Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 30. junij 2017 Uspešen tudi letošnji Biološki raziskovalni tabor

V četrtek, 29. junija, se je v Izoli zaključil letošnji Biološki raziskovalni tabor v Slovenski Istri, ki sta ga skupaj organizirala Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS. 13 srednješolcev iz vse Slovenije je štiri dni odkrivalo raznolikost rastlinstva in živalstva ter njihovo prilagoditev na življenje v Sredozemlju.

Po nedeljskem spoznavnem druženju so udeleženci v ponedeljek podali v Krajinski park Strunjan, kjer so z asist. dr. Petrom Glasnovićem in doc. dr. Živo Fišer Pečnikar odkrivali tipične predstavnike slovenske submediteranske flore. V torek so z doc. dr. Martino Lužnik in asist. Maticem Jančičem spoznali dvoživke, plazilce ter metulje v izolskih Livadah in okolici. Sreda je bila namenjena spoznavanju morske in obmorske favne ob San Simonu, kjer so pod prijetnim soncem in mentorstvom doc. dr. Jureta Jugovica nabirali organizme obrežnega pasu. Terensko delo so redno dopolnjevali s predavanji in laboratorijskim delom v Univerzitetnem kampusu Livade. Tabor so mladi raziskovalci zaključili z izletom v Piran, kjer so obiskali še Muzej školjk in polžev.

  

Udeležence je najbolj navdušilo delo v laboratoriju, kjer so na primer pod mikroskopom gledali prereze stebel, čisto nove izkušnje pa so bile zanje na primer potapljanje in iskanje različnih organizmov, predavanja in lovljenje kuščarjev. »Na taboru je bilo odlično, tako zaradi programa kot tudi dela v super opremljenem kampusu. Kljub temu, da nam je vreme nagajalo, so organizatorji program vsakič spretno prilagodili, tako da smo imeli dovolj časa za raziskovanje in zabavo.« je ob koncu povedal Saš Močnik z Gimnazije Bežigrad, »Najbolj všeč mi je bilo odkrivanje solin in ko smo po dežju lovili metulje…«

  

Ob bogatem programu tabora, za organizacijo katerega je poskrbela dr. Živa Fišer Pečnikar, je bilo seveda dovolj časa tudi za razvedrilo na prostem, skok v morje, sladoled in družabne igre, za kar sta poskrbeli študentka Biodiverzitete Monika Poklukar in študentka Varstva narave Petra Podlesek.

Fotoutrinke iz pestrega dogajanja smo zbrali v fotogaleriji.

Mladim udeležencem želimo še veliko tovrstnih raziskovalnih izkušenj in čim več radovednosti pri odkrivanju narave!


petek, 30. junij 2017 UP FAMNIT partner tudi projektu Interreg Slovenija-Italija SUSGRAPE

Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT je kot partnerska institucija na razpisu Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 uspešno pridobil projekt SUSGRAPE »Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na čezmejnem območju ITA-SLO«.

Namen projekta je prispevati k razvoju trajnostnega vinogradništva s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje okoljskih razmer in razvoja modelov za napovedovanje okužb z glivičnimi boleznimi ter s proučitev mikroorganizmov, prisotnih na vinski trti. Znano je namreč, da mikroorganizmi pomembno prispevajo k rasti in prilagajanju rastlin na abiotske in biotske stresne dejavnike. S pomočjo napovednih modelov bo mogoče bolj tarčno izvajanje ukrepov varstva rastlin, kar bo prispevalo k manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev, goriva, itd.
Nova znanja o sestavi mikrobne združbe vinske trte pa bodo pripomogla k boljšemu razumevanju interakcije med mikroorganizmi in vinsko trto ter k razvoju novih naravnih sredstev za varstvo rastlin na osnovi mikroorganizmov.

Partnerstvo pod vodstvom Konzorcija znanstvenega in tehnološko-raziskovalnega središča (Consorzio per l'AREA ricerca scientifica e technologica di Trieste) sestavljajo še Primorska gospodarska zbornica, Vinakoper, IKT podjetje Primo Principio, Mednarodni center za genski inženiring in biotehnologijo (ICGEB) in Konzorcij za zaščito vin Collio (Consorzio Tutela Vini Collio).

Sodelavcem Oddelka za aplikativno naravoslovje čestitamo in jim želimo uspešno delo!


petek, 30. junij 2017 V Kampusu Livade so se pripravljali na biološko olimpijado

Ta teden se je v Univerzitetnem kampusu Livade zvrstilo kar nekaj dogodkov. Poleg Biološkega raziskovalnega tabora in obiska udeležencev poletne šole Alpine Europe, so potekale tudi priprave slovenskih udeležencev Mednarodne biološke olimpijade. Priprave je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z Oddelkom za biodiverziteto UP FAMNIT.

Sveži maturanti Anja Brdnik in Lucija Bogataj (obe z Gimnazije Škofja Loka), Jernej Imperl (II. gimnazija Maribor) in Maša Smajila (I. gimnazija v Celju) so bili na podlagi odličnih rezultatov na državnem tekmovanju iz biologije izbrani, da zastopajo Slovenijo na 28. Mednarodni biološki olimpijadi, ki bo potekala v Veliki Britaniji, natančneje na Univerzi Warwick (Coverty), od 23. do 30. julija letos.

Od ponedeljka do petka so vsak dan proučevali eno izmed področij biologije, ki so vključena v tekmovanje. Vsak sklop je bil sestavljen iz predavanj in praktičnega dela, s katerim se lahko tekmovalci srečajo na sami olimpijadi.

Program, pri katerem so sodelovali tudi visokošolski učitelji in raziskovalci z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT, je bil sledeč:

 • ponedeljek, 26. 6. 2017: razvojna fiziologija z anatomijo živali in imunologija (doc. dr. Martina Lužnik in doc. dr. Vladimir Ivović),
 • torek, 27. 6. 2017: biokemija (doc. dr. Ana Miklavčič Višnjevec, izr. prof. dr. Elena Bužan in asist. Felicita Urzi),
 • sreda, 28. 6. 2017: genetika (asist. dr. Alenka Arbeiter Baruca, Sandra Hasić),
 • četrtek, 29. 6. 2017: fiziologija rastlin in botanika (asist. dr. Nataša Šibanc, asist. dr. Peter Glasnović),
 • petek, 30. 6. 2017: etologija, ekologija in evolucija (Mojca Ota).

Dijakom čestitamo za prehodne uspehe in jim želimo uspešen nastop na tem pomembnem mednarodnem tekmovanju ter še več študijskih uspehov na področju naravoslovja!


Dijake sta v Univerzitetnem kampusu Livade obiskala tudi rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič in dekanja UP FAMNIT, izr. prof. dr. Klavdija Kutnar


ponedeljek, 26. junij 2017 20 mednarodnih študentov v Sloveniji proučuje dobre prakse o uporabi lesa

Med 28. in 30. junijem se bo v Slovenskem primorju mudila pisana skupina mednarodnih študentov. Gre za udeležence mednarodne poletne šole z naslovom »Prispevek gozdno-lesne verige h trajnosti grajenega okolja v Alpah«, ki jo skupaj organizirata Univerza na Primorskem in Oregon State University (ZDA). Mladi raziskovalci iz Finske, Indonezije, Kitajske, Švedske, Ukrajine, ZDA in seveda Slovenije se bodo na dvotedenski študijski potovalni izkušnji seznanili s tradicionalno in moderno arhitekturo grajenega okolja in proučevali primere dobrih praks o uporabi lesa v Sloveniji, v Italiji, Avstriji in Švici.

Poletna šola se je začela v nedeljo, 25. junija, v Ljubljani, od koder se se udeleženci podali v Gozd Martuljek in Bled. Sledila bo pot v v Kočevje in tamkajšnji pragozd ter v Ribnico, kjer bodo obiskali podjetje Riko hiše.
28. junija pa bodo kot rečeno prispeli v Koper. Tu si bodo ogledali luko in Škocjanski zatok, nato Dragonjo in Sečoveljske soline, natančneje SPA Lepa Vida, ter odkrivali dobre prakse uporabe lesa pri gradnji sodobnih objektov. V četrtek bo čas še za postanek na Univerzi na Primorskem, natančneje na UP FAMNIT, kjer bo potekalo srečanje s študenti in spoznavanje bogatega mednarodnega raziskovalnega dela fakultete.
Študenti bodo nato pot nadaljevali proti Benetkam ter krajem Castelnuovo, Pieve in Cavalese in Bressanone, po postanku v avstrijskem Innsbrucku pa bodo poletno šolo zaključili v Zürichu.

    

Namen poletne šole je proučevati trajnost grajenega okolja v alpskem okolju na konkretnih primerih. Zato so predvideni obiski tako raziskovalnih ustanov kot tudi podjetij, ki so aktivna na področju uporabe sodobnih študij tako v razvoju kot v proizvodnji.

Poletna šola je izraz aktivnosti, ki jih Univerza na Primorskem izvaja na področju trajnostne gradnje. Še posebej aktivni na tem področju so raziskovalci Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT, ki se osredotočajo na najbolj pereča področja onesnaževalcev okolja v gradbeništvu ter se usmerjajo na razvoj podpornih metodologij in tehnologij, ki manj onesnažujejo okolje. Pri tem proučujejo različne načine uporabe materialov iz obnovljivih virov (v prvi vrsti lesa), rešujejo tehnološke izzive pri njihovi uporabi in ciljno izboljšujejo lastnosti teh materialov. S temeljnimi raziskavami spoznavajo vplive sprememb naravnih materialov na okolje ter opravljajo psihofiziološke utemeljene raziskave človekovega dojemanja naravnosti različnih materialov, ter vpliva različnih materialov v bivanjskem okolju na zdravje in dobro počutje ljudi.

Vse to udejanjajo tudi v okviru Centra odličnosti InnoRenew CoE (http://innorenew.eu), v naslednjem študijskem letu pa je predviden začetek novega magistrskega študijskega programa Trajnostno grajeno okolje, katerega cilj je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni reševati zahtevne probleme, ki se pojavljajo v sektorju trajnostnega grajenega okolja.

Dogajanje na poletni šoli lahko spremljate na blogu, ki ga ustvarjajo udeleženci.


nedelja, 25. junij 2017 Začel se je letošnji Biološki raziskovalni tabor v Slovenski Istri

Danes, v nedeljo 25. junija, se je v izolskem Dijaškem domu začel letošnji Biološki raziskovalni tabor v Slovenski Istri, ki ga skupaj organizirata Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS. Do četrtka bo 15 srednješolcev iz vse Slovenije odkrivalo raznolikost rastlinstva in živalstva ter njihovo prilagoditev na življenje v Sredozemlju.

Natančneje bodo v ponedeljek v Krajinskem parku Strunjan odkrivali svet botanike, v torek bodo ob kalu v Kortah spoznavali dvoživke, plazilce in metulje, zadnja dva dni pa bosta na vrsti morski in obmorski svet. V sredo bodo namreč raziskovali izolsko obalo, v četrtek pa bodo obiskal Muzej školjk in polžev Piran.

Svoje ugotovitve in najdbe bodo nato dobesedno postavili pod mikroskop, saj bo del tabora potekal tudi v sodobno opremljenih laboratorijih Univerzitetnega kampusa Livade.

Delavnice bodo vodili asistenti in profesorji z UP FAMNIT ter vabljeni biologi. Z mladimi udeleženci pa se bodo družili tudi študenti študijskega programa Biodiverziteta UP FAMNIT.

Prav vsem želimo uspešno delo, veliko zabave in novih spoznanj!

Na fotografiji: utrinek s prvega spoznavnega večera v izolskem dijaškem domu.


sreda, 21. junij 2017 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije Ane Zalokar

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Optimalno upravljanje s tveganji pri naložbenih zavarovanjih z garancijami

študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Ane Zalokar.

Predstavitev bo potekala v petek, 30.6.2017 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 (Muzejski trg 7, Koper).

Vljudno vabljeni!

 

 


torek, 20. junij 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v sredo, 21.6.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v sredo, 21.6.2017 zaprta med 12.00 in 12.30.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


petek, 16. junij 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v ponedeljek, 19.6.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v ponedeljek, 19.6. 2017 zaprta med 12.00 in 12.30.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


četrtek, 15. junij 2017 Javni razpis za mlade raziskovalce

Univerza na Primorskem je objavila Javni razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi na Primorskem v okviru raziskovalnega programa P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger.

Za mesto mladega raziskovalca lahko kandidirate pri dveh mentorjih, ki znanstveno-raziskovalno oziroma pedagoško delujeta na UP FAMNIT in na UP IAM:

Kandidati morajo vloge oddati do vključno petka, 28. julija 2017 do 14.00 ure.

Vse informacije in obrazce najdene tukaj.


torek, 13. junij 2017 UP FAMNIT pridobil projekt LIKE – Living on the Karst Edge

UP FAMNIT je skupaj s partnerji iz Slovenije in Hrvaške uspešno pridobil projekt v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška z naslovom LIKE – Living on the Karst Edge.

Projekt, ko bo trajal do leta 2020, bo osredotočen na območje kraškega roba, tj. niza strmih sten in apnenčastih pobočij, ki povezuje celotno čezmejno območje severne Istre. Dolga interakcija človeka z naravo je tu ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, katerih ohranjanje je nujno za njihovo dolgoročno varstvo.

Bogat naravni potencial območja je namreč pod vse večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti. Projektne aktivnosti bodo zato usmerjene v reševanje problematike prekomernega obiska rekreativcev, predvsem športnih plezalcev, ki zaradi vse bolj množične prisotnosti predstavljajo potencialno grožnjo biotski pestrosti; zaradi neurejene infrastrukture pa vse pogosteje prihaja tudi do sporov z lokalnim prebivalstvom.

Skupina sodelujočih raziskovalcev in strokovnjakov bo v naslednjih letih vzpostavila predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov upravljanja. Hkrati bo pripravila program monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh meje. Končni cilj projekta je vzpostavitev mehanizma upravljanja in nadzora območij Natura 2000 in zmanjšanje pritiska na biotsko pestrost preko inovativnih pristopov in vključevanja zainteresirane ter širše javnosti v aktivnosti projekta.

Projektni vodja je dr. Peter Glasnović z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT. Več o partnerjih in projektnih aktivnostih lahko preberete na tej spletni povezavi.


ponedeljek, 12. junij 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v ponedeljek, 12.6.2017 in sredo, 14.6.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v ponedeljek, 12.6. 2017, in v sredo, 14.6.2017 zaprta med 12.00 in 12.30.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


ponedeljek, 12. junij 2017 25. obletnica EU programa LIFE in omrežja Natura 2000

V četrtek, 8.6.2017, na Svetovni dan oceanov, je Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT z javnim dogodkom obeležil 25. obletnico EU programa LIFE in omrežja NATURA 2000. Namen dogodka je bil poudariti pomen morske biodiverzitete in uporabnost omenjenih mehanizmov v varstvu le-te.

Dogodek sta z nagovoroma otvorili dekanja UP FAMNIT izr. prof. dr. Kladija Kutnar in predstojnica Oddelka za biodiverziteto izr. prof. dr. Elena Bužan.

Za uvod je predstavnik Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, g. Dejan Zupanc, predstavil cilje in usmeritve programa LIFE ter primere uspešno izvedenih in še trajajočih projektov LIFE v Sloveniji iz različnih delovnih področij, ki jih zajema program.

       

V duhu Svetovnega dneva oceanov sta sledili še predstavitvi projektov LIFE v Sloveniji, ki sta povezana z varstvom morske biodiverzitete. Dr. Urša Koce iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je predstavila karizmatično morsko ptico – sredozemskega vranjeka. Seznanila nas je z novimi znanji, pridobljenimi v sklopu projekta LIFE SIMARINE, z biologijo in razširjenostjo vranjeka ter s predlogi za njegovo varstvo v slovenskem morju.

Sledila je navdihujoča predstavitev izr. prof. dr. Bojana Lazarja o morskih želvah ter o projektu LIFE EUROTURTLES. Predstavil nam je glavato kareto in orjaško črepaho, ki živita v Sredozemskem in Jadranskem morju, njuni pomembnosti kot skupni naravni dediščini vseh prebivalcev Evropske unije ter grožnje, s katerimi se populaciji obeh vrst srečujeta. Poudaril je pomen projekta, pri katerem sodeluje tudi UP FAMNIT in ki združuje integralno varstvo gnezdišč in ključnih morskih habitatov ter bo vpeljal številne nove in inovativne metode v varstvo populacij morskih želv Evropske unije.

     

Zahvaljujemo se vsem predavateljem za njihove poučne in zanimive predstavitve ter vsem obiskovalcem.


ponedeljek, 12. junij 2017 7. slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT (Koper, 9. junij 2017)

V petek, 9. junija, je v Gledališču Koper potekala 7. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT.
Novi diplomanti – teh je bilo letos 97 – bodo obogatili lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri – diplomiranimi varstvenimi biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva, kineziologi ter magistri matematike, varstva narave, inženirji računalništva in informatike, magistri biopsihologije in kineziologije.

(Fotografije: Pavel Fičur)                                                                            (>>> fotogalerija)

Prisotne sta nagovorila rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in dekanja UP FAMNIT izr. prof. dr. Klavdija Kutnar.

Svoja razmišljanja o študiju na fakulteti in drugih študijskih izkušnjah sta z navzočimi delila tudi dva študenta: Marko Palangetić, diplomant dodiplomskega študija Matematika in v video-sporočilu Sara Hočevar, diplomantka magistrskega študijskega programa Varstvo narave.

 

Poleg diplomantov so bili pozornosti deležni tudi novi doktorji znanosti, ki so zaključili študij na UP FAMNIT, ter študenti UP FAMNIT, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se posebej izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

Z glasbenim programom sta prisotne navdušila Polona Furlan in Evgen Štefančič.

V nadaljevanju objavljamo seznam diplomantov, doktorandov in prejemnikov pohval:

Diplomanti dodiplomskega in magistrskega študija – SEZNAM

Doktorji znanosti:

 • dr. Karla Ferjančič, doktorski študijski program Matematične znanosti (promovirana v doktorico znanosti dne 13. 3. 2017),
 • dr. Matej Voglar, doktorski študijski program Aplikativna kineziologija (promoviran v doktorja znanosti dne 13. 3. 2017),
 • dr. Vedrana Sember, doktorski študijski program Aplikativna kineziologija (zagovor doktorske disertacije dne 6. 3. 2017, promocija bo v letu 2017),
 • dr. Iva Šklempe Kokić, doktorski študijski program Aplikativna kineziologija (promovirana v doktorico znanosti dne 8. 12. 2016).

Prejemniki pohval za izjemne študijske/raziskovalne dosežke:

 • Andreja Grobiša, dodiplomski študijski program Sredozemsko kmetijstvo (predlagatelj: Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT),
 • Sara Cerar, dodiplomski študijski program Biodiverziteta (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Milica Jovanovič, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Leo Gombač, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika (predlagatelj: Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT),
 • Patrik Kocjančič, magistrski študijski program Računalništvo in informatika (predlagatelj: Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT),
 • Nevena Mitrović, magistrski študijski program Matematične znanosti (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
 • Borut Umer, magistrski študijski program Matematične znanosti (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
 • Ana Kuder, dodiplomski študijski program Biopsihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT).

Prejemnika pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

 • Nina Plank, dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija in
 • Martin Senič, magistrski študijski program Varstvo narave.

Diplomantom, doktorandom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.

Več fotografij s slavnostne podelitve diplom 2017 je dostopnih TUKAJ.


petek, 9. junij 2017 Vabljeni na srečanje diplomantov TUM v Sloveniji

Združenje diplomantov TUM - Technisches Universität München vabi vse na Univerzi na Primorskem na naslednje slovensko srečanje, ki bo v soboto, 17. junija, v Kopru.

Srečanje bo priložnost za sproščeno druženje in mreženje z diplomanti TUM, ki trenutno živijo v Sloveniji. Začetek je predviden ob 13.00 na Univerzi na Primorskem, uradnemu delu pa bo sledil program ob morju.

Vabljeni!


torek, 6. junij 2017 Predstavitev blagovne znamke LesnaVesna

V okviru projekta PKP Spomin na les,
ki poteka v sodelovanju med
Univerzo na Primorskem in podjetjem Zelena Arhitektura,

vas toplo vabimo na
predstavitev blagovne znamke LesnaVesna,

ki bo v četrtek, 8. junija 2017, ob 10. uri v predavalnici FHŠ-Tramontana (Titov trg, 5).

LesnaVesna je blagovna znamka, ki jo vodita arhitekta Eva Štrukelj in Ignacio Lopez Sola. Izdelki, ki nastajajo pod to znamko, nosijo zgodbe iz slovenskega izročila. Tako nastajajo otroške igrače, okraski in dodatki za dom, vsi izdelani ročno in izključno iz lesa slovenskega porekla.

LesnaVesna se je rodila leta 2012 in je od takrat prejela več nagrad na področju oblikovanja.

Les je naravni material, ki ga ljudje že tisočletja intenzivno uporabljajo pri gradnji objektov in za izdelavo najrazličnejših pripomočkov. Kaj pa je pravzaprav les? Kako nastaja in zakaj ga rastline potrebujejo? Zakaj obstaja tako velika raznolikost v zdrabi lesa? Na ta in podobna vprašanja bo v predavanju odgovorila doc. dr. Živa Fišer Pečnikar z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.

   

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropska Unija preko Evropskega socialnega sklada.


ponedeljek, 5. junij 2017 Sprememba uradnih ur knjižnice v petek, 9.6.2017

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo ta v petek, 9.6. 2017, zaprta med 12.00 in 12.30.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


ponedeljek, 5. junij 2017 Srečanje s tujimi profesorji in raziskovalci na UP

Ob zaključku spomladanskega semestra se je rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, srečal s predavatelji in raziskovalci iz tujine, ki v teh dneh sodelujejo v pedagoškem procesu in raziskovalni dejavnosti članic univerze.

Sproščen sprejem, ki je potekal v petek, 2. junija 2017, je bil lepa priložnost za medsebojno spoznavanje, predvsem pa za neformalno mreženje in kovanje bodočih interdisciplinarnih povezovanj in sodelovanj.

Vabilu na srečanje se je odzval del gostujočih profesorjev in sodelavcev UP FAMNIT, ki so trenutno pri nas na obisku. To so:

 • prof. dr. Janko Gravner (University of California, Davis, ZDA),
 • Adrian Gradinar (Lancaster University, Združeno kraljestvo),
 • doc. dr. Miklos Kresz (University of Szeged, Madžarska),
 • prof. dr. Ted Dobson (Mississippi State University, ZDA),
 • dr. Marcin Anholcer (Poznan University of Economics and business, Poljska),
 • Rachel Barber (Mississippi State University, ZDA),
 • dr. Kawa Arkadiusz (Poznan University of Economics and business, Poljska).

Spomnimo, da je v študijskem letu 2016/17 UP FAMNIT obiskalo 70 gostujočih profesorjev in raziskovalcev. Gostovali so v okviru projekta GOST UP, bilateralnih projektov in samostojnih obiskov.


ponedeljek, 5. junij 2017 Vabilo na obeležitev 25-letnice EU programa LIFE in omrežja Natura 2000

Oddelek za biodiverziteto, UP FAMNIT,

v sklopu projekta LIFE EUROTURTLES vabi na:

OBELEŽITEV 25. OBLETNICE
EU PROGRAMA LIFE IN OMREŽJA
NATURA 2000,

ki bo v četrtek, 8. 6. 2017, ob 17. uri
v pritličnih prostorih na Kidričevi 21 v Kopru (študijska soba Galeb).

 

Letos obeležujemo 25. obletnico programa LIFE, največjega finančnega mehanizma Evropske komisije, namenjenega varstvu narave in okolja ter blaženju in prilagajanju klimatskim spremembam. Leta 1992 je Evropska komisija sprejela tudi Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki predstavlja enega od temeljev varstva biodiverzitete v EU preko omrežja posebnih varstvenih območij NATURA 2000.
Omrežje danes pokriva 18 % ozemlja vendar samo 6 % morja Evropske Unije, zato želimo z obeležitvijo  25. obletnice programa LIFE in omrežja NATURA 2000 še posebej poudariti njun pomen za varstvo biodiverzitete morja. Dogodek bo potekal v sklopu mednarodnega projekta LIFE EUROTURTLES – Skupni ukrepi za izboljšanje varstvenega statusa EU populacij morskih želv.

PROGRAM:

 • Predstavitev EU programa LIFE - Dejan Zupanc, Ministrstvo za okolje in prostor RS,
 • Program LIFE in varstvo morske biodiverzitete:
  • projekt LIFE SIMARINE - dr. Urša Koce, Društvo za opazovanje in proucevanje ptic Slovenije,
  • projekt LIFE EUROTURTLES - izr. prof. dr. Bojan Lazar, Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT.

 

Vljudno vabljeni!


petek, 2. junij 2017 Velik uspeh Famnitovih študentov na Mednarodni internetni olimpijadi

Študenti UP FAMNIT nadaljujejo z nizanjem velikih uspehov na mednarodnih matematičnih tekmovanjih. Dva študenta matematike sta se še posebej izkazala v prvih dveh krogih Mednarodne internetne olimpijade iz matematike in se uvrstila v finale, ki je potekalo 23. maja. 2017.

Med 6.413 udeleženci s 175 univerz je Arber Avdullahu (1. letnik Matematike) zasedel odlično 4. mesto in s tem prejel srebrno priznanje, medtem ko se je Marko Palangetić (1. letnik Matematičnih znanosti) uvrstil na 33. mesto in si priboril bronasto priznanje. Super finale tekmovanja bo potekal oktobra v Izraelu.

Famnitovi študenti se že tradicionalno udeležujejo omenjene internetne olimpijade. Lansko leto je Univerza na Primorskem, po zaslugi odličnih rezultatov naših študentov, pridobila naziv »Univerza zmagovalka«.

Iskrene čestitke študentom za izjemen uspeh! 

 

Na fotografiji: Arber Avdullahu (levo) in Marko Palangetić (desno)


petek, 2. junij 2017 Gostili in vodili koordinacijsko srečanje vodilnih partnerjev največjih projektov iz OBZORJA 2020

V četrtek, 1. junija, je na UP potekalo prvo koordinacijsko srečanje vodilnih partnerjev desetih največjih raziskovalno razvojno inovacijskih projektov iz okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Med njimi je tudi projekt »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)«, ki ga vodi izr. prof. dr. Andreja Kutnar. Sama od koordinacije pričakuje zelo pozitivne učinke tudi za Univerzo na Primorskem: »Izkušnje, ki si jih bomo pridobili pri tem vodenju, so neprecenljive. V slovenskem prostoru še nihče ni imel take priložnosti neposredne komunikacije z Evropsko komisijo, njeno Agencijo za raziskave (Research Executive Agency – REA), predvsem pa ne s konzorciji desetih veleprojektov, v skupni vrednosti 135 milijonov evrov – samo delež EK, skupna vrednost je precej višja, ko prištejemo še nacionalna sredstva, ki jih morajo k vsakemu projektu primakniti še države gostiteljice. V okolju tako vrhunskih znanstvenikov in upravljalcev raziskav in inovacij pa vidimo tudi izredno priložnost za tvorjenje novih, interdisciplinarnih projektov, s katerimi bomo lahko odgovorili na ključne izzive tako Slovenije, naše širše regije in, seveda, tudi celotne Evrope.«

Celotno novico o tem pomembnem dogodku lahko preberete na portalu UP BUDI.

Novico smo povzeli po poročanju portala UP BUDI. Foto: Alen Ježovnik.


četrtek, 1. junij 2017 UPM 2017: zagrizeno tudi v 2. kolu!

V četrtek, 11. 5. 2017, se je v Mariboru, Kopru in Ljubljani odvilo še drugo kolo letošnjega Univerzitetnega programerskega maratona. Sodniška ekipa je tudi tokrat pripravila hud nabor šestih nalog, katerih so se Famnitovi tekmovalci lotili resno in premišljeno.

Po večurnem trudu je bil končni rezultat kola sledeč:
- 12. mesto: PSPACE' (Daniel Siladji, Marko Palangetić, Nikita Akulich),
- 38. mesto: Python_3 (Isidora Rapajić, Mirza Krbezlija, Daniil Baldovski),
- 42. mesto: AmbitiousButRubbish (Mirt Hlaj, Leo Gombač, Jan Grbac),
- 43. mesto: Pomaranca-2017 (Tilen Jesenko, Goran Tubić, Gašper Moderc),
- 46. mesto: Narcos (Eda Kaja, Lisi Qarkaxhija, Arber Avdullahu).

Podrobnosti o rezultatih in začasno lestvico najdete tukaj. Če bi se tudi vi radi preizkusili v programiranju, lahko tokratne naloge rešite tudi sami.

Čestitke vsem in seveda veliko sreče in uspeha v nadaljevanju UPM 2017.


četrtek, 1. junij 2017 Uspel tečaj Analiza bioloških podatkov v programu R

V soboto in nedeljo, 27. in 28. maja, je v Kampusu Livade potekal tečaj Analiza bioloških podatkov v programu R, prvi v sklopu Moderne metode v varstveni biologiji, ki jih izvaja Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. Udeležilo se ga je 15 študentov iz štirih univerz: Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani, Univerze v Zagrebu in Univerze Wollongong (Avstralija).

Na tečaju so se študenti seznanili z osnovami analize bioloških podatkov v programu R, spoznali so uporabnost programa v bioloških raziskavah ter se naučili, kako podatke v samem programu urejati, filtrirati in analizirati.

O uspešnosti tečaja priča izjava študentke biologije Sare Eržen z Biotehniške fakultete UL: »Tečaj mi je bil zelo všeč, vse od same organizacije, tem, ki smo jih obravnavali, pa do načina dela. Naučila sem se veliko uporabnih stvari. Predavatelja sta bila sploh super in z veseljem bi preživela cel teden v Izoli in ne samo ta dva dneva

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za obisk in izkazano dobro voljo ter pripravljenost za spoznavanje novih vsebin!