Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 22. avgust 2017 Famnitovi partnerji med najboljšimi univerzami na svetu!

Na Šanghajski lestvici letos tudi matematika UP

Neodvisna organizacija Shanghai Ranking Consultancy je objavila lestvico Academic ranking of world universities (ARWU) najboljših svetovnih univerz po akademskih merilih za leto 2017. Na seznam se je uvrstila tudi Univerza na Primorskem: na področju matematike zaseda mesto 401.–500., kar je, glede na majhnost naše univerze, velik dosežek.

Na lestvici so tudi visokošolski zavodi na katerih se izobražujejo diplomanti UP FAMNIT, prav tako so med njimi številne ustanove, s katerimi naša fakulteta uspešno sodeluje že več let.

Diplomanti UP FAMNIT so se na primer odločili za študij v naslednjih prestižnih univerzah: University of Copenhagen (30. mesto), University of Edinburg (32.), Pierre-and-Marie-Curie University (40.), Technical University Munich (50.), Rutgers, The State University of New Yersey – New Brunswich (79.), University Amsterdam, University Paris Diderot – Paris 7, University of Birmingham, VU University Amsterdam, University of Bonn (vse med 101. in 150. mestom).

UP FAMNIT in UP IAM, v okviru bilateralnih projektov, ki jih financira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost, trenutno sodelujeta z univerzami, ki so se letos uvrstile med najboljše na svetu. To so na primer: Stanford University (2. mesto), University of Washington (13.), Vanderbilt University (52.), Rutgers, The State University of New Jersey (79.), Moscow State University (93.), George-August University Goettingen (95.), University of Vienna, University of Leipzig in Oregon State University (obe med 151.–200.). Projektno in drugo sodelovanje naših raziskovalcev poteka tudi z University of Oxford (7.), Aarhus University (65.) in La Sapienza University Rome (151.-200.).

UP FAMNIT in UP IAM sodelujeta z več kot 150 visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami iz celega sveta, s katerih redno prihajajo gostujoči raziskovalci in predavatelji. Med njimi izpostavljamo tiste, ki so se letos uvrstile med prvimi 200 na Šanghajski lestvici: Cambridge University (3.), Imperial College London (27.), University of Wisconsin – Madison (28.), University of British Columbia (31.), Utrecht University (47.), Technical University Munich (50.), University of Queensland (55.), University of Helsinki (56.), Peking University (71.), Rutgers University (79.), Ohio State University (80.), University of Californila, Davis (85.), University of Western Australia (91.), Moscow State University (93.), University of Goettingen (95.), University of Southampton, University of Sheffield, University of Adelaide (vse 101.-150.), University of Leipzig, Oregon State University (obe 151.-200.).

Letos je bilo ocenjenih 1.300 svetovnih univerz, objavljene pa so ocene prvih 800 uvrščenih. Uporabljena merila pri računanju indeksa za posamezno univerzo so: število diplomantov, ki so prejeli Nobelovo nagrado in Fieldsovo medaljo, število največkrat citiranih raziskovalcev v 21 kategorijah, število člankov v revijah Nature in Science, vrednost citiranja po Science Citation Index in Social Sciences Citation Index kot jih računa podjetje Institute of Scientific Information ter akademski dosežki posameznih raziskovalcev.

Zaradi uporabe več meril velja Šanghajska lestvica za eno najvplivnejših na svetu.