Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 18. maj 2017 Predavanji Tjaše Kunavar, diplomantke UP FAMNIT

Vse študente in zaposlene UP FAMNIT vabimo na srečanji z diplomantko Biopsihologije Tjašo Kunavar, ki bosta v torek, 23. maja, ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 oziroma ob 15.30 v predavalnici FHŠ-TRAMNONTANA.

Tjaša Kunavar je dodiplomski študij Biopsihologije na UP FAMNIT zaključila leta 2015 z nalogo Preference pri sklepanju prijateljstev (mentor: doc. dr. Aleksander Zadel). Podiplomski študij je nato nadaljevala na Univerzi v Birminghamu, Fakulteti za psihologijo in računalništvo, natančneje na programu Računska nevroznanost in kognitivna robotika (Computational Neuroscience and Cognitive Robotics).

Tjaša je bila v času študija na Famnitu zelo aktivna tutorka, sodelovala je pri promociji študijskega programa Biopsihologija in bila med ustanovitelji Društva študentov biopsihologije UP FAMNIT ter njegova predsednica.

V času obiska na Famnitu bo predstavila svoje študijske izkušnje v tujini ter izvedla dve predavanji:
 

  • Nevronske mreže, 23. 5. 2017, ob 11:00, FAMNIT-Muzejski3
    Seznanili se bomo z uporabo nevronskih mrež v strojnem učenju. Pogledali si bomo, kako se lotiti programiranja nevronskih mrež in na primeru razložili njihovo delovanje in uporabo.
  • Psihologija v robotiki, 23. 5. 2017, ob 15:30, FHŠ-TRAMONTANA
    Na predavanju bomo ugotavljali, kako lahko psihologija in nevroznanost pripomoreta k razvijanju inteligentnih robotov. Dotaknili se bomo umetnih nevronov, učenja, čustev pri robotih, seksrobotov in etičnih vprašanj na področju robotike.

Dogodek organizira Združenje Alumni UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!