Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 13. julij 2017 14. julij 2017: rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za slovence brez slov. državljanstva in državljane izven EU

Do vključno petka, 14. julija 2017 je še možna prijava za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


četrtek, 13. julij 2017 V razvid medijev je vpisana nova znanstvena revija ADAM

V razvid medijev je vpisana znanstvena revija Umetnost diskretne in uporabne matematike (The Art of Discrete and Applied Mathematics, ali skrajšano - ADAM, ki jo izdajata UP FAMNIT in Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko - Associazione slovena per la matematica discreta e applicata.

Gre za sodobno visoko kakovostno spletno odprtodostopno mednarodno znanstveno revijo s področja diskretne in uporabne matematike, ki izhaja dvakrat letno, in sicer v angleškem jeziku, s povzetki v slovenščini.

Več o reviji si lahko preberete tukaj, spletna stran revije pa je dostopna tukaj.


sreda, 12. julij 2017 Tatiana Romina Hartinger nova doktorica znanosti

V sredo, 12.7.2017 je Tatiana Romina Hartinger zaključila doktorski študij Matematičnih znanosti. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Martina Milaniča je pripravila in uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom New Characterizations in Structural Graph Theory: 1-Perfectly Orientable Graphs, Graph Products, and the Price of Connectivity.

Novopečeni doktorici znanosti iskreno čestitamo in ji želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


torek, 11. julij 2017 Uspešno zaključen postopek podaljšanja akreditacije študijskim prorgamom Biopsihologija in Aplikativna kineziologija

V preteklem mesecu se je uspešno zaključil redni postopek podaljšanja akreditacije trem študijskim programom – dodiplomskima študijskima programoma Biopsihologija in Aplikativna kineziologija ter magistrskemu študijskemu programu Aplikativna kineziologija. Vsem trem študijskim programom je Nacionalna komisija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) podaljšala akreditacijo za nedoločen čas.

Pred tem je UP FAMNIT, v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, že uspešno zaključila vse postopke rednega podaljšanja akreditacije enajstim študijskim programom.

Pregled akreditacijskih postopkov za študijske programe UP FAMNIT je dostopen tukaj.


ponedeljek, 10. julij 2017 Zagovor doktorske disertacije študentke Tatiane Romine Hartinger (MZ, 3. stopnja)

Tatiana Romina Hartinger, študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom New Characterizations in Structural Graph Theory: 1-Perfectly Orientable Graphs, Graph Products, and the Price of Connectivity, pod mentorstvom izr. prof. dr. Martina Milaniča.

Zagovor bo potekal v sredo, 12.7.2017 ob 11. uri v Mali predavalnici 1 na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper.

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.


torek, 4. julij 2017 Uradne ure knjižnice v juliju in avgustu 2017

Uporabnike obveščamo, da bo knjižnica TeMeNa od 10. julija do 16. avgusta 2017 odprta ob ponedeljkih, sredah in petkih od 13:00 do 15:00.

Izposoja in vračilo gradiva bosta v tem času omogočena tudi izven navedenih uradnih ur, in sicer:

  • izposoja gradiva: po predhodnem dogovoru vsak delavnik med 8:00 in 15:00. Datum in uro obiska vsaj dan prej napovejte na e-naslov temena@upr.si;
  • vračilo gradiva: v Referatu za študente UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper) v času uradnih ur Referata, in sicer:
    - ponedeljek in sreda: 9:00 – 11:00,
    - torek in četrtek: 13:00 – 15:00.

Hvala za razumevanje.