Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

O fakulteti

natisni

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je članica Univerze na Primorskem (predstavitvena brošura). Ustanovljena je bila leta 2006.

Fakulteta izvaja študijske programe vseh treh stopenj ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved. Fakulteta tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT.

V študijskem letu 2023/24 je v študijske programe vpisanih 1.035 študentov, od tega 768 dodiplomskih, 215 magistrskih ter 52 doktorskih študentov.

Na dodiplomskem in magistrskem študiju se programi izvajajo kot redni študij, na doktorskem študiju pa le izredno. Študijski programi se izvajajo v Kopru in v objektu Livade 1.0 v Izoli.

Na fakulteti je zaposelnih 161 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev (osebje), ki delujejo v petih oddelkih, ter 38 strokovno-tehničnih in administrativnih sodelavcev, pri katerih ima fakulteta vzpostavljeno sodelovanje z UP IAM (skupne strokovne službe fakultete in inštituta). Poleg zaposlenih pri izvajanju pedagoškega procesa sodeluje še 36 pogodbenih sodelavcev. 

Temeljni dejavnosti fakultete sta izobraževanje in raziskovanje, fakulteta pa je tudi organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc in drugih znanstvenih srečanj.

Fakulteta je aktivno vključena v mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor; vzpostavljeno ima široko mrežo raziskovalnih povezav z uglednimi tujimi univerzami. Velja izpostaviti, da je Raziskovalna skupina UP FAMNIT ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju algebraične teorije grafov v svetovnem merilu – ostale tri skupine so na Kitajskem, v Avstraliji in Južni Koreji. S tem je fakulteta Univerzo na Primorskem umestila na svetovni zemljevid uveljavljenih raziskovalnih institucij.

Fakulteta izvaja tudi delavnice in predavanja za širšo javnost, v poletnih mesecih pa organizira poletne šole in tabore, ki so namenjeni predvsem srednješolcem in osnovnošolcem zaključnih letnikov.

Fakulteto vodi dekan izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, ki je nastopil mandat dne 23.11.2019. Vodstvo fakultete poleg dekana sestavljajo še prodekani, predstojniki oddelkov in tajnik fakultete.

Ob 10-letnici ustanovitve fakultete je v decembru 2016 izšla publikacija, v kateri so zbrani dotedanji delo in dosežki naših sodelavcev, študentov in diplomantov. Objavljena je na spodnji povezavi.