Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 20. december 2017 UP FAMNIT zaposluje sodelavca v IKT službi - podaljšan rok za prijavo do 12. 1. 2018

UP FAMNIT je podaljšal rok za prijavo na razpisano delovno mesto: 

Samostojni strokovni delavec VII/1

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Ključno delovno področje je delo v IKT službi.

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska izobrazba prve stopnje s področja računalništva oziroma informacijskih tehnologij oziroma sorodnega področja,

 • znanje angleškega jezika,

 • znanje za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema,

dobro poznavanje LINUX imeniškega okolja (LDAP, SAMBA, RADIUS, KERBEROS, NFS),

dobro poznavanje računalniške strojne opreme (nabava, popravila),dobro poznavanje Microsoft orodij (Office, Windows),

 • izkušnje na IKT področju dela (3 leta).

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • skrb za operativnost in delovanje računalniško-komunikacijskega sistema,

 • svetovanje pri nabavi in nabava računalniške opreme za pedagoško in raziskovalno dejavnost,

 • skrb za strežniško infrastrukturo,

 • pomoč pri uporabi IKT tehnologij strokovnim službam, pedagoškim sodelavcem in raziskovalcem.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju IKT.

- - - - - 

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do petka, 12. 01. 2018. Zaželeno je, da so pisne ponudbe napisane tudi v angleškem jeziku.

Pisne ponudbe pošljite na elektronski naslov kontaktne osebe ali neposredno na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Lara Gorela, Kadrovska služba
e-mail : lara.gorela@upr.si
telefon: 05 611-75-77  


torek, 19. december 2017 Knjižnica TeMeNa bo od srede, 27. 12. 2017 do torka, 2. 1. 2018 zaprta

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta od srede, 27. 12. 2017 do torka, 2. 1. 2018 zaprta.

Želimo vam lepe praznike in uspešno leto 2018!


torek, 19. december 2017 Dr. Alejandro Adler o pozitivni psihologiji

Center za pozitivno psihologijo in Oddelek za psihologijo UP FAMNIT

vabita na predavanje in pogovor z dr. Alejandrom Adlerjem o pozitivni psihologiji,

ki bo v četrtek, 21. 12. 2017, ob 15.00,
v predavalnici FAMNIT-VP (Glagoljaška 8, 6000 Koper).

 

O pozitivni psihologiji

Pozitivna psihologija je psihološka disciplina, ki se ukvarja s preučevanjem človekove sreče, zadovoljstva in blagostanja. Čeprav segajo njeni zametki že v 50. leta prejšnjega stoletja, velja za njen uradni začetek leto 1998, ko jo je ameriški psiholog dr. Martin Seligman izbral za temo svojega predsedovanja Ameriškemu psihološkemu združenju. Po Seligmanovem mnenju se mora psihologija osredotočiti ne le na reševanje težav, ampak tudi na razvoj pozitivnih čustev, ki vodijo do osebne sreče. Pozitivna naravnanost namreč z večjo verjetnostjo vodi do reševanja težav, kakovostnejšega življenja ter celo do boljšega imunskega sistema in posledično zdravja.

»Pozitivna psihologija je v zadnjih dveh desetletjih najbolj razvijajoča se smer v psihologiji,« razlaga doc. dr. Kristijan Musek Lešnik, predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na UP FAMNIT. »Na naši univerzi se kar nekaj raziskovalcev že leta ukvarja s segmenti te smeri, zato smo se odločili za ustanovitev Centra za pozitivno psihologijo. Gre za prvo tovrstno središče v Sloveniji, s katerim želimo postati referenčna točka te discipline ter stičišče strokovnjakov in raziskovalcev z različnih področij.« Pomemben poudarek bo na raziskovalni dejavnosti, saj je bilo doslej v Sloveniji kar nekaj dogodkov in drugih aktivnosti na tem področju, potrebno pa je, »da se s pozitivno psihologijo ukvarjamo psihologi,« je mnenja dr. Musek Lešnik. »Pozitivna psihologija je zelo aplikativna. Po eni strani se ukvarja z reševanjem posameznikovih težav, zelo učinkovita pa je tudi kot preventivna metoda. Njen adut je v tem, da postavlja v ospredje vire človekove moči, dostojanstva in suverenosti, ki pripomorejo k opolnomočenju vsakega posameznika in torej h krepitvi njegovega zdravja. Naše delo bo zato izhajalo iz dejstva, da je raziskovanje človekove sreče enako pomembno kot raziskovanje njegove stiske


Dr. Alejandro Adler (Vir: www.quillota.cl)

O predavatelju:

Alejandro Adler je doktoriral iz psihologije na Univerzi Pennsylvanije pod mentorstvom prof. dr. Martina Seligmana, očeta pozitivne psihologije. Danes je vodja Oddelka za mednarodno izobraževanje Centra za pozitivno psihologijo Univerze Pennsylvanije, njegovo raziskovalno delo pa se osredotoča na blagostanje, izobraževanje, razvijanje veščin in javne politike. Trenutno sodeluje z vladami različnih držav (Butan, Nepal, Indija, Mehika, Peru, Združeni arabski emirati, Avstralija, Jordan in Kolumbija) pri procesu vpeljevanja prvin pozitivne psihologije v učne načrte šol, pri čemer meri vpliv tovrstnih intervencij na blagostanje mladostnikov.

Objavil je vrsto znanstvenih in poljudnih člankov ter redno predava na mednarodnih konferencah in znanstvenih srečanjih. Je svetovalec mednarodnih organizacij (vključno s Svetovno banko, Združenimi narodi, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj itd.) in eden od 60 članov delovne Skupine strokovnjakov za dobro počutje pri Združenih narodih, s katerimi pripravlja Novo paradigmo razvoja, ki naj bi pomagala pri opredelitvi ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov po letu 2015.


petek, 15. december 2017 UP FAMNIT zaposluje dva asistenta na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije

UP FAMNIT je objavil naslednji razpis:

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001) za področje računalništva in informatike – dve (2) prosti delovni mesti

Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za obdobje 12 mesecev, s polnim delovnim časom (40 ur na teden) in s pričetkom dela predvidoma s 1.2.2018 oziroma v skladu z dogovorom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: zaključena visokošolska izobrazba 2. stopnje ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) s področja računalništva oziroma računalništva in informatike,
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike (pogoj mora biti izpolnjen do sklenitve pogodbe o zaposlitvi).

Funkcionalna znanja:

 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • uporaba računalniških orodij.

Druga zaželena znanja:

 • retorične sposobnosti,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine – študentov,
 • zaželene so izkušnje na področju pedagoškega oziroma raziskovalnega dela.

Kratek opis dela in nalog:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in opravljanje drugih nalog določenih v aktih UP in članic,
 • vodenje različnih oblik vaj oziroma usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: do 14. 1. 2018.

Prijava

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo na elektronski naslov lara.gorela@famnit.upr.si.

Kandidati naj prošnji priložijo:

 1. življenjepis,
 2. bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 3. kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (v primeru, da kandidat že ima veljaven pedagoški in/ali raziskovalni naziv),
 4. kratko vizijo svojega dela na UP FAMNIT,
 5. opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško in raziskovalno deloval,
 6. opis minulega pedagoškega dela (če je bil kandidat v preteklosti že vključen v pedagoško delo).

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Ime in priimek: Lara Gorela
Telefonska številka: 05 611 75 77
E-naslov: lara.gorela@famnit.upr.si

Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


ponedeljek, 11. december 2017 Študenti in diplomanti UP FAMNIT se povezujejo z gospodarstvom in razvijajo podjetniške ideje

Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT je v preteklih tednih poskrbel za utrditev povezav z gospodarstvom in študente ter diplomante Sredozemskega kmetijstva povabil na dve aktivnosti, katerih namen je bilo mreženje in razvoj podjetniških idej. Na vabilo so se odzvali tudi študenti drugih programov, ki razmišljajo o delovnih izzivih na področju kmetijstva. Program dogodkov je pripravil UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, v sodelovanju z Agencijo SPIRIT.

Najprej so se 17. novembra udeležili mreženjskega dogodka, katerega cilj je bil širjenje poslovne mreže v kmetijskem sektorju v regiji. Trenutno stanje in specifiko v Slovenski Istri predvsem na področju oljkarstva, vinogradništva in zelenjadarstva so jim predstavili uspešni in prodorni mladi podjetniki v kmetijstvu: v Bertokih so študenti obiskali pridelovalce oljčnega olja Jenko, v Truškah so nato spoznali Vinarstvo Rodica, dan pa so zaključili v oljarni Santomas v Šmarjah. V prvi osebi so se tako spoznali z inovativnimi pristopi v kmetijstvu, dobrimi praksami tako na področju pridelave in predelave kot tudi trženja lastne blagovne znamke doma in v tujini, hkrati pa so si ogledali infrastrukturo in sodobno tehnologijo, ki je v sodobnem kmetijstvu že nenadomestljiva.

 

 

V začetku decembra so se študenti in diplomanti udeležili še dvodnevne delavnice, na kateri so predstavniki kmetijskega sektorja predstavili nove pristope v tehnologiji pridelave in predelave kmetijskih proizvodov ter različne trženjske pristope. Ker je bil cilj delavnice spodbujanje razvoja lastne kariere in spoznanje z realnim sektorjem, so identificirali tudi podjetniške ideje, zamisli in predloge rešitev pologov iz gospodarstva. Te sta predstavila Domen Jogan iz podjetja Vinja, trgovina in laboratorij za vinarstvo in kmetijstvo ter Jana Žveplan iz Kmetijske zadruge Agraria Koper. Prvi je predstavil projekt, ki je usmerjen v iskanje rešitev na področju alternativne rabe t. i. odpadnih surovin pri pridelavi grozdja in vina, drugi projekt pa je bil osredotočen na urbano kmetovanje, ki vse bolj uveljavlja tudi v slovenskih mestih.

Študenti so nato s pomočjo različnih metodologij dela v skupinah in s pomočjo mentorjev oblikovali rešitve izbranih izzivov.

Zmagali sta Monika Kršič (dodiplomski študijski program Sredozemsko kmetijstvo) in Nika Tomažič (dodiplomski študijski program Biodiverziteta), ki sta razvili idejo GRONČKOV, biorazgradljivih cvetličnih lončkov iz stisnjenih tropin (na fotografiji).

 

Omenjeni dejavnosti potekata v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«, ki ga izvajata UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Agencijo SPIRIT.


petek, 8. december 2017 UP in Actual I.T. opremila računalniško učilnico na Palah (BiH)

V sredo, 6. decembra, so v Srednješolskem centru na Palah (Bosna in Hercegovina) slavnostno odprli novo računalniško učilnico, opremo katere je, na pobudo Univerze na Primorskem, zagotovilo podjetje Actual I.T., d.d. iz Kopra. 15 računalnikov s pripadajočo sistemsko opremo, bo tako omogočilo bolj kakovostno pripravo mladih dijakov na delo in študij.

Ravnatelj Srednješolskega centra Pale, Nedeljko Gazivoda, je v zahvalnem nagovoru poudaril, da je donacija izjemno pomembna: »Poučevanje na smeri Strojni tehnik za računalniško konstruiranje ne bi bilo mogoče brez teh računalnikov in programskih paketov, ki sodijo zraven. Mi pa si želimo ponuditi našim dijakom najboljše znanje«. Omenil pa je tudi dragoceno sodelovanje z Univerzo na Primorskem, na kateri že študira veliko mladih iz BIH. »Univerza na Primorskem je prestižna univerza, ki pri nas vsako leto promovira svoje študijske programe. Že nekaj naših dijakov se je odločilo za študij v Sloveniji. To jim prinaša številne prednosti in koristi za pridobivanje in širjenje svojega znanja,« je povedal Gazivoda.

Sodelovanje med Srednješolskim centrom in Univerzitetnim centrom Pale ter Univerzo na Primorskem poteka že vrsto let. Tokratna akcija je zato le naravno utrjevanje odličnih vezi. Da bi se tovrstno sodelovanje nadaljevalo je bila tudi želja rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušiča, ki se je odprtja udeležil z direktorjem poslovnega področja podjetja Actual I. T., Markom Milotičem. »Želimo doseči trajne stike med našimi državami,« je dejal prof. Marušič in spomnil na mednarodno odprtost univerze, na katero iz tujine ne prihajajo le študenti, ampak tudi številni profesorji. »Živimo v času, ko je napredna tehnologija zelo pomembna in nič ne gre brez računalnika. Včasih smo živeli v isti državi in ta država ne obstaja več, toda še vedno gojimo prijateljske odnose in zavedati se moramo, da v znanosti in izobraževanju ni meja.«

Župan Vzhodnega Sarajeva Nenad Vuković se je zahvalil za donacijo in dejal, da študenti obiskujejo Srednjo šolo Pale zato, da pridobijo znanje, ki jim kasneje omogoča lažje učenje tehničnih znanosti. »Slovenija je že pomagala prebivalcem Pal. Pred petimi leti je podjetje Elan podarilo 100.000 evrov Športno-poslovnemu centru Peki za pomoč pri opremljanju najlepšega objekta v občini,« je pojasnil in hkrati poudaril, da pridobitev ni pomembna le za šolo, ampak za celo mesto. Načelnik Občine Pale Boško Jugović je slovesnost sklenil z naslednjimi besedami: »Pred lokalno skupnostjo izražam upanje, da bo novo opremljena učilnica služila svojemu namenu in da bo izkoriščena na najboljši možen način!«


Vir fotografije: www.palelive.com