Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 4. september 2017 Prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija na UP FAMNIT

V ponedeljek, 4. septembra 2017, je Dean Lipovac zaključil magistrski študij Uporabne psihologije z magistrsko nalogo »Povezanost racionalnega mišljenja z duševnim zdravjem«, pod mentorstvom doc. dr. Janeza Mlakarja in somentorstvom asist. dr. Maje Smrdu.

V svojem magistrskem delu je Dean Lipovac preveril, kako se racionalno mišljenje povezuje z duševnim zdravjem pri neklinični populaciji. »224 oseb je preko spleta izpolnilo meri racionalnega mišljenja - Test kognitivne refleksije (CRT) in Lestvico aktivnega odprtega mišljenja (AOTS), mero duševnega zdravja - Vprašalnik duševnega zdravja (MHC-SF) ter Vprašalnik čustvene regulacije (ERQ) in Vprašalnik ruminativnosti in refleksivnosti (RRQ). Podlestvice ERQ in RRQ so imele predvideno mediatorsko vlogo med racionalnim mišljenjem in duševnim zdravjem. Rezultati so pokazali, da se meri racionalnega mišljenja ne povezujeta z duševnim zdravjem« (iz izvlečka magistrske naloge). Celotno magistrsko delo je objavljeno na spletni strani Famnita.

Dean Lipovac je prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, ki se je na UP FAMNIT pričel izvajati v študijskem letu 2016/17. Z zaključkom študija je pridobil strokovni naslov magister psihologije.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!

(na fotografiji z desne: izr. prof. dr. Gregor Žvelc - predsednik komisije, doc. dr. Simona Kralj Fišer - članica komisije, asist. dr. Maja Smrdu - somentorica, mag. psih. Dean Lipovac, doc. dr. Janez Mlakar - mentor)