Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 11. december 2017 Študenti in diplomanti UP FAMNIT se povezujejo z gospodarstvom in razvijajo podjetniške ideje

Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT je v preteklih tednih poskrbel za utrditev povezav z gospodarstvom in študente ter diplomante Sredozemskega kmetijstva povabil na dve aktivnosti, katerih namen je bilo mreženje in razvoj podjetniških idej. Na vabilo so se odzvali tudi študenti drugih programov, ki razmišljajo o delovnih izzivih na področju kmetijstva. Program dogodkov je pripravil UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, v sodelovanju z Agencijo SPIRIT.

Najprej so se 17. novembra udeležili mreženjskega dogodka, katerega cilj je bil širjenje poslovne mreže v kmetijskem sektorju v regiji. Trenutno stanje in specifiko v Slovenski Istri predvsem na področju oljkarstva, vinogradništva in zelenjadarstva so jim predstavili uspešni in prodorni mladi podjetniki v kmetijstvu: v Bertokih so študenti obiskali pridelovalce oljčnega olja Jenko, v Truškah so nato spoznali Vinarstvo Rodica, dan pa so zaključili v oljarni Santomas v Šmarjah. V prvi osebi so se tako spoznali z inovativnimi pristopi v kmetijstvu, dobrimi praksami tako na področju pridelave in predelave kot tudi trženja lastne blagovne znamke doma in v tujini, hkrati pa so si ogledali infrastrukturo in sodobno tehnologijo, ki je v sodobnem kmetijstvu že nenadomestljiva.

 

 

V začetku decembra so se študenti in diplomanti udeležili še dvodnevne delavnice, na kateri so predstavniki kmetijskega sektorja predstavili nove pristope v tehnologiji pridelave in predelave kmetijskih proizvodov ter različne trženjske pristope. Ker je bil cilj delavnice spodbujanje razvoja lastne kariere in spoznanje z realnim sektorjem, so identificirali tudi podjetniške ideje, zamisli in predloge rešitev pologov iz gospodarstva. Te sta predstavila Domen Jogan iz podjetja Vinja, trgovina in laboratorij za vinarstvo in kmetijstvo ter Jana Žveplan iz Kmetijske zadruge Agraria Koper. Prvi je predstavil projekt, ki je usmerjen v iskanje rešitev na področju alternativne rabe t. i. odpadnih surovin pri pridelavi grozdja in vina, drugi projekt pa je bil osredotočen na urbano kmetovanje, ki vse bolj uveljavlja tudi v slovenskih mestih.

Študenti so nato s pomočjo različnih metodologij dela v skupinah in s pomočjo mentorjev oblikovali rešitve izbranih izzivov.

Zmagali sta Monika Kršič (dodiplomski študijski program Sredozemsko kmetijstvo) in Nika Tomažič (dodiplomski študijski program Biodiverziteta), ki sta razvili idejo GRONČKOV, biorazgradljivih cvetličnih lončkov iz stisnjenih tropin (na fotografiji).

 

Omenjeni dejavnosti potekata v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«, ki ga izvajata UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Agencijo SPIRIT.