Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 31. januar 2017 Prenos študijskih programov 1. in 2. stopnje Aplikativna kineziologija na UP FVZ

Od 1.10.2017 se bosta študijska programa Aplikativna kineziologija prve in druge stopnje izvajala na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

Kandidati za vpis za informacije kontaktirajo Referat UP FVZ. Informacije: 05 663 58 01, a.kineziologija@famnit.upr.si / 05 662 64 61, referat@fvz.upr.si.