Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 30. junij 2017 V Kampusu Livade so se pripravljali na biološko olimpijado

Ta teden se je v Univerzitetnem kampusu Livade zvrstilo kar nekaj dogodkov. Poleg Biološkega raziskovalnega tabora in obiska udeležencev poletne šole Alpine Europe, so potekale tudi priprave slovenskih udeležencev Mednarodne biološke olimpijade. Priprave je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z Oddelkom za biodiverziteto UP FAMNIT.

Sveži maturanti Anja Brdnik in Lucija Bogataj (obe z Gimnazije Škofja Loka), Jernej Imperl (II. gimnazija Maribor) in Maša Smajila (I. gimnazija v Celju) so bili na podlagi odličnih rezultatov na državnem tekmovanju iz biologije izbrani, da zastopajo Slovenijo na 28. Mednarodni biološki olimpijadi, ki bo potekala v Veliki Britaniji, natančneje na Univerzi Warwick (Coverty), od 23. do 30. julija letos.

Od ponedeljka do petka so vsak dan proučevali eno izmed področij biologije, ki so vključena v tekmovanje. Vsak sklop je bil sestavljen iz predavanj in praktičnega dela, s katerim se lahko tekmovalci srečajo na sami olimpijadi.

Program, pri katerem so sodelovali tudi visokošolski učitelji in raziskovalci z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT, je bil sledeč:

  • ponedeljek, 26. 6. 2017: razvojna fiziologija z anatomijo živali in imunologija (doc. dr. Martina Lužnik in doc. dr. Vladimir Ivović),
  • torek, 27. 6. 2017: biokemija (doc. dr. Ana Miklavčič Višnjevec, izr. prof. dr. Elena Bužan in asist. Felicita Urzi),
  • sreda, 28. 6. 2017: genetika (asist. dr. Alenka Arbeiter Baruca, Sandra Hasić),
  • četrtek, 29. 6. 2017: fiziologija rastlin in botanika (asist. dr. Nataša Šibanc, asist. dr. Peter Glasnović),
  • petek, 30. 6. 2017: etologija, ekologija in evolucija (Mojca Ota).

Dijakom čestitamo za prehodne uspehe in jim želimo uspešen nastop na tem pomembnem mednarodnem tekmovanju ter še več študijskih uspehov na področju naravoslovja!


Dijake sta v Univerzitetnem kampusu Livade obiskala tudi rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič in dekanja UP FAMNIT, izr. prof. dr. Klavdija Kutnar