Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 17. januar 2017 Osem profesorjev iz Uzbekistana in Kazahstana na izobraževanju na UP FAMNIT

V ponedeljek, 16.1.2017, nas je obiskalo osem profesorjev s treh uzbekistanskih in ene kazahstanske univerze. Pri nas so na štirinajstdnevnem usposabljanju iz programov MATLAB in COMSOL.

Prvi dan je minil v sproščenem vzdušju: goste smo najprej sprejeli na naši fakulteti, nato pa je sledilo bolj uradno srečanje z rektorjem Univerze na Primorskem, prof. dr. Draganom Marušičem, dekanjo UP FAMNIT, izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar, vodjo Sektorja za izobraževalno in mednarodno dejavnost UP Tatjano Mikelič Goja in vodjo ter organizatorji usposabljanja – dr. Boštjanom Frelihom, Ikrom Malaino in Alešem Ovnom.

Danes pa so si gosti zavihali rokave in se lotili reševanja problemov v Matlabu.

Gostovanje poteka v okviru mednarodnega projekta ECCUM. Skupaj s partnerji iz Španije (Universidad de Santiago de Compostela) in Italije (Politecnico di Torino) kolegom iz Uzbekistana in Kazahstana pomagamo vzpostaviti magistrski študijski program iz matematičnega inženiringa. Kurikulum in učne načrte smo že razvili, v trenutni fazi pa krepimo veščine, ki jih bodo v prihodnje potrebovali izvajalci programa. Znanje, ki ga bodo osvojili pri nas, bodo nato podajali svojim študentom.

Izobraževanje hkrati poteka tudi v Španiji, s čimer bodo partnerske institucije iz Centralne Azije lahko izkoristile najboljšo kombinacijo znanj pri partnerjih.

Program matematičnega inženiringa se bo izvajal na univerzah Urgench State University, Uzbekistan; Turin Polytechnic University, Uzbekistan; Bukhara Engineering – Technological Institute, BETI, Uzbekistan; A. Baitursynov Kostanay State University, Kazahstan; International Information Technology University, IITU, Kazahstan.

Projekt je financiran s sredstvi programa Erasmus+ - krepitev zmogljivosti. Gre za enega izmed 140 projektov, ki jih je za sofinanciranje izbrala Evropska Komisija v letu 2015. Z njimi EU krepi svojo vlogo na področju visokega šolstva po svetu, hkrati pa pomaga pri vzpostavljanju modernih in zanimivih študijskih programov, ki spodbujajo zaposljivost mladih diplomantov iz različnih držav sveta.