Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Andreja Kutnar

Redna profesorica / Full Professor

Kabinet
Office
P/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~andreja.kutnar/
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Lesarstvo
Wood Science
Vrednotenje okoljskih vplivov
Environmental impact assessment
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Gospodarjenje z gozdom in upravljanje z lesom
/ Forest and Wood Management
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, doktorski)
/ Study Programme Coordinator (Renewable Materials for Healthy Built Environments, Doctoral)
Namestnica koordinatorja študijskega programa (Trajnostno grajeno okolje, magistrski)
/ Deputy Coordinator (Sustainable Built Environment, Master)