Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Raziskovalni programi in projekti

natisni

Memorandum o medsebojnem sodelovanju z UP IAM

V nadaljevanju so navedeni raziskovalni programi in projekti, pri katerih je UP FAMNIT nosilna oziroma partnerska institucija. Pri tem je potrebno izpostaviti, da fakulteta raziskovalno deluje tudi prek Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), in sicer na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa, ki sta ga članici podpisali leta 2008 in obnovili v letu 2013.

Na UP IAM tako opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT, po dogovoru med članicama pa se večina programov ter temeljnih, aplikativnih in drugih znanstveno-raziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. Več podatkov o znanstvenoraziskovalnem delu UP IAM si lahko ogledate tukaj.

Raziskovalni programi
 na vrh

Šifra / Naslov /
Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Vodja / Vodilna institucija
 P3-0384 / Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora /
3.09 / 1.1.2013 - 31.12.2020 / ARRS / Prof. Diego de Leo, DSc / UP FAMNIT
 P1-0386 / Varstvena biologija od molekul do ekosistema /
1.03 / 1.1.2014 - 31.12.2023 / ARRS / Prof. dr. Darja Barlič Maganja / UP FVZ

Raziskovalni projekti
 na vrh

Šifra / Naslov / Tip projekta / Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Vodja / Vodilna institucija
SUSGRAPE / Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na čezmejnem območju ITA-SLO / 4.03 / 1.10.2017 - 1.4.2020 / INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 / UP FAMNIT: dr. Matjaž Hladnik / Consorzio per l'AREA ricerca scientifica e technologica di Trieste
LIKE / Življenje na Kraškem robu / 1.03.01 / 1.9.2017 - 28.2.2020 / INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 / UP FAMNIT: dr. Peter Glasnović / Istarska županija
L7-8269 / Novi pristopi za boljša biološka zdravila / Aplikativni / 1.07 / 1.5.2017 - 30.4.2020 / Viš. znan. sod. dr. Janez Konc / Kemijski inštitut
L1-8157 / Razvoj multifunkcionalnih učinkovin za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni / Aplikativni / 1.09 / 1.5.2017 - 30.4.2020 / Prof. dr. Stanislav Gobec / UL FFA
J3-8197 Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji / Temeljni / 3.01 / 1.5.2017 - 30.4.2020 / Prof. dr. Tatjana Avšič Županc / UL MF
J4-8218 Razvoj molekularnih orodij za ohranitev jadranskega lipana (Thymallus aeliani) / Temeljni / 4.02.01 / 1.5.2017 - 30.4.2020 / Znan. svet. dr. Aleš Snoj / UL BF
J5-8236 Razumevanje imigracije in integracije s pomočjo interdisciplinarnih modelov socialne dinamike / Temeljni / 5.03 / 1.5.2017 - 30.4.2020 / Prof. dr. Boris Podobnik / FIŠ NM
LIFE EUROTURTLE / Collective actions for improving the conservation status of the EU sea turtle population / 1.03 - Biologija / 1.9.2016 - 31.8.2021 / Evropska komisija, Program Life / UP FAMNIT: izr. prof. dr. Bojan Lazar / Hrvatski prirodoslovni muzej
 STARBIOS2 / Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences / Strukturno preoblikovanje v odgovorne bioznanosti / H2020- H2020-ISSI-2015-1; Topic: ISSI-5-2015 / 1.03 - Biologija / 1.5.2016 - 30.4.2020 / Program Obzorje 2020 / Vittorio Colizzi, na UP FAMNIT: izr. prof. dr. Elena Bužan / Universita degli studi di Roma Torvergata
J4-7052 / Od nevarnega odpadka do živih tal – mikrobne združbe in interakcija tla-rastlina v s težkimi kovinami onesnaženih tleh pred in po remediaciji / Temeljni / 4.03.01 / 1.1.2016 - 31.12.2018 / Doc. dr. Irena Maček / UL BF
N1-0032 / Grafi, grupe, konfiguracije in geometrije / Temeljni HU-SI / 1.01.00 / 1.3.2015 - 28.2.2018 / OTKA - ARRS / Prof. dr. Tomaž Pisanski / UP FAMNIT in Eötvös Loránd University
 J1-6720 / Algebraična teorija grafov z aplikacijami / Temeljni / 1.01.00 / 1.7.2014 - 30.6.2017 /
ARRS / 
Prof. dr. Dragan Marušič / UP IAM
J1-6743 / Razvoj računalniških orodij za modeliranje farmacevtsko zanimivih molekul / Temeljni / 1.07.00 / 1.7.2014 - 30.6.2017 / ARRS / Prof. dr. Dušanka Janežič / UP FAMNIT
 L1-6722 / Metode algebre in funkcionalne analize v teoriji in praksi finančne matematike / Aplikativni / 1.01.00 / 1.7.2014 - 30.6.2017 / ARRS / Prof. dr. Igor Klep / Institut Jožef Stefan
 J1-6736 / Kemijska karcinogeneza - Računalniški pristop / Temeljni / 1.04.02 / 1.7.2014 - 30.6.2017 / ARRS / Doc. dr. Urban Bren / Kemijski inštitut
CLOUD / Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog / Operativni program IPA Slovenija - Hrvaška 2007 – 2013 / 3.08 - Javno zdravstvo / 15.7.2015 – 30.6.2016 / Prof. dr. Gorazd Drevenšek / UP (UP FAMNIT in UP FVZ)
 J1-5448 / Mikrovalovna kataliza in kemijska karcinogeneza / Temeljni / 1.04.02 / 1.8.2013 - 31.7.2016 / ARRS / Doc. dr. Urban Bren / Kemijski inštitut
 J4-5526 / Odziv rastlinskih korenin in mikoriznih gliv na talno hipoksijo / Temeljni / 4.03.01 / 1.8.2013 - 31.7.2016 / ARRS / Doc. dr. Irena Maček / UL BF
 W³B / What we Wood believe? Societal perceptions of the forest-based sector and its products towards a sustainable society / WoodWisdom-Net+ - Spodbujanje inovacij v gozdno-lesnem sektorju / 7.00 / 1.5.2014 - 31.10.2016 / Era-Net plus iniciativa WoodWisdom-Net+ (MIZS za slovenske partnerje projekta) / Prof. Tobias Stern, na UP FAMNIT: Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar / Kompetenzzentrum Holz GmbH
 ESA / Samodejno določanje vegetacijskih parametrov iz satelitskih in talnih podatkov za opazovanje suše / Program PECS Evropske vesoljske agencije / 7.00 / 1.2.2013 - 31.1.2015 / Evropska vesoljska agencija / Izr. prof. dr. Janez Žibert / Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije (Ljubljana)
 J1-4021 / Algebraična teorija grafov in aplikacije / Temeljni / 1.01.00 / 1.7.2011 - 30.6.2014 / ARRS / Prof. dr. Dragan Marušič / UP IAM
 J3-4046 / Zadnji stik z zdravstvenim delavcem pred samomorom: Kaj je spregledano? / Temeljni / 3.08 / 1.7.2011 - 30.6.2014 / ARRS / Prof. Diego de Leo, DSc / UP IAM
 EnergyViLLab / Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije / Interreg / 7.00 (Interreg - Okolje, transport in vzdržna teritorialna integracija) / 5.7.2012 - 31.5.2014 / Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 / Univerza na Primorskem: Prof. dr. Štefko Miklavič / Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, Italija
 Pravna identiteta in razvoj Mestne občine Koper / Projekt z lokalno skupnostjo / 5.05 / 1.5.2010 - 30.4.2014 / Mestna občina Koper / Doc. dr. Andraž Teršek / UP FAMNIT
 J5-3638 / Uvajanje novih intervencijskih pristopov za zmanjšanje samomorilnega vedenja v Sloveniji / Temeljni / 5.09 / 1.5.2010 - 31.12.2013 / ARRS / Prof. Diego de Leo, DSc / UP FAMNIT
 Z7-3658 / Matematični modeli dinamike nalezljivih bolezni / Podoktorski / 7.00 / 1.5.2010 - 30.4.2012 / ARRS / Doc. dr. Barbara Boldin / UP FAMNIT

Bilateralni projekti znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
 na vrh

Država partnerske institucije / Naslov / UP FAMNIT vodja / Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Partnerska institucija
ZDA / Molekularna karakterizacija granatnega jabolka (Punica granatum L.) in identifikacija neznanih genotipov na območju severnega Jadrana ter primerjava s kolekcijo USDA / Izr. prof. dr. Dragan Žnidarčič / 4.03.01 / 2018 - 2019 / ARRS / National Clonal Germplasm Repository, USDA-ARS
ZDA / Novi trendi v kromatični teoriji grafov / Izr. prof. dr. Riste Škrekovski / 1.01.05 / 2017 - 2018 / ARRS / Iowa State University
ZDA / Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike markomolekul / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2017 - 2018 / ARRS / NIH/NHLBI/Lab. of Computational Biology
Rusija / Matrične strukturne relacije / Prof. dr. Bojan Kuzma / 1.01.04 / 2016 - 2018 / ARRS / Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics
Rusija / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2016 - 2018 / ARRS / Institute of Biomedical Chemistry
Japonska / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2016 – 2018 / ARRS / National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition
Črna gora / Vpliv vremenskih razmer in sušnega stresa na kakovost in senzorične lastnosti oljčnega olja s spremljanjem metabolitov fotosinteze (sladkorji, sladkorni alkoholi) in sekundarni metaboliti (fenolne spojine) / Doc. dr. Ana Miklavčič Višnjevec / 4.03 / 2016 – 2017 / ARRS / Biotehnički fakultet u Podgorici, Centar za suptropske kulture Bar
Črna gora / Analiza diverzitete jadranskih fig (Ficus carica L.) in vzpostavitev referenčne podatkovne baze z uporabo molekulskih markerjev / Izr. prof. dr. Andreja Kutnar / 4.03 / 2016 – 2017 / ARRS / Biotehnički fakultet u Podgorici, Centar za suptropske kulture Bar
 ZDA / Genetska karakterizacija in primerjava jadranskih fig s kolekcijo USDA v Kaliforniji z molekularnimi pristopi / Izr. prof. dr. Dragan Žnidarčič / 4.01 / 2016 – 2017 / ARRS / National Clonal Germplasm Repository, USDA-ARS
 ZDA / Mednarodna konkurenčnost in trženje varne in kakovostne hrane / Doc. dr. Tina Vukasović / 5.02 / 2016 – 2017 / ARRS / Saint Joseph's University and Institute of Food Products Marketing
Avstrija / Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2016 – 2017 / ARRS / University of Vienna
 ZDA / Razvoj računalniških algoritmov za simulacijo molekulske dinamike / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 / 2015 - 2016 / ARRS / NIH/NHLBI/Lab. of Computational Biology
 Rusija / Računalniško modeliranje bioloških makromolekul / Prof. dr. Dušanka Janežič / 1.07 /
2014 - 2015 / ARRS / Institute of Biomedical Chemistry of Rus. Acad. Med. Sci.
 BIH / Razširjenost, ekologija in genetska struktura cvetnic na kraških poljih Dinaridov: Chouardia litardierei (Liliaceae), Trifolium velebiticum (Fabaceae) in Edraianthus dalmaticus (Campanulaceae) kot modelne vrste / Doc. dr. Boštjan Surina / 1.03.02 / 2014 - 2015 / ARRS / Univerzitet u Banjoj Luci
 ZDA / Uporaba verjetnosti v teoriji grafov in omrežjih / Izr. prof. dr. Riste Škrekovski / 1.01 /
2014 - 2015 / ARRS / University of California - Davis
 Indija / Kriptografsko pomembne Boolove funkcije z aplikacijo v tokovnih in bločnih šifrah / Izr. prof. dr. Enes Pasalic / 2.07 / 1.12.2010 - 30.11.2013 / ARRS / Indian Institute of Technology, Delhi
 BIH / Matematične aplikacije kot podporna orodja k varstvu Biodiverzitete severovzhodne Bosne / Prof. dr. Dragan Marušič / 1.01 / 2010 - 2011 / ARRS / Univerzitet u Tuzli
 Črna gora / Moderni topološki indeksi v matematični kemiji in njihovo računalniško modeliranje / Prof. dr. Dragan Stevanović / 1.01 / 2010 - 2011 / ARRS / Univerzitet Crne Gore

Mladi raziskovalci
 na vrh

Mladi raziskovalec / Raziskovalni mentor /
Raziskovalno področje po klasifikaciji ARRS / Trajanje / Financer / Opombe
Marko Posavčević / Izr. prof. dr. Andreja Kutnar /
    4.01 / 1.10.2016 - 30.9.2020 / ARRS
Tea Knap / Izr. prof. dr. Dunja Bandelj /
    1.03 / 1.11.2014 - 30.4.2018 / ARRS
Katja Kalan / Izr. prof. dr. Elena Bužan /
    1.03 / 1.12.2012 - 31.5.2018 / ARRS
 Samir Hodžić / Izr. prof. dr. Enes Pasalic /
    2.07 / 1.12.2013 - 31.5.2017 / ARRS
 Samed Bajrić / Izr. prof. dr. Enes Pasalic /
2.07 / 1.1.2011 - 30.6. 2014 / ARRS / Doktoriral 1.7.2014 z zagovorom doktorske disertacije z   naslovom O nekaterih konstrukcijah kriptografsko pomembnih Boolovih funkcij (On Certain Construction Methods of Cryptographhically Significant Boolean Functions)

Seznam vseh raziskovalnih programov in projektovna vrh

TUKAJ so dostopni podatki za vse tekoče in pretekle raziskovalne programe in projekte na UP FAMNIT, vključno z bilateralnimi projekti in mladimi raziskovalci.

Infrastrukturni program
 na vrh

Šifra / Naslov /
Trajanje / Financer / Vodja / Vodilna institucija
I0-0035-2790 / Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) /
1.1.2015 - 31.12.2020 / ARRS / Prof. dr. Gorazd Drevenšek, na UP FAMNIT: doc. dr. Jure Pražnikar / UP