Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Klen Čopič Pucihar

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
I/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://www.klen.si/
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Realnovirtualna in dopolnjena resničnost
Mixed and Augmented Reality
Komunikacija človek-računalnik
Human Computer Interaction
Strojni vid
Computer Vision
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Dopolnjena resničnost
/ Augmented Reality
,
Izbrana poglavja iz vizualizacije podatkov
/ Selected Topics in Information Visualisation
,
Sistemi III - Informacijski sistemi
/ Systems III – Information Systems
,
Predstojnik
Department Chair
Namestnik predstojnika HICUPa - Laboratorija za interakcijo človek-računalnik na Univerzi na Primorskem
/ HICUP - Humans Interacting with Computers at University of Primorska Laboratory, Deputy Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika
/ Study Programme Coordinator (Computer Science, Doctoral)
Koordinator mednarodnega skupnega doktorskega študijskega programa (Računalništvo in informatika, doktorski)
/ Study Programme Coordinator (Computer Science, Doctoral)