Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre

natisni

Predstavitev projekta

NaslovVzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre

Akronim: VRT PURISSIMA

Oznaka projekta: -

Spletna stran projekta: VRT PURISSIMA

Koordinator (vodilni partner): Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.

Partnerske institucije:

  • UP FAMNIT
  • LIVE GREEN - Center za trajnostni razvoj, z.o.o.
  • Kulturno društvo sloga sv. Peter 

Vodja projekta na UP FAMNIT:  izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Financer projekta: 

Raziskovalno področje (ARRS): - 

Trajanje projekta: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

Opis projekta:

Posebnost območja LAS in turistični potencial te regije je njegovo rastlinstvo, okus sonca in morja, ki se odraža v avtohtonih pridelkih, zeliščih in gastronomiji. Namen operacije je izkoristiti endogene in gastronomske potenciale zaledja slovenske Istre ter to razvijati v skladnem odnosu med turizmom, okoljem in potrebami družbe z vzpostavitvijo razvojnega in učnega kmetijskega centra slovenske Istre. Kot demonstracijski  center bo razvijal in promoviral inovativnost ter dobre prakse, spodbujal trajnostno kmetijstvo, nastajanje novih zelenih delovnih mest in vključevanje kmetijstva v turizem.

Cilji operacije so: vzpostaviti učilnico v naravi kot podporno učno in podjetno okolje za mlade, pridelovalce, vrtičkarje, širšo javnost in druge obiskovalce, medgeneracijsko učenje, popularizacijo naravne in kulturne dediščine Istre na področju prehrane; Razviti nove programe doživetij za obiskovalce in turiste;  Spodbuditi diverzifikacijo kmetijske dejavnosti in inovativnost v kmetijstvu, vključevanje sredozemske vrste laškega smilja v ekološko pridelavo kot novo poslovno priložnost za kmetije, mlade podjetnike; s programom izobraževanja in osveščanja okrepiti konkurenčnost kmetijstva v slovenski Istri,  osveščenost in znanje prebivalstva, odnos do okolja in kulturne krajine Istre in samooskrbe. Cilj projekta je ustvariti 1 novo delovno mesto v vrtu Purissima.

Vrednost celotne operacije
                 
    - Skupna vrednost: 104.040,54
                      - Sofinanciran delež: 88.434,46