Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 11. julij 2017 Uspešno zaključen postopek podaljšanja akreditacije študijskim prorgamom Biopsihologija in Aplikativna kineziologija

V preteklem mesecu se je uspešno zaključil redni postopek podaljšanja akreditacije trem študijskim programom – dodiplomskima študijskima programoma Biopsihologija in Aplikativna kineziologija ter magistrskemu študijskemu programu Aplikativna kineziologija. Vsem trem študijskim programom je Nacionalna komisija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) podaljšala akreditacijo za nedoločen čas.

Pred tem je UP FAMNIT, v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, že uspešno zaključila vse postopke rednega podaljšanja akreditacije enajstim študijskim programom.

Pregled akreditacijskih postopkov za študijske programe UP FAMNIT je dostopen tukaj.