Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 5. januar 2017 Vabljeni na drugo predavanje Famnitovih bioloških večerov 2016/17

2. PREDAVANJE FAMNITOVIH BIOLOŠKIH VEČEROV

Vabimo vas na predavanje z naslovom "Porajajoči se zoonotski virusi in njihov pomen za Slovenijo",
ki bo potekalo

v torek, 10. 1. 2017, ob 18.00,

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, Koper).

Kratek opis predavanja:

EBOLA, ZIKA, MERS, CCHF, WN … so na papirju le kratice. V dejanskem svetu pa označujejo nevarne bolezni, ki jih pri ljudeh povzročajo patogeni arbovirusi. Vsi so opisani kot nedavni povzročitelji hudih epidemij po svetu. Na ljudi jih prenašajo prenašalci, ki viruse v naravi najdejo v ustreznih gostiteljih. Vsi skupaj so namreč del zapletenih enzootskih in zoonotskih življenjskih krogov, na katere poleg glavnih akterjev (ljudi, prenašalcev in gostiteljev) močno vplivajo tudi socio-ekonomski in okoljski pogoji, predvsem vremenske spremembe.

Le natančno poznavanje življenjskih krogov teh virusov in njihove patogeneze nam omogoča, da lahko te bolezni preprečimo in da se lahko branimo posledic okužb. Na predavanju bodo predstavljeni do sedaj znani ekološki in epidemiološki podatki nekaterih arbovirusov, ob koncu pa se bomo ukvarjali z vprašanjem, kaj se zgodi, če ali ko se dotični virusi začnejo učinkovito prenašati med ljudmi in kaj vemo o njihovem pojavljanju v Sloveniji.

O predavateljici:

Doc. dr. Darja Duh je univerzitetna diplomirana mikrobiologinja. Diplomirala je 1998 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 2002 je pridobila naziv magister znanosti, leta 2004 pa je na Medicinski fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo. Na Oddeleku za medicinsko mikrobiologijo Maribor Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano se raziskovalno ukvarja predvsem z ekologijo in epidemiologijo zoonotskih agensov, ki jih prenašajo klopi in komarji ter tistih, ki se na ljudi prenašajo direktno preko izločkov malih sesalcev. Trenutno raziskuje virusne patogene, ki pri ljudeh povzročajo respiratorne in gastrointestinalne okužbe ter okužbe osrednjega živčnega sistema. Na Medicinski fakulteti Univerze Mariboru je bila izvoljena v naziv docentke za področje mikrobiologija ter predava na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru.

Vljudno vabljeni!

 

Predavanje poteka v okviru projekta STARBIOS2 - Enhancing Responsible Biosciences, ki ga financira Evropska komisija iz okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.