT okoljem, ki bo za potrebe dela ekipe zagotovilo shrambo podatkov, upravljanje z njimi, ter potrebno računalniško moč. Konkretni rezultati bodo zagotavljanje varne komunikacije s tehnologijo veriženja blokov (»blockchain«), razvoj inovativnih, interdisciplinarnih podatkovnih metodologij ter simulacij in modeliranje za tvorjenje prelomnih rezultatov na različnih področjih, povezanih z realnimi problemi, pri čemer bo poudarek na temah trajnostnega grajenega okolja.

Prenos znanja na študente in gospodarstvo

Raziskovalno dejavnost bodo lahko pobliže spoznali tudi študenti vseh stopenj, vpisani na programe s področij matematike, računalništva in informatike, trajnostnega okolja in znanosti o podatkih. Na tak način se bo razvila tudi kritična masa raziskovalcev in profesionalnih kadrov, ki bodo lahko še naprej razvijali raziskovalno področje in ga prenašali na gospodarstvo. Uporaba matematičnega znanja bo namreč bistvena za izboljšanje razvoja tehnologij IKT v resničnih okoljih, pri čemer bodo ključni uporabniki znanj – od ostalih raziskovalcev na področju naravoslovnih in tehničnih znanosti do že omenjenega gospodarstva.

Preko udeležbe v oblikovanju novih produktov, tehnologij in tehnoloških rešitev ter inovacij bo lahko v prihodnje zaznati opazen vpliv programa na ekonomski razvoj. Izmenjava tehnologije in znanja med raziskovalnim in gospodarskim svetom pa bo prinesla vpeljavo sistematičnih inovacij in bo povečala tempo novih odkritij, kar bo za posledico prineslo ekonomski in družbeni razvoj.

Opis in vsebine programa so na voljo na tej spletni strani.

Čestitke našim raziskovalcem za izjemen dosežek!

 


sreda, 5. december 2018 Vabilo na predavanje in delavnico "Pomen in uporaba računalniškega mišljenja v učenju in poučevanju"

Univerza na Primorskem, v okviru projekta

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)
vabi vse zaposlene na univerzi na predavanje in delavnico,

ki ju bosta izvedla

dr. Andrej Brodnik (UP FAMNIT)
in dr. Sonja Čotar Konrad (UP PEF),

POMEN IN UPORABA RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA
V UČENJU IN POUČEVANJU

v četrtek, 6. decembra 2018, od 13.00 do 14.30 v predavalnici VP2 (UP FAMNIT, Glagoljaška 8).

Število mest je omejenih, potrebna je predhodna prijava preko e-prijavnice:
https://goo.gl/forms/XzPSKrKTc82kjI1U2.

Računalniško mišljenje je način reševanja problemov (Wing, 2006). Računalniško mišljenje torej ne pomeni, da delujemo kot računalniki, niti pojem ni omejen na računalniško programiranje, ampak pomeni zmožnost posameznikove učinkovite orientacije v digitalnem svetu danes in postaja ena ključnih strategij za učinkovito spoprijemanje s sodobnimi (poklicnimi) izzivi v prihodnosti. Slednje pomeni, da je urjenje računalniškega mišljenja urjenje v reševanju problemov, zato je nujno, da se to strategijo in spretnost sistematično vključuje v učenje in poučevanje od vrtca do univerze.

Na predavanju bomo najprej opredelili, kaj računalniško mišljenje je, nato pa poudarili pomen urjenja in sistematičnega razvijanja računalniškega mišljenja pri otrocih in mladostnikih tudi za širši psihološki razvoj posameznika. V okviru delavnice bomo  predstavili primer dobre prakse uporabe in vključevanja računalniškega mišljenja pri obravnavi »neračunalniških« vsebin različnih predmetnih področij ter skušali odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se pri vključevanju računalniškega mišljenja v pedagoški proces danes še odpirajo.

Vabljeni!


torek, 4. december 2018 Študenti in raziskovalci UP FAMNIT bodo v Istri uvajali smilj

Na Famnitu smo pridobili še en projekt, ki prispeva k razvoju širšega okolja: večletno partnerstvo s KZ Agrario Koper smo nadgradili s sodelovanjem s Centrom za trajnostni razvoj Live Green ter Kulturnim društvom Sloga Sv. Peter in uspešno pridobili sredstva na Javnem pozivu LAS Istre za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Do konca maja 2019 bodo tako raziskovalci z Oddelka za aplikativno naravoslovje in študenti Sredozemskega kmetijstva in Biodiverzitete oziroma Varstvene biologije, aktivno vključeni v operaciji, katere namen je izkoristiti endogene in gastronomske potenciale zaledja slovenske Istre ter to razvijati v skladnem odnosu med turizmom, okoljem in potrebami družbe. V ta namen bo vzpostavljen razvojni in učni kmetijski center slovenske Istre.

Cilji projekta so zelo konkretni in zanimivi za širšo okolico: »Vzpostavili bomo učilnico v naravi, ki bo služila kot podporno učno in podjetno okolje za mlade, pridelovalce, vrtičkarje, širšo javnost in druge obiskovalce, z namenom vključevanja vsebin, katerih cilj je medgeneracijsko učenje, popularizacija naravne in kulturne dediščine Istre na področju prehrane,« razlaga izr. prof. dr. Dunja Bandelj in ob tem poudarja: »Pomemben vidik bo vsekakor delo na področju diverzifikacije kmetijske dejavnosti in inovativnosti v kmetijstvu – na naši fakulteti bomo tako poskrbeli za vključevanje laškega smilja v ekološko pridelavo kot novo poslovno priložnost za kmetije in mlade podjetnike, hkrati pa bomo s programom izobraževanja in osveščanja okrepili konkurenčnost kmetijstva v slovenski Istri.«

 
Smilj je rastlina, značilna za sredozemsko vegetacijo, ki v zadnjih letih prehaja v kmetijstvo zaradi dragocenih biološko aktivnih sestavin, ki se uporabljajo predvsem v farmacevtske in kozmetične namene.

Natančneje bo Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT poskrbel za vzpostavitev trajnega demonstracijskega polja laškega smilja v okviru Centra za razvoj kmetijstva na Purissimi. S smiljem, tipično sredozemsko rastlino z latinskim imenom Helichrysum italicum se oddelek ukvarja že nekaj časa. Spomnimo, da so naši raziskovalci poleti kot prvi na svetu uspešno posekvencirali genom te rastline, ki je že prepoznana kot tržna niša na Korziki, intenzivno pa jo sadijo tudi v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem za pridelavo dragocenega eteričnega olja. To vsebuje učinkovine proti staranju in različnim vnetjem, zato ga že uporabljajo v farmaciji in kozmetiki (na primer podjetja L'Occitane, L'Oréal). Uvajanje smilja ponuja torej številne nove poslovne možnosti: »Podnebje v Slovenskem primorju ponuja idealne pogoje za uvajanje rastline in z zadružnim pridelovanjem bi lahko kmetje pridelek vključili v farmacevtsko ali zeliščarsko dejavnost oziroma razvijali nove produkte kot so denimo kreme ali destilati. S tovrstno diverzifikacijo pridelka bi lokalni pridelovalci imeli možnost dodatnega vira dohodka, ponudile pa bi se tudi možnosti za razvoj socialnega podjetništva. Ekološka pridelava trenutno zelo cenjene rastline pa bi predstavljala novo turistično atrakcijo,« našteva dr. Bandelj.

V delovanje omenjenega demonstracijskega polja na Purissimi bodo kot rečeno vključeni tudi študenti in raziskovalci UP FAMNIT. Po pripravi polja jih bo čakala proučitev vpliva gojenja smilja na naravo in okolje, nato pa bodo pripravili tehnološka navodila za gojenje in oskrbo nasada za pridelovalce v Slovenski Istri, ki se bodo odločili za implementacijo rastline v kmetijsko pridelavo. Delo v laboratoriju bo imelo za rezultat vzpostavitev lastnega sadilnega materiala, katerega bo potrebno še razmnoževati. Pomembne bodo tudi izobraževalne aktivnosti, saj bo potrebno seznaniti širšo javnost in posamezne ciljne skupine v zvezi z uporabo in zdravilnimi učinkovinami smilja.


ponedeljek, 3. december 2018 Konstituiran Študentski svet UP FAMNIT v študijskem letu 2018/19

Na konstitutivni seji, ki je potekala v četrtek, 29.11.2018, se je konstituiral Študentski svet UP FAMNIT (ŠS UP FAMNIT).

ŠS UP FAMNIT je bil izvoljen na volitvah, ki so bile izvedene 21. novembra 2018.

Člani ŠS UP FAMNIT v študijskem letu 2018/19 so:

 1. Amar Bapić (Matematične znanosti, magistrski),
 2. Malvina Baša (Biopsihologija, magistrski),
 3. Sara Brglez (Biopsihologija, dodiplomski),
 4. Nina Đukić (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 5. Arsen Matej Golubovikj (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 6. Stina Jurkota Rebrović (Varstvena biologija, dodiplomski),
 7. Nina Klobas (Matematične znanosti, magistrski),
 8. Dijana Kosič (Varstvo narave, magistrski),
 9. Robert Logar (Biodiverziteta, dodiplomski),
 10. Đorđe Mitrović (Matematika, dodiplomski),
 11. Taja Pajmon Rak (Varstvo narave, magistrski),
 12. Rok Pogelšek (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski),
 13. Damjan Tonkli (Bioinformatika, dodiplomski),
 14. Hana Truta (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski),
 15. Nives Žunec (Biopsihologija, dodiplomski).

Na konstitutivni seji je bila za predsednico izvoljena Taja Pajmon Rak, za podpredsednico Nives Žunec, za tajnika Damjan Tonkli, študente UP FAMNIT pa bo v Študentskem svetu UP poleg predsednice ŠS UP FAMNIT predstavljala še študentka Sara Brglez.

Volitve so bile izvedene v skladu s Statutom UP, Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP in Pravili UP FAMNIT. Informacije o poteku volitev so dostopne na spletni strani fakultete (rubrika Študenti/Študentski svet).

Študentskemu svetu UP FAMNIT želimo uspešno delo!


ponedeljek, 3. december 2018 Preizkusno predavanje dr. Graham Luke Morgan

Dr. Graham Luke Morgan bo imel v torek, 11. 12. 2018 ob 10:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje "Matematika".

Predavanje z naslovom "Semiprimitive groups and the graph-restrictive property" bo potekalo v predavalnici FAMNIT-Muzejski3, Muzejski trg 7, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 3. december 2018 Prof. dr. Gretta Pecl (Univerza na Tasmaniji) o podnebnih spremembah v oceanih

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na predavanje z naslovom 

Podnebne spremembe v svetovnih oceanih (Climate changes in world’s oceans), ki bo

v sredo, 5. decembra ob 13.00 v predavalnici Famnit VP-2 (Glagoljaška 8, Koper).
Predavala bo prof. dr. Gretta Pecl (Univerza na Tasmaniji).


Foto vir: Twitter

S ponosom in z velikim veseljem obveščamo, da na Oddelek za biodiveziteto UP FAMNIT prihaja prof. dr. Gretta Pecl, direktorica Centra za morsko socio-ekologijo Univerze v Tasmaniji (Avstralija). Prof. Pecl, ki je sicer tudi slovenskih korenin, sodi med vodilne strokovnjake na področju ekologije podnebnih sprememb z objavami v številnih prestižnih znanstvenih revijah, vključno s Science in Nature.

S kolegi z mednarodnega okolja dr. Pecl preučuje dolgoročne vplive podnebnih sprememb v oceanskih območjih, ki se najhitreje in najbolj segrevajo, kot so npr. vzhodna obala Tasmanije, kjer so zabeležili 4-kratno stopnjo segrevanja v primejavi s svetovnim popvprečjem, Madagaskar, Južna Afrika, Indija in Brazilija. Več informacij o delu in objavah dr. Pecl je dostopnih na: http://www.utas.edu.au/profiles/staff/imas/Gretta-Pecl.

Predavanje z naslovom Podnebne spremembe v svetovnih oceanih (Climate changes in world’s oceans) bo potekalo v angleškem jeziku.

Vabljeni!


četrtek, 29. november 2018 Matematični adventni koledar 2018 – nagradni kviz za dijake in osnovnošolce

Oddelek za matematiko UP FAMNIT tudi letos organizira nagradni kviz Matematični adventni koledar.

Osnovnošolci (8. in 9. razred) in dijaki so vabljeni, da se preizkusijo v reševanju matematičnih nalog, natančneje v treh kategorijah: 8. in 9. razred, 1. in 2. letnik in 3. in 4. letnik. 

Z matematičnim adventnim koledarjem se lahko vsi zabavamo od od 1. do 20. decembra 2018. Za reševanje vsake naloge pa je na voljo le en dan (od polnoči do polnoči).

V vsaki tekmovalni kategoriji bomo podelili tri enakovredne nagrade: USB ključek in majico.

Udeleženci si morajo najprej ustvariti svoj račun na tej povezavi.

Tudi letos vabimo k sodelovanj mlade po celem svetu, saj so naloge tudi v angleškem jeziku


sreda, 28. november 2018 Izr. prof. dr. Andreja Kutnar prejela Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke

Z velikim veseljem in ponosom sporočamo, da je izr. prof. dr. Andreja Kutnar prejela prestižno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke, in sicer za znanstvene dosežke na področju lesarstva.
Gre za eno najprestižnejših nagrad za dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jo podeljuje Republika Slovenija raziskovalcem, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v državi.


(Na fotografiji: izr. prof. dr. Andreja Kutnar in prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP)

Dr. Andreja Kutnar je izredna profesorica na Oddelku za aplikativno znanost (področje znanost o lesu) na UP FAMNIT ter višja znanstvena sodelavka na UP IAM ter direktorica zavoda InnoRenew CoE. Uvršča se med vodilne svetovne znanstvenike na področjih lesnih kompozitov, termo-hidro-mehanske obdelave lesa, trajnostno grajenih okolij ter analize vplivov na okolje. Z interdisciplinarnimi mednarodnimi raziskavami je soustvarila in uveljavila novo raziskovalno področje – restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje, ki je tudi eno izmed glavnih raziskovalnih področij InnoRenew CoE.

Poleg tega, da je bila med snovalci ter ustanovitelji projekta in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, ki ju tudi uspešno vodi, je med drugim koordinirala več mednarodnih konzorcijev in v okviru Akcije COST v mrežo povezala raziskovalce iz 39 držav.
Njena bibliografija obsega 54 izvirnih ter 10 preglednih znanstvenih člankov, 39 objav v recenziranih zbornikih mednarodnih znanstvenih konferenc, 11 poglavij v znanstveni monografiji ter znanstveno monografijo, ki jo je souredila in je leta 2014 izšla pri ugledni založbi Springer. O veliki odmevnosti njenega dela priča 353 čistih citatov v zadnjih desetih letih oziroma 292 čistih citatov po podatkih iz baze WoS in 342 iz baze Scopus.

Dr. Kutnar je priznanja vesela: »Počaščena sem, da sem prejela to nagrado, in z velikim veseljem ugotavljam, da tudi širša družba z mano deli strast do lesa


(Slavnostne podelitve se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport RS, dr. Jernej Poikalo – na fotografiji s sodelavci Univerze na Primorskem in zavoda InnorRenew Coe, ki so se v velikem številu udeležili podelitve.)

Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad in priznanj, Puhovih nagrad in priznanj ter priznanj ambasador znanosti Republike Slovenije je potekala v torek, 27. novembra 2018. Slavnostni govornik dogodka je bil slovenski predsednik Borut Pahor, nagrajenih pa je bilo 15 znanstvenikov. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta letos dr. Milica Kacin Wohinz (področje zgodovinopisja) in akad. prof. dr. Boštjan Žekš (področje teorijske fizike). Več o vseh nagrajencih si lahko preberete na tej povezavi.

Posnetek prenosa proslave si lahko ogledate na tej povezavi – portret dr. Kutnar pa najdete od minute 40:30 dalje.

Za ta izjemni dosežek in pomembno nagrado dr. Andreji Kutnar iskreno čestitamo!


torek, 27. november 2018 UP FAMNIT ima nova prodekana

Delovanje UP FAMNIT se že nekaj let močno širi in vse več je področij, ki se intenzivno razvijajo. Yaradi tega je dekanja UP FAMNIT, prof. dr. Klavdija Kutnar, imenovala dva nova prodekana fakultete, ki bosta v prihodnje skrbela za mednarodno sodelovanje in povezovanje z drugimi visokošolskimi institucijami ter za kakovost.

Do marca 2020 bosta prodekana fakultete tudi:

- izr. prof. dr. Elena Bužan - prodekanja za kakovost,
- doc. dr. Ademir Hujdurović - prodekan za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje.

 

Spomnimo, da ima naša fakulteta še dva prodekana, in sicer

- izr. prof. dr. Dunja Bandelj - prodekanja za študijske zadeve,
- izr. prof. dr. Marko Orel - prodekan za znanstveno-raziskovalno delo.

Naj bo delo novih prodekanov polno pozitivnih izzivov in uspešnih sodelovanj!


ponedeljek, 26. november 2018 Študenti UP FAMNIT nagrajeni na natečaju Podjetna Primorska

V petek, 23. novembra, se je s tradicionalno slavnostno razglasitvijo zmagovalcev zaključil letošnji natečaj za najboljšo poslovno idejo Primorske »Podjetna Primorska 2018«, ki ga v sodelovanju s partnerji že dvanajsto leto organizira UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske.

Na letošnji natečaj se je prijavilo preko 30 podjetniških skupin, a le 17 je uspel preboj v veliki finale. Izbranim je Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske nudil možnosti za razvoj in izvedbo inovativnih podjetniških storitev in produktov. Z mentorskih programom, kjer so izpopolnjevali svojo poslovno idejo s pomočjo različnih strokovnjakov in številnimi delavnica, ki so jih organizirali, so finalisti osvojili znanja, ki jim bodo pomagala pri lažjem prodoru na trg.

V kategoriji Start-up Academic – Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem, ki je namenjena najboljšim podjetniškim idejam študentov UP, so podelili tri nagrade. Strokovno komisijo sta najbolj prepričali Nika Tomažič (Biodiverziteta) in Monika Kršić (Sredozemsko kmetijstvo) z biorazgradljivim lončkom iz tropin Cupgrape. Na drugo mesto se je uvrstil Goran Tubić (Računalništvo in informatika, MAG) z aplikacijo Domači zabojček, na tretje pa je pripadlo blogerki Jeri Lenardič, ki je predstavila Jerino slaščičkarno.

Vsem iskreno čestitamo za večmesečni trud, ki so ga vložili v razvoj originalne podjetniške ideje!

Več o ostalih nagradah in projektih lahko preberete na spletni strani UIP.


četrtek, 22. november 2018 Evropsko matematično društvo sponzor doktorske poletne šole Rogla 2019

UP FAMNIT in UP IAM z velikim zadovoljstvom sporočata, da bo naslednja doktorska šola iz diskretne matematike organizirana s finančno podporo Evropskega matematičnega društva (European Mathematical Society). Sponzorstvo tradicionalne poletne doktorske šole, ki vsako leto poteka na Rogli, predstavlja – poleg dobrodošle finančne pomoči – tudi simbolno potrditev pomembnega raziskovalnega dela, ki ga opravljajo matematiki naše univerze.

Poletna šola na Rogli je bila prvič organizirana leta 2011 in do danes se je je udeležilo več kot 600 raziskovalcev in študentov z vseh celin. Prepoznavnost tega znanstvenega srečanja lahko razberemo že v izjavi letošnje gostujoče predavateljice prof. dr. Colve Roney-Dougal z University of S. Andrews, ki je takole dejala: »Ko so me povabili, sem najprej preverila, kdo se je šole udeležil v prejšnjih letih. Zelo sem bila presenečena nad imeni uglednih znanstvenikov, ki so tu predavali, in tudi nad kakovostjo predavanj. Rekla sem si: sem pa nujno moram!« Več o vtisih letošnje izvedbe lahko preberete na tej povezavi.

9. doktorska šola bo potekala od 30. junija do 6. julija 2019. Registracije že potekajo in bodo možne vse do 31. maja 2019. Doktorski študenti lahko pri prijavi zaprosijo tudi za finančno podporo.

Glavna predavatelja bosta tudi tokrat dve pomembni imeni s področja diskretne matematike, in sicer: dr. Daniel Kráľ (Masaryk University, Češka) in dr. Alice Devillers (The University of Western Australia). Ob njiju bodo nastopili še drugi vabljeni predavatelji, doktorski študenti pa se bodo lahko potegovali za nagrado za najboljšo predstavitev.

Več o poletni šoli si lahko preberete na tej spletni strani.


Na fotografiji: udeleženci poletne doktorske šole 2018.

 


ponedeljek, 19. november 2018 Drugo predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2018/19

Vabimo vas na drugo letošnje predavanje z naslovom

»Računanje v starih civilizacijah«,

ki bo potekalo v sredo, 21. novembra 2018, ob 18.00,
v Veliki predavalnici 1, UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Predaval bo dr. Marjan Jerman, UL FMF in UP FAMNIT.

 

Ko v naši civilizaciji učimo otroke osnovne računske operacije, se sploh ne zavedamo, koliko izjemnih idej je za na videz enostavnim zapisom števil in računanjem z njimi. Lep primer so že rimske številke, s katerimi je težko napisati velika števila, deljenje pa je praktično nemogoče. Na predavanju bom predstavil nekaj osnovnih idej, ki pokažejo izjemno matematično ozadje v primeru egipčanske in babilonske notacije števil.

O predavatelju:
Marjan Jerman je študiral teoretično matematiko in doktoriral leta 2003 na področju urejenih algebrskih struktur. Je področni urednik Preseka in član uredniškega odbora Matematike v šoli. Poleg teoretične matematike (linearna algebra in urejene algebrske strukture) ga zelo zanima tudi popularizacija matematike, poučevanje in zgodovina matematike. Je soavtor učnega načrta za pouk matematike v gimnazijah.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si.

Veselimo se novih popotovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

Vljudno vabljeni!


petek, 16. november 2018 Priprava na 8ECM: predsednik RS Borut Pahor častni pokrovitelj kongresa!

 

 

 

 

 

Priprava na 8ECM: predsednik RS Borut Pahor častni pokrovitelj kongresa!

 

Z velikim veseljem sporočamo, da 8. Evropski matematični kongres poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja!

8. Evropski kongres matematike (8ECM) je pomemben mejnik in odlična priložnost za prepoznavnost slovenske matematike in matematike v regiji. Slovenski matematiki objavijo v mednarodnih revijah približno 300 prispevkov letno, njihovo delo na raziskovalnem področju pa je imelo vedno močne vezi z mednarodno skupnostjo.


Tako kot je pomembno negovati in razvijati sodelovanje zunaj državnih meja, pa je ključno imeti trdno znanstveno podporo tudi v slovenskem okolju. Naš namen je, da 8ECM v slovenskem prostoru pusti viden pečat pri spodbujanju učenja matematike kot interdisciplinarne vede, zlasti med mlajšimi generacijami. Pokazati in dokazati jim moramo, da imajo podporo in obilo možnosti za raziskovanje na vseh področjih znanosti.


***
Univerza na Primorskem bo julija 2020 v Portorožu gostila 8. Evropski kongres matematike - 8ECM. Poleg svetovnega je evropski kongres matematike drugi največji dogodek na področju matematike na svetu. Organiziran je vsaka 4 leta, na njem pa sodeluje več kot 1.500 matematikov. 


Vabljeni k spremljanju spletne strani www.8ecm.si, kjer bomo objavljali tekoče novice s priprav na 8ECM!

 

 

 

 


petek, 16. november 2018 Projekt SUSGRAPE - delavnica na temo napovednih modelov v kmetijstvu

V petek, 9. 11. 2018, so se študenti UP FAMNIT seznanili z razvojnim krogom gliv, ki povzročata peronosporo vinske trte in oidij ter z napovednimi modeli za potrebe ugotavljanja ugodnih razmer za razvoj omenjenih bolezni.

 

Delavnice so se udeležili študenti študijskih smeri Bioinformatika, Sredozemsko kmetijstvo in Varstvena biologija ter gostujoči doktorski študenti s Fakultete za biologijo Univerze v Beogradu, potekala pa je v okviru čezmejnega projekta SUSGRAPE (Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija za obdobje 2014-2020).

Eden od ciljev projekta je namreč vzpostavitev sistema za podporo pri odločanju (SZPO), ki bo v pomoč vinogradnikom za pravočasno izvedbo ukrepov varstva vinske trte. Delavnici je nato sledil ogled ene od meteoroloških postaj, ki so bile postavljene v okviru projekta, ter vinske kleti Vinakoper.

   


ponedeljek, 5. november 2018 Vabilo na delavnico "RRI Open Access - advantages and challenges for scientific community"

                                           

Visokošolski učitelji in raziskovalci Univerze na Primorskem

so vabljeni na delavnico z naslovom

RRI Open Access - advantages and challenges for scientific community,

ki bo potekala v petek, 16. novembra 2018 med 9.00 in 14.00,
v prostorih UP FAMNIT (Glagoljaška 8, predavalnica VP2)

Program delavnice je objavljen na tej povezavi, izvaja pa se v okviru evropskega projekta Starbios2 in v sodelovanju z Zavodom InnoRenew CoE.

Vljudno vabljeni!

 

Odprti dostop do znanstvenih publikacij (ang. Open Access) na svetovnem spletu ter upravljanje avtorskih pravic s prostimi licencami predstavlja inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 ter s četrtim načelom Načrta S (angl. Plan S) Evropske komisije in agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah članicah EU. V ta namen je ARRS v letu 2018 objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu.

Pri tovrstnem dostopu imajo uporabniki pravico vsebino brati, shraniti in izpisati, a tudi razmnoževati, uporabiti, razširjati, prenesti ter javno prikazati, izdelati in razširiti v katerem koli digitalnem mediju za kateri koli odgovoren namen. Dovoljena in prepovedi uporabe so označena z različnimi licencami (npr. Creative Commons) in jih določi založnik.


ponedeljek, 5. november 2018 Naši matematiki pridobili pet novih projektov ARRS za sodelovanje z ZDA

Oddelek za matematiko UP IAM je uspešno pridobil nova sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA v letih 2018 in 2020.

Naši raziskovalci bodo tako do konca septembra 2020 z gostovanji okrepili sicer že uspešna sodelovanja z naslednjimi raziskovalnimi ustanovami: Kennesaw State University, The University of Mississippi, Emory University, Northen Arizona University in Washington University in St. Louis.

Vodje petih odobrenih projektov so: dr. Ademir Hujdurović, dr. Russell Stephen Woodroofe, dr. Primož Šparl, dr. Enes Pasalic in dr. Edward Tauscher Dobson.

Vsem želimo uspešno raziskovanje in še nadaljnjo okrepitev sodelovanja s tujimi institucijami!

Rezultate razpisa, na katerem so bili uspešni tudi raziskovalci InnoRenew Coe, UP FHŠ in UP FM, lahko preberete na tej povezavi.


četrtek, 1. november 2018 Đorđe Mitrović osvojil srebrno kolajno na prvi matematični olimpijadi za študente Al-Khwarizmi v Uzbekistanu

Med 26. in 31. oktobrom se je ekipa UP FAMNIT udeležila prve mednarodne matematične olimpijade za univerzitetne študente (1st Al-Khorezmi International Mathematical Olympiad for University Students), ki je letos potekala v mestu Urgench v Uzbekistanu.
Ekipa je bila na tekmovanje povabljena celo s strani organizatorjev: »V veselje in tudi čast nam je bilo, ko smo v začetku oktobra prejeli osebno vabilo s strani Univerze v Urgenchu, s katero smo v zadnjih letih že nekajkrat sodelovali,« je povedal vodja ekipe doc. dr. Nino Bašić. »Na fakulteti potekajo redne priprave na tekmovanja, zato smo ekipo hitro sestavili in odšli na pot. Pozitivno presenečeni smo tudi bili nad dejstvom, da so nam organizatorji pokrili vse stroške.« V ekipi, ki je zastopala Univerzo na Primorskem in hkrati Slovenijo, so bili: Filip Božić, Daniil Baldouski, Đorđe Mitrović in Aleksandar Avdalović (vsi dodiplomski študij Matematika UP FAMNIT), skupino pa je poleg dr. Bašića spremljal še Mitja Tretjak.

V dneh pred tekmovanjem, ki je potekalo v ponedeljek, 29. oktorba, so se člani ekipe spoznali z ostalimi tekmovalci, obiskali so antično mesto Hiva, ki je od leta 1990 na seznamu Unescove svetovne zgodovinske dediščine, in tamkajšnjo univerzo. »Sprejem je bil vedno topel in iskren, za nas so imeli veliko vprašanj, zanimalo jih je, kaj študiramo, kako živimo ipd.« so svoje občutke strnili študenti Famnita. »Slovenije tu ne poznajo, kar pa nas je nekajkrat pozitivno presenetilo in nas napolnilo s ponosom pa je bilo, da matematiki iz vseh držav poznajo našo univerzo. Vsi vedo, da bo Evropski kongres matematike potekal leta 2020 v Portorožu,« je še dodal Mitja Tretjak.

  

 
(Za tekmovalce je vladalo veliko zanimanje: naši študenti so v nekaj dneh dali ducat intervjujev)

Tekmovanje

Tekmovanje je bilo zahtevno, saj so morali udeleženci v petih urah rešiti pet nalog iz naslednjih področij: algebra, analiza, teorija števil, geometrija in kombinatorika. Člani Famnitove ekipe so izkoristili ves čas, ki so ga imeli na voljo, na koncu pa so se strinjali, da so bile tri naloge zahtevne, vendar primerne za tovrstno tekmovanje, četrta je predstavljala velik izziv, peta pa je bila izjemno zahtevna. Njihove besede potrjuje tudi dejstvo, da sta vseh pet nalog uspešno rešila le dva tekmovalca.

Podelitev nagrad je potekala na slavnostni večerji, katere so se udeležili tudi akademiki, politiki in znanstveniki iz širše regije. Večer je potekal ob glasbi in plesu, za člane slovenske ekipe pa je bil vrhunec večera novica, da je Đorđe Mitrović zasedel 23. mesto ter si s tem prislužil srebrno medaljo.

Dr. Nino Bašić pa je kot član žirije, ki je pred tekmovanjem izbrala naloge in jih nato dolgo v noč popravljala, za svoje neutrudno delo prejel pohvalo organizatorjev.

 

Kdo je bil Al-Khwarizmi?

V Hivi rojeni Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi (780-850) je bil perzijski matematik, astronom in geograf uzbeškega porekla. Še danes velja za največjo osebnost zgodnje zgodovine arabske matematike ter enega najpomembnejših znanstvenih umov islamskega sveta. Na razvoj matematike je vplival kot nihče drug v srednjem veku in imenujejo ga tudi oče algebre.
Njemu se lahko zahvalimo za priredbo decimalnega številčnega sistema indijskih učenjakov. Indijske številke, ki poznajo tudi ničlo, od takrat imenujemo arabske številke.

Kult osebnosti Al-Khwarizmija je globoko zakoreninjena v širšem azijskem prostoru in število spomenikov njemu v čast lahko najdemo v vsakem mestu. Tudi udeleženci tekmovanja so se poklonili njegovemu delo s polaganjem cvetja na orjaškem spomeniku v središču Urgencha.

  
(Al-Khwarizmi in slovesno polaganje rož na njegovem spomeniku v Urgenchu)

Še nekaj zanimivosti

Pobudo za organizacijo olimpijade je dal sam predsednik Uzbekistana Shavkat Mirziyoyev. Gre za eno od potez, s katerimi želijo pospešiti razvoj znanosti v državi, kamor vabijo tudi vse več mednarodnih znanstvenikov.

Prve izvedbe matematične olimpijade za študente se je udeležilo 234 dodiplomskih študentov iz 58 univerz.
Prišli pa so iz Armenije, Bolgarije, Češke, Estonije, Irana, Kazahstana, Kirgizije, Malezije, Mongolije, Kitajske, Belorusije, Rusije, Slovenije, Omana, Tadžikistana, Turkmenistana, Ukrajine, Arabskih emiratov, Združenega kraljestva in Uzbekistana.
Naslednja bo v mestu Samarkand leta 2020.

 


torek, 23. oktober 2018 Priprava na 8ECM: Javno predavanje na kongresu je napovedal Sir Vaughan F.R. Jones

 

 

 

 

 

 

Javno predavanje na kongresu je napovedal Sir Vaughan F.R. Jones

Z veseljem sporočamo, da je prejemnik Fieldosve medalje, Sir Vaughan F. R. Jones, sprejel vabilo, da v času 8. Evropskega matematičnega kongresa pripravi javno predavanje.

Sir Vaughan F. R. Jones je Novozelandski matematik, svetovno znan po svojem izjemnem delu na von Neumannovih algebrah in vozelnih polinomih.

 

Leta 1990 je bil nagrajen s Fieldsovo medaljo za svoja odkritja na področju  matematičnih študij vozlov - vključno z izboljšanjem Alexandrovega polinoma (zdaj imenovanega Jonesov polinom). Problema se je lotil iz nepričakovane smeri, in sicer iz teorije von Neumannovih algeber, področja analize, ki jo je že razvil Alain Connes. Ta odkritja so privedla do rešitve številnih klasičnih problemov v teoriji vozlov in hkrati do povečanega zanimanja za topologijo nizkih dimenzij.

Njegovo delo na področju polinomov in invariant v teoriji vozlov je imelo hkrati izjemno uporabno vrednost na področju molekularne biologije, kjer je prišlo do novih spoznanj pri odkrivanju procesov podvajanja DNK. Rezultati teh raziskav so postavili nov mejnik v sodobni matematiki, hkrati pa ves čas ponujajo  priložnosti za nova odkritja.

 

Profesor Jones je zaslužni profesor Univerze Berkley v Kaliforniji, kjer je bil zaposlen od leta 1985, prav tako od leta 2011 zaseda položaj častnega Stevenson profesorja na Univerzi Vanderbilt in je alumni profesor na Univerzi v Aucklandu.

Veselimo se, da bomo profesorja Jonesa pozdravili na 8. Evropskem kongresu matematike v Portorožu!

 

Vabljeni k spremljanju spletne strani www.8ecm.si, kjer bomo objavljali tekoče novice s priprav na 8ECM!

 


torek, 23. oktober 2018 Naši študenti na finalu UPM 2018

V soboto, 13. oktobra 2018, je v Mariboru potekalo finalno kolo Univerzitetnega programerskega maratona 2018. Zaključni dogodek je organiziral Inštitut za računalništvo, odvil pa se je v prostorih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM. Zadnje programerske bitke so se udeležile ekipe, ki so dosegle najboljše rezultate na prvih treh kolih. Zbralo se je tako 16 ekip oziroma 46 tekmovalcev.

Udeleženci so imeli na voljo pet ur časa za reševanje devetih nalog (ogledate si jih lahko na sodniškem sistemu), izpostaviti pa gre, da so bile nekatere zelo zahtevne. Zmagovalna ekipa je rešila kar 7 nalog, drugouvrščena je rešila 6 nalog, tretjeuvrščena pa 5 nalog. Uradne rezultate si lahko ogledate tukaj.

Najboljše tri ekipe v skupnem seštevku so bile:

 1. mesto: Final Solution (v sestavi Žan Knafelc, Tim Poštuvan in Žiga Željko)
 2. mesto: muzik.si (v sestavi Luka Avbreht, Filip Koprivec in Samo Kralj)
 3. mesto: Jam (v sestavi Aljaž Eržen, Marko Rus in Žiga Vene)

Prvaki posameznih univerz so:

 • Univerza v Ljubljani: Final Solution (Žan Knafelc, Tim Poštuvan in Žiga Željko)
 • Univerza v Mariboru: ASMx64 (Vid Keršič, Niko Uremović in Mitja Žalik)
 • Univerza na Primorskem: Migos (Arsen Matej Golubovikj, Igor Saveski in Predrag Zvezdakoski)

   

V letošnji sezoni se je tekmovanj udeležilo 178 tekmovalcev oziroma 60 ekip. UP FAMNIT so poleg omenjenih prvakov zastopali še naslednje ekipe:

 • Avokado (Tilen Jesenko, Goran Tubić, Gašper Moderc)
 • Narcos (Eda Kaja, Lisi Qarkaxhija, Arber Avdullahu)
 • python3-1 (Mirza Krbezlija, Đorđe Mitrović, Isidora Rapajić)

Čestitke vsem udeležencem!

 

 

O Univerzitetnem programerskem maratonu:
Univerzitetni programerski maraton (UPM) je slovensko tekmovanje za študente v programiranju, kjer je poudarek na poznavanju algoritmov in podatkovnih struktur. Tekmovanje je ekipno in sestoji iz treh predkol in finalna. UPM poteka na vseh treh slovenskih univerzah hkrati (na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru in na Univerzi na Primorskem). Poleg tega UPM predstavlja kvalifikacije za CERC (Central Europe Regional Contest). CERC pa je sestavni del tekmovanja ACM International Collegiate Programming Contest, ki je največje, najprestižnejše in najstarejše tovrstno tekmovanje.


ponedeljek, 22. oktober 2018 Prvo predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2018/19

Vabimo vas na prvo letošnje predavanje z naslovom

»Ali sme imeti na maturi polinom kompleksno ničlo?«,

ki bo potekalo v sredo, 24. oktobra 2018, ob 18.00,
v Veliki predavalnici 1, UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Predaval bo ddr. Janez Žerovnik, UL FS in IMFM.

 

Radi se pohvalimo s tem, da je matematika zelo natančna in na logično korektnih dokazih osnovana znanost. Ob tem pa pogosto spregledamo (milo rečeno) nenatančnosti pri najbolj osnovnih konceptih. Zaradi pogoste uporabe smo se marsičesa navadili, zato se pri razmisleku, ali je neka naloga primerna, torej dovolj jasna in nedvoumna, za maturitetni izpit, presenetljivo pogosto pojavijo vprašanja, kot je tisto v naslovu. Na nekaj primerih iz srednješolske matematike bomo razmislili, kaj pravzaprav mislimo, ko zapišemo, da je »funkcija v točki naraščajoča«, da ima polinom kompleksne ničle in podobno. 

O predavatelju:
Janez Žerovnik je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani diplomiral leta 1982 in magistriral leta 1988. Doktoriral je leta 1992 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (računalništvo) in leta 1994 na Tehniški univerzi v Gradcu (Avstrija) s področja matematičnih znanosti. Večina njegovih znanstvenih del je s področja diskretne optimizacije, teorije grafov in aplikacij. Zaposlen je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Od leta 2009 je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za matematiko.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si.

Veselimo se novih popotovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

Vljudno vabljeni!


sobota, 20. oktober 2018 Zaključena 6. sredozemska konferenca o morskih želvah

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT je uspešno zaključil 6. sredozemsko konferenco o morskih želvah, ki je v sodelovanju z Inštitutom Plavi svet potekala v POreču med 16. in 19. oktobrom.

Konference, katere predsednik je bil izr. prof. dr. Bojan Lazar, se je udeležilo več kot 180 strokovnjakov in raziskovalcev iz sredozemskih in evropskih držav, ki so v okviru 5 tematskih sekcij predstavili 30 ustnih ter 88 posterskih prispevkov. Konferenca je vključevala tudi 6 praktičnih delavnic ter dve plenarni predavanji, ki sta ju izvedla vabljena predavatelja - prof. dr. Larry Crowder (Stanford University) in dr. Caterina Maria Fortuna (Italian National Institute for Environment Protection and Research).

Na konferenci smo predstavili tudi nov oddajnik za sledenje migracijam morskih želv, ki so ga razvili strokovnjaki UP FAMNIT v okviru projekta LIFE Euroturtles. Novo-razviti oddajnik omogoča pozicioniranje želv z uporabo GPS tehnologije ter prenos lokacijskih podatkov po GSM omrežju. Nova metodologija, ki ne zahteva uporabe ARGOS satelitskega sistema, bo znatno zmanjšala stroške raziskav ter naredila telemetrijo morskih želv dostopno širšemu krogu raziskovalcev.

Več o konferenci in programu lahko prebereta na spletni strani https://marine-turtles.eu/ ter FB naslovu: https://www.facebook.com/MedTurtleConf2018.

 

 


sreda, 10. oktober 2018 Vabilo na predavanje prof. dr. Larryja Crowderja (Stanford University), vodilnega svetovnega strokovnjaka na področju morskih varstvenih ved

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na predavanji

»Navigating Our Way to Solutions for Marine Conservation«
in »Dynamic Ocean Management:
A novel approach to interactions between people and oceanic pelagic organisms«

v petek, 12. oktobra 2018, ob 12.00
v Veliki predavalnici 2 (VP2) na Glagoljaški 8.

Predaval bo prof. dr. Larry Crowder z Univerze Stanford (ZDA)

Prof. dr. Larry Crowder je profesor varstvene biologije morja na Morski postaji Hopkins Univerze Stanford (ZDA) in višji znanstveni svetnik na Inštitutu Stanford Woods. Njegove raziskave vključujejo proučevanje plenilskih odnosov v morju in dinamiko morskih prehranjevalnih spletov, populacijsko modeliranje, modeliranje prehranjevalnih spletov ter vpliv ribištva na morske ekosisteme.

Vodil je številne interdisciplinarne raziskovalne projekte in je bil direktor Centra za varstvo morja Univerze Duke ter Centra Ocean Solutions Univerze Stanford. Današnje raziskave Dr. Crowderja se osredotočajo na interdisciplinarne pristope v varstvu oceanov, vključujoč problematiko naključnega ulova v kontekstu klimatskih sprememb, prostorsko ekologijo, ekosistemski pristop varstvu morja ter dinamično prostorsko planiranje in upravljanje z oceani.

Dr. Crowder bo izvedel dve predavanji z naslovom »Navigating Our Way to Solutions for Marine Conservation«
in »Dynamic Ocean Management: A novel approach to interactions between people and oceanic pelagic organisms«. Potekali bosta v Veliki predavalnici 2 (Glagoljška 8, Koper), s pričetkom ob 12.00. Po predavanju bo sledila neformalna razprava, kjer bo prof. dr. Crowder na voljo za razpravo o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti svetovnih oceanov.

Vabimo vas, da se nam pridružite!


sreda, 10. oktober 2018 Študenti s projektom dokazali, da "ljubezen zmore drugače"!

Študenti Univerze na Primorskem so v poletnih mesecih delovali v okviru projekta LUZD–Ljubezen zmore drugače. V sodelovanju z Lunino vilo, inštitutom za zaščito otrok, katere direktorica je Nina Kočar, tudi diplomantka našega programa Biopsihologije, so delovali na področju preprečevanja otroških zlorab. Problematika je še kako pereča, saj je v Sloveniji  glede na strokovne ocene zlorabljen vsak 5. otrok, kar v seštevku pomeni več kot 70.000 otrok, hkrati pa je tako preventivnih in kurativnih dejavnosti na tem področju (še vedno) malo.

V okviru projekta so študentje s pozitivnim sloganom »Ljubezen zmore drugače« spodbujali širšo javnost h globljemu razumevanju in aktivnemu reševanju problematike ter na interaktiven način poskušali ozavestiti tako javnost kot tudi starše (ki so na žalost najpogosteje storilci zlorab otrok), da kot posamezniki in družba zmoremo drugače. Aktivnosti so obsegale snovanje in izvajanje promocijskih aktivnosti medijske kampanje, vodenje kreativnih delavnic za otroke in za matere z izkušnjo nasilja varnih hišah in materinskih domovih v Ljubljani.

Ljubezen zmore drugače je eden od projektov, ki se izvajajo v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Poteka v sodelovanju z inštitutom za zaščito otrok Lunina vila (https://www.luninavila.si/). V projektu so sodelovali: Andreja Olovec, Alja Jančič, Nel Prevc Koršič, Lara Samojlenko (vse Biopsihologija UP FAMNIT), Jakob Sajovič (Uporabna psihologija UP FAMNIT), Jerica Okorn in Mikela Veren (Psihosocialna pomoč FUDS), Barbara Kokalj (Management, UP FM) ter Živa Kralj (Predšolska vzgoja, UP PEF, pod mentorstvom asist. dr. Simone Gomboc.

 


ponedeljek, 8. oktober 2018 September v znamenju obiskov in sodelovanj

Tedni pred začetkom novega študijskega leta so na UP FAMNIT minili v znamenju sodelovanja tako z že vzpostavljenimi kot tudi novimi partnerstvi. Obiski so se pričeli v začetku septembra, ko so v goste prišli partnerji mednarodnega projekta ECCUM, katerega cilj je podpreti pet univerz iz Uzbekistana in Kazahstana pri vzpostavitvi magistrskega študijskega programa matematičnega inženiringa in vzpostavitvi računalniških centrov.

Na zadnjem projektnem srečanju so se partnerji sestali ravno v Kopru, kjer so profesorji z Univerze v Santiagu de Compostela (Španija) in POLITO (Italija) izvedli usposabljanja s področja uporabne matematike. Petdnevnega programa predavanj in vaj se je udeležilo 26 profesorjev z univerz Urgench State University, UrSU (Uzbekistan), Turin Polytechnic University in Tashkent, TTPU (Uzbekistan), Bukhara Engineering – Technological Institute, BETI (Uzbekistan), A- Baitursynov Kostanay State University, KSU (Kazahstan) in International Information Technology University, IITU (Kazahstan).

 

Usposabljanje je bilo namenjeno poglobitvi znanj s posameznih področij, ki jih bodo profesorji iz centralne Azije nato predajali naprej svojim študentom. Med drugim so se spoprijeli s programi MATLAB®, COMSOL in ANSYS, ter se poglobili v parcialne diferencialne enačbe in njihove numerične rešitve ter iskanje približnih rešitev 1-dimenzionalnih eliptičnih diferencialnih enačb v inferenčni statistiki z metodo končnih elementov.

Matematični inženiring je osnova v vseh vejah inženiringa – od letalskega in elektronskega vse do strojnega in računalniškega. Zamisel za projekt pa izhaja iz želje po večjem sodelovanju med izobraževalnimi ter raziskovalnimi ustanovami in industrijo.

Srečanju v Kopru so sledile dejavnosti na Univerzi v Santiagu de Compostela, katerih so se udeležili tudi raziskovalci in zaposleni fakultete.

V dneh, ko so intenzivno potekale priprave na Orientacijske dneve UP pa se je zbrala še ena skupina mednarodnih raziskovalcev. Od 24. do 28. septembra so se namreč podiplomski študenti in raziskovalci zbrali na delavnici Software Tools for Mathematics, katere namen je bil izboljšati poznavanje računalniških orodij za potrebe raziskovanja.

Namen predavanj in posameznih delavniških aktivnostih je bil spodbuditi povezovanje različnih uveljavljenih rešitev in sodelovanje med skupnostmi znotraj tega raznolikega ekosistema programskih orodij.

Delavnica je bila uradni dogodek Software Carpentry, kot tudi uradni dogodek Sage Days. Software Carpentry že od leta 1998 promovira računalniške spretnosti, ki jih raziskovalci potrebujejo, da bi naredili več v krajšem času in z manj bolečinami. Sage Days so zborovanja ljudi, ki jih zanima orodje SageMath – od novincev pa vse do razvijalcev.


četrtek, 4. oktober 2018 Spoznavno druženje študentov in zaposlenih - Meet up party 2018/19

Študentski svet UP FAMNIT vami na tradicionalno spoznavno druženje FAMNITovih brucev, ostalih študentov in zaposlenih. Srečali se bomo v sredo, 10. oktobra 2018, ob 19:30 v Adria Bowlingu v Ankaranu. Družili in spoznavali se bomo ob bowlingu, biljardu in namiznem nogometu. Študentje bomo zelo veseli tudi naših profesorjev in ostalih zaposlenih, zato upamo, da se nam pridružite v čimvečjem številu!

Organiziran bo tudi avtobusni prevoz iz Kopra. Prvi avtobus nas bo pobral ob 19:00 na Potniškem terminalu, drugi takoj, ko se prvi vrne. Zbor vseh bo ob 19:00! PRIJAVA ZA PREVOZ JE OBVEZNA - obvezno potrdite prijavo še na mailu, ki ga prejmete po prijavi!
https://www.famnit.upr.si/sl/dogodek/spoznavno-druzenje-2018

Vstop je prost, dogodek pa je zaprt za zunanje obiskovalce.
Dogodek na FB: https://www.facebook.com/events/444917155912954/

Vaš Študentski svet UP Famnit!

**********************

Dear UP FAMNIT students and employees!

You are kindly invited to our traditional Meet up party. We will meet on 10th of October at 19:30 in Adria Bowling Ankaran. We are going to play bowling, biljard and table soccer.

We will provide also some busses that will take us there and back. For those who will need it we meet at 19:00 at Potniški terminal. Link for application will be added later. APPLICATION FOR BUS IS OBLIGATORY - you must confirm it by clicking the link you recieve to mail after filling in the form:
https://www.famnit.upr.si/sl/dogodek/spoznavno-druzenje-2018

Entrance is free, but this event is ment just for students and employees of FAMNIT.
FB event: https://www.facebook.com/events/444917155912954/

Can't wait to see you!
Your students council UP Famnit!


sreda, 3. oktober 2018 Vabilo na gostujoči predavanji dr. Andreee Nechifor (Transilvania University of Brasov, Romania)

Oddelek za matematiko UP FAMNIT

vabi na jezikoslovni predavanji

Contextualizing Foreign Language Teaching (ob 9.30, predavalnica FAMNIT-MP4)

English Language Teaching and Computer Science (ob 11.00, predavalnica FAMNIT-MP4),

ki bosta potekali v četrtek, 4. oktobra 2018.

Izvedla ju bo izvedla gostujoča predavateljica dr. Andreea Nechifor

(Transilvania University of Brasov, Romania)

 

O predavanju Contextualizing Foreign Language Teaching - The Cultural Element in Teaching a Foreign Language:

Teaching and learning a foreign language involves not only focusing on the ability to master the four language skills and the grammar structures, as well as a wide range of vocabulary, but also on cultural awareness. Culturacy, or being literate in the cultural elements of the target language, is a new skill that all the participants in this exchange should be aware of.

O predavanju English Language Teaching and Computer Science - English for Specific Purposes and Corpus Linguistics:

As students of The Faculty of Mathematics and Informatics, learning English for specific purposes is extremely important. But computer science also enables the understanding of computational linguistics and thus, the help that the use of corpus linguistics can provide in mastering specialised vocabulary in a fast and modern manner.

Predavanji bosta potekali v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!


torek, 2. oktober 2018 12. generacija brucev v prenovljenih prostorih UP FAMNIT

1. oktobra smo na UP FAMNIT sprejeli dvanajsto generacijo brucev, ki so se v študijskem letu 2018/19 prvič vpisali v dodiplomske študijske programe UP FAMNIT.

Praznično dogajanje se je pričelo na koprskem Titovem trgu, kjer so se zbrali bruci vseh fakultet Univerze na Primorskem. Tradicionalnega pozdrava bruckam in brucem ob začetku novega študijskega leta se je udeležila pisana množica mladih obrazov, ki so se po dopoldanskem programu ponovno srečali in zabavali še v večernih urah. Dobrodošlico novim obrazom naše univerze so izrekli prorektor UP izr. prof. dr. Boris Kavur, podžupan MOK Peter Bolčič, predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem Gregor Gulič in predsednik ŠOUP Jure Ciglar, začetek študijskega leta pa so skupaj naznanili vse dekanje in dekani fakultet.

Letos smo na UP FAMNIT priredili dva sprejema – v slovenščini in v angleščini, na obeh pa so študente pozdravili dekanja UP FAMNIT, prof. dr. Klavdija Kutnar, prodekanja za študijske zadeve, izr. prof. dr. Dunja Bandelj in predsednica študentskega sveta, Taja Pajmon Rak.
Posebna pozornost je bila tudi letos namenjena študentom tutorjem. Ti predstavljajo pomembno oporno točko za vse tiste, ki v času študija potrebujejo nasvet in pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav. Ob tej priložnosti so tutorji študenti prejeli certifikate za opravljeno delo v preteklem študijskem letu.

(na fotografiji: tutorji UP FAMNIT)

Za sprejem novih študentov v dveh jezikih smo se odločili zato, ker se delež tujih redno vpisanih študentov na naši fakulteti stalno povečuje. Na vseh treh stopnjah je prvič vpisanih študentov v prvi letnik programa kar 103, kar predstavlja že 45% vseh vpisanih v prve letnike. Vseh študentov na UP FAMNIT bo letos 571, iz tujine pa jih je 191. Na naših programih so trenutno študenti iz Slovenije in iz naslednjih držav: Argentina, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Hrvaška, Italija, Izrael, Kazahstan, Kolumbija, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Mehika, Nemčija, Rusija, Srbija, Španija, Šrilanka, Turčija, Uzbekistan in Združene države Amerike.

Dodatnih 15 študentov prihaja na našo fakulteto tudi v okviru različnih programov mobilnosti (Erasmus+, Erasmus Mundus).

Tuji študenti so se s fakulteto in Koprom spoznali še pred začetkom študijskega leta: zanje smo organizirali Orientacijske dneve UP, katerih se je udeležilo kar 165 študentov z vseh fakultet.

Za dodatno praznično dogajanje smo poskrbeli z odprtjem prenovljenih prostorov fakultete na Glagoljaški 8, kjer imamo odslej na voljo več predavalnic in računalniških laboratorijev za bolj kakovostno pedagoško in raziskovalno delo.

Uradne slovesnosti se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, prof. dr. Jernej Pikalo, ki je s slovesnim rezanjem traku skupaj z rektorjem Univerze na Primorskem tudi uradno odprl prenovljene prostore fakultete.


(na fotografiji: dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport RS in prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP)

Vsem želimo umirjen začetek novega življenjskega obdobja in čim več študijskih uspehov!


sobota, 29. september 2018 Potekajo orientacijski dnevi 2018

Prvi študenti že prihajajo na obalo in za tuje študente smo izvedli serijo dogodkov združene v Orientacijske dneve 2018. Na njih sodeluje 165 študentov (od tega jih je dobra tretjina iz UP FAMNIT), ki bodo prvega oktobra začeli svojo študijsko pot na Univerzi na Primorskem.

Tekom orientacijskih dni novi študenti spoznavajo okolje, delovanje univerze, njenih fakultet in drugih organizacij, predvsem Študentsko Organizacijo Univerze na Primorskem. Zvrstile so se raznovrstne predstavitve, ogledi, delavnice in druženja. V sodelovanju z upravno enoto Koper smo uredili dokumentacijo za dovoljenja za začasno prebivanje, tekom programa pa so se študenti spoznali s koordinatorji študijskih programov, raziskovalci in drugim osebjem. Sobota je bila  namenjena spoznavanju slovenščine kot uvod v tečaje, ki se pričenjajo v oktobru. Del programa je bil namenjen tudi temu, da se študenti spoznajo med seboj in s tutorji. Tako je na primer v četrtek zvečer potekala predstavitev kulinaričnih dobrot iz držav od koder prihajajo študenti. 8 avtorjev najboljših fotografij prvega dne pa je imelo priložnost na potopu spoznati tudi podvodni arheološki park v Strunjanu!

  
 
 

Orientacijski dnevi se zaključujejo v ponedeljek, ko se bo program povezal z dogodkom Pozdrav bruckam in brucem 2018, ki se z bogatim programom pričenja ob 9. uri na Titovem trgu.

Vsem želimo prijetno bivanje pri nas!


sreda, 26. september 2018 Do 27. 9. 2018 možna prijava za vpis v dodiplomski in podiplomski študij (zadnji prijavni rok)

Danes se je pričel zadnji prijavni rok za vpis v dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe UP FAMNIT v študijskem letu 2018/2019 (za slovenske državljane in državljane EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU), ki poteka do vključno jutri, četrtka 27. 9. 2018.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Prosta mesta so še v vseh dodiplomskih študijskih programih UP FAMNIT, razen na študijskem programu Biopsihologija, in na vseh podiplomskih (magistrskih in doktorskih) študijskih programih UP FAMNIT.

Prijavo je potrebno oddati preko spletnega portala eVŠ in priporočeno poslati po pošti na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 24. september 2018 Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada UP

Univerza na Primorskem vabi vse študente UP, da se prijavijo na javni poziv za pridobitev štipendije ter s tem izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem je namenjen nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev teh študentov takoj, ko zaključijo s študijem.

Rok za oddajo vlog je sreda, 10. oktobra 2018.

Javni poziv je dostopen na spletni strani Kariernega centra UP.

Vabljeni k prijavi!


petek, 21. september 2018 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2018/2019

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2018/2019, ki se prične v ponedeljek, 1. oktobra 2018 in zaključi v petek, 18. januarja 2019.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov Računalništvo in informatika – izvedba v slovenskem jeziku (1. in 2. letnik), Računalništvo in informatika – izvedba v angleškem jeziku (1. letnik), Biodiverziteta / Varstvena biologjja (1. in 2. letnik) in Biopsihologija (1., 2. in 3. letnik). SEZNAMI študentov po skupinah bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani najkasneje v soboto, 29. septembra 2018. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra;
 • SPREMEMBE URNIKA: do petka, 28. septembra 2018 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 1. oktobra 2018 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Študente 3. letnika programa Matematika v ekonomiji in financah posebej obveščamo, da bodo kontaktne ure pri predmetih Finančne vsebine v angleškem jeziku (15 SE) in Makroekonomsko modeliranje ( 15 SE) na urnik umeščene naknadno.

Študente 3. letnika programa Biopsihologija posebej obveščamo, da bodo LV pri predmetu Nevrobiologija gibalne športne aktivnosti I na urnik umeščene naknadno.

V ponedeljek, 1. oktobra 2018 bo potekal sprejem brucev in bruck. Točne informacije glede sprejema in termini sestankov brucev s koordinatorji so objavljene med obvestili na spletni strani fakultete. Za bruce se v ponedeljek, 1. oktobra 2018 predavanja in vaje po urniku ne izvajajo.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT


petek, 21. september 2018 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2018/2019

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2018/2019, ki se prične v ponedeljek, 1. oktobra 2018 in zaključi v petek, 18. januarja 2019.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • objavljeni urniki veljajo za MAGISTRSKE študijske programe. DOKTORSKI ŠTUDIJ se zaradi majhnega števila študentov izvaja s konzultacijami. Program študija študenta se oblikuje individualno, v dogovoru z mentorjem doktorskega študenta. Doktorski študenti programa Računalništvo in informatika obiskujejo PODIPLOMSKI SEMINAR, ki se izvaja skupaj za študente magistrskih in doktorskih študijskih programov (ponedeljek ob 16. uri), doktorski študenti programa Matematične znanosti pa obiskujejo RAZISKOVALNI MATEMATIČNI SEMINAR (ponedeljek ob 10. uri);
 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra;
 • SPREMEMBE URNIKA: do petka, 28. septembra 2018 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 1. oktobra 2018 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Študente programa Varstvo narave posebej obveščamo, da bo kontaktne ure za naslednje predmete na urnik umeščene naknadno:

 • Ekologija kopenskih ekosistemov – 1. letnik (5 SV),
 • Biologija in varstvo velikih vretenčarjev – 1.  in 2. letnik (5 LV),
 • Varstvena biologija morja – 2. letnik (5 LV),
 • Ekologija morja – 1. letnik (10 SV in 10 LV).

Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti:

 • Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA) in Matematične znanosti – izvedba v angleškem jeziku (PMA-EN): v ponedeljek, 1. oktobra ob 11.00 v Famnit-MP7;
 • Računalništvo in informatika (PRIN): v torek, 2. oktobra ob 17.30 v Famnit-Muzejski3;
 • Varstvo narave (PBI):  v ponedeljek, 1. oktobra ob 12.00 v predavalnici Famnit-MP6;
 • Biopsihologija (PBP): v torek, 3. oktobra ob 11. uri v Famnit-Muzejski1;
 • Matematika s finančnim inženiringom (PMF): v torek, 2. oktobra ob 15.00 v Famnit-MP2;
 • Uporabna psihologija (UPSI): v ponedeljek, 1. oktobra ob 10.00 v Famnit-VP1.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT

 


petek, 21. september 2018 MAGISTRSKI ŠTUDIJ: Začetek predavanj in sestanki s koordinatorji

Študente obveščamo, da se študijski proces za magistrski študij v študijskem letu 2018/2019 pričel v ponedeljek, 1. oktobra 2018, in sicer:

 • študenti magistrskega študija Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA) in Matematične znanosti – izvedba v angleškem jeziku (PMA-EN) pričnejo s predavanji pri predmetu Kriptografske razpršilne funkcije in veriženje blokov v ponedeljek, 1. oktobra ob 8. uri v Famnit-MP7. Sestanek s koordinatorjem bo potekal v ponedeljek, 1. oktobra ob 11.00 v Famnit-MP7;
 • študenti magistrskega študija Računalništvo in informatika (PRIN) pričnejo s predavanji pri predmetu Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva v torek, 2. oktobra ob 9. uri v Famnit-Muzejski3. Sestanek s koordinatorjem bo potekal v torek, 2. oktobra ob 17.30 v Famnit-Muzejski3;
 • študenti 1. letnika magistrskega študija Varstvo narave (PBI) pričnejo s predavanji pri predmetu Okoljska mikrobiologija v ponedeljek, 1. oktobra ob 9.00 v Famnit-MP6. Uvodni sestanek študentov s koordinatorico bo potekal v ponedeljek, 1. oktobra ob 12.00 v predavalnici Famnit-MP6;
 • študenti 1. letnika magistrskega študija Biopsihologija (PBP) pričnejo s predavanji pri predmetu Interakcija in uporabniška izkušnja v torek, 3. oktobra ob 12.00 v Famnit-MP5. Sestanek s koordinatorico bo potekal v torek, 3. oktobra ob 11. uri v Famnit-Muzejski1;
 • študenti 1. letnika magistrskega študija Matematika s finančnim inženiringom (PMF) pričnejo s predavanji pri predmetu Statistični praktikum v torek, 2. oktobra ob 9.00 v Famnit-Rlab5. Sestanek s koordinatorjem bo potekal v torek, 2. oktobra ob 15.00 v Famnit-MP2;
 • študenti 1. letnika magistrskega študija Uporabna psihologija (UPSI) pričnejo s seminarskimi vajami in seminarji pri predmetu Kadrovska psihologija v ponedeljek, 1. oktobra ob 11.30 v Famnit-MP4. Sestanek s koordinatorico bo potekal v ponedeljek, 1. oktobra ob 10.00 v Famnit-VP1.

Za dodatna pojasnila in informacije smo dosegljivi v Referatu (05/611 75 75, referat@famnit.upr.si).

Želimo vam veliko študijskih uspehov v študijskem letu 2018/2019!

Referat za študente UP FAMNIT


petek, 21. september 2018 SPREJEM BRUCK IN BRUCEV V PONEDELJEK, 1. OKTOBRA

Pozdravljeni, brucke in bruci!

Le nekaj dni nas loči od 1. oktobra, ko se bo pričelo novo študijsko leto 2018/2019.

Da bi prvo študijsko leto kar najbolje pričeli, vas bomo v ponedeljek, 1. oktobra pričakali s sledečim programom:

Sestanki s koordinatorji posameznih programov:

 • Matematika (izvedba v slovenskem jeziku) in Matematika v ekonomiji in financah: 13.00 – 13.45 v predavalnici Famnit-MP6 (Glagoljaška 8, 2. nadstropje),
 • Matematika (izvedba v angleškem jeziku): 13.45 – 14.30 v predavalnici Famnit-MP6 (Glagoljaška 8, 2. nadstropje),
 • Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku): 13.00 – 14.00 v predavalnici Famnit-VP2 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Računalništvo in informatika (izvedba v angleškem jeziku): 13.00 – 14.00 v predavalnici Famnit-VP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Varstvena biologija: 13.00 – 14.00 v predavalnici Famnit-Muzejski3 (Muzejski 7, pritličje),
 • Bioinformatika (izvedba v slovenskem jeziku): 13.00 – 13.45 v predavalnici Famnit-Muzejski1 (Muzejski 7, pritličje),
 • Bioinformatika (izvedba v angleškem jeziku): 13.45 – 14.30 v predavalnici Famnit-Muzejski1 (Muzejski 7, pritličje),
 • Biopsihologija: 13.00 – 14.00 v predavalnici Tramontana (UP FHŠ, Titov trg 5, pritličje).

Od torka, 2. oktobra dalje potekajo predavanja in vaje v skladu z urnikom (https://www.famnit.upr.si//sl/urniki). Vsa obvestila Referata, ki se nanašajo na spremembe urnika, so objavljena tukaj (https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila). Svetujemo vam, da se naročite na prejemanje obvestil po e-pošti.

Veselimo se srečanja z vami!

Učitelji in sodelavci ter študenti UP FAMNIT

 


ponedeljek, 17. september 2018 Na UP FAMNIT tudi modul Jean Monnet

Z veseljem sporočamo, da je Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo Evropske komisije (EACEA - European Commission's Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) med več kot 900 prijavami na razpis za modul Jean Monnet Module izbrala predlog programa UP FAMNIT z naslovom »European Union Economic Trends«.

Jean Monnet Module je učni program ali tečaj na področju študij Evropske unije. Cilj modulov je spodbuditi pridobivanje raziskovalnih in pedagoških izkušenj med mladimi raziskovalci, znanstveniki in strokovnjaki na področju vsebin, ki so vezane na EU, spodbujati objavo in razširjanje akademskih raziskav, ustvarjati zanimanje za EU in pospeševati uvajanje evropskega vidika predvsem v študije, ki niso povezane z EU ter podajanje prilagojenih programov o posebnih vprašanjih EU, ki so pomembna v poklicni poti diplomantov.

»European Union Economic Trends« bo tako nov izbirni predmet na UP Famnit, ki bo ponujen študentom matematičnih programov. Vsebine se bodo osredotočale na vrsto ključnih dejavnikov, ki bodo v prihodnjih letih oblikovali rast in moč EU. V zadnjem času je bila namreč odpornost EU izzvana s strani večplastnih kriz: kriza državnega dolga, upravljanje in politični pretresi ter nenazadnje migrantska / begunska kriza in Brexit. Vsi ti ključni trendi v povezavi s predstavljenimi problemi oblikujejo prihodnost EU in njeno družbeno-gospodarsko okolje.

Cilj predmeta je študentom zagotoviti pregled nad trenutnimi političnimi, gospodarskimi in regulativnimi trendi, ter nad njihovimi posledicami za gospodarstvo EU in oblikovalce politik EU. Predmet se osredotoča na tradicionalne "gonilne sile rasti", denimo monetarno/fiskalno politiko, kapitalske trge in druge, pa tudi na bolj alternativne vrste rasti: socialno podjetništvo, "moteče tehnologije", fiskalno združevanje, bančna unija, kriptovalute itd.

Nosilka in koordinatorica programa je doc. dr. Ana Grdović Gnip (UP FAMNIT), k izvedbi kakovostnega programa v obdobju treh let, pa bodo pripomogli tudi drugi predavatelji in raziskovalci iz različnih evropskih institucij.


nedelja, 16. september 2018 Pri založbi Cambridge University Press izšla nova izdaja učbenika, katerega soavtor je prof. dr. Vladimir Batagelj

Pri prestižni založbi Cambridge University Press bo v kratkem izšla 3. izdaja odmevne knjige »Exploratory Social Network Analysis with Pajek«, katere soavtor je tudi raziskovalec Univerze na Primorskem in IMFM, slovenski matematik prof. dr. Vladimir Batagelj.

Temeljito predelana in razširjena tretja izdaja izjemno uspešnega učbenika iz leta 2005 je izšla v zbirki Structural Analysis in the Social Sciences in prinaša posodobljeno gradivo za raziskovanje družbenih omrežij s programom Pajek.

Glavni strukturni koncepti in njihove aplikacije v družbenih raziskavah so tokrat predstavljeni v obliki vaj. Glede na to, da je programsko orodje Pajek na voljo skupaj z nabori podatkov, se lahko bralci naučijo analize omrežij preko študije primerov. Bralci bodo pridobljeno znanje, veščine in orodja za analizo družbenih omrežij lahko uporabili tudi na drugih področjih znanosti.

Cambridge University Press je najstarejša založba na svetu. Nastala je leta 1534 v okviru Univerze v Cambridgeu in je danes tudi druga največja mednarodna založba, takoj za Oxford University Press. Od ustanovitve stremi k dopolnjevanju poslanstva univerze preko širjenja znanja in podpiranja izobraževanja, učenja in raziskovanja na najvišji mednarodni ravni odličnosti.


petek, 14. september 2018 Do 19. 9. 2018 možna prijava za vpis v podiplomski študij (drugi prijavni rok)

Danes se je pričel drugi prijavni rok za vpis v magistrske in doktorske študijske programe UP FAMNIT v študijskem letu 2018/2019 (za slovenske državljane in tujce iz EU), ki poteka do vključno srede, 19. 9. 2018.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Prosta mesta so še v vseh podiplomskih (magistrskih in doktorskih) študijskih programih UP FAMNIT.

Prijavo je potrebno oddati preko spletnega portala eVŠ in priporočeno poslati po pošti na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).
 


četrtek, 13. september 2018 Študenti UP v pomoč obolelim za Alzheimerjevo boleznijo

Študenti Univerze na Primorskem so tudi v poletnih mesecih nadaljevali z delom v okviru projekta nePOZAB– Pomoč obolelim za Alzheimerjevo Boleznijo. V sodelovanju z društvom Spominčica–Slovensko združenje za pomoč pri demenci so namreč v različnih centrih in domovih predvsem na Primorskem, Štajerskem in Notranjskem za obolele, njihove svojce, osebje v domovih in širšo javnost priredili vrsto delavnic in predavanj.

Študentke Biopsihologije Klara Lelja, Maja Čeček in Laura Albreht tako opisujejo dragoceno izkušnjo: »V sklopu delavnic predstavljamo Alzheimerjevo bolezen in podamo znanja in tehnike, s katerimi lahko ublažimo njene simptome ali preventivno vplivamo na njen razvoj. Delavnice zajemajo številna področja (krepitev spomina, fototerapija, sedeča joga, likovne delavnice in kuhanje zdrave, črevesni mikrobioti prijazne hrane), z njimi pa želimo pospešiti procese kognicije in motorike ter izboljšati kakovost življenja posameznikov.« Študenti so v ta namen izdelali tudi druga aktualna in zanimiva gradiva, s katerimi promovirajo zdrav in aktiven življenjski slog. »Zasnovali in izdelali smo knjižico z vajami za spomin, knjižico z zdravimi recepti, oblikovali smo tudi posterje in druga informativna gradiva

Omenjeni izdelki so za vse dostopni na spletni strani http://nepozab.famnit.upr.si.

 

»Kot področje zanimanja sva izbrali fizično aktivnost,« razlagata Maja Čeček in Klara Lelja. »pripravili sva delavnice sedeče joge in dihanja, ki so bile prilagojene za starejše in dementne posameznike. Kontaktirali sva domove starejših občanov na Primorskem in se dogovorili za termine izvajanja delavnic. Pred prvo delavnico naj je skrbelo, ali bova delavnico kakovostno izvedli, vendar sva med izvajanjem ta strah izgubili, saj je delo potekalo sproščeno in brez težav. Presenečeni sva bili nad pozitivnim odzivom starostnikov, prav tako pa naju je presenetila njihova zagnanost in motiviranost za sodelovanje. Po mesecu dni izvajanja delavnic sva veseli, da sva vključeni v projekt, saj na tak način pomagava obolelim, ozaveščava javnost o problematiki Alzheimerjeve bolezni ter hkrati nadgrajujeva svoje sposobnosti in znanja.«

V okviru projekta bodo študenti posneli tudi kratek film na temo Alzheimerjeve bolezni. Na 10. konferenci o demenci ASK 2018 pa se bodo dotaknili etičnih dilem na področju Alzheimerjeve bolezni.

NePOZAB je eden od projektov, ki se izvajajo v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Poteka v sodelovanju z društvom Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slovensko združenje za pomoč pri demenci. V projektu so sodelovali: Laura Albreht (Biopsihologija UP FAMNIT in Biotehnologija UL BF), Tomaž Babić (Kognitivna znanost UL PEF), Tamara Arh, Eva Benda, Maja Čeček, Klada Lelja, Samanta Knapič, Nika Kuplenk, Larisa Lara Pohorec (vse Biopsihologija UP FAMNIT) Dimitri Bocciai in Lina Habjanič (oba Dietetika UP FVZ), Samanta Knapič (Biopsihologija UP FAMNIT in VIST Fotografija), pod mentorstvom prof. dr. Gorazda Drevenška in prof. dr. Ernesta Ženka. Dogodki v okviru projekta potekajo.


sreda, 12. september 2018 UP FAMNIT zaposli dva sodelavca v IKT službi

UP FAMNIT zaposli dva sodelavca v IKT službi.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.
Delovni mesti se razpisujeta za dolgotrajno sodelovanje s fakulteto.
Pričetek dela po dogovoru.
Za več informacij pišite na: lara.gorela@upr.si.

J017932 VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/2

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba
 •  aktivno znanje enega svetovnega jezika.

 Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost timskega dela,
 • znanja za delo z računalnikom,
 • komunikativnost in odgovornost.

 Druga zaželena znanja:

 • znanje za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema,
 • dobro poznavanje LINUX imeniškega okolja (LDAP, SAMBA, RADIUS, KERBEROS, NFS),
 • dobro poznavanje računalniške strojne opreme (nabava, popravila),dobro poznavanje Microsoft  orodij (Office, Windows),
 • izkušnje na IKT področju dela (praviloma 5 let).

 Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • vodenje IKT službe na fakulteti,
 • skrb za operativnost in delovanje računalniško-komunikacijskega sistema,
 • svetovanje pri nabavi in nabava računalniške opreme za pedagoško in raziskovalno dejavnost na fakulteti,
 • skrb za strežniško infrastrukturo,
 • pomoč pri uporabi IKT tehnologij strokovnim službam, pedagoškim sodelavcem in raziskovalcem.

 

J017104 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III)

 Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma magistrska izobrazba s področja računalništva oziroma informacijskih tehnologij oziroma sorodnega področja,
 • znanje angleškega jezika,
 • znanje za delo z računalnikom,
 • izkušnje na IKT področju dela (praviloma 3 leta).

 Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost timskega dela,
 • samostojnost,
 • komunikativnost.

 Druga zaželena znanja:

 • znanje za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema, dobro poznavanje LINUX imeniškega okolja (LDAP, SAMBA, RADIUS, KERBEROS, NFS),
 • dobro poznavanje računalniške strojne opreme (nabava, popravila),dobro poznavanje Microsoft orodij (Office, Windows).

 Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • skrb za operativnost in delovanje računalniško-komunikacijskega sistema,
 • svetovanje pri nabavi in nabava računalniške opreme za pedagoško in raziskovalno dejavnost,
 • skrb za strežniško infrastrukturo,
 • pomoč pri uporabi IKT tehnologij strokovnim službam, pedagoškim sodelavcem in raziskovalcem.

Vsi zainteresirani naj prošnjo z dokazili pošljejo na elektronski naslov: lara.gorela@upr.si.

 


torek, 4. september 2018 Uspešna izvedba tabora Matematika je kul

Prejšnji teden je na UP FAMNIT potekal tradicionalni, letos že 8. poletni tabor »Matematika je kul«. Podobno kot lani je bil tudi tokrat namenjen srednješolcem oziroma osnovnošolcem, ki bodo v kratkem prestopili prag srednje šole, istočasno pa sta potekali izvedbi v slovenščini in v angleščini. Letošnja mednarodna udeležba je bila še bolj pisana.

Petdnevnega izobraževalnega, raziskovalnega in konec koncev tudi družabnega dogajanja med 26. in 31. avgustom 2018 se je tako udeležilo 21 mladih: 7 jih je bilo iz Slovenije, ostali pa so k nam prišli iz Makedonije (6), Francije (2), Slovaške (2), Poljske (2), Madžarske (1) in Srbije (1). Program je bil kot vsako leto raznolik, teme pa nove, saj se tabora nekateri udeležujejo že več let zapored in na njem iščejo vsakič novo znanje.

Na predavanjih so dijaki spoznali delovanje človeških možganov z matematičnega vidika, ukvarjali so se s teorijo kombinatornih iger, optimizacijo in načrtovanjem prevozov v sistemu GoOpti in problem konsenza. Ob raziskovalno-projektnem delu po skupinah so nato odkrivali še praktični svet financ in kriptovalut ter matematike v biologiji. Na delavnicah pa so s pomočjo osvojenega novega znanja pripravili nekaj izdelkov, ki so jih zadnji dan tudi predstavili staršem.

 

Akos s Slovaške je bil prvič v Sloveniji. Čez mesec dni ga čaka začetek študija v Budimpešti, še prej pa si je zaželel preživeti nekaj dni ob morju in v družbi matematikov: »Zelo mi je všeč Koper, predavanja in delavnice so zelo kakovostne, najbolj pa me zanimata optimizacija in teorija iger.« Za Nino iz Pariza pa je bil to drugi tovrstni tabor v letošnjem poletju. Svojo prihodnost vidi v inženirstvu in vesoljski tehnologiji, na taboru pa sta ji bili najbolj zanimivi teorija iger in kriptovalute. »Matematika mi je všeč, ker je natančna,« je prepričana mlada navdušenka nad matematiko in dodaja, da je k uspehu tabora zagotovo pripomoglo tudi prijateljsko vzdušje na fakulteti.

Jan iz Slovenije pa je bil na taboru že četrtič. »Program poznam, teme so vsako leto podobne, vendar vsakič nove, drugačne in seveda zanimive.« S pomočjo matematike se je izučil, da lahko velike probleme razdelimo na majhne in to na zelo eleganten način. »Všeč mi je aplikativnost teorije iger in teorije grafov, na primer pri optimizaciji sistema Go Opty.« Dodaja, da je bil na taboru čas dobro porazdeljen in da sebe v prihodnje vidi v tujini, kjer bi rad študiral na področju.

Na taboru pa je bil Luka iz Gornje Radgone prvič. »Na tabor me je opozoril učitelj matematike in zadovoljen sem, da sem se ga udeležil. Družba je bila zelo dobra, všeč mi je, da smo se lahko pogovarjali tudi v angleščini, predvsem pa da smo se matematičnih tem lotili nekoliko drugače. Takšne vsebine bi lahko imeli tudi v šoli!«

Podrobnosti o programu lahko preberete na tej povezavi.

Na taboru so aktivno sodelovali tudi študenti matematičnih programov UP FAMNIT – dijake so spremljali kot asistenti v predavalnici, bili pa so tudi z njimi v popoldanskih in večernih urah. Med njimi je bila tudi Barbara Vesel, študentka magistrskega programa Matematične znanosti, ki se je za študij matematike pri nas odločila ravno po zaslugi pozitivne izkušnje na taboru. »Tu sem se pred leti dokončno odločila za študij matematike. Matematika je res kul, ker je logična in nas spremlja na vsakem koraku. Uporabljamo jo nezavedno čisto vsak dan.« Đorđe Mitrović, študent 1. letnika Matematike, pa ima za sabo veliko matematičnih taborov in delavnic. Zanj je matematika od nekdaj izziv: »Vse ima smisel, vse se prepleta in logično povezuje,« pravi in udeležence tabora opisuje s samimi presežki: »Ves čas spraševali in si želeli še več. Strašno so radovedni in zanima jih čisto vse!«

 

OGLEJ SI FOTOGALERIJO

Osnovni namen in cilj tabora je popularizacija matematike ter prikaz njene uporabe z zanimivimi primeri iz prakse. UP FAMNIT želi z organizacijo tabora mladim predstaviti matematiko kot zabavno, zanimivo in predvsem uporabno. Uspeh tabora pa potrjuje tudi dejstvo, da se nekateri udeleženci k nam vračajo že nekaj let!

 


ponedeljek, 3. september 2018 Študenti UP FAMNIT aktivni pri trajnostnem upravljanju kraškega roba

V drugi polovici avgusta so se študentje UP FAMNIT udeležili raziskovalnega tabora, ki se je odvil v okviru čezmejnega projekta LIKE – Živeti na Kraškem robu. Skupina 17 udeležencev, med katerimi so bili tudi študenti drugih slovenskih fakultet, se je podala na raziskovanje severne Čičarije, ki danes predstavlja območje največje naravne vrednosti v celotni severni Istri.

Opremljeni z metuljnicami, vodnimi mrežami, herbariji in zankami za lovljenje kuščaric so spoznavali rastline, metulje, kačje pastirje, plazilce in dvoživke, ki živijo na čezmejnem območju kraškega roba, ki se razteza čez celotno čezmejno območje Čičarije med Slovenijo in Hrvaško. Izhodišče tabora je bila vas Vodice, prebivali pa so v Znanstveno-izobraževalni center Speleo hiša.

 

»Zaradi velikega demografskega upada se v zadnjih desetletjih na tem območju narava močno spreminja.« razlaga vodja projekta na UP FAMNIT, asist. dr. Peter Glasnović. »Opuščanje tradicionalne rabe pašnikov in travnikov ima namreč za posledico močno zaraščanje, kar seveda vpliva na rastlinstvo in živalstvo. Odsotnost človekovega vpliva torej negativno vpliva na biodiverziteto tega prostora. Istočasno pa imamo tudi primere vse močnejšega pritiska na habitate, ki so do nedavnega veljali za varne pred človekom. Takšen primer so apnenčaste stene, ki so danes zelo priljubljene med plezalci.«

Ravno zmanjšanje pritiska intenzivnih rekreativnih dejavnosti na izredno biotsko pestrost kraškega roba je eden od ciljev čezmejnega projekta. Pri celovitem upravljanju območja želijo skupaj s partnerji uskladiti priljubljene dejavnosti z ukrepi varstva narave, saj so današnje naravne, kulturne in estetske vrednote sad dolgotrajnega prepleta človeškega delovanja in naravnih danosti.

Študenti UP FAMNIT redno sodelujejo pri projektnih aktivnostih projekta LIKE. »V začetku poletja so sodelovali pri postavitvi trajnih površin, na katerih bomo lahko natančno spremljali številčnost in populacijsko strukturo raznolistne mačine na Kraškem robu glede na različne načine upravljanja z njenimi habitati,« je še povedal dr. Glasnović.

 

Kraška travišča predstavljajo v merilu EU eno vrstno najbolj bogatih življenjskih okolij in so zato tudi s stališča varstva narave izjemno pomembna. Ker jih ustvarja in vzdržuje človek, predstavljajo tudi pomembno kulturno dediščino. Opuščanje košnje in paše imata za posledico zaraščanje, kar povzroča fragmentacijo travnikov, krajina pa se postopoma spreminja v gozdno. Izguba življenjskega prostora pomeni resno grožnjo obstoju številnih travniških vrst, med katerimi je tudi raznolistna mačina (Serratula lycopifolia), cvetnica, ki jo vsled redkosti in ogroženosti v Evropi varuje Habitatna direktiva EU.

Projekt financira Program sodelovanja Interreg V–A Slovenija-Hrvaška in bo trajal do leta 2020. Več o njem lahko preberete na tej povezavi, aktivnosti pa lahko sproti spremljate na Facebook strani Like - Living on the Karst Edge.


četrtek, 30. avgust 2018 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije Marka Grguroviča

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Kombinatorična optimizacija in grafi: učinkovitost nekaterih algoritmov v teoriji in praksi (Optimization and Graphs: efficiency of some algorithms in theory and practice) študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika Marka Grguroviča.

Predstavitev bo potekala v petek, 31. 8. 2018 ob 9.00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1.

Vljudno vabljeni!


petek, 24. avgust 2018 Nastja Cepak nova doktorica znanosti

V petek, 24. avgusta 2018, je mlada raziskovalka Nastja Cepak uspešno zaključila doktorski študij Matematičnih znanosti. Pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Ademirja Hujdurovića je pripravila in zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom On bent functions lying outside the completed Maiorana-McFarland class and permutations via translators.

Iskrene čestitke novi doktorici znanosti in želimo ji uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!torek, 21. avgust 2018 Drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za slovenske državljane in državljane EU: 22.8. - 29.8.2018

V sredo, 22. 8. 2018 se pričenja 2. prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za slovenske državljane in državljane EU, ki bo potekal do srede, 29. 8. 2018.

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo so dostopni tukaj:
https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-18-19#heading1

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 20. avgust 2018 Preizkusno predavanje dr. Iztok Šušteršič

Dr. Iztok Šušteršič bo imel v torek, 28. 8. 2018 ob 14:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Grajeno okolje«.

Predavanje z naslovom »Timber constructions - experience of the past, challenges of the future« bo potekalo v predavalnici FAMNIT-Muzejski3, Muzejski trg 7, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 20. avgust 2018 Zagovor doktorske disertacije študentke Nastje Cepak

Nastja Cepak, študentka doktorskega študentka doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom On bent functions lying outside the completed Maiorana-McFarland class and permutations via translators, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Ademirja Hujdurovića.

Zagovor bo potekal v petek, 24. avgusta 2018 ob 11. uri v Veliki predavalnici  na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper (1. nadstropje).

Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled od jutri, 21.8.2018, dalje v knjižnici UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 13. avgust 2018 Tretji prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slov. brez slov. državljanstva in tujce izven EU: 13.8. - 14.9.2018

Danes, 13. 8. 2018 se pričenja 3. prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU, ki bo potekal do petka, 14. 9. 2018.

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo so dostopni tukaj:
https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-18-19

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


torek, 7. avgust 2018 Agronomi in genetiki UP FAMNIT z dosežkom ob bok velikim raziskovalnim skupinam

Raziskovalna dejavnost naših zaposlenih v poletnih mesecih nikakor ne miruje, kvečjemu nasprotno – to je čas intenzivnega nadaljevanja in zaključevanja odprtih projektov. Na UP FAMNIT je tako skupina agronomov in genetikov v laboratoriju kot prva na svetu uspešno posekvencirala genom laškega smilja (Helichrysum italicum).

»Za našo majhno raziskovalno skupino je to izjemen dosežek in ključen korak za nadaljnje delo,« je ponosna vodja skupine in predstojnica Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT, izr. prof. dr. Dunja Bandelj. Skupaj z mladimi sodelavci doc. dr. Matjažem Hladnikom, asist. dr. Alenko Baruca Arbeiter in mlado raziskovalko Teo Knap so se s smiljem začeli intenzivno ukvarjati pred dobrim letom in pol, ko so se lotili razmnoževanja sadilnega materiala. Julija je v raziskovalnem laboratoriju sledila priprava DNA smilja in izvedba sekvenciranja na visoko zmogljivi opremi.


Foto: Raziskovalci Oddelka za aplikativno naravoslovje - od leve: asist. dr. Alenka Baruca Arbeiter, doc. dr. Matjaž Hladnik, asist. Tea Knap, izr. prof. dr. Dunja Bandelj.

Smilj je dragocena rastlina, značilna za sredozemsko vegetacijo, ki v zadnjih letih prehaja v kmetijstvo zaradi dragocenih biološko aktivnih sestavin, ki se uporabljajo predvsem v farmacevtske in kozmetične namene (znani so na primer izdelki francoskih velikanov L'Occitane in L’Oréal). Na Slovenskem so smilj botaniki popisali že pred več kot 150 leti, rastišča v naravi pa so danes redkejša.

»Za ta projekt smo se odločili, ker je uporabnost podatkov dednega zapisa zelo široka. Potrebujemo jih na primer za sledenje sadilnega materiala v drevesnicah, za preverjanje identičnosti sadik oziroma semen – tako da ne pride do zamenjav z okrasnimi smilji in drugimi podobnimi vrstami, in za ugotavljanje varstvenega statusa populacij v Sredozemlju. Smilj je namreč ponekod že ogrožen – pretirano izkoriščanje in žetve v naravi so že problem na Hrvaškem, kjer so zato prepovedali puljenje ali trganje rastlin v naravnih rastiščih ter celo uvedli vaške straže. V Črni gori pa so ponekod zaradi puljenja popolnoma uničili naravna rastišča.« še pove dr. Bandelj.

 
Smilj

Z dosežkom se odpirajo številne raziskovalne možnosti in v ta namen so v sodelovanju z Agrario z.o.o. na Purissimi vzpostavili nasad z različnimi populacijami smilja iz Korzike, Cresa in sadik vzgojenih iz certificiranega semena s Hrvaške. Najprej bodo proučili raznolikost različnih populacij v izenačenih rastnih pogojih in ugotavljali, katere populacije v slovenski Istri dajo največ aktivno bioloških spojin. V svetu se namreč že pojavljajo prvi izsledki o učinkovanju ekstraktov na škodljive bakterije, glive, rakave celice ter drugi ugodni učinki na zdravje. Aplikativnost raziskave je tako lahko zelo velika: uporabo smilja bodo namreč proučili na področju prehrane in zdravstva, istočasno pa se bodo zvrstile še aktivnosti na področju genetike, analitike in drugih kliničnih študij.

Odslej bo ključ raziskovalnega dela interdisciplinarnost. Dr. Bandelj še dodaja: »Sodelujemo tudi z dolgoletnim sodelavcem izr. prof. dr. Jernejem Jakšetom iz Biotehniške fakultete, Oddelka za agronomijo UL. V sodelovanju z UP FVZ pa celostno in zelo aplikativno raziskujemo potencial sredozemskih rastlin in njihovih posameznih učinkovin v povezavi z zdravjem. Tudi sodelovanje z gospodarstvom je in bo pomembno – naj ne pozabimo na dragoceno pomoč našega diplomanta Alena Pohlena iz Vrtnarije Moretini, ki nam je pomagal pri razmnoževanju prvih sadik.«

Naslednji korak bo obdelava obsežnih podatkov sekvenc s pomočjo bioinformatike, hitro razvijajočega se področja in razvoj markerjev DNK. Korist raziskave si poleg svetovne raziskovalne skupnosti aromatičnih rastlin obetajo tudi študentje naravoslovnih programov UP FAMNIT, ki bodo lahko sodelovali pri projektu.


ponedeljek, 30. julij 2018 Tradicionalno uspešni na tekmovanju v Bolgariji

Od 22. do 28. julija se je v bolgarskem Blagoevgradu zvrstilo 25. mednarodno matematično tekmovanje IMC (International Mathematics Competition for University Students 2018), katerega se Famnitovi študenti že tradicionalno udeležujejo.

Barve fakultete in Univerze na Primorskem so letos zastopali: Đorđe Mitrović, Daniil Baldouski in Arbër Avdulahu. Domov so se vrnili z dvema bronastima kolajnama (Avdullahu – 28 točk, Baldouski 23 – točk), medtem ko je Mitrović prejel častno pohvalo tekmovanja.

Rezultate, probleme in njihove rešitve bodo kmalu objavljene na spletni strani tekmovanja.

Iskrene čestitke za še en uspeh naših mladih matematikov!


sreda, 18. julij 2018 Na Rogli uspešno izpeljali 8. mednarodno doktorsko šolo iz diskretne matematike

Prvi teden julija je na Rogli potekala 8. Mednarodna doktorska šola iz diskretne matematike, ki jo skupaj organizirata UP FAMNIT in UP IAM.

Na tradicionalno znanstveno srečanje matematikov so se tudi letos prijavili udeleženci z vsega sveta. Glavna predavatelja šole sta bila Colva Roney-Dougal (University of St. Andrews, Združeno kraljestvo) in Gabriel Verret (The University of Auckland, Nova Zelandija), ostali vabljeni predavatelji pa so bili Francesco Belardo (University of Naples Federico II, Italija), Shaofei Du (Capital Normal University, Kitajska), Wilfried Imrich (Montanuniversität Leoben, Avstrija), Arnold Neumaier (University of Vienna, Avstrija), Sanja Rukavina (Univerza na Reki, Hrvaška), Primož Šparl (Univerza v Ljubljani) in Paul Terwilliger (University of Wisconsin–Madison, ZDA).

Udeleženci, med katerimi so bili tako univerzitetni profesorji in raziskovalci kot študenti, so se v idiličnem scenariju Pohorja od 1. do 7. julija udeleževali tako večdnevnih kot tudi posameznih predavanj in vsak je imel tudi možnost spregovoriti o svojem raziskovalnem delu.


Na fotografiji: udeleženci poletne doktorske šole.

Med 55 udeleženci iz 17 držav je bilo tudi letos veliko takih, ki so se poletne šole udeležili že večkrat. »Trudimo se, da se udeleženci počutijo čim boljše. Sproščeno vzdušje je otipljivo v predavalnicah in tudi v različnih družabnih in športnih aktivnostih, katerih cilj je ta, da poglobimo poznanstva.« razloži doc. dr. Ademir Hujdurović, član tako znanstvenega kot organizacijskega odbora, ki si prizadeva za visoko kakovost poletne šole. »Predavatelje skrbno izbiramo, zato so dovolj zanimiva tudi za študente. V teh letih smo gostili predavatelje od vsepovsod, z njimi imamo vzpostavljene stike in mnogi se vračajo na UP FAMNIT – bodisi na obisk bodisi v predavalnico. Na Roglo oziroma v Slovenijo se radi vrnejo čisto vsi. Novi študenti oziroma raziskovalci pa nas sami poiščejo, navadno potem, ko jih navduši kdo od udeležencev… «

Da je renome šole in njenih udeležencev že svetovne razsežnosti je potrdila tudi glavna predavateljica prof. dr. Colva Roney-Dougal z University of S. Andrews: »Ko so me povabili, sem najprej preverila, kdo se je šole udeležil v prejšnjih letih. Zelo sem bila presenečena nad imeni uglednih znanstvenikov, ki so tu predavali, in tudi nad kakovostjo predavanj. Rekla sem si: sem pa nujno moram!«

Tovrstna znanstvena srečanja so zelo pomembna tako za stroko kot za same udeležence, nadaljuje prof. dr. Colva Roney-Dougal:»Gre za pomembne trenutke, ko se sprožijo pogovori in debate znotraj matematične skupnosti ter med študenti in raziskovalci s celega sveta. Utrjujejo se stara poznanstva in nastanejo novi stiki, ki so zelo pomembni za nadaljnja sodelovanja.«

(na fotografiji: prof. dr. Colva Roney-Dougal)

Kot rečeno so udeleženci šole tako raziskovalci kot doktorski študenti, kar predstavlja pomemben trenutek povezovanja med mladimi in bolj izkušenimi matematiki. »Letos je bilo študentov polovica udeležencev. Veliko je tudi takih, ki so še na začetku svoje akademske kariere in zato spodbujamo mlajše, da brez strahu vzpostavijo stike s svojimi starejšimi kolegi.« še dodaja dr. Hujdurović.

V ta namen so se letos študenti prvič potegovali za nagrado za najboljšo predstavitev, katere avtor je bil José Antonio Montero Aguilar z univerze National Autonomous University of Mexico (naslov: Chiral extensions of regular toroids.)

Več o poletni šoli, predavateljih in njihovih posegih lahko preberete tukaj.


torek, 17. julij 2018 Podaljšanje roka oddaje prijav: Mladi raziskovalec s področja kriptografije v letu 2018 (MR+)

Univerza na Primorskem podaljšuje rok za oddajo prijav na razpisu za izbor kandidata za mladega raziskovalca s področja kriptografije, ki se bo usposabljal na UP Inštitutu Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti. Študentov mentor bo prof. dr. Enes Pasalic, ki sodi med vodilne znanstvenike na področju kriptografije simetričnih ključev. Štiriletno doktorsko izobraževanje se bo pričelo v študijskem letu 2018/19.

Novi rok za oddajo prijav je 9. 8. 2018.

Celotno besedilo Javnega razpisa z navodili ter obrazci za prijavo so dostopni na spletni strani UP IAM.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij in bodo izbrani na tem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2018/19 UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

 


ponedeljek, 16. julij 2018 Drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik podiplomskega študija za Slov. brez slov. državljanstva in tujce izven EU: 16.7. - 31.8.2018

Danes, 16. 7. 2018 se pričenja 2. prijavni rok za vpis v 1. letnik podiplomskega študija za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU, ki bo potekal do petka, 31.8. 2018.

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo so dostopni tukaj:
https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-18-19#heading2.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


sreda, 4. julij 2018 Uspešen zaključek Mednarodne šole morskih varstvenih znanosti (isMCS)

V soboto, 30.6., se je uspešno zaključila Mednarodna šola morskih varstvenih znanosti (International School of Marine Conservation Science), ki so jo organizirali Univerza na Primorskem (UP FAMNIT, Oddelek za biodiverziteto), Oregon State University (OSU) iz ZDA in Blue World Institute s Hrvaške pod okriljem mednarodnega Društva za varstveno biologijo (Society for Conservation Biology).

V letošnji izvedbi mednarodne šole je sodelovalo 20 podiplomskih študentov iz 11 držav (Hrvaška, Estonija, Finska, Nemčija, Madžarska, Indija, Indonezija, Črna Gora, Španija, Švedska in Združene države Amerike).

10-dnevni program je zaobjel tako predavanja kot tudi terensko delo v zavarovanih območjih Strunjan, Sečovlje in Miramar pri Trstu, laboratorijsko delo ter računalniško obdelavo prostorskih podatkov. Zaključni del mednarodne študijsko-raziskovalne izkušnje je potekal na Hrvaškem, in sicer v Pulju in na Lošinju, kjer so študenti dodobra spoznali pomen akvarijev za varstvo in rehabilitacijo morskih želv, delovanje nevladne organizacije Institut Plavi Svet, ki je aktiven na področju preučevanja in ohranjanja velikih morskih vretenčarjev ter izobraževanja različnih ciljnih skupin.
Za konec so študenti predstavili tudi svoje projektne naloge, s katerimi so zasluženo prejeli certifikate o uspešno opravljeni šoli.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za vložen trud in jim želimo veliko uspehov pri spreminjanju sveta z novo pridobljenim znanjem!

O poletni šoli in njenih vsebinah je občirno poročala Primorska kronika (od 3:37 dalje), več fotografij pa je objavljenih v fotoalbumu.

 

 

 


torek, 3. julij 2018 Nov raziskovalni uspeh UP IAM in UP FAMNIT

Raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT so ponovno zabeležili pomemben uspeh: pridobili so pet novih temeljnih raziskovalnih projektov na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Znotraj novih projektov bosta raziskovalni skupini UP IAM in UP FAMNIT opravljali raziskovalno delo na področju matematike, računsko intenzivne metode in aplikacije ter psihiatrije. Pri štirih je vodja projekta UP IAM, UP FAMNIT pa je vodja pri enem in sodelujoča organizacija pri dveh. V raziskovalnih dejavnostih bodo v manjši meri sodelovale tudi druge slovenske raziskovalne ustanove.

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

Vodje omenjenih projektov so: prof. dr. Dragan Marušič, prof. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Tomaž Pisanski in prof. dr. Diego De Leo, Dsc.

Izpostaviti gre še en dosežek: prof. dr. Klavdija Kutnar je z uspešno prijavo postala prva ženska, ki je pridobila temeljni projekt na področju matematike.

Rezultati razpisa so objavljeni na tej povezavi.

Našim raziskovalcem čestitamo in jim želimo uspešno delo!

 

Več o projektih:

Naslov: Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup
Področje: matematika
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Dragan Marušič

Cilj projekta je narediti nove korake k popolni rešitvi policirkulantne domneve s posebnim poudarkom na rešljivih tranzitivnih grupah. Ob tem bo z uporabo polregularnih avtomorfizmov ponujen prispevek k drugim aktivnim temam raziskovanja na področju algebraične teorije grafov, kot so problem hamiltonskosti, problem obstoja lihih avtomorfizmov, strukturne lastnosti različnih družin grafov z določeno stopnjo simetrije (npr. ločno tranzitivni grafi, Cayleyevi grafi, pol-ločno tranzitivni grafi, (kvazi) m-Cayleyevi grafi, …).

Naslov: Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih
Področje: matematika
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Klavdija Kutnar

V projektu bo problem obstoja hamiltonskih poti in ciklov v povezanih točkovno tranzitivnih grafih (TTG) poimenovan HPC problem. Ta problem je bil oziroma je eden izmed glavnih katalizatorjev razvoja algebraične teorije grafov, ki je ena od najhitreje rastočih raziskovalnih področij v diskretni matematiki.
Kubični TTG imajo osrednji položaj v trenutnih raziskavah tega problema, in sicer zaradi očitnega razloga: pomanjkanje povezav intuitivno otežuje iskanje poti ali ciklov, kar podpira dejstvo, da so vsi znani TTG brez hamiltonskih ciklov kubični. Cilj projekta je narediti pomemben prispevek v smeri popolne rešitve HPC problema, s posebnim poudarkom na Cayleyevih grafih.

Naslov: Razvoj novih računskih orodij na PDB ravni za odkrivanje zdravil
Področje: računsko intenzivne metode in aplikacije
Vodilna raziskovalna organizacija: UP FAMNIT
Vodja: prof. dr. Dušanka Janežič

Cilj raziskovalnega projekta je razvoj novih metodoloških in računskih rešitev, ki se izvajajo kot prosto dostopni spletni strežnik za napovedovanje odziva na zdravila z napovedovanjem vezavnih mest in njihovih ligandov ter napovedovanje učinkov variant zaporedja na afiniteto vezave za molekule za zdravila. Medtem ko je bilo predstavljenih več metod za upoštevanje fleksibilnosti proteinov, se je MD pri vseh atomih doslej uporabljal le za specifične beljakovine, ki so v interesu, in je premalo učinkovit za uporabo v celotni podatkovni zbirki PDB. Dostop do dolge časovne lestvice z MD se ne more uresničiti z zgolj povečanjem računskih virov. Namesto tega je treba voditi metodološke izboljšave. Razvoj metod na tem področju je izredno zahteven, saj je ta raziskava na prečni poti bioinformatike, matematičnih algoritmov, biokemije in statističnih ansamblov. Razvili bomo nov pristop za sistematizacijo učinkov različnih zaporednih variant genov, ki kodirajo ciljne beljakovine znanih aktivnih snovi in bo še posebej koristen v okviru natančne medicine.

Naslov: Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov
Področje: računsko intenzivne metode in aplikacije
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Tomaž Pisanski

Projekt bo razvil in uporabljal nabor močnih, novih metod diskretne matematike in teoretičnega računalništva v povezavi s teorijo grup, diskretno geometrijo in algebraično topologijo v naskoku na številne pomembne odprte probleme. Med pomembnejšimi problemi sta razvoj teorije grafov delovanj in nadaljnji napredki pri tehnikah krovnih grafov. Graf delovanj je končna množica praporjev, opremljenih z zbirko permutacij R1; ... ;Rm in zbirko involucij r1; ... ; rn na množici praporjev. Takšno strukturo lahko vizualiziramo kot barvni graf na povezavah, katerega vozlišča so praporji in kjer involucija ri porodi barvni razred neusmerjenih povezav, ki povezujejo pare vozlišč, ki jih zamenja ri, medtem ko permutacija Rj porodi barvni razred usmerjenih povezav, ki kažejo od praporja do svoje Rj-slike. Posplošeni grafi delovanj posplošujejo številne pomembne matematične koncepte, kot so Cayleyjevi barvni grafi grup, monodromne grupe zemljevidov in hiper-zemljevidov na ploskvah, permutacijsko-involucijski opis orientabilnih zemljevidov na ploskvah, abstraktni politopi in manipleksi.

Naslov: Novi pristopi k prepoznavi in preprečevanju samomorilnega vedenja in drugih dejavnikov tveganja na področju duševnega zdravja mladostnikov
Področje: psihiatrija
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Diego De Leo

V projektu se bomo osredotočili na mladostnike, kot ranljivo skupino za razvoj samomorilnega vedenja. Naš namen je, s pomočjo prepoznavanja in aplikacije naučinkovitejših strategij in intervencij, izboljšati duševno zdravje mladostnikov ter preprečevanje samomorilnega vedenja. V projektu bomo zajeli tudi strokovnjake na področju duševnega zdravja, sodelovali bomo s šolskimi svetovalnimi delavci, kliničnimi psihologi in pedopsihiatri. Prav tako bomo v raziskavo vključili šole in psihiatrične institucije kot sisteme, saj bodo strategije in smernice za soočanje s kriznimi primeri usmerjenje na šolski sistem ter dalje na klinično obravnavo ogroženih mladostnikov.
Raziskovalni načrt nam bo pomagal razumeti specifike obravnave mladostnikov na različnih ravneh (od prepoznave ogroženih mladostnikov s pomočjo presejalnih pristopov na šolah, do ocenjevanja tveganja in obravnave s strani svetovalnih delavcev, psihologov, do kliničnega dela pedopsihiatrov). Zbrani podatki bodo omogočili preverjanje teoretičnih konstruktov raziskovane tematike, kar bo imelo velik pomen za razvoj suicidološke znanosti na tem področju.


ponedeljek, 2. julij 2018 Uradne ure knjižnice TeMeNa v juliju in avgustu 2018

Uporabnike obveščamo, da bo knjižnica TeMeNa od 9. julija do 16. avgusta 2018 odprta ob ponedeljkihsredah in petkih od 13:00 do 15:00.

Izposoja in vračilo gradiva bosta v tem času omogočena tudi izven navedenih uradnih ur, in sicer:

 • izposoja gradiva: po predhodnem dogovoru vsak delavnik med 8:00 in 15:00. Datum in uro obiska vsaj dan prej napovejte na e-naslov temena@upr.si;
 • vračilo gradiva: v Referatu za študente UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper) v času uradnih ur Referata, in sicer od 9. 7. 2018 do 10. 8. 2018:
  - ponedeljek in sreda: 9:00 – 11:00,
  - torek in četrtek: 13:00 – 15:00
 • in od 13. 8. 2018:
 • - od ponedeljka do petka od 8h do 11h
  - torek in četrtek tudi popoldne od 13.30 do 15.30.

Hvala za razumevanje.


četrtek, 28. junij 2018 Ana Zalokar nova doktorica znanosti

V četrtek, 28. junija 2018, je naša asistentka Ana Zalokar uspešno zaključila doktorski študij Matematičnih znanosti. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Mihaela Permana je pripravila in uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Optimalno upravljanje s tveganji pri naložbenih zavarovanjih z garancijami.

Iskrene čestitke novi doktorici znanosti in želimo ji uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


četrtek, 28. junij 2018 Univerza na Primorskem uspešno stičišče mednarodnih tokov

V okviru projekta GOST UP smo na naši univerzi gostili 65 tujih profesorjev, od teh je bilo kar 34 gostov na UP FAMNIT

Univerza na Primorskem je uspešno zaključila še en projekt izmed takih, ki spodbujajo njeno internacionalizacijo. V dveh študijskih letih je univerzo obiskalo 65 uglednih tujih profesorjev, raziskovalcev in gostov iz prakse, tretjina jih je prišla iz najboljših svetovnih univerz, na njihovih predavanjih pa je sodelovalo preko 2.000 študentov.

Z junijem se zaključuje projekt GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem, ki  sta ga sofinancirali Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. V študijskih letih 2016/17 in 2017/18 smo gostili 65 profesorjev, raziskovalcev in podjetnikov.

Projekt v številkah:

 • 65 gostov
 • 1/3 gostov prihaja iz najboljših svetovnih univerz, uvrščenih na Šanghajsko lestvico
 • 20 držav (12 gostov iz Združenega kraljestva, 10 iz ZDA, po 8 iz Hrvaške in Srbije, 6 iz Italije, 4 iz Češke, po 2 iz Belgije, Poljske, Španije in po 1 iz Bosne in Hercegovine, Finske, Francije, Irana, Izraela, Madžarske, Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Portugalske in Turčije)
 • Preko 2.000 študentov je sodelovalo na predavanjih gostov
 • Sodelovale so vse fakultete univerze (UP FAMNIT: 34, UP FVZ: 8, UP FTŠ Turistica: 8, UP FM: 6, UP FHŠ: 5, UP PEF: 5)
 • Finančna realizacija: 249.857 EUR


Na fotografijah: gostujoči predavatelji na UP FAMNIT.

Univerza na Primorskem sicer uspešno pridobiva projekte, ki povečujejo njeno mednarodno vpetost. Letno nas tako v okviru različnih shem (bilateralni projekti, Erasmus+, drugi projekti) obišče preko 200 gostov, projekt GOST UP pa je pripomogel predvsem k dvigu kakovosti mobilnosti. Načrtno smo namreč projekt izkoristili predvsem za financiranje gostovanj oseb, ki so svetovno priznane na svojih raziskovalnih področjih. Tako smo, na primer, gostili Matthewa Turka, ustanovitelja Vision Technology Group pri Microsoftu, sedaj pa vodjo oddelka za računalništvo na University of California, Santa Barbara, Petra Chanthanakoneja, dobitnika številnih mednarodnih nagrad za režijo in produkcijo kratkih animiranih 3D filmov,  Aarona Quigleya, direktorja SACHI na St Andrews University, in mnoge raziskovalce, ki so v samem svetovnem vrhu. S tem pa imajo največjo korist ravno študenti, saj so v stiku z ljudmi, ki oblikujejo svetovne raziskovalne trende.

Več o gostih si lahko preberete na spletni podstrani projekta.

Projekt je sprožil učinke tudi na drugih področjih. Tako smo začeli s postopkom akreditacije skupnega študijskega programa med Univerzo na Primorskem in University of St Andrews, poglobili raziskovalna sodelovanja na različnih področjih, posodobili učne načrte in gradiva, vrstile pa so se tudi skupne prijave projektov za pridobivanje sofinanciranja iz drugih virov (predvsem Obzorje 2020, strukturni skladi, bilateralni projekti).

Štirje gosti so se po zaključenih gostovanjih odločili, da se za stalno preselijo v Koper skupaj s svojimi družinami, saj se pri nas dobro počutijo.

Republiki Sloveniji, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Evropski Uniji se lepo zahvaljujemo za podporo in pomoč pri naših prizadevanjih!

 

Projekt GOST UP– Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskemsofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

https://www.upr.si/sl/resources/images/mednarodno/gost-up/logo-eu-ess-in-mizs.jpg:resizebox?550x88.75

Več o skladih EU v Republiki Sloveniji si lahko preberete na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si


torek, 26. junij 2018 Javni razpis za mladega raziskovalca s področja kriptografije v letu 2018 (MR+) – podaljšanje roka oddaje prijav (16. 7. 2018 do 14:00)

Univerza na Primorskem podaljšuje rok za oddajo prijav na razpisu za izbor kandidata za mladega raziskovalca s področja kriptografije, ki se bo usposabljal na UP Inštitutu Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti.

Študentov mentor bo prof. dr. Enes Pasalic, ki sodi med vodilne znanstvenike na področju kriptografije simetričnih ključev. Štiriletno doktorsko izobraževanje se bo pričelo v študijskem letu 2018/19.

Novi rok za oddajo prijav je 16. 7. 2018 do 14.00 ure.

Celotno besedilo Javnega razpisa z navodili ter obrazci za prijavo so dostopni na spletni strani UP IAM:

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij in bodo izbrani na tem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2018/19 UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.


petek, 22. junij 2018 Začela se je mednarodna šola morskih varstvenih znanosti (isMCS)

Včeraj se je pričela mednarodna šola morskih varstvenih znanosti (international school of Marine Conservation Science), ki jo organizirajo Univerza na Primorskem (UP FAMNIT, Oddelek za biodiverziteto), Oregon State University (OSU) iz ZDA in Blue World Institute iz Hrvaške pod okriljem mednarodnega Društva za varstveno biologijo (Society for conservation biology).

V letošnji izvedbi mednarodne šole sodeluje 20 podiplomskih študentov iz 11 držav (Hrvaška, Estonija, Finska, Nemčija, Madžarska, Indija, Indonezija, Črna Gora, Španija, Švedska in Združene države Amerike).

Program so s pozdravnimi nagovori otvorili organizatorji (izr. prof. Bojan Lazar (UP FAMNIT), Prof. dr. Selina Heppell (OSU) in izr. prof. dr. Scott Heppell (OSU)), dekanja UP FAMNIT, prof. dr. Klavdija Kutnar in vodja oddelka za biodiverziteto, izr. prof. dr. Elena Bužan, za tem pa so študenti že prisluhnili prvim predavanjem.

  

Tekom naslednjih 10 dni jih čaka natrpan program. Preko predavanj, gostujočih večernih predavanj, terenskega dela, laboratorijskega dela in računalniške obdelave prostorskih podatkov bodo študenti dodobra spoznali številne biološke, pravne in družbene vidike varovanja morskih ekosistemov. Prvi teden bodo vsi skupaj preživeli v Kopru in okolici, zadnje tri dni pa bo poletna šola potekala na Hrvaškem. Več o dogodku si lahko preberete tu: http://ismcs.famnit.upr.si/en

Vse udeležence toplo pozdravljamo in jim želimo prijetno bivanje in uspešno delo!


sreda, 20. junij 2018 Zagovor doktorske disertacije študentke Ane Zalokar

Ana Zalokar, študentka doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Optimalno upravljanje s tveganji pri naložbenih zavarovanjih z garancijami, pod mentorstvom izr. prof. dr. Mihaela Permana.

Zagovor bo potekal v četrtek, 28. junija 2018 ob 10. uri v Mali predavalnici 1 na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper (1. nadstropje).

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.


sreda, 13. junij 2018 Javni razpis za mladega raziskovalca s področja matematike v letu 2018

Univerza na Primorskem objavlja razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce v letu 2018, v okviru katerega je predviden izbor tudi mladega raziskovalca s področja matematike.

Mladi raziskovalec s področja matematike se bo usposabljal na Univerzi na Primorskem, na članici UP Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) za pridobitev doktorata znanosti pod mentorstvom izr. prof. dr. Istvana Kovacsa.

Kandidati lahko vloge oddajo do vključno ponedeljka, 16. julija 2018 do 14.00 ure.

Javni razpis in navodila za prijavo ter dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij in bodo izbrani na tem razpisu (za mladega raziskovalca s področja matematike), se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2018/19 UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.


ponedeljek, 11. junij 2018 8. slavnostna podelitev diplom

V petek, 8. junija, je v Gledališču Koper potekala 8. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT. Novi diplomanti – teh je bilo letos kar 111 – bodo obogatili lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstvenimi biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri matematike, varstva narave, inženirji računalništva in informatike, magistri biopsihologije in,  prvič letos, tudi magistri psihologije in magistri finančne matematike.

(Fotografije: Pavel Fičur)                                                                            (>>> fotogalerija)

Prisotne sta nagovorila prorektor Univerze na Primorskem izr. prof. dr. Boris Kavur in prodekanja UP FAMNIT izr. prof. dr. Dunja Bandelj.

Svoja razmišljanja o študiju na fakulteti in drugih študijskih izkušnjah sta z navzočimi delila tudi dva študenta: Andreja Grobiša, diplomantka dodiplomskega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo in Dean Lipovac, prvi diplomant magistrskega programa Uporabna psihologija.

Poleg diplomantov so bili pozornosti deležni tudi nova doktorja znanosti, ki sta zaključila študij na UP FAMNIT, ter študenti UP FAMNIT, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se posebej izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

Z glasbenim programom sta prisotne navdušila Polona Furlan in Evgen Štefančič.

V nadaljevanju objavljamo seznam diplomantov, doktorandov in prejemnikov pohval:

Prejemniki pohval za študijske/raziskovalne dosežke so bili:

 • Matteo Benussi, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Dijana Džamastagić, dodiplomski študijski program Biopsihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
 • Ines Gorkič, dodiplomski študijski program Biodiverziteta (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Anej Marušič, magistrski študijski program Računalništvo in informatika (predlagatelj: Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT),
 • Nevena Mitrović, doktorski študijski program Matematične znanosti (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
 • Jakob Sajovic, magistrski študijski program Biopsihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
 • Roman Solodukhin, magistrski študijski program Matematične znanosti (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),

Prejemnika pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

 • Eva Koderman, dodiplomski študijski program Biopsihologija,
 • Goran Tubić, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika,

Diplomantom, doktorandom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.

Več fotografij s slavnostne podelitve diplom 2018 je dostopnih TUKAJ.

 


petek, 8. junij 2018 Vida Groznik nova doktorica znanosti

V sredo, 6. 6. 2018, je naša asistentka Vida Groznik uspešno zaključila doktorski študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
Pod mentorstvom akad. prof. dr. Ivana Bratka je pripravila in uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Metode umetne inteligence za modeliranje mehanizmov tremorjev.

Iskrene čestitke novi doktorici znanosti in želimo ji uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!

 


sobota, 2. junij 2018 Matematiki z vseh vetrov gostje na UP

V petek se je v organizaciji Slovenskega društva za diskretno in uporabno matematiko – SDAMSzaključila odmevna mednarodna konferenca z naslovom Graphs, groups, and more. Na petdnevnem znanstvenem srečanju na področju algebraične teorije grafov je več kot sto matematikov z vseh celin prisostvovalo 50 prispevkom udeležencev. 

Tovrstna znanstvena srečanja so bistvenega pomena za izvajanje in razvoj raziskovalne dejavnosti, saj se na njih raziskovalci različnih institucij seznanijo z mednarodnimi izzivi, novostmi in delom kolegov z vsega sveta. Za Univerzo na Primorskem pomeni gostovanje konference še eno potrditev njene mednarodne vpetosti. Spomnimo, da ravno v Kopru deluje ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju algebraične teorije grafov v svetovnem merilu.

V svetu matematike je navada, da se tako pomembne konference posvetijo okrogli obletnici priznanega znanstvenika. Tokratni poklon je bil 65-letnici dr. Dragana Marušila in 80-letnici ameriškega matematika dr. Briana Alspacha, ki sta svetovni znani imeni na področju teorije grafov. 

Na konferenci je bila prvič podeljena tudi nagrada Petre Šparl za najboljši znanstveni članek v znanstveni reviji Ars Mathematica Contemporanea (AMC)oziroma The Art of Discrete and Applied Mathematics (ADAM). Omenjeno nagrado, ki jo bo SDAMS v prihodnje podelil vsaki dve leti mladi matematičarki, je prejela Monika Pilśniak (AGH University Poland), ki je ob tej priložnosti na konferenci predstavila svoje raziskovalne rezultate s prispevkom z naslovom Graphs with Small Distinguishing Index.


(Na fotografijah: nagrajenka Monika Pilśniak in udeleženci konference)

Konec maja pa je na UP potekalo še eno pomembno srečanje matematikov: UP Fakulteta za turistične študije je namreč gostila mednarodno znanstveno delavnico z naslovom Non-commutative structures 2018: A workshop in honor of Jonathan Leech.

V zadnjih letih zanimanje za nekomutativne generalizacije mrež in z njimi povezanimi strukturami močno narašča in za to ima velike zasluge ravno ameriški matematik dr. Jonathan Leech, ki je s svojimi posegi oblikoval program delavnice, katere se je udeležilo 40 udeležencev iz 10 držav. Delavnico je obogatela tudi okrogla miza o enakopravni zastopanosti spolov v znanosti z naslovom "Gender Issues and European Women in Mathematics''.

 


petek, 1. junij 2018 Javni razpis za mladega raziskovalca s področja kriptografije v letu 2018 (MR+)

Univerza na Primorskem objavlja razpis za izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal na UP Inštitutu Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti.

Raziskovalno področje bo kriptografija, študentov mentor pa prof. dr. Enes Pasalic, ki sodi med vodilne znanstvenike na področju kriptografije simetričnih ključev.

Štiriletno doktorsko izobraževanje se bo pričelo v študijskem letu 2018/19.

Kandidati morajo vloge oddati do vključno petka, 22. junija 2018 do 14.00 ure.

Celotno besedilo Javnega razpisa z navodili ter obrazci za prijavo so dostopni na spletni strani UP IAM

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij in bodo izbrani na tem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2018/19 UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.


petek, 1. junij 2018 Vabilo na predavanje: "Trgi skozi teorijo iger" (dr. Jernej Čopič)

Oddelek za matematiko UP FAMNIT
vabi na poljudno predavanje z naslovom

Trgi skozi teorijo iger,

ki bo v sredo, 6. junija 2018,
ob 19.30 v Veliki predavalnici UP FAMNIT.
Predaval bo gostujoči profesor dr. Jernej Čopič.

 

Ko je govora o ekonomskih trgih, ali bolj zaupate mični plavolaski ali šarmantnemu hipsterju? Jernej Čopič, ki ni ne eno ne drugo, vam bo pomagal spregledati skozi debele leče teorije iger in trnova pota praktičnih izkušenj.

Dr. Jernej Čopič je leta 1997 diplomiral iz uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani. Leta 2000 je magistriral iz ekonomije na Universitat Autònoma de Barcelona, leta 2006 pa je doktoriral iz družbenih ved na California Institute of Technology - Caltech. Trenutno je docent na Oddelku za ekonomijo na francoski Aix-Marseille Université in gostujoči raziskovalec na CERGE-EI v Pragi. V tekočem študijskem letu gostuje tudi na UP FAMNIT. 

Vljudno vabljeni!


četrtek, 31. maj 2018 Na veččutnih delavnicah več kot 1.000 otrok

UP FAMNIT in Društvo varstvenih biologov BIODIVA sta uspešno izvedla projekt Obogatitev programa Šola v naravi v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega Križa Slovenije na Debelem Rtiču (MZL RKS) z veččutnimi delavnicami, na katerih je doselovalo 10 študentov iz naravoslovnih in pedagoških študijskih smeri s treh fakultet (UP FAMNIT, UP PEF in UL BF) pod mentorstvom izr. prof. Bojana Lazarja in izr. prof. Dunje Bandelj ter strokovne sodelavke Damijane Rašl, mag. varstva narave, pri koordinaciji aktivnosti pa je pomagal tudi asist. Matic Jančič.

Namen projekta je bila obogatitev programa Šola v naravi z naravoslovnimi delavnicami, saj tenutni program obsega večinoma le športno-rekreativne dejavnosti. MZL RKS Debeli rtič se nahaja v neposredni bližini naravnega spomenika, obdan je z morsko obalo, v bližini pa so tudi številni vinogradi, travniki in sadovnjaki, ki so odlična učilnica na prostem za spoznavanje naravoslovnih vsebin. Osnovnošolski in predšolski otroci so se tako spoznali z bogato morsko in kopensko biodiverziteto Debelega rtiča, hkrati pa so se poučili o problematiki odpadkov v okolju in kako lahko sami poskrbimo za zmanjšanje le-teh.
Delavnice so namreč zasnovane na konceptu uporabe vseh čutil za spoznavanje in učenje vsebin.

Študentje so za predšolske in šolske otroke pripravili vrsto poučnih delavnic na tematiko morja, kopnega in problematike odpadkov:

 • S teto biologinjo raziskujemo organizme morske obale: Raziskovanje morske obale in morskih organizmov, spoznavanje plime in oseke, spoznavanje delfinov in vranjeka.
 • Želvice hitijo v morje: Spoznavanje otrok z življenjskim ciklom morske želve, kaj jih ogroža, kakšno nevarnost jim predstavlja plastika na obali in v morju in spoznavanje njihovih plenilcev.
 • Čutne škatle: Predstavitev nekaterih značilnih elementov obale s spodbujanjem uporabe čutnega zaznavanja.
 • Škratki ločujejo; Ločujemo s twisterjem: Z igro so se otroci naučili o naraščanju količine odpadkov in možnih rešitvah za zmanjšanje le teh. Otroci so s pomočjo igre spoznali različne vrste odpadkov in se jih naučijo reciklirati.
 • Prehranjevalni ristanc: Z igro ristanca so se otroci naučili pojem prehranjevalne verige in prehranjevalnega spleta. S pomočjo igre so se naučili s čim se prehranjujejo vranjek, lisica in divja svinja.
 • Mi, zeliščarji: Prepoznavanje značilnih zelišč in dišavnic s pomočjo vonja.
 • Botanična škatla presenečenja: Prepoznavanje značilnih rastlinskih vrst Sredozemlja.
 • Sem to jaz-iskanje parov delfinov: Spoznavanje delfinov, predstavitev footoidentifikacije delfinov in drugih živali in pomen le te za raziskovanje in varovanje delfinov.
 • Ugani koga lovim in pred kom bežim: Spoznavanje otrok s prehranjevalnim spletom.
 • Recikliraj in izdelaj – ustvarjalna delavnica: Izdelovanje različnih izdelkov iz odpadnega materiala.

Izvedenih je bilo več kot  50 delavnic na katerih je prisostvovalo več kot 1000 otrok iz 23 različnih šol in vrtcev po Sloveniji.

 

Projekt je bil financiran v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


ponedeljek, 28. maj 2018 Drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slov. brez slov. državljanstva in tujce izven EU: 28.5. - 20.7.2018

Danes, 28. 5. 2018 se pričenja 2. prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija v 2018/19 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU, ki bo potekal do petka, 20. 7. 2018.

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo so dostopni tukaj:
https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-18-19

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 28. maj 2018 Katja Kalan nova doktorica znanosti

V petek, 25. 5. 2018, je naša mlada raziskovalka Katja Kalan uspešno zaključila doktorski študij na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru​. ​Pod mentorstvom doc. dr. Vladimirja Ivovića in somentorstvom izr. prof. dr. Elene Bužan je pripravila in uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Potencial širjenja tigrastega komarja, Aedes albopictus (Diptera: Culicidae), invazivne vrste v Sloveniji.

Iskrene čestitke novi doktorici znanosti in želimo ji uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


petek, 25. maj 2018 Uveljavitev "Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov v EU"

Obveščamo vas, da je z današnjim dnem, 25.5.2018, pričela veljati Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov v EU (General Data Protection Regulation – GDPR).

Skladno z omenjeno Uredbo je Univerza na Primorskem določila pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi na Primorskem.

Več informacij o varovanju osebnih podatkov na Univerzi na Primorskem lahko preberete na tem e-naslovu: https://www.upr.si/sl/univerza/varovanje-osebnih-podatkov.


ponedeljek, 21. maj 2018 Vabilo na seminar "Introduction to Quantum Computing" (Sugata Gangopadhyay - Indian Institute of Technology Roorke, India)

Oddelek za matematiko UP FAMNIT
vabi na seminar z naslovom

Introduction to Quantum Computing,
ki ga bo izvajal izr. prof. dr. Sugata Gangopadhyay,
iz
Indian Institute of Technology Roorke, Indija.

 

Seminar bo potekal v angleškem jeziku v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper) v naslednjih terminih:

 • sreda, 23. maja, od 10.00 do 14.00 in
 • torek, 29. maja, od 10.30 do 14.30.

Kratek povzetek:
Quantum Computers are built on the principles of Quantum Mechanics. It has been proved that many difficult problems can be solved by quantum computers. We intend to introduce quantum computing and discuss some quantum algorithms. We also intend to explore the connections between Boolean functions and quantum computing. 

The topics to be discussed are as follows: 

- Introduction to Quantum Mechanics and Quantum Information. Quantum States, Operators and Measurements. 
- BB84: A quantum key exchange protocol. 
- Quantum Entanglement. Quantum Teleportation. 
- Quantum Circuits: Single qubit gates, multiple qubit gates, design of quantum circuits. 
- Quantum Algorithms: Deutsch's algorithm, Deutsch's-Jozsa algorithm. 
- Grover search and Its Geometric interpretation. 
- Implementing quantum algorithms on IBM's quantum computer IBM-Q. 
- Boolean functions and quantum computing.


ponedeljek, 21. maj 2018 Vabilo na predavanji iz toksikologije (dr. Horst Kerdorf in dr. Uwe Kierdorf)

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT
vabi na predavanji:

» From bats to kangaroos - Research topics and approaches in wildlife toxicology - Expousure monitoring« in

  »From bats to kangaroos - Research topics and approaches in wildlife toxicology - Effect monitoring«.

Predavala bosta prof. dr. Horst Kierdorf in prof. dr. Uwe Kierdorf (Univerza Hildesheim, Nemčija).

Predavanji bosta v četrtek, 24. 5. 2018, ob 11.00, 
v Famnit-MP1(Glagoljaška 8).

 

O predavateljih:

Prof. dr. Horst Kierdorf je profesor biologije in predstojnik Oddelka za biologijo na Univerzi Hildesheim (Nemčija), kjer tudi predava in raziskuje. Doktorat znanosti s področja zoologije je uspešno zagovarjal na Univerzi v Kölnu. Njegova področja raziskovanja vključujejo biologijo divjih živali, bioarheologijo, paleoekologijo in raziskovanje rogovja. Raziskovalno se ukvarja tudi z raziskavami biologije trdih tkiv pri sesalcih. Od 1982 je član nemškega mamološkega združenja ter od 2001 je urednik priznane znanstvene publikacije European Journal of wildlife research.

Prof. dr. Uwe Kierdorf je profesor biologije na Univerzi Hildesheim, kjer tudi predava in raziskuje. Doktorat znanosti s področja zoologije je uspešno zagovarjal na Univerzi v Kölnu. Njegova področja raziskovanja vključujejo ekotoksikologijo in biomonitoring divjih živali, osteologijo in odontologijo sesalcev, bioarheologijo  in paleoekologijo, raziskovanje rogovja ter ekologijo netopirjev in teorijo evolucije.

 

Predavanje bo potekalo pod okriljem mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

https://www.famnit.upr.si/sl/resources/images/novice/starbios-eu.jpg:resizebox?892x160


ponedeljek, 21. maj 2018 Slovesna podelitev nagrad Mednarodnega matematičnega tekmovanja UP 2018

V petek, 18. maja, je v Prištini na Kosovu potekala slovesnost ob podelitvi priznanj udeležencem Mednarodnega matematičnega tekmovanja UP 2018. Tekmovanje so organizirali in izpeljali profesorji in študenti UP FAMNIT, ob podpori občin Priština in Peja.

Dogodka, ki se je odvil na Direktoratu za izobraževanje Občine Priština, so se udeležili predstavniki lokalnih oblasti ter seveda dijaki različnih srednjih šol, ki so se 16. aprila udeležili tekmovanja (več na tej povezavi).

Prisotne je nagovoril rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, ki je poudaril pomen visoko izobraženega kadra za mlado državo. Ta mora poskrbeti zato, da ponudi mladim možnost študija v tujini, nato pa mora iste mlade privabiti nazaj in jim zagotoviti možnost oblikovanja razvoja države. Svoj poseg je sklenil z mislijo: »Že en sam kader, ki se ne vrne, je za majhno in mlado državo prevelika izguba.«
Prof. dr. Klavdija Kutnar je nato izpostavila mednarodno vpetost UP FAMNIT, kamor prihajajo študenti iz čedalje več držav. Podobne misli o pomenu mednarodnih priložnosti sta delila tudi namestnik župana občine Priština Selim Pacolli in Jonuz Salihaj, direktor Oddelka za izobraževanje Občine Priština.

 

 
Na fotografijah: prof. dr. Dragan Marušič, prof. dr. Klavdija Kutnar, Jonuz Salihaj (direktor Oddelka za izobraževanje Občine Priština) in namestnik župana občine Priština Selim Pacolli.

Osrednji del dogodka je bila podelitev certifikatov o sodelovanju in podelitev prve nagrade najboljšemu udeležencu. Med 19 tekmovalci je bil najboljši Besfort Shala, ki je prejel štipendijo za študij na Univerzi na Primorskem.

Namestnik župana je rektorju UP izročil še priznanje za odlično sodelovanje z Občino Priština, študenta UP FAMNIT Eda Kaja in Lisi Qarkaxhija pa sta za vložen trud pri organizaciji tekmovanja prejela zahvalo občine.

 

Čestitke vsem udeležencem in seveda prejemniku štipendije!


ponedeljek, 21. maj 2018 Vabilo na predavanje dr. Mateja Černigoja, univ. dipl. psih. "Anatomija prepira"

Društvo študentov Biopsihologije
vabi na naslednji homeorestični dogodek,

ki bo v sredo, 23. maja, ob 19.00
v študijski sobi v Galebu (Kettejeva 1) v Kopru.

V mesecu maju nadaljujemo s temo kritičnega izražanja na konstruktiven način in pri tem nam bo pomagal doktor socialne psihologije Matej ČERNIGOJ, univ. dipl. psih.

Njegovo predavanje nosi naslov Anatomija prepira. Prikazal nam bo, kako nam težnja po skupni resničnosti, ki je toliko močnejša, kolikor pomembnejši nam je odnos, preprečuje pristnost v odnosu in v končni fazi vodi točno do svojega nasprotja: razpada skupne resničnosti. Na podlagi tega bo tudi podal razmišljanje o konstruktivnih možnostih izhoda iz tega paradoksa.

Vabljeni!


petek, 18. maj 2018 Vabilo na Famnitov biološki večer: »Lastništvo eksotičnih živali v luči biodiverzite«

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Lastništvo eksotičnih živali v luči biodiverzite«, ki bo
v torek, 22. 5. 2018, ob 17.00,
v Mali predavalnici 2 (MP2) na Glagoljaški 8.

Predavala bo Nika Leben, mag biol., ustanoviteljica in predsednica
Društva ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo.

 

O predavanju:
Društvo ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo že dvanajst let združuje lastnike eksotičnih živali. Dvakrat letno prireja razstave eksotičnih živali v Ljubljani, izobražuje in osvešča o odgovornem lastništvu. Na predavanju bo predstavljeno delovanje društva, tema pa bo obravnavala tudi pasti lastništva eksotičnih živali, kot so morebiten izpust v naravo, problematika invazivnih vrst in vpliv na biodiverziteto. Na predavanju bo predstavljen  tudi Vivarij Bioexo, ki ga društvo odpira v neposredni bližini fakultete in možnost  sodelovanja s študenti.

O predavateljici:
Ustanoviteljica in predsednica Društva ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo Nika Leben je magistra biologije. Po 15 letih dela na Biotehniški fakulteti se je leta 2011 odločila za samostojno podjetniško pot. S svojim delom širi pozitiven odnos do eksotičnih živali ter izobražuje in osvešča o odgovornem lastništvu ter vplivu na okolje. Sodeluje pri različnih projektih iz področja vzgoje eksotičnih živali, med katerimi je tudi odprtje Vivarija.

 

Predavanje bo potekalo pod okriljem mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

https://www.famnit.upr.si/sl/resources/images/novice/starbios-eu.jpg:resizebox?892x160


četrtek, 17. maj 2018 Delavnica znanstvenega pisanja z dr. Heidi Christine Hauffe

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

delavnico znanstvenega pisanja,
ki jo bo vodila dr. Heidi Christine Hauffe.

Delavnica bo potekala med 4. 6. in 6. 6. 2018 na UP FAMNIT.

 

O delavnici:
Zanimivo tridnevno delavnico znanstvenega pisanja bo vodila dr. Heidi Christine Hauffe, diplomantka profesorja Richarda Dawkinsa, prvega predstojnika katedre Charlesa Simonyija za javno razumevanje znanosti na Univerzi v Oxfordu (Združeno kraljestvo).
Delavnica bo sestavljena iz dveh delov. V prvem bodo v obliki predavanj predstavljena splošna navodila in smernice dobrega znanstvenega pisanja, nato bo potekala interaktivna delavnica priprave dobre predstavitve raziskovalnega dela. V drugem delu pa bodo sledili individualni treningi znanstvenega pisanja s predavateljico, na katerih se bodo udeleženci izpopolnili v pisanju na primerih lastnih raziskovalnih del.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

Zaradi omejenega števila mest, je udeležba možna samo ob predhodni prijavi na: sandra.potusek@famnit.upr.si do 26. 5. 2018.

O predavateljici:
Dr. Heidi Christina Hauffe je priznana strokovnjakinja s področja evolucijske biologije. Diplomo iz zoologije in antropologije je opravila pri priznanem profesorju dr. Richardu Dawkinsu. Trenutno je zaposlena na Fondazione Edmund Mach, kjer se raziskovalno ukvarja s področji izgube biodiverzitete, prenosa virusov preko glodavcev ter varstveno genetiko alpskih vrst.
Veliko let je bila mentorica dodiplomskim in podiplomskim študentom na področju znanstvenega pisanja. Objavila je preko 70 ISI objav ter lektorirala preko 100 znanstvenih člankov, povzetkov, poročil in knjig.

 

Srečanje bo potekalo pod okriljem mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

https://www.famnit.upr.si/sl/resources/images/novice/starbios-eu.jpg:resizebox?892x160

 


četrtek, 17. maj 2018 Naši študentki Nika Tomažič in Monika Kršić zmagali na mednarodnem natečaju inovacij s področja agroživilstva

Konzorcij “Open Innovation in Agrifood Programme” je lani, v sodelovanju z UIP - Univerzitetnim inkubatorjem Primorske, objavil javni poziv za zbiranje nacionalnih predlogov idejnih projektov v okviru natečaja “2017 International Call for Solutions” za iskanje inovacij s področja agroživilstva. Natečaj je bil namenjen podjetnikom, nevladnim organizacijam, zadrugam in nasploh gospodarskim subjektom, ki bi lahko s svojimi proizvodi, storitvami, poslovnimi modeli ali tehnologijami prispevali k promociji ekonomske, okoljske in socialne trajnosti v agroživilskem sektorju.

Med 87-imi idejami iz vsega sveta so se med super finaliste uvrstile tri primorske skupine, najboljšo idejo pa sta predstavili študentki UP FAMNIT Nika Tomažič (Biodiverziteta) in Monika Kršić (Sredozemsko kmetijstvo), in sicer za bio-razgradljivi lonček Gronček (Cupgrape). Idejo sta razvijali na delavnicah UIP.

Pri razvijanju ideje sta Nika in Monika izhajali iz problema plastike, ki povzroča nepopravljivo škodo: »Skupaj sva prišli do ideje, da bi iz odpadnih surovin ustvarili biorazgradljiv lonček, ki se v zemlji razgradi in reciklira. Ta je odlično gnojilo za rastlino, ki prispeva k njenemu hitrejšemu razvoju in rasti.«
Končna predstavitev je potekala v italijanski Foggi, kjer so se finalisti, po tednu izobraževanj in sestankov s potencialnimi investitorji, predstavili pred zelo zahtevno komisijo in številčno publiko. Kot sta dodali študentki, je za njima nepozabna izkušnja.

Več o projektu in o ostalih primorskih tekmovalcih lahko preberete na tej povezavi.

Čestitke študentkama za izjemen dosežek, naj bo ta uspešna ideja le prva izmed mnogih!


(Na fotografiji: Monika Kršić (levo) in Nika Tomažič (desno).


torek, 15. maj 2018 Mesto mladega raziskovalca na področju kriptografije

Univerza na Primorskem bo naslednji teden objavila razpis za izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal v okviru raziskovalnega programa na UP Inštitutu Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti.
Raziskovalno področje bo KRIPTOGRAFIJA, študentov mentor pa prof. dr. Enes Pasalic, ki sodi med vodilne znanstvenike na področju kriptografije simetričnih ključev.

Štiriletno doktorsko izobraževanje, ki se bo pričelo v študijskem letu 2018/19, predvideva ob študiju tudi raziskovalno delo, objavo člankov v mednarodni znanstveni reviji, projektno delo in poučevanje vaj kot asistent.

Doktorski študent bo raziskoval na področju moderne kriptografije, ki vključuje nekatere sodobne smeri, kot na primer post-kvantna kriptografija in/ali homomorfna enkripcija. Prva veja kriptografije se večinoma ukvarja z definiranjem varnih kriptografskih primitivov, ki so odporni na kvantne računalnike. Ti bi imeli zelo kvaren vpliv na kriptografijo javnih ključev, zato so bili nedavno razviti številni alternativni pristopi (kriptografija, bazirana na mrežah, kodah in več spremenljivkah), ki naj bi ščitili te primitive, ko kvantni računalniki naposled postanejo resničnost. Homomorfna enkripcija, ali bolj natančno popolna homomorfna enkripcija, je bila razvita v zadnjem desetletju, vendar še vedno ne obstaja učinkovita rešitev za izvajanje standardnih matematičnih operacij nad zašifriranimi podatki razen če se podatki dešifrirajo, operacije izvedejo in nato podatki ponovno zašifrirajo.

Vse potrebne informacije za prijavo na razpis bodo objavljene v kratkem.

Center za kriptografijo UP FAMNIT

Raziskovanje na področju kriptografije je v sodobnem svetu izjemno pomembno, saj kriptografske kode varujejo informacije pred nepooblaščenimi dostopi, spremembami in drugimi zlorabami, zaradi česar je uporaba kriptografije v ekonomiji in industriji bistvena tako na državnem kot na mednarodnem nivoju.

Z njo se raziskovalci Univerze na Primorskem ukvarjajo že vrsto let, zato je bil letos na UP FAMNIT ustanovljen Center za kriptografijo. Cilj centra je občutno povečati možnosti sodelovanja med univerzo, industrijo in širšo družbo, saj sta v moderni družbi izmenjava in hranjenje informacij na učinkovit, zanesljiv in varen način bistvenega pomena.


sreda, 9. maj 2018 Konstituiran Študentski svet UP FAMNIT 2017/18

V torek, 18. aprila 2018, so bile izvedene volitve v Študentski svet (ŠS) UP FAMNIT za študijsko leto 2017/18.

ŠS v študijskem letu 2017/18 šteje 11 članov. Predseduje mu Taja Pajmon Rak, študentka magistrskega študijskega programa Varstvo narave. Konstitutivna seja je potekala 26. 4. 2018.

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2017/18 so:

 • Agata Anžur, 1. letnik Računalništva in informatike (1. stopnja),
 • Narmina Baghirova, 3. letnik Matematike (1. stopnja),
 • Saša Bele, 2. letnik Uporabne psihologije (2. stopnja),
 • Sara Brglez, 1. letnik Biopsihologije (1. stopnja),
 • Sara Cerar, absolventka Biodiverzitete (1. stopnja), tajnik,
 • Robert Logar, 1. letnik Biodiverzitete (1. stopnja),
 • Pia Modrijan, 3. letnik Matematike v ekonomiji in financah (1. stopnja),
 • Taja Pajmon Rak, 1. letnik Varstva narave (2. stopnja), predsednica,
 • Damjan Tonkli, absolvent Bioinformatike (1. stopnja),
 • Ljubo Trivunović, 3. letnik Računalništva in informatike (1. stopnja),
 • Nives Žunec, 2. letnik Biopsihologije (1. stopnja), podpredsednica.

Predstavnici študentov UP FAMNIT v Študentskem svetu Univerze na Primorskem sta Taja Pajmon Rak in Sara Cerar.

Več informacij o volitvah v ŠS in njegovih pristojnostih je dostopnih tukaj.


torek, 8. maj 2018 Vabilo na ogled v naravi »Kraški rob kot vrhunska botanična destinacija«

V okviru čezmejnega projekta Interreg V-A Slovenija- Hrvaška, LIKE / Living on the Karst Edge
vas vabimo na predstavitev z ogledom v naravi z naslovom
Kraški rob kot vrhunska botanična destinacija,
ki bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 16.30 v gostilni Pri Vovku v Ospu.

 

Uvodoma bo dr. Peter Glasnović (UP FAMNIT) predstavil floro kraškega roba s poudarkom na posebnostih v Ospu, nato pa se bomo odpravili do bližnje lokacije, kjer si bomo rastlinstvo ogledali tudi v naravi.

Dogodek se bo zaključil z manjšo pogostitvijo v gostilni Pri Vovku.

Ogled organizira Zavod RS za varstvo narave, v sodelovanju z Univerzo na Primorskem.

Dodatne informacije: zrsvn.oepi@zrsvn.si, 05 56 10 900.

Več o projektu LIKE si lahko preberete tudi na FB spletni strani.


ponedeljek, 7. maj 2018 Famnitovi študenti na UPM 2018

V četrtek, 19. 4. 2018, se je v Ljubljani, Mariboru in Kopru odvilo prvo kolo odprtega Univerzitetnega prvenstva v programiranju (UPM 2018), na katerega se je letos skupaj prijavilo 60 ekip s 178 tekmovalci.

Koprskega dela tekmovanja, ki ga tradicionalno gosti UP FAMNIT, so se udeležile štiri ekipe in prav vse so branile barve naše fakultete.

Letos so to:

 • Avokado (Tilen Jesenko, Goran Tubić, Gašper Moderc)
 • Migos (Arsen Matej Golubovikj, Predrag Zvezdakoski, Igor Saveski)
 • narcos (Eda Kaja, Lisi Qarkaxhija, Arber Avdullahu)
 • python3-1 (Mirza Krbezlija, Đorđe Mitrović, Isidora Rapajić).

Najbolje se je izkazala ekipa Migos (17. mesto), ostale ekipe pa so zasedle 22. mesto (narcos), 27. mesto (Python3-1) in 42. mesto (Avokado).

Več o rezultatih vseh tekmovalcev in tekmovanju lahko preberete tukaj.

Čestitke vsem in seveda veliko sreče in uspeha v nadaljevanju UPM 2018.

 

 


četrtek, 3. maj 2018 Študent Roman Solodukhin tudi letos prvi na tekmovanju v znanju matematike za Vegova priznanja

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je letos organiziralo 3. tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja.

Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 21. 4. 2018 v Ljubljani, se je tudi letos na sam vrh uvrstil študent Matematičnih znanosti na UP FAMNIT Roman Solodukhin. Pridobil si je tako zlato priznanje kot prvo nagrado letošnjega tekmovanja. Spomnimo, da je Solodukhin na lanskem tekmovanju kot edini tekmovalec osvojil prvo mesto in zlato priznanje.

Rezultati tekmovanja so objavljeni na spletni strani DMFA Slovenije.

Romanu čestitamo za še en tekmovalni uspeh!


četrtek, 3. maj 2018 Preizkusno predavanje dr. Michael D. Burnard

Dr. Michael D. Burnard bo imel v sredo, 9. 5. 2018 ob 10:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje "Znanost o lesu".

Predavanje z naslovom "Regenerative sustainability and the role of wood" bo potekalo v predavalnici FAMNIT- FAMNIT-VP, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. maj 2018 Vabilo na interaktivno delavnico »Komuniciranje znanstvenih dosežkov«

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

interaktivno predavanje
»Komuniciranje znanstvenih dosežkov«,

ki ga bo izvedla Jadranka Jezeršek Turnes
iz podjetja Kontekst science communication & engagement.

Predavanje bo v torek, 8. 5. 2018, ob 14.00,
v pritličnih prostorih Kettejeve ulice 1 v Kopru (študijska soba Galeb).

 

O interaktivnem predavanju:

Komuniciranje (v) znanosti je tema, ki je v zadnjih letih izjemno aktualna – saj pozicioniranje znanosti zlasti v Evropi in v ZDA zelo pomaga pri razvoju globalne konkurenčne prednosti držav. V zadnjem času se – zlati v Evropi – iniciative za komuniciranje znanosti tudi strokovno močno povezujejo v veliko multidisciplinarno mrežo strokovnjakov s področja komuniciranja, sociologije in naravoslovnih znanosti. V toku je veliko raziskav, ki merijo vpliv komuniciranja znanosti na razvoj znanosti in inovativnosti po posameznih državah ali disciplinah. Cilj interaktivnega predavanja je opolnomočenje in krepitev proaktivnosti na strani znanstvenikov in raziskovalcev za kakovostno in kredibilno poročanje o znanstvenih temah.

O predavateljici:

Jadranka Jezeršek Turnes je diplomirala na London Metropolitan University ter opravila MBA v okviru globalne oglaševalske mreže Ogilvy. V zadnjih letih je njen strokovni fokus komunikacijski management na področju raziskav in znanosti, saj je intenzivno vpeta v komuniciranje inovacij na področju znanosti ter vzpostavitve mednarodnih komercialnih mrež. Je članica globalne strokovne mreže »Public Understanding of Science and Technology« in članica organizacijskega odbora ProESOF Trieste 2020. Redno predstavlja prispevke na strokovnih konferencah v tujini in je članica uredniškega odbora tuje znanstvene revije iz tega področja, ki jo financira Ministrstvo za znanost Republike Poljske. Lani ji je Slovenska Znanstvena Fundacija podelila nagrado Prometej za odličnost komuniciranja v znanosti.

 

Srečanje bo potekalo pod okriljem mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

https://www.famnit.upr.si/sl/resources/images/novice/starbios-eu.jpg:resizebox?892x160

 


četrtek, 26. april 2018 Informativni dan za podiplomski študij na UP FAMNIT

UP FAMNIT vabi na Informativni dan za podiplomski študij 2018/19, ki bo v petek, 11. maja 2018, v prostorih fakultete (Glagoljaška 8, Koper)

Informativni dan za podiplomski študij na UP FAMNIT je namenjen tako kandidatom kot širši zainteresirani javnosti, saj bodo na njem predstavljena zanimiva področja interdisciplinarnega raziskovanja in študija. Dogodek se bo pričel ob 16. uri v Veliki predavalnici, po uvodnem pozdravu pa se bodo kandidati in ostali obiskovalci srečali s koordinatorji programov, predavatelji, raziskovalci in študenti.

Dr. Mihael Perman bo najprej orisal tesno povezanost med sodobnimi finančnimi tveganji in matematiko. V vse bolj kompleksnem finančnem svetu postaja namreč upravljanje tveganj osrednja tema, pri čemer učinkovitega upravljanja brez matematičnega modeliranja si ni več mogoče predstavljati.
Dr. Kristijan Musek Lešnik bo spregovoril o pozitivni psihologiji v vsakdanjem življenju ter o njenem pomenu v širšem družbenem kontekstu.

Kako daleč smo od točke, ko ne bo več mogoče ločiti med resničnim in virtualnim? Odgovore na to vprašanje bodo obiskovalci poiskali v Laboratoriju za Interakcijo človek-računalnik HICUP, kjer profesorji in študenti raziskujejo in eksperimentirajo z različnimi prototipi in sistemi za dopolnjeno resničnost.
V času, ko velik del svojega časa preživljamo v zaprtih prostorih, je nujen razmislek o vplivu okolja na naše počutje in zdravje. O tem, kako je tako v službi kot doma potrebno oblikovati primerno okolje iz naravnih in obnovljivih materialov bo spregovorila dr. Andreja Kutnar, pri čemer bo največji poudarek na lesu, ki je dokazano eden od materialov, ki zmanjšuje stres.
Dr. Elena Bužan pa bo predstavila sodobne pristope k varstveni biologiji, ki danes temeljijo na širokem interdisciplinarnem znanju in poznavanju raznolikosti živih bitij ter medsebojne povezanosti živih organizmov in okolja.

PROGRAM INFORMATIVNEGA DNE

Od 15.30: infotočka za informacije o prijavi in vpisu

Ob 16.00: Uvod in predavanja

Za več informacij: referat@famnit.upr.si / 05 611 75 75

RAZPIS ZA VPIS v podiplomske študijske programe 2018/19 je objavljen TUKAJ.

Vljudno vabljeni!


sreda, 25. april 2018 Univerzitetna liga UP: Famnit zlat v košarki in futsalu

V ponedeljek, 23. maja, so se s tremi finalnimi tekmami zaključila tri univerzitetna prvenstva Univerze na Primorskem. Študenti UP FAMNIT so v tekočem študijskem letu tekmovali v košarki in futsalu ter na koncu odnesli domov zlato!
Znova so si naši študenti priborili 1. mesto v košarki, presenečenje pa je tudi 1. mesto v futsalu.

Famnitove barve so čez leto branili:

 • Košarkaška ekipa FAMNIT (končno 1. mesto): Arber Avdullahu, Tian Brun, Matej Teo Klepač, Jakob Majerič, Robert Marinović, Rade Nježić, Luka Pavlović, Alan Pehlić, Lisi Qarkaxhija, Tilen Sabadin, David Vac.
 • Futsal ekipa FAMNIT (končno 1. mesto): Nikola Ećimović, Tomaž Gustinčič, Matej Hubelić Orbanič, Nemanja Jakovljević, Borut Kolar, Mirza Krbezlija, Gregor Lečić, Marin Mandir, Malin Svraka, Valentin Sojar, Boris Turudija.

Vsem študentom iskreno čestitamo za uspeh!

Poročilo finalnih tekem lahko preberete tukaj.


Ekipa košarke UP FAMNIT - Foto vir: uszp.si


Ekipa futsala UP FAMNIT - Foto vir: uszp.si


petek, 20. april 2018 Izvoljeni novi člani Študentskega sveta UP FAMNIT

V torek, 18. aprila 2018, so bile izvedene volitve v Študentski svet (ŠS) UP FAMNIT za študijsko leto 2017/18.

Volilna komisija za izvedbo volitev je po preštetju glasovnic ugotovila, da so novoizvoljeni člani študentskega sveta v študijskem letu 2017/18 naslednje študentke in študenti:

 • Agata Anžur, 1. letnik Računalništva in informatike (1. stopnja),
 • Narmina Baghirova, 3. letnik Matematike (1. stopnja),
 • Saša Bele, 2. letnik Uporabne psihologije (2. stopnja),
 • Sara Brglez, 1. letnik Biopsihologije (1. stopnja),
 • Sara Cerar, absolventka Biodiverzitete (1. stopnja),
 • Robert Logar, 1. letnik Biodiverzitete (1. stopnja),
 • Pia Modrijan, 3. letnik Matematike v ekonomiji in financah (1. stopnja),
 • Taja Pajmon Rak, 1. letnik Varstva narave (2. stopnja),
 • Damjan Tonkli, absolvent Bioinformatike (1. stopnja),
 • Ljubo Trivunović, 3. letnik Računalništva in informatike (1. stopnja),
 • Nives Žunec, 2. letnik Biopsihologije (1. stopnja).

Predsednika in podpredsednika ŠS kot tudi predstavnika študentov fakultete v ŠS UP bodo novi člani ŠS izvolili na konstitutivni seji.

Več informacij o volitvah v ŠS in njegovih pristojnostih je dostopnih tukaj.


četrtek, 19. april 2018 Vabilo na okroglo mizo "Od realnega do virtualnega" in predavanje "Computer Science...without computers?!"

UP FAMNIT in UP PEF vabita na okroglo mizo

Od realnega do virtualnega: uveljavljene in
nove poti učenja z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,

ki bo v ponedeljek, 23. 4. 2018 ob 15.00 v
Veliki predavalnici UP FM (III. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper)

 

Za učinkovito rabo IKT v izobraževanju z namenom zagotavljanja spreminjanja procesa učenja in poučevanja so potrebni novi pristopi in znanje. Smiselna raba IKT tako pomeni predvsem spremembe v poučevanju učiteljev in razumevanje smiselnosti vloge IKT pri učenju in poučevanju. Na okrogli mizi bodo predstavljeni rezultati analize stališč in kompetenc učiteljev in študentov za didaktično rabo IKT na pedagoških študijskih programih UP.  Spregovorili bomo tudi o dosedanji stopnji vključenosti IKT v obstoječe učne načrte. Omenjeno pa bo služilo kot izhodišče za diskusijo o smiselnosti oz. osmišljenosti rabe IKT v pedagoških študijskih programih.
Sodelovali bodo

 • dr. Matjaž Kljun (UP FAMNIT),
 • mag. Radovan Krajnc (Zavod za šolstvo) ter
 • dr. Dejan Hozjan, dr. Tina Štemberger, dr. Sonja Rutar in dr. Sonja Čotar Konrad (UP PEF).

 

Ob 17.00 sledi predavanje gostujočega profesorja dr. Tima Bella
(University of Canterbury, Nova Zelandija) z naslovom

Computer Science... without computers?!

Computer Science Unplugged je zabaven in zanimiv način raziskovanja računalništva brez uporabe računalnikov. Namreč tudi pri programiranju obstajajo igre, uganke in čarobni triki. Udeleženci bodo spoznali nekatere dejavnosti in bodo dobili navodila o tem, kako jih uporabiti v učilnici.

Predavanje je brezplačno in bo potekalo v angleškem jeziku.

Okrogla miza in predavanje potekaga v okviru Tedna UP PEF.


sreda, 18. april 2018 Uspešno izpeljali Mednarodno matematično tekmovanje UP 2018

V četrtek, 16. aprila, se je 19 dijakov s petih kosovskih srednjih šol udeležilo druge izvedbe Mednarodnega matematičnega tekmovanja Univerze na Primorske na Kosovu. Lani je tekmovanje potekalo v mestu Gjakova, letos pa v Prištini.

Tekmovanje so organizirali in izpeljali profesorji UP FAMNIT s pomočjo študentov 2. letnika Matematike Eda Kaja in Lisi Qarkaxhija, ob podpori občin Priština in Peja.

Na matematični gimnaziji so svoje znanje preverili dijaki zadnjih letnikov naslednjih šol: »Sami Frasheri«, »Xhevdet Doda«, »Aluddin«, »Specialized Mathematics Gymnasium« (Priština) in »Bedri Pejani Gymnasium« (Peja).

 

Eden od ciljev tekmovanja je spodbuditi dijake k študiju matematike ter ponuditi najboljšim možnost, da izberejo tovrsten študij. Univerza na Primorskem bo namreč dvema najboljšima tekmovalcema ponudila štipendijo za študij na UP FAMNIT.

Uradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni v maju.

Ob že omenjenim študentom se UP FAMNIT zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri prvi izvedbi tega tekmovanja. Posebej zaslužni so bili: Diana Qarkaxhija, Fatos Osmani – vodja Direktorata za izobraževanje Občine Priština, Shemsi Berisha – direktor Matematične gimnazije Priština, Jonuz Salihaj – direktor Oddelka za izobraževanje Občine Priština, Besim Avdimetaj – direktor Oddelka za izobraževanje Občine Peja, Ardiana Hyseni, Shpresa Berisha in vsi učitelji, ki so sodelovali pri pripravah dijakov na tekmovanje.

Na koncu pa seveda čestitke vsem udeležencem!

 


sreda, 18. april 2018 Vabilo na predavanje dr. Tine Tinkare Peternelj »Ali hormoni vplivajo na naše čustvovanje in duševno zdravje?«

Društvo študentov Biopsihologije
vabi na naslednji homeorestični dogodek,

ki bo v ponedeljek, 23. aprila, ob 19.00
v študijski sobi v Galebu (Kettejeva 1) v Kopru.

Naslov drugega dogodka v aprilu je »Ali hormoni vplivajo na naše čustvovanje in duševno zdravje?«. Gostja bo dr. Tina Tinkara Peternelj, ki bo preko predavanja in konkretnih primerov približala izbrano temo. Govora bo o delovanju naših hormonov ter o tem, kako le-ti vplivajo na naše delovanje.

Po predavanju bo tudi čas za diskusijo in vprašanja.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 16. april 2018 Naši matematiki uspešno nastopili tudi na Češkem

V petek 13. aprila je v Ostravi na Češkem potekalo 28. tekmovanje Vojtěch Jarník International Mathematical Competition – najstarejše tekmovanje matematike za študente v Evropski uniji, katerega se študenti UP FAMNIT že tradicionalno udeležujejo.

Na letošnji izvedbi je tekmovalo 150 študentov s 33 evropskih univerz. V prvi kategoriji (za študente 1. in 2. letnika oziroma mlajše od 22 let) so Famnitove barve zastopali Đorđe Mitrović (1. letnik Matematike), Arbër Avdullahu, Daniil Baldouski (oba 2. letnik Matematike), v drugi kategoriji je tekmoval Mirza Krbezlija (3. letnik Matematike).

Mitrović, Avdullahu in Baldouski so prejeli certifikat uspešnega udeleženca.

Čestitamo našim študentom in jim želimo še veliko uspešnih nastopov!


(na fotografiji: Mirza Krbezlija, Đorđe Mitrović, Arbër Avdullahu, Daniil Baldouski)


ponedeljek, 16. april 2018 Seminar Information Economics and Robust Institutions (Prof. dr. Jernej Čopič)

Oddelek za matematiko UP FAMNIT vabi vse študente in zaposlene, da se udeležijo seminarja Information Economics and Robust Institutions, ki ga bo od aprila do junija izvajal prof. dr. Jernej Čopič (Aix-Marseille School of Economics; Center for Economic Research and Graduate Education – CERGE-EI).

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Prvi dve srečanji bosta potekali v:

 • sredo, 18. 4. 2018 (16.00-18.00), predavalnica: FAMNIT-Muzejski1,
 • torek, 24. 4. 2018 (18.00-20.00), predavalnica: FAMNIT-MP1,
 • ostali termini v maju in juniju bodo objavljeni v kratkem.

Več informacij najdete na tej povezavi.


Foto vir: http://chopichcode.org

Kratek povzetek seminarja (v angl.):
In this seminar we will be firstly cover some basic concepts of Game Theory, i.e., Nash equilibrium and dominant strategy equilibrium under complete information. Then we will move to the setting of incomplete information and equilibrium concepts suitable for robust analysis, i.e., ex post Nash equilibrium and dominant-strategy equilibrium under incomplete information (strategy proofness). In both of these settings, complete and incomplete information, we will then consider concepts of economic efficiency: Pareto efficiency (classical efficiency) and constrained Pareto efficiency. Next, we will formulate and prove the revelation principle under incomplete information and move to the question of maximally efficient economic institutions.
We will commence with the well-known class of allocation schemes, the so-called Vickrey-Clarke-Groves mechanisms, which satisfy equilibrium conditions (incentive compatibility) and have seen wide applications in Economics and Computer Science. However, these allocation schemes in general fail some desirable properties: either they may fail to satisfy budgetary constraints or they may fail the requirement that the participation of economic actors is voluntary (individual rationality).
We will thus move on to address the question of existence and maximal possible efficiency of desirable allocation schemes, which along with the equilibrium conditions satisfy all desiderata. We will broach these questions in the following economic settings:
Market settings:

 • Auctions
 • Double Auctions
 • more general market platforms

Non-market settings:

 • Public goods
 • Voting (time permitting)

nedelja, 15. april 2018 Mag. Tilen Genov prejemnik nagrade Evropskega združenja za kite in delfine

Letos je v italijanskem mestu La Spezia potekala 32. konferenca Evropskega združenja za kite in delfine. Konference so se udeležili tudi slovenski strokovnjaki in študentje iz UP FAMNIT ter Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos. Mag. Tilen Genov, asistent in raziskovalec na UP FAMNIT ter predsednik Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos, je ob zaključku konference od Evropskega združenja za kite in delfine prejel nagrado Mandy McMath 2018 za izjemni prispevek k varstvu morskih sesalcev.

V utemeljitvi nagrade je med drugim takole zapisano: »Vsi, ki smo imeli to srečo, da smo kadarkoli delali s Tilnom, ga globoko spoštujemo kot človeka in znanstvenika. Še kot otrok je začel sodelovati na projektu raziskovanja in varstva delfinov na Hrvaškem z Giovannijem Bearzijem in od takrat se ni nikoli ustavil. NIKOLI. Je ustanovitelj društva Morigenos, pri 18 letih pa je začel Slovenski projekt za delfine, ki predstavlja prvo tovrstno sistematsko in dolgoročno raziskavo delfinov v Sloveniji.«

Celotno obrazložitev nagrade lahko preberete na tej strani.

Mag. Tilnu Genovu iskreno čestitamo!

 
Foto vir: Društvo Morigenos

 


torek, 10. april 2018 Naši matematiki v sami špici tekmovanja Open International Internet-Olympiad

V marcu sta na Famnitu potakala 1. in 2. krog letošnjega mednarodnega matematičnega tekmovanja Open International Internet-Olympiads for Higher Education Students, pri katerem študenti rešujejo naloge prek spleta.

Prvega kroga se je udeležilo 5.887 študentov s 158 univerz, v kategoriji »specializirane fakultete«, kamor spada UP FAMNIT, pa je tekmovalo 772 študentov s 63 univerz. Našo fakulteto so zastopali Luka Pavlović (2. l. Matematične znanosti), Roman Solodukhin (1. l. Matematične znanosti), Mirza Krbezlija (3. l. Matematika), Arbër Avdullahu in Daniil Baldouski (oba 2. l. Matematika) ter Đorđe Mitrović (1. letnik Matematika).

Vsi naši študenti so dosegli nadpovprečne rezultate in se uvrstili v drugi krog tekmovanja. Roman Solodukhin in Luka Pavlović pa sta pri tem dosegla kar 50% možnih točk, kar ju glede na spodnji graf, ki prikazuje porazdelitev študentov glede na % doseženih točk, uvršča v samo špico med vsami tekmovalci.

Drugega kroga se je udeležilo 542 študentov, od tega 135 v kategoriji specializiranih fakultet, kjer je Roman Solodukhin dosegel 2. mesto. Poleg njega sta se v tretji krog, ki bo potekal meseca maja, uvrstila še Arbër Avdullahu in Luka Pavlović, ki sta si delila 36. mesto.

Famnitovi študenti se že tradicionalno udeležujejo internetne olimpijade, na kateri so tudi zelo uspešni. Lani sta se dva tekmovalca prebila v finale, pred dvema letoma pa je Univerza na Primorskem pridobila naziv »Univerza zmagovalka«.

Vsem našim sodelujočim študentom iskreno čestitamo za uspeh!


(Na fotografiji od leve proti desni: Arbër Avdullahu, Mirza Krbezlija, Luka Pavlović, Roman Solodukhin, Đorđe Mitrović in Daniil Baldouski)


torek, 10. april 2018 Vabilo na predavanje gostov iz Martin-Luther University Halle-Wittenberg

Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT
vabi na seminar, 

ki ga bosta oblikovala dr. Fidele Ntie-Kang in Lucas Praetorius

z Institute of Pharmacy, Martin-Luther University Halle-Wittenberg (Nemčija),

v četrtek 12. 4. 2018, ob 12.00, v predavalnici FAMNIT-Pošta.

 

Predavanji bosta v angleškem jeziku.

12:00–12:30
Dr. Fidele Ntie-Kang: »African Medicinal Plants: Natural Product Database Development, Lead Discovery and Toxicity Assessment«

Abstract: Within the last two decades, drug discovery based on natural products was almost considered as old fashioned, as combinatorial chemistry quickly took the centre of the stage. However, the decades of combinatorial chemistry, coupled with high throughput screening facilities did not deliver the expected outcomes in terms of new chemical entities and drug approvals. There seems to be a renewed interest in natural product-based discovery, as increasingly new tools are being developed in order to accelerate natural product dereplication and lead discovery, assisted by molecular modeling. The work presented in this thesis focuses on new natural product database tools and datasets for the discovery of lead compounds from African floral matter. Prior to the investigations, data regarding compounds which had been identified from the aforementioned sources were scattered in literature sources, some of which were inaccessible to the wider community of scientists. The resulting investigation has led to a collection of data on the constituent metabolites, their biological activities, as well as the uses of the source organisms in traditional medicine, which have been made available via the web. Moreover, the investigations have led to the identification (assisted and non assisted by molecular modeling) of lead compounds with anti-HIV, anti-Onchocerca, antiplasmodial, protease inhibitory and sirtuin inhibitory properties, beginning from plants with popular uses in African traditional medicine. In parallel, the natural product-inspired discovery of antiplasmodial and sigma-binding new chemical entities has been described. Another aspect of the investigations involved the prediction of the drug metabolism and pharmacokinetics of the secondary metabolites, as well as an overall toxicity assessment of the compounds and databases developed, including the development of a new knowledge base for toxicity prediction. The results presented in this thesis constitute the first outcome of computer-based investigation of the potential of African medicinal plants for drug discovery.

12:30–13:00
Lucas Praetorius: »Structure-guided Screening and Optimization to Design Isoform Selective HDAC Inhibitors«

Abstract: Histone deacetylases (HDAC) are a class of enzymes whose activity is up-regulated in many types of cancer. HDAC inhibitors (HDACi) are successfully used as drugs for the treatment of several types of tumors. So far, all approved HDACi are pan or class-selective inhibitors and therefore show cross-reactivity, toxicity, and at the end unwanted side effects1. To address this issue, we focused on the application of computer- and structure-based approaches (docking studies, analyzing binding data, homology modeling, molecular dynamics studies) to identify novel isoform selective inhibitors. In the current study, we focused on the most-studied isoform HDAC8 as well as on the two least studied isoforms HDAC10 and HDAC11.

Kontaktna oseba:
Prof. Dušanka Janežič (dusanka.janezic@upr.si)

 


ponedeljek, 9. april 2018 Od 9. 4. 2018 je možna prijava za vpis v podiplomski študij

Danes, 9. 4. 2018 se pričenja 1. prijavni rok za vpis v magistrske in doktorske študijske programe UP FAMNIT:

 • do 31. 8. 2018 se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani EU,
 • do 27. 6. 2018 se lahko prijavijo Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU.

RAZPIS ZA VPIS in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vabljeni na INFORMATIVNI DAN, ki bo potekal v petek, 11. maja 2018 od 15. ure. Podrobne informacije bodo objavljene naknadno na spletni strani fakultete v rubriki Bodoči študenti/ Informativni dnevi.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 9. april 2018 Pomlad prinesla še en uspešen Famnitov matematični dan

V petek, 6. aprila 2018, je na Famnitu potekal 11. Famnitov matematični dan. Tradicionalnega dogodka se je tokrat  udeležilo 63 učencev iz OŠ Solkan, OŠ Ivana Roba Šempeter in OŠ Janka Glazerja Ruše, ki so fakulteto napolnili s prijetnim spomladanskim vzdušjem.

Dan je s pozdravom uvedel predstojnik Oddelka za matematiko prof. dr. Bojan Kuzma, osrednji del pa je seveda predstavljalo delo v obliki delavnic.
Mladi matematični navdušenci so se najprej, pod vodstvom asist. Ane Zalokar, seznanili z osnovnimi pojmi iz verjetnosti. Predelali so slučajne procese, ki se imenujejo markovske verige, in spoznali njihovo lastnost »pozabljanja«. S pomočjo igranja namizne igre Kače in lestve pa so računali razne verjetnosti in povprečno število korakov, ki jih potrebujemo, da igro dokončamo. Nato jim je dr. Nino Bašić odprl vrata v svet nanotehnologije, ki je v zadnjem času zelo vroče področje biokemije. Na poljuden način je predstavil rezultate raziskav skupine slovenskih kemikov in matematikov, ki bi lahko vodili do pomembnega razvoja v medicini.

 

Prvi matematični dan je fakulteta organizirala leta 2013 s ciljem, da med mladimi popularizira naravoslovje in zlasti matematiko. Od takrat smo uspešno izvedli devet tovrstnih srečanj za osnovnošolce in dva za srednješolce, na katerih se udeleženci zabavajo in hkrati širijo svoje poznavanje ter dojemanje matematike.

Osnovnošolcem in njihovim spremljevalcem se zahvaljujemo za obisk in jih vabimo na naše dogodke tudi v prihodnje!


ponedeljek, 9. april 2018 Dr. Majda Naji predstavila zgodbe iz Sirije

Študenti Biopsihologije so prejšnji teden spoznali, kaj pomeni živeti v vojnem stanju in kako si ljudje, kljub neznosnim življenjskim razmeram, skušajo urediti znosen vsakdan. Obiskala jih je doktorica pedagoških ved Majda Naji, ki se ukvarja s področjem vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj ter globalnim izobraževanjem. Namen obiska na UP FAMNIT je bil predstavitev normalizacije vojnega stanja, s katerim se morajo ljudje žal soočati v številnih državah, med drugimi tudi v Siriji, kamor se dr. Naji z možem zdravnikom redno vrača dvakrat letno. S tem je tudi edina Slovenka, ki Damask obiskuje tudi v času vojne, saj jo na sirsko glavno mesto vežejo sorodstvene vezi in ga zato doživlja kot drugo domovino.

Gostujoča predavateljica je svoj poseg začela z degustacijo tipične sirske jedi, po kateri domačini segajo tako za zajtrk kot tudi za večerjo: kruh najprej pomočijo v olje in nato v zatar –mešanico začimb iz Damaska, ki pričara vonj in vzdušje sirskega glavnega mesta.

 

Sirija je od začetka vojne leta 2011 dejansko popolnoma otrpnila v prostoru in času. Dr. Naji zato predstavlja po Sloveniji zbrane zgodbe ljudi z namenom, da javnost približa drugačno predstavo o vojni, ki jo spremljamo zgolj preko medijev. Država je izjemno prizadeta, njeni prebivalci pa si želijo le miru ter zato poskušajo kljub neurejenemu stanju živeti čim bolj normalno. To pa še zdaleč ni enostavno: elektriko imajo na voljo le štiri ure dnevno, povsod pa je čutiti vseprisoten strah pred smrtjo – kadarkoli lahko namreč prileti raketa in pokonča življenje kogarkoli. Vendar domačini skušajo vse to odmisliti z namenom, da se lahko vsaj približajo urejenemu in sproščenemu življenju. V mestu je tudi veliko beguncev, ki so v Damask prebežali zaradi nevzdržnih razmer v drugih predelih države. Tudi med njimi je opaziti dve popolnoma nasprotujoči si skrajnosti: na eni strani so zelo bogati begunci, ki živijo v hotelih, na drugi pa revni begunci, ki so si življenje ustvarili na ulici.

Vsakdan prebivalcev sirskega glavnega mesta je predavateljica približala s tremi življenjskimi zgodbami domačinov, ki jih je tudi osebno spoznala. Ob vsemu hudemu pa je opazna moč in volja naroda po preživetju in takšni trenutki dr. Naji vsakič ogrejejo srce.


četrtek, 5. april 2018 Predavanje dr. Nikice Šprema (Univerza v Zagrebu) o ekološki, socialni in gospodarski funkciji divjadi ter njenega življenjskega prostora

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

predavanje izr. prof. dr. Nikice Šprema
s Fakultete za agronomijo Univerze v Zagrebu,
ki bo v četrtek 12. 4. 2018, ob 13.00,
v Veliki predavalnici UP FAMNIT.

 

Na predavanju bodo predstavljene ekološke, socialne in gospodarske funkcije divjadi in njenega življenjskega prostora. Predavatelj se bo posebej usmeril v načrtovanje, ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi v evropskem prostoru. Seznanil nas bo z izzivi, ki jih predstavljajo invazivne vrste, bolezni, škode, fragmentacije in izguba habitata za upravljanje in varstvo divjadi.
Predavanje bo v angleškem jeziku.

O predavatelju:
Raziskovalno delo izr. prof. dr. Nikice Šprema vključuje tematike s področja lovstva, divjadi in zaščite narave. Znanstveno se je usposabljal na številnih mednarodnih univerzah na Madžarskem (HAKI Institute, University of Kaposvar), Švedskem (University of Göteborg), v Italiji (University of Sassari), Španiji (Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo), na Novi Zelandiji (Massey University) in v ZDA (Montana State University). Trenutno na matični fakulteti sodeluje pri predmetih Biologija in ekologija divjadi (mag.), Lov (mag.), Lovstvo (dod. in mag), Lovsko gospodarstvo (mag.) in Raziskovalne metode v lovstvu (dr.).

 

Srečanje bo potekalo pod okriljem mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.


sreda, 4. april 2018 »Zgodbe iz Sirije«, gostujoče predavanje dr. Majde Naji

Oddelek za psihologijo UP FAMNIT vabi

na predavanje dr. Majde Naji z naslovom
»Zgodbe iz Sirije«,

ki bo v petek, 6. aprila 2018, ob 9.30 uri,
v predavalnici FAMNIT-MP2 (Glagoljaška 8, 6000 Koper).

 

O predavateljici:
Majda Naji je doktorica pedagoških ved. Vrsto let je poučevala kemijo na mariborskih gimnazijah, trenutno pa je zaposlena v Mednarodnemu centru za ekoremediacije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Ukvarja se s področjem vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj ter globalnim izobraževanjem.

O predavanju:
Dr. Naji z možem zdravnikom redno obiskuje Sirijo, s katero ju povezujejo tudi sorodstvene vezi. Tako dvakrat letno obišče Damask, eno najstarejših mest na svetu. Preko osebnih izkušenj bo gostujoča predavateljica predstavila življenje na vojnem območju, ki pa se običajno razlikuje od podobe, ki jo v sebi nosi povprečen Evropejec. Vstop in pot v Sirijo nista enostavna, v Damasku se močno prepletata bogastvo in revščina, predavateljica pa je na svojih obiskih spoznala tudi veliko pretresljivih zgodb posameznikov, ki jim je vojna spremenil življenje.


torek, 3. april 2018 Dr. Jessica Cauchard (IDC Herzliya, Izrael) gostja UP FAMNIT

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT
v okviru Seminarja računalništva in informatike vabi

na predavanje dr. Jessice Cauchard (IDC Herzliya, Izrael) z naslovom

»On body and Out of body Interactions«

ki bo v sredo, 4. aprila 2018, ob 16.00 uri,
v predavalnici FAMNIT-POŠTA (Glagoljaška 8, 6000 Koper).

Za udeležbo na predavanju je potrebna prijava preko spletnega obrazca.

Dr. Jessica Cauchard je magistrirala na Univerzi v Sheffieldu in doktorirala leta 2013 na Univerzi v Bristolu, natančneje v Interaction & Graphics research lab. Nato je dve leti delala kot raziskovalka na Oddelku
za računalništvo in informatiko, laboratorij Human-Computer Interaction, Univerze v Stanfordu. Trenutno je docentka v Interdisciplinary Center Herzliya, Computer Science, v Izraelu.
Njeno raziskovanje se osredotoča na nosljivo, mobilno in vseprisotno računalništvo. Zanimajo jo oblikovanje, razvoj in evalvacija različnih novih načinov interakcije in kako lahko tehnologija pomaga ljudem olajšati vsakdanjik.
Biografija dr. Cauchard je objavljena na tej povezavi.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

*****
ABSTRACT:
Mobile devices have become ubiquitous over the last decade, changing the way we interact with technology and with one another. My research focuses on the design, development, and evaluation of novel interaction techniques with mobile devices using a human-centered approach. In this presentation, I will in particular focus on two types of mobile devices: wearables and autonomous mobile devices. I will discuss the use of multiple modalities to interact with technology and in particular how haptics on wearables can support long-term tasks without interrupting the user’s attention. I will then discuss how autonomous devices such as drones re-invent our understanding of ubiquitous computing and present my current research on collocated natural human-drone interaction.

Predavateljico Jessico Cauchard Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT gosti v okviru projekta GOST-UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem. V sklopu omenjenega projekta so različni oddelki UP FAMNIT že gostili vrsto drugih tujih predavateljev in strokovnjakov na svojem področju iz Hrvaške, Nizozemske, Združenih držav Amerike, Združenega kraljestva, Madžarske, Poljske, Italije, Nemčije …


torek, 27. marec 2018 Do petka, 30.3.2018 je še možna oddaja Prve prijave za vpis na dodiplomski študij UP FAMNIT

Do petka, 30. 3. 2018 je še možna oddaja Prve prijave za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija na UP FAMNIT v prihodnjem študijskem letu 2018/19.

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljeni TUKAJ.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


petek, 23. marec 2018 Objavljen Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2018/19

UP FAMNIT v študijskem letu 2018/19 razpisuje:

Prijavni roki za SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE EU:

 • prvi prijavni rok: 9. 4. do 31. 8. 2018,
 • drugi prijavni rok: 14. 9. do 19. 9. 2018,
 • tretji prijavni rok: 26. 9. do 27. 9 . 2018.
Prijavni roki za SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN DRŽAVLJANE IZVEN EU:
 • prvi prijavni rok: 9. 4. do 27. 6. 2018,
 • drugi prijavni rok: 16. 7. do 31. 8. 2018,
 • tretji prijavni rok: 14. 9. do 19. 9 . 2018,
 • četrti prijavni rok: 26. 9. do 27. 9. 2018.

Razpis za vpis in več informacij o oddaje prijave lahko najdete v rubriki Bodoči študenti/ Prijava za vpis 2018/19.

Vabljeni na informativni dan, ki bo potekal v petek, 11. maja 2018 od 15. ure. Podrobne informacije bodo objavljene naknadno na spletni strani fakultete v rubriki Bodoči študenti/ Informativni dnevi.

Dodatne informacije in pojasnila lahko kandidati dobijo tudi v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


petek, 23. marec 2018 Prof. dr. Matthew Turk (University of California) gost na UP FAMNIT

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT
v okviru Seminarja računalništva in informatike vabi

na predavanje prof. dr. Matthewa Turka (University of California) z naslovom

»Biti prisoten: Tehnologija dopolnjene resničnosti za sodelovanje na daljavo«

ki bo v sredo, 28. marca 2018, ob 16.00 uri,
v predavalnici FAMNIT-POŠTA (Glagoljaška 8, 6000 Koper).

Za udeležbo na predavanju je potrebna prijava preko spletnega obrazca.

O predavanju:

Sodelovanje na daljavo je pri nalogah, ki zahtevajo prisotnost v fizičnem okolju, težko z uporabo obstoječih tehnologij. Le-te ne omogočajo učinkovite komunikacije s prostorskimi informacijami. V sklopu predavanja bo tako predstavljen nov pristop nevsiljive mobilne telekomunikacije, ki uporablja fizično in virtualno okolje ter tako omogoča široko paleto možnosti za komunikacijo med različnimi uporabniki. Za namene tovrstnih mobilnih telekomunikacij se uporabljajo napredne tehnike računalniškega vida za sledenje in mapiranje 3D prostora. Preko teh se nato prenašajo prostorske informacije na oddaljeno prizorišče. S tem se omogoča bogato medsebojno sodelovanje na daljavo med oddaljenimi sodelavci. Takšna pomoč je bistvenega pomena pri številnih aplikacijah – od kritičnega popravila na terenu do oddaljene pomoč najbližjim pri reševanju dnevnih zapletov.

O predavatelju:

Matthew Turk je predstojnik Oddelka za računalništvo na University of California, Santa Barbara (ZDA), kjer je obenem tudi direktor UCSB Four Eyes Lab. V svojih raziskavah se osredotoča predvsem na 4 I-je: Imaging (vid), Interaction (interakcija) in Innovative Interfaces (inovativni vmesniki). Računalniški vid uporablja kot vhod za odkrivanje pomembnih informacij o ljudeh in svetu (dentiteta, izraz obraza, gibanje telesa, poteze, struktura, 3D scene) in te podatke izkorišča za izboljšanje interakcije med ljudmi in računalniki.

Prof. dr. Turk je dodiplomski študij zaključil na Carnegie Mellon University, doktoriral pa je na Massachusetts Institute of Technology - MIT. Zaposlen je bil pri Martin Marietta Denver Aerospace, LIFIA / ENSIMAG (Francija) in Teleos Research in Microsoft Research, kjer je ustanovil tudi Vision Technology Group. Leta 2014 je bil soustanovitelj startup podjetja, ki ga je dve leti kasneje prevzelo podjetje PTC Vuforia. Je tudi prejemnik več nagrad za najboljše publikacije, deloval je tudi kot vodja številnih konferenc (ACM Multimedia, Face and Gesture Recognition, WACV, ICMI in CVPR). Prejel je nagrade IEEE Fellow in IAPR Fellow, med drugim pa je tudi dobitnik 2011-2012 Fulbright-Nokia Distinguished Chair za področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
Ob vsem tem je tudi zelo uspešen na akademskem področju in se lahko pohvali z več kot 32.000 sitati (njegovo biblijografijo najdete tu).

 

Predavatelja Matthewa Turka Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT gosti v okviru projekta GOST-UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem. V sklopu omenjenega projekta so različni oddelki UP FAMNIT že gostili vrsto drugih tujih predavateljev in strokovnjakov na svojem področju iz Hrvaške, Nizozemske, Združenih držav Amerike, Združenega kraljestva, Madžarske, Poljske, Italije, Nemčije …


četrtek, 22. marec 2018 Znani nagrajenci natečaja PIezija v slovenščini 2018

V sredo, 21. marca, smo ob koncu 5. predavanja Famnitovih izletov v matematično vesolje 2017/18 proglasili zmagovalce letošnjega natečaja PIezija v slovenščini.

Letošnji odziv javnosti kaže na veliko zanimanje za tovrstno ustvarjanje, ki združuje umetnost in matematiko. Prejeli smo namreč 17 izdelkov z različnih koncev Slovenije, medtem ko smo pred štirimi leti prejeli le 8 izdelkov pretežno iz okolice Kopra. V veselje nam je tudi, da so se za sodelovanje odločili učenci in dijaki slovenskih šol, ki so se izziva lotili ob podpori mentorjev. Natečaj so vzporedno z nami izvedli tudi na OŠ Janka Glazerja Ruše.

Petčlanska komisija je na podlagi izvirnosti, dolžine in vsebinske smiselnosti besedila proglasila prve tri najboljše piezije, ki jih lahko preberete na spodnjih povezavah:

1. mesto:  JE TO RES MOJA PESEM? (avtorica: Urška Mihajloska),
2. mesto:  POT V SVET (avtorica: Nežka Černe Gec),
3. mesto:  PI*JEZIJA (avtor želi ostati anonimen).

Vse prispele piezije bodo v kratkem objavljene tudi na spletni strani Famnitovih izletov v matematično vesolje.

Vsem sodelujočim in nagrajencem čestitamo za trud in želimo še veliko matematičnih in umetniških izzivov!


torek, 20. marec 2018 Peto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2017/18

Vabljeni na peti Famnitov izlet v matematično vesolje z naslovom

»Euler in kompleksna števila«,

ki bo potekalo v sredo, 21. marca 2018, ob 17.00,

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Predavanju bo sledila razglasitev zmagovalnih del natečaja Piezija v slovenščini.

Leonhard Euler (1707–1783) je bil eden najbolj plodovitih in univerzalnih matematikov vseh časov. Pomembno je prispeval k teoriji števil, geometriji, algebri, analizi in kombinatoriki.
Na predavanju bomo najprej na kratko predstavili tako njegovo življenje kot delo, potem pa še nekaj njegovih matematičnih prispevkov z najpomembnejših področij njegovega delovanja, s posebnim poudarkom na kompleksnih številih.

Nato bomo predstavili ključne zgodovinske mejnike v spreminjanju odnosa matematikov do kompleksnih števil:

 • od prvotnega zavračanja in skepse (ko so se v delih italijanskih matematikov 13. do 16. stoletja najprej pojavila kot rešitve enačb 3. in 4. stopnje), 
 • prek odkrivanja njihove učinkovitosti in uporabnosti, k čemur je pomembno prispeval prav Leonhard Euler (1707-1783),
 • do njihove nepogrešljive vloge v današnji matematiki (npr. v kompleksni analizi).

Nazadnje bomo povzeli nekaj najzanimivejših uporab kompleksnih števil (npr. v geometriji) ter omenili nekaj ključnih formul, izrekov in konstrukcij v zvezi s kompleksnimi števili.

O predavatelju:
Jurij Kovič je po diplomi iz teoretične matematike (1985) in magisteriju iz matematike na Univerzi v Ljubljani (1993) doktoriral iz matematičnih znanosti na UP FAMNIT (2013). Raziskovalno je aktiven na področju diskretne matematike (grafi, poliedri, konfiguracije). Napisal je knjigo matematično logičnih problemov Znate rešiti sami? (DMFA 1997) in objavil knjigo Amadeusov abecednik: mala šola glasbe (Modrijan 2000). Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani vodi Seminar za zgodovino matematičnih znanosti.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si.

Vljudno vabljeni!


torek, 20. marec 2018 Pridobili še 4 projekte na razpisu »Po kreativni poti do znanja«

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje 17 novih projektov v okviru Po kreativni poti do znanja 2017–2020 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Od 1. 4. do 31. 8. 2018 bodo študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključeni v naslednje projekte:

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo in negospodarstvo) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo udeleženci inovativno, interdisciplinarno, problemsko in skupinsko pridobivali nove kompetence, praktično znanje in izkušnje v delovnem okolju podjetij in drugih organizacij.

Z novimi projekti bo UP FAMNIT nadgradil izkušnje, pridobljene na prvih treh razpisih Po kreativni poti do znanja, v okviru katerih je fakulteta uspešno izvedla 27 projektov in v katere je bil vključen 141 študent in 23 partnerskih institucij.

Prijaviteljem projektov čestitamo za uspešno prijavo in jim želimo uspešno delo!


nedelja, 18. marec 2018 Prejemniki nagrad Univerze na Primorskem tudi naš študent in sodelavca UP FAMNIT in UP IAM

V četrtek, 15. marca 2018, se je s 15. slovesno akademijo zaključil letošnji Teden Univerze na Primorskem, ki ga je kot vsako leto oblikovala tudi naša fakulteta. V protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil 17 priznanj in nagrad profesorjem, študentom in zaposlenim Univerze na Primorskem. Najvišji naziv je letos pripadel dvema novima častnima doktoricama: izjemni znanstvenici s področja matematike prof. dr. Cheryl E. Praeger, ki tesno sodeluje z UP FAMNIT, in slovenski akademski slikarki Metki Krašovec.

Med prejemniki priznanj in nagrad so letos tudi:

 • prof. dr. Enes Pasalic, profesor in raziskovalec na UP FAMNIT in UP IAM, ki je prejel nagrado za znanstveno odličnost za leto 2017 za področje naravoslovja in tehnike,
 • Luka Pavlović, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Matematične znanosti, je prejel nagrado UP za študente za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni,
 • posebno zahvalo, ki jo univerza podeljuje strokovnim sodelavcem za uspešno delo in izjemne dosežke v peteklem letu, pa je prejela Nataša Škorja Djikanović, vodja skupne Finančno-računovodske službe UP FAMNIT in UP IAM.

Vsem prejemnikom priznanj in nagrad iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za dragoceno delo, ki ga opravljajo za našo fakulteto in univerzo, obenem pa jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji poti!

Daljše poročilo o 15. slavnostni akademiji ter fotoutrinke si lahko ogledate tukaj.

      

 


sobota, 17. marec 2018 Famnit gostil državno tekmovanje za Proteusovo nagrado

V soboto, 17. marca 2018, smo na Famnitu gostili 400 dijakinj in dijakov iz vse Slovenije, ki so se pomerili v znanju biologije, ter njihove mentorje-učitelje.

Gre za tekmovanje z dolgoletno tradicijo v slovenskem prostoru, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije in na katerem se dijaki pomerijo iz znanja biologije. Tekmovanje poteka dvostopenjsko – najprej šolsko, nato državno, štirje najboljši dijaki pa se na koncu uvrstijo v olimpijsko ekipo.

Dijake so pred začetkom tekmovanja v koprski Taverni pozdravili predstavniki organizatorja – glavni tajnik Jožef Školč in Mija Kordež, ter predstojnica Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT, izr. prof. dr. Elena Bužan. Njihovi mentorji pa so prisluhnili predavanju izr. prof. dr. Bojan Lazar z naslovom »Varstvena biologija: kritična znanost 21. stoletja«.

V izvedbo tekmovanja so bili tokrat letos vključeni študenti študijskih programov Biodiverziteta (dodiplomski) in Varstvo narave (magistrski), ki so pomembno prispevali k uspehu dogodka!

Vsem dijakom čestitamo in jim želimo veliko uspeha v prihodnje!

 

 


ponedeljek, 12. marec 2018 Inavguracijsko predavanje Prof. dr. Cheryl E. Praeger - častne doktorice UP z naslovom Breaking down barriers in Mathematics

Vabimo vas na inavguracijsko predavanje
častne doktorice Univerze na Primorskem,

prof. dr. Cheryl E. Praeger (University of Western Australia)
z naslovom

Breaking down barriers in Mathematics,

ki bo v petek, 16. marca 2018, ob 10.00 v
Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

 

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Cheryl Elisabeth Praeger is an Australian mathematician, a member of the Order of Australia and a member of Australian Academy of Science. Praeger received BSc and MSc degrees from the University of Queensland, and doctorate from the University of Oxford in 1973 under direction of Peter M. Neumann. She has published widely and has advised more than 20 PhD students. She is a professor of mathematics at the University of Western Australia, best known for her works in group theory, algebraic graph theory and combinatorial designs. Her selection as an “ISI highly cited researcher” places her among the very top mathematicians world-wide.

About the lecture:
"Mathematics is all around us. It’s behind all the algorithms that make computers work so anything that involves computing and technology needs maths. If you can do maths you are essentially able to invent the future.
When I was a student I was told “there are no jobs for a maths graduate”. Clearly wrong. I’ll tell you a bit of my journey into maths, the kinds of maths I love and use – the mathematics of symmetry – my links with mathematics in Slovenia - how this is a link between mathematics and life – how there is a place in maths for both women and men.
"


Foto vir:
Australian Mathematical Society Inc. (www.austms.org.au)
 


petek, 9. marec 2018 Preizkusno predavanje dr. Alenka Baruca Arbeiter

Dr. Alenka Baruca Arbeiter bo imela v petek, 16. 3. 2018 ob 11:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - višja predavateljica za področje "Rastlinska produkcija in predelava".

Predavanje z naslovom "REPRODUKTIVNA BIOLOGIJA OLJKE IN KOMPATIBILNOST OLJČNIH SORT" bo potekalo v predavalnici FAMNIT-Muzejski4, Muzejski trg 7, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. marec 2018 Preizkusno predavanje dr. Matjaž Hladnik

Dr. Matjaž Hladnik bo imel v petek, 16. 3. 2018 ob 13:30 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj – docent  za področje "Rastlinska produkcija in predelava".

Predavanje z naslovom "MODERNI PRISTOPI ŽLAHTNJENJA RASTLIN" bo potekalo v predavalnici FAMNIT-Muzejski4, Muzejski trg 7, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


torek, 6. marec 2018 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije Nastje Cepak

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: O ukrivljenih funkcijah izven popolnega Maiorana-McFarland razreda in permutacijah, skonstruiranih s translatorji (On bent functions lying outside the completed Maiorana-McFarland class and permutations via translators) študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Nastje Cepak.

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 12. 3. 2018 ob 11.00 v predavalnici FAMNIT-MP2.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. marec 2018 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije Slobodana Filipovskega

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: O ekstremnih grafih z dano stopnjo in premerom/ožino (On extremal graphs of given degree and diameter/girth) študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Slobodana Filipovskega.

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 19. 3. 2018 ob 10.00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 19. februar 2018 Na Famnitu novi študenti na izmenjavi

Na prvi dan spomladanskega semestra smo na UP FAMNIT sprejeli pisano skupino 17 novih študentov iz tujine, ki bodo do junija obiskovali predavanja in vaje na različnih študijskih programih. Novi obrazi prihajajo iz Avstralije, Hrvaške, Češke, Francije, Madžarske, Italije, Kazahstana, Mehike, Portugalske in Turčije. Večina je Famnit izbrala za študijsko izmenjavo, nekaj pa se jih je odločilo za raziskovalno delo v okviru študijske prakse.

 

Spoznavnemu dogodku na Famnitu je sledilo srečanje vseh 80 novih študentov na izmenjavi na Univerzi na Primorskem, za katere je ESN Primorska pripravil tudi orientacijski program.

 

V prvem semestru 2017/18 smo na UP FAMNIT imeli 19 študentov na izmenjavi, prav tako so tudi naši študenti preživeli en semester v tujini, oziroma so še vedno na večmesečni študijski praksi na tujih institucijah.

S študijske izmenjave se domov vračajo polni nove energije.

»Na študijski izmenjavi sem bil na Univerzi v Coimbri na Portugalskem. Bolj kot prej sem se posvetil biološkim vsebinam, saj se bioinformatiki ukvarjamo predvsem z računalništvom in matematiko. To mi je zelo koristilo, saj sem odkril teme in vsebine, nad katerimi sem se zelo navdušil in bi jih želel poglobiti na nadaljnji študijski poti. Navezal sem tudi stike s profesorjem, ki mi je ponudil možnost opravljanja prakse, še prej pa se bom v Coimbro vrnil že aprila, kjer se bom udeležil tečaja Nevroinformatike.« (Patrik Kojanec, študent 3. letnika dodiplomskega programa Bioinformatika)

»V zimskem semestru sem bil Erasmus študent na Sigmund Freud University na Dunaju, kjer mi je bila najbolj zanimiva razlika v pogledih, razumevanjih in pristopih med nami, psihologi, in njimi, psihoterapevti.
Očarali so me predmeti, pri katerih se znanje udejanji v praktično izvedbo, česar na lastnem študiju nisem doživel – psihodrama, samo-zavedanje, na čuječnosti temelječa meditacija. Še najbolj me je prevzela profesorica Hauser iz Züricha, nosilka predmeta Psihodrama. Poleg njene unikatne in pozitivne osebnosti je spoštovanja vredno dejstvo, da potuje po revnejših državah, kjer ljudi z ulice poučuje stika s sabo in principov psihodrame. S tem znanjem lahko dalje pomagajo drugim, sama pa to počne dobrosrčno, brez plačila. Nepričakovano sem se tudi zaljubil in preživel štiri mesece z osebo, ki mi bo ostala v toplem spominu. Celotna izkušnja je bila preprosto magična

Patrik Zlatić, 2. letnik magistrskega programa Uporabna psihologija

»Bila sem na Univerzi v Rotterdamu, kjer sem se za en semester pridružila zelo zanimivi raziskavi s področja eksperimentalne psihopatologije. V kakovostnem laboratoriju in izjemno kompetentni družbi sem pridobila neprecenljive izkušnje iz znanstvenega raziskovanja z EEG-jem.
Na podlagi pridobljenih izkušenj, sem se odločila svoj študij nadaljevati na Nizozemskem.
Izmenjavo definitivno priporočam vsem, ki si želijo razširiti svoje možnosti uveljavljanja na znanstvenem področju

Eva Koderman, absolventka dodiplomskega programa Biopsihologija

»Čeprav sem pridobila veliko znanja o biodiverziteti že v študijskih letih, sem si želela dodatno širiti znanje na bolj specifičnem področju biologije. Tako sem odšla na enomesečno prakso na Univerzo v Mainzu v Nemčiji, kjer sem se vključila v botanično raziskovalno ekipo, s katero sem opravljala delo, ki me je veselilo in predstavlja dodaten korak naprej za mojo prihodnost.
Izmenjavo ali prakso v tujini priporočam vsem, ki bi radi nadgradili znanje iz študijskih klopi in hkrati spoznali drugačno kulturo ter okolje!
«
Dijana Kosič, absolvetnka dodiplomskega programa Biodiverzitete

 

Študentom, ki so ravnokar pričeli izmenjavo, želimo veliko pozitivnih izkušenj in študijskih uspehov, našim študentom, ki so se vrnili z izmenjave, pa želimo, da bi svežo energijo uporabili za aktivno študentsko in študijsko udejstvovanje na naši univerzi!

 


četrtek, 15. februar 2018 Famnitov natečaj: PIezija v slovenščini

 

V sklopu Famnitovih izletov v matematično vesolje UP FAMNIT organizira natečaj PIezije v slovenščini.

PIezija je poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila Pi. Nekaj prvih decimalk števila PI lahko najdete na http://www.piday.org/million/.

Verjetno najbolj znana PIezija v angleščini je:
"How I need a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics." (3,14159265358979)

 

Nagrade, izbor in objava

Izbrali bomo tri najboljše PIezije, katerih avtorji bodo prejeli naslednje nagrade:

 • 1. nagrada:  matematična stenska ura,
 • 2. nagrada:  4 vstopnice Gledališča Koper za ogled izbrane predstave*,
 • 3. nagrada:  2 vstopnici Gledališča Koper za ogled izbrane predstave*.

Vsi ostali sodelujoči prejmejo simbolično nagrado.

Prispevke bo ocenjevala 5-članska komisija, ki bo zastopala tako matematično kot literarno področje. Nagrajence bo izbrala na podlagi naslednjih kriterijev:

 • IZVIRNOST – besedilna ali oblikovna izvirnost besedila,
 • DOLŽINA – število predstavljenih cifer, njihova pravilnost,
 • VSEBINSKA SMISELNOST BESEDILA.

 

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, razen zaposlenih na Univerzi na Primorskem. Zaposleni lahko v natečaju sodelujejo zgolj s prispevki, vendar brez možnosti nagrade.
Na natečaju lahko sodelujejo tudi sodelujoči in nagrajenci prejšnjega natečaja, vendar ne z istimi ali podobnimi deli kot v prvem natečaju.

 

Rok za oddajo

Pričetek natečaja je 14. 2. 2018. Rok za oddajo je 7. 3. 2018 (elektronska oddaja do 23:59 tega dne).
Podrobnejše informacije o natečaju so objavljene na tej povezavi.

Vabljeni k sodelovanju!

 

*Prevzem vstopnic za ogled predstave Za blagor vseh ljudi, ki bo v sredo, 18. aprila, ob 20. uri v Gledališču Koper, bo možen po 15. marcu na blagajni Gledališča Koper.


sreda, 14. februar 2018 Knjižnica TeMeNa bo danes, 14.2.2018, zaprta

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta danes, 14.2.2018, zaprta.
 

Zahvaljujemo se za razumevanje.


sreda, 14. februar 2018 Projekt DA.RE.: ustvarjamo strokovnjake, ki jih potrebuje trg

V sredo, 14. in četrtek, 15. februarja, na UP FAMNIT gostimo partnerje mednarodnega projekta DA.RE., katerega cilj je izobraziti strokovnjake, ki jih potrebuje trg dela.
Predstavniki podjetij in izobraževalnih ustanov iz Italije, Srbije, Portugalske, Združenega kraljestva in Slovenije (zastopnika sta Univerza na Primorskem in podjetje Abelium d.o.o.) so se v Kopru zbrali z namenom, da v sklopu projekta DA.RE = Data Science Pathways to re-imagine education pripravijo pilotni izobraževalni program Data Scientist.

Seveda je bilo potrebno najprej opredeliti znanja, ki jih trenutno zahteva trg – to je strojno učenje, statistično modeliranje in podatkovno upravljanje ter rudarjenje. Te je v zadnjem letu določila delovna skupina, katere člani so predstavniki podjetij, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, razvojem in inovacijami na področju računalništva, ter izobraževalnih ustanov, ki premorejo pedagoške sodelavce za oblikovanje novih študijskih vsebin.

Na dvodnevnem srečanju bo skupina strokovnjakov in znanstvenikov nadaljevala z drugo fazo del, se pravi z načrtovanjem vsebin izobraževalnega programa, ki bo namenjen 450 študentom iz petih držav in bo obsegal 150 ur, udeleženci pilotnega programa pa bodo ob uspešnem zaključku pridobili 21 kreditnih točk.

Projekt DA.RE. je so-financiran v okviru programa ERASMUS+, Ključna akcija 2 Strateška partnerstva. Več si lahko preberete na spletni strani dare-project.eu.

Na fotografijah: udeležence dvodnevnega srečanja je sprejel izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za internacionalizacijo UP.


torek, 13. februar 2018 O pomenu dela Charlesa Darwina, največjega naravoslovca vseh časov

V ponedeljek, 12. februarja, smo se spomnili rojstva Charlesa Darwina (r. 1809), ki še danes velja za najpomembnejšega naravoslovca vseh časov.
Na Darwinov dan biologi po vsem svetu opozarjajo tudi na pomen kritičnega presojanja, raziskovanja in razmišljanja o intelektualni pokončnosti, načelnosti ter osebni integriteti. Charlesa Darwina so namreč nasprotniki ostro napadali, vendar je kljub pritiskom neomajno stal za svojim raziskovalnim delom.

Najpomembnejše Darwinovo delo je knjiga O izvoru vrst, ki jo mnogi imajo za najpomembnejšo akademsko knjigo vseh časov, saj je postala podlaga za nastanek in razvoj sodobne biologije in genetike.

Darwinov dan smo obeležili tudi na Famnitu: doc. dr. Živa Pečnikar Fišer je na portalu UP BUDI objavila zapis o življenju in delu očeta sodobne biologije, bila pa je tudi gostja oddaje V središču na Radiu Koper.

S klikom na spodnji povezavi lahko prisluhnete oddaji ali preberete članek!

 

     


ponedeljek, 12. februar 2018 Uspešni tudi Informativni dnevi 2018

V okviru Informativnih dni 2018 smo tudi letos na UP FAMNIT sprejeli dijake, ki se zanimajo za dodiplomski študij na področju naravoslovja.
V petek, 9. februarja, in v soboto, 10. februarja, smo tako predstavili dodiplomske študijske programe ter študentske projekte lepemu številu kandidatov, ki so v Koper prišli z vseh koncev Slovenije.

Uvodnemu nagovoru dekanje, izr. prof. dr. Klavdije Kutnar, in pozdravu predstavnika Študentskega sveta fakultete Martina Seniča ter študentke Biopsihologije Ane Kuder, so sledile interaktivne predstavitve posameznih programov, na katerih so sodelovali tako predavatelji in asistenti kot sedanji Famnitovi študenti. Kandidati so izvedeli vse potrebne informacije v zvezi s študijskimi programi, v času njihovega obiska pa smo jim pričarali tudi del študijskega in študentskega utripa s predstavitvijo projektov in drugih aktivnosti, ki potekajo na naši fakulteti.

Veselimo se jeseni in številnih novih brucov!

   

  


petek, 9. februar 2018 Četrto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2017/18

Vabljeni na četrti Famnitov izlet v matematično vesolje z naslovom

»Matematika solidarnosti«,

ki bo potekalo v sredo, 14. februarja 2018, ob 18.00,

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

 

Sodelovanje, zaupanje in solidarnost so pomembni za uspeh skupin na različnih področjih, od športnih tekem do tržne konkurence med podjetji. Kljub temu pogosto na skupine gledamo kot na množico avtonomnih in sebičnih posameznikov. Eden od razlogov je, da si s tem olajšamo opis in matematično analizo vedenja skupin. Pa vendar se v skupinah pogosto razvije veliko medsebojne pomoči. Na predavanju bomo spoznali nekaj osnovnih pristopov za matematični opis sodelovanja in altruizma ter se pogovorili, kako vplivajo na tržno vedenje ljudi.

O predavatelju:
Aljaž Ule je zaključil študij uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani in magistrski študij na Univerzi Twente na Nizozemskem. Doktoriral je leta 2005 na Fakulteti za Ekonomijo in Ekonometrijo Univerze v Amsterdamu, kjer je sedaj zaposlen kot docent in raziskovalec. Za svoje raziskovalno delo je prejel najvišjo pohvalo Univerze v Amsterdamu. Kot gostujoči raziskovalec je deloval na univerzah New York University, Caltech in Universitat Autònoma de Barcelona. Objavil je več znanstvenih člankov, med drugim tudi v vrhunski znanstveni reviji Science, pri založbi Springer pa je izdal samostojno znanstveno monografijo. Od leta 2007 sodeluje z Univerzo na Primorskem, kjer na FAMNIT-u predava teorijo iger in mikroekonomijo.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si.

Vljudno vabljeni!


torek, 6. februar 2018 Študenti UP FAMNIT bodo z ekološkimi in okoljskimi vsebinami obogatili program Šola v naravi

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva tudi za izvajanje 8 projektov v okviru drugega odpiranja Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

V naslednjih mesecih bo tako 10 študentov (5 UP FAMNIT, 4 UP PEF in 1 UL BF) z delavnicami obogatilo program Šole v naravi v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem Rtiču. V ospredju bodo vsebine na temo biodiverzitete slovenske Istre in problematike plastike v okolju ter zero waste strategije kot odgovor na ta problem.

Predšolskim otrokom in osnovnošolcem bodo tako predstavili bogato morsko in kopensko biodiverziteto našega okolja (ribe, školjke, polži, ptice, metulji, dvoživke, plazilci, rastline), poučili jih bodo o problematiki plastike v morskem in sladkovodnem okolju ter jim pokazali, na kakšne načine lahko v lastnih domovih poskrbijo za zmanjšanje proizvedene količine plastičnih odpadkov.

Za mentorstvo pri pripravi vsebin bodo poskrbeli člani Društva varstvenih biologov – BIODIVA, vsebine pa bodo zasnovane na konceptu uporabe vseh čutil za spoznavanje in učenje vsebin (sluh, tip, voh, vid, okus) in predstavljajo nadgradnjo lanskega projekta Z veččutnimi delavnicami do bolj ohranjene narave in kvalitetnejšega okolja v MOK.

Več o projektu lahko preberete na tej povezavi.

Čestitke za še eno sodelovanje z okoljem!
Sodelujočim študentom in otrokom želimo obilo zabave na poučnih delavnicah!

 
(Na fotografiji: utrinki z veččutnih delavnic, ki so jih naši študenti izvedli v lanskem študijskem letu)


petek, 2. februar 2018 Člani Oddelka za matematiko aktivni na Tsinghua Sanya International Mathematics Forum na Kitajskem

Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem res ne pozna meja: ta teden se namreč osem članov Oddelka za Matematiko UP FAMNIT mudi na mednarodnem znanstvenem srečanju International Workshop on Symmetries of Graph and Networks, ki poteka v okviru Tsinghua Sanya International Mathematics Forum.
Organizatorji srečanja so Marston Conder (University of Auckland, Nova Zelandija), Yan-Quan Feng (Beijing Jiaotong University, Kitajska), Klavdija Kutnar (Univerza na Primorskem), Mei Lu (Tsinghua University, Kitajska) in Jin-Xin Zhou (Beijing Jiaotong University, Kitajska).

Na fotografiji udeleženci z Oddelka za matematiko UP FAMNIT – z leve proti desni: Ademir Hujdurović, Primož Šparl, Istvan Kovacs, Klavdija Kutnar (dekanja UP FAMNIT), Robert Jajcay, Aleksander Malnič, Edward Dobson in Dragan Marušič (rektor Univerze na Primorskem).

Od 29. januarja do 2. februarja so vodilni strokovnjaki na področju simetrij v grafih in omrežij predstavljali svoje najnovejše raziskave in ugotovitve z željo po razvoju novih sodelovanj in namenom, da zagotovijo mladim obetavnim raziskovalcem stik in učenje od uveljavljenih znanstvenikov s tega področja.

Izvlečki predavanj so objavljeni na spletni strani znanstvenega srečanja.

Člani znanstvenega odbora srečanja so: Brian Alspach (University of Newcastle, Avstralija), Marston Conder (University of Auckland, Nova Zelandija), Yan-Quan Feng (Beijing Jiaotong University, Kitajska), Cai Heng Li (South University of Science and Technology, Kitajska), Dragan Marušič (Univerza na Primorskem) in Jozef Siran (Open University, Združeno kraljestvo).

Tsinghua Sanya International Mathematics Forum (TSIMF) je bil ustanovljen z namenom gostovanja raziskovalnih konferenc, znanstvenih in študijskih dogodkov. Nahaja se v mestu San Ya, v provinci Hainan na jugu Kitajske in je prepoznavno mednarodno središče za matematike, kjer znanstveniki z vsega sveta predstavljajo zadnja odkritja in razvijajo nove ideje. Nedvomno predstavlja danes neprecenljivo stičišče mednarodne matematične skupnosti.


četrtek, 1. februar 2018 Prijave za vpis v dodiplomski študij na UP FAMNIT!

POZOR: od 6. 2. 2018 bo možna prijava za vpis v dodiplomske študijske programe UP FAMNIT v 2018/19!

V prvem roku se lahko prijavijo:

 • Slovenski državljani in državljani EU – ROK: do 30. 3. 2018,
 • Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani izven EU – ROK: 25. 5. 2018

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih so objavljeni tukaj:
https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-18-19

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


sreda, 31. januar 2018 Dr. Dunja Bandelj sodelovala pri pripravi strateškega dokumenta s prioritetami EU v sredozemskem kmetijstvu

V letu 2017 se je zaključil program ARIMNet2 (Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean), ki je deloval v okviru instrumenta ERA-NET, financiranega s strani 7. okvirnega programa EU.
Program ARIMNet2, ki se je aktivno izvajal med leti 2014–2017 in je bil usmerjen v znanstveno koordinacijo članic EU in ostalih držav v Sredozemlju, je nastal zaradi aktualne problematike v sredozemskem kmetijstvu.

Kmetijstvo se namreč sooča s težavami pri upravljanju naravnih virov, s pojavi bolezni pri živalih in rastlinah ter vplivi podnebnih sprememb na produktivnost in trajnost kmetijskega agroekosistema. Osrednji cilj programa je pospeševanje raziskav kmetijstva v Sredozemlju in krepitev sodelovanja med akterji živilskega in kmetijskega sektorja. V okviru programa, v katerega je bilo vključenih 24 partnerskih držav, vključno s Slovenijo, je bil izdelan tudi dokument SRIA (Strateška raziskovalna in inovacijska agenda), ki povzema ključne prioritete EU in sredozemskih držav na področju raziskav, razvoja in inovacij v sredozemskem kmetijstvu.

V pripravo dokumenta je bila kot članica Znanstvenega in strateškega svetovalnega telesa (SSAB) vključena tudi koordinatorica študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo na UP FAMNIT, dr. Dunja Bandelj (pogovor z njo je objavljen tukaj).

Strateška raziskovalna in inovacijska agenda - SRIA je dostopna na spletu, več o projektu pa lahko preberete na tej povezavi.

Čestitke dr. Dunji Bandelj za pomembno sodelovanje!


torek, 30. januar 2018 Informativni dnevi 2018 – Famnit se predstavi!

Vse dijake vabimo na Informativne dneve UP FAMNIT, na katerih vam bodo profesorji in študenti predstavili utrip študentskega življenja in prednosti naših programov. Za pot v Koper lahko koristite brezplačen avtobusni prevoz, ki ga tudi letos organizira Univerza na Primorskem. Za več informacij in prijavo kliknite tukaj.

Informativni dnevi se bodo začeli z dobrodošlico v petek, 9. 2. 2018, ob 10. uri na Titovem trgu v Kopru, kjer bodo dijake sprejeli predstavniki univerze, Mestne občine Koper, Študentske organizacije Univerze na Primorskem in številni drugi.

Na Glagoljaški 8 v Kopru bodo nato sledile predstavitve dodiplomskih študijskih programov:

 • petek, 9. februarja 2018 ob 11. uri v Veliki predavalnici,
 • petek, 9. februarja 2018 ob 15. uri v Veliki predavalnici,
 • sobota, 10. februarja 2018 ob 10. uri v Veliki predavalnici.

Program:

 • pozdrav dekanje,
 • predstavitev obštudijskih dejavnosti in aktivnosti študentov,
 • predstavitev posameznih študijskih programov na UP FAMNIT.

Želimo vam ponuditi čim več koristnih informacij, da se boste lažje odločili o svoji nadaljnji karierni in študijski poti!

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 29. januar 2018 Dr. Vita Poštuvan finalistka za komunikatorico znanosti SZF

Prejšnji teden so na slavnostni akademiji Zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije podelili priznanja za dosežke pri komuniciranju znanosti in o znanosti v preteklem letu. Eden od prejemnikov priznanja prometej znanosti za odličnost v komuniciranju je izr. prof. dr. Jonatan Vinkler z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ.

Naziv komunikatorica znanosti leta 2017 je prejela dolgoletna novinarka in urednica Dela Silvestra Rogelj Petrič, ki je bila pred 32 leti pobudnica za nastanek priloge Znanost, še danes edine redne tovrstne priloge v dnevnem časopisju. V ožji krog letošnjega izbora se je uvrstila tudi doc. dr. Vita Poštuvan (UP FAMNIT in UP IAM), ki je bila prejemnica prometeja znanosti za leto 2014 in je tokrat prejela listino za finalistko izbora za komunikatorico znanosti leta 2017.

Več o delu dr. Vinklerja in dr. Poštuvan ter o ostalih prejemnikih nagrad lahko preberete na portalu UP BUDI.

Čestitke vsem prejemnikom nagrad in finalistom za pomembno delo, ki ga opravljajo na področju komuniciranja znanosti!


ponedeljek, 29. januar 2018 Veliko zanimanje za UP FAMNIT na 10. Informativi

V petek, 26., in soboto 27. januarja se je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvila še ena uspešna Informativa – največjega slovenskega sejma izobraževanja in poklicev, ki je letos praznovala tudi svojo 10. izvedbo. Razstavni prostor Univerze na Primorskem je obiskalo veliko število dijakov in njihovih staršev, katerim so študenti Famnita predstavili študijske programe in ostalo dogajanje na naši fakulteti.

Istočasno so okoli stojnic potekale interaktivne delavnice, ki so jih vodili naši študenti in predavatelji, v predavalnici UP pa smo lahko prisluhnili predavanju doc. dr. Kristijana Muska Lešnika, na katerem je predstavil pozitivno psihologijo, ki jo kot prvi v Sloveniji razvijamo v Centru za pozitivno psihologijo UP FAMNIT.

Čestitke vsem študentom in zaposlenim za odlično opravljeno delo, s katerim so tudi letos pritegnili res veliko število potencialnih novih brucev in ostalih radovednežev!

Oglejte si fotogalerijo dogajanja na razstavnem prostoru UP!

 

   


petek, 26. januar 2018 UP Famnit pomaga tajskim institucijam na področju bolezni, ki jih prenašajo vektorji

UP FAMNIT je skupaj z vodilnim partnerjem iz Francije (Universite Pierre et Marie Curie - Paris VI) in univerzami iz Portugalske (Universidade NOVA de Lisboa) in Tajske (Mahidol University, Chulalongkorn University, Kasetsart University) uspešno pridobil projektna sredstva programa Erasmus+ Krepitev zmogljivosti za projekt Life for SEA-ED. V okviru projektov krepitev zmogljivosti evropske institucije pomagajo partnerjem iz drugih delov sveta vzpostaviti študijske programe s posameznih področij.

Cilji projekta Life for SEA-ED so povečati znanje (kaj) in veščine (kako) učiteljev in trenerjev za delo s študenti na partnerskih tajskih univerzah na naslednjih vsebinskih področjih:

 • Uporabna medicinska entomologija,
 • Parazitska in virusna obolenja, ki jih prenašajo različni vektorji, kot so klopi, komarji in peščene muhe,
 • Ekologija in okolje,
 • Epidemiologija,
 • Obdelava in analiza podatkov,
 • GIS.

Jugovzhodna Azija se spopada s pojavljajočimi patogeni, raziskovanje parazitskih in virusnih bolezni, ki jih prenašajo vektorji pa zahteva različna znanja in učinkovito organizacijo. Dolgoročni vpliv projekta pa bo povečanje znanja in veščin strokovnjakov za bolj učinkovito, hitrejše in koordinirano raziskovanje.

Vodja projekta na strani UP FAMNIT je doc. dr. Vladimir Ivović. Prijaviteljem čestitamo za pridobljeni projekti in jim želimo veliko uspehov!

Sicer pa gre za že drugi tovrstni projekt UP FAMNIT. Na področju izobraževanja namreč sodelujemo še z univerzami iz Centralne Azije v okviru projekta ECCUM


četrtek, 25. januar 2018 Matematični dan za več kot sto dijakov Gimnazije Koper

V sredo, 24. januarja, je na UP FAMNIT potekal 10. matematični dan, na katerega smo povabili dijake 3. letnika Gimnazije Koper. Na dogodek se je prijavilo 111 dijakov, ki so se v spremstvu profesoric za nekaj ur prepustili nekoliko drugačnemu, nešolskemu obravnavanju nekaterih tem v matematičnem ključu. Rdeča nit dneva je bila namreč ponazoritev različnih uporab matematičnih teorij v vsakdanjem življenju, za kar v srednješolskih kurikulih žal pogosto zmanjka časa.

Program je bil zelo bogat, saj so se dijaki lahko udeležili dveh predavanj od osmih. Ponujene vsebine so bile naslednje: Od najmanjših kvadratov do delovanja CT naprave (doc. dr. Marko Orel), Matematika skrivnostnih sporočil (doc. dr. Ademir Hujdurović), Ali so fantje bolj nadarjeni za matematiko kot dekleta? (izr. prof. dr. Arjana Brezigar Masten), Matematika v barvah (vloga matematike pri razvoju programov za generiranje slik) (Bogdan Soban), Matematika in finančna pismenost (izr. prof. dr. Mihael Perman), Matematika delovanja spletnih brskalnikov (doc. dr. Rok Požar), Kako sestaviti očem neviden polieder? (asist. dr. Nino Bašić) in Matematične strategije in borzne periperije (asist. mag. Rado Pezdir).

 

Matematične dneve na UP FAMNIT prirejamo že od leta 2013 s ciljem, da se med mladimi popularizira naravoslovje in zlasti matematika. Od takrat smo uspešno izvedli osem tovrstnih srečanj za osnovnošolce, ki jih je matematika še posebej zanimala, drugič pa smo ga ponudili tudi dijakom 3. letnika Gimnazije Koper, ki so se ga udeležili v polnem številu.

Dijakom in njihovim spremljevalcem se zahvaljujemo za obisk in jih vabimo na naše dogodke tudi v prihodnje!

 


četrtek, 25. januar 2018 UP FAMNIT na 10. Informativi!

V petek in soboto, 26. in 27. januarja 2018, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal največji slovenski sejem izobraževanja, zaposlovanja in štipendiranja, 10. Informativa. Dva tedna pred informativnimidnevi bodo srednje šole, višje strokovne šole in visokošolski zavodi predstavili svoje izobraževalne in študijske programe, oblike izobraževanja, poklice, možnosti za zaposlitev idr.

Univerza na Primorskem bo na Informativi prisotna oba dneva v predavalnici »UP« in na razstavnem prostoru Univerze na Primorskem v hali A s strokovnimi službami in predstavniki vseh šestih fakultet:

UP FAMNIT bodo kot vsako leto zastopali študenti vseh študijskih programov, ki bodo dijakom, njihovim staršem in ostalim obiskovalcem sejma predstavili ne le študij, ampak tudi ostale aktivnosti, ki jih organizira fakulteta in sami študentje. Poskrbeli bomo za interaktiven program na stojnici, na razstavnem prostoru pa bodo potekale tudi aktivnosti in delavnice. Celoten program je objavljen TUKAJ.

V predavalnici »UP« bodo kot rečeno potekala predavanja visokošolskih učiteljev in raziskovalcev UP, med katerimi posebej izpostavljamo predavanje doc. dr. Kristijana Muska Lešnika z naslovom Pozitivna psihologija, ki se bo pričelo ob 14.20.

Več o predavanju:

Kaj je pozitivna psihologija?
Je psihologija, ki poudarja veselje, zadovoljstvo, sproščenost in srečo. Je psihologija, ki išče potenciale posameznika in mu jih pomaga razvijati. Ohranjanje pozitivnih občutij in predvsem veselja za življenje je stalen proces, odvisen od nas samih in nekaterih okoliščin, kot so socialno življenje, zdravje,  izobrazba, vera, finančna sredstva in socialni status. Tudi to, kako gledamo na svojo  preteklost, na trenutke izgube, prizadetosti in zavrnjenosti.
Ali smo optimistični glede prihodnosti? Smo zadovoljni s sedanjostjo?
Na ta vprašanja in še kakšno bomo našli odgovore na predavanju.

Toplo vabljeni!


torek, 16. januar 2018 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije Alejandre Ramos Rivera

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: Strukturni rezultati o vozliščno in povezavno tranzitivnih grafih (Structural results on vertex- and edge-transitive graphs) študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Alejandre Ramos Rivera.

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 22.1.2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA.

Vljudno vabljeni!


petek, 12. januar 2018 Tretje predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2017/18

Vabljeni na tretji Famnitov izlet v matematično vesolje z naslovom

»Usklajevanje mnenj s pomočjo matematike«,

ki bo potekalo v sredo, 17. januarja 2018, ob 18.00,

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

 

V okolju brez centralne avtoritete je usklajevanje mnenj težak zalogaj, čeprav je v sodobnem svetu bistvenega pomena za spremembe v politiki, etiki, ekonomiji, v vsakovrstnih odborih, ipd. Isti problem je hkrati pomemben gradnik v različnih decentraliziranih tehnologijah, npr. Blockchain – tj. decentralizirana baza, na kateri stoji večina poznanih kriptovalut.
V omenjenem problemu, tj. problemu bizantinskih generalov, je naš cilj smiselno uskladiti vsa mnenja, četudi smo začeli z močno pluralizirano skupino. Sprehodili se bomo skozi zgodovinski razvoj problema, si ogledali nekaj zanimivih načinov uporabe in se dotaknili intuicije nekaterih ključnih matematičnih idej v ozadju.

O predavatelju:
Matjaž Krnc, v letu 2017 podoktorski raziskovalec na Univerzi Salzburg, je pod mentorstvom profesorja dr. Risteja Škrekovskega doktoriral leta 2015 na Univerzi v Ljubljani. Do sedaj je aktivno sodeloval na številnih raziskovalnih obiskih univerz v tujini (Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, Poljska, Slovaška in Velika Britanija). Ukvarja se z različnimi klasičnimi problemi s področja strukture grafov in z njimi povezanimi problemi iz teorije omrežij in naključnih grafov.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si.

Veselimo se novih popotovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

Vljudno vabljeni!


petek, 12. januar 2018 Mednarodni uspeh kviza »Matematični adventni koledar 2017«

Decembra se je odvila tretja izvedba Matematičnega adventnega koledarja, na katerem so se v reševanju matematičnih nalog pomerili tako osnovnošolci kot srednješolci.
Pomembna novost novost tokratnega kviza je bila vzporedna izvedba v angleškem jeziku, s katerim je Oddelek za matematiko UP FAMNIT želel povabiti k sodelovanju tudi mlade tekmovalce iz tujine. Odločitev je bila nedvomno prava, saj se je na kviz prijavilo rekordnih 440 tekmovalcev. Največ (350) jih je bilo iz Slovenije, ostali pa so bili iz iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Češke, Gruzije, Italije, Makedonije, Romunije, Rusije, Slovaške in Švice.
S praktičnimi nalogami iz vsakdanjega življenja so se udeleženci spoprijeli od 1. do 20. decembra 2017, za vsako nalogo pa so imeli na voljo le en dan.

Prejemniki nagrad so:

 • tekmovalci iz Slovenije:
  • 8. in 9. razred osnovne šole: Niko Horvat, Vid Kavčič, Matija Likar;
  • 1. in 2. letnik srednje šole: Marija Klemenčič, Lovro Drofenik, Maša Toplak;
  • 3. in 4. letnik srednje šole: Ana Meta Dolinar, Andraž Maier, Rok Kuk;
 • tekmovalci iz tujine:
  • 8. in 9. razred osnovne šole: Jasna Ilieva (Makedonija), Jacopo Paoli (Italija), Andrej Petroski (Makedonija);
  • 1. in 2. letnik srednje šole: Ivan Ivanovski (Makedonija), Tamar Korkotashvili (Gruzija), Teimurazi Toloraia (Gruzija);
  • 3. in 4. letnik srednje šole: Baqar Gamezardashvili, Dimitri Korkotashvili, Saba Lepsveridze (vsi Gruzija).

Vsem sodelujočim iskreno čestitamo za vložen trud in znanje.
Upamo, da bo med njimi tudi veliko takih, ki se bodo odločili za študij matematike!


četrtek, 11. januar 2018 Objavljen Erasmus+ razpis za študijsko leto 2018/19

Objavljen je Erasmus+ razpis za izmenjave študentov v programskih državah. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave in izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v tujini v obdobju od 1.6.2018 do 30.9.2019.

Rok za prijavo na izmenjavo je 25.1.2018.

Razpis in vsa potrebna dokumentacija (priloge, navodila) so dosegljivi na povezavi: Razpis ERASMUS+.

Za dodatne informacije, pojasnila in pomoč z izpolnjevanjem prijavnice je na voljo mednarodna pisarna UP FAMNIT (e-mail: international@famnit.upr.si).

Vabljeni k prijavi!


torek, 9. januar 2018 Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2017/18

Objavljen je razpis za volitve v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2017/18!

Oddaja kandidature:
Študenti lahko oddajo kandidaturo od 5. januarja, do vključno 11. januarja 2018. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev:
Volitve bodo potekale v sredo, 17. januarja 2018 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (E-točka za študente), Koper.

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP.

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2017/18 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Več o delovanju Študentskega sveta UP FAMNIT lahko preberete na tej povezavi.