Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

O študiju

natisni

Fakulteta izvaja dodiplomske in podiplomske študijske programe na različnih področjih: matematiki, računalništvu in informatiki ter naravoslovju.

Na dodiplomski ravni (prva bolonjska stopnja) fakulteta ponuja triletne univerzitetne študijske programe (180 kreditnih točk po evropskem kreditnem sistemu ECTS) in en visokošolski strokovni študijski program, ki diplomantom omogočajo zaposlitev ali pa nadaljevanje študija na magistrski ravni (druga bolonjska stopnja). Podiplomski študij na fakulteti zajema dvoletne magistrske (120 kreditnih točk) in triletne doktorske študijske programe (180 kreditnih točk). Na 2. in 3. bolonjski stopnji bo v prihodnjih letih mogoče nadaljevati študij vseh dodiplomskih programov.

Dodiplomski in magistrski študijski programi se izvajajo kot redni študij, doktorska programa pa izredno.

V študijskem letu 2019/20 se prvič izvajajo visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo, magistrski študijski porgram Trajnostno grajeno okolje tudi v angleškem jeziku (1. letnik) ter magistrski študijski program Podatkovna znanost tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku (1. letnik).

Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja in raziskovanja ter študente vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), s katerim fakulteta tesno sodeluje na področju raziskovanja.

V študijskem letu 2019/20 izvaja fakulteta sedem dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, osem magistrskih in dva doktorska študijska programa.

V študijske programe je v študijskem letu 2019/20 vpisanih 667 študentov, in sicer 484 v dodiplomske, 165 v magistrske in 18 v doktorske študijske programe.

Študijski programi se izvajajo v Kopru (mestno jedro). Posamezni študijski programi se delno izvajajo tudi v Izoli, v Univerzitetnem kampusu Livade* (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika, Biopsihologija, Varstvo narave). Za posamezen študijski program je lokacija izvedbe navedena v temeljnih podatkih v predstavitvi posameznega študijskega programa.

*Univerzitetni kampus Livade v študijskem letu 2019/20 še ne obratuje zaradi sanacijskih del.

Vsak študijski program ima svojega koordinatorja, ki ga imenuje senat fakultete. Koordinatorji vodijo in usklajujejo izvajanje študijskega programa.


Informacije o študiju dobijo kandidati v Referatu za študente.