Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Študenti

natisni

Študentke in študenti UP FAMNIT lahko na teh spletnih straneh najdete obvestila, novice in koristne informacije ter dokumente, ki jih boste potrebovali v času študija:

  • dostop do ŠIS-a – Študentskega informacijskega sistema, ki omogoča opravljanje različnih storitev, kot so: prijava/odjava od izpita/kolokvija, pregled indeksa, izpolnjevanje vpisnega lista in druge storitve;
  • urnik izvajanja študijskih programov 1. in 2. stopnje; urnik za jesenski oz. spomladanski semester je objavljen predvidoma 10 dni pred pričetkom semestra;
  • obvestila Referata o spremembah urnika in druga obvestila, vezana na študijski proces;
  • obvestila Referata o predstavitvah zaključnih nalog in zagovorih magistrskih del, ki potekajo na fakulteti;
  • pravilniki in obrazci fakultete in univerze, kot so: priprava in predstavitev zaključne naloge, priprava in predstavitev magistrskega dela, preverjanje in ocenjevanje znanja, izvajanje izbirnosti med članicami univerze in drugi pravilniki, ki urejajo različna področja študija ter obrazci fakultete (vloga za priznanje predmeta, prošnja za spremembo izbirnega predmeta, prošnja za opravljanje predmeta višjega letnika);
  • študijski koledar univerze, ki določa pričetek in zaključek jesenskega oz. spomladanskega semestra, čas trajanja izpitnih obdobij, pedagoškega procesa proste dneve in druge pomembne datume, kot npr. teden univerze; objavljen je tudi podrobnejši pregled delovnih dni pedagoškega procesa prostih dni, ki nekoliko bolj pregledno prikazuje študijsko leto;
  • na fakulteti deluje študentsko tutorstvo. Na spletni strani najdete nekaj splošnih informacij o tutorstvu ter seznam študentov tutorjev na fakulteti z njihovimi kontaktnimi podatki;
  • cenik fakultete, ki določa cene storitev za posamezno študijsko leto.

Študente obenem vabimo, da si ogledajo informacijski portal www.ustvarikariero.si, preko katerega so na voljo informacije o dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih, študijski praksi, možnostih vključitve v posamezne projekte, o vpisnih in drugih postopkih ter informacije o tem, kako se vključiti v individualno svetovanje in načrtovanje kariere. Prav tako vabimo študente, da poiščejo informacije na Univerzitetnem kariernem centru UP.

Za morebitna vprašanja in pojasnila smo dosegljivi v Referatu za študente.