Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 21. december 2009 Programa Biopsihologija in Aplikativna kineziologija akreditirana

UP FAMNIT obvešča, da je bilo za dodiplomska študijska programa Biopsihologija in Aplikativna kineziologija pridobljeno soglasje Sveta RS za visoko šolstvo ter da sta programa akreditirana. Izvajala se bosta prvič v akademskem letu 2010-11.

Več informacij o obeh študijskih programih na podstraneh:


petek, 18. december 2009 Raziskovalni uspeh UP FAMNIT in Univerze na Primorskem: objava v reviji Science

 
Raziskovalec in predavatelj dr. Aljaž Ule, docent na  Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) je vodilni avtor članka v zadnji številki (izid 18. 12. 2009) vrhunske znanstvene revije Science. Ta je skupaj z revijo Nature eno od šestih meril, na podlagi katerih se univerze razvrščajo po uspešnosti na šanghajski lestvici najboljših univerz sveta. 
 
Članek z naslovom »Indirect Punishment and Generosity Towards Strangers« (»Posredno kaznovanje in dobrodelnost do neznancev«) je nasploh prvi, v katerem avtor s katere koli slovenske ustanove v tej reviji opisuje družboslovno raziskavo. Z razvojem matematike v teoriji iger ter družboslovnih laboratorijskih poskusov v zadnjih desetletjih so se ekonomske in ostale družboslovne raziskave približale merilom pozitivne znanosti, ki je potrebna za objave v vrhunskih revijah Science in Nature.
 
Članek opisuje vrsto ekonomskih laboratorijskih poskusov, v katerih prostovoljci igrajo ekonomsko igro posrednega obdarovanja in kaznovanja. V igri lahko vsak posameznik v vsaki potezi del svojega denarja porabi za obdarovanje ali kaznovanje neznanega prejemnika med udeleženci, ali pa ves denar obdrži zase. Pred odločitvijo se seznani s prejemnikovimi dejanji v nekaterih prejšnjih potezah, kar omogoči nagrajevanje dobrodelnih in kaznovanje sebičnih neznancev v laboratoriju. Poskusi so pokazali, da je nagrajevanje dobrodelnih neznancev bolj dobičkonosno od sebičnosti, sebičnost pa se je izplačala le, kadar kaznovanje v poskusu ni bilo omogočeno.
 
Dr. Aljaž Ule, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) predava teorijo iger in mikroekonomijo. Objava v reviji Science je zanj že njegova druga (prva l. 2003).
 
Raziskovalni uspeh je rezultat prizadevanj dekana UP FAMNIT prof. Dragana Marušiča, da bi na fakulteti dal večji poudarek na raziskovalnem delu ter na raziskovalno študijskih področjih naravoslovja in družboslovja, ki bodo v prihodnosti najbolj relevantna. 
 
 
O ČLANKU
 
»Indirect Punishment and Generosity Towards Strangers« 
(»Posredno kaznovanje in dobrodelnost do neznancev«)
 
Recept za dobrodelnost: veliko korenčkov in nekaj palic
 
V prihajajočem prazničnem času ne obdarujemo le naših najbližjih. Poleg dobrodelnih institucij, kot sta Karitas in Unicef, je od naših donacij odvisno tudi mnogo posameznikov, ki po ulicah zbirajo prostovoljne prispevke zase ali za pomoč drugim. Običajno je, da dar kovanca ali dveh pri prisotnih vzbudi odobravanje. Kdor pa brezdomcu zabrusi grdo besedo, bo od mimoidočih verjetno prejel očitke in grde poglede.  
 
Članek dr. Aljaža Uleta, ki je izšel v zadnji številki (izid 18.12.2009) priznane znanstvene revije Science, preučuje pomen takšnega posrednega kaznovanja za obdarovanje in sodelovanje med neznanci. 
 
Članek opisuje vrsto ekonomskih laboratorijskih poskusov, v katerih prostovoljci igrajo ekonomsko igro posrednega obdarovanja in kaznovanja. V igri lahko vsak posameznik v vsaki potezi del svojega denarja porabi za obdarovanje ali kaznovanje neznanega prejemnika med udeleženci, ali pa ves denar obdrži zase. Pred odločitvijo se seznani s prejemnikovimi dejanji v nekaterih prejšnjih potezah, kar omogoči nagrajevanje dobrodelnih in kaznovanje sebičnih neznancev v laboratoriju. Poskusi so pokazali, da je nagrajevanje dobrodelnih neznancev bolj dobičkonosno od sebičnosti, sebičnost pa se je izplačala le, kadar kaznovanje v poskusu ni bilo omogočeno.
 
 
O AVTORJU
 
Doc. dr. Aljaž Ule je zaključil študij uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani ter doktoriral leta 2005 na Fakulteti za ekonomijo in ekonometriko Univerze v Amsterdamu, kjer deluje kot docent in raziskovalec. Od leta 2007 sodeluje z Univerzo na Primorskem, kjer na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru predava teorijo iger ter mikroekonomijo na študijskem programu Matematika v ekonomiji in financah. Kot gostujoči raziskovalec je deloval na univerzah New York University, Universita Autonoma de Barcelona in inštitutu California Institute of Technology (Caltech), leta 2003 pa je z vabljenim predavanjem predstavljal mlade ekonomiste držav Beneluksa na prestižni konferenci European Winter Meeting of the Econometric Society. Leta 2003 je skupaj s svojim bratom Jernejem Uletom objavil svoj prvi članek v reviji Science, leta 2008 pa je pri ugledni založbi Springer izdal tudi samostojno znanstveno monografijo. 
 
Dr. Ule se ukvarja s teorijo iger, mladim področjem matematike, ki opisuje in analizira odločanje v okoljih, kjer vsak izmed množice posameznikov neodvisno sprejema odločitve, ki imajo posledice za celo skupino. Odločanje v takšnih »strateških okoljih« ni enostavno, saj mora vsak posameznik predvideti, kako se bodo odločali njegovi nasprotniki. Kljub tej kompleksnosti pa je mogoče s preprostimi matematičnimi postopki določiti odločanje vseh udeležencev. Za to presenetljivo ugotovitev je John Nash leta 1994 prejel Nobelovo nagrado za ekonomske znanosti. Teorija iger se danes uporablja med drugim v analizi tržne konkurence, volilnih tekem, mednarodnih odnosov in dinamike živalskih populacij. 
 
Dr. Ule pri svojih raziskavah uporablja tudi laboratorijske poskuse, ki so v zadnjih 20 letih postali eno najmočnejših orodij za ekonomsko raziskovanje. Takšni poskusi omogočajo preverjanje ekonomskih teorij v kontroliranih laboratorijskih okoljih in pogosto lahko nadomestijo eksperimentiranje s celotnim gospodarstvom. V zadnjih letih ekonomski raziskovalci to metodologijo aplicirajo tudi na ostale družbene vede in v laboratoriju preučujejo volilno odločanje, dinamiko družbenih mrež ter naravo medčloveških odnosov. Nobelova nagrada za ekonomske znanosti je bila za razvoj in uporabo teorije iger podeljena v letih 1994, 2004 in 2007, za uporabo laboratorijskih poskusov pa v letih 2001 in 2009.
 
Aljaž Ule se v svojem raziskovalnem delu posveča problematikam zaupanja in sodelovanja, oblikovanja ekonomskih institucij, izbire partnerjev in sodelavcev ter dinamiki družbenih mrež. 
 
 
 
O FAKULTETI
 
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je bila na Univerzi na Primorskem v Kopru ustanovljena v letu 2006. Dr. Aljaž Ule, ki raziskovalno deluje na področju matematike, družboslovja in eksperimentalne ekonomije, deluje v raziskovalnem programu Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, enem od sedmih raziskovalnih programov iz matematike v Sloveniji, ki ga vodi prof. Dragan Marušič, dekan UP FAMNIT. Matematično jedro, v katerem tudi deluje dr. Ule, je eden glavnih svetovnih centrov za algebraično teorijo grafov poleg podobnih centrov na Kitajskem, v Južni Koreji in Avstraliji. Algebraična teorija grafov, ena najbolj propulzivnih vej sodobne matematike, proučuje algebraične aspekte simetrije, še posebej avtomorfizme kombinatoričnih objektov, kar ima široko uporabo v teoretičnem računalništvu, kemiji in genetiki. 
 
Fakulteta je usmerjena v razvoj in vzpodbujanje vrhunskih raziskovalno-razvojnih projektov in programov na področju naravoslovja in interdisciplinarnih znanosti (matematika; računalništvo in informacijske tehnologije; matematika v ekonomiji in financah, biodiverziteta, biotehnika, bioinformatika; ekologija; sistemska biologija; morska biologija; aplikativna kineziologija; biopsihologija). Na teh področjih fakulteta ponuja in razvija mono- in  interdisciplinarne ter mednarodne študijske programe. 
 

 


sreda, 16. december 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 21.12.2009, bosta ob 15.30 uri v računalniški učilnici (matematika) in ob 16.00 uri predavalnici Pošta (računalništvo) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Predavalnica Pošta ob 16.00

Predavatelj: Matjaž Kljun, FAMNIT

Povzetek:

Danes se z razmahom tehnologije naši podatki nahajajo tako v realnem, kot v digitalnih svetovih (namizni, prenosni računalnik, mobilni pametni telefoni, dlančniki ...). Nekaj naših osebnih in zasebnih podatkov upravljajo drugi. A veliko podatkov upravljamo sami. Poleg tega, da se podatki nahajajo na različnih napravah, se na vsaki napravi nahajajo v različnih oblikah (e-pošta, datoteke, spletni zaznamki).
Na predavanjih si bomo pogledali nekaj poskusov uokvirjanja področja, značilnosti in težave pri upravljanju podatkov.

Računalniška učilnica ob 15.30

Predavatelj: Maja Kovač

Naslov: Uvod v grupne kolobarje - Moduli in algebre

Povzetek:

V študijskem letu 2009/10 bomo v okviru matematičnega dela Seminarja MARA obravnavali vsebino
knjige C.P. Milies, S.K. Sehgal, An introduction to group rings, Kluwer Academic Publisher, 2002.
Na tokratnem predavanju bomo obravnavli poglavje o modulih in algebrah.

Vabljeni!


sreda, 16. december 2009 Odkod najnižja stopnja gibalnih sposobnosti ljudi v zgodovini?

Vabimo vas na Znanstveni sestanek z naslovom "RAZUMETI GIBANJE ČLOVEKA", ki je namenjen prikazu problemov sodobnega načina življenja, ki je današnjega človeka pripeljalo do najnižje stopnje gibalnih sposobnosti v vsej svoji zgodovini.
 
Na znanstvenem sestanku bodo predavatelji preko predstavitev področij Aplikativne kineziologije odgovarjali na aktualna vprašanja povezana z gibanjem človeka. 
 
Posvet bo potekal 17. decembra na UP FHŠ, Dvorana Burja, od 14.45 dalje.
 
 
Študijski program Aplikativna kineziologija se bo na UP FAMNIT začel izvajati v letu 2010-11 (program je v postopku akreditacije. 
 
Vljudno vabljeni!
 
prof.dr. Rado Pišot
Predstojnik
UP ZRS 
Inštitut za kineziološke raziskave (IKARUS)

torek, 15. december 2009 S problemi teorije števil do nesmrtnosti

V petek, 11. decembra, se je v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem odvijalo četrto predavanje cikla FAMNITovi Izleti v matematično vesolje. V predavanju z naslovom Na kratko o teoriji števil je doc. dr. Primož Šparl z Univerze v Ljubljani udeležence popeljal skozi večtisočletno zgodovino teorije števil, od egipčanskih in grških pa vse do sodobnih matematikov. 

Že od davnine so števila in z nimi povezana vprašanja predstavljala izziv tudi za največje ume, ki so se lotevali najtrših problemov v upanju, da jim bo rešitev kakega takega problema prinesla nesmrtnost. Nekaterim je to uspelo. Pitagora, Evklid, Diofant, Fermat, Euler, Gauss, Hardy, Ramanujan so le nekatera izmed imen matematikov, ki so pripomogli k razvoju teorije števil. Nesmrtnost si je leta 1995 zagotovil tudi Andrew Wiles, saj je dokazal t.i. Fermatov zadnji izrek, in sicer po več kot 350 letih, odkar ga je Fermat zapisal na rob svoje kopije Diofantove Aritmetike. 

Dr. Šparl je na predavanju poudaril, da je mnogo problemov teorije števil povsem elementarnih in lahko razumljivih, in to ponazoril z vrsto domnev. Med drugim je omenil znano Goldbachovo domnevo, ki pravi, da je moč vsako sodo število, večje od 2, zapisati kot vsoto dveh praštevil. Te domneve iz 18. stoletja še do danes ni nihče dokazal ali ovrgel. S pomočjo sodobne računalniške tehnologije pa v tem trenutku gotovo nekje na svetu poteka lov za novim največjim znanim praštevilom.

Predavatelj je zanimivo številsko popotovanje sklenil z domnevo o praštevilskih dvojčkih; ta pravi, da obstaja neskončno mnogo parov praštevil, ki se razlikujeta le za 2. Čeprav so prenekateri problemi teorije števil na videz povsem akademske narave, pa njihova rešitev pogosto najde nadvse koristno uporabo tudi izven področja matematike. Teorija števil je danes nepogrešljiva sestavina v kriptografiji, ki med drugim poskrbi za to, da elektronska sporočila lahko preberejo le tisti, ki so jim namenjena. Brez kriptografije si tudi ne gre predstavljati sodobne, internetno zasnovane ekonomije.

Cilj cikla  je na poljuden način predstaviti zanimive matematične probleme in s tem prispevati k širjenju poljudnoznanstvene kulture na Primorskem. Naslednje predavanje bo 15. januarja, predaval bo dr. Martin Milanič, naslov predavanja je: Iskanje filogenetskih dreves: smo matematiki in opice v sorodu? Med drugim bomo izvedeli, kako ugotoviti verodostojno zgodovino razvoja vrst, ki jih danes najdemo na našem planetu.

Foto: Pavel Fičur

 


petek, 11. december 2009 Nastopno predavanje dr. Terška: o modelu slovenske ustavne demokracije

 V torek, 15.12. ob 9h bo dr. Andraž Teršek, predstojnik Centra za povezano znanost in razvoj na UP PINT imel predavanje za izvolitev v naziv docenta z naslovom:

KAKŠEN JE MODEL SLOVENSKE USTAVNE DEMOKRACIJE IN ZAKAJ JE TO POMEMBNO? 

Predavanje bo potekalo na UP Famnit (predavalnica Pošta).

Vabljeni!


četrtek, 10. december 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 14.12.2009, bosta ob 16. uri v računalniški učilnici (matematika) in predavalnici Pošta (računalništvo) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Predavalnica Pošta

Predavatelj: Vitomir Štruc, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Naslov: Uporaba Gaborjevih filtrov v sistemih za samodejno razpoznavanje obrazov

Povzetek:
Biometrija je veda, ki proučuje postopke samodejnega razpoznavanja ljudi na podlagi njihovih fizioloških in/ali vedenjskih značilnostih. Pri tem z izrazom (biometrična) značilnost označujemo vsako merljivo človeško karakteristiko, ki jo lahko kvantitativno opišemo bodisi v obliki časovne vrste, slike, ali množice neodvisnih meritev. Primeri teh značilnosti obsegajo prstne odtise, šarenico, dlani, obraz, glas, hoj, način podpisovanja, itd. Navkljub velikemu število človeških značilnosti uporabljenih za namene samodejnega razpoznavanja oseb, pa med najbolj perspektivne biometrične tehnologije spadajo sistemi za samodejno razpoznavanje obrazov. Ti sistemi se odlikujejo pa zmožnosti razpoznavanja na daljavo, neintruzivnem zajemu podatkov in številnih možnostih uporabe v forenziki, sistemih za omejevanje dostopa do prostorov, zgradb in držav, komunikaciji človek-stroj ali pametnih okoljih. V predevanju bomo predstavili kratek pregled obstoječih postopkov, ki se uporabljajo na področju samodejnega razpoznavanja obrazov, s poudarkom na holističnih metodah in metodah, ki temeljijo na uporabi Gaborjevih valčkov. V pregledu bomo izpostavili pomanjkljivosti obstoječih pristopov razpoznavanja in ideje kako jih odpraviti. Predstavili bomo nove metode, ki uporabljajo »ortogonalne« Gaborjeve valčke, fazno informacijo pridobljeno s filtriranjem slike z množico Gaborjevih valčkov in druge. Na koncu bomo na kratko opisali še sistem za samodejno razpoznavanje obrazov, ki temelji na predstavljenih metodah in je na letošnjem tekmovanju v razpoznavanju obrazov zasedel prvo mesto. Predavanje bomo zaključili z napotki za nadaljnje delo.

Računalniška učilnica

Predavatelj: Petra Kercman

Naslov: Uvod v grupne kolobarje - Kolobarji in ideali (nadaljevanje)

Povzetek:

V študijskem letu 2009/10 bomo v okviru matematičnega dela Seminarja MARA obravnavali vsebino knjige C.P. Milies, S.K. Sehgal, An introduction to group rings, Kluwer Academic Publisher, 2002.
Na tokratnem predavanju bomo nadaljevali z obravnavo poglavja o kolobarjih in idealih.

Vabljeni!


torek, 8. december 2009 Famnitovi izleti: o teoriji števil

V petek 11. decembra 2009 ob 18. uri vas vabimo na predavanje dr. Primoža Šparla s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Na kratko o teoriji števil. 

 

Vsebina:

Marsikdo ob besedi matematika pomisli zgolj na števila in računanje z njimi, kar je daleč od resnice. Seveda pa so števila v matematiki zelo pomembna. Veja matematike, ki ji pravimo teorija števil, je zelo bogata in sega daleč nazaj v zgodovino. V njej so našli izzive številni znameniti matematiki, četudi se je zdelo, da nima prave uporabne vrednosti in predstavlja predvsem neke vrste umetnost. Dvajseto stoletje je to postavilo na glavo, saj je teorija števil osnova za številne algoritme s praktično uporabo v računalništvu. 

V tem predavanju si bomo ogledali nekaj drobcev te bogate teorije. Pri našem kratkem sprehodu skozi zgodovino teorije števil bomo začeli pri davnem letu 1650 p. n. š., omenili pa bomo tudi nekatere nedavne dosežke na tem področju.

Predavanje bo potekalo v Veliki predavalnici na UP FAMNIT, Glagoljaška 8 V Kopru.

Predavanje je del cikla poljudno-znanstvenih matematičnih predavanj Famnitovi izleti v matematično vesolje, namenjenih dijakom, študentom in splošni javnosti, s katerimi Famnit vzpostavlja kulturo poljudno-znanstvene komunikacije na Obali.

Vabljeni!

 

Slike s prešnjega predavanja v okviru Izletov, ki ga je imel mag. Boštjan Kuzman, si lahko ogledate v fotogaleriji.


četrtek, 3. december 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 7.12.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici (matematika) in predavalnici Pošta (računalništvo) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Predavalnica Pošta

Predavatelj: dr. Petr Homola (Charles University in Prague):

Naslov predavanja:
Machine Translation Between Related Languages
Strojno prevajanje sorodnih jezikov
Překlad mezi příbuznými jazyky

Abstract:

We present a hybrid approach of machine translation between closely related languages. We describe a method of combining a simple shallow parser for the source language with a stochastic ranker of sentences in the target language. The ranker exploits a simple stochastic model of the target language and its main task is to choose the best translation among those provided by the system.

Affiliations:
Department of Computational Linguistics, Universität des Saarlandes, Saarbrücken Institute of Formal and Applied Lingustics, Univerzita Karlova, Praha Research areas: rule-based machine translation shallow NLP

Mala predavalnica:

Predavatelj: Jana Kosec

Naslov: Uvod v grupne kolobarje - Kolobarji in ideali (nadaljevanje)

Povzetek:

V študijskem letu 2009/10 bomo v okviru matematičnega dela Seminarja MARA obravnavali vsebino
knjige C.P. Milies, S.K. Sehgal, An introduction to group rings, Kluwer Academic Publisher, 2002.
Na tokratnem predavanju bomo nadaljevali z obravnavo poglavja o kolobarjih in idealih.

Vabljeni!


petek, 27. november 2009 Tuji predavanji s področja biodiverzitete - vabilo

V četrtek, 10. decembra 2009, bosta v Veliki predavalnici UP FAMNIT od 12.00 do 13.00 potekali predavanji z naslovom:

Genetic factors affecting the mate choice and reproductive success in the Scarlet Rosefinch - a case study

predavatelj: dr. Joseph Bryja, Department of Population Biology, Institute of Vertebrate Biology, Studenec in Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlarska, Brno, Češka 

in

House mouse hybrid zone as a model of speciation

predavatelj: dr. Pavel Munclinger, univerza Charles University Prague, Češka

 
Predavanji bosta v angleškem jeziku
 
Udeležba je obvezna za 1. in 2. letnik študijskega programa Biodiverziteta, saj predavanji predstavljata del seminarskih vaj pri predmetih Splošna zoologija (1. letnik) in Sistematska zoologija (2. letnik). 
 
Vabljeni!
 

 


sreda, 25. november 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 30.11.2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici (matematika) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Mala predavalnica

Predavatelj: Černejšek Nataša

Naslov: Uvod v grupne kolobarje - Kolobarji in ideali (nadaljevanje)

Povzetek:

V študijskem letu 2009/10 bomo v okviru matematičnega dela Seminarja MARA obravnavali vsebino knjige C.P. Milies, S.K. Sehgal, An introduction to group rings, Kluwer Academic Publisher, 2002. Na tokratnem predavanju bomo nadaljevali z obravnavo poglavja o kolobarjih in idealih.


Vabljeni


sreda, 18. november 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 23.11.2009, bo ob 16. uri v veliki predavalnici (računalništvo) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Velika predavalnica

Predavatelj: Peter Rogelj

Naslov: Poravnavanje slik

Povzetek
Slike so bogat vir informacij, pa vendarle lahko nekatere informacije iz slik izluščimo le z združevanjem več slik. Tako naprimer iz slik iz dveh različnih pogledov lahko pridobimo podatek o oddaljenosti predmetov, s primerjavo slik iz različnih časovnih obdobij pa sklepamo o dogajanju. Za združevanje informacij več slik je nujno predhodno poravnavanje slik, kjer dve sliki (ali več slik) geometrijsko umestimo v isti prostor. Šele tako poravnane slike lahko primerjamo in združujemo njihovo informacijsko vsebino. Poravnava slik ima poseben pomen pri avtomatski obdelavi slik, kjer se z uporabo različnih slikovnih tehnik odpirajo široke možnosti za pridobivanje dodatnih znanj o slikanih objektih. Posebej pomembno je poravnavanje slik v medicini, kar naprimer omogoča napredno medicinsko diagnostiko, analizo delovanja organov ter nudi podporo operativnim posegom. V predavanju bo predstavljeno poravnavanje slik s poudarkom na poravnavanju slik v medicini. Predstavljene bodo različne vrste (modalnosti) dvodimenzionalnih in trodimenzionalnih medicinskih slik, opisani temeljni postopki in prikazani praktični primeri poravnavanja slik.

 

Vabljeni


torek, 17. november 2009 Preizkusno predavanje

Obveščamo vas, da bo imel dr. Peter Rogelj, kandidat za prvo (1.) izvolitev v naziv visokošolskega učitelja - docenta za področje "Elektrotehnike"

v ponedeljek, 23.11.2009
ob 16.00,

preizkusno predavanje z naslovom

PORAVNANJE SLIK

Predavanje bo na UP Fakulteti za matematiko, naravoslkovje in informacijske tehnologije Koper, Glagoljaška 8, 6000 Koper, v Veliki predavalnici.

 


ponedeljek, 16. november 2009 Z metanjem igel na kockast parket dobimo π

V petek 13. novembra se je v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem odvijalo tretje predavanje cikla FAMNITovi Izleti v matematično vesolje.

V predavanju z naslovom Zakaj je π = 4 (in druge zgodbe o razdaljah) je mag. Boštjan Kuzman z Univerze v Ljubljani udeležence najprej popeljal skozi večtisočletno zgodovino metod za računanje približkov znamenitega števila π, ki označuje razmerje med obsegom in premerom krožnice.

Da je to razmerje konstantno in malo večje od 3, so vedeli že antični geometri. Sledili so številni vse boljši približki za vrednost števila π; svoj čas je rekord v številu izračunanih decimalk tega števila pripadal tudi slovenskemu matematiku Juriju Vegi. Zmogljivi računalniki lahko dandanes v trenutku naračunajo število π izjemno natančno, nekateri najučinkovitejši postopki za take izračune pa temeljijo na neverjetnih formulah, ki jih je na začetku 20. stoletja odkril Ramanujan.

Malo manj slavna kot ta indijski matematični čudež pa je anekdota iz ameriške zvezne države Indiana, kjer bi leta 1897 na pobudo nekega zdravnika in ljubiteljskega matematika skorajda sprejeli zakon, da je število π enako 3,2. In le kdo bi si mislil, da lahko število π približno izračunamo z vztrajnim metanjem primerno dolgih igel na kockast parket.

V drugem delu predavanja je mag. Kuzman s pomočjo zgodbe o taksistih na Manhattnu in premikanja šahovskih figur po šahovnici ponazoril, kako lahko vsakdanji pojem razdalje definiramo na veliko možnih, presenetljivih načinov. Način, ki je najbolj domač taksistom v newyorški četrti, pokaže, zakaj je število π lahko enako 4 in s tem tudi odgovori na naslovno vprašanje predavanja. Predavanje je mag. Kuzman sklenil z naslednjo mislijo: "Odgovori na vprašanja so v matematiki velikokrat nepomembni; pomembna so vprašanja sama in pot, ki jo ob njihovem reševanju prehodimo."

Cilj cikla  je na poljuden način predstaviti zanimive matematične probleme in s tem prispevati k širjenju kulture poljudnoznanstvene komunikacije na Primorskem.

Naslednje predavanje bo 11. decembra ob 18h na UP FAMNIT. Doc. dr. Primož Šparl s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani bo imel predavanje z naslovom "Na kratko o teoriji števil", v katerem si bomo pogledali nekaj drobcev bogate teorije števil.

 

Foto: Martin Milanič

Več fotografij z dogodka v fotogaleriji.


četrtek, 12. november 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 16.11.2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici (matematika) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Mala predavalnica

Predavatelj: Robert Jaycay (Indiana State University, USA)

Title: APPLICATIONS OF SKEW-MORPHISMS IN TOPOLOGICAL GRAPH THEORY

Abstract:
The concept of a skew-morphism is a generalization of the groupautomorphism that arose in connection with regular embeddings of Cayleygraphs. We survey results based on the use of this concept intopological graph theory, outline some future projects, and investigateits potential for other areas of discrete mathematic.

 

Študenti podiplomskega in doktorskega študija računalništva in informatike

so v okviru ponedeljkovega računalniškega seminarja vabljeni na Kolokvij UP, kjer bo v ponedeljek 16.11.09 ob 17h imel prof. dr. Tomaž Pisanski predavanje z naslovom "Variacije na temo upodobitve grafov". Povzetek predavanja
se nahaja na naslovu: http://www.famnit.upr.si/sl/novice/predavanje-prof-toma/ .

Vabljeni!


sreda, 11. november 2009 Zakaj je π=4 in druge zgodbe o razdaljah

13. novembra 2009 ob 18. uri bo v Veliki predavalnici na UP FAMNIT, glagoljaška 8, potekalo 3. predavanje cikla Famnitovi Izleti v matematično vesolje:

Zakaj je π=4 in druge zgodbe o razdaljah. Predaval bo as. mag. Boštjan Kuzman, UL PeF.

 

Vsebina predavanja:

Pojem razdalje, ki nas v vsakdanjem življenju spremlja na vsakem koraku, predstavlja enega temeljnih konceptov v matematiki. Ob matema tičnem raziskovanju različnih vrst razdalj - na sprehodu po mestu, pri povezovanju v omrežja, pri premikanju figur po ša hovnici - pa hitro na letimo na oglate krožnice ter druga presenetljiva in hkrati zabavna geo metrijska odkritja. Mnoga od njih matematika takoj pritegnejo, da o njih še natančneje razmisli, po drugi strani pa predstavljajo tudi podlago za številne sodobne tehnološke dosežke.

O predavatelju:  Boštjan Kuzman je diplomiral in magistriral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Raziskovalno deluje na področju algebrske kombinatorike in je zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V re vijah Logika in Presek je objavil vrsto poljudnih matematičnih člankov, od leta 2006 dalje pa vsako leto organizira tudi MARS, poletni matematični raziskoval ni tabor za srednješolce.

O CIKLU:

Raven predavanj je primerna za splošno javnost in srednješolce oziroma vse, ki jih zanimajo kompleksna matematična vprašanja, predstavljena na poljuden, atraktiven in nekonvencionalen način. Predavanja so odprta za širšo javnost , obisk je brezplačen. UP FAMNIT želi s ciklom med dijaki zbuditi zanimanje za drugače predstavljeno matematiko:

"Predstavljati sodobne probleme in delo matematika na poljuden in širši javnosti dostopen način je lahko dandanes svojevrsten izziv tudi za vrhunskega raziskovalca. Živimo namreč v času, ko so izjemni tehnološki dosežki vsakomur dostopni zgolj s pritiskom na gumb in smo kar nekako ponosni, da nam ni treba nič vedeti o njiho vem delovanju. Tako zlahka pozabimo na tisočletna odkritja matematikov: filozofov, zvezdogledov, zemljemercev, inženirjev, kozmologov, ekonomistov, računalničarjev in drugih, katerih spoznanja oblikujejo današnji svet./ /Ali je sploh še mogoče mladim približati pravo matematiko - ta čudoviti jezik idej, ustvarjalnosti in domišljije – ko pa se zdi, da je za dijake pomembno le še rutinsko reševanje maturitetnih nalog brez kakršnegakoli razumevanja časa in okolja, v ka terem matematika nastaja?"

(iz uvodne besede dekana UP FAMNIT, prof. Dragana Marušiča)

Naslednje predavanje bo potekalo 11. decembra 2009. Ob 18. uri bo predaval dr. Primož Šparl, UL PeF s temo "Na kratko o teoriji števil".

Slika s 1. predavanja:

 

Več slik v fotogaleriji

1. predavanje

2. predavanje

(foto: Pavel Fičur)


ponedeljek, 9. november 2009 Košarkaški boj v dobrodelne namene

V nedeljo, 8. novembra so se ob 16. uri na OŠ Antona Ukmarja Koper v košarki pomerile ekipe študentov, profesorjev in ostalih zaposlenih na Univerzi na Primorskem proti ekipi predstavnikov iz gospodarstva. Tekme se je udeležila tudi ekipa UP Famnit skupaj z dekanom prof. Draganom Marušičem.

Dogodek je bil del iniciative »Koper za S.O.S.«, katere namen je zbrati denarna sredstva za nakup novega klicnega sistema za varovance Obalnega doma Upokojencev Koper z omejenimi možnostmi gibanja.

Ekipa Rugi team je bila sestavljena iz treh delov: ŠOUP (študenti), profesorji in ekipa Famnit. 
Začetek tekme je bil kar nadobuden, saj smo ekipa Rugi teama povedli in tudi prednost držali do polčasa, vendar nam je zaradi nekaj napak prednost kopnela. Tako da smo, kljub temu, da mlajši, zgubili. Odmori med četrtinami so bili zapolnjeni z licitacijami dresov naših znanih športnikov ter nastopi gostov - Akrobatske skupine FLIP in pevke Tinkare Kovač.

Vzdušje na tekmi je bilo brez dvoma prijetno.

Več utrinkov s tekme v fotogaleriji.

Foto: Pavel Fičur.


sobota, 7. november 2009 Predavanje prof. Tomaža Pisanskega - Kolokvij UP

KOLOKVIJ  UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

V ponedeljek, 16. 11. 2009, bo gost Kolokvija Univerze na Primorskem prof. dr. Tomaž Pisanski, redni profesor Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter eden vodilnih slovenskih matematikov, izjemno priznan in uveljavljen pa je tudi v svetu.
 
Prof. Pisanski bo ob 17. uri v sejni sobi univerzitetne palače Armerija nagovoril obiskovalce s predavanjem »Variacije na temo upodobitve grafov«. Govoril bo o uporabi matematike v drugih vejah znanosti, predvsem v naravoslovju in računalništvu.
 
Predavanje in njegova tema bosta prilagojeni matematično manj poučenim poslušalcem, zato je nanj vabljena tudi širša javnost. 
 
Predavanju bo sledil razgovor s prof. Pisanskim, obiskovalci pa mu bodo lahko postavljali vprašanja.
 
 
Članica odbora Kolokvija UP
Dr. Klavdija Kutnar
                                                      
Predsednik Kolokvija UP
Dr. Andraž Teršek

 
Vsebina predavanja: 
 
Grafi so abstraktne matematične strukture, ki jih običajno rišemo na papirju, tako da vozlišča predstavimo z odebeljenimi pikami, povezave pa s črtami, ki vežejo pare takšnih pik. Pojem risanja grafa lahko formaliziramo. Na ta način dobimo poseben primer upodobitve grafa. Posebno pozornost so vzbudili grafi z enotsko razdaljo in njihove variacije, pri katerih so vse povezave enako dolge. V matematični kemiji so zanimive predvsem trirazsežne upodobitve molekulskih grafov, pri katerih imajo povezave – kemijske vezi – predpisane dolžine. V računalništvu so znane različne metode in algoritmi za avtomatsko risanje grafov in omrežij. Matematična podlaga zanje je teorija upodobitev grafov. Pojem upodobitve grafov lahko smiselno prenesemo na nekatere druge matematične strukture, kakršni so zemljevidi, konfiguracije ali abstraktni politopi. Pri tem si lahko pomagamo z upodobitvami pobarvanih grafov.
 

sreda, 4. november 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 9.11.2009, bo ob 16. uri v predavalnici Pošta (računalništvo) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Predavalnica Pošta

Naslov: Veščinski moduli

Predavatelj: Andrej Kramar

Povzetek:

V študijskem letu 2009/10 UP FAMNIT kot novost na področju  izobraževanja študentov uvaja t.i. Veščinske module. Gre za skupek predmetov s poudarkom na praktičnem delu, ki znatno prispevajo k povečanju uporabnosti znanj in veščin študentov. Hkrati veščinski moduli študentom omogočajo, da z usvojenimi znanji pristopijo k opravljanju izpitov za pridobivanje certifikatov in si že pred zaključkom študija pridobijo konkurenčno prednost pri
zaposlovanju.
Na predavanju si bomo pogledali strukturo Veščinskih modulov po tematskih sklopih in opredelili komplete znanj, ki jih morajo študentje usvojiti za pristop k izpitu za pridobivanje industrijskih certifikatov.

Vabljeni


torek, 3. november 2009 Tankci uspešno prek minskega polja

Med "krompirjevimi" počitnicami je na FAMNITu potekala računalniška delavnica ORADA.
Delavnica je bila namenjena dijakom, ki bi radi nekoliko drugače preživeli del počitnic ter se pri tem še kaj naučili.

Delavnice se je udeležilo 19 slušateljev, med njimi tudi dva osnovnošolca.
V štirih dneh so slušatelji pod nadzorstvom mentorjev izdelali delujoče izdelke pripravljenih projektov različnih računalniških področij:

Robocode: uvod v algoritmično razmišljanje
Programiranje mikrokrmilnikov
Spletna igralnica
Izdelava zabavnih vsebin za Google Android


Končne izdelke ter predstavitve si lahko ogledate na e-učilnici delavnice (prijavite se kot gost):

Dijaki so tankce "naučili" tankce bojevanja na odprtem bojišču, naši sejalci smrti so bili skoraj tako uspešni kot najboljši izdelki. Pripravili smo tudi klasični dvoboj iz starih dobrih westernov, dvobojevala so se naša "pametna" vozila.
Google Android platforma predstavlja pravo revolucijo med mobilnimi telefoni; izdelali smo igro, kjer vozilo vodimo prek minskega polja. Pri vožnji pazimo še na gorivo ter skupno razdaljo - ja, tudi na geometrijo nismo pozabili.
Izdelali smo spletno galerijo slik, tako bodo naši izdelki dostopni celemu svetu. Mikrokrmilnik je poskrbel za prižiganje semaforskih lučk.

Vsi pa smo se strinjali, da nam je bil čas preskromno odmerjen.

Več utrinkov z delavnice v fotogaleriji.

 


petek, 30. oktober 2009 Aleš Dobnikar generalni direktor direktorata za e-upravo

Vlada je za generalnega direktorja direktorata za e-upravo in upravne procese na ministrstvu za javno upravo za dobo petih let imenovala Aleša Dobnikarja. Do danes je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti generalnega direktorja tega direktorata, na katero je bil imenovan s 1. septembrom. Do tega datuma pa je bil zaposlen kot vodja službe za mednarodne odnose na ministrstvu za javno upravo.

Dodiplomski in podiplomski študij je končal na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo. Delovne izkušnje si je med drugim pridobil tudi v podjetju Les banka, na Institutu Jožefa Stefana, v nekdanjemu Centru vlade za informatiko ter kot docent na Univerzi na Primorskem.

Aleš Dobnikar predava na študijskem programu Računalništvo in informatika na UP FAMNIT.


četrtek, 29. oktober 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 2.11.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici (matematika) ter predavalnici Pošta (računalništvo) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

 

Predavalnica Pošta

Predavatelj: Andrej Brodnik

Naslov: Kaj je pravzaprav Računalništvo in informatika?

Povzetek:
Na predavanju si bomo pogledali kaj vse v svetu pomeni računalništvo in informatika (Computer Science). V tem okviru bomo predstavili dva največja strokovna združenja iz tega področja: ACM in IEEE Computer. V zaključku si bomo ogledali kako naj bi delovalo izobraževanje računalništva in informatike od vrtca do konca univerze. Ob tem bosta predstavljeni tudi dve najbolj razširjeni tekmovanji za srednješolce in študente.

 


Mala predavalnica:

Predavatelj: Mojca Preložnik

Naslov: Uvod v grupne kolobarje - Kolobarji in ideali

Povzetek:
V študijskem letu 2009/10 bomo v okviru matematičnega dela Seminarja MARA  obravnavali vsebino  knjige C.P. Milies, S.K. Sehgal, An introduction to group rings, Kluwer  Academic Publisher, 2002.
Na tokratnem predavanju bomo obravnavali poglavje o kolobarjih in idealih.

Vabljeni!


četrtek, 22. oktober 2009 Teoretično računalništvo povezalo strokovnjake in študente

 

14. in 15. oktobra je na Univerzi na Primorskem v Kopru potekala 2. Minikonferenca iz teoretičnega računalništva (The Second Mini Conference on Theoretical Computer Science).

Njen namen je bil vzpostaviti okolje za srečevanje med najboljšimi podiplomskimi študenti in strokovnjaki s področja teoretičnega računalništva. Temu je sledila tudi struktura minikonference, ki je bila dvodnevna: prvi dan so bile na sporedu študentski članki in drugi dan znanstveni. 

Minikonferenca je bila letos prvič del multikonference Informacijska družba, ki je od 12. do 16. oktobra potekala v Ljubljani na Institutu Jožef Stefan in ki so jo sestavljale skrbno izbrane konference. 

V sredo so podiplomski študenti UP FAMNIT predstavili svoja dela, ki so jih pripravili za predmeta Izbrana poglavja iz podatkovnih struktur in algoritmov ter Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva. Naslednji dan je konferenca gostila vabljene goste z Univerze v Mariboru in iz tujine. Teme so bile izbrane s področja teoretičnega računalništva, ki imajo uporabo v realnem življenju. Tako so profesorji Gábor Galambos, József Békési ter Miklós Krész z madžarske Univerze v Szegedu predstavili svoje znanstvene dosežke pri klasičnih problemih s teoretičnega računalništva, ki imajo svoje ozadje v stvarnih problemih.

Na letošnji konferenci je bila posebna pozornost posvečena optimizacijskim problemom. Dr. Carlos Kavka s tržaškega podjetja ESTECO SRL je predstavil njihovo programsko opremo modeFRONTIER, ki se uporablja za kompleksno multiobjektno optimizacijo. Ponašajo se s tem, da so njihovi uporabniki največja podjetja z različnih področjih inženirstva. V tem sklopu so bili tudi predstavljeni rezultati raziskave na področju optimizacije razporejanja avtobusov ter voznikov v mestnem potniškem prometu, ki jo skupaj izvajata PINT ter Univerza v Szegedu v okviru bilateralnega projekta med Slovenijo in Madžarsko.

Zadnji dve predavanji sta se dotaknili malce drugačnih vrst optimizacije. Prof. Borut Žalik ter Gregor Smogavec z Univerze v Mariboru sta predstavila svoj aproksimativni algoritem s področja računske geometrije, medtem ko je dr. Janez Žibert z UP PINT prikazal celoten postopek avdio indeksacije kot jo na primer že nudi Google.

 

Več utrinkov s konference v fotogaleriji.

 

 

 


sreda, 21. oktober 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 26.10.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici (matematika) ter predavalnici Pošta (računalništvo) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Predavalnica Pošta:

Predavatelj: Martin Milanič

Naslov: On the plane-width of graphs

Abstract:
Map the vertices of a graph to (not necessarily distinct) points of the plane so that two adjacent vertices are mapped at least a unit distance apart. The plane-width of a graph is the minimum diameter of the image of the vertex set over all such mappings. The plane-width of complete graphs has previously appeared in the literature in different contexts, for example in packing unit discs in the plane so as to minimize the maximum distance between any two disc centers. In this talk we will present some results about the plane-width of general graphs. We will establish a relation between the plane-width of a graph and its chromatic number. The plane-width of K_4 is known to be sqrt(2); we will show how to extend this result to all odd wheels.
Using the notion of the circular chromatic number, we will discuss how one can construct sequences of k-chromatic graphs whose plane-widths converge to the maximum plane-width of (k-1)-chromatic graphs, for k = 4,5 or 8. We will conclude the talk by investigating how plane-width behaves under various graph operations and by discussing some generalizations. The talk is based on joint work with Marcin Kaminski and Paul Medvedev.Mala predavalnica:

Predavatelj: Klavdija Kutnar (UP FAMNIT)

Naslov: Uvod v grupne kolobarje, 2. del

Povzetek:
V študijskem letu 2009/10 bomo v okviru matematičnega dela Seminarja MARA obravnavali vsebino knjige C.P. Milies, S.K. Sehgal, An introduction to group rings, Kluwer Academic Publisher, 2002.
Na tokratnem predavanju bomo nadaljevali s pregledom osnovnih lastnosti iz teorije grup, ki jih bomo uporabljali pri kasnejših poglavjih.

Vabljeni!


nedelja, 18. oktober 2009 Kako racionalne egoiste pripraviti k sodelovanju

Naslovno vprašanje je eden pomembnih in temeljnih problemov v teoriji iger, mladega področja matematike, ki opisuje in analizira odločanje v okoljih, kjer odločitve sprejema več posameznikov hkrati. Odločanje v takšnih "strateških okoljih" ni preprosto, saj mora vsak posameznik predvideti, kako se bodo odločali njegovi nasprotniki. Kljub tej kompleksnosti pa je mogoče z enostavnimi matematičnimi postopki določiti odločanje vseh udeležencev. Za to presenetljivo ugotovitev je John Nash leta 1994 prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo. 

V petek, 16. oktobra je na UP FAMNIT o tem predaval dr. Aljaž Ule, docent na Univerzi v Amsterdamu in na Univerzi na Primorskem, UP FAMNIT. V predavanju z naslovom "Teorija iger: matematika strateškega odločanja" je na poljuden način prikazal osnove teorije iger, predstavil nekaj osnovnih pojmov teorije iger ter enostavne modele pogajanja, tekmovanja, konfliktov, sodelovanja in investiranja. Med drugim je s primeri ponazoril, zakaj skupinske naložbe niso enostavne in prikazal zahtevnost problema delitve skupnih dobrin. Za dosežke na slednjem področju je letos Elinor Ostrom postala prva ženska dobitnica Nobelova nagrade za ekonomijo.

Predavanje, ki je pritegnilo veliko pozornost slušateljev, je potekalo v okviru cikla poljudnih matematičnih predavanj Famnitovi izleti v matematično vesolje, ki enkrat mesečno ob petkih poteka na UP FAMNIT. Cikel se je začel 25. septembra s predavanjem dekana UP FAMNIT prof. Dragana Marušiča, in bo trajal vse do maja.

Naslednje predavanje bo 13. novembra ob 18. uri (velika predavalnica UP FAMNIT), predaval pa bo mag. Boštjan Kuzman, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

V predavanju z naslovom Zakaj je π=4 in druge zgodbe o razdaljah, bo govoril o pojmu razdalje, ki nas v vsakdanjem življenju spremlja na vsakem koraku in ki predstavlja enega temeljnih konceptov v matematiki. Ob matematičnem raziskovanju različnih vrst razdalj - na sprehodu po mestu, pri povezovanju v omrežja, pri premikanju figur po šahovnici - pa hitro na letimo na oglate krožnice ter druga presenetljiva in hkrati zabavna geo metrijska odkritja. Mnoga od njih matematika takoj pritegnejo, da o njih še natančneje razmisli, po drugi strani pa predstavljajo tudi podlago za številne sodobne tehnološke dosežke. 

Več o ciklu predavanj tu.

Vabljeni!

 

Dr. Ule med predavanjem. (Foto: Pavel Fičur)

Več posnetkov s predavanja v galeriji.

 


četrtek, 15. oktober 2009 Vabilo na prireditev Čista desetka! - torek, 20.10.2009

Študente vabimo na tradicionalno prireditev ČISTA DESETKA 2009, ki bo potekala na rektorjev dan v torek, 20.10.2009 od 9. ure dalje v Športni dvorani Bonifika Koper. Igram, pestremu programu in predstavitvi dejavnosti na ŠOUPbazar-ju bo zvečer sledilo tradicionalno brucovanje v Ambasadi Gavioli v Izoli.
Na rektorjev dan odpadejo predavanja in vaje.
Prijave in več informacij na spletni strani ŠOUP.

Vabljeni!
 
Referat za študente UP FAMNIT

sreda, 14. oktober 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 19.10.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici (matematika) ter predavalnici Pošta (računalništvo) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Predavalnica Pošta: Vabilo je bilo že posredovano študentom.


Mala predavalnica:

Predavatelj: Klavdija Kutnar (UP FAMNIT)

Naslov: Uvod v grupne kolobarje, 1. del

Povzetek:
V študijskem letu 2009/10 bomo v okviru matematičnega dela Seminarja MARA obravnavali vsebino knjige
C.P. Milies, S.K. Sehgal, An introduction to group rings, Kluwer Academic Publisher, 2002.
Na tokratnem predavanju bo predstavljeno prvo poglavje - pregled rezultatov iz teorije grup,
ki jih bomo uporabljali pri kasnejših poglavjih.

Vabljeni


torek, 13. oktober 2009 Predavanje iz teorije iger: matematika strateškega odločanja

V petek, 16. oktobra ob 18. uri bo na UP FAMNIT (Velika predavalnica) dr. Aljaž Ule predaval na temo teorije iger, mladega področja matematike, ki opisuje in analizira odločanje v okoljih, kjer odločitve sprejema več posameznikov hkrati. Odločanje v takšnih "strateških okoljih" ni preprosto, saj mora vsak posameznik predvideti, kako se bodo odločali njegovi nasprotniki. Kljub tej kompleksnosti pa je mogoče z enostavnimi matematičnimi postopki določiti odločanje vseh udeležencev.

Dr. Aljaž Ule je po študiju uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani študij nadaljeval na Nizozemskem, kjer je leta 2005 doktoriral na Fakulteti za ekonomijo in ekonometrijo Univerze v Amsterdamu; tam je sedaj zaposlen kot docent in raziskovalec. Od leta 2007 sodeluje z UP FAMNIT, kjer predava teorijo iger in mikroekonomijo.

Predavanje spada v okvir cikla  Izleti v matematično vesolje, s katerim Famnit razvija kulturo poljudnoznanstvene komunikacije med dijaki, učitelji, intelektualci in splošno javnostjo na Obali.  

Predavanja bodo potekala enkrat na mesec ob petkih in so zaradi velikega zanimanja iz Centra eksperimentov v Kopru prestavljena na UP FAMNIT.

Več o ciklu.

 


četrtek, 8. oktober 2009 2. Minikonferenca iz teoretičnega računalništva

Obveščamo vas, da bo 14. in 15. oktobra na Univerzi na Primorskem v Kopru potekala 2. Minikonferenca iz teoretičnega računalništva (The Second Mini Conference on Theoretical Computer Science).

Njen namen je vzpostaviti okolje za srečevanje med najboljšimi podiplomskimi študenti in strokovnjaki s področja teoretičnega računalništva. Temu sledi tudi struktura minikonference, ki je dvodnevna: prvi dan bodo na sporedu študentski članki in drugi dan znanstveni. 

Minikonferenca je letos prvič del multikonference Informacijska družba, ki bo od 12. do 16. oktobra potekala v Ljubljani na Institutu Jožef Stefan in ki jo sestavljajo skrbno izbrane konference. 

Več v uvodu v zbornik, ki sta ga prispevala prof. Andrej Brodnik, direktor UP PINT in predsednik programskega odbora konference ter mag. David Paš, predsednik organizacijskega odbora.

Podroben program in drugi podatki o konferenci so dostopni na naši spletni strani pod rubriko Konference.

Vabljeni!

 


sreda, 7. oktober 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 12.10.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici in predavalnici Pošta Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

Ura: 16.00


Predavalnica: Pošta

Naslov: On formalization of object model by unifying intensional and extensional representations


Predavatelj: Iztok Savnik

Povzetek:
In this paper we present the consequences of unifying the representation of schema and instance levels of object languages to the formal representation of object model. The uniform representation of schema and instance levels is achieved, as in the frame-based knowledge representation languages, by representing them using a uniform set of modeling constructs. We show that, using such an approach, the structural part of the object model can be described in a clear manner providing the simple means for the description of the main constructs of structural model and the relationships among them. Further, we study the consequences of releasing the boundary between the schema and the instance levels of object model by allowing the definition of objects which include data from both levels. We show that few changes are needed in order to augment the previously presented formal definition of the structural part of object language to represent the extended object model.

Delo je bilo predstavljeno na konferenci:
European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, Maribor, 2009.


Predavalnica: MP

Predavatelj: Boštjan Frelih

Naslov: PREDSTAVITEV MAGISTRSKEGA DELA: NE-CAYLEYJEVA ŠTEVILA


Povzetek:
Za graf $\Gamma$ rečemo, da je vozliščno tranzitiven, če je grupa avtomorfizmov grafa $\Gamma$ tranzitivna na množici vozlišč $V(\Gamma)$. Naj bo $G$ končna grupa in $S$ poljubna podmnožica grupe $G$, ki ne vsebuje enote grupe $G$ in ki z vsakim elementom $s\in S$ vsebuje tudi inverzni element $s^{-1}$. Graf $\Gamma$, ki ima množico vozlišč $V(\Gamma)=G$ in množico povezav $E(\Gamma)=\{vu\,|\,uv^{-1}u\ in S\}$, imenujemo Cayleyjev graf grupe $G$ s simbolom $S$. Vsi Cayleyjevi grafi so vozliščno tranzitivni, obstajajo pa tudi vozliščno tranzitivni grafi, ki niso Cayleyjevi. Primer takega grafa je Petersenov graf. Naravno število $n$, za katerega obstaja vozliščno tranzitiven graf na $n$ vozliščih, ki ni Cayleyjev, imenujemo Ne-Cayleyjevo število. Magistrsko delo obravnava problem iskanja Ne-Cayleyjevih števil.


Seminar bo pregledne narave. Poleg teme in ciljev, bodo predstavljeni tudi glavni rezultati magistrskega dela.

Vabljeni!

ponedeljek, 5. oktober 2009 BOVLING ZA VSE ŠTUDENTE IN ZAPOSLENE FAMNITA - VABILO

 Kot smo vas obvestili že na prvi šolski dan, UP FAMNIT organizira:

spoznavno srečanje, namenjeno brucom, obstoječim dodiplomskim in podiplomskim študentom ter zaposlenim fakultete.

Srečanje bo potekalo naslednji ponedeljek, 12. 10. 2009, v klubu Adria Bowling v Ankaranu.

Zbor bo ob 17.30 v prostorih kluba v Ankaranu. Za študente in zaposlene brez lastnega prevoza bo ob 17.00 organiziran avtobusni prevoz iz Kopra (zbirno mesto je na potniškem terminalu pod fakulteto) do kluba ter v večernih urah nazaj do Kopra. 

Obveznosti na fakulteti (vaje in predavanja) po 17. uri ODPADEJO.

Dobrodošlico vam bodo izrekli dekan fakultete, koordinatorji ter predstavniki študentov, sledilo pa bo 4-urno druženje mešanih ekip (študentov skupaj s predavatelji) na bovlingu. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno!

Za udeležbo so obvezne prijave, ki jih bomo do petka do 12. ure zbirali v prijavnem obrazcu tule (klikni).

Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

 


sreda, 30. september 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 5.10.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici ter predavalnici Pošta Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

Obe predavanji bosta ob 16:00

Predavalnica: Pošta

Predavatelj: Lucas Benedičič

Naslov: Optimizacija skupnih referenčnih kanalov v omrežju UMTS

Povzetek:

Načrtovanje pokrivanja geografskega področja, optimizacija konfiguracije baznih postaj in povečanje zmogljivosti prenosa štejemo med probleme, s katerimi se morajo operaterji mobilnih komunikacij spopadati. S stališča mobilnega sistema so omenjeni problemi zelo kompleksni, saj je za njihovo reševanje potrebno nastaviti več parametrov in upoštevati dosežen učinek. Med nastavljanjem parametrov se inženirji pogosto znajdejo pred kompromisno nastavitvijo oddajne moči skupnih referenčnih kanalov (CPICH) celic. Ta je namreč skupni imenovalec več različnih problemov pri optimizaciji omrežja UMTS.

Na seminarju bomo predstavili pristop optimizacije oddajne moči skupnih referenčnih kanalov v omrežju UMTS, kar predstavlja velik izziv zaradi večdimenzionalne cenovne funkcije in velikega števila parametrov problema. Formalno definicijo tovrstnih problemov je zelo težko določiti in še težje reševati, zlasti za velika realna omrežja, zato trenutno ni znanega standardnega pristopa k reševanju takega problema.

Osredotočili se bomo na problem izenačenja navzgornjih in navzdolnjih področij mehkega izročanja med sosednimi celicami v omrežju UMTS. Problem bomo reševali s pomočjo hevrističnega pristopa, ki bo temeljil na grafih, vodenih preko sil.

Na koncu bomo še pokazali primernost in prilagodljivost našega pristopa za optimizacijo oddajne moči CPICH celic v omrežju UMTS. Področje uporabe predstavljenega pristopa je zelo široko, saj nastavitve oddajne moči CPICH igrajo aktivno vlogo v različnih fazah načrtovanja in optimizacije omrežij UMTS.


Predavalnica: MP

Predavatelj: izr. prof. dr. Bojan Kuzma

Naslov: Jordanska ortogonalnost in barvanje grafov.

Povzetek:

Eden od naravnih produktov na kompleksnih Hermitskih matrikah je tudi Jordanski produkt $A\circ B=AB+BA$. V njem postane množica Hermitskih matrik Jordanska algebra. V kolikor je $A\circ B=0$ bomo za matriki A in B rekli, da sta Jordansko ortogonalni. Zanimiv problem je poiskati vse preslikave, ki ohranjajo Jordansko ortogonalnost, tj vse preslikave na Hermitskih matrikah z lastnostjo $AB+BA=0 \Longrightarrow f(A)f(B)+f(B)f(A)=0$. V kolikor dodatno privzamemo aditivnost, so take preslikave znane. Predstavili bomo rešitve problema brez predpostavke o aditivnosti. V tej splošnosti se problem prevede na problema barvanja (neskončnega) grafa.

Kot aplikacijo omenimo, da lahko z rešitvijo gornjega problema klasificiramo tudi vse homomorfizme Jordanskega produkta na Hermitiskih matrikah, tj. vse (ne nujno aditivne) preslikave z lastnostjo $f(A\circ B)=f(A)\circ f(B)$. Izkaže so, da so to bodisi konstante, bodisi so linearne in bijektivne preslikave.

Delo je plod sodelovanja z A. Fošner in T. Kuzma.


ponedeljek, 28. september 2009 Vsakdanje preprosta matematika napolnila predavalnico

V petek, 25. 9., se je s predavanjem dekana UP FAMNIT prof. Dragana Marušiča začel cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu, ki bo do maja vsak mesec ob petkih potekal v Centru eksperimentov na Kidričevi 17 v Kopru.

Dogodek je pritegnil slušatelje vseh starosti, ki so do roba napolnili predavalnico in prisluhnili, zakaj je lahko matematika zapleteno simbolna, a obenem vsakdanje preprosta. Prof. Marušič je poudaril prihodnost poklica matematika, saj se je ta profil uvrstil na sam vrh lestvice, ki jo je januarja letos objavil The Wall Street Journal. Na primerih različnih izjav je utemeljil, zakaj je relevantna znanost tista, ki je inovativna, neprazna in netrivialna ter kaj natančno to pomeni, s ponazoritvijo principa delovanja črtnih kod pa razložil, zakaj včasih blagajniški čitalec zapiska. Pokazal je, da imajo številne algebraične identitete lepe slikovne dokaze in z osnovnimi principi teorije iger razložil, zakaj (vsaj v primeru cestnih omrežij) več ni vedno boljše kot manj. Predavanje je sklenil z nekaj primeri iz teorije grafov, s katero se tudi sam raziskovalno ukvarja.

Naslednje predavanje bo potekalo 16. oktobra in bo na temo teorije iger, mladega področja matematike, ki opisuje in analizira odločanje v okoljih, kjer odločitve sprejema več posameznikov hkrati. Odločanje v takšnih "strateških okoljih" ni preprosto, saj mora vsak posameznik predvideti, kako se bodo odločali njegovi nasprotniki. Kljub tej kompleksnosti pa je mogoče z enostavnimi matematičnimi postopki določiti odločanje vseh udeležencev.

Predaval bo dr. Aljaž Ule, ki je po študiju uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani študij nadaljeval na Nizozemskem, kjer je leta 2005 doktoriral na Fakulteti za ekonomijo in ekonometrijo Univerze v Amsterdamu, kjer je sedaj zaposlen kot docent in raziskovalec. Od leta 2007 sodeluje z UP FAMNIT, kjer predava teorijo iger in mikroekonomijo.

S ciklom predavanj Izleti v matematično vesolje Famnit razvija kulturo poljudnoznanstvene komunikacije med dijaki, učitelji, intelektualci in splošno javnostjo na Obali. 

Več o ciklu tule.

Sliki: slušatelji in prof. Marušič "v akciji". (Foto: Pavel Fičur)


torek, 22. september 2009 Začenjajo se FAMNITovi izleti v matematično vesolje

V petek, 25. septembra ob 18h, se s predavanjem dekana UP FAMNIT prof. Dragana Marušiča "Matematika: od zapletene simbolnosti do preproste vsakdanjosti"  začne cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v svetu, imenovan FAMNITovi Izleti v matematično vesolje.

Vsa predavanja potekajo ob petkih ob 18h v Centru eksperimentov Koper, DMFA Koper, Kidričeva ulica 17. Raven predavanj je primerna za srednješolce ter vse, ki jih zanimajo kompleksna matematična vprašanja, predstavljena na poljuden, atraktiven in nekonvencionalen način. Predavanja so odprta za širšo javnost, obisk je brezplačen.

Več o ciklu ter o vsebini posameznih predavanj na spletni strani Famnitovih Izletov v matematično vesolje in v programski knjižici.

Vljudno vabljeni!

 

Vsebina petkovega predavanja:

prof. Dragan Marušič "Matematika: od zapletene simbolnosti do preproste vsakdanjosti" 

Čeprav so nekateri matematični izsledki v ozadju nemotenega delovanja naše civilizacije, se matematika v vsakdanjem življenju večine posa­meznikov ustavi že pred banalno uporabo štirih osnovnih računskih operacij. In na celi črti pogrne ob preprostih pravilih logičnega sklepanja. Povedano še nekoliko drugače: čeprav je matematika poleg materinega jezika edini predmet, ki se poučuje vse od prvega razreda pa do mature, pri marsikom vzbuja neugodje in odpor.  Namen tega predavanja je ob izbranih primerih pokazati, da matematika - eden redkih univerzalnih jezikov, ki jih človeštvo premore - navkljub uporabi zapletenega simbolnega jezika (ali prav zaradi njega) posega tudi v prostor preproste vsakdanjosti.

O predavatelju: Dragan Marušič velja za vodilnega slovenskega raziskovalca na področju algebrske teorije grafov. Doktoriral je leta 1981 na Univerzi v Readingu (Velika Britanija) pri znamenitem prof. Nash-Williamsu. Poučeval je nauni verzah Minnesota in California (ZDA), na Univerzi v Ljubljani, od leta 2004 dalje pa tudi na Univerzi na Primorskem. Je avtor številnih znanstvenih člankov, član uredniških odborov uglednih mednarodnih revij in vodja projektov raziskovalnega sodelovanja z J. Korejo, Kitajsko, ZDA, Madžarsko, Izraelom, Avstralijo in drugimi državami. Leta 2002 je prejel tudi Zoisovo nagrado, najvišjo slovensko državno nagrado za znanstveno raziskovalno delo.

 

Program cikla:

Program cikla 2009/10

25. september 2009

Matematika: od zapletene simbolnosti do preproste vsakdanjosti

Dr. Dragan Marušič, UP FAMNIT

16. oktober 2009

Teorija iger: matematika strateškega odločanja
Dr. Aljaž Ule, Univerza v Amsterdamu in UP FAMNIT

13. november 2009

Zakaj je π=4 in druge zgodbe o razdaljah 

Mag. Boštjan Kuzman, UL PeF

11. december 2009

Na kratko o teoriji števil

Dr. Primož Šparl, UL PeF

15. januar 2010

Vam je všeč brokoli?

Dr. Štefko Miklavič, UP FAMNIT

12. februar 2010

Donos in tveganje: matematikove finančne dileme

Mag. Rado Pezdir, UP FAMNIT

12. marec 2010

Iskanje filogenetskih dreves: smo matematiki in opice v sorodu?

 Dr. Martin Milanič, UP FAMNIT

9. april 2010

O nogometnih žogah ali zakaj matematike zanima tudi kemija

Dr. Klavdija Kutnar, UP FAMNIT

7. maj 2010

Od matrik do barvanja grafov

Dr. Bojan Kuzma, UP FAMNIT

 

 

 

 


petek, 11. september 2009 Še vedno nas je strah govoriti o samomoru

Osveščenost ljudi o problemu samomora in o znakih, ki nanj opozarjajo, se je v zadnjih letih izboljšala, je pogovoru za STA ob včerajšnjem dnevu preprečevanja samomora povedala psihologinja Saška Roškar, sodelavka UP PINT. Kljub temu pa je po njenih besedah med ljudmi še vedno prisoten strah govoriti o tej temi in se približati osebi, ki je samomorilno ogrožena. Glede na mednarodne podatke o umrljivosti zaradi samomora Slovenija že več desetletij sodi med najbolj ogrožene države, čeprav je v zadnjih letih v Sloveniji opaziti upad samomorilnega količnika, je dejala Saška Roškar, ki se s problematiko samomorilnosti ukvarja na Inštitutu za varovanje zdravja Slovenije (IVZ). 

O neposrednih vzrokih za samomor je po njenih besedah težko govoriti, saj na to odločitev vpliva več dejavnikov. So pa dejavniki, je nadaljevala, ki tveganje za samomor nedvomno povečujejo. Med te sodijo prisotnost duševne bolezni, nezdrav življenjski slog (npr. alkoholizem), starost, osamljenost, slabo socialno omrežje, brezposelnost, slab socialno ekonomski položaj. Tveganje za samomor povečujejo tudi določene značilnosti okolja, gospodarski položaj in tudi značilnost naroda oziroma osebnostne značilnosti. Preprečevanje samomora lahko začne že mnogo prej, preden nastanejo težave, in sicer s promocijskimi programi krepitve duševnega zdravja, krepitve samopodobe, učenja reševanja problemov.

Več o dejavnikih za samomor ter pomoči ljudem v stiski si lahko preberete v članku na spletni strani časnika Dnevnik. Na Inštitutu za varovanje zdravja so skupaj s sodelavci Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede pravkar izdali tudi priročnik Spregovorimo o samomoru med mladimi.


petek, 11. september 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 14.9.2009, bo ob 16. uri v veliki predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16:00 - 17:00

Predavatelj: Jakob Bartolj
 
Naslov: Ocenjevanje avtomobilov glede na koncept zgradbe s pomočjo podatkovnega rudarjenja po izbranih opisnih lastnostih

Povzetek:
Na predavanju bo prikazan primer podatkovnega rudarjenja na že izbranih podatkih -  problem ocenjevanja avtomobilov (pri nakupu) glede na njihov koncept zgradbe.
Vsak avtomobil (njegova zgradba) je opisan z šestimi atributi. S pomočjo podatkovnega rudarjenja želimo poiskati model, s katerim bomo lahko iz opisnih atributov avtomobila ugotovili ali je sprejemljiv za nakup.
Pri iskanju najboljšega modela so uporabljeni naslednji algoritmi: ZeroR, OneR, PART, naivni Bayes in odločitveno drevo J48.

Vabljeni!


četrtek, 10. september 2009 Izšel priročnik Spregovorimo o samomoru med mladimi

Pred Svetovnim dnevom preprečevanja samomorov 2009 so na Inštitutu za varovanje zdravja v sodelovanju s sodelavci Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede izdali priročnik Spregovorimo o samomoru med mladimi. Priročnik je namenjen šolskim svetovalnim delavcem, ki se pogosto soočajo s situacijami, kjer morajo efektivno pomagati mladostnikom v stiski. 

Priročnik bo objavljen tudi na spletni strani IVZ. Trenutno je objavljena starejša verzija priročnika.

Urednice:

Alenka Tančič, Vita Poštuvan, Saška Roškar

Avtorji poglavij: 

dr. Saška Roškar, univ. dipl. psih.

Alenka Tančič, univ. dipl. psih.

Vita Poštuvan, univ. dipl. psih.

Marja Kuzmanić, MPhil, B.A.

mag. Urban Groleger, dr. med.

Recenzentka:

Nuša Konec Juričič, dr. med., spec. soc. med.

 

Recenzija

PRIROČNIKU NA POT

Avtorji so pripravili pregleden in praktičen priročnik, ki obravnava samomor med mladimi – temo, pred katero si mnogi še vedno zatiskajo oči, bodisi zato, ker menijo, da samomora med mladimi ni, bodisi zato, ker ne vedo, kako ukrepati pri mladostniku v stiski in na koga se obrniti po pomoč. V prvem delu priročnika so nanizane značilnosti mladostnika in njegovega okolja, preko katerih lažje razumemo vso paleto dogajanj in odzivov pri mladi osebi, vključno s samomorilnostjo. V drugem delu so uporabna priporočila in nasveti za pedagoške delavce za delo z mladostnikom v stiski. Priročnik bo pomembno učno in oporno gradivo svetovalnim delavcem in učiteljem, ki poleg poučevalne in vzgojne vloge pri vsakodnevnem delu pogosto opravljajo tudi vlogo zaupnika in pomočnika učencem, dijakom in njihovim staršem. Priročnik jim ne nalaga dodatnih nalog in obveznosti, temveč jih opremlja z informacijami in jih opogumlja, da bi v množici dogodkov, situacij in problemov znali prepoznati mladostnika v hudi stiski in mu na ustrezen način stopiti naproti. Priročnik je pomembna dopolnitev v mozaiku gradiv in aktivnosti, ki jih v Sloveniji izvajamo s ciljem preprečevanja in zmanjšanja samomora. Avtorjem čestitam, priročnik pa toplo svetujem v branje tudi drugim strokovnim delavcem in seveda staršem.

Nuša Konec Juričič, dr. med., spec. soc. med.

 

 

 


sreda, 9. september 2009 10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora

10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora - Preprečevanje samomora v različnih kulturah

 
Vsako leto zaradi samomora umre več kot milijon ljudi, kar presega seštevek smrti zaradi vojn in umorov skupaj. Zato samomor predstavlja velik javno zdravstveni problem, ki ne zadeva le strokovnjakov, ki se ukvarjajo z varovanjem duševnega zdravja, ampak tudi ljudi v stiskah, njihove svojce in prijatelje. 
 
Slovenija je v količniku samomorov v svetovnem vrhu, saj že leta sodi med deset samomorilno najbolj ogroženih držav na svetu. Med ljudmi, ki umrejo zaradi samomora, je približno trikrat več moških kot žensk, med rizične skupine pa med drugim sodijo tisti, ki živijo sami (so samski, ovdoveli, ločeni) in starejši.
 
Mednarodno združenje za preprečevanje samomora (IASP) je za letošnji slogan svetovnega dne preprečevanja samomora izbralo geslo Preprečevanje samomora v različnih kulturah. Kulturno ozadje je namreč pomemben dejavnik, ki ga moramo upoštevati pri preprečevanju samomora.
 
Organizacija poziva, da na dan preprečevanja samomora ob 20h zvečer ljudje na svojih oknih prižgejo svečke v podporo preprečevanju samomorov, v spomin tistim, ki so umrli zaradi samomora, in kot upanje za njihove svojce.
 
Več informacij o svetovnem dnevu preprečavanja samomora na spletni strani Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora IASP ter na strani Statističnega urada RS. 
 
S suicidologijo se je ukvarjal tudi psihiater in psiholog dr. Andrej Marušič, ki je sodeloval tudi z Oddelkom za preučevanje zdravja Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede.
 
Več informacij o svetovnem dnevu preprečevanja samomora in druge info: Vita Poštuvan (vita.postuvan@upr.si)
 

Dogodku se lahko pridružite tudi na naši strani socialnega omrežja Facebook in tudi na strani IASP na omrežju Facebook
 

torek, 8. september 2009 Erasmus izmenjava za zaposlene - razpis

 RAZPIS ZA IZMENJAVE Z NAMENOM IZVAJANJA PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH V OKVIRU PROGRAMA VŽU/ERASMUS

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/10 

V okviru programa Evropske komisije za izmenjavo študentov in zaposlenih ERASMUS, Univerza na Primorskem objavlja

 

razpis za izmenjave z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti

in usposabljanja zaposlenih v študijskem letu 2009/10. 

Na razpis se lahko prijavijo zaposleni na Univerzi na Primorskem (UP), ki so: 

1. na UP v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih (zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali

2. delajo na UP, na podlagi podjemne oziroma avtorske pogodbe in niso hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli in

3. so državljani Republike Slovenije oz. imajo stalno bivališče ali status begunca v Republiki Sloveniji ali eni od držav članic EU. 

Izmenjave zaposlenih se lahko izvajajo v vseh državah članicah EU, Islandiji, Liechtensteinu, Norveški in Turčijina visokošolskih zavodih, s katerimi ima UP ali posamezna članica UP sklenjen bilateralni Erasmus sporazum.

Usposabljanje zaposlenih se lahko izvaja tudi v katerokoli organizaciji oz.  podjetju v navedenih državah, razen v: 

 • evropskih institucijah,
 • organizacijah, ki vodijo EU programe in
 • diplomatskih predstavništvih matične državi v državi destinacije.

 
 

Izmenjava zaposlenih lahko traja najmanj 5 delovnih dni in največ 6 tednov.

V primeru mobilnosti z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti mora udeleženec opraviti najmanj 5 ur pedagoških obveznosti v enem tednu izmenjave. 

Izmenjave zaposlenih morajo biti izvedene najkasneje do 30. 9. 2010. 

Število razpisanih mest: 

Mobilnost učnega osebja (TS) 36

Usposabljanje zaposlenih (ST)   6  

Predvideni znesek sofinanciranja stroškov iz programa VŽU/Erasmus:

TS in ST: 500,00 EUR/oseba.

Erasmus sredstva lahko krijejo največ 80% nastalih stroškov. 
 
 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 

Za udeležbo na izmenjavi je potrebno aktivno znanje angleškega jezika ali jezika države destinacije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se za izmenjavo prijavljajo prvič. 

Prijave na razpis sprejema Erasmus koordinator na posamezni članici, kjer lahko kandidati dobijo podrobnejše informacije o možnostih za izmenjave in sklenjenih Erasmus sporazumih na UP FAMNIT in UP PINT: 

Free University of Bozen - Bolzano

Universita di Pisa 

Lancaster University 

Szegedi Tudomanyegyetem 

Eotvos Lorand Tudomanyegetem 

University of Aarhus 

University of Lulea 

Charles University in Prague

Marii Curie-Sklodowskey Uni. 

Univerita di Palermo

 

Seznam za usposabljanje zaposlenih. 

Na razpis se lahko prijavijo tudi administrativni sodelavci, zaposleni na raziskovalnih inštitutih (UP PINT). Prijave oddajo v tajništvu članice. Dodatne informacij lahko dobijo v Službi za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP.

Zaposleni na rektoratu UP dobijo informacije in oddajo prošnje v Službi za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP. 

Rok za oddajo prošenj: 19. oktober 2009 (velja poštni žig za prijave, oddane po pošti oz. osebna oddaja na članici) 
 
 

Kontaktna oseba

Matjaž Kljun

matjaz.kljun@upr.si 
 
 

 

 


torek, 8. september 2009 Terenski vikend - spoznavanje biodiverzitete

Študentje biodiverzitete na FAMNIT-u in člani Sekcije za Ohranjanje Biotske Raznovrstnosti (SOBER) Društva DEDI so v avgustu organizirali terenski vikend v Rakitovcu na temo Spoznavanje biodiverzitete Rakitovca in njegove okolice, ki mu bodo v bodoče sledile še druge podobne dejavnosti.

Za organizacijo terenskega vikenda so se odločili, ker so želeli znanje iz knjig in predavanj izkusiti še v praksi, obenem pa so želeli bodočim študentom biodiverzitete izkazati dobrodošlico in jim pokazati še praktični del bodočega študija. Med potekom terenskega vikenda so bili nastanjeni na bivši osnovni šoli v Rakitovcu.

Delo je bilo organizirano v tri interesne skupine: skupino za botaniko in ptice, skupino za kačje pastirje in skupino za dvoživke in plazilce. Mentorja skupine za botaniko in ptice sta bila Peter Glasnović (botanični del skupine) in Matjaž Premzl (ornitološki del skupine). Urška Ferletič je bila vodja kačjepastirske skupine, herpetološka skupina pa je imela prav tako kot botanično-ptičarska dva mentorja, plazilčarski del je vodil Griša Planinc, dvoživkarski pa Martina Lužnik.
 
Kogar zanima več o tem, kaj vse so udeleženci videli v Rakitovcu, si podrobno poročilo lahko ogleda tukaj. V prihodnosti bodo študenti organizirali še nekaj takih terenskih vikendov in strokovnih predavanj, zato vse zainteresirane vabimo, da spremljate našo spletno stran in tudi spletno stran društva, kjer bodo objavljene vse novičke.
 
 

nedelja, 6. september 2009 Seminar MARA

V sredo, 9.9.2009, bo ob 14. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red

14.00

Predavatelj: Bhalchandra Thatte (University of Oxford)

Title: Reconstructing Population Pedigrees

Abstract: A pedigree is a finite directed acyclic graph in which each vertex has in-degree 0 or 2. Pedigrees arise naturally in population genetics since a pedigree represents ancestral relationships in a population. I will discuss the problem of reconstructing a pedigree from the collection of its sub-pedigrees, where a sub-pedigree is simply a restriction of the pedigree to a subset of the set of sink vertices and their ancestors. This problem seems to have nice connections with the classical reconstruction problems of Ulam and Harary, and in particular a reconstruction result of Lovász and surrounding techniques. I will first present a sketch of a family of pedigrees that cannot be constructed from their sub-pedigrees. I will then go on to discuss a linear algebraic approach to characterising non-reconstructible pedigrees.

 

Vabljeni!


petek, 4. september 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 7.9.2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red

16:00 - 17:00

Predavatelj: Lucas Benedičič


Naslov predavanja: Razvojno ogrodje Android za mobilne naprave

Povzetek:
Predavatelj bo predstavil pregled Google-ovega razvojnega ogrodja Android za mobilne naprave. Poleg razvojnega ogrodja, Androidov vgrajen programski sklad vsebuje še operacijski sistem, nizko nivojske knjiznice (angl. middleware), vmesnik za programiranje in osnovne aplikacije, ki so na voljo v večini sodobnih mobilnih telefonov oz. naprav. Poleg omenjenih funkcionalnosti, ponuja ogrodje Android revolucionaren pristop k odprtokodnemu razvoju za mobilne naprave. Razvijalcem omogoca praktično neomejen dostop do temeljnih komponent platforme, in zagotavlja vsestranski razvoj za različne vrste izdelkov. Na predavanju bo predstavljen tudi demo aplikacije, temelječe na ogrodju Android, ki jo je predavatelj sam izdelal.

17:00 - 18:00


Predavatelji: Lucas Benedičič, Boris Malenšek, Joshua Sango, Mitja Škuver


Naslov predavanja: Aplikacija za Google-ovo razvojno ogrodje Android

Povzetek:
Predavatelji bodo v okviru svojega projektnega seminarja predstavili aplikacijo, razvito s pomočjo ogrodja Android - igrico za mobilne naprave UI. UI je realno-časovna strateška igra za mobilne naprave implementirana v programskem jeziku Java za platformo Android, ki omogoča igranje preko spleta in je namenjena igranju več igralcev hkrati. Ta igra je kombinacija realno-časovne strategije in načina igre ujemi-zastavico. Izračun igralčeve lokacije v igri temelji na koordinatah GPS resničnega sveta. Kar pomeni, da se igralci dejansko premikajo v realnem svetu ter tako odkrivajo nova ozemlja v igri. Celotna igra se dogaja v realnem času, 24 ur na dan, 7 dni na teden. Igralčeve računalniško vodene enote se bojujejo, medtem ko lahko igralci počnejo kaj drugega (npr.: se pogovarjajo po telefonu)

 

Vabljeni!


sreda, 26. avgust 2009 Bodoči finančniki niso nasedli na čeri

Med 20. in 22. avgustom smo na UP FAMNIT gostili poletno šolo Uvod v matematične finance s provokativnim podnaslovom – "Da ne bi nasedli na finančne čeri".
 
V sproščenem okolju je 35 dijakov in študentov naredilo svoje prve zamahe v finančnih vodah pod taktirko izkušenih krmarjev – Matjaža Gantarja (KD Group), Uroša Martra (Arkas d.o.o.), Petre Sovdat (poslovni časnik Finance), izred. prof. Janeza Šušteršiča (FM) in  Famnitovcev doc. dr. Aljaža Uleta, in asist. mag. Rada Pezdirja, ki sta poletno šolo tudi vodila.
 
Dnevnim delavnicam, ki so temeljile predvsem na teoriji iger, finančni analizi in iskanju povezave med finančnim in političnim trgom, so se pridružila še gostujoča predavanja, ki so v svet matematične in finančne abstrakcije vnesla realne izkušnje in različne poglede na okolje, ki nas obdaja. Vse skupaj pa se je nadaljevalo v dolgih debatah, ki so se potegnile v nočne ure.
 
Poletna šola matematičnih financ, ki bo z naslednjimi leti postala tradicionalna, je torej splavala, pri čemer nihče od udeležencev ni nasedel na finančne čeri.
 
Več o vsebini šole si lahko preberete tu.
 
 
FOTO: Udeleženci poletne šole z obema vodjema, mag. Pezdirjem in dr. Uletom
 
 

 


torek, 25. avgust 2009 Mladi matematiki zavzeli MARS

V soboto, 22. avgusta, se je s predstavitvijo dijaških projektov zaključil raziskovalni tabor MARS (kratica pomeni MAtematično Raziskovalno Srečanje), ki je v organizaciji DMFA Slovenije že četrto leto zapored potekal na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru.

V pestrem programu je sodelovalo okoli 25 MARSovcev - navdušenih mladih matematikov iz vse Slovenije. V okviru letošnje vodilne teme "Oblika prostora" so sodelovali v delavnicah in pripravili nekaj krajših skupinskih projektov o krivuljah, fraktalih, neevklidski geometriji ter večrazsežnih objektih. Pri izvedbi delavnic so večinoma sodelovali študentje matematike, za dijake pa so krajša predavanja o vlogi matematike v sodobni družbi pripravili tudi štirje ugledni slovenski raziskovalci, prof. dr. Sandi Klavžar, doc. dr. Emil Žagar, doc. dr. Martin Milanič in doc. dr. Aljaž Ule. 

Kot vsako leto je MARSovske strokovne aktivnosti spremljal domiseln družabni program, ki se je začel s spoznavnim večerom, imenovanim Vzlet. Na Olimpijskem večeru so svoje prigode in vtise s tekmovanj predstavili udeleženci štirih letošnjih mednarodnih olimpijad: matematične in lingvistične. Veliko MARSovsko pustolovščino, nenavadno orientacijsko tekmovanje z matematičnimi ugankami, so dijaki začeli s fizikalnimi poskusi v koprskem Centru eksperimentov, zaključili pa na ukrivljeni ploskvi velikega tobogana v vodnem parku. Obiske plaže v prostem času so dijaki popestrili z igrami za utrjevanje moštvenega duha, skoraj vsak večer pa so se pozno v noč zabavali z namiznimi strateškimi igrami od šaha do katancev. Ko so v petek zjutraj zaključili s pripravo projektov, so si za oddih v kinu ogledali še holivudski film o skupini študentov matematike, ki uspešno goljufa velike igralnice.

Po mnenju vodje programa mag. Boštjana Kuzmana se MARSa večinoma udeležujejo dijaki, ki so kot z drugega planeta: ustvarjalni, polni energije, radovednosti, matematičnih idej in zabavnih domislic, med njimi pa je tudi nekaj takih, ki so letos prišli na MARS že četrtič zapored. Dr. Dragan Marušič, dekan Famnita, nam je povedal, da na fakulteti z veseljem podpirajo tovrstne poletne programe in jih ob letošnji noviteti - poletni šoli finančne matematike - v prihodnje načrtujejo še nekaj. Zaključne predstavitve dijaških projektov v soboto so se z zanimanjem udeležili tudi številni starši udeležencev.

SLIKA: Udeleženci MARSa z vodjo mag. Boštjanom Kuzmanom

 


sreda, 19. avgust 2009 Drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe v 2009/10 (20. - 28. avgust 2009)

Obveščamo vas, da se v četrtek, 20. avgusta 2009, pričenja drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2009/10. Kandidati lahko oddajo prijavo od 20. do 28. avgusta 2009 na naslov Prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani.

UP FAMNIT bo v študijskem letu 2009/10 izvajala šest dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje, in sicer:

- študijski program Matematika,

- študijski program Matematika v ekonomiji in financah (prvič razpisan v študijskem letu 2009/10!),

- študijski program Računalništvo in informatika,

- študijski program Bioinformatika (prvič razpisan v študijskem letu 2009/10!),

- študijski program Biodiverziteta,

- študijski program Sredozemsko kmetijstvo.

Na vseh razpisanih študijskih programih so še prosta vpisna mesta.

Več informacij o študijskih programih ter prijavi in vpisu najdete na spletni strani fakultete, pod rubriko "Za bodoče študente" - "Prijava in vpis 09/10", za individualno svetovanje in informacije pa smo dostopni tudi na tel. št. 05 611 75 75.

 

Vabljeni!

 

 


sreda, 19. avgust 2009 Napoved gostovanja matematika prof. Michaela Muzychuka

Med 11. in 24. septembrom 2009 bo na UP FAMNIT gostoval prof. Michael Muzychuk, v svetovnih strokovnih krogih priznan znanstvenik s področja asociativnih shem.

Na fakulteti bo izvedel vrsto predavanj s področja asociativnih shem in njihove aplikacije v diskretni matematiki.

Natančen urnik predavanj bomo objavili naknadno na spletni strani.

 


ponedeljek, 17. avgust 2009 Vabilo na zagovor magistrske naloge

Vabimo vas na zagovor magistrske naloge z naslovom Hamiltonskost cayleyevih (di)grafov abelskih grup študentke magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti Alenke Močnik.

Zagovor bo v ponedeljek, 24. avgusta 2009 ob 14. uri v predavalnici Pošta UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).
 
 
Referat za študente UP FAMNIT

ponedeljek, 3. avgust 2009 Zaključeno 16. mednarodno tekmovanje študentov matematike v Budimpešti

V Budimpešti je med 25. in 30. julijem potekalo že 16. mednarodno tekmovanje študentov matematike, ki se ga je udeležilo 360 študentov iz več kot sto držav, med njimi tudi Slovenije. Več o tekmovanju tu.

Na tekmovanju je poleg študentov ljubljanske Fakultete za matematiko sodeloval tudi študent Peter Muršič z UP FAMNIT, ki je prejel pohvalo, je sporočil asist. dr. Marjan Jerman, ki sodeluje tudi z UP FAMNIT. Čestitamo!


ponedeljek, 20. julij 2009 Vikend tabor Spoznavanje biodiverzitete Rakitovca in okolice - VABILO

Člani sekcije za ohranjanje biotske raznovrstnosti (SOBER) organizirajo mini vikend tabor z naslovom:
 
Spoznavanje biodiverzitete Rakitovca in okolice. 
 
Glavni namen tabora bo spoznavanje lokalne biodiverzitete, približanje terenskega dela študentom, spoznavanje novih zanimivosti, ter seveda druženje.
 
Tabor bo potekal v Rakitovcu, v prostorih ZRS-ja. Trajal bo 3 dni, dobili se bomo 7. avgusta in bili tam do vključno 9. avgusta. Prijavnina bo med 15 in 20 €, za hrano bo poskrbljeno.
 
Na taboru bo možna udeležba v štirih interesnih skupinah, ki jih bodo vodili strokovnjaki iz svojega področja: 
 • Botanična skupina (Vodja: Peter Glasnovič in Živa Fišer)
 • Dvoživke in plazilci (Vodja: Martina Lužnik)
 • Ptiči (Vodja: Matjaž Premzl)
 • Kačji pastirji (Vodja: Urška Ferletič)
 
Šola, v kateri bi bivali čez vikend, sprejme cca. 30 oseb, zato je število mest omejeno. Spali bomo na tleh (po taborniško), torej armafleksi, spalke (kar torej ne zasede preveč prostora). Obstaja možnost tuširanja.
 
Interesenti sporočite svojo prijavo do 5. avgusta 2009 na e-naslov:
belfika@gmail.com (študentka Nataša Koprivnikar)
 
Ker je v Rakitovcu manjša stiska s parkirnim prostorom, predlagamo, da se vas več pripelje z enim avtomobilom. Zainteresiranim bomo sporočili pot do šole v Rakitovcu. 
 
Vljudno vabljeni!
 
Organizatorji: Nataša Koprivnikar, Peter Atanackov in Manica Balant
 

 


sreda, 8. julij 2009 Seznam štipendistov UP FAMNIT/UP PINT

Objavljamo seznam prejemnikov štipendij sklada UP FAMNIT/UP PINT, s katerimi želita fakulteta in inštitut obetavnim in nadarjenim študentom omogočiti boljše razmere za študij.

Štipendisti za leto 2008/2009 so bili:

 • Manica Balant, Biodiverziteta (1. letnik)
 • Marko Grgurovič, Računalništvo in informatika (2. letnik)
 • Marija Jurkovič, Matematika (1. letnik)
 • Marko Kejžar, Računalništvo in informatika (2. letnik)
 • Vida Maksimović, Matematika (1. letnik)
 • Simon Mezgec, Računalništvo in informatika (1. letnik)
 • Duško Topić, Računalništvo in informatika (1. letnik)
 • Marko Tuta, Matematika (2. letnik)

Prejemnikom štipendij čestitamo in jim želimo še naprej uspešen študij!

 


sreda, 8. julij 2009 Meritve UP PINT na spletni strani Luke Koper

Zaživela je nova spletna stran Luke Koper Živeti s pristaniščem. Na straneh objavljajo več informacij, ki so zanimive za splošno javnost, predvsem gre za podatke o varovanju okolja.

Med drugim na strani lahko najdete podatke o vremenu in EKO podatke, ki se merijo na meteorološki postaji v Markovcu in v mobilni meteoroloski postaji Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede (UP PINT) v Luki Koper. Vsake pol ure bodo na spletni strani objavljali podakte o meritvah prašnih delcev, ki jih izvaja UP PINT.  Podatki iz postaje Markovec in iz mobilne postaje v Luki Koper se zbirajo na strežniku UP PINT, od koder jih zajema Luka Koper in prikazuje na omenjeni strani. 

Več o meritvah, ki jih opravljamo na UP PINT, preberite tu.
 
Vabljeni k obisku spletne strani!

nedelja, 28. junij 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 29.6.2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red

16:00 -- 17:00

Lecturer: Milan Đorđević

Title: The Complexity of TSP According to its Randomness

Abstract: How to determine and define a randomness of Traveling Salesman Problem? How to determine and define the complexity of Traveling Salesman Problem? Are these two things connected, and how? In this paper answers to these questions are presented. The probability theory, theory of numbers, and computational geometry are combined with exact measurements on conducted tests to deliver the appropriate answers to asked questions.

17:00 -- 18:00

Lecturer: Tomasz Świderek

Title: Cache-Oblivious Data Structures for Orthogonal Range Searching

Abstract:
The aim of the presentation is to show how to construct a data structure that will be optimal for orthogonal range searching.
It firsts starts with introducing the external-memory model and then continues to explain how the cache-oblivious model
is constructed. This is immediately followed by the introduction of kd-tree and van Emde Boas layout. This part of the presentation deals with how the data structure is being represented in the memory system. The final part consists of the data structure description. It starts with the explanation of how the data structure is being constructed and ends with the description of query mechanism.


Vabljeni!


torek, 23. junij 2009 Utrinki z inavguracijskega predavanja prof. dr. Dušanke Janežič

Redna profesorica dr. Dušanka Janežič je danes, 23. junija, na Univerzi na Primorskem v palači Armerija imela inavguracijsko predavanje za področje "Matematika v naravoslovju" z naslovom Matematično modeliranje bioloških makromolekul. Prof. Janežičeva sodeluje tudi z UP FAMNIT na študijskem programu Matematične znanosti 2. stopnje (magistrski program).

Kolektiv UP FAMNIT prof. Janežičevi iskreno čestita in ji želi še veliko uspehov na strokovni poti. 

 

Nekaj utrinkov z inavguracije:

Prof. dr. Dušanka Janežič in rektor UP prof. dr. Rado Bohinc

Poslušatelji na inavguraciji, prof. Janežičeva


četrtek, 11. junij 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 15.6.2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red

16:00 -- 17:00

Predavatelj: David Paš

Naslov: An integrated framework for bus logistics management: case studies

Povzetek:
This paper describes the most obvious way for public transportation
companies to decrease their operational cost. This is to optimize the
logistic of their operation. The optimization process is a very
complex operation and therefore we split the logistics into three phases:
vehicle scheduling, driver scheduling and driver rostering. The phases
reflect also the split of a large problem (long term optimization) to the
daily operation and finally to individual trips. The individual trips are
then grouped into working shifts and to these are scheduled individual
drivers.
In the paper we present a detail description of bus scheduling. We use
its mapping to the multiple depot vehicle scheduling problem (MDVSP)
using a time-space network model. Finally, we solve the problem for two
different cases - the city of Szeged and city of Ljubljana.

Vabljeni!


sreda, 10. junij 2009 Kako od odličnosti na primorskih univerzah?

 Poti do odličnosti univerz na Primorskem:
naravoslovje, interdisciplinarnost in pogoji zanju 

Udeleženci posveta Poti do odličnosti univerz na Primorskem: naravoslovje, interdisciplinarnost in pogoji zanju, ki je 2. junija 2009 potekal na Univerzi na Primorskem, so razpravljali o vprašanjih, kako narediti kakovosten preskok do znanstveno odlične univerze, kako lahko naravoslovje deluje kot spodbujevalec znanstvenega povezovanja in interdisciplinarnosti ter kako naj se s tem soočajo univerze na Primorskem.

 Povezovalec razprave Andraž Teršek z Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede UP je uvodoma poudaril, da je inštitut ustanovil nov center prav z namenom preseganja delitve na klasične znanosti. Kot stičišče med naravoslovjem, družboslovjem in humanistiko, ki pomeni enega od programskih poudarkov omenjenega centra, je poudaril področje socialnih in ekonomskih pravic kot temeljnih človekovih pravic, ki so neposredno povezane s konceptom človekovega dostojanstva.

Pobudnik in organizator razprave Dragan Marušič, dekan Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na UP, je poudaril, da je odlična znanost tista, ki se ukvarja z relevantnimi problemi: mora biti predvsem vsebinsko neprazna in netrivialna ter inovativna in v sozvočju s planetom Zemlja. Poudaril je tudi nujnost interdisciplinarnega povezovanja, ki presega delitev na klasične znanstvene discipline. Prihodnost fakultete vidi v novih interdisciplinarnih programih, povezovanju z bližnjimi univerzami in skupnih študijskih programih. Za po velikosti omejeno znanost, kot je slovenska, so poleg interdisciplinarnosti ključnega pomena še odprtost za »odštekane« raziskave, kakršne podpira Google, ter optimizacija znanstvenih potencialov, meni Marušič.
Med ključnimi sklepi je poudaril, da bi korak naprej fakulteta lahko naredila, če bi bili izpolnjeni prostorski pogoji, saj ima ob najboljših znanstveno-raziskovalnih dosežkih hkrati najslabše prostorske pogoje za delo. UP FAMNIT in UP PINT sta v danih infrastrukturnih pogojih dosegla plato, saj niso urejeni študentski domovi, predavalnice, laboratoriji in kabineti. Povečevanje študentov po kvantiteti in kvaliteti je v danih razmerah lahko kontraproduktivno, je še poudaril Marušič. Razvoj obstoječega pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela na UP, ki se ponekod že razvija v smeri odličnosti, je po njegovem torej treba podpreti tako, da univerza članicam najprej zagotovi ustrezne finančne in prostorske pogoje za delo.

 Izkušnje Univerze v Novi Gorici so, da so za doseganje odličnosti predvsem potrebni jasni cilji, visoki znanstveni standardi in prizadevanje po visoki zaposljivosti študentov, je poudaril predsednik univerze Danilo Zavrtanik in dodal, da je pomembno, da ima raziskovalna dejavnost »špice«, vrhunske raziskovalce, ki instituciji dajo ime, medtem ko se je povprečja treba izogibati, »tako kot se ga v športu«. Zavrtanik je apeliral, naj se po njegovem mnenju trenutno prenizke cene raziskovalnih ur dvignejo na primerno raven, saj obstoječe že desetletja omogočajo le povprečne raziskave.

Rektor Univerze na Primorskem Rado Bohinc je poudaril, da k doseganju znanstvene odločnosti lahko prispeva le kakovost ter da je politika kakovosti ena od temeljnih politik Univerze na Primorskem. Univerza si bo prizadevala okrepiti raziskovalne projekte in jih povezati z razvojnimi interesi okolja, v teku so tudi že pogovori za oblikovanje centra odličnosti s področja zdravja. Po Bohinčevih besedah si univerza prizadeva za interdisciplinarnost študijskih programov, pri čemer pa je naletela na številne postopkovne težave.

 Vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za znanost Jana Kolar je menila, da ministrstvo pri znanstveni odličnosti ne more delati razlik med regijami v Sloveniji. V pripravi je nov strateški dokument ReNNRP 2010, pri čemer Kolarjeva meni, da je nekaj ključnih točk iz prejšnjega obdobja vredno vključiti (prejšnja strategija je bila po njenih besedah dobra, vendar se je »v nekaterih točkah slabo izvajala«). Sredstva za raziskave in razvoj so sicer nad povprečjem Evrope, vseeno pa jih je najprej potrebno povečati, vendar pa je pomembna tudi učinkovitost vlaganja. Ker ne moremo vlagati toliko, da bomo odlični na vseh področjih, je po besedah Kolarjeve potrebno določanje in financiranje prioritetnih področij. K doseganju znanstvene odličnosti si bodo na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prizadevali z ustanovitvijo desetih centrov odličnosti, za kar bodo namenili 84 milijonov evrov. Načrtujejo povečanje števila mladih raziskovalcev, nove štipendijske sheme, vlaganja v infrastrukturo, raziskovalno opremo in razvoj regionalnih središč.  

Direktor podjetja Instrumentation Technologies Rok Uršič je poudaril, da je uspešnost podjetja »magnet za kadre«, ki jih pritegne tudi v Solkan, saj njegovo podjetje sodeluje z uglednimi mednarodnimi raziskovalnimi institucijami, ter da se v Sloveniji še vedno bojimo seči visoko.

Za doseganje odličnosti so nujni odlični profesorji, ki morajo preseči tradicionalno vlogo posrednikov znanja, pa meni predstavnik študentov, podiplomski študent UP Primož Turk, ki je prav tako poudaril predvsem prostorsko stisko na univerzi in nujne materialne pogoje, ki še niso doseženi: UP še vedno nima svoje knjižnice, prav tako pa niti ena fakulteta na UP nima čitalnice, kjer bi bil omogočen študij. Dodal je, da je študente potrebno čim prej vključiti v raziskovalno delo, da spoznajo aktualna vprašanja, saj »samo podajanje znanja nujno reflektira pretekle odgovore na pretekla vprašanja«. Glede interdisciplinarnosti je poudaril, da so izbirni predmeti znotraj fakultet namenjeni v prvi vrsti študentom te fakultete in so zato navadno ozko usmerjeni; po njegovem je smiselno oblikovati en temeljni predmet do dva predmeta, ki bi bila namenjena zunanjim študentom in bi ponujala temeljna znanja posamezne discipline.

Direktor ZRS Koper Darko Darovec je v repliki dodal, da je glede na celotno Slovenijo Primorska vendarle v podrejenem položaju ter da je po »začetkih v entuziazmu« čas, da se vložek UP prizna, saj tudi tim. »špic« ne bo brez dovoljšnje kritične mase.

Ernest Ženko z UP ZRS je s filozofskega stališča podal provokativno foucaultovsko trditev, da je znanje moč ter da je razprava o kakovosti in disciplinah razprava o moči. Interdisciplinarnost je po njegovem mit, saj ta dejansko pomeni, da vsakdo zaščiti svoj teritorij. Rok Uršič je v razpravi dodal, da je interdisciplinarnost vendarle mišljena kot večdimenzionalnost osebnega sveta, ne samo kot povezovanje disciplin, dekan UP FAMNIT Dragan Marušič pa, da samo s pomočjo interdisciplinarnosti »vidimo 'temó', ki je zadaj«.


petek, 5. junij 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 8.6.2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red

16:00 -- 17:00

Predavatelj: Tina Nemarnik

Naslov: Succinct data structures


Povzetek:
Technological advancements gaze toward a paperless society in which many material restrictions apply. Tough, computation efficiency is accessible to an ordinary user; extensive computations are still limited in time and size. Therefore, succinct or briefly and clearly expressed data structures are exigent.
A succinct data structure presents a terse structure allowing basic operations on the underlying data type to be performed quickly. The goal is to produce data structures with usage of the information-theoretic minimum number of bits and to support the expected operation on the data type in optimal (constant) time.

Predavatelj: Staš Bevc

Naslov: Trajne podatkovne strukture


Povzetek:
Podatkovne strukture so po trajnosti lahko začasne (ang. ephemeral) ali trajne (ang. persistent). Iz vsebinskega vidika z vsako spremembo v podatkovni strukturi ustvarimo novo podatkovno strukturo (lahko bi rekli tudi novo različico). Pri trajnih podatkovnih strukturah se informacija o prejšnjih različicah na nek način ohranja.
Na seminarju bodo predstavljene nekatere splošne metode s katerimi je možno marsikatero začasno strukturo narediti trajno.


17:00 -- 18:00

Predavatelj: Alenka Močnik

Naslov: Hamiltonskost Cayleyevih (di)grafov abelskih grup - 2. del


Povzetek:
Predstavljen bo osrednji del magistrske naloge z naslovom Hamiltonskost Cayleyevih (di)grafov abelskih grup pod mentorstvom dr. Štefka Miklaviča.
Opisali bomo strukturo Cayleyevih grafov in digrafov abelskih grup ter v teh strukturah iskali hamiltonove cikle.

Vabljeni


nedelja, 31. maj 2009 Vabilo na seminar MARA

V ponedeljek, 1. 6. 2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red

16:00 -- 17:00

Predavatelj: Staš Bevc

Naslov: Uporaba trie dreves za reševanje problema poizvedbe o pod- in nadmnožici.

Povzetek:
Na seminarju bo predstavljena podatkovna struktura, ki temelji na trie drevesu za poizvedovanje o podmnožicah in nadmnožicah dane množice.

Predstavitev je hkrati predstavitev teme magistrske naloge avtorja.

17:00 -- 18:00

Predavatelj: Alenka Močnik

Naslov: Hamiltonskost Cayleyevih (di)grafov abelskih grup - 1. del

Povzetek:
Predstavljen bo prvi del magistrske naloge z naslovom Hamiltonskost
Cayleyevih (di)grafov abelskih grup pod mentorstvom dr. Štefka Miklaviča.
Definirani bodo grupa, grafi, digrafi in hamiltonovi cikli. Nato sledi
nadaljevanje s strukturo cayleyevih grafov in digrafov ter nazadje predstavitev
Lovaszeve domneve.

Vabljeni!


sreda, 27. maj 2009 Vabilo na okroglo mizo: Poti do odličnosti univerz na Primorskem

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)
in
Center za povezano znanost in razvoj pri Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede
Univerze na Primorskem (POZNAR pri UP PINT)
 
Vabita na 
 
Okroglo mizo in strokovni pogovor z naslovom:

Poti do odličnosti univerz na Primorskem: naravoslovje, interdisciplinarnost in pogoji zanju

Dogodek bo potekal 2. junija ob 16. uri v prostorih Univerze (palača Armerija, sejna soba)
 
Dogodek je namenjen soočenju mnenj o tem, kako narediti kakovosten preskok do znanstveno odlične univerze. Ali zanj zadoščajo že utečeni prijemi ali pa je potreben inovativen pristop? Kako določiti relevantne probleme današnjega časa, s katerimi bi se morala ukvarjati sodobna znanost? 
 
Ker je za to nujno medsebojno povezovanje znanstvenikov različnih disciplin, se postavlja vprašanje, kako omogočiti ustrezno osebno znanstveno komunikacijo. Kako lahko naravoslovje deluje kot spodbujevalec takšnega povezovanja, ki je hkrati tudi predpogoj resnične interdisciplinarnosti? Kako naj se s tem soočajo univerze na Primorskem? 
 
 
Na okrogli mizi bodo s kratkimi uvodnimi prispevki sodelovali:
 
Prof. dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem
Prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Univerze v Novi Gorici
Dr. Jana Kolar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v.d. Generalne direktorice Direktorata za znanost
Rok Uršič, direktor podjetja Instrumentation Technologies, Solkan
Predstavnik študentov Univerze na Primorskem
ter
Prof. dr. Dragan Marušič, dekan UP FAMNIT in
Znan. sod. dr. Andraž Teršek, Center za povezano znanost in razvoj, UP PINT.
 
V razpravi, ki bo sledila uvodnim nastopom, bodo sodelovali tudi:
 
Prof. dr. Rado Pišot, prorektor za znanstveno raziskovalno delo, UP
Prof. dr. Darko Darovec, direktor UP ZRS
Doc. dr. Ernest Ženko, višji znanstveni sodelavec, UP ZRS
Doc. dr. Janez Žibert, znanstveni sodelavec, UP PINT
in predstavniki drugih članic Univerze na Primorskem.
 
 
 
Vabljeni!
 

ponedeljek, 25. maj 2009 Predstavitev predmetov UP FAMNIT, ponujenih v okviru izbirnosti med članicami UP

 

Predstavitev predmetov UP FAMNIT, ponujenih v okviru izbirnosti med članicami UP v študijskem letu 2009/10 (na podlagi 15. člena Pravilnika o izvajanju izbirnosti med članicami UP) bo potekala v sredo, 3. 6. 2009. Pričela se bo ob 13.30 v veliki predavalnici na UP FAMNIT. Predstavitev je namenjena študentom drugih članic UP.
 
 
Referat za študente UP FAMNIT
 

 


četrtek, 21. maj 2009 Ponedeljkov Seminar MARA

V ponedeljek, 25.5.2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16:00 -- 17:00

Predavatelj: Denis Trček

Naslov: Obvladovanje zaupanja v storitveno usmerjenih omrežjih.

Povzetek:
Trust management is turning out as one of essential issues for supporting users in contemporary services oriented architectures. Some of approaches address trust by actually focusing on related issues, typically security, while the rest of approaches do address trust in its core. However, there are still quite some open issues that need to be resolved. This lecture will present main methodologies in this area, their strong and weak points, current trends, and the latest discoveries that are essential for computerized trust management, which should be threated through a socio-cognitive perspective.


17:00 -- 18:00


Predavatelj:
Aljaž Slivnik

 

Naslov: Kode za popravljanje napak

 

Povzetek:
Predstavil bom osnovne pojme iz teorije kodiranja, kot so hammingova razdalja, linearna koda, generatorska matrika, kontrolna matrika, kodiranje, dekodiranje.


Vabljeni!


sreda, 20. maj 2009 Vabilo na predavanje dr. Janeza Potočnika

Univerza na Primorskem vabi na predavanje dr. Janeza Potočnika, komisarja Evropske komisije za znanost in raziskave

z naslovom

 
Identiteta evropskega univerzitetnega dogajanja in razvojnih potencialnih evropskih znanosti
ter vloga Evropske Unije pri razvoju evropskih univerz
 
ki  bo v ponedeljek,  25. maja 2009 ob 13.30 
v sejni sobi Senata UP v palači Armerija, Titov trg 4, Koper.
 
V razpravi na tretjem srečanju v okviru Kolokvija Univerze na Primorskem bo ugledni gost, dr. Janez Potočnik govoril o identiteti evropske znanosti in njeni vpetosti v dogajanja svetovnih razsežnosti, njeni primerjalni uspešnosti in o prihodnosti univerzitetnega dogajanja v Evropi in posebej v Sloveniji.
 
 
 
Prof. dr. Rado Bohinc, l.r.
rektor Univerze na Primorskem
 
V Kopru, dne 15. maja 2009
 

sreda, 20. maj 2009 Vabilo na prireditev Cvetoča čista desetka 2009

CVETOČA ČISTA DESETKA 2009: Velika športno družabna prireditev ob zaključku študijskega leta za vse študentke in študente ter zaposlene na UP.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot tekmovalci ali gledalci in dan preživite v sproščenem športnem vzdušju!

 • KDAJ: torek, 26. 5. 2009 od 14.00 dalje
 • KJE: ŠRC Bonifika, Koper
 • KOLIKO: 2EUR na tekmovalca/ko
 • PRIJAVE: info točke ŠOUP Koper in Portorož

PRIJAVE: o Prijave za košarko, nogomet, odbojko na mivki in tenis zbiramo na info točkah ŠOUP v Kopru in Portorožu do 22. 5. 2009; Na ostale discipline se lahko prijavite na dogodku samem, najkasneje 30 min pred začetkom discipline.

TEKMOVALNE DISCIPLINE:

 • Košarka (3 na 3)
 • Nogomet (4 + 1) 
 • Odbojka na mivki (4 na 4)
 • Tenis (m & ž)
 • Lokostrelstvo
 • Rolanje poligon
 • Kolesarski poligon
 • Štafeta pretakanja bevande
 • Vlečenje vrvi
 • Gasilska igra
 • Tek: Cooperjev test na 2400 m
 • Tekmovanje dekanov članic UP v lokostrelstvu

SPREMLJEVALNI PROGRAM: Joga maraton Sk8 tekmovanje (rolkanje) Predstavitev nordijske hoje Predstavitev bunkabrca Predstavitev frizbija Animacija z radijem Kažin Glasba Druženje

PROGRAM PRIREDITVE: (tekmovalne discipline)

 • 12.00 - 13.30 prijava, registracija
 • 14.00 otvoritev prireditve
 • 14.15 - 20.00 začetek tekmovanj v odbojki na mivki, nogometu, košarki, tenisu
 • 15.00 - 17.00 kosilo
 • 15.00 - 15.45 rolanje
 • 15.40 - 16.30 kolesarski poligon
 • 16.15 - 17.30 lokostrelstvo
 • 17.00 - 18.00 tekmovanje dekanov v lokostrelstvu
 • 17.00 - 17.30 Cooperjev test na 2400m
 • 17.45 - 18.10 Vlečenje vrvi
 • 18.15 - 18.40 Gasilska igra
 • 18.50 - 19.10 Štafeta pretakanja bevande
 • 19.45 podelitev nagrad
 • 21.30 zabava

Spremljevalni program:

 • 14.00 - 16.00 Joga maraton - 1. del
 • 17.00 - 19.00 Joga maraton - 2. del
 • 15.00 - 17.00 Sk8 contest
 • 16.00 - 18.00 Predstavitev nordijske hoje
 • 16.30 - 18.30 Predstavitev frizbija
 • 15.00 - 17.00 Predstavitev Bunkabrca

Vsi tekmovalci prejmejo brezplačen topel obrok in pijačo. Za prva tri mesta v posameznih disciplinah tekmovalci prejmejo odličja.

Univerzitetna športna zveza Slovenije


nedelja, 17. maj 2009 Torkova programerska delavnica za dijake in študente

 Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) v torek, 19. maja ob 15h, vabi študente in dijake na naslednjo brezplačno računalniško delavnico z naslovom:

Programiranje je fina stvar

(neformalno druženje podobno mislečih in ostalih, ki si bodo premislili)


Kratek opis: gre za programerske delavnice, kjer slušatelje vpeljemo v svet programiranja prek izbranih zabavnih vsebin. Ogledali si bomo tudi izbrane bonbončke programiranja.

Delavnice bodo potekale vsak torek od 15.00 do 16.00 v računalniški učilnici UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper.

Delavnice so primerne so tudi za dijake višjih in nižjih letnikov z majhnim znanjem iz programiranja ali brez predznanja. Edina zahteva je želja po novem znanju iz področja računalništva. Študentje in dijaki se lahko udeležijo tudi vsake delavnice posebej.

Okvirni program:

Uvod v programiranje
RoboCode osnove (http://robocode.sourceforge.net/)
Uvod v programski jezik Java
Izdelava enostavnih animacij
Izdelava enostavne igrice
RoboCode tekmovanje
Kako bi izdelali zapletenejšo igro?
Programerski bonbončki; zakaj se ta koda vede tako in ne drugače?

Kotizacije za udeležbo na delavnicah ni! Delavnic se še vedno lahko udeležite!
Več informacij na jernej.vicic@upr.si.

Vabljeni!


petek, 15. maj 2009 Predstavitev mednarodne študentske organizacije AIESEC

Mednarodna študentska organizacija AIESEC prireja na UP FAMNIT v četrtek 21. maja ob 9:00 v Mali predavalnici predstavitev organizacije.

AIESEC med drugim izvaja in pripravlja številna izobraževanja, katerih skupna točka so delovne prakse. V družbi se tako dolgoročno oblikujejo tudi bodoči voditelji, z močnim občutkom za družbeno odgovornost in željo po izboljševanju danih situacij. Mladi tako lahko lažje izkoristijo in razvijajo ponujene izkušnje organizacij in podjetij, povezanih z različnimi aktivnostmi na področjih trajnostnega razvoja, izobrazbe, podjetništva in družbene odgovornosti.

Vabljeni!


petek, 15. maj 2009 Ponedeljkov Seminar MARA

V ponedeljek, 18.5.2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16:00 -- 17:00

Predavatelj: Iztok Savnik

Naslov: Učenje programiranja na Famnit


Povzetek:

Na seminarju bom predstavil porazdelitev tem iz področja programiranja
po predmetih 1. stopnje študijskega programa Računalništvo in informatika
na Famnit. Cilji seminarja bodo:

 • predstaviti idejno zasnovo učenja programiranja na Famnit,
 • predstaviti obstoječo strukturo predmetov iz področja programiranja,
 • odkriti slabe strani obstoječe strukture predmetov,
 • odkriti kako je s prekrivanjem snovi,
 • odkriti vsebine, ki manjkajo in
 • identificirati možne izboljšave.
17:00 -- 18:00

Predavatelj: Jana Kosec
 
Naslov: Barvanje grafov

Povzetek: Spoznali bomo problem barvanja grafov, si ogledali nekaj definicij in izrekov, ki so nam pri tem v pomoč, ter nekaj primerov uporabe.

Vabljeni


torek, 12. maj 2009 Predavanje generalnega direktorja Microsofta na Famnitu

V četrtek, 14. maja 2009, bo ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16.00 -- 17.00

Predavatelj: Matej Potokar, generalni direktor Microsofta

Povzetek:

 • Microsoft kot podjetje (vizija, organizacija, način poslovanja)
 • Microsoft Slovenija kot lokalno podjetje
 • trendi na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in vloga Microsofta

Vabljeni!

 


ponedeljek, 11. maj 2009 Vabilo na torkovo programersko delavnico za dijake in študente

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) jutri, 12. maja ob 15h, vabi študente in dijake na niz brezplačnih računalniških delavnic z naslovom:

Programiranje je fina stvar

(neformalno druženje podobno mislečih in ostalih, ki si bodo premislili)


Kratek opis: gre za programerske delavnice, kjer slušatelje vpeljemo v svet programiranja prek izbranih zabavnih vsebin. Ogledali si bomo tudi izbrane bonbončke programiranja.

Delavnice bodo potekale vsak torek od 15.00 do 16.00 v računalniški učilnici UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper.

Delavnice so primerne so tudi za dijake višjih in nižjih letnikov z majhnim znanjem iz programiranja ali brez predznanja. Edina zahteva je želja po novem znanju iz področja računalništva. Študentje in dijaki se lahko udeležijo tudi vsake delavnice posebej.

Okvirni program:

Uvod v programiranje
RoboCode osnove (http://robocode.sourceforge.net/)
Uvod v programski jezik Java
Izdelava enostavnih animacij
Izdelava enostavne igrice
RoboCode tekmovanje
Kako bi izdelali zapletenejšo igro?
Programerski bonbončki; zakaj se ta koda vede tako in ne drugače?

Kotizacije za udeležbo na delavnicah ni!
Več informacij na jernej.vicic@upr.si.

Vabljeni!


petek, 8. maj 2009 Ali smo zdravi in ali živimo v zdravem okolju? Vabilo na zdravo ŠOUP tržnico 12. maja

V kako zdravem okolju živimo? V kakšnem stanju je narava? Ali smo sami zdravi? Po odgovore pridite 12. maja med 14. in 20. uro na Zdravo ŠOUP tržnico, ki bo potekala v Taverni in na Carpacciovem trgu v Kopru. Rdeča nit tržnice je zdrav način življenja med mladimi.

Na njej se bosta s svojimi prispevki o zdravemu okolju, naravi in osebnem zdravju predstavila tudi FAMNIT in PINT.

STOJNICA PINTA

Na njej vam bodo predstavniki Oddelka za zdravje med drugim lahko ponudili vprašalnike na temo: Preverite, kakšno je vaše duševno zdravje! Vprašalniki identificirajo rizične osebe, ki jih je potem mogoče napotiti k osebnemu zdravniku ali v svetovalnice.

STOJNICA FAMNITA

Čista narava za boljše zdravje/ Natura pulita e benessere 

Na njej vas bodo študenti/ke programa Biodiverzitete in obenem člani/ce Sekcije za ohranjanje biotske raznovrstnosti (SOBER), ki deluje v okviru društva DEDI, opozorili na različne negativne učinke onesnaževanja in neobvladljivosti ekološke krize.

Predstavili bomo že delujoča in potencialna onesnaževanja v okolju ter vpliv le teh na zdravje ljudi.

 • emisije v ozračju, čiščenje odpadnih voda, svetlobno onesnaževanje, ločevanje odpadkov
 • izguba biodverzitete in kmetijskih zemljišč
 • problematika zavarovanih območij
 • povečana urbanizacija

Predstavitvam različnih vrst onesnaževanja bodo sledile predstavitve možnih rešitev za reševanje lokalnih ekoloških težav.

Izvedeli boste tudi vse o svetlobnem onesnaženju:

Svetlobno onesnaženje je način onesnaževanja okolja. Večinoma je produkt uličnih svetilk in drugih tipov svetil. Zaradi neprimerno usmerjenega snopa svetlobe se svetloba v veliki meri "spušča" v vesolje. To povzroči, da se svetloba odbija, sipa in lomi na zračnih delcih in vlagi v zraku, kar opazimo kot oranžno auro okoli mest.

Prav tako pa boste izvedeli, kaj je to gensko spremenjen organizem ter kaj to pomeni za biodiverziteto:

Gensko spremenjen organizem, je tisti živ organizem, katerega genski material (DNK) je bil spremenjen na nenaraven način (biotehnološki postopki); torej ne s križanjem (hibridizacijo) ali naravno rekombinacijo genskega materiala. Z biotehnološkimi postopki lahko želene gene iz enega organizma, prenesemo na drugega, ne da bila ta iste vrste.

Ostala dogajanja na ŠOUP tržnici:

Na tržnici bodo sodelovala društva fakultet UP, organizacija CINDI Slovenija, Herbal Life, KŠOK (Klub študentov občine Koper), društvo oljkarjev Slovenske Istre, društvo SVIT, društvo študentov invalidov Slovenije, Primorsko svetovalno središče, Univerzitetna športna zveza Primorske, Agencija M Servis, resorji in ostale infrastrukturne enote ŠOUP-a, projekt O2 za vsakega, projekt Sporočilo v steklenici, Toyota Prius Hybrid.

Na tržnici se bo izdelovalo soli za kopel in zobno pasto, ga. Emilija Pavlič bo na temo zdrave prehrane pripravila degustacijo, ŠOUP bo pripravil zdrav prigrizek, na voljo bo brezplačna uporaba električnih skuterjev. Športni program bo popestrila joga na koprski plaži.

Poleg tega se bodo na Carpacciovem trgu pod vodstvom Univerzitetne športne zveze Primorske odvijale športno-družabne igre (turnir v namiznem nogometu - kalčeto, ristanc, balinanje, človek ne jezi se,
pandolo, bunkabrc, žongliranje, igre s kartami).

Za zabavni program bodo poskrbeli Akademski pevski zbor UP, plesna skupina Flip Piran, Gymbofit, Marjetka Kosovac z jazz baletom in plesalci swinga.

Ne zamudite!
 


četrtek, 7. maj 2009 Vabilo na predavanje (11. maj ob 17.30): Moderen inovacijski proces v produkcijskem sistemu, prof. dr. Jože Duhovnik

Vabimo vas na predavanje na prof. dr. Jožeta Duhovnika. Predstavljen bo moderen inovacijski proces v produkcijskem sistemu. Poseben poudarek bo na IT-tehnologijah, ki pomembno pripomorejo k povečani kreativnosti. Opisana bo razlika med sistematičnim in radikalnim inovativnim procesom. Predstavljen bo model takega procesa na neposrednem industrijskem izdelku.

Predavanje bo v ponedeljek, 11. 5. 2009 ob 17.30 v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (predavalnici Pošta).

Vabljeni!
 


torek, 28. april 2009 Mednarodna konferenca in koncert, posvečena psihiatru dr. Andreju Marušiču

Včeraj je v Kopru potekala mednarodna konferenca, organizirana v spomin na vsestranskega psihiatra in psihologa dr. Andreja Marušiča, ki je neizbrisno zaznamoval mednarodno psihiatrično stroko in tudi slovensko javno življenje. Dr. Andrej Marušič je tudi soustanovitelj Oddelka za zdravje na Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede Univerze na Primorskem.

Tema konference z naslovom z naslovom "TRIPLE I - INTUITION, IMAGINATION, INNOVATION", organizirane v spomin na dr. Marušiča, so bili novi pristopi k duševnemu zdravju s posebnim poudarkom na suicidiologiji. Konferenca se je odvijala v ponedeljek, 4. maja od 9.00 do 18.00  v Središču Rotunda (Destradijev trg 11) v Kopru, na njej pa so s prispevki sodelovali domaci in tuji strokovnjaki, med njimi Diego de Leo, Marco Sarchiapone, Slavko Ziherl, Saška Roškar, Nikolina Jovanović in Andraž Teršek.

V okviru konference je prav tako v Središču Rotunda isti dan ob 17h potekala tudi predstavitev knjige Javno duševno zdravje avtorjev dr. Andreja Marušiča in Sanje Temnik, ki je na isti dan izsla v zalozbi celjske Mohorjeve družbe.

Zvečer je Rudi Bučar zaigral pesmi Andreja Marušiča v Palači Manzioli v Izoli.

Konferenco sta organizirali Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede, Univerza na Primorskem.
 


Foto: Delo/Igor Modic


torek, 28. april 2009 Vabilo na brezplačne Famnitove programerske delavnice

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) vabi študente in dijake na niz računalniških delavnic z naslovom:

Programiranje je fina stvar

(neformalno druženje podobno mislečih in ostalih, ki si bodo premislili)


Kratek opis: gre za programerske delavnice, kjer slušatelje vpeljemo v svet programiranja prek izbranih zabavnih vsebin. Ogledali si bomo tudi izbrane bonbončke programiranja.

Delavnice bodo potekale vsak torek od 15.00 do 16.00 v računalniški učilnici UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper.

Prva delavnica bo potekala 5. maja ob 15h. Osnovni program bomo pripravili skupaj s sodelujočimi pripravili na prvi delavnici. Delavnice bodo prilagodljive na podlagi občinstva. Primerne so tudi za dijake višjih in nižjih letnikov z majhnim znanjem iz programiranja ali brez predznanja. Edina zahteva je želja po novem znanju iz področja računalništva. Študentje in dijaki se lahko udeležijo tudi vsake delavnice posebej.

Okvirni program:

Uvod v programiranje
RoboCode osnove (http://robocode.sourceforge.net/)
Uvod v programski jezik Java
Izdelava enostavnih animacij
Izdelava enostavne igrice
RoboCode tekmovanje
Kako bi izdelali zapletenejšo igro?
Programerski bonbončki; zakaj se ta koda vede tako in ne drugače?

Kotizacije za udeležbo na delavnicah ni!
Več informacij na jernej.vicic@upr.si.

Vabljeni!


četrtek, 23. april 2009 Ali je znanost še zaveznica človeške vrste?

Aktualni pogin čebel, sporna pozidava kvalitetnih kmetijskih zemljišč v Sloveniji ter uporaba gensko spremenjenih organizmov in pesticidov so ključne teme, ki so se jih razpravljalci dotaknili na 2. dogodku KOLOKVIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM, ki je potekal v torek 21. 4. 2009 v Univerzitetni palači Armerija v Kopru.

Na znanstvenem predavanju in pogovoru z naslovom Gensko spremenjeni organizmi, pesticidi, človek in okolje: Je znanost še zaveznica človeške vrste? Pro et Contra sta kot predavatelja sodelovala dr. Borut Bohanec z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in dr. Gorazd Pretnar, mikrobiolog in ekolog ter samostojni raziskovalec. Predavateljema se sta se v pestri razpravi različnih mnenj stroke pridružili še dr. Dunja Bandelj Mavsar in dr. Elena Varljen Bužan, obe iz Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem.

Glede gensko spremenjenih organizmov sta dr. Bohanec in dr. Bandljeva poudarila, da ima znanost do njih drugačno stališče kot javnost, ki si negativna stališča oblikuje predvsem na podlagi pogosto slabo obveščenega in senzacionalističnega poročanja medijev o tem vprašanju. Dr. Bohanec meni, da so ena najučinkovitejših iznajdb 20. stoletja, ki prinaša številne pozitivne novosti, o katerih pa javnost ne izve

Dr. Pretnar in dr. Bužanova sta nasprotno poudarila, da s stališča varstvene biologije GSO niso sprejemljivi. Z vnosom novih genov se spremeni genom živih bitij, ki se je naravno razvijal in prilagajal pogojem v okolju tekom evolucije skozi milijone let. Varstveni biologi so zaskrbljeni, da se bo z razvojem kultur, odpornih na negativne okoljske dejavnike (škodljivce, suša..) povečal tudi vpliv na netarčne organizme (npr. metulje, ptice, čebele), ki imajo ključno vlogo pri ekosistemskih uslugah (opraševanje, razširjanje semen). Izguba takšnih vrst pomeni ne le izgubo biotske raznovrstnosti temveč tudi izgubo ključnih vrst na katerih slonijo temeljne funkcije ekosistema, menita dr. Pretnar in dr. Bužanova, ki dodajata, da je razširjanje gensko spremenjenih organizmov v naravi neobvladljivo in ga nikakor ne moremo primerjati z obnašanjem v laboratorijsko kontroliranem okolju.

Dr. Bohanec je poudaril, da je gensko spreminjanje pravzaprav le sodobna oblika žlahtnjenja rastlin (vzgoja novih, izboljšanih sort), ki pa je pri nas eno izrazito zapostavljenih področij. Raziskavam na tem področju, s katerimi pridobivamo boljši in bolj odporen genetski material, pa bi po njegovem država morala nameniti več sredstev. Obenem je poudaril, da se v Sloveniji žlahtnjenje rastlin kljub temu dobro razvija.

Nasprotniki GSO poudarjajo, sta navedla dr. Pretnar in dr. Bužanova, da se s tradicionalnim žlahtnjenjem geni lahko prenašajo le med sorodnimi sortami ali zelo sorodnimi vrstami, genski inženiring pa dovoljuje prenos genov med popolnoma različnimi vrstami. Z uporabo genetskega inženiringa se znanstveniki igrajo z osnovnim zapisom življenja, saj spreminjajo milijone let trajajočo evolucijo živih bitij.

Dr. Pretnar je bil kritičen tudi do vloge Biotehniške fakultete ter Oddelka za agronomijo pri vzgoji nove generacije agronomov, kjer po njegovem že 50 let predavajo kemizirano kmetijstvo oziroma kmetijstvo kot proizvodnjo hrane, ki je vezana na kemijo in katere cilj je predvsem večji hektarski donos, ne oziraje se na naravno ravnovesje, za katerega je prepričan, da bi morali skrbeti ravno agronomi, medtem ko sta dr. Bohanec in dr. Bandljeva poudarila, da ne drži, da agronomi ne skrbijo za naravno ravnovesje, biodiverziteto in varstvo okolja. Povedala sta, da so znanja, ki jih pridobijo diplomanti široka, interdisciplinarno povezana in da se generacije agronomov zelo dobro zavedajo pomembnosti varovanja okolja.

Pesticidi niso eden najpomembnejših onesnaževalcev, je obenem izpostavil dr. Bohanec, pač pa so, nasprotno, prav na dnu lestvice onesnaževalcev. Pri tem je ponovno poudaril slabo obveščeno medijsko poročanje. Ostanki pesticidov v hrani so po znanstvenih raziskavah povsem na dnu seznama snovi, ki pomenijo tveganje za naše zdravje, je navedel in dodal, da so tudi v zelo majhnih koncentracijah. Najbolj kronično nevarni pa so mikotoksini (toksične ali mutagene snovi, ki so proizvodi nekaterih gliv, ki okužijo na primer žita), najbolj akutno nevarni pa mikrobni agensi. Dr. Bandljeva je dodala, da velja zmotno prepričanje o kmetijstvu kot največjem onesnaževalcu, mnogi ne pomislijo na industrijo in promet, zaradi katerih so tla ponekod močno onesnažena s težkimi kovinami.

Dr. Pretnar in Dr. Bužanova menita, da so zaradi inertnosti že uporabljenih pesticidov vodni in kopenski ekosistemi še vedno onesnaženi. Čeprav so pesticidi večinoma namenjeni povsem določeni vrsti (ali skupini) živih bitij skoraj vedno prizadenejo še druge vrste, ne samo ciljne. Te sintetične snovi se akumulirajo v organizmih in okolju. V prehranjevalni verigi je akumulacija še očitnejša, ko gremo proti njenem koncu, zadnji člen te verige pa je ponavadi človek, je še poudarila.

Glede ponovno aktualne teme pogina čebel je dr. Pretnar menil, da je vzrok konkretna zastrupitev s pesticidi. Sam si zato prizadeva, da pesticidov ne bi bilo v prosti prodaji, ampak bi jih »predpisovali na recept«. Poudaril je tudi, da je skoraj sočasni pogin čebel na različnih področjih za človeka bioindikator, ki pomeni, da je ogroženo tudi življenje ljudi. Dr. Bohanec je nasprotno menil, da je treba počakati na rezultate analiz. Lani je bilo od približno 30 primerov le v enem odgovoren kmet.

Ena od pomembnih skupnih tem pro et contra razprave je bilo tudi vprašanje pozidave kvalitetnih kmetijskih zemljišč. Med letoma 2002 in 2007 smo pozidali skoraj 3600 hektarjev njiv, je povedal dr. Bohanec, pri čemer je bila več kot polovica pozidanih njiv višje ali najvišje kakovosti. Rodovitno zemljo, ki je naša največja dragocenost, smo prepustili prostemu trgu, kar je po njegovem trenutno največji politični škandal pri nas.

To je bil drugi dogodek Kolokvija Univerze na Primorskem, ki je bil ustanovljen pretekli mesec na pobudo prof. dr. Dragana Marušiča, dekana Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in katerega namen je bogatenje organizirane podpore znanstvenemu razvoju Univerze ter strokovno in znanstveno povezovanje tako znotraj Univerze kot z drugimi slovenskimi univerzami.


torek, 21. april 2009 Kaj so tujerodne vrste?

Kaj so tujerodne vrste? Preberite v zanimivem članku, objavljenem v Primorskih novicah. Članek je pripravila mag. Živa Fišer, asistentka na programu Biodiverziteta na UP Famnit in raziskovalka na ZRS.

Med sprehodi v naravi se pogosto ne zavedamo, da številnih rastlin in živali, ki nas danes spremljajo na vsakem koraku, pred desetletji tukaj ni bilo. Prišle so od drugod: nekatere iz drugih delov Evrope, nekatere pa celo iz tako oddaljenih krajev, kot so Azija ali Severna Amerika.

Pogled na mnoge tuje rastline se nam pogosto zdi zanimiv ali privlačen - številne smo namreč naselili sami na vrtove, od koder so pobegnile v naravo. Prav tako z zanimanjem opazujemo nekatere živalske prišleke, na primer nenavadne glodalce nutrije, ki jih lahko opazujemo v Škocjanskem zatoku v Kopru in se mimoidočih prav nič ne bojijo.

Druge vrste pa nam že od vsega začetka delajo preglavice: le kdo na Primorskem se ne otepa tigrastega komarja, nadležnega krvosesa, ki nas poleti, za razliko od ostalih komarjev, napada tudi podnevi?

Število tujih organizmov se v zadnjih desetletjih zaradi transporta, trgovine in turizma naglo povečuje. Te dejavnosti omogočajo rastlinam, živalim ter drugim organizmom premike, do katerih po naravni poti ne bi prišlo. Ovire, ki jim to preprečujejo, so geografske (gorovja, reke ali morja) ali podnebne. Z letalskim, železniškim ali avtomobilskim prevozom ... PREBERI VEČ
 


nedelja, 19. april 2009 Vabilo na 2. dogodek v okviru Kolokvija UP

KOLOKVIJ UNIVERZE NA PRIMORSKEM vabi na znanstveni predavanji in pogovorno srečanje z naslovom

Gensko spremenjeni organizmi, pesticidi, človek in okolje:  Je znanost še zaveznica človeške vrste? Pro et Contra.

Dogodek bo potekal v torek, 21. 4. 2009, med 16. in 18. uro, v sejni sobi Senata UP v univerzitetni palači Armerija, Titov trg 4, Koper.

Uvajanje gensko spremenjenih organizmov se zdi eno pomembnejših dejstev v sodobni prehrambeni industriji. Podobno velja za pesticide. V znanosti pa mnenja in prepričanja o koristi ali škodi, ki se s tem ustvarja za ljudi in za življenjsko okolje, vendarle niso enotna. Na eni strani se poskušajo prepričljivo utemeljiti argumenti o tem, da gre za zelo učinkovite in koristne iznajdbe 20. stoletja. Na drugi strani se na enak način utemeljujejo argumenti, da znanost s tem delom svojega razvoja seže vse do spreminjanja družbene strukture, vrednot in z njimi politike. Tudi do ustvarjanja t.im. »aptamilcev«, ki nimajo svojega jaza in le kopirajo prevladujoče vedenjske vzorce, ko pa njihovo število doseže kritično maso, lahko začnejo padati norme, človekove pravice itd. Je znanost v tem procesu objektivni in odgovorni nadzornik dogajanja ali sredstvo v rokah tistih, ki imajo denar in oblastniški vpliv?

O teh vprašanjih bosta predavala in soočila mnenja dr. Borut Bohanec, predstojnik oddelka za agronomijo in vodja Katedre za genetiko, biotehnologijo in žlahtnjenje rastlin na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, in dr. Gorazd Pretnar, mikrobiolog in ekolog, samostojni raziskovalec in eden neuradnih ombudsmanov okolja.

Predavateljema se bosta v razpravi, ki jo bo vodil predsednik Kolokvija UP dr. Andraž Teršek, pridružili še dr. Dunja Bandelj Mavsar, predstojnica Inštituta za sredozemsko kmetijstvo na UP ZRS in koordinatorica študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo na UP FAMNIT ter dr. Elena Varljen Bužan, namestnica predstojnika Inštituta za biodiverzitetne študije na UP ZRS in koordinatorica študijskega programa Biodiverziteta na UP FAMNIT.

Vabljeni!
 


nedelja, 19. april 2009 Vabilo na seminar MARA

V ponedeljek, 20.4.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper potekali predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16:00 -- 16:30

Predavatelj: Lucas Benedičič

Naslov: Uporaba strojnega učenja za pravilno postavljanje vejic v slovenščini

Povzetek:
Predstavljen bo pregled raziskave z uporabo metod strojnega učenja za pravilno
postavljanje vejic v slovenščini. Po nekaj preizkusih, usposobljenih z učnimi korpusi,
velikimi do 30000 besed, sistem opozori o nepravilnem postavljanju vejic z 95%
natančnostjo. Prav tako javlja opozorila o pravilnem postavljanju vejic z 90%
natančnostjo. Kot zaključek bodo podane smernice za izboljšavo predstavljenih rezultatov
z uporabo različnih pristopov, ki vključujejo velikost učne množice, lematizacijo in
raznolikosti virov.

16:30 -- 17:00

Predavatelj: Aljaž Vidmar

Naslov: Primer podatkovnega rudarjenja

Povzetek:

V okviru seminarja bomo obravnavali primer podatkovnega rudarjenja na problemu
klasifikacije vin. Podatki so rezultat kemijske analize treh različnih vrst vin, ki jih
pridelujejo v eni izmed Italijanskih vinorodnih pokrajin. Opisan je postopek modeliranja
podatkov v odprtokodnem programu Weka, ki nudi vrsto uporabnih metod za ta namen. Podatke
smo z omenjenim orodjem vizualizirali, ocenili atribute in poskušali pridobiti modele (za
klasifikacijo) z ZeroR, OneR, PART, J4.8 ter Naivnim Bayes-om. Dobljene rezultate smo na
koncu med seboj primerjali in analizirali.

17:00 -- 18:00

Predavatelj: Mojca Leskovec Meharich

Naslov: Graf-teoretične matrike v kemiji

Povzetek:

Predstavitev klasifikacije in sedanjih raziskav na področju graf-toretičnih matrik v
kemiji. V elektronski obliki, so zbrane in klasificirane graf-teoretične matrike. Le-te
so uporabne v mnogih aplikacijah: v generiranju molekularnih deskriptorjev, v generiranju
in preštevanju izomerov ter valence kemijskih struktur, za izgradnjo in filtracijo
virtualne kombinatorične knjižnice, ki je potrebna za racionalno pripravo želenih spojin.

Vabljeni!


sobota, 4. april 2009 Vabilo na seminar MARA

V ponedeljek, 6.  aprila, sta ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16:00 -- 17:00

Predavatelj: Matjaž Kljun

Naslov: Novosti na področju Interakcije človek-računalnik

Povzetek:


Miška in tipkovnica še vedno prevladujeta pri interakciji med uporabniki in računalniki,
a se kljub njuni vsesplošni uporabi na področju vmesnikov
zelo veliko dogaja. Pogledali si bomo nove ali izboljšane načine interakcije za splošno
in specifično uporabo: skeniranje delovanja možganov, interaktivne
rokavice, premikanje realnih objektov, zasloni na dotik ...


17.00 -- 18.00

Predavatelj: Primož Peterlin

Naslov: Hidrodinamika plavanja mikroorganizmov

Povzetek:


Gibanje nekaj mikrometrov velikih mikroorganizmov v vodi se v mnogočem razlikuje od
plavanja, kot ga intuitivno poznamo. Parameter, ki meri, koliko se pri plavanju pozna
vpliv viskoznosti, koliko pa vpliv vztrajnosti, je Reynoldsovo število. Pri gibanju
mikroorganizmov v vodi je vrednost Reynoldsovega števila zelo majhna -- ključnega pomena
je viskoznost vode, vpliv vztrajnosti pa lahko zanemarimo. Po nekaj primerjavah, s
katerimi pridobimo nekaj predstave o tem, kakšne zakonitosti veljajo pri zelo nizkih
vrednostih Reynoldsovega števila, si najprej ogledamo nekaj teoretično mogočih načinov
premikanja, zatem pa še, kako se mikroorganizmi premikajo s pomočjo bičkov ali migetalk.

Vabljeni!


ponedeljek, 30. marec 2009 Seminar za matematične in računalniške znanosti MARA

V ponedeljek, 30.3.2009, je ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper  v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM potekalo naslednje predavanje:

17:00 -- 18:00

Mary Servatius

Title: Isomorphic Cayley Graphs on Nonisomorphic Groups

Abstract:

We will show when it is possible for two Cayley Graphs on different abelian groups of prime power order to be isomorphic. This seminar is based on an article by Joy Morris.


Spremljajte objave za naslednja predavanja v okvirju seminarja MARA!

 


četrtek, 26. marec 2009 Sredozemsko kmetijstvo in Biodiverziteta na Dnevih malvazije

V nedeljo, 29. marca, in ponedeljek, 30. marca, se bosta na Dnevih malvazije, ki bodo potekali v Pretorski palači, na stojnici predstavila tudi študija Sredozemsko kmetijstvo in Biodoverziteta. Študija se bosta predvidoma predstavila v Ameriškem kotičku med 16. in 20. uro v nedeljo ter med 11. in 19. uro v ponedeljek.

Prireditev 11. festival »Malvazija, žlahtni okus Mediterana 2009« organizira Društvo vinogradnikov Slovenske Istre v sodelovanju z Občino Koper. Več informacij tukaj.

Vabljeni!


četrtek, 26. marec 2009 UP PINT v Primorskih novicah o onesnaženosti zraka

Na Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede, s katerim sodelujejo tudi študenti Famnita, razvijajo možnosti in rešitve, ki bodo  omogočale sprotno in kakovostno obveščanje o onesnaženosti zraka. 

Primorske novice so 25. marca o omenjenih raziskovalnih dejavnostih inštituta objavile zanimiv članek raziskovalca UP PINT Jureta Pražnikarja. Preberite!

 

Kako onesnažen zrak dihamo?

So dnevi, ko je v zraku previsoka koncentracija prašnih delcev in ko smo lahko preveč izpostavljeni ozonu. Na previsoke koncentracije prašnih delcev in ozona so še posebej občutljivi starejši in otroci. Meritve onesnaženosti zraka se izvajajo že vrsto let, vendar raziskave kažejo, da smo ljudje premalo seznanjeni o vrstah in koncentracijah onesnaženosti zraka v okolju, kjer živimo in delamo. Ali res vemo kakšen zrak dihamo? Ali smo ažurno obvešeni? Kje lahko dobimo informacije o kakovosti zraka?

Ena od načrtovanih rešitev, ki bo pomagala odpraviti ta problem, je sprotno obveščanje lokalnega prebivalstva o koncentracijah prašnih delcev, izmerjenih vrednosti ozona in aktualnih meteoroloških razmerah. Prav te rešitve pa razvijamo na Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede (UP PINT) Univerze na Primorskem, kjer se na Oddelku za tehnologijo na področju varovanja okolja ukvarjamo predvsem z raziskovanjem problematike onesnaževanja zraka. Pri teh projektih dejavno sodelujejo tudi študenti Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

V ta namen smo v sodelovanju z mestno občino Koper in Agencijo RS za okolje začeli postavljati sistem za predstavitev meteoroloških podatkov in podatkov o onesnaženosti zraka na koprskem območju. Trenutno je postavljen en plazemski zaslon na parkirišču pri koprski tržnici, ki prikazuje podatke iz meteorološke postaje Markovec. Podatki so na zaslonu predstavljeni tako grafično kot številčno, navedene pa so tudi mejne vrednosti, kot jih določajo direktive Evropske unije. Kmalu pa načrtujemo še postavitev dodatnega zaslona ali dveh. Vsi ti podatki bodo prebivalcem nudili kakovostno, predvsem pa ažurno informacijo o stanju ozračja v Kopru.

Drugi sklop našega raziskovanja zajema sistematične meritve prašnih delcev v zraku na območju koprskega pristanišča. Raziskavo opravljamo pa naročilu Luke Koper, ki želi na podlagi zbranih podatkov izpopolniti svoje postopke in ukrepe za preprečevanje onesnaževanja zraka. Trenutno v Luki merimo kakovost zraka na štirih mestih. Na treh so postavljeni standardni vzorčevalniki, ki nam omogočajo tedenske meritve vsebnosti prašnih delcev v zraku po gravimetrični metodi. Na četrtem mestu je postavljena mobilna meteorološka postaja, s katero spremljamo vremenske razmere in kakovost zraka. Avtomatizirana premična meteorološka postaja nam omogoča, da lahko 24 ur na dan zbiramo podatke o kakovosti zraka in vremenskih vplivih na območju pristanišča. Velika prednost mobilne postaje je zlasti ta, da jo lahko prestavimo na želeno lokacijo glede na potrebe prebivalstva ali gospodarstva in na izbranem območju merimo onesnaženost zraka v povezavi z vremenskimi razmerami.

Tretji sklop našega raziskovanja zajema meritve ozona. Onesnaženje z ozonom je pereč problem današnje družbe, ki je prizadel ves naš planet. Ozon je plin ki nastaja s kemično reakcijo ob prisotnosti svetlobe. Visoka koncentracija ozona ima škodljiv vpliv na ljudi in rastline, pri ljudeh vpliva na dihalni sistem, zlasti pljuča, pri raslinah pa vpliva na zmanjšanje pridelka, povzročajo škodo na listih ter znižujejo odpornost na bolezni. K onesnaženosti zraka z ozonom največ prispevajo gospodinjstva, industrija in promet. Na PINT-u razvijamo mrežo vzorčevalnikov, s pomočjo katere bomo lahko merili onesnaženost z ozonom na širšem istrskem področju.

S pomočjo Agencije RS za okolje smo razvili napravo LIDAR. Običajni LIDAR-ji delujejo pri valovni dložini svetlobe, ki je nevarna za oči. Zato smo razvili napravo, ki je očem varna in jo lahko uporabljamo v urbanem okolju. LIDAR je predvsem uporaben pri raziskovanju atmosfere, vremenskih pojavov in za zaznavanje prašnih delcev v zraku. Trenutno potekajo poskusne meritve, v prihodnosti pa nameravamo LIDAR uporabljati za določanje virov onesnaženja.

Naš pogled pa sega tudi v prihodnost. Tako kot na drugih področjih je tudi v ekologiji pomebna računalniška tehnologija. Z uporabo računalnikov lahko izračunamo, kako se delci gibljejo v našem ozračju. Odgovoriti želimo na vprašanje, kam in kako hitro se prašni delci gibljejo glede na dane vremenske pogoje. Z določeno verjetnostjo lahko celo izračunamo, kaj nas čaka v prihodnosti. Tako bomo lahko že danes oblikovali in sprejeli potrebne ukrepe, s katerimi bomo sebi in svojim otrokom življenje naredili prijetnejše – predvsem pa zdravju čim manj škodljivo.

Jure Pražnikar, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede, Univerza na Primorskem

 

Sliki:

Mobilna postaja (vir: Slikovni arhiv Luka Koper)
LIDAR (vir: Diplomska naloga Jernej Bodlaj)

 


 

 


ponedeljek, 23. marec 2009 Matematično predavanje o organizaciji turnirja

sredo, 25. marca je na UP FAMNIT potekalo zanimivo predavanje 

Kako organizirati turnir - aplikacija končne geometrije.

Predavanje z izvirnim naslovom "How to organize a football tournament - an application
of finite geometry"
je potekalo v angleščini.

Predaval je gostujoči ERASMUS predavatelj dr. Gyorgy Kiss z Oddelka za geometrijo univerze Eotvos University v Budimpešti.sobota, 21. marec 2009 Okrogla miza o človekovih pravicah

V četrtek, 19. 3., se je v okviru prireditve Teden univerze odvila okrogla miza z naslovom "Pol stoletja strasbourškega in nacionalnega varstva človekovih pravic: ciklični vzpon ali obrisi nazadovanja?" v organizaciji UP FAMNIT in UP PINT.

Visoka gosta Univerze na Primorskem sta bila vrhunska pravna strokovnjaka prof. dr. Boštjan M. Zupančič, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, in prof. dr. Ciril Ribičič, podpredsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Kot govornika sta se jima pridružila še rektor univerze prof. dr. Rado Bohinc in dr. Andraž Teršek, ustavni pravnik in sourednike slovenske revije za evropsko ustavnost Revus.

Dogodek je pomenil tudi prvo podjetje nedavno ustanovljenega Kolokvija Univerze na Primorskem. Dr. Andraž Teršek, predsednik odbora univerzitetnega kolokvija, je uvodoma poudaril, da bo temeljna naloga kolokvija dopolnjevanje in krepitev strokovnega in znanstvenega dela v okviru Univerze na Primorskem s prirejanjem predavanj, okroglih miz, konferenc in podobnih dogajanj.

Osrednja tema okrogle mize je bilo več kot pol stoletja od ustanovitve Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP), kar pomeni tudi več kot pol stoletja delovanja nadnacionalnega sodnega nadzora nad spoštovanjem temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Evropi. Štirje pravni strokovnjaki so soglašali, da je bila vloga tega sodišča pri razvoju pomena in vsebine človekovih pravic v Evropi odločilna in da je razvoj presegel prvotna pričakovanja. Prof. Zupančič, ki je slikovito pojasnil značilnosti in razsežnosti delovanja tega sodišča z zornega kota sodnika, je med drugim poudaril, da sodno pravo strasbourškega sodišča sicer postavlja le minimalne standarde za varstvo človekovih pravic v Evropi, ki bi jih morale nacionalne države ne le dosledno spoštovati, pač pa tudi presegati. Sodna praksa tega sodišča pa vendarle omogoča, da se oblikuje skupno pravno razumevanje jedra pravic in svoboščin v Evropi, ki je pogoj za univerzalnost teh pravic vsaj v prostoru, ki ga tvorijo države članice Sveta Evrope. Prof. Ribičič je pomen strasbourškega sodišča povezal z delovanjem nacionalnih ustavnih sodišč, ki je vzajemen. Bil je kritičen do primerov, ko se s sklicevanjem na sodno prakso ESČP bodisi vztraja pri prenizki stopnji pravne zaščite posamezne človekove pravice bodisi celo znižuje že doseženo raven ustavnega varstva posameznih pravic v državi na raven minimalnih standardov. Zavzel se je za večjo vključenost ustavnopravnih strokovnjakov v procese sprejemanja zavezujočih odločitev. Prof. Bohinc je opozoril predvsem na pomen razlikovanja med formalnimi zapisi v konvencijskih določbah o človekovih pravicah in njihovo končno vsebino, ki jo določa ves čas razvijajoča se sodna praksa. Poudaril je, da prav ESČP vnaša v evropski prostor značilnosti, ki se sicer tradicionalno pripisujejo anglosaškemu sistemu common-law. Dr. Teršek pa je menil, da so aktualni predlogi za zmanjševanje sodne preobremenjenosti Ustavnega sodišča z oteževanjem dostopa do tega sodišča neprimerni. V sistemu, kjer se samo ustavno sodišče ukvarja z ustavnimi vprašanji in človekovimi pravicami se mu zdi nujno, da se najprej in nemudoma začnejo do ustavnih vprašanj opredeljevati tudi redna sodišča. Največji del odgovornosti za takšno stanje je pripisal pomanjkanju tradicije vladavine prava in pravnemu študiju, odvetnike pa pozval k večji ustavnopravni aktivnosti.

Univerzitetno dogajanje na Univerzi na Primorskem tako zanesljivo krepi svojo kakovost in raznovrstnost ter tudi prepoznavnost. Da je tako, je razvidno tudi iz družabnega, športnega, strokovnega in znanstvenega dogajanja v okviru Tedna Univerze na Primorskem.

Pripravila pravna služba UP FAMNIT in UP PINT


četrtek, 19. marec 2009 Vabilo na predavanji v okvirju seminarja MARA

V ponedeljek, 23.3.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16:00 -- 17:00

Jozsef Bekesi

Title: Assignment Model for Real-World Vehicle Scheduling Problem with Refueling

Abstract:

Vehicle scheduling problem consists of scheduling a fleet of vehicles to cover a set of
tasks at minimum cost. The tasks are given by prescribed time intervals and vehicles are
supplied by different depots. The problem is to minimize the number of vehicles used.
There are several mathematical models for this problem. The most widely used ones are
when the problem is formulated as an integer multi-commodity network flow model. In this
model the optimal schedule is computed by solving a linear integer programming problem.
The disadvantage of this model that it is not easy to handle specific restrictions coming
from real-word applications, for example vehicle refueling requirements. In this paper we
present a model for this variant of the problem combined with vehicle assigment. This
model also leads to an integer programming problem. We present our expereriences and
results on the application of these techniques to the real life problem given by the
Szeged local bus company.

 

17:00 -- 18:00

Mary Servatius

Title: Isomorphic Cayley Graphs on Nonisomorphic Groups

Abstract:

We will show when it is possible for two Cayley Graphs on different abelian groups of
prime power order to be isomorphic. This seminar is based on an article by Joy Morris.


Vabljeni!


četrtek, 19. marec 2009 Ustanovljen Kolokvij Univerze na Primorskem

Na pobudo prof. dr. Dragana Marušiča (UP FAMNIT) je bil na redni seji senata 11. 3. 2009 ustanovljen KOLOKVIJ UNIVERZE NA PRIMORSKEM. Več.

 

 


nedelja, 15. marec 2009 Teden Univerze na Primorskem: od 16. do 20. 3 - napovednik

Od ponedeljka do petka poteka Teden Univerze na Primorskem. Vljudno vabljeni k udeležbi na pestrem izboru dogodkov!  

 

PONEDELJEK, 16. 3. ob 10. uri (sejna soba Senata UP v palači Armerija, Titov trg 4, Koper): Slavnostni podpis pogodb s prejemniki štipendij Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem.

PONEDELJEK, 16. 3. ob 13. uri (predavalnici Morska biološka postaji NIB, Fornače 42, Piran ): novinarska konferenca in predstavitev znanstvene revije Annales - Series historia naturalis, letnik 2008. Revijo bodo po uvodnih nagovorih rektorja UP dr. Rada Bohinca in direktorice Nacionalnega inštituta za biologijo dr. Tamare Lah Turnšek predstavili dr. Darko Darovec, dr. Lovrenc Lipej, dr. Patricija Mozetič in mag. Robert Turk.

TOREK, 17. 3. ob 10. uri (sejna soba Senata UP, Titov trg 4, Koper): Konferenca o sodelovanju Univerze na Primorskem z gospodarstvom na področju raziskovalno - razvojnih aktivnosti; vodi prorektor dr. Rado Pišot.

TOREK, 17. 3. ob 18. uri: Okrogla miza o pomanjkanju prostorov za izvajanje športne dejavnosti študentov Univerze na Primorskem, sodelujejo minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič, državni sekretar na MVZT dr. József Györkös, razpravo bo vodil prorektor UP dr. Rado Pišot.

SREDA, 18. 3. ob 12. uri (sejna soba Senata UP, Titov trg 4, Koper): novinarska konferenca o prenovljenem študijskem programu Zgodovina Fakultete za humanistične študije UP. Predstavitev bodo vodili dr. Jože Pirjevec, dr. Darko Darovec in dr. Vesna Mikolič, dekanja UP FHŠ.

SREDA, 18. 3. (velika predavalnica Fakultete za management Univerze na Primorskem, Cankarjeva 5, Koper) okrogla miza: »Logistika kot razvojna priložnost Slovenije«. Na okrogli mizi bo minister dr. Patrick Vlačič predstavil programske usmeritve ministrstva in vlade k razvoju Slovenije kot »logistične platforme«. Razpravo, ki se je bodo udeležili tudi vodilni managerji s tega področja, bo vodil dr. Janez Šušteršič, prodekan UP FM.: ODPOVED DOGODKA ZARADI ODSOTNOSTI MINISTRA VLAČIČA; NOVI TERMIN BO SPOROČEN NAKNADNO!

SREDA, 18. 3. ob 19. uri (knjižnica UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper): predstavitev knjige Kriza (Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let), avtorjev dr. Dušana Nećaka in dr. Boža Repeta, v organizaciji Inštituta za zgodovinske študije Znanstveno raziskovalnega središča UP in Zgodovinskega društva za južno Primorsko, predstavitev bosta vodila dr. Jože Pirjevec in dr. Egon Pelikan.

ČETRTEK, 19. 3. ob 12. uri (sejna soba Senata UP, Titov trg 4, Koper): konferenca »Bolonjski proces med univerzo in Evropo« v organizaciji rektorata in Študentskega sveta UP, uvodničarji dr. Rado Bohinc, dr. Roberto Biloslavo, dr. Ernest Ženko, Dorijan Markežič, Rok Parovel in Željko Urumovič.

ČETRTEK, 19. 3. ob 15. uri (avla palače Armerija, Titov trg 4, Koper): promocija doktorandov UP.

ČETRTEK, 19. 3. ob 17. uri (sejna soba Senata UP, Titov trg 4, Koper): prvi dogodek v okviru novoustanovljenega Kolokvija Univerze na Primorskem: okrogla miza z naslovom »Pol stoletja strasbourškega in nacionalnega varstva človekovih pravic: ciklični vzpon ali obrisi nazadovanja?«: dr. Rado Bohinc, rektor UP, dr. Boštjan M. Zupančič, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, dr. Ciril Ribičič, sodnik in podpredsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in dr. Andraž Teršek, sodelavec UP PINT.

ČETRTEK, 19.3. ob 20. uri (dvorana Glasbene šole Koper, Gallusova 2, Koper): koncert Akademskega pevskega zbora UP, dirigent Ambrož Čopi.

PETEK, 20. 3. ob 11. uri (avla palače Armerija, Titov trg 4, Koper): Slavnostna akademija Univerze na Primorskem s podelitvijo priznanj univerze in nagovoroma rektorja dr. Rada Bohinca in predsednika Študentskega sveta UP Roka Parovela ter nastopom gostujoče predavateljice dr. Lučke Kajfež Bogataj.

 


sobota, 14. marec 2009 Dr. Elena Varljen Bužan prejela priznanje Primorski um

Na 12. prireditvi Gospodarstvenik Primorske, ki sta se je kot častna gosta udeležila predsednik vlade RS Borut Pahor in minister za evropske zadeve in razvoj Mitja Gaspari, so v Novi Gorici v sredo, 11. 3. 2009, podelili tudi priznanji Primorski um. Tokrat sta ugledno regionalno nagrado za znanstveno aplikativne dosežke prejela dr. Elena Varljen Bužan (več), docentka in raziskovalka Univerze na Primorskem ter koordinatorica študijskega program Biodiverziteta na UP Famnit, in dr. Gregor Veble, docent in raziskovalec na Univerzi v Novi Gorici.

Kolektiv Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije dr. Eleni Varljen Bužan iskreno čestita!

Gospodarstvenik Primorske za leto 2008 je Rudi Tomšič, direktor podjetja Javor stroji iz Pivke. Strokovna komisija in organizatorjji dogodka, medijski hiši Radio Koper in Primorske novice, so tokrat podelili še nagrado za življenjsko delo, prejel jo je Vojko Čok, donedavni predsednik uprave Banke Koper in nagrado za poseben dosežek v letu 2008, ki je šla v roke Iztoku Bizjaku iz podjetja Gonzaga Pro.Foto 1 - priznanje Eleni Varljen Bužan podeljuje predsednik Univerze v Novi Gorici dr. Danilo ZavrtanikFoto 2 - rektor Univerze na Primorskem, dr. Rado Bohinc nagrajuje dr. Gregorja VeblejaFoto 3 - predsednik Vlade RS Borut Pahor z nagrajenci (ob dveh "primorskih umih" še gospodarstvenik leta 2008 Rudi Tomšič)


sobota, 14. marec 2009 Vabilo na predavanje prof. Boštjana M. Zupančiča, 20. 3. ob 17h

Na povabilo UP FAMNIT in UP PINT bo imel v petek, 20. 3. 2009, ob 17. uri, v sejni sobi Univerze na Primorskem (palača Armerija, Titov trg 2, Koper), predavanje profesor dr. Boštjan M. Zupančič, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, pravni strokovnjak in filozof, intelektualec in glasbenik, esejist in pesnik. Dogodek ima naslov Stičišča naravoslovja in družboslovja: izzivi interaktivnega razvoja. Predavanju bo sledil strokovni in intelektualni pogovor udeležencev dogodka o človeku, človekovih pravicah (s poudarkom na pravicah do zdravja in zdravega okolja) družbi, institucionalnem okolju, naravi, izzivom sedanjosti, razvojnim pričakovanjem do prihodnosti, univerzitetnem okolju na Primorskem, pa nenazadnje o vzrokih in posledicah vse pogostejših primerov streljanja in morij v šolskih ustanovah in morda še čem. V tem diskurzu se bodo prof. Zupančiču pridružili prof. dr. Dragan Marušič, prof. dr. Andrej Brodnik, prof. dr. Gorazd Pretnar, dr. Andraž Teršek in mag. Andrej Kristan. Vabljeni!


CV: prof. dr. Boštjan M. Zupančič


(*13. maj 1947, Ljubljana), pravnik, esejist, pesnik. Študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z nagradno štipendijo Borisa Kraigherja in Borisa Kidriča in jo končal s študentsko Prešernovo nagrado (1970), vmes leta 1968 na Univerzi v Cambridgeu, potem pa še na Univerzi v Zagrebu (1970-1971) in Univerzi v Montrealu, École de Criminologie (1971-1972). Nadaljeval je na Harward Law School, kjer je doktoriral leta 1981.

Delal je na Univerzi v Ljubljani (asistent), na Okrožnem sodišču v Ljubljani (pripravnik), bil asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani, asistent na New York Law School, na Vrhovnem sodišču Slovenije (pripravnik), visiting profesor na Iowa University, College of Law, visiting profesor na Seton Hall University, Law School, visiting profesor na Fordham University, School of Law, na Athens University & Temple University, profesor na Seton Hall University, Law School, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, prorektor na Univerzi v Ljubljani, visiting profesor na China University of Law and Public Policy.

V letih 1993-1998 je bil sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V letih 1995-1998 je bil bil član Komiteja Združenih narodov proti torturi, v letih 1997-1998 tudi njegov podpredsednik. Od leta 1998 je sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice. Kot predavatelj je gostoval na številnih univerzah po svetu. Njegova bibliografija, predvsem mednarodna, je obsežna in zavidljiva.

 Prof. Boštjan M. Zupančič

 


sobota, 14. marec 2009 Raziskovalec UP PINT mag. Kljun sprejet na doktorski študij na Univerzo v Lancastru

Obveščamo, da je bil raziskovalec UP PINT mag. Matjaž Kljun sprejet na doktorski študij na Univerzo v Lancastru (University of Lancaster) v Veliki Britaniji. Sodelavci mu iskreno čestitamo!


petek, 13. marec 2009 Dekan prof. dr. Marušič med mentorji mladim raziskovalcem

Dekan UP FAMNIT, prof. dr. Dragan Marušič, znanstveni svetnik na UP PINT (pint@upr.si), je med mentorji, ki bodo v letu 2009 začeli z usposabljanjem mladih raziskovalcev, in sicer za področje 1.01 Matematika. Za zainteresirane kandidate je dostopen na dragan.marusic@upr.si. Ožji področji usposabljanja sta algebra in diskretna matematika; prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki bodo izbrali ti dve področji. Seznam mentorjev je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je dostopen tukaj. Vsi zainteresirani imajo možnost, da se z izbranim mentorjem povežejo neposredno, že pred objavo javnih razpisov za izbor mladih raziskovalcev, ki jih bodo raziskovalne organizacije objavile v letu 2009.

 


petek, 13. marec 2009 Sodelavka UP PINT prejela Jesenkovo nagrado

Sodelavka UP PINT dr. Andreja Kutnar je prejela Jesenkovo nagrado kot najboljša diplomantka doktorskega študija Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Čestitamo!


petek, 27. februar 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 2.3.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16:00 -- 17:00

Predavatelj: Elvira Luin

Naslov: i-šola

Povzetek

Univerza na Primorskem je zasnovala inovacijsko šolo - i.šolo, kjer študentje spoznajo kreativen način razmišljanja in reševanja problemov - poslovnih izzivov podjetij. Letos so to Iskra avtoelektrika, Luka Koper, Javor Pivka. Univerzitetni inkubator je koordinator i.šole, ki omogoča študentom, da svoje zamisli udejanjijo z ustanovitvijo lastnega podjetja.

Vabljeni so vsi študentje, vseh smeri

dodatne info

 

17:00 -- 18.00

Speaker: Dalibor Šabič

Title: Circulation and flows in network

Abstract:

On this seminar we will give a brief introduction to the kind of network flow theory that is now a standard proof technique in areas such as matching and connectivity. By way of example, we shall prove a classic result of this theory, the so-called max-flow min-cut theorem of Ford and Fulkerson. This theorem alone implies Menger’s theorem without much difficulty, which indicates some of the natural power lying in this approach.

Consider the task of modelling a network with one source s and one sink t, in which the amount of flow through a given link between two nodes is subject to a certain capacity of that link. Our aim is to determine the maximum net amount of flow through the network from s to t. Somehow, this will depend both on the structure of the network and on the various capacities of its connections.

Vabljeni!


sreda, 25. februar 2009 ZSSS vabi k sodelovanju

Več v prilogi 1, prilogi2, prilogi 3.


petek, 20. februar 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 23.2.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16:00 -- 17:00

Predavatelj: Jernej Vičič

Naslov: On the Role of Statistical Methods in Machine Translation

Abstract

Machine translation is mainstream in today's MT research. Nevertheless there are predominantly rule-based MT systems in development, especially for translation between more or less related languages. This paper summarizes recent research in MT among Slavic languages and discusses the role of statistical modules in the system's architecture. The authors argue that statistical methods should be postponed as far as possible in the module chain since once used, they introduce noise into intermediate results which rule-based methods are unable to cope with. On the other hand it is inevitable to use some auxiliary statistical modules to achieve state-of-the-art translation quality, such as a ranker based on a language model of the target language. //Statistical methods are mostly used to cope with ambiguous intermediate results, leaving out such methods can lead to an explosion of intermediate data that cannot be coped with. The authors present a set of possible solutions to this problem.

17:00 -- 18.00

Speaker: Cui Zhang

Title: Tetravalent one-regular graphs of order $4p2$

Abstract: A graph is one-regular if its automorphism group acts regularly on the set of its arcs. In this talk a recent classification of tetravalent one-regular graphs of order $4p2$, where $p$ is a prime, will be presented.


nedelja, 15. februar 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 16.2.2009, bosta ob 16. uri v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

Dnevni red:

16:00 -- 17:00

Predavatelj: Bojan Kuzma

Naslov: O pretvorbi permanente v determinanto

Povzetek:
Permanenta ima isto definicijo kot determinanta, le da ne upoštevamo predznaka permutacij in povsod vzamemo +.
Uporablja se v kombinatoriki, zlasti v teoriji grafov. Njena na videz preprostejša definicija je zavajajoča - dejansko je determinanto mnogo lažje izračunati kot permanento. Znano je npr., da je računanje permanente NP-poln problem.
Postavilo se je naravno vprašanje, ali lahko permanento transformiramo v determinanto, tj. ali obstaja preprosta funkcija f, da je per A = det f(A).

Problem bomo osvetili v primeru končnih obsegov.

17:00 -- 18.00

Predavatelj: Matjaž Kljun

A Crosstool Information Usage on Personal Computers — Personal Information Management Practices as a Result of Information Fragmentation

Načini upravljanja zasebnih podatkov na osebnih računalnikih zaradi razdrobljenosti med različnimi orodji

Povzetek:
Information on personal computers is fragmented between several collections (files, emails, web bookmarks, calendars, IM, sticky notes, RSS items ...) which form a unified virtual information environment but are managed seperatly and besides each collection is managed in a different way. With advances in mobile devices, information is furthermore split between several digital appliances (and the real world as well). The main question is how users manage related information from various collections and how this burden can be overcome.

Podatke na osebnih računalnikih upravljamo z različnimi orodji (odjemalec za elektronsko pošto, brskalnik datotek, spletni brskalnik, programi za takojšnje sporočanje, osebni imeniki, ...) a kljub temu ti podatki sestavljajo enoten podatkovni prostor saj so med seboj povezani. Načini upravljanja podatkov se razlikuje od programa do programa. Poleg tega imamo podatke še na različnih prenosnih napravah (in stvarnem svetu). Na seminarju si bomo pogledali, kako se uporabniki spopadamo z razdroblenostjo in kako bi lahko to delo olajšali.


četrtek, 5. februar 2009 Informativa 09

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije se je 30. in 31. 1. skupaj z drugimi članicami Univerze na Primorskem pod geslom »Znanje z zrnom soli« uspešno predstavila na sejmu Informativa v Ljubljani. Informativa je največji slovenski sejem na področju izobraževanja. Bodoče študente so poleg predstavnic študentskega referata za študij na Famnitu navduševali naši študenti Špela in Manica (v petek) ter Olga in Sašo (v soboto). Nekaj utrinkov s sejma si lahko ogledate na:

http://www.upr.si/sl/Novosti/Dogodki/#05022009FI


torek, 20. januar 2009 Konferenca (AC)^2 IV

Obveščamo vas, da Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (UP PINT) in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v času od 5. do 7. februarja 2009 v prostorih UP FAMNIT (mala predavalnica) organizirata mednarodno konferenco

(AC)^2  - Algebraic Combinatorics on The Adriatic Coast IV

z udeležbo svetovno znanih strokovnjakov s področja algebraične
teorije grafov (Anglija, Italija, Kitajska, J. Koreja, Izrael,...).

več...


petek, 16. januar 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 19.1.2009, bosta ob 17. uri  v  mali predavalnici  Fakultete za matematiko, naravoslovje in inforamcijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8,  Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.
Dnevni red:


17:00 -- 18:00


Predavatelj: Istvan Kovacs

Abstract:


Let $G$ be a finite group with identity $e$, and let $f$ be a permutation of $G$ of
order $n$. We say that $f$ is a skew-morphism of
$G$ if $f(e)=e$, and there exists a function $\pi$ from $G$ to the set $\{0,...,n-1\}$
such that $f(xy)=f(x)f^{\pi(x)}(y)$ for all $x,y$ in $G$.
In the lecture we study the basic properties of skew-morphisms of cyclic groups.


 

Vabljeni!


petek, 9. januar 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 12.1.2009, bosta ob 16. uri  v  mali predavalnici  Fakultete za matematiko, naravoslovje in inforamcijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8,  Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.
Dnevni red:


16:00 -- 17:00

Predavatelj: Andreja Kutnar

Naslov: Zgoščevanje lesa in lepljenje modificiranega lesa

Povzetek:

Na seminarju bo predstavljeno zgoščevanje lesa, in sicer proces viskoelastične toplotne zgostitve (VTC). Predstavljene bodo morfološke lastnosti, gostotni profil, lastnosti površine in mehanske lastnosti VTC lesa. Nadalje bodo predstavljene lepilne lastnosti VTC lesa in prikazana aplikacija VTC lesa v proizvodnji konstrukcijskih kompozitov. Navedni bodo odprti problemi, ki bi lahko postali predmet raziskovanja sodelavcev na UP PINTu. 
 

17:00 -- 18:00


Predavatelj: Kati Rozman

Povzetek:

Magistrska naloga obravnava problem maksimalne klike na neusmerjenih grafih. Klika je podgraf grafa, v katerem so vsa vozlišča med seboj sosednja. Poiskati maksimalno kliko na neusmerjenem grafu, je eden od pomembnih NP-težkih problemov v diskretni matematiki in računalništvu. V nalogi najprej opišemo osnovne pojme iz teorije grafov, ki so potrebni za nadaljnje razumevanje. Posebno poglavje posvetimo problemu barvanja vozlišč grafa, kliki na neusmerjenem grafu in konstrukciji produktnih grafov. Navečji skupni podgraf dveh grafov, ki ju primerjamo, je ekvivalenten maksimalni kliki v produktnem grafu. Sledi opis optimizacijskih problemov in algoritmov, s katerimi se lahko lotimo problema maksimalne klike. V zaključnem poglavju predstavimo MaxClique algoritem, ki poda približno rešitev za problem maksimalne klike na neusmerjenem grafu. Algoritem je prirejen za iskanje podobnosti v strukturah proteinov. Tako smo pristope teorije grafov uporabili za raziskovanje proteinskih struktur in napovedovanje vezavnih mest proteinov.  

Abstract:

This master thesis considers with maximum cliques, complete subgraphs in which all pairs of vertices are adjacent. Finding a maximum clique in an undirected graph is one of the most important NP-hard problems in discrete mathematics and theoretical computer science. First some basics relating to the graph theory are given, which are necessary for the comprehension of this thesis. In the chapter that follows, vertex coloring problem and maximum clique problem of graphs are discussed and also the concepts of product graph construction are given. The product graph has the property that an maximum common subgraph between the graphs being compared is equivalent to a maximum clique in the product graph. Next, optimization problems and algorithms that can be used for solving maximum clique problem are described. In the final chapter, MaxClique algorithm, which gives an approximate solution to the maximum clique problem in an undirected graph, is presented. Algorithm is adapted for finding similarities in protein structures. The principles of graph theory are now being adopted to investigate protein structures and predicting protein binding sites.

Vabljeni!


ponedeljek, 5. januar 2009 Vabilo na zagovor magistrske naloge

Več informacij v vabilu.


petek, 2. januar 2009 Seminar MARA

V ponedeljek, 5.1.2009, bosta ob 16. uri  v  mali predavalnici  Fakultete za matematiko, naravoslovje in inforamcijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8,  Koper predavanji v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATICNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in računalništvo UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.
Dnevni red:


16:00 -- 17:00

Predavatelj: Darko Dimitrov

Naslov: Bounds on the quality of the PCA bounding boxes

Povzetek:

Principal component analysis (PCA) is commonly used to compute a bounding
box of a point set. In this talk, we consider the quality of the PCA bounding boxes,
presenting bounds on the worst case ratio of the volume of the PCA bounding box and the
volume of the minimum-volume bounding box. We show examples of discrete point sets where
the worst case ratio tends to infinity. Thus, we concentrate our attention on PCA
bounding boxes for continuous sets, especially for the convex hull of a point set,
obtaining several variants of continuous PCA. For those variants, we present lower bounds
in arbitrary dimension, and upper bounds in R^2 and R^3.

 

17:00 -- 18:00


Predavatelj: Klavdija Kutnar
 

Title: EDGE-TRANSITIVE ROSE WINDOW GRAPHS

Abstract:

Given natural numbers $n \ge 3$ and $1 \le a,r \le n-1$,
the {\em rose window graph} $R_n(a,r)$ %, introducted by Steve Wilson,
is a quartic  graph with vertex set $\{ x_i \, |  \, i \in \ZZ_n \}
\cup \{  y_i \,  |  \,  i \in \ZZ_n \}$
and edge set $\{\{x_i,x_{i + 1}\} \mid i \in \ZZ_n \}  \cup
\{\{y_i,y_{i + r}\} \mid i \in \ZZ_n \}\cup
\{\{x_i,y_i\} \mid i \in \ZZ_n \} \cup \{\{x_{i+a},y_{i}\} \mid i \in
\ZZ_n \}$.

In this talk I will present the classification of  edge-transitive
rose window graphs which confirms Steve Wilson's conjectures
on rose window graphs. This is a joint work with Istvan Kovacs,
Dragan Marušič and Janos Ruff.

 

Vabljeni!