Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Mihael Perman

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
II/10 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 82
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Verjetnostni račun
Probability
Statistika
Statistics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Finančna matematika
/ Financial Mathematics
,
Oblikovanje in analiza načrtovanja eksperimentov
/ Design and Analysis of Planned Experiments
,
Osnove zavarovanja
/ Fundamentals of Insurance
,
Statistika
/ Statistics
,
Stohastični procesi
/ Stochastic Processes
,
Verjetnost
/ Probability
,
Vrednotenje finančnega instrumentarija
/ Asset Pricing
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa Matematika s finančnim inženiringom, magistrski
/ Study Programme Coordinator (Mathematics with Financiral Engineering, Master)