Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 11. april 2017 Mentorji biologije navdušeni nad srečanjem v Kampusu Livade

V soboto, 8. aprila 2017, je v Univerzitetnem kampusu Livade, v soorganizaciji UP FAMNIT in ZOTKS, potekalo drugo srečanje mentorjev biologije iz vse Slovenije. Predavatelji in asistenti UP FAMNIT so srednješolskim učiteljem prestavili zanimive in sodobne vsebine s področij genetike, epigenetike in strukture proteinov.

Na programu sta bili najprej predavanji izr. prof. dr. Elene Bužan (Mutacije in metilacije – manjkajoči deli sestavljanke) in doc. dr. Katje Lakota (Proteini - lego kocke narave), nakar je sledilo delo v laboratorijih. Udeležencem so bile predstavljene praktične vaje, ki jih lahko enostavno vpeljejo v učni program in jih tudi izvajajo z dijaki v učilnici. Vaje sta izvedli asist. Felicita Urzi (Kromosomske aberacije) in doc. dr. Katja Lakota (Struktura proteinov). Teoretičnemu in praktičnemu delu v Kampusu Livade je sledil strokovni ogled Krajinskega parka Strunjan.

 

 

 

 

 

 

 

Za vse udeležence srečanja – 23 učiteljev ter predavatelje in asistente UP FAMNIT – je bilo skupno delo zelo produktivno, saj je omogočilo izmenjavo znanj, idej in praks, prav tako pa je utrdilo lani začeto sodelovanje.

Irena Štimac, profesorica biologije na Gimnaziji Velenje, je svojo drugo izkušnjo pri nas tako komentirala: »Že po lanskem srečanju mentorjev sem bila trdno odločena, da se letošnjega ponovno udeležim. Zakaj? Predavatelji brezhibno pripravijo svoja predavanja, vsebine so aktualne, predstavijo nam nove izsledke, dajejo nam potrditev, da v šoli delamo prav in ponujajo dejstva, ki v nas vzbujajo dodatno radovednost. Odlično sta pripravljena tudi prikaz in izvedba laboratorijskega dela, ki ga lahko na novo vpeljemo v šolske laboratorije ali pa nam omogoča dopolnitev že obstoječega

 

 

 

 

 

 

 

»Pohvale udeležencev so vsekakor potrditev, da delamo v pravo smer.« je zadovoljna dr. Elena Bužan, predstojnica Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT, »Srečanje biologov je ena od aktivnosti, ki jih izvajamo na področju popularizacije naravoslovja in znanosti, predvsem pa preko takih dejavnosti uresničujemo poslanstvo izobraževalne in raziskovalne visokošolske institucije, ki je čedalje bolj vpeta v lokalno in širše slovensko okolje. Na našem oddelku želimo šolsko javnost in učitelje izobraževati in ozaveščati o pomenu in značilnostih zdravih ekosistemov kot osnove našega vsakdanjega življenja ter trajnostnega razvoja naše družbe. Veseli nas, da so odzivi tako dobri.«

Srečanje je potekalo pod okriljem mednarodnega projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.