Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Raziskovalni programi in projekti

natisni

Memorandum o medsebojnem sodelovanju z UP IAM

V nadaljevanju so navedeni raziskovalni programi in projekti, pri katerih je UP FAMNIT nosilna oziroma partnerska institucija. Pri tem je potrebno izpostaviti, da fakulteta raziskovalno deluje tudi prek Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), in sicer na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa, ki sta ga članici podpisali leta 2008 in obnovili v letu 2013.

Na UP IAM tako opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT, po dogovoru med članicama pa se večina programov ter temeljnih, aplikativnih in drugih znanstveno-raziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. Več podatkov o znanstvenoraziskovalnem delu UP IAM si lahko ogledate tukaj.

Raziskovalni programi
 

Šifra / Naslov / Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Vodja / Vodilna institucija
 P3-0384 / Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora /
3.09 / 1.1.2013-31.12.2027 / ARRS / Prof. Diego de Leo, DSc / UP FAMNIT
 P3-0314/ Sistemske autoimunske bolezni /
3.01 / 1.1.2022-31.12.2027 / ARRS / dr. Katja Lakota / UKC LJ
 P1-0404 / Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij/ 1.01 / 1.1.2019-31.12.2024 / ARRS / prof. dr.  Enes Pasalic / UP IAM
 P1-0386 / Varstvena biologija od molekul do ekosistema /
1.03 / 1.1.2018-31.12.2023 / ARRS / Prof. dr. Darja Barlič Maganja / UP FVZ

Raziskovalni projekti
 

Šifra / Naslov / Tip projekta / Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Vodja / Vodilna institucija
 J4-3087 / Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja / ARRS / 4.04.01 / 1.1.2022-31.12.2024 / dr. Andreja Kutnar / UP FAMNIT
 L2-3175 / Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prahranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki / ARRS / 2.02.02 / 1.10.2021-30.9.2024 / dr. Bren Urban / UM FKKT
 J1-3002 / Prirejanja in barvanja povezav v kubičnih grafih / ARRS / 1.01 / 1.10.2021-30.9.2024 / dr. Martin Milanič / UL FMF
 N1-0210 / Uporaba grafov v problemih ohranjevalcev / ARRS / 1.01/ 1.6.2021-31.5.2024 / dr. Bojan Kuzma / UP FAMNIT
 N1-0209 / Orodja za inovativno oblikovanje zdravil / ARRS / 1.01/ 1.6.2021-31.5.2024 / dr. Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 N1-0208 / Avtomorfizmi in izomorfizmi končnih grafov/ ARRS / 1.01/ 1.6.2021-31.5.2024 / dr. István Kovács / UP FAMNIT
 STEP CHANGE / Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch /  program Horizon 2020 / - / 1.3.2020 - 29. 2. 2024 / Evropska komisija / prof. dr. Elena Bužan / UP FAMNIT
  J7-2598 / Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji / ARRS / 6.02 / 1.11.2020 - 31.10.2023 / dr. Tolar Tjaša / prof. dr. Elena Bužan / UP FAMNIT
  PIVKA.KRAS.PRESIHAIzboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera / ESS / 01.01.2021-30.09.2023 / Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR / doc. dr. Peter Glasnović  / Občina Pivka, Krajinski park Pivška presihajoča jezera
 InnoRenew CoE / Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja - InnoRenew CoE / 7.02 / 1.4. 2017 - 30.9.2023 / Evropska komisija, program Horizon 2020 / UP: izr. prof. dr. Andreja Kutnar / Univerza na Primorskem
  J1-2481 / Matematične in računske metode za samosestavljanje poliedrov / ARRS / 1.07.01/ 1.9.2020-31.8.2023 / doc. dr. Nino Bašič / UP FAMNIT
  J1-2451 / Simetrija na grafih preko rigidnih celic / ARRS / 1.01.05/ 1.9.2020-31.8.2023 / prof. dr. Marušič Dragan / UP IAM
 J2-2504 / Avtonomno robno računanje za spremljanje kakovosti zraka / ARRS / 2.07.05/ 1.9.2020-31.8.2023 / prof. dr. Michaël Mrissa / InnoRenew CoE
 J1-2471 / Kemijska karcinogeneza: Mehanistični vpogled / ARRS / 1.04.02/ 1.9.2020-31.8.2023 / prof. dr. Urban Bren / UM FKKT
 J1-2484 / Razvoj protibakterijskih učinkovin z delovanjem na validirane tarče v biosintezi peptoglikana / ARRS / 1.09/ 1.9.2020-31.8.2023 / Gobec, Stanislav (na ULFFA),  UP FAMNIT: prof. dr. Dušanka Janežič / UL FFA
 V3-1903 (CRP) / Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji / CRP / 3.08 / 1.11.2019-30.4.2023 / ARRS / prof. dr. Tatjana Avšič Županc (UL MF) / doc. dr. Vladimir Ivovič (UP FAMNIT) / UL Medicinska fakulteta
 InCompEdu / Innovative Competence in Online Higher Education / Erasmus+ / 1.04.2021-31.03.2023 / Evropska komisija / prof. dr. Elena Bužan  / UP FAMNIT
 N1-0140 / Geometrije, grafi, grupe in povezave med njimi / Geometries, Graphs, Groups and their links / ARRS / 1.01/ 1.3.2020-28.2.2023 / prof. dr. István Kovács / UP FAMNIT
 Biotika - Biotska pestrost učni model / Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem  in vključevanjem izobraževalnega modela v kmetijsko dejavnost / MKGP / - / 1.1.2021-31.12.2022 / MKGP / prof. dr. Elena Bužan / UP FAMNIT
 RESBIOS / RESponsible research and innovation grounding practices in BIOScience / program Horizon 2020 / - / 1.1.2020-31.12.2022 / Evropska komisija / prof. dr. Elena Bužan / University of  Tor Vergata
 V5-2030 / Možnosti nadaljnega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (VINGATUR) / CRP / 5.02.01 / 1.11.2020-31.10.2022 / ARRS /  izr. prof. dr. Dunja Bandelj / UP FAMNIT
 V1-2031 / Vpliv zveri na parkljarje: določitev vrstno specifične stopnje plenjenja in pomena za upravljanje prostoživečih velikih sesalcev v Sloveniji / CRP / 1.03.03 / 1.11.2020-31.10.2022 / ARRS / izr. prof. dr. Kos, Ivan / prof. dr. Elena Bužan / UP FAMNIT
 Growthminds Growthminds / Erasmus+ / 1.11.2020-31.10.2022 / Evropska komisija / dr. Kristijan Musek Lešnik / UP FAMNIT
 ELBA Establishment of training and research centers and courses development on intelligent big data analysis in Central Asia / Erasmus+ / 1.11.2019-31.10.2022 / Evropska komisija / Jamolbek Mattiev / University of Santiago de Compostella
 INOVUP / Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu / Znanstveno-raziskovalni / - / 1.10.2018-31.10.2022 / RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport / UP FAMNIT: izr. prof. dr. Dunja Bandelj / UP Pedagoška fakulteta
 Z5-2661 / Starostniki ranljivi za samomor: pristopi k zmanjšanju občutka osamljenosti in krepitvi duševnega zdravja / ARRS / 5.09 / 1.9.2020-31.8.2022 / dr. Nuša Zadravec Šedivy / UP FAMNIT
 ENGREEN / Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI / 1.4.2020-31.8.2022 / INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 / UP FAMNIT: doc. dr. Martina Lužnik / Regijski park Škocjanske jame
 J1-1715 / Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni / ARRS / 1.01.07/ 1.7.2019-30.6.2022 / prof. dr Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 Z4-1875 / Potencial jadranskega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don): celovito profiliranje genoma in transkriptoma za odkrivaje genov v biosintezi rastlinskih naravnih produktov  / ARRS / 4.04.03 / 1.7.2019-28.2.2022 / dr. Alenka Baruca Arbeiter / UP FAMNIT
 LIFE EUROTURTLES / Collective actions for improving the conservation status of the EU sea turtle population / 1.03 - Biologija / 1.9.2016 - 31.12.2021 / Evropska komisija, Program Life / UP FAMNIT: izr. prof. dr. Bojan Lazar / Hrvatski prirodoslovni muzej
 Pro-Enrich / Development of novel functional proteins and bioactive ingredients from rapeseed, olive, tomato and citrus fruit side streams for applications in food, cosmetics, pet food and adhesives / Razvojni // 1.5.2018-31.10.2021 / Evropska komisija, program Horizon 2020 / UP FAMNIT: izr. prof. dr. Dunja Bandelj / InnoRenew CoE center odlicnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
 EUET / EU Economic Trends / Erasmus+ Jean Monnet / 1.9.2018-31.8.2021 / Evropska komisija / doc. dr. Ana Grdović Gnip / UP FAMNIT
 J1-9186​ Razvoj novih računskih orodij na PDB ravni za odkrivanje zdravil​ / Temeljni / 1.07 / 1.7.2018-30.6.2021 / prof. dr. Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 J1-9108​ Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup / Temeljni / 1.01.05 / 1.7.2018-30.6.2021 / prof. dr. Dragan Marušič / UP IAM
 J1-9110 Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih / Temeljni / 1.01.05 / 1.7.2018-30.6.2021 / prof. dr. Klavdija Kutnar / UP IAM
 V1-1808 Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov / CRP / 1.03.03 / 1.11.2018-31.03.2021 / prof. dr Lovrenc Lipej (NIB)/ izr. prof. dr. Dunja Bandelj (UP FAMNIT) / Nacionalni inštitut za biologijo
 J3-8197 Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji / Temeljni / 3.01 / 1.5.2017 - 31.12.2020 / prof. dr. Tatjana Avšič Županc / UL MF
 V4-1825 (CRP) Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi, rešitve / CRP / 4.01.01 / 1.11.2018-30.11.2020 / doc. dr. Boštjan Pokorny (GIS) / izr. prof. dr. Elena Bužan (UP FAMNIT) / Gozdarski inštitut Slovenije
LanGuide Language guidance tool for improving language knowledge / Erasmus+ / 6.05 / 1.9.2019-31.8.2022 / Evropska komisija / doc. dr. Mojca Kompara Lukančič / UP FHŠ (prenos izvajanja projekta z UP FAMNIT na UP FHŠ)
 LIFE for SEA-ED Learning to Investigate by Field Experiment for Southeast Asia Emerging Diseases / 1.03 / Erasmus+ / 14.10.2017 - 14.10.2020 / Evropska komisija / doc. dr. Vladimir Ivović / Université Pierre et Marie Curie
 InoTeZ / Vključevanje uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu / Razvojni / 1.07 - Računalniško intenzivne metode in aplikacije / 2.22 - Komunikacijska tehnologija / 2.07 - Računalništvo in informatika / 10.3.2017 - 1.10.2020 / Evropski socialni sklad, RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport / - / Univerza na Primorskem
 STARBIOS2 / Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences / Strukturno preoblikovanje v odgovorne bioznanosti / H2020- H2020-ISSI-2015-1; Topic: ISSI-5-2015 / 1.03 - Biologija / 1.5.2016 - 31.7.2020 / Program Obzorje 2020 / Vittorio Colizzi, na UP FAMNIT: izr. prof. dr. Elena Bužan / Universita degli studi di Roma Torvergata
 VRT PURISSIMA / Vzpostavitev razvojnega in učnega centra Slovenske Istre / Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja; Program razvoja podeželja; LAS Istre / 1.7.2019-30.9.2020 / UP FAMNIT: izr. prof. dr. Dunja Bandelj / Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.
 L7-8269 Novi pristopi za boljša biološka zdravila / Aplikativni / 1.07 / 1.5.2017 - 30.4.2020 / viš. znan. sod. dr. Janez Konc / Kemijski inštitut
 L1-8157 Razvoj multifunkcionalnih učinkovin za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni / Aplikativni / 1.09 / 1.5.2017 - 30.6.2020 / prof. dr. Stanislav Gobec / UL FFA
 J4-8218 Razvoj molekularnih orodij za ohranitev jadranskega lipana (Thymallus aeliani) / Temeljni / 4.02.01 / 1.5.2017 - 30.4.2020 / znan. svet. dr. Aleš Snoj / UL BF
 J5-8236 Razumevanje imigracije in integracije s pomočjo interdisciplinarnih modelov socialne dinamike / Temeljni / 5.03 / 1.5.2017 - 30.4.2020 / prof. dr. Boris Podobnik / FIŠ NM
 SUSGRAPE / Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na čezmejnem območju ITA-SLO / 4.03 / 1.10.2017 - 30.3.2020 / INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 / UP FAMNIT: dr. Matjaž Hladnik / Consorzio per l'AREA ricerca scientifica e technologica di Trieste
 LIKE / Živeti na Kraškem robu / 1.03.01 / 1.9.2017 - 29.2.2020 / INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 / UP FAMNIT: dr. Peter Glasnović / Istarska županija
 Da.Re Data Science Pathways to re-imagine education / Erasmus+ / 1.07 / 1.9.2016 - 31.8.2019 / Evropska komisija / doc. dr. Branko Kavšek / Loccioni Group
  Novi pristopi pri razumevanju kompatibilnosti in interakcije pelod-pestič pri oljki (Olea europaea L.) / 4.03 / 16.10.2017 - 15.1.2019 / UKF (Unity Through Knowledge Fund) - Second Science and Technology Project (STP II) 2016 / UP FAMNIT: izr. prof. dr. Dunja Bandelj / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (Inštitut za jadranske kulture in melioracijo krasa), Hrvaška
Slovarji.si / Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov / 1.2.2018 - 31.10.2019 / Ministrstvo za kulturo / doc. dr. Mojca Kompara / Amebis, d. o. o., Kamnik
 CUSHA Cultureshake / Erasmus+ / 6.05 / 1.9.2016 - 31.8.2019 / Evropska komisija / doc. dr. Mojca Kompara / Paedagogische hochschule Karlsruhe - PH KA
J4-7052 / Od nevarnega odpadka do živih tal – mikrobne združbe in interakcija tla-rastlina v s težkimi kovinami onesnaženih tleh pred in po remediaciji / Temeljni / 4.03.01 / 1.1.2016 - 31.12.2018 / doc. dr. Irena Maček / UL BF
N1-0032 / Grafi, grupe, konfiguracije in geometrije / Temeljni HU-SI / 1.01.00 / 1.3.2015 - 28.2.2018, podaljšano do 31.8.2018 / OTKA - ARRS / prof. dr. Tomaž Pisanski / UP FAMNIT in Eötvös Loránd University
 J1-6720 / Algebraična teorija grafov z aplikacijami / Temeljni / 1.01.00 / 1.7.2014 - 30.6.2017 /
ARRS /
prof. dr. Dragan Marušič / UP IAM
J1-6743 / Razvoj računalniških orodij za modeliranje farmacevtsko zanimivih molekul / Temeljni / 1.07.00 / 1.7.2014 - 30.6.2017 / ARRS / prof. dr. Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 L1-6722 / Metode algebre in funkcionalne analize v teoriji in praksi finančne matematike / Aplikativni / 1.01.00 / 1.7.2014 - 30.6.2017 / ARRS / prof. dr. Igor Klep / Institut Jožef Stefan
 J1-6736 / Kemijska karcinogeneza - Računalniški pristop / Temeljni / 1.04.02 / 1.7.2014 - 30.6.2017 / ARRS / doc. dr. Urban Bren / Kemijski inštitut
CLOUD / Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog / Operativni program IPA Slovenija - Hrvaška 2007 – 2013 / 3.08 - Javno zdravstvo / 15.7.2015 – 30.6.2016 / prof. dr. Gorazd Drevenšek / UP (UP FAMNIT in UP FVZ)
 J1-5448 / Mikrovalovna kataliza in kemijska karcinogeneza / Temeljni / 1.04.02 / 1.8.2013 - 31.7.2016 / ARRS / doc. dr. Urban Bren / Kemijski inštitut
 J4-5526 / Odziv rastlinskih korenin in mikoriznih gliv na talno hipoksijo / Temeljni / 4.03.01 / 1.8.2013 - 31.7.2016 / ARRS / doc. dr. Irena Maček / UL BF
 W³B / What we Wood believe? Societal perceptions of the forest-based sector and its products towards a sustainable society / WoodWisdom-Net+ - Spodbujanje inovacij v gozdno-lesnem sektorju / 7.00 / 1.5.2014 - 31.10.2016 / Era-Net plus iniciativa WoodWisdom-Net+ (MIZS za slovenske partnerje projekta) / prof. Tobias Stern, na UP FAMNIT: izr. prof. dr. Klavdija Kutnar / Kompetenzzentrum Holz GmbH
 VectorNet / A European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents / 1.03 / 1.5.2014 - 30.4.2017 / Evropska komisija / UP FAMNIT: doc. dr. Vladimir Ivović / AviaGis
 ESA / Samodejno določanje vegetacijskih parametrov iz satelitskih in talnih podatkov za opazovanje suše / Program PECS Evropske vesoljske agencije / 7.00 / 1.2.2013 - 31.1.2015 / Evropska vesoljska agencija / izr. prof. dr. Janez Žibert / Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije (Ljubljana)
 J1-4021 / Algebraična teorija grafov in aplikacije / Temeljni / 1.01.00 / 1.7.2011 - 30.6.2014 / ARRS / prof. dr. Dragan Marušič / UP IAM
 J3-4046 / Zadnji stik z zdravstvenim delavcem pred samomorom: Kaj je spregledano? / Temeljni / 3.08 / 1.7.2011 - 30.6.2014 / ARRS / prof. Diego de Leo, DSc / UP IAM
 EnergyViLLab / Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije / Interreg / 7.00 (Interreg - Okolje, transport in vzdržna teritorialna integracija) / 5.7.2012 - 31.5.2014 / Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 / Univerza na Primorskem: prof. dr. Štefko Miklavič / Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, Italija
 Pravna identiteta in razvoj Mestne občine Koper / Projekt z lokalno skupnostjo / 5.05 / 1.5.2010 - 30.4.2014 / Mestna občina Koper / doc. dr. Andraž Teršek / UP FAMNIT
 J5-3638 / Uvajanje novih intervencijskih pristopov za zmanjšanje samomorilnega vedenja v Sloveniji / Temeljni / 5.09 / 1.5.2010 - 31.12.2013 / ARRS / prof. Diego de Leo, DSc / UP FAMNIT
 Z7-3658 / Matematični modeli dinamike nalezljivih bolezni / Podoktorski / 7.00 / 1.5.2010 - 30.4.2012 / ARRS / doc. dr. Barbara Boldin / UP FAMNIT

Bilateralni projekti znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
 

Država partnerske institucije / Naslov / UP FAMNIT vodja / Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Partnerska institucija
 FR / Širinski parametri in barvanje grafov / Widths and coloring of graphs / UP FAMNIT: dr. Riste Škrekovski / 1.01 Matematika / 1.1.2022 - 31.12.2023 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / CNRS - LIP, Francija
 BIH / Analiza ukrivljenih Boolovih funkcij glede na nove metrike / Analysis of bent Boolean functions in terms of new metrics / UP FAMNIT: doc. dr. Samir Hodžić / 1.01 Matematika / 1.7.2021 - 30.6.2023 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / University of Tuzla (Prirodno-matematički fakultet)
 CN / Računalniško modeliranje bioloških makromolekul / Computer Modeling of Biological Macromolecule / UP FAMNIT: dr. Dušanka Janežič / 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije / 01.01.2021 - 31.12.2022 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Fudan University  
 NOR / Model vrednotenja blagovne znamke v visokem šolstvu / Brand Equity Model in Higher EducationUP FAMNIT: izr. prof. dr. Vukasović, Tina / 5.02.01 / 01.11.2020 - 31.10.2022 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / The Artic University of Norway, School of Business and Economics  
 ZDA / Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekul / Computer Algorithm Development for Molecular Dynamics Simulation of Macromolecules / UP FAMNIT: dr. Janežič, Dušanka / 1.07 / 1.10.2019 - 30.9.2021 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / National Institutes of Health
 ZDA / Nekateri problemi na hipergrafih, grafih ter igrah / Certain problems in hypergraphs, graphs, and games / UP FAMNIT: doc. dr. Krnc Matjaž / 1.01 / 1.10.2019 - 30.9.2021 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Rutgers University
 Črna Gora / Kemotaksonomija in reprodukcijska biologija skupine travniške kadulje (Salvia pratensis) na zahodnem delu Balkanskega polotoka / UP FAMNIT: izr. prof. dr. Boštjan Surina / 1.03 / 1.8.2018 - 31.7.2021 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Univerzitet Crne Gore
 Nemčija / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezanih mest pri raziskovanju v farmaciji / UP FAMNIT: prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 1.1.2018 - 31.12.2019 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenber
 Hrvaška / Dvojezičnost v slovenski in hrvaški Istri na primeru prevodov upravnih besedil / UP FAMNIT: dr. Kompara Lukančič Mojca / 6.05 / 23.4.2018 - 31.12.2019 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Odjel za interdisciplinarne, taljanske i kulturološke studije Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 Hrvaška / Uporaba biotehnoloških orodij za aplikativne raziskave v sredozemskem kmetijstvu: uvedba analize starševstva genotipiziranih rastlin / UP FAMNIT: izr. prof. dr. Andreja Kutnar / 4.03 / 23.4.2018 - 31.12.2019 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
 Srbija / Nov pristop: naravni pripravki kot potencialna sredstva za varstvo oljke proti pavjemu očesu / 4.03 / UP FAMNIT: izr. prof. dr. Dragan Žnidarčič / 1.6.2018 - 31.12.2019 / Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) / Fakulteta za biologijo, Univerza v Beogradu 
ZDA / Molekularna karakterizacija granatnega jabolka (Punica granatum L.) in identifikacija neznanih genotipov na območju severnega Jadrana ter primerjava s kolekcijo USDA / Izr. prof. dr. Dragan Žnidarčič / 4.03.01 / 1.1.2018 - 31.12.2019 / ARRS / National Clonal Germplasm Repository, USDA-ARS
ZDA / Novi trendi v kromatični teoriji grafov / Izr. prof. dr. Riste Škrekovski / 1.01.05 / 2017 - 2018 / ARRS / Iowa State University
ZDA / Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike markomolekul / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2017 - 2018 / ARRS / NIH/NHLBI/Lab. of Computational Biology
Rusija / Matrične strukturne relacije / Prof. dr. Bojan Kuzma / 1.01.04 / 2016 - 2018 / ARRS / Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics
Rusija / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2016 - 2018 / ARRS / Institute of Biomedical Chemistry
Japonska / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2016 – 2018 / ARRS / National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition
Črna gora / Vpliv vremenskih razmer in sušnega stresa na kakovost in senzorične lastnosti oljčnega olja s spremljanjem metabolitov fotosinteze (sladkorji, sladkorni alkoholi) in sekundarni metaboliti (fenolne spojine) / Doc. dr. Ana Miklavčič Višnjevec / 4.03 / 2016 – 2017 / ARRS / Biotehnički fakultet u Podgorici, Centar za suptropske kulture Bar
Črna gora / Analiza diverzitete jadranskih fig (Ficus carica L.) in vzpostavitev referenčne podatkovne baze z uporabo molekulskih markerjev / Izr. prof. dr. Andreja Kutnar / 4.03 / 2016 – 2017 / ARRS / Biotehnički fakultet u Podgorici, Centar za suptropske kulture Bar
 ZDA / Genetska karakterizacija in primerjava jadranskih fig s kolekcijo USDA v Kaliforniji z molekularnimi pristopi / Izr. prof. dr. Dragan Žnidarčič / 4.01 / 2016 – 2017 / ARRS / National Clonal Germplasm Repository, USDA-ARS
 ZDA / Mednarodna konkurenčnost in trženje varne in kakovostne hrane / Doc. dr. Tina Vukasović / 5.02 / 2016 – 2017 / ARRS / Saint Joseph's University and Institute of Food Products Marketing
Avstrija / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2016 – 2017 / ARRS / University of Vienna
 ZDA / Razvoj računalniških algoritmov za simulacijo molekulske dinamike / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2015 - 2016 / ARRS / NIH/NHLBI/Lab. of Computational Biology
 Rusija / Računalniško modeliranje bioloških makromolekul / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 /
2014 - 2015 / ARRS / Institute of Biomedical Chemistry of Rus. Acad. Med. Sci.
 BIH / Razširjenost, ekologija in genetska struktura cvetnic na kraških poljih Dinaridov: Chouardia litardierei (Liliaceae), Trifolium velebiticum (Fabaceae) in Edraianthus dalmaticus (Campanulaceae) kot modelne vrste / Doc. dr. Boštjan Surina / 1.03.02 / 2014 - 2015 / ARRS / Univerzitet u Banjoj Luci
 ZDA / Uporaba verjetnosti v teoriji grafov in omrežjih / Izr. prof. dr. Riste Škrekovski / 1.01 /
2014 - 2015 / ARRS / University of California - Davis
 Indija / Kriptografsko pomembne Boolove funkcije z aplikacijo v tokovnih in bločnih šifrah / Izr. prof. dr. Enes Pasalic / 2.07 / 1.12.2010 - 30.11.2013 / ARRS / Indian Institute of Technology, Delhi
 BIH / Matematične aplikacije kot podporna orodja k varstvu Biodiverzitete severovzhodne Bosne / Prof. dr. Dragan Marušič / 1.01 / 2010 - 2011 / ARRS / Univerzitet u Tuzli
 Črna gora / Moderni topološki indeksi v matematični kemiji in njihovo računalniško modeliranje / Prof. dr. Dragan Stevanović / 1.01 / 2010 - 2011 / ARRS / Univerzitet Crne Gore

Mladi raziskovalci
 

Mladi raziskovalec / Raziskovalni mentor /
Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Opombe

 Urška Gerič /  prof. dr. Elena Bužan /
    1.03 /1.10.2020 - 30.9.2024 / ARRS

Meta Lavrič / doc. dr. Vita Poštuvan/
    3.09 / 1.10.2019 - 30.9.2023 / ARRS
Marko Posavčević / izr. prof. dr. Andreja Kutnar /
    4.01 / 1.10.2016 - 18.8.2018 / ARRS
Tea Knap / izr. prof. dr. Dunja Bandelj /
    1.03 / 1.11.2014 - 30.4.2018 / ARRS
Katja Kalan / izr. prof. dr. Elena Bužan /
    1.03 / 1.12.2012 - 31.5.2018 / ARRS
 Samir Hodžić / izr. prof. dr. Enes Pasalic /
    2.07 / 1.12.2013 - 31.5.2017 / ARRS
 Samed Bajrić / izr. prof. dr. Enes Pasalic /
2.07 / 1.1.2011 - 30.6. 2014 / ARRS / Doktoriral 1.7.2014 z zagovorom doktorske disertacije z   naslovom O nekaterih konstrukcijah kriptografsko pomembnih Boolovih funkcij (On Certain Construction Methods of Cryptographhically Significant Boolean Functions)

Seznam vseh raziskovalnih programov in projektov

TUKAJ so dostopni podatki za vse tekoče in pretekle raziskovalne programe in projekte na UP FAMNIT, vključno z bilateralnimi projekti in mladimi raziskovalci.

Infrastrukturni program
 

Šifra / Naslov /
Trajanje / Financer / Vodja / Vodilna institucija
I0-0035-2790 / Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) /
1.1.2015 - 31.12.2027 / ARRS / Prof. dr. Gorazd Drevenšek, na UP FAMNIT: doc. dr. Jure Pražnikar / UP