Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 15. december 2017 UP FAMNIT zaposluje dva asistenta na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije

UP FAMNIT je objavil naslednji razpis:

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001) za področje računalništva in informatike – dve (2) prosti delovni mesti

Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za obdobje 12 mesecev, s polnim delovnim časom (40 ur na teden) in s pričetkom dela predvidoma s 1.2.2018 oziroma v skladu z dogovorom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: zaključena visokošolska izobrazba 2. stopnje ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) s področja računalništva oziroma računalništva in informatike,
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike (pogoj mora biti izpolnjen do sklenitve pogodbe o zaposlitvi).

Funkcionalna znanja:

 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • uporaba računalniških orodij.

Druga zaželena znanja:

 • retorične sposobnosti,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine – študentov,
 • zaželene so izkušnje na področju pedagoškega oziroma raziskovalnega dela.

Kratek opis dela in nalog:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in opravljanje drugih nalog določenih v aktih UP in članic,
 • vodenje različnih oblik vaj oziroma usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: do 14. 1. 2018.

Prijava

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo na elektronski naslov lara.gorela@famnit.upr.si.

Kandidati naj prošnji priložijo:

 1. življenjepis,
 2. bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 3. kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (v primeru, da kandidat že ima veljaven pedagoški in/ali raziskovalni naziv),
 4. kratko vizijo svojega dela na UP FAMNIT,
 5. opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško in raziskovalno deloval,
 6. opis minulega pedagoškega dela (če je bil kandidat v preteklosti že vključen v pedagoško delo).

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Ime in priimek: Lara Gorela
Telefonska številka: 05 611 75 77
E-naslov: lara.gorela@famnit.upr.si

Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.