Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 2. avgust 2017 Vse večje sodelovanje med UP FAMNIT in UP IAM ter raziskovalnimi ustanovami iz ZDA

UP FAMNIT in UP IAM sta uspešno pridobila tudi sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA v letih 2018 in 2019.

Naši raziskovalci bodo tako v naslednjih dveh letih z gostovanji še okrepili sicer že uspešna sodelovanja z naslednjimi raziskovalnimi ustanovami: National Clonal Germplasm Repository, Oregon State University, Rutgers University, Seattle University, Vanderbilt University, Mississippi State University, University of Washington.

Vodje sedmih odobrenih projektov so: dr. Dragan Žnidarčič, dr. Andreja Kutnar, dr. Martin Milanič, dr. Štefko Miklavič, dr. Dragan Marušič, dr. Klavdija Kutnar in dr. Vito Vitrih.

Vsem želimo uspešno raziskovanje in še nadaljnjo okrepitev sodelovanja s tujimi institucijami.

Rezultate razpisa lahko preberete na tej povezavi.