Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Andreja Kutnar

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
P/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~andreja.kutnar/
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Lesarstvo
Wood Science
Vrednotenje okoljskih vplivov
Environmental impact assessment
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Energetska simulacija stavb
/ Building Energy Simulation
,
Lesarstvo
/ Wood Science and Technology
,
Okoljske tehnologije
/ Environmental Technology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Namestnica koordinatorja študijskega programa Trajnostno grajeno okolje, magistrski
/ Deputy Coordinator (Sustainable Built Environment, Master)