Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sobota, 11. marec 2017 Vabljeni na predavanje: »Zakaj je kmetijstvo izziv?«

Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT

vabi na predavanje asist. Alenke Baruca Arbeiter
z naslovom »Zakaj je kmetijstvo izziv?«,
ki bo v četrtek, 16. 3. 2017, ob 19. uri
v pritličnih prostorih Kettejeve ulice 1 v Kopru (študijska soba Galeb).

Opis predavanja:

Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki ne zagotavlja zgolj pridelave hrane, ampak posega tudi na številna druga področja, kot so ohranjanje kulturne krajine, obnovljivi viri in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Žal je kmetijstvo zaradi svoje intenzitete in razširjenosti v okolju pogosto nezaželeno. Naraščajoče prebivalstvo ima za posledico vedno večje potrebe po samooskrbi, zato načrtovanje in pridelava hrane predstavljata veliko odgovornost in izziv. Podnebne spremembe, ki vodijo v vse pogostejše vremenske ekstreme, zahtevajo večja vlaganja v varovanje okolja in razvijanje sodobnih tehnologij za doseganje kakovosti kmetijskih pridelkov ter konkurenčnost v mednarodnem prostoru. Delo v sodobnem kmetijstvu zahteva zato interdisciplinarno povezovanje znanj naravoslovja, biotehnologije, ekonomike in tehnologij pridelave ter predelave.

Predavanje poteka v okviru dogodkov Tedna Univerze na Primorskem 2017.