Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Klen Čopič Pucihar

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://www.klen.si/
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Realnovirtualna in dopolnjena resničnost
Mixed and Augmented Reality
Komunikacija človek-računalnik
Human Computer Interaction
Strojni vid
Computer Vision
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Dopolnjena resničnost
/ Augmented Reality
,
Načrtovanje podatkovnih baz
/ Database Design
,
Osnove računalništva
/ Bases of Computer Science
,
Računalniški praktikum
/ Computer Practicum
,
Računalniški praktikum II
/ Computer Practicum
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator