Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 15. februar 2017 Famnitu odobrenih 5 projektov na razpisu "Po kreativni poti do znanja"

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje 26 projektov v okviru Javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/17 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Od 1. 3. do 31.7.2017 bodo študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključeni v naslednje projekte:

  • Uporaba prenosnega FT-NIR analizatorja v kmetijstvu (Augmentech, razvoj in trženje IKT, d.o.o.; Agromedica, storitve, prodaja in proizvodnja d.o.o.),
  • Sledljivost izvora oljčnega olja v Sloveniji na podlagi molekulskih markerjev (GardenLab, šola na vrtu, Borut Jerman s.p.),
  • Zasnova ekonomsko-vzdržnega poslovnega modela za Botanični vrt Sežana (Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana; KonektOn, Center poslovnih storitev, d.o.o.),
  • Interaktivna nadgradnja učne poti Škocjan z navideznimi, lokacijsko pogojenimi in nadgrajenimi digitalnimi vsebinami (Panorama grafične dejavnosti, Peter Simončič s.p.; Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija),
  • Prehranska varnost ribiških proizvodov – SlediRibi (Omega svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o.; Biosistemika, raziskave in razvoj, d.o.o.).

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo in negospodarstvo) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo udeleženci inovativno, interdisciplinarno, problemsko in skupinsko pridobivali nove kompetence, praktično znanje in izkušnje v delovnem okolju podjetij in drugih organizacij.

Z novimi projekti bo UP FAMNIT nadgradil izkušnje, pridobljene na prvih dveh razpisih Po kreativni poti do praktičnega znanja, v okviru katerih je fakulteta uspešno izvedla 17 projektov in v katere je bil vključen 101 študent in 18 partnerskih institucij.

Prijaviteljem projektov čestitamo za uspešno prijavo in jim želimo uspešno delo!