Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 15. junij 2017 Javni razpis za mlade raziskovalce

Univerza na Primorskem je objavila Javni razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi na Primorskem v okviru raziskovalnega programa P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger.

Za mesto mladega raziskovalca lahko kandidirate pri dveh mentorjih, ki znanstveno-raziskovalno oziroma pedagoško delujeta na UP FAMNIT in na UP IAM:

Kandidati morajo vloge oddati do vključno petka, 28. julija 2017 do 14.00 ure.

Vse informacije in obrazce najdene tukaj.