Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre

natisni

Predstavitev projekta

NaslovVzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre

Akronim: VRT PURISSIMA

Oznaka projekta: -

Spletna stran projekta: VRT PURISSIMA

Koordinator (vodilni partner): Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.

Partnerske institucije:

  • UP FAMNIT
  • LIVE GREEN - Center za trajnostni razvoj, z.o.o.
  • Kulturno društvo sloga sv. Peter 

Vodja projekta na UP FAMNIT:  izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Financer projekta: 

Raziskovalno področje (ARRS): - 

Trajanje projekta: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

Opis projekta:

Posebnost območja LAS in turistični potencial te regije je njegovo rastlinstvo, okus sonca in morja, ki se odraža v avtohtonih pridelkih, zeliščih in gastronomiji. Namen operacije je izkoristiti endogene in gastronomske potenciale zaledja slovenske Istre ter to razvijati v skladnem odnosu med turizmom, okoljem in potrebami družbe z vzpostavitvijo razvojnega in učnega kmetijskega centra slovenske Istre. Kot demonstracijski  center bo razvijal in promoviral inovativnost ter dobre prakse, spodbujal trajnostno kmetijstvo, nastajanje novih zelenih delovnih mest in vključevanje kmetijstva v turizem.

Cilji operacije so:

- vzpostaviti učilnico v naravi kot podporno učno in podjetno okolje za mlade, pridelovalce, vrtičkarje, širšo javnost in druge obiskovalce, medgeneracijsko učenje, popularizacijo naravne in kulturne dediščine Istre na področju prehrane;

- Razviti nove programe doživetij za obiskovalce in turiste;  Spodbuditi diverzifikacijo kmetijske dejavnosti in inovativnost v kmetijstvu, vključevanje sredozemske vrste laškega smilja v ekološko pridelavo kot novo poslovno priložnost za kmetije, mlade podjetnike;

- s programom izobraževanja in osveščanja okrepiti konkurenčnost kmetijstva v slovenski Istri,  osveščenost in znanje prebivalstva, odnos do okolja in kulturne krajine Istre in samooskrbe.

- ustvariti 1 novo delovno mesto v vrtu Purissima.

Pričakovani rezultati operacije:
- Vzpostavljen učni vrt, urejene demonstracijske gredice, izgrajene potke, učna poti na Purissimi, postavljeni 102 info tabli
- Zastavljena komunikacijska strategija in izvedena promocija istrske gastronomije skozi odprto kuhinjo, večer istrskih dobrot, predstavitev Razvojnega kmetijskega centra slovenske Istre na dogodkih
- Izveden Dan odprtih vrat, 2 delavnici za širšo javnost na temo dela v vrtu pomladi in konec poletja, 5 delavnic Učnega vrta za otroke in mladino, vodeni ogledi
- Dvig poznavanja pristnih istrskih običajev in ohranjanja kulturne dediščine zaledja
- Prenos dobrih praks in znanj na pridelovalce in potencialne ponudnike z organizacijo predavanj, zelenjadarskega posveta, izdelavo priročnika za standardizacijo kakovosti in avtohtonosti, izgradnja tržnih znanj ponudnikov
- Aktualne novice in koristni nasveti skozi objave na socialnih omrežjih, spletu, idejne zasnove 5ih promocijskih dogodkov na plakatih
- Vzpostavljen učni vrt, demonstracijske gredice, učna pot na Purissimi
- Vzpostavljeno demonstracijsko polje laškega smilja za obiskovalce: pripravljeno in posajeno 500 m2 zemljišča na Purissimi
- Izdelan Tehnološki list za gojenje laškega smilja
- Študija proučitve vpliva gojenja smilja na okolje in biotsko raznovrstnost
- Izdelani 3 različni poskusi razmnoževanja smilja:
s semeni; s tkivnimi kulturami v laboratoriju; s potaknjenci;
- Pripravljen protokol in optimalna tehnologija razmnoževanja sadilnega materiala;
- Razpoložljiv sadilni material za zainteresirane skupine
- Izdelano in tiskano informativno gradivo: Spoznajmo laški smilj: značilnosti, uporaba in zdravilne učinkovine; tiskano gradivo Tehnološki list za gojenje laškega smilja;
- Pripravljene in izvedene delavnice Spoznajmo laški smilj in smernice gojenje;
- Pripravljena in izvedena delavnica: Ustanovitev blagovne znamke in trženje
- Izvedene demonstracije pridobivanja sadilnega materiala smilja
- Priprava delavnic in doživetij, vodenih ogledov, specializirana predavanja v vrtu Purissima
- Izdelana predstavitvena brošura o vrtu Purissima in recepti istrske gastronomije
- Izveden natečaj za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v kmetijstvu in turizu »Naj agro ideja!«
- Izdelana predstavitvena brošura o vrtu Purissima in recepti istrske gastronomije
- Izveden likovni, literarni in fotografski natečaj med šolami v zaledju na območju LAS
- Predstavitev istrskih običajev na delavnicah in vodenih ogledih

Vrednost celotne operacije
                 
    - Skupna vrednost: 104.040,54
                      - Sofinanciran delež: 88.434,46