Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Novice - Arhiv

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sreda, 20. september 2017 Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2017

Rok prijave: 4. oktober 2017 do 14. ure

Javni razpis
Prijavni obrazec
Izjava
Navodila
Ocenjevalni list za mentorja MR

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE

RAZISKOVALNI PROGRAM

ČLANICA UP

PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR

izr. prof. dr. Klavdija Kutnar

1.01. Naravoslovje / Matematika

P1-0285 Algebra, disekretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

Inštitut Andrej Marušič

predstavitev

         

Več o programu mladih raziskovalcev na http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=124


sreda, 20. september 2017 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2017/18

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2017/18, ki se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2017 in zaključi v petek, 19. januarja 2018.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • Navodila za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani,
  • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov Računalništvo in informatika (1. in 2. letnik), Biodiverziteta (1. in 2. letnik) in Biopsihologija (1. in 3. letnik). SEZNAMI študentov po skupinah bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani v petek, 29. septembra 2017. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra;
  • SPREMEMBE URNIKA: do 29. septembra 2017 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno 2. oktobra 2017 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Študente 3. letnika programa Matematika v ekonomiji in financah posebej obveščamo, da bosta predmeta Finančne vsebine v angleškem jeziku in Makroekonomsko modeliranje na urnik umeščena naknadno.

Študente 3. letnika programa Računalništvo in informatika posebej obveščamo, da bosta predmeta TVS Namestitev in vzdrževanje SQL strežnika in TVS Načrtovanje in optimizacija delovanja SQL strežnika na urnik umeščena naknadno.

V ponedeljek, 2. oktobra 2017 bo potekal sprejem brucev in bruck. Točne informacije glede sprejema bodo v kratkem objavljene med obvestili na spletni strani fakultete. Za bruce se v ponedeljek, 2. oktobra 2017 predavanja in vaje po urniku ne izvajajo.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata (v rubriki Obvestila), za posamezen študijski program. Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT


sreda, 20. september 2017 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2017/18

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2017/18, ki se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2017 in zaključi v petek, 19. januarja 2018.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani;
  • objavljeni urniki veljajo za MAGISTRSKE študijske programe. DOKTORSKI ŠTUDIJ se zaradi majhnega števila študentov izvaja s konzultacijami. Program študija študenta se oblikuje individualno, v dogovoru z mentorjem doktorskega študenta. Doktorski študenti programa Računalništvo in informatika obiskujejo PODIPLOMSKI SEMINAR, ki se izvaja skupaj za študente magistrskih in doktorskih študijskih programov (ponedeljek ob 16. uri), doktorski študenti programa Matematične znanosti pa obiskujejo RAZISKOVALNI MATEMATIČNI SEMINAR (ponedeljek ob 10. uri);
  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra;
  • SPREMEMBE URNIKA: do 29. septembra 2017 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno 2. oktobra 2017 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Študente programa Varstvo narave posebej obveščamo, da bo predmet Herpetologija na urnik umeščen naknadno.

V prvem tednu oktobra bodo potekali sestanki koordinatorjev programov s študenti, kjer bodo študente seznanili s pomembnimi informacijami o študiju v 2017/18. Termini sestankov bodo objavljeni v kratkem med obvestili Referata za posamezen študijski program.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata (v rubriki Obvestila), za posamezen študijski program. Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT


petek, 15. september 2017 Od 18. do 22. septembra 2017 poteka tretji (zadnji) prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU

Od ponedeljka, 18. septembra do vključno petka, 22. septembra 2017 je možna prijava za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU (tretji prijavni rok), in sicer za vse študijske programe UP FAMNIT: Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Bioinformatika, Sredozemsko kmetijstvo in Biopsihologija.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


sreda, 13. september 2017 Od 14.9. do 20.9.2017 možna prijava za vpis v podiplomski študij (drugi prijavni rok)

V četrtek, 14.9. se pričenja drugi prijavni rok za vpis v magistrske in doktorske študijske programe UP FAMNIT v študijskem letu 2017/2018 (za slovenske državljane in tujce iz in izven EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva), ki poteka do vključno srede, 20.9.2017.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Na vseh podiplomskih (magistrskih in doktorskih) študijskih programih UP FAMNIT je še možna prijava v drugem (zadnjem) prijavnem roku.

Prijavo je potrebno oddati preko spletna portala eVŠ ter poslati priporočeno po pošti na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 4. september 2017 Prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija na UP FAMNIT

V ponedeljek, 4. septembra 2017, je Dean Lipovac zaključil magistrski študij Uporabne psihologije z magistrsko nalogo »Povezanost racionalnega mišljenja z duševnim zdravjem«, pod mentorstvom doc. dr. Janeza Mlakarja in somentorstvom asist. dr. Maje Smrdu.

V svojem magistrskem delu je Dean Lipovac preveril, kako se racionalno mišljenje povezuje z duševnim zdravjem pri neklinični populaciji. »224 oseb je preko spleta izpolnilo meri racionalnega mišljenja - Test kognitivne refleksije (CRT) in Lestvico aktivnega odprtega mišljenja (AOTS), mero duševnega zdravja - Vprašalnik duševnega zdravja (MHC-SF) ter Vprašalnik čustvene regulacije (ERQ) in Vprašalnik ruminativnosti in refleksivnosti (RRQ). Podlestvice ERQ in RRQ so imele predvideno mediatorsko vlogo med racionalnim mišljenjem in duševnim zdravjem. Rezultati so pokazali, da se meri racionalnega mišljenja ne povezujeta z duševnim zdravjem« (iz izvlečka magistrske naloge). Celotno magistrsko delo je objavljeno na spletni strani Famnita.

Dean Lipovac je prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, ki se je na UP FAMNIT pričel izvajati v študijskem letu 2016/17. Z zaključkom študija je pridobil strokovni naslov magister psihologije.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!

(na fotografiji z desne: izr. prof. dr. Gregor Žvelc - predsednik komisije, doc. dr. Simona Kralj Fišer - članica komisije, asist. dr. Maja Smrdu - somentorica, mag. psih. Dean Lipovac, doc. dr. Janez Mlakar - mentor)


petek, 1. september 2017 Pričel se je drugi prijavni rok za vpis v višji letnik, študij diplomantov ter vzporedni študij dodiplomskega študija (slovenski državljani in tujci iz EU ter Slov. brez slov. državljanstva in tujci izven EU)

Do vključno petka, 15. septembra 2017 je možna prijava za vpis v višji letnik, študij diplomantov ter vzporedni študij dodiplomskega študija za slovenske državljane in tujce iz EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU (drugi prijavni rok).

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).