Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 20. januar 2017 Japan Patent Office sprejel patent doc. dr. Iztoka Savnika

Doc. dr. Iztok Savnik z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologijeje UP FAMNIT je v sodelovanju z Yahoo Japan Research izdelal patent z naslovom Search method and device for RDF data, ki ga je Japan Patent Office sprejel pod številko 5978253.

Vsebina patenta sta metoda in protokol za izvajanje poizvedb v porazdeljeni podatkovni bazi trojic, ki omogočata visok nivo vzporednosti na osnovi razdeljenega in cevovodnega paralelizma. Metoda in protokol sta implementirana v podatkovno vodenem sistemu za izvajanje poizvedb big3store. Sistem big3store interpretira izraze algebre grafov s programi v obliki dreves procesov, ki so med sabo povezani s tokovi podatkov. Drevesa procesov so dinamično preslikana na polje podatkovnih strežnikov. Sistem za predstavitev trojic uporablja jezik RDF (Resource Description Framework), ki predstavlja osnovni jezik semantičnega spleta (glej https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web).

Sistem big3store je dostopen kot odprtokodni sistem na naslovih https://github.com/upfamnit/big3store oz. https://github.com/yahoojapan/big3store .

Yahoo Japan Research in UP FAMNIT sodelujeta na razvoju sistema big3store od leta 2013. V okviru projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem in za potrebe izdelave patenta je našo fakulteto leta 2014 obiskal soavtor patenta Kiyoshi Nitta, sodelavec Yahoo Japan Research.

Dr. Savniku čestitamo za pomemben dosežek!