Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Klavdija Kutnar

Redna profesorica / Full Professor

Kabinet
Office
II/09 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 76
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~klavdijak/
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebraična teorija grafov
Algebraic Graph Theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algebra I - Matrični račun
/ Algebra I – Matrix Calculus
,
Matematika II - Algebra I
/ Mathematics II - Algebra I
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator