Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Nuša Zadravec Šedivy

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
II/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 56
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Samomorilno vedenje
Suicidal Behavior
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Duševno zdravje
/ Mental Health
,
Javnozdravstvene intervencije: izbrana poglavja
/ Public-health Interventions: Selected Topics
,
Napredna raziskovalna metodologija 2
/ Advanced Research Methodology 2
,
Zdravstvena psihologija
/ Health Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator