Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 29. maj 2017 Fakulteta za grajeno okolje se je pripojila k UP FAMNIT

V petek, 26.5.2017, je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, s katerim se je Fakulteta za grajeno okolje Univerze na Primorskem pripojila k UP FAMNIT. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem je sprejel Državni zbor RS na seji dne 24.5.2017.

S pripojitvijo UP FGO k UP FAMNIT se na UP FAMNIT prenese tudi akreditiran magistrski študijski program Trajnostno grajeno okolje, ki je za novo študijsko leto (2017/18) že razpisan v okviru UP FAMNIT. Prav tako je s pripojitvijo UP FAMNIT pridobila novo študijsko področje »(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo«, na katerem bo lahko v prihodnje razvijala nova študijske programe, zlasti na prvi in tretji bolonjski stopnji.