Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 24. november 2017 UP FAMNIT zaposluje sodelavca v projektni pisarni in sodelavca v IKT službi

UP FAMNIT je objavil razpis za naslednji dve delovni mesti: 

1) Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Pričetek dela bo predvidoma 1. 1. 2018 oziroma po dogovoru. Ključno delovno področje je administrativno vodenje projektov.

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),

 • znanje angleškega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in zanesljivost,

 • sposobnost timskega dela,

 • samostojnost,

 • komunikacijske sposobnosti.

Druga zaželena znanja:

 • analitične in metodološke sposobnosti,

 • zaželene so izkušnje z administrativnim vodenjem mednarodnih projektov,

 • odlično poznavanje dela z bazami podatkov (Excel),

 • poznavanje in uporaba IKT orodij za analizo in raziskovanje, izkušnje s podporo z delom s socialnimi omrežji, spletno stranjo,

 • poznavanje orodij za upravljanje vsebin na spletnih straneh ter povezovanjem vsebin med različnimi mediji,

 • odlične kompetence pisnega izražanja,

 • organizacijske sposobnosti,

 • storitvena naravnanost,

 • proaktivnost in samoiniciativnost.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • administrativno vodenje projektov,

 • samostojno svetovanje na svojem delovnem področju,

 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,

 • oblikovanje poročil, sklepov in stališč z delovnega področja,

 • koordinacija, spremljanje in izvajanje različnih upravnih postopkov z delovnega področja,

 • spremljanje zakonodaje in informacij z delovnega področja,

 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje z vodenjem nacionalnih in/ali mednarodnih projektov, prav tako so zaželene izkušnje s področja vodenja javnih naročil na področju nabave raziskovalne opreme.

Prosto delovno mesto je objavljeno tudi na Zavodu RS za zaposlovanjeRazpis je odprt od 23. 11. 2017 do 1. 12. 2017.

2) Samostojni strokovni delavec VII/1

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Pričetek dela bo predvidoma 1. 1. 2018 oziroma po dogovoru. Ključno delovno področje je delo v IKT službi.

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska izobrazba prve stopnje s področja računalništva oziroma informacijskih tehnologij oziroma sorodnega področja,

 • znanje angleškega jezika,

 • znanje za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema,

dobro poznavanje LINUX imeniškega okolja (LDAP, SAMBA, RADIUS, KERBEROS, NFS),

dobro poznavanje računalniške strojne opreme (nabava, popravila),dobro poznavanje Microsoft orodij (Office, Windows),

 • izkušnje na IKT področju dela (3 leta).

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • skrb za operativnost in delovanje računalniško-komunikacijskega sistema,

 • svetovanje pri nabavi in nabava računalniške opreme za pedagoško in raziskovalno dejavnost,

 • skrb za strežniško infrastrukturo,

 • pomoč pri uporabi IKT tehnologij strokovnim službam, pedagoškim sodelavcem in raziskovalcem.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju IKT.

Prosto delovno mesto je objavljeno tudi na Zavodu RS za zaposlovanje. Razpis je odprt od 23. 11. 2017 do 1. 12. 2017.

- - - - - 

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do petka, 1. 12. 2017. Zaželeno je, da so pisne ponudbe napisne tudi v angleškem jeziku.

Pisne ponudbe pošljite na elektronski naslov kontaktne osebe ali neposredno na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Lara Gorela, Kadrovska služba
e-mail : lara.gorela@upr.si
telefon: 05 611-75-77