Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 22. februar 2017 Ponedeljkov SEMINAR računalništva in informatike

V ponedeljek, 27. februarja 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00
-------------------------------------------------------------------
PREDAVATELJ: Bogdan SOBAN, www.soban-art.com
-------------------------------------------------------------------
NASLOV: Generative art – programsko generiranje slik
-------------------------------------------------------------------

POVZETEK:
Generative art je kreativna metoda, ki z uporabo informacijske tehnologije simulira človekov ustvarjalni proces in se uporablja za iskanje novih rešitev v arhitekturi, urbanizmu, industrijskem oblikovanju, likovni umetnosti, glasbi, besedni umetnosti in drugih področjih človekovega ustvarjanja. Pod tem pojmom se v literaturi razume predvsem področje likovne umetnosti, kjer avtorji razvijajo svoje lastne računalniške programe, ki ob zagonu razvijejo nenavadne kreativne sposobnosti in se izražajo v nepredvidljivih in neponovljivih likovnih podobah predvsem abstraktnega tipa. Za generativni ustvarjalni pristop so značilne štiri faze: osnovna zamisel, kodiranje programa, proces in selekcija rezultatov. Razen procesa, ki ga izvaja računalnik več ali manj avtonomno in v sklopu katerega se ustvari novo likovno delo, so vse ostale faze v domeni človeka.

V prvem delu bo predavatelj predstavil osnovna izhodišča tovrstnega ustvarjanja s poudarkom na značilnostih generativne metode. Dalje bo predstavil nekaj metodoloških pristopov, ki jih predavatelj uporablja v svojih programih napisanih v programskem jeziku Visual Basic. V nadaljevanju bo predstavil in obrazložil delovanje nekaj tipičnih programov, ki bodo v realnem času generirali slike.

O PREDAVATELJU:
Bogdan Soban, rojen v Vrtojbi leta 1949, diplomirani inženir strojništva, se je takoj po diplomi preusmeril na področje informatike. Kot dober poznavalec računalništva in programiranja je začel v svojem prostem času razvijati projekt z namenom raziskave ustvarjalnih možnosti računalnika. Razvil je vrsto računalniških programov, ki na osnovi matematičnih algoritmov ustvarjajo abstraktne likovne podobe na ekranu. Njegova likovna dela, bogata z barvami in nenavadnimi oblikami, so vedno nepredvidljiva in nikdar več ponovljiva. Svoj projekt pogosto predstavlja v obliki likovnih razstav, projekcij, predavanj in delavnic ter pogosto sodeluje na mednarodnih konferencah ter on-line predstavitvah na svetovnem spletu.

Vabljeni!