Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 18. december 2012 Obratovanje knjižnice TeMeNa v decembru

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo knjižnica od ponedeljka, 24.12.2012 do vključno torka, 1.1.2013 zaprta.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.


petek, 14. december 2012 Rektor Univerze na Primorskem promoviral štirinajst doktorjev znanosti

Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je v sredo 12.12.2012 na slovesnem dogodku v Pretorski palači v Kopru promoviral štirinajst doktorandov v doktorje znanosti. Prvi doktor znanosti s področja računalništva na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP pa je postal dr. Milan Đorđević, ki je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Cepljeni genetski algoritmi in problem potujočega obiskovalca (Grafted Genetic Algorithm and the Traveling Visitor Problem)«.


Vir: Dejan Šraml
 

Milan Đorđević, je bil rojen 1.10.1982 v Beogradu, na UP FAMNIT je bil prvič vpisan v študijskem letu 2007/2008, kot študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika. Doktoriral je iz Računalništva in informatike,  z  doktorsko disertacijo z naslovom »Cepljeni genetski algoritmi in problem potujočega obiskovalca (Grafted Genetic Algorithm and the Traveling Visitor Problem)« pod mentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika in somentorstvom doc. dr. Janeza Žiberta.

Kratek povzetek vsebine doktorske disertacije: V doktorski disertaciji sta obravnavani dve med seboj povezani temi s področja teoretičnega racunalništva: Prva tema obravnava cepljene (hibridizirane) genetske algoritme. V disertaciji je analizirana izvedba lokalnega iskanja ter genetskega algoritma. Rezultati primerov iz TSPLIB kažejo na to, da metoda združuje dobre lastnosti obeh metod in prekaša vsako posamezno metodo. Druga tema disertacije obravnava problem potujočega obiskovalca (angl. Traveling Visitor Problem). V tem problemu si obiskovalec želi ogledati vse zanimive lokacije v mestu natanko enkrat in se po ogledu vrniti v hotel. Pri reševanju problema potujočega obiskovalca smo primerjali dve metodi. V vseh testiranih primerih problema algoritem koper prekaša naivni algoritem za reševanje problema potujočega obiskovalca.

Rektor prof. dr. Dragan Marušič, ki prihodnost in napredek družbe vidi v mladih, je v svojem nagovoru poudaril, da je Univerza na Primorskem z današnjim dnem pridobila štirinajst novih doktorjev znanosti (skupno jih šteje štiriinsedemdeset), s katerimi bo tudi v prihodnje sodelovala in jim, navkljub finančnim rezom in po svojih najboljših močeh, pomagala na njihovi nadaljnji akademski poti.

V nadaljevanju objavljamo imena promoviranih doktorjev znanosti 2012:

 • dr. Milan Đorđević UP FAMNIT,
 • dr. Igor Presl UP FHŠ,
 • dr. Miha Koderman UP FHŠ,
 • dr. Nenad Jelesijević UP FHŠ,
 • dr. Sandra Radoš Krnel UP FM,
 • dr. Vesna Kamin Kajfež UP FM,
 • dr. Andrej Mihevc UP FM,
 • dr. Maja Murnik UP FHŠ,
 • dr. Maša Sakara Sučević UP FHŠ,
 • dr. Gašper Mithans UP FHŠ,
 • dr. Vinko Logaj UP FM,
 • dr. Karmen Verle UP FM,
 • dr. Tina Bratkovič Kregar UP UP FM,
 • dr. Lucijan Adam UP FHŠ.

Slovesno promoviranim doktorjem znanosti iskreno čestitamo in jim želimo nadaljnjih osebnih in poslovnih uspehov.


petek, 14. december 2012 Vabljeni na predavanje Aleša Justina z naslovom "Guava na pomoč"

V ponedeljek 17.12.2012 bomo, pri predmetu Podatkovne strukture in algoritmi, gostili g. Aleša Justina iz podjetja Red Hat. Predavanje z naslovom "Guava na pomoč" se bo pričelo ob 12.30 uri v predavalnici DŠD-2-MP2.

Kratek opis predavanja:
Kdor je kdaj delal z Java-nskim Collection API-jem je zagotovo opazil celo vrsto pomankljivosti. API je že precej star ter na žalost omejen s povratno skladnostjo (/back-compatibility)/, kar otežuje konkretne
popravke. Na srečo obstaja že nekaj dobrih knjižnic, ki odpravljajo te pomanjkljivosti. Kar hkrati pomeni, da nam samim ni potrebno izumljati tople vode. Ogledali si bomo par primerov v stilu ,,before->after'',
pri tem pa bomo uporabili knjižnico Guava.

Vljudno vabljeni!


petek, 14. december 2012 Doc. dr. Vito Vitrih je novi direktor UP IAM

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič je danes dobil novega direktorja. Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič je na to mesto za petletni mandat imenoval doc. dr. Vita Vitriha

Doc. dr. Vito Vitrih se je rodil 27. 3. 1981 v Slovenj Gradcu. Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Radljah ob Dravi, se je vpisal na Gimnazijo Ravne na Koroškem. Po maturi se je odločil za študij uporabne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je končal tudi podiplomski študij. Leta 2010 je pod mentorstvom prof. dr. Jerneja Kozaka in somentorstvom doc. dr. Emila Žagarja doktoriral z doktorsko disertacijo Correct interpolation problems in multivariate polynomial spaces oziroma Korektni interpolacijski problemi v prostorih polinomov več spremenljivk.

Na UP se je zaposlil novembra 2005, ko je bil do konca leta 2006 mladi raziskovalec na oddelku za matematiko in računalništvo na UP PeF. Kolektivu UP IAM (takrat še UP PINT) se je kot mladi raziskovalec pridružil 1. januarja 2007. Od pomladi 2012 pa je bil tudi predstojnik Oddelka za matematiko UP IAM.

Doc. dr. Vito Vitrih je izkušen raziskovalec in pedagog. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je zaposlen kot visokošolski učitelj in znanstveni sodelavec. Je tudi vodja podoktorskega projekta PH krivulje in njihove posplošitve.

Na raziskovalnem področju se ukvarja s problemi, ki sodijo v numerično analizo in CAGD (Computer Aided Geometric Design). Zanimajo ga predvsem polinomska interpolacija v več spremenljivkah, geometrijska interpolacija, interpolacija s krivuljami s pitagorejskim hodografom in aproksimacija s ploskvami. Raziskovalne dosežke je predstavil na številnih mednarodnih konferencah in na raziskovalnih seminarjih na univerzah doma in v tujini.

Novemu direktorju iskreno čestitamo in mu želimo veliko uspehov!


torek, 11. december 2012 Vabilo k sodelovanju na natečaju za najboljše evropske socialne inovacije

Obveščamo vas, da je Evropska komisija razpisala natečaj za najboljše evropske socialne inovacije, s katerim želi poiskati najbolj inovativne socialne rešitve, ki ljudem pomagajo do zaposlitve ali do drugačne vrste dela. Socialne inovacije so socialne tako v svojih ciljih kot sredstvih za dosego teh ciljev. Izziv, ki se ponuja je socialne potrebe in izzive preoblikovati v nove tehnologije in gospodarske priložnosti.

Gre za inovacije oz. nove ideje (produkti, storitve ali modeli), ki sočasno rešujejo socialne potrebe in ustvarjajo nove socialne vezi in sodelovanje. To vključuje vse ideje, ki lahko pripeljejo do novih priložnosti v trenutnih socialnih izzivih, kot na primer ponuditi izobraževanje na delovnem mestu, ustvariti nov trg za zelena delovna mesta, spodbuditi ljudi, da odprejo svoje podjetje in mnoge druge ideje in poti.

Več kot 25 milijonov Evropejcev je brez dela, številni vztrajajo na slabo plačanih delovnih mestih ali pa imajo občutek, da na trgu dela nimajo pravih možnosti zaradi različnih razlogov: spola, starosti ali invalidnosti. Evropska komisija zato z natečajem vabi vse evropske državljane, naj prispevajo nove rešitve za možnosti povečanja zaposlovanja in boljša delovna mesta.

Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki, organizacije ali skupine, profitne in neprofitne družbe ter podjetja v zasebni lasti iz različnih področij in sektorjev, ki prebivajo oziroma so ustanovljene v EU ter v državah, ki imajo sklenjen sporazum za sodelovanje v Okvirnem programu za konkurenčnost in inovacije (CIP): http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cip_portfolio_guarantees/CIP_Countries.htm.

Kriteriji ocenjevanja vključujejo:
1)
Inovacijo: novi pristopi ali ideje, ki se uresničujejo na nov način.
2) Potencial za sistemske spremembe: treba je prikazati merljiv vpliv, ki pomaga ciljni skupini na poti do zaposlitve ter ustvariti takšne ideje, ki se lahko prenesejo ali preslikajo tudi v ostale države EU in širše.
3) Trajnostni potencial: ideje, ki bodo imele trajen pozitiven vpliv na večletno pomoč ciljnim skupinam, da najdejo delo
.

Polfinaliste bodo izbrali januarja ali februarja 2013 in jim ponudili mentorsko podporo s strani mednarodnih poslovnih, finančnih in komunikacijskih strokovnjakov, socialnih podjetnikov in organizacij javnega sektorja. Vsak izmed treh najboljših predlogov pa bo maja 2013 prejel nagrado v vrednosti 20.000 evrov za njegovo uresničitev.

Rok za prijave je 21. december 2012 do 12:00 po srednjeevropskem času.

Prijavni obrazec in več informacij (v angleškem jeziku) najdete na: http://www.socialinnovationcompetition.eu/

Pomoč pri reševanju prijave:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/social-innovation/entry-form-template_en.pdf

Za dodatne informacije pišite neposredno na spodnji e-naslov: prize2013@socialinnovationcompetition.eu


ponedeljek, 3. december 2012 Vabilo na prednovoletno zabavo zaposlenih

Spoštovane sodelavke in sodelavci!

Novo leto se hitro bliža, zato vas vabimo na snidenje ob skupni prednovoletni večerji UP FAMNIT in UP IAM.

  Dobimo se v petek, 7. decembra v "Restavraciji pri Emilu" v Vanganelu, ob 18.30 uri.

Svojo prisotnost potrdite Janji Kozlovič z vplačilom prispevka v tajništvu dekanata v višini 5,00 EUR do srede, 5. decembra 2012 do 12.00 ure.

Povezava do zemljevida kraja dogodka:
 http://goo.gl/maps/e1X2Y

Vljudno vabljeni v čim večjem številu!

prof. dr. Aleksander Malnič,
v. d. direktorja UP IAM   

doc. dr. Klavdija Kutnar,                                               
dekanja UP FAMNIT           


petek, 30. november 2012 Danes je prvi dan upora slovenskih univerz!

PROTI še globljim finančnim rezom v visoko šolstvo in znanost, proti slabitvi razvojnih potencialov Slovenije, proti nadaljnji drobitvi visokošolskega prostora in odtekanju davkoplačevalskih sredstev v zasebne žepe, proti šolninam,

ZA družbo znanja, za ustvarjalne in inovativne javne univerze in visoke šole, za razvoj kakovosti, za trajnostne in družbeno odgovorne univerze, za dolgoročno stabilno financiranje, ki nam bo omogočalo enakopravno delovanje v mednarodnem prostoru, za prihodnost naših študentov, za prihodnost Slovenije!

Študenti in zaposleni Univerze na Primorskem


petek, 30. november 2012 Irman Abdić, diplomant UP FAMNIT zelo uspešen na 7. Forumu inovacij

Irman Abdić, diplomant UP FAMNIT, se je s projektom iSound, ki zajema niz programov za analizo zvočnih signalov in le-te spreminja v podobe, uvrstil med 48 najboljših inovatorjev ter zasedel 1. mesto v kategoriji »Študenti in Mladi raziskovalci«, na letošnjem 7. Forumu Inovacij.


Vir: Irman Abdić

Slovenski Forum inovacij, je osrednja nacionalna prireditev o inovativnosti, ki je letos potekala 26. novembra 2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.


Vir: Irman Abdić

Več informacij o dogodku je na voljo tukaj.


sreda, 28. november 2012 Predstavitev teme doktorske disertacije študenta Ademirja Hujdurovića

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije Ademirja Hujdurovića, študenta doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP FAMNIT, z naslovom Algebraic Aspects of Graph Theory.

Predstavitev bo potekala v torek, 4.12.2012 ob 12:30 v Mali predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Vljudno vabljeni!


sobota, 24. november 2012 Izr. prof. dr. Štefko Miklavič je prejel prestižno Zoisovo priznanje

Z iskrenim veseljem vam sporočamo, da je naš sodelavec in prorektor za znanstveno-raziskovalno delo Univerze na Primorskem izr. prof. dr. Štefko Miklavič prejel prestižno Zoisovo priznanje, in sicer za znanstvene dosežke v matematiki. Gre za eno najprestižnejših nagrad za dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jo podeljuje Republika Slovenija raziskovalcem v Republiki Sloveniji, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

foto: Daniel Novakovič/STA

V nadaljevanju navajamo kratko utemeljitev priznanja.

Raziskovalno delo izrednega profesorja dr. Štefka Miklaviča spada na področje teorije grafov oziroma v vsakdanjem jeziku povedano, dr. Štefko Miklavič raziskuje omrežja. Omrežja vseh vrst močno zaznamujejo naše vsakdanje življenje: svetovni splet je omrežje, molekularne strukture so omrežja, socialne združbe so omrežja. Iz znanstvenega dela dr. Štefka Miklaviča sledi, da so učinkovitejša, uspešnejša, tudi bolj dolgoživa tista omrežja, katerih vozlišča – njegovi deli – so čim bolj uravnoteženo povezana med seboj. V strokovnem jeziku povedano, je težišče raziskovanja dr. Štefka Miklaviča algebraična teorija grafov, predvsem Terwilligerjeve algebre razdaljnoregularnih grafov, Q-polinomski razdaljnoregularni grafi, krovi grafov in strukture simetričnih grafov. Na teh področjih je rešil več do takrat odprtih raziskovalnih problemov.

V zadnjih sedmih letih je prof. dr. Štefko Miklavič objavil 27 izvirnih člankov, vse v uglednih matematičnih revijah s faktorjem vpliva, osem kot edini avtor, druge pa kot soavtor. Njegova dela so vzbudila pozornost v Sloveniji in širši mednarodni javnosti. Njegovi znanstveni dosežki so inovativni in imajo tudi k uporabi naravnano vrednost.

Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja Ambasador znanosti in Puhovih priznanj je potekala v petek, 23. novembra ob 20. uri v dvorani SNG Nova Gorica. Več informacij o podelitvi je dostopnih tukaj.

Našemu sodelavcu Štefku Miklaviču iskreno čestitamo in mu želimo še veliko uspehov in izzivov na njegovi raziskovalni in pedagoški poti!


petek, 23. november 2012 Prof. dr. Andrej Brodnik je predsednik društva ACM Slovenija

Društvo ACM Slovenija je slovenska podružnica ACM (Association for Computing Machinery), največjega računalniškega združenja na svetu. ACM Slovenija vodi organizacijo državnih računalniških tekmovanj, in sicer mednarodnega tekmovanja v informacijski in računalniški pismenosti Bober, tekmovanja ACM iz računalništva in informatike za srednješolce RTK ter Univerzitetnega programerskega maratona.Prav tako Društvo sodeluje tudi pri mednarodni reviji Informatica ter multikonferenci Information Society. Več o ACM: http://www.acm.si/.

Na letni skupščini, ki je potekala 25. oktobra 2012 v Ljubljani je bil za predsednika izvoljen naš sodelavec prof. dr. Andrej Brodnik. V organe društva so bili izvoljeni še trije naši sodelavci – doc. dr. Janez Žibert in doc. dr. Branko Kavšek (oba v izvršnem odboru društva) in Tine Šukljan (tajnik društva).

Vsem imenovanim iskreno čestitamo, prof. Brodniku pa želimo veliko uspehov pri vodenju društva!

 


četrtek, 22. november 2012 Objavljen je Razpis za Erasmus izmenjave 2012/2013 za zaposlene

V okviru programa Evropske komisije za izmenjavo študentov in zaposlenih ERASMUS Univerza na Primorskem objavlja razpis za izmenjave z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti in usposabljanja zaposlenih v študijskem letu 2012/2013.

ROK PRIJAVE: 7. december 2012
Opozorilo: Velja pravilo PREJEMA (pojasnilo in podrobnosti v priloženem besedilu razpisa).

 


sreda, 21. november 2012 Vabljeni na tretje predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje

Četrti cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu FAMNITovi Izleti v matematično vesolje, v obliki krajših zaključenih celot, prinaša predstavitev zanimivih matematičnih problemov, dela raziskovalcev in uporabe matematike na različnih področjih znanosti in tehnologije. Predavanja so primerna za širšo javnost in dijake srednjih šol.

Na tretjem predavanju cikla, prof. dr. Vladimirja Batagelja z naslovom Najkrajše poti in reševanje nalog o prestavljanjih, ki bo potekalo

v petek 23. novembra 2012 ob 18h

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper),

si bomo ogledali, kako lahko naloge o prestavljanjih, kot je naloga s slike,

Batagelj

izrazimo v jeziku teorije grafov in kako lahko to uporabimo za iskanje rešitev.

Prof. Vladimir Batagelj je zadnje tri razrede gimnazije naredil na koprski gimnaziji. Po magisteriju računalništva in informatike leta 1985 je leto zatem doktoriral iz matematičnih znanosti, oboje na Univerzi v Ljubljani. Je redni profesor za diskretno in računalniško matematiko na FMF UL. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov, algoritmi na grafih in omrežjih, kombinatorično optimizacijo, analizo podatkov in uporabo IT v izobraževanju. Napisal je večje število člankov, objavljenih v mednarodnih revijah in zbornikih konferenc, ter gostoval na univerzah v tujini (ZDA, Nemčija). Z Andrejem Mrvarjem sta avtorja svetovno uveljavljenega programa za analizo velikih omrežij – Pajek. Dobila sta tudi več prvih nagrad na vsakoletnih tekmovanjih iz risanja grafov na konferenci Graph drawing.

Več informacij o ciklu je na voljo na spletu, http://izleti.famnit.upr.si. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na e-naslov martin.milanic@upr.si.

Veselimo se novih potovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

 

                             


petek, 16. november 2012 Vabilo slovenskim znanstvenikom, ki delujejo v tujini

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) skupaj z Inštitutom Andrej Marušič (UP IAM) trajno vabi k različnim oblikam raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja slovenske znanstvenike, ki delujejo v tujini in si želijo sodelovati s slovenskimi akademskimi in raziskovalnimi institucijami oziroma se vrniti v Slovenijo.

UP FAMNIT in UP IAM želita uveljavljenim slovenskim znanstvenikom, ki so priložnost za svoj razvoj dobili v tujini, s to gesto ponuditi možnost, da svoje znanje z omenjenih področij prenesejo tudi v Slovenijo.

Delovna mesta, ki so na voljo, so predvsem s področja Matematike, Matematike v ekonomiji in financah, Računalništva in informatike ter Bioinformatike, Biopsihologije ter naravoslovja.

Zainteresirane vabimo, da svoj interes za sodelovanje pa tudi vsa vprašanja naslovijo na dekanjo UP FAMNIT doc. dr. Klavdijo Kutnar (klavdija.kutnar@upr.si) ali na e-naslov UP IAM info@iam.upr.si, oziroma na naslova fakultete/inštituta:

UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611-75-70
Fax: (+386 5) 611-75-71

UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper

 

Veselimo se sodelovanja z Vami!

 

 


torek, 13. november 2012 Tuji gostujoči profesorji na UP FAMNIT v 2012/13

Mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev je že od ustanovitve ena od temeljnih usmeritev fakultete. Tako kot v preteklih letih bo fakulteta tudi v študijskem letu 2012/13 gostila več profesorjev in raziskovalcev z uveljavljenih tujih univerz. Posamezna gostovanja bodo sofinancirana tudi iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ki jih je fakulteta pridobila na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013.

Več informacij o novih in preteklih gostovanjih tujih profesorjev in raziskovalcev na UP FAMNIT in Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem si lahko ogledate tukaj.


ponedeljek, 5. november 2012 Na FAMNITU se je ponovno zgodila ORADA!

Med krompirjevimi počitnicami, v tednu med 29. oktobrom in 2. novembrom, je potekala računalniška delavnica ORADA. Potekala je pod okriljem oddelka za računalništvo (DIST) na FAMNITu.
 

Delavničarji so z mentorji izdelali zaključene projektne naloge s področja programiranja. Poskusili so programiranje v programskem okolju Alice. Izdelali so aplikacije za mobilni operacijski sistem Android, spopadli z osnovami programiranja mobilnih aplikacij na primeru Windows Phone 7.

Zaključni del delavnice je sodelujoče popeljal v prelepi svet računalniških iger, kjer pa so sodelujoči programirali taktiko bojnih strojev. Tečajniki so sprogramirali tanke, ki so se na zaključni prireditvi spopadli na bojnem polju.
Več o sami bitki si oglejte tukaj.


ponedeljek, 5. november 2012 Tuji gostujoči profesor na UP FAMNIT

                                                  

 

Na UP FAMNIT v jesenskem semestru študijskega leta 2012/13 gostuje prof. dr. Patrick Fowler iz Oddelka za kemijo Univerze Sheffield iz Velike Britanije. Prof. Fowler bo predaval pri predmetih Izbrane teme iz računsko intenzivnih metod v okviru magistrskega študijskega programa druge stopnje Matematične znanosti in Poglobljene matematične vsebine iz računsko intenzivnih metod in aplikacij I v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Matematične znanosti.

Gostovanje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnost  se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete 3: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja"; prednostne usmeritve 3.3 "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. Sredstva so pridobljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013.


četrtek, 25. oktober 2012 Prof. Diego De Leo, DSc je prejemnik prestižne nagrade

Prof. Diego De Leo, DSc je bil izbran za prejemnika nagrade kot vodja raziskovalne skupine v okviru PVC Health Research Excellence Awards, ki jo podeljuje Univerza v Griffithu. Nagrado je prejel za pomemben doprinos k suicidologiji in preprečevanju samomora.

 

Prof. dr. De Leo je vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora, ki deluje v okviru UP IAM in vodja Oddelka za psihologijo UP FAMNIT.

 

***

Vir: Mirella Baruca

 

***

 

Prof. dr. Diegu De Leo ob tej priložnosti iskreno čestitamo.


četrtek, 25. oktober 2012 Knjižnica bo 2.11.2012 zaprta

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo knjižnica v petek, 2.11.2012 zaprta.

 

Zahvaljujemo se za razumevanje.


sreda, 24. oktober 2012 Tuji gostujoči profesor na UP FAMNIT

 

 

Na UP FAMNIT v jesenskem semestru študijskega leta 2012/13 gostuje izr. prof. dr.  György Kiss iz Oddelka za geometrijo Univerze Eötvös Loránd iz Budimpešte (Madžarska). Prof. Kiss bo predaval pri predmetu Izbrana poglavja iz teorije končnih geometrij v okviru magistrskega študijskega programa druge stopnje Matematične znanosti.

 

Gostovanje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnost  se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete 3: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja"; prednostne usmeritve 3.3 "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. Sredstva so pridobljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013.


sreda, 24. oktober 2012 Ekipa BogoSort je prvak UP na tekmovanju Univerzitetni programerski maraton

V soboto 20.10.2012 je v Mariboru potekalo finale tekmovanja Univerzitetni programerski maration (UPM). Finala so se udeležile le najboljše ekipe iz posameznih univerz.
Ekipa BogoSort iz UP FAMNIT v sestavi Aleksandar Tošić, Marko Grgurovič in Simon Mezgec, je postala prvak UP in hkrati, med vsemi 61 sodelujočimi ekipami, zasedla 5 mesto na državni ravni.
Konec novembra bodo prvaki sodelovali na evropskem tekmovanju v Krakowu na Poljskem.

Našim prvakom iskreno čestitamo!


Spletna stran tekmovanja je http://tekmovanja.acm.si/


ponedeljek, 22. oktober 2012 Rektor UP sprejel tuje študente z UP FAMNITa

Danes je rektor sprejel 6 tujih študentov, ki na UP FAMNIT prihajajo iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Belorusije. Gre za odlične dijake, ki so se vpisali na dodiplomski program Matematika (5) in Matematika v ekonomiji in financah (1).

Nevena Mitrović, Anastasya Tanana, Slađana Babić, Šeila Žujo, Edin Husić in Ratko Darda so prijazno stopili pred objektiv. Med sproščenim klepetom smo ugotovili, da jim slovenščina ne bo povzročala preglavic, sicer pa bodo med študijem uporabljali tudi angleščino.

Uspešno študijsko leto jim želimo!


sreda, 17. oktober 2012 Vabilo na predavanje dr. Eve Kisdi z Univerze Helsinki

V sredo, 24.10.2012 bo ob 16. uri v Veliki predavalnici UP FAMNIT potekalo predavanje dr. Eve Kisdi (Univerza Helsinki) z naslovom

                   Models of sympatric speciation

Predavanje dr. Eve Kisdi je organizirano v okviru obiska znotraj projekta znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2012-2013 z naslovom "Matematični modeli evolucijske dinamike nalezljivih bolezni z različnimi načini prenosa", nosilke dr. Barbare Boldin, financiranega s strani ARRS.


Abstract:
Can speciation succeed without complete and long-lasting geographic isolation? Decades of research revolved around this question, highlighting two obstacles to sympatric speciation. First, the "raw material" of speciation is genetic variability under disruptive natural selection, but such variability is difficult to maintain, especially if selection is (initially) weak. Second, species are by definition reproductively isolated, hence random mating must yield to mating only within species. Classic models explored whether reproductive isolation can evolve via a genetic association between genes under natural selection and genes that control mate choice. Because genetic recombination potently destroys any such association, speciation is impossible unless selection is strong.
In this lecture, I revisit the classic speciation models and show that the conditions for speciation via the above route are even more restrictive than previously thought. Next, I discuss an alternative scenario, which has recently received considerable empirical support and leads to speciation more readily.

vir: http://mathstat.helsinki.fi/~kisdi/


O predavateljici:
Raziskovalno delo dr. Eve Kisdi zajema raznovrstne probleme s področja matematične in teoretične biologije, najbolj odmeven pa je njen prispevek pri razvoju Adaptivne Dinamike. Adaptivna Dinamika je zbirka orodij za preučevanje fenotipske evolucije, ki so okoli leta 1990 razvili Geritz, Kisdi, Meszena in Metz, z združevanjem idej teorije iger in populacijske dinamike pa nam omogoča študij interakcij populacijske dinamike in evolucije v različnih bioloških sistemih.
Dr. Eva Kisdi predava matematično biologijo na Fakulteti za matematiko in statistiko ter Fakulteti za biologijo na Univerzi Helsinki.

Vljudno vabljeni!


sreda, 17. oktober 2012 Vabilo na Famnitove izlete v matematično vesolje 2012/13

 

 

FAMNITOVI IZLETI V MATEMATIČNO VESOLJE 2012/13

Spoštovani,

četrti cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu FAMNITovi Izleti v matematično vesolje, v obliki krajših zaključenih celot, prinaša predstavitev zanimivih matematičnih problemov, dela raziskovalcev in uporabe matematike na različnih področjih znanosti in tehnologije. Predavanja so primerna za širšo javnost in dijake srednjih šol.

Drugo predavanje cikla, dr. Branka Kavška z naslovom Kako računalnik naučimo igrati »4 v vrsto«? bo potekalo

v sredo 24. oktobra 2012 ob 18h

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

(vir:www.kakadu.si)

Na predavanju se bomo posvetili igri "4 v vrsto", zelo poznani igri za dva igralca, ki je postala popularna v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Danes poznamo veliko najrazličnejših izvedb te igre, od takšnih, ki jih lahko "držimo v rokah", pa vse do različic za tablične računalnike. Prav tem računalniškim izvedbam bomo posvetili posebno pozornost. Računalniki nam omogočajo, da enega ali pa kar oba igralca nadomestimo z računalnikom.

Izlet nas bo najprej popeljal skozi zgodovino igre "4 v vrsto", spoznali bomo pravila igre, ogledali si bomo nekaj zmagovalnih strategij, te strategije bomo zapisali v matematični jezik in na koncu vse skupaj predstavili kot računalniški program. Poleg načina igranja s strategijo si bomo ogledali tudi način igranja z učenjem, kjer se računalnik (prav tako kot to počne človek) uči igranja igre tako, da igro igra. Tu se bomo spoznali s področjem umetne inteligence in si pogledali, kako lahko dejansko računalnik naučimo igrati igro "4 v vrsto".

Dr. Branko Kavšek je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Po opravljeni diplomi se je leta 1999 kot mladi raziskovalec zaposlil na Institutu Jožef Stefan, odseku za inteligentne sisteme, kjer je začel preučevati inteligentne sisteme in se spoznavati s postopki strojnega učenja. Leta 2002 je magistriral ter leta 2004 doktoriral iz področja strojnega učenja. Po doktoratu se je preselil v Koper in se zaposlil na Univerzi na Primorskem.

Več informacij o ciklu je na voljo na spletu, http://izleti.famnit.upr.si. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na e-naslov martin.milanic@upr.si.

Veselimo se novih potovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

 

doc. dr. Martin Milanič,
koordinator cikla     

doc. dr. Klavdija Kutnar,
dekanja UP FAMNIT

                                    


sreda, 17. oktober 2012 Vabilo na prvi Biološki večer 2012/13

UP FAMNIT vabi na prvi BIOLOŠKI VEČER v študijskem letu 2012/13, ki bo

v ponedeljek, 22.10.2012, ob 19:00
v Veliki predavalnici na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8.

Naslov predavanja je 'Skrivnostna omrežja talnih mikoriznih gliv in njihov vpliv na razvoj kopenskih ekosistemov', predavala pa bo doc. dr. Irena Maček. Več informacij o samem predavanju si lahko ogledate v priponki.

Predavanje bo izvedeno tudi v okviru promocijskih aktivnosti projekta, financiranega s strani Švicarskega prispevka z naslovom 'SI-AMF - Vzpostavitev slovenske zbirke arbuskularnih mikoriznih gliv in promocija njihove uporabe v trajnostnem kmetijstvu in okoljevarstvu'.

O predavateljici:

Po končanem študiju biologije leta 2000 ter leta 2004 zaključenem doktorskem študiju na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je bila dve leti zaposlena v privatnem sektorju kot vodja projektov s področja presoje vplivov na okolje. Od leta 2007 nadaljuje z raziskovalnim delom kot vodja dveh nacionalnih projektov s področja raziskav biodiverzitete in ekologije talnih mikroorganizmov, predvsem mikoriznih gliv. Trenutno vodi tudi dva mednarodna projekta, Royal Society International Joint Project z Univerzo v Yorku, VB, ter slovensko-švicarski projekt, financiran v okviru Švicarskega prispevka. Je predavateljica na Univerzi na Primorskem, FAMNIT, raziskovalno pa deluje tudi na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

O bioloških večerih:

V letošnjem študijskem letu že tretjič zapored UP FAMNIT pripravlja Biološke večere, v katerih si želimo predstaviti čim več različnih raziskav biodiverzitete, izjemno raznolikega in zanimivega področja znotraj biologije. Pri predstavitvah sodelujejo tako redni predavatelji in asistenti, kot tudi gostujoči znanstveniki, ki sodelujejo z UP. S poljudnostjo predstavitev skušamo izjemno širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete približati čim širši množici ljudi. Vabljeni ste vsi, ki vas zanima področje biodiverzitete in varstva narave!

Predavanje

Info


torek, 16. oktober 2012 Vabilo na računalniško tekmovanje "The UNITT International 2012"

The UNITT International 2012 je svetovni spletni natečaj za odkrivanje najboljših študentov računalništva in IT. TOP študenti iz celega sveta so vabljeni k tekmovanju v sposobnostih programiranja, logičnega razmišljanja in poslovnih znanj o UNITT (Universal IT Test), ki je preizkus posebej namenjen študentom računalništva in IT.
http://unitt.topcareer.jp/2012/

 

 • Prva nagrada: 10.000 $, druga nagrada: 2000 $, tretja nagrada: iPad2
 • Delo in ponudbe pripravništva pri vrhunskih IT podjetjih na Japonskem in izven
 • Brezplačen obisk Tokia  v novembru ali decembru.

Registracija je mogoča do 20.11.2012 na spletnem naslovu:
http://unitt.topcareer.jp/2012/

 

Več informacij si lahko preberete spodaj ali prek spletnih povezav.

***

***

UNITT International 2012 is a world-wide online competition to discover TOP IT and computer students. TOP students from all over the world will compete in the programing skills, logical thinking, and business skills on UNITT (Universal IT Test), which is an online test specially designed for IT and Computer Science students to assess their skills and knowledge.

http://unitt.topcareer.jp/2012/

UNITT International 2012 will provide you an opportunity to:

 • Win our contest. ( Gold prize: US$ 10,000, Silver prize: US$ 2,000, Bronze prize: iPad2)
 • Get job and internship offers from top-notch IT companies in Japan and outside of Japan such as Rakuten, Inc. and GREE, Inc. Check some of our clients:

            http://www.4th-valley.com/en/clients

http://www.topcareer.jp/2014/main/

 • Visit Tokyo for free in November or December.

Eligibility for Entry:

 • All students who are currently enrolled in any University (Undergraduate and Graduate school.)
 • Students who are a registered member of TOP CAREER International. For those who haven’t registered yet, please register from 'REGISTER' or ‘Sign in with Facebook’ located on the right hand side of the screen.

http://www.topcareer.jp/inter/unitt/index.html

Selection Process & Schedule:

 1. Entry Period: From October 10 to November 20, 2012
 2. 1st round: From November 24 to November 25, 2012 (Japan time)
 3. 2nd round: From December 8 to December 9, 2012 (Japan time)
 4. Final round: In the middle of January

Results for the Final round will be announced: In January

There is possibility that many people apply, so we will have to notify the applicants that we can only accept applications on a first-come first-served basis.

Organizer:

Fourth Valley Concierge Corporation

For details, visit our website and Facebook. You can see updated information about UNITT in the Facebook.

http://unitt.topcareer.jp/2012/
https://www.facebook.com/UNITT.International

***************************************************************************

TOP CAREER International
Fourth Valley Concierge Corporation

http://www.4th-valley.com/en/
http://www.topcareer.jp/inter/tci/

TEL: +81-3-3263-6897 FAX: +81-3-3263-6848
Kojimachi Akiyama Bldg 7F, 5-3 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo JAPAN

***************************************************************************


petek, 12. oktober 2012 Čista desetka 2012

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) in Univerzitetna športna zveza Primorske  (UŠZP) v sodelovanju s Študentskim svetom Univerze na Primorskem (ŠS UP) ponovno pripravljajo tradicionalno športno – družabno prireditev Čista desetka, ki se bo tudi letos odvijala na Rektorjev dan, in sicer v sredo, 17. oktobra 2012, ko imajo vsi študentje Univerze na Primorskem predavanj prost dan, in ko bo tudi naš rektor preživel dan s študenti. Prireditev Čista desetka se bo tudi letos odvijala v prostorih športne dvorane Bonifika ter v neposredni bližini dvorane.

Poleg športnega dela prireditve dogajanje popestrijo s t.i. »ŠOUPbazarjem«, na katerem bodo študentom ter ostalim zainteresiranim predstavljali aktivnosti.

Vabljeni v sredo, 17.10.2012 v Športno dvorano Bonifika. Študenti se boste lahko pomerili v 10 "disciplinami" in zastopali barve svoje fakultete. Za vse udeležence bo poskrbljeno za hrano in pijačo, po kosilu, pa vabljeni na sprehod po študentskem ŠOUPbazarju in k sodelovanju v zabavnih nagradnih igrah.


Discipline:

- košarka;
- odbojka;
- futsal;
- namizni tenis,
- keglanje;
- kalčeto (namizni nogomet);
- briškola;
- študent ne jezi se;
- pikado;
- štafeta v pretakanju bambusa.

KDAJ: 17. oktober 2012 od 08:00 do 16:00
KJE: ŠD Bonifika

KOLIKO: Za imetnike rdeče kartice Zdrava Zabava je udeležba na dogodku brezplačna. Za vse študente neimetnike redeče kartice ZZ znaša udeležba na dogodku 3 €.

OBVEZNA OPREMA: športna oprema

PRIJAVE: Info točke ŠOUP Koper, postaja ŠOUP Korotan in KGŠ od 8.10.2012. Predprijave se bodo pobirale na sedežu ŠOUP-a od 1.10.2012 do 5.10.2012

OPOMBA: registracija prijavljenih bo potekala od 08.00 do 09.00 na kraju dogodka.

INFO: info@uszp.si , 051 69 21 00

ponedeljek, 8. oktober 2012 Vabilo na nacionalno konferenco z naslovom »Bolonja včeraj, danes in jutri«

Spoštovani,

Študentska organizacija Slovenije organizira nacionalno konferenco z naslovom:

"Bolonja včeraj, danes, jutri"
Evalvacija bolonjske reforme ter predvideni ukrepi in rešitve v slovenskem visokošolskem prostoru.

Konferenca bo potekala v petek, 9. in soboto, 10. novembra 2012 v Kongresnem centru Wellness parka Laško.

Rok za prijavo na konferenco je 10. oktober 2012.
 

Več informacij lahko najdete v priponki >>, prav tako pa je več informacij dostopnih na spletni strani: http://www.highereducation.si/.

Vabljeni.


petek, 5. oktober 2012 Prof. dr. Andrej Brodnik je prejemnik Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2012

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je na seji, dne 15. junija 2012 odločil, da podeli nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2012

prof. dr. Andreju Brodniku,

visokošolskemu učitelju in raziskovalcu Univerze na Primorskem.

Slavnostna podelitev nagrad je bila v četrtek, 4. oktobra 2012. Več informacij o podelitvi je dostopnih tukaj.

Prof. Brodniku iskreno čestitamo in mu želimo veliko uspehov pri nadaljnjem pedagoškem in raziskovalnem delu.

V nadaljevanju podajamo še obrazložitev nagrade.

Nagrado RS na področju šolstva se podeljujejo za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja in za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja. Prejme jo lahko posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija, ki deluje na področju šolstva. Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za šolstvo.

UP FAMNIT je predlagala prof. dr. Andreja Brodnika za Nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju za leto 2012, in sicer zaradi njegovega izjemnega prispevka pri razvoju računalniškega izobraževanja na Univerzi na Primorskem, ter za njegov prispevek k razvoju in popularizaciji računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji.

Na izobraževalnem področju je dr. Brodnik prispeval tako pri razvoju računalništva in informatike kot znanstvene vede na UP kot tudi pri popularizaciji računalništva in informatike med mladimi, kjer v okviru slovenske sekcije Združenja računalništva in informatike skrbi za tekmovanja iz računalništva in informatike za osnovnošolce, srednješolce in študente ter se zavzema za vključitev računalništva in informatike kot znanstvene discipline v slovenske osnovne in srednje šole.

Dr. Brodnik je sodeloval in imel pomembno vlogo pri nastajanju in razvoju Univerze na Primorskem od leta 2002, najprej kot visokošolski učitelj in prodekan na Pedagoški fakulteti, nato v letih 2003-2007 kot prorektor za študijske zadeve na UP in v letih 2007-2010 kot direktor Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede – UP PINT (sedaj Inštitut Andrej Marušič).

Dr. Brodnik je kot prvi prorektor za študijske zadeve na Univerzi to funkcijo prevzel prav v času bolonjske prenove študijskih programov na Univerzi, ko je bilo potrebno za uspešno delovanje Univerze izpeljati ustrezne organizacijske in zakonodajne postopke ter znatno razširiti pedagoško dejavnost Univerze z uvedbo novih študijskih programov in fakultet. Tako je kot prorektor koordiniral postopke akreditacije obstoječih in novih študijskih programov na Univerzi ter znatno prispeval k ustanovitvi Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na UP.

Kljub svojemu strokovnemu delu na ravni UP in vodenju raziskovalnega inštituta UP PINT, je dr. Brodnik ostal izjemen pedagog na področju računalništva in informatike, kar se kaže v najboljših študentskih ocenah njegovega pedagoškega dela in v odličnih dosežkih njegovih diplomantov, ki pod njegovim mentorstvom uspešno zaključijo študij in se zaposlijo v najboljših slovenskih ali tujih podjetjih ali nadaljujejo svojo raziskovalno kariero.


petek, 5. oktober 2012 Vabilo na preizkusno predavanje dr. Cui Zhang

Obveščamo vas, da bo imela dr. Cui Zhang, kandidatka za prvo (1.) izvolitev v naziv visokošolske učiteljice - docentke za področje ''Matematika'' v sredo, 10.10.2012 ob 16:00 predavanje z naslovom Symmetry and transitivity in permutation groups.

Predavanje bo potekalo v predavalnici DŠD-2-MP2, Cankarjeva ulica 4, Koper.

 

Vljudno vabljeni k udeležbi.


četrtek, 4. oktober 2012 Prof. dr. Pisanski je član elitnega evropskega nevladnega združenja Academia Europaea

Prof. dr. Tomaž Pisanski, predstojnik Oddelka za tehnologijo na UP IAM, je v začetku oktobra 2012 prejel častno povabilo za članstvo v elitnem evropskem nevladnem združenju akademikov Academia Europaea, v sekciji Informatika.

 

Vir: http://www.ae-info.org/ae/User/Pisanski_Toma%C5%BE

 

Prof. dr. Tomažu Pisanskemu iskreno čestitamo!

 

*****

 

Academia Europaea je evropsko nevladno združenje, ki deluje kot akademija. Njeni člani so najvidnejši znanstveniki in strokovnjaki iz Evrope, ki si prizadevajo za promocijo znanja, izobraževanja in raziskovanja.

Ustanovljena bila leta 1988, danes šteje več kot 2.000 članov, vodilnih strokovnjakov iz naravoslovnih znanosti in tehnologije, biologije in medicine, matematike, književnosti in humanističnih ved, socialnih in kognitivnih znanosti, ekonomije in prava.UP IAM in UP FAMNIT

 


ponedeljek, 1. oktober 2012 Vpis na dodiplomski študij 2012/13 – prosta mesta v tretjem prijavnem roku (1.-5.10.2012)

UP FAMNIT razpisuje v tretjem prijavnem roku, ki traja od 1. do 5.10.2012, vpisna mesta na naslednjih univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje:

- 37 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na študijskem programu Matematika,

- 22 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na študijskem programu Matematika v ekonomiji in financah,

- 22 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na študijskem programu Računalništvo in informatikav

- 27 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na študijskem programu Bioinformatika,

- 9 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na študijskem programu Biodiverziteta,

- 26 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo,

- 2 vpisni mesti za 1. letnik rednega študija na študijskem programu Biopsihologija.

Vpisna mesta za študijski program Aplikativna kineziologija so bila zapolnjena v prvem roku prijavno-sprejemnega postopka.

Kandidati za vpis morajo izpolnjevati pogoje za vpis, skladno z Razpisom za vpis v študijskem letu 2012/2013 (Objave MVZT z dne 31.1.2012).

Prijavo za vpis z dokumentacijo (overjene fotokopije zaključnih srednješolskih spričeval (pojasnilo: če ste opravili splošno maturo, nam pošljite Spričevalo o splošni maturi in Obvestilo o uspehu pri splošni maturi; če ste opravili poklicno maturo, nam pošljite Spričevalo o poklicni maturi, Obvestilo o uspehu pri poklicni maturi in Obvestilo o uspehu pri splošni maturi - opravljen dodatni maturitetni predmet) in spričeval 3. in 4. letnika) oddajo kandidati do vključno 5.10.2012 do 15. ure v Referat za študente UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper oz. pošljejo na naslov: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (Vpis – tretji rok), Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Če bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih vpisnih mest, bo izveden izbirni postopek skladno z Razpisom za vpis v študijskem letu 2012/2013.

Vsi prijavljeni kandidati bodo po pošti prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka, sprejeti kandidati pa tudi vabilo k vpisu. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal do 12.10.2012, in sicer elektronsko (prek interneta). 

Kandidati za vpis lahko več informacij dobite v Referatu za študente UP FAMNIT (05 611 75 75, referat@famnit.upr.si).


četrtek, 27. september 2012 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Začetek predavanj št. l. 2012/13, sestanki s koordinatorji

Študente obveščamo, da se študijski proces za podiplomski študij prične v ponedeljek, 1. oktobra 2012, in sicer:

 • študenti magistrskega študija Matematične znanosti (PMA) pričnejo s podiplomskim seminarjem ob 16. uri. Seminar je obvezen za vse vpisane študente. Po zaključenem seminarju se začnejo prva predavanja za predmete, ki se izvajajo v jesenskem semestru (Izbrana poglavja iz teorije končnih geometrij);
 • študenti magistrskega študija Računalništvo in informatika (PRIN) pričnejo s podiplomskim seminarjem ob 16. uri. Seminar je obvezen za vse vpisane študente. Po zaključenem seminarju se začnejo prva predavanja za predmete, ki se izvajajo v jesenskem semestru (Odkrivanje zakonitosti v podatkih);
 • študenti magistrskega študija Varstvo narave (PBI) pričnejo s predavanji pri predmetu Okoljske tehnologije, kot je predvideno na urniku. Uvodni sestanek študentov s koordinatorico bo potekal v torek, 2. oktobra ob 16. uri (pred pričetkom predavanj pri predmetu Ekoremediacije).

Študenti doktorskih študijskih programov pričnejo v ponedeljek, 8. oktobra 2012, in sicer:

 • študenti doktorskega študija Računalništvo in informatika (PRIN) pričnejo s podiplomskim seminarjem v ponedeljek, 8. oktobra ob 16. uri v FAMNIT-1-RU1. Seminar je obvezen za vse vpisane študente;
 • študenti doktorskega študija Matematične znanosti (PMA) pričnejo s podiplomskim seminarjem v ponedeljek, 8. oktobra ob 10. uri v FAMNIT-SEMIN. Seminar je obvezen za vse vpisane študente.

V sklopu podiplomskega prvega seminarja je predviden uvodni sestanek študentov s koordinatorji študijskih programov, ki bo namenjen predvsem vprašanjem študentov ter nekaterim pomembnim informacijam o študiju v študijskem letu 2012/13.

Vsi študenti magistrskega in doktorskega študijskega programa Aplikativna kineziologija bodo imeli v ponedeljek, 1. oktobra 2012 od 10. do 12. ure srečanje s koordinatorji in predstavitev izbirnih predmetov. Po zaključenem srečanju bo potekalo inavguracijsko predavanje prof. dr. Serge Von Duvillard. Srečanje in predavanje bo potekalo na Srednji tehniški šoli Koper (Šmarska cesta 4, Koper). Ta dan ne potekajo predavanja po urniku.

Za dodatna pojasnila in informacije smo dosegljivi v Referatu (05/611 75 75, 05/611 75 89, referat@famnit.upr.si).

 

Želimo vam veliko študijskih uspehov v študijskem letu 2012/13!

Referat za študente UP FAMNIT
 


četrtek, 27. september 2012 Sprejem brucev in bruck v ponedeljek, 1. oktobra

Pozdravljeni, brucke in bruci!

Še nekaj dni nas loči od 1. oktobra, ko boste vstopili v svoje prvo študijsko leto. Da bi študijsko leto kar najbolje pričeli, vas bomo v ponedeljek, 1. oktobra pričakali s primernim programom, ki vključuje prijazno dobrodošlico in pogovor.

Prvi študijski dan bo potekal takole:

9:30 – 11:00      pozdrav brucem (dekan, prodekan, študenti fakultete in univerze),

11:00 – 12:00    rektorjev pozdrav bruckam in brucem Univerze na Primorskem,

13:00 – 15:00    pogovor z bruci (koordinatorji študijskih programov),

Podrobnejši program > > >

Veselimo se srečanja z vami!

 

Učitelji in sodelavci ter študenti UP FAMNIT


sreda, 26. september 2012 Nahtigalova priznanja za leto 2012

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto je objavilo javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov, njihovih mentorjev in drugih raziskovalcev. Namen Nahtigalovih priznanj je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentorskega dela z mladimi.

Posameznike lahko za podelitev priznanja predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra.

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in raziskovalne skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.

Javni razpis in Pravilnik o Nahtigalovih priznanjih sta objavljena na povezavi: http://www.unm.si/si/unm/dogodki/detajl/?id=567

 


 

Rok za oddajo prijav je podaljšan vključno do ponedeljka, 01. 10. 2012.


Prijave pošljite na naslov:

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
Novi trg 5

8000 Novo mesto,
s pripisom »Nahtigalovo priznanje«.


petek, 21. september 2012 Vabilo na famnitove izlete v matematično vesolje 2012/13

 

 

FAMNITOVI IZLETI V MATEMATIČNO VESOLJE 2012

 

Spoštovani,

 

četrti cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu FAMNITovi Izleti v matematično vesolje, v obliki krajših zaključenih celot, prinaša predstavitev zanimivih matematičnih problemov, dela raziskovalcev in uporabe matematike na različnih področjih znanosti in tehnologije. Predavanja so primerna za širšo javnost in dijake srednjih šol.

 

Uvodno predavanje cikla, dr. Gašperja Jaklič z naslovom Optimalni vzpon na goro bo potekalo

 

v petek 28. septembra 2012 ob 18h v avli palače Armerija, Titov trg 4, Koper.

Dr. Gašper Jaklič (Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani) bo opisal, kako rešimo problem iskanja optimalne poti na vrh gore. Glavni kriterij pri tem je minimalna poraba energije, v pomoč pri reševanju problema pa bo tudi računalnik. Metoda bo preizkušena na realnih podatkih Šmarne gore, dobljeni rezultati pa bodo primerjani z dejanskimi potmi v naravi.

Uvodno predavanje bo spremljala razstava Boštjana Kuzmana Mejniki: oris razvoja teorije grafov v Sloveniji, sledila pa mu bo kratka predstavitev celotnega programa in priložnostna pogostitev. Predavanje bo potekalo v okviru dogodka Noč raziskovalcev 2012, ki ga organizira Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem.

 

V letu 2012/2013 bomo predvidoma izvedli 6 predavanj (po dve šolski uri), tri v letu 2012 (september, oktober, november), tri pa v letu 2013 (januar, februar, marec). Natančni termini predavanj bodo objavljeni v prvem tednu oktobra na spletni strani http://izleti.famnit.upr.si/.

 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: martin.milanic@upr.si.

 

 

Veselimo se novih potovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

 

 

 

doc. dr. Martin Milanič,                                                            doc. dr. Klavdija Kutnar,

koordinator cikla                                                                      dekanja UP FAMNIT

                                     


četrtek, 20. september 2012 Vabilo na mednarodno konferenco z naslovom "Nova evropska perspektiva: Pomen e-znanj za vključenost in zaposlovanje"

Spoštovani,

Evropska komisija, Fakulteta za družbene vede in Zavod Ypsilon organizirajo mednarodno konferenco z naslovom "Nova evropska perspektiva: Pomen e-znanj za vključenost in zaposlovanje", ki bo potekala v ponedeljek, 15. oktobra 2012, ob 11. uri na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5.

Častna pokroviteljica konference je gospa Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo.

Več informacij o konferenci najdete tukaj >> in na spletni strani:
http://simbioza.eu/about/konferenca.html.

Vljudno vabljeni!


torek, 18. september 2012 Vabilo na preizkusno predavanje

Obveščamo vas, da bo imel dr. Robert Oravecz, kandidat za prvo izvolitev v naziv visokošolskega učitelja docenta za področje "Suicidologije"

 

v torek, 18. septembra 2012 ob 13.00,
preizkusno predavanje z naslovom

 

"Duševna travma in samomor".

Predavanje bo v veliki predavalnici (VP) UP FAMNIT.

Vabljeni.


torek, 18. september 2012 Začetek novega študijskega leta 2012/13

Vse študente UP FAMNIT obveščamo, da bodo informacije glede pričetka novega študijskega leta 2012/13 (sprejem bruck in brucev, prvi študijski dan za študente) na spletni strani objavljene v zadnjem tednu septembra, zato vas prosimo, da redno spremljate objave na spletni strani.

Urnik jesenskega semestra 2012/13 bo objavljen predvidoma v torek, 25.9.2012.

Lepo vas pozdravljamo,

Referat za študente UP FAMNIT


ponedeljek, 17. september 2012 Zaključek mednarodne konference "Combinatorial Algorithms in Bioinformatics"

Combinatorial Algorithms in Bioinformatics

Workshop - September 13-14, 2012 - Koper (Slovenia)

V četrtek 13. in petek 14. septembra 2012, se je v prostorih UP FAMNIT odvijala mednarodna konferenca z naslovom Combinatorial Algorithms in Bioinformatics.

V četrtek smo imeli priložnost prisluhniti številnim domačim in tujim predavateljem, ki so predstavili svoje raziskovalne rezultate na področju uporabe kombinatoričnih algoritmov v bioinformatiki in sorodnih področjih. V petek pa so udeleženci konference imeli priložnost za diskusije in raziskovalno delo.

Prilagamo nekaj foto utrinkov iz dogodka.

Več fotografij je objavljenih v fotogaleriji.

 


torek, 11. september 2012 Vabilo na inavguracijsko predavanje

Spoštovani,


vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje
v.d. direktorja UP IAM, dr. Aleksandra Malniča
ki bo potekalo ob njegovi izvolitvi v naziv redni profesor
na Univerzi v Ljubljani.

Predavanje bo potekalo v torek, 11.9.2012 ob 13h,
na naslovu Jadranska 21, 1000 Ljubljana (UL FMF), v predavalnici 305.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 3. september 2012 Vabilo na mednarodno konferenco "Combinatorial Algorithms in Bioinformatics"

Combinatorial Algorithms in Bioinformatics

Workshop - September 13, 2012 - Koper (Slovenia)

V četrtek, 13. septembra 2012, bo v prostorih UP FAMNIT potekala mednarodna konferenca z naslovom Combinatorial Algorithms in Bioinformatics.

Namen mednarodne konference je ponuditi priložnost raziskovalcem na področju uporabe kombinatoričnih algoritmov v bioinformatiki in sorodnih področjih, da predstavijo svoje najnovejše rezultate.

Vabimo vse zainteresirane, da se konference udeležijo v četrtek, 13. septembra, od 9.00 ure do 18.00 ure v Veliki predavalnici UP FAMNIT. Zaradi lažje organizacije prosimo, da se prijavite na mail (martin.milanic@upr.si) do petka 7. septembra 2012. 

Predviden program.

Vljudno vabljeni.


ponedeljek, 3. september 2012 Uspešno se je zaključil poletni tabor Matematika je kul

V soboto 1. septembra se je uspešno zaključil že drugi Famnitov poletni tabor Matematika je kul, v organizaciji Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem.

Tabora so se udeležili učenci 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol ter dijaki srednjih šol. Organizatorji tabora so z izkazanim interesom ter z udeležbo mladih matematičnih navdušencev zelo zadovoljni ter lahko upravičeno pričakujejo podoben interes za naslednje tabore. Sočasno s taborom je na UP FAMNIT potekala tudi Poletna šola logike, v organizaciji Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Matematičnega tabora in poletne šole logike se je udeležilo skupno preko 40 udeležencev, ki so poslušali predavanja o raznovrstnih zanimivih matematičnih in logičnih temah in se udeležili številnih športnih in družabnih aktivnosti.
Predavatelj na UP FAMNIT in eden od organizatorjev poletnega tabora doc. dr. Vito Vitrih je povedal, da je "osnovni namen tabora popularizacija matematike med mladimi, tudi osnovnošolci, predvsem pa dijaki. Cilj pa je predvsem prikazati jim matematiko na bolj uporaben način, z raznimi primeri iz prakse."
Na povezavi lahko prisluhnete izjavi doc. dr. Vita Vitriha za Radio Capris.
http://www.radiocapris.si/novice/n/poteka-poletni-tabor-matematika-je-kul

Prilagamo fotoutrinke z dogodka.

 

 


sreda, 29. avgust 2012 Nobelovec prof. dr. Sir Harold Kroto na Univerzi na Primorskem

Koper, 28. avgust 2012 – Konec preteklega tedna je Univerzo na Primorskem v okviru konference »Computers in Scientific Discovery 6 - CSD 6«, ki jo je organiziral Inštitut Andrej Marušič UP  v sodelovanju s članicama UP – Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Fakulteto za turistične študije, ter z zunanjimi soizvajalci – Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana, obiskal izjemen znanstvenik in predavatelj prof. dr. Sir Harold Kroto. Leta 1996 je, skupaj z Robertom Curlom in Richardom Smalleyem, prejel Nobelovo nagrado za kemijo.

V petek dopoldan se je v Portorožu, kjer je potekala mednarodna znanstvena konferenca, ki povezuje kemike, biologe, računalničarje in matematike,  odvilo njegovo plenarno predavanje z naslovom  'Science, Lost in Translation?', ki mu  je prisluhnila širša javnost. Popoldan istega dne pa je nobelovca, skupaj s soprogo, sprejel rektor prof. dr. Dragan Marušič, ki je povedal: »V teh težkih časih, ko moramo razmišljati, katero pot ubrati, naša univerza, korak za korakom, stopa naproti odličnosti tudi s tovrstnimi gostovanji ekskluzivnih predavateljev, znanstvenikov, raziskovalcev in tudi študentov. V veliko čast nam je, da lahko danes gostimo uglednega znanstvenika, nobelovca prof. dr. Sira Harolda Krota, zato čestitke organizatorjem mednarodne konference CSD6, ki so odlično izvedli 6. gostovanje in Univerzo na Primorskem predstavili v najboljši luči.«

Prof. dr. Tomaž Pisanski, predsednik organizacijskega odbora, je dodal: »Tema letošnje konference CSD 6 je bila, za razliko od prejšnjih, vezanih na kemijo, vpliv računalništva v raziskovanju. Tokrat je torej zastavljena širše in globlje ter vključuje  tudi lingvistiko. Vsekakor je dogodek tako za našo univerzo in Koper, kot tudi za celotno Slovenijo izjemno priznanje.« 

Prvo srečanje je bilo organizirano novembra 2001 v okviru Workshop of the DIMACS Working group on Computer-Generated Conjectures from Graph Theoretic and Chemical Databases na univerzi Rutgers. Drugo srečanje je bilo organizirano junija 2004 v Montrealu. Tretje srečanje je bilo prvič organizirano v Evropi, in sicer leta 2006 v Ghentu v Belgiji. Četrto je potekalo leta 2008 v Shanghaiu in peto v Sheffieldu julija 2010. Organizacija šestega srečanja je bila zaupana Univerzi na Primorskem. V Portorož je tako prispelo 70 udeležencev – predavateljev in znanstvenikov iz več držav po svetu.

Med udeleženci pa je bil nedvomno najvidnejši gost konference nobelovec prof. dr. Sir Harold Kroto, ki ni skrival navdušenja: »Počaščen sem, da sem danes tukaj, predvsem pa me veseli, da je bila na mojem predavanju večina poslušalcev mladih. Prihodnost je v njihovih rokah. Na predavanju sem govoril o tem, kako razširiti priljubljeno znanost med širšo javnostjo. Kajti znanost ni le znanje o tem, kako narediti eksperiment, ni le aplikacija znanstvenih dognanj v prakso, temveč je predvsem način razmišljanja. Bistveno pri tem je, da se sami vprašamo, kaj je za nas resnica. To je tudi temeljna drža, ki jo moramo kot znanstveniki zavzeti. Zaposleni na univerzi morate dobro premisliti, kako prenašati znanstvena spoznanja naprej. Pomembno pa je tudi, da razumemo kulturo države, zato morate razumeti njen jezik, pisatelje, zgodovino. V znanosti je globoka lepota, ki je običajni ljudje ne bodo videli, tako kot slepi človek ne more občudovati Picassove slike.«

(Preko povezave na spletnih straneh UP lahko prisluhnete celotnemu nagovoru prof. dr. Krota. )

Zbrane udeležence konference sta ob njenem slavnostnem zaključku nagovorila tudi prof. dr. Franci Demšar, direktor Javne Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in prof. dr. Dušan Lesjak, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je poudaril, da so konference, kakršna je CSD6, »lep primer aktivnosti, ki jih ministrstvo s prihodnjimi ukrepi želi podpirati

Povzetka njunih nagovorov si lahko preberete na spletni strani Univerze na Primorskem, več >>

Ob zaključku dogodka je rektor UP nobelovcu predal posebno darilo – grafike  akademskega slikarja in tudi sodelavca Univerze na Primorskem, doc. dr. Tilna Žbone, ki jih je poimenoval 'Neskončnost', in ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla, ki je nedavno prejelo prvo nagrado na svetovnem ocenjevanju 'Sol' v italijanski Veroni. Izdelovalec sodeluje pri raziskavah v okviru laboratorija za preizkušanje oljčnega olja Univerze na Primorskem. Dekanja UP FAMNIT, doc. dr. Klavdija Kutnar, pa je gostu v imenu organizacijskega odbora CSD 6 podarila posebno stilizirano 'matematično' uro.

Več si lahko ogledate na posnetkih Alena Ježovnika, objavljenih na spletni strani Univerze na Primorskem in na FB strani UP, več >>

V avli palače Armerija Univerze na Primorskem pa je še vedno na ogled razstava dr. Boštjana Kuzmana z Univerze v Ljubljani in Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko z naslovom 'Mejniki: Oris razvoja teorije grafov v Sloveniji', ki je bila postavljena v sklopu konference.

Avtor o razstavi:

Po svojih skromnih začetkih v 70-tih letih dvajsetega stoletja je postala teorija grafov danes ena mednarodno najbolj prodornih vej slovenske matematike. Ob mednarodni konferenci junija 2011 na Bledu sem pripravil razstavo plakatov, ki sem jih poimenoval mejniki. Na njih so prikazani majhni in večji koraki, ki so jih na področju teorije grafov prehodili slovenski raziskovalci in raziskovalne ustanove: od prvih strokovnih in raziskovalnih člankov do prvih doktorskih disertacij, znanstvenih sestankov, uglednih mednarodnih publikacij in položajev v mednarodnih strokovnih telesih, do novih fakultet, znanstvenih revij in drugih projektov. 

O avtorju razstave: Boštjan Kuzman je doktoriral iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko UL. Zaposlen je kot asistent na Pedagoški fakulteti UL, raziskovalno pa deluje na področju teorije grafov. Aktiven je tudi na področju promocije znanosti kot soizvajalec in soorganizator poljudnih predavanj, strokovnih seminarjev ter poletnega tabora MARS za srednješolce, pa tudi kot občasni strokovni sodelavec poljudnoznanstvenih oddaj na RTV Slovenija. 

Razstava je pripravljena v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). Pripravo razstave je sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, program Promocija znanosti 2010/11. 

Prilagamo nekaj fotografij iz dogodka.

Foto: Alen Ježovnik


torek, 28. avgust 2012 Pričel se je Famnitov poletni tabor Matematika je kul!

Pričel se je Famnitov poletni tabor Matematika je kul!

Koper, 26. avgust - 1. september 2012

V nedeljo 26. avgusta 2012 se je pričel FAMNITov poletni tabor Matematika je kul, ki je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol (v letu 2011/12) in dijakom srednjih šol. Udeleženci tabora bodo lahko v prihajajočem tednu poslušali predavanja o raznovrstnih zanimivih matematičnih temah in se udeležili matematičnih delavnic ter številnih športnih in družabnih aktivnosti. Predavali jim bodo prof. dr. Aleksander Malnič, doc. dr. Barbara Boldin, dr. Simona Klemenčič, izr. prof. dr. Štefko Miklavič, izr. prof. dr. Bojan Kuzma, doc. dr. Aljaž Ule ter doc. dr. Klavdija Kutnar delavnice bodo izvajali Olga Kaliada, Ademir Hujdurović in Nataša Kristan.

Urnik predavanj je dostopen tukaj >>.

Več informacij o letošnjem taboru lahko dobite na spletni povezavi: http://tabor.famnit.upr.si/?doma, ter na elektronskem naslovu: tabor@famnit.upr.si.

Organizacijski odbor: Bojan Kuzma, Martin Milanič, Vito Vitrih


petek, 24. avgust 2012 prof. dr. Sir Harold Kroto je v petek 24. avgusta 2012 predaval na Primorskem

Science, lost in translation? je naslov predavanja, ki ga je imel prof. dr. Sir Harold Kroto, Nobelovec, ki je nagrado za področje kemije prejel leta 1996. Predavanje je potekalo dopoldan, ob 9.00 uri v prostorih UP Turistice, v skopu mednarodne znanstvene konference Computers in Scientific Discovery 6 (CSD6), ki jo organizira Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem (UP IAM) v sodelovanju z UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, IMFM in UL FMF.

Na voljo so že prve fotografije iz predavanja.


sreda, 22. avgust 2012 Nobelov nagrajenec prof. dr. Sir Harold Kroto bo obiskal konferenco CSD 6

Šesto interdisciplinarno mednarodno znanstveno srečanje Computers in Scientific Discovery (CSD 6), ki bo od 21. do 25. avgusta 2012 v Portorožu, bo tudi letos gostilo najuglednejše tuje raziskovalce s področij kemije, biologije, računalništva in matematike. Med njimi bo tudi britanski nobelov nagrajenec za kemijo prof. dr. Sir Harold Kroto.

Vljudno vabljeni na njegovo predavanje z naslovom Science, Lost in Translation? {C}{C}{C}{C}, ki bo v petek, 24. avgusta 2012 ob 9.00 uri v prostorih UP Turistice (Obala 11a, 6320 Portorož).

Vir:http://www.sciencemediacentre.

Srečanje organizira Inštitut Andrej Marušič UP s sodelovanjem s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in Fakulteto za turistične študije UP ter z zunanjimi soizvajalci – Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana.


sreda, 22. avgust 2012 Pričetek mednarodne znanstvene konfrence Computers in Scientific Discovery 6 (CSD6)

V torek, 21. avgusta 2012 se je v Portorožu v prostorih UP Turistice pričela šesta mednarodna znanstvena konferenca Computers in Scientific Discovery 6 (CSD6), ki jo organizira Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem (UP IAM) v sodelovanju z UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, IMFM in UL FMF.

 

Več informacij o konferenci je dostopnih na povezavi:

Computers in Scientific Discovery 6 (CSD6)

Urnik predavanj

 

Prisrčno vabljeni.


torek, 21. avgust 2012 Prosta mesta za drugi prijavni rok

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) razpisuje v drugem prijavnem roku, ki traja od 22. 8. 2012 do 29. 8. 2012, vpisna mesta na naslednjih univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje:

 • 38 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na programu Matematika,
 • 26 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na programu Matematika v ekonomiji in financah,
 • 34 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na programu Računalništvo in informatika,
 • 28 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na programu Bioinformatika,
 • 24 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na programu Biodiverziteta,
 • 28 vpisnih mest za 1. letnik rednega študija na programu Sredozemsko kmetijstvo,
 • 4 vpisna mesta za 1. letnik rednega študija na programu Biopsihologija.

 

Vpisna mesta za študijski program Aplikativna kineziologija so bila zapolnjena v prvem prijavnem roku.

Kandidati za vpis morajo izpolnjevati pogoje za vpis, skladno z Razpisom za vpis v študijskem letu 2012/2013.

Kandidati pošljejo obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2012/13 s priporočeno pošiljko (najkasneje do 29.8.2012) Visokošolsko prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana. Obrazec je dostopen v papirnicah in na spletnih straneh: http://www.vpis.uni-lj.si/


četrtek, 12. julij 2012 Razpis za nagrado Andreja Marušiča 2012 "The Andrej Marusic Prize 2012"

Spoštovani,
obveščamo vas, da je izšel razpis za nagrado Andreja Marušiča 2012.
Pogoje za prijavo si lahko preberete preko povezave v nadaljevanju. 

Vljudno vabljeni!
 
 
The Andrej Marusic Prize 2012
The International Association for Suicide Prevention, the Institute Andrej Marusic (IAM) and the 14th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (ESSSB14) are introducing the Andrej Marusic Prizes (AMP).
Four years ago, Suicidology lost one of its most brilliant representatives. A premature, fatal illness took the life of Slovenian psychiatrist Andrej Marusic (1965-2008). His impressive intelligence and knowledge, his hunger for learning and achieving, his curiosity of science and life in general, and his tireless analyses of complex issues led to major scientific contributions to Suicidology. This comprised epidemiological and sociological research as well as genetic studies. His early interest in the genetic determinants of suicidal behaviour, involving research in molecular genetics with innovative techniques, was maintained throughout his research career, as he explored the relationship between genes and acquired factors, and the emergence of the "gene-environment" product. Although many of his studies remained unfinished Andrej left us a precious legacy of research findings and theoretical reflections that continue to stimulate discussion amongst clinicians and researchers in the field of Suicidology.
Andrej had special leadership qualities, highly developed interpersonal skills and an unforgettable communication style, which brought energy and enthusiasm to the field of Suicidology.
His contribution to Suicidology went beyond his scientific initiatives through involvement in the development of the European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, ESSSB, and the biannual international meeting "Suicide: Interplay of Genes and Environment". We remain indebted to Andrej in many ways.
At the ESSSB 13 Symposium in Rome in September 2010, the Andrej Marusic Award for research was established. During the ESSSB 14 Symposium in Tel Aviv, 3-6th September 2012, prizes will also be awardedto the best scientific contributions to the Symposium in the field of biology of suicide, suicide prevention and treatment of suicidal behaviour, by young researchers.
Applicants should be under 40 years old, or have less then 5 years of experience in the field of Suicidology. They should submit a summary of their scientific proposal/contribution through the symposium website. Criteria that will be taken into account in evaluating the applications include: innovative nature of the research, relevance and clarity of aims and objectives, quality of the methodological approach and feasibility of the implementation of the research findings in terms of available expertise, planning and resources.
Applicants should submit by e-mail to the Organising Committee, lead by Professor Marco Sarchiapone: marco.sarchiapone@me.com, a letter of application stating their name, title, affiliation and focus of research. A CV of no more than 4 pages and a 1500 word summary of their scientific proposal/contribution and its importance is required. Candidates who are shortlisted for the prizes will be invited to present a research paper at the Award Symposium of ESSSB 14.
The deadline for applications is July 30th 2012.
For further information, see
www.iasp.info, www.esssb14.org
 
 
Andrej Marusic (1965-2008)
 

torek, 10. julij 2012 Uvrstitev revije Bilten: ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu na seznam revij ARRS

Revijo Bilten: ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu, ki jo izdaja Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT), je Znanstvenoraziskovalni svet za medicino, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, na svoji seji dne 13. 6. 2012, uvrstil na seznam revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. Objavljeni znanstveni članki se točkujejo po metodologiji ARRS (1D - znanstveni članki v drugih znanstvenih revijah s seznama agencije).

 

 

http://versita.com/beoih


četrtek, 5. julij 2012 Uspešen »Semester teorije grafov«

V Kopru se je od 4. maja do 14. junija 2012 odvijal Semester teorije grafov, v organizaciji dveh članic Univerze na Primorskem – Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in Inštituta Andrej Marušič (UP IAM).

Predavanj so se udeležili študenti podiplomskih magistrskih in doktorskih študijskih programov s področja matematike na UP FAMNIT in na drugih slovenskih univerzah ter tudi raziskovalci s področja matematike, predvsem tisti, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem kombinatorike oz. teorije grafov.

Semester teorije grafov je vseboval štiri vsebinske sklope, ki so jih izvajali vrhunski, v svetovnih krogih priznani visokošolski učitelji in raziskovalci s področja teorije grafov, in sicer:

1.            Rušenje simetrij v grafih, vsebinski sklop predavanj je izvedel prof. Wilfried Imrich, Mountranuniversitat, Avstrija,

2.            Kombinatorični problemi na Cayleyjevih grafih, vsebinski sklop predavanj je izvedla prof. Elena Konstantinova, Sobolev Institute of Mathematics, Rusija,

3.            Izbrana poglavja teorije grafov vsebinski sklop predavanj je izvedel prof. Adam Paweł Wojda, AGH University of Science and Techology, Poljska,

4.            Grafi in njihovi krovi vsebinski sklop predavanj je izvedel prof. Roman Nedela, Matej Bel University, Slovaška

 

Več informacij lahko dobite tukaj.

http://www.famnit.upr.si/sl/konference/SGT2012

Fotoutrinek iz drugega sklopa predavanj, prof. Elena Konstantinova.


četrtek, 5. julij 2012 Zaključek Mednarodne konference Simetrije grafov in omrežij in Mednarodne Poletne šole diskretne matematike na Rogli

Konec prejšnjega tedna sta se na Rogli uspešno zaključila dva poletna dogodka v organizaciji UP FAMNIT in UP IAM s sodelovanjem Centra za diskretno matematiko UL PEF:

Tretja mednarodna konferenca »Simetrije grafov in omrežij« ter Mednarodna Poletna šola diskretne matematike

(3rd SYGN Workshop and 2012 PhD Summer School in Discrete Mathematics)
 

V okviru modulov Poletne šole diskretne matematike za podiplomske magistrske in doktorske študente ter raziskovalce, so bile obravnavane tri teme iz diskretne matematike, ki vsebinsko posegajo tudi na področje algebre in geometrije:

1. Domneva o policirkulantih (Michael Giudici),

2. Končne geometrije (od definicij do uporabe) (György Kiss) in

3. Preštevanje grafov (Stephan Wagner).

 

Predavatelji na Poletni šoli diskretne matematike na Rogli so vrhunski mednarodni strokovnjaki za ta področja.

Več informacij o vsebini lahko dobite tukaj.

http://www.famnit.upr.si/sl/konference/DM2012

Prilagamo fotoutrinek iz dogodka.

 


torek, 3. julij 2012 Poletni dogodki na UP FAMNIT 2012

Tudi med poletjem se na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) dogaja veliko zanimivega.

Na 
seznamu poletnih dogodkov lahko najdete poletne tabore, poletne šole, delavnice in mednarodne konference, ki jih na UP FAMNIT organiziramo, v sodelovanju z Inštitutom Andrej Marušič Univeze na Primorskem (UP IAM) in z drugimi sodelujočimi inštitucijami.

Vljudno vabljeni!

 

NAZIV DOGODKA

TERMIN

KRAJ

IZVAJALEC

CILJNA SKUPINA

Semester teorije grafov (Graph Theory Semester) maj – junij 2012 Koper UP FAMNIT, UP IAM Učitelji, raziskovalci in študenti iz Slovenije in tujine
Mednarodna doktorska poletna šola diskretne matematike in SYGN III (PhD Summer School in Discrete Mathematics and Symmetries of Graphs and Networks III)  24. – 30. junij 2012 Rogla UP FAMNIT, UP IAM Učitelji, raziskovalci in doktorski študenti iz Slovenije in tujine
Informativni dan za vpis v podiplomske študijske programe UP FAMNIT 2012/13 3. julij 2012 Koper UP FAMNIT Kandidati za vpis v podiplomske programe 
FAMNITov naravoslovni tabor 27. - 29. junij 2012 Rakitovec UP FAMNIT Srednješolci
Delavnica "Oljčna muha in drugi škodljivci v oljčniku" 16. avgust 2012 Izola UP FAMNIT Srednješolci, študenti
Konferenca Computers in Scientific Discovery 6 (CSD6)  21. - 25. avgust 2012 Portorož UP IAM; UP FAMNIT, UP TURISTICA, IMFM, UL FMF Učitelji in raziskovalci iz Slovenije in tujine
Delavnica "Figa - starodavni sadež" 22. avgust 2012 Izola UP FAMNIT Srednješolci, študenti
Delavnica "Oljka, simbol Sredozemlja" 29. avgust 2012 Izola UP FAMNIT Srednješolci, študenti
Poletni tabor Matematika je kul 26. avgust  - 1. september 2012 Koper UP FAMNIT, UP IAM Osnovnošolci (7., 8. in 9. razred), srednješolci
Poletna šola logike 26. avgust  - 1. september 2012 Koper ZOTKS (v prostorih UP FAMNIT) Osnovnošolci, srednješolci
Poletna šola matematičnih
financ
22. - 25. avgust 2012 Koper UP FAMNIT Srednješolci
Raziskovalni dnevi iz matematike 30. avgust - 3. september 2012 Koper DMFA Slovenije, UP FAMNIT, UP PEF Srednješolci

Mednarodna znanstvena konferenca

Workshop on Combinatorial Algorithms in Bioinformatics

13. september 2012 Koper UP FAMNIT Učitelji in raziskovalci iz Slovenije in tujine
Delavnice za bruce "Uvod v študij" 17. - 22. september 2012 Koper UP FAMNIT Bruci UP FAMNIT 2012/13

 


četrtek, 28. junij 2012 Poletni urnik knjižnice (julij - avgust 2012)

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo knjižnica v juliju in avgustu 2012 odprta:

PON od 8. do 12. ure
TOR od 8. do 12. ure ter od 13. do 16. ure
SRE od 8. do 12. ure
ČET od 8. do 12. ure
PET od 8. do 12. ure

 

Hvala za razumevaje.


sreda, 20. junij 2012 FAMNITov diplomant prejel Trimovo raziskovalno nagrado za najboljša diplomska dela

Na natečaju najbolj inovativnih in kreativnih diplomskih, specialističnih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij mladih raziskovalcev iz 15-ih evropskih držav, se je naš študent Irman Abdić uvrstil med najboljše. Med vsemi raziskovalnimi deli, ki upoštevajo najsodobnejše dosežke znanosti ter nove pristope in rešitve, je njegovo zaključno delo, pripravljeno v okviru dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika, z naslovom "Izvedba postopka za sprotno prikazovanje spektrograma v odprtokodnem sistemu Sphinx-4", pod mentorstvom doc. dr. Janeza Žiberta, prejelo nagrado za najboljše diplomsko delo.

Trimo, ki že več kot 50 let v okviru svojega delovanja raziskuje in razvija nove poslovne modele, procese, storitve, proizvode, tehnologije in trge, posebno pozornost posveča razvoju mladih in spodbujanju njihovih inovativnih idej.

Kreativne zamisli in pristope posameznikov in študentov, tako doma kot tudi v tujini, spodbujajo v okviru številnih projektov in natečajev, med katerimi je še posebej prepoznaven in priznan natečaj Trimove raziskovalne nagrade.  Na natečaj se namreč lahko prijavijo študentje iz Slovenije, in drugih evropskih držav – Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Slovaške, Srbije, Španije Turčije in Velike Britanije, s prijavo zaključnih in znanstvenih del s področij arhitekture, industrijskega oblikovanja, gradbeništva, strojništva, kemije, prava, informatike, ekonomije in menedžmenta, elektrotehnike in razvoja zaposlenih.

UP FAMNIT študentu, diplomantu Irmanu Abdiću in njegovemu mentorju doc. dr. Janezu Žibertu, za dosežen izjemen rezultat iskreno čestita.

http://www.trimo.si/aktualno/natecaji/48-nagrajencev-iz-petih-evropskih-drzav-je-prejelo-trimove-raziskovalne-nagrade-za-najsodobnejse-dos/


torek, 19. junij 2012 Uspešna delavnica računanja ogljičnega odtisa z dr. Andrejo Kutnar

Dr. Andreja Kutnar, priznana strokovnjakinja s področja vrednotenja vplivov na okolje, je v organizaciji Univerze na Primorskem 18. 6. 2012 uspešno izpeljala zanimivo delavnico o računanju ogljičnega odtisa* izdelkov po standardu PAS2050 in ogljičnega odtisa organizacij po standardu ISO14064. 

Delavnice, ki je bila namenjena širši javnosti, so se poleg raziskovalcev Univerze udeležili tudi predstavniki iz gospodarstva.

Predavateljica dr. Andreja Kutnar, ki se na Inštitutu Andrej Marušič ukvarja s področjem vrednotenja vplivov na okolje, je udeležencem predstavila pomen trajnostnega razvoja v sodobni družbi in smernice na področju vrednotenja vplivov izdelkov in storitev na okolje ter orodja, ki se uporabljajo za objektivno vrednotenje.

Ogljični odtis je predstavila z vidika vse bolj zaželene ali celo nujne informacije v Evropi ter povzela  dinamični razvoj standardizacije na področju ogljičnega odtisa, pravne okvire, smernice, metodologije, koncepte ter poslovne priložnosti. Udeleženci so podrobneje obravnavali tudi Standarda PAS 2050 za izdelke in ISO14064 za organizacije. S primerom ogljičnega odtisa pa so se srečali tudi konkretno, saj so izračunali ogljični odtis na primeru sedežne garniture.

"Udeležba predstavnikov gospodarstva na delavnici dokazuje, da se podjetja v Sloveniji zavedajo bodočih obveznosti v odnosu do okoljevarstva," je po koncu delavnice povedala dr. Kutnarjeva.

Če vas tematika zanima, ali pa bi želeli izračun ogljičnega odtisa tudi za vašo organizacijo ali podjetje, se za več informacij lahko obrnete na naslednji kontaktni naslov: szrrd@upr.si.

Nekaj utrinkov z delavnice:

*****

*Ogljični odtis je mera vpliva aktivnosti na okolje in se računa tudi posredno skozi porabo energije, potrebne pri izdelavi, uporabi ter recikliranju proizvodov oz. storitev, in nevtraliziranju negativnih vplivov na okolje. Za uspeh v boju proti podnebnim spremembam in za samo doseganje trajnostnega razvoja moramo znižati ogljični odtis celotne družbe, kar pomeni, da moramo izboljšati energetsko učinkovitost, znižati ogljični odtis izdelkov in storitev, ter fosilna goriva nadomestiti z obnovljivimi viri energije.

Tematiko ogljičnega odtisa, ki je v Sloveniji vse bolj aktualna, je Univerza na Primorskem prepoznala kot ključno in  nujno usmeritev z vidika vzdržnosti tako glede virov kot tudi ekonomske odgovornosti družbe in njenega trajnostnega razvoja.


petek, 15. junij 2012 Predstavitev UP FAMNIT na prireditvi ZOTKINI TALENTI 2012

V nedeljo 10. junija 2012, se je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma odvijala Slovesna razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev v šolskem letu 2011/2012 v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije, poimenovana ZOTKINI TALENTI, na kateri se je UP FAMNIT uspešno predstavila mladim nagrajencem in njihovim mentorjem.  

Z zanimivimi interaktivnimi vsebinami , nagradnimi igrami in s pestrim promocijskim materialom so predstavniki fakultete privabili številne mlade, bodoče naravoslovce.  Za mlade udeležence so bili zanimivi predvsem  dodiplomski študijski programi  Matematika, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Matematika v ekonomiji in financah, Bioinformatika in Biopsihologija ter možnost nadaljevanja študija na podiplomskih magistrskih študijskih programih. 

Nekaj utrinkov  s prireditve:

 

UP FAMNIT na Zotkinih talentih

UP FAMNIT

UP FAMNIT interaktivne vsebine

UP FAMNIT nagradna igra 1

UP FAMNIT nagradna igra 2

 


četrtek, 14. junij 2012 Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT 2012

V torek 12. junija 2012 je Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem podelila diplome svojim 18 diplomantom dodiplomskih in podiplomskih magistrskih študijskih programov.

Letos smo prvič podelili diplome tudi diplomantom študijskega programa Biodiverziteta.

Z diplomanti je fakulteta obogatila lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri – diplomirani varstveni biologi,  diplomiranimi matematiki, diplomiranimi inženirji računalništva in informatike ter magistri matematike.

V študijskem letu 2011/2012 bodo študij zaključili tudi prvi diplomanti dodiplomskega študijskega programa  Sredozemsko kmetijstvo, v prihodnjih letih pa tudi študenti programov Matematika v ekonomiji in financah, Bioinformatika, Biopsihologija in Aplikativna kineziologija.

 

Diplomske listine so na letošnji podelitvi prejeli:

 • DODIPLOMSKI študijski program Biodiverziteta (strokovni naslov: diplomirani varstveni biolog/diplomirana varstvena biologinja): Manica Balant, Špela Božič, Mojca Kodre;
 • DODIPLOMSKI študijski program Matematika (strokovni naslov: diplomirani matematik/diplomirana matematičarka): Nastja Cepak, Marija Jurkovič, Vida Maksimović, Maruša Pajk;
 • DODIPLOMSKI študijski program Računalništvo in informatika (strokovni naslov: diplomirani inženir računalništva in informatike): Irman Abdić, Andrej Cimperšek, Dejan Ljubič, Aleš Kocjančič, Boštjan Markežič, Simon Mezgec, Duško Topić, Aleksandar Tošić, Gregor Zebec;
 • PODIPLOMSKI magistrski študijski program Matematične znanosti (strokovni naslov: magister/magistrica matematike): Saša Jacqaline Benedik, Anže Germovšek;

 

V sklopu podelitve je bila posebna pozornosti namenjena našim diplomantom in študentom, ki so bili nagrajeni na različnih mednarodnih tekmovanjih in natečajih iz znanja. Nagrajeni diplomanti in študenti UP FAMNIT so:

Irman Abdić, diplomant dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika je v zaključni nalogi, pod mentorstvom doc. dr. Janeza Žiberta, razvil orodje za časovno-frekvenčno analizo zvočnih signalov v stvarnem času, ki bo vključeno v naslednje izdaje programskega orodja Sphinx4. Na Trimovem natečaju za raziskovalne nagrade je z omenjeno zaključno nalogo dosegel drugo mesto. Na letošnjem natečaju »Podjetna Primorska« je s projektom iSound osvojil prvo nagrado za najboljši poslovni načrt.

Nastja Cepak, diplomantka dodiplomskega študijskega programa Matematika je pod mentorstvom doc. dr. Klavdije Kutnar prejela je nagrado Srečko Kosovel za študente UP (v študijskem letu 2010/11) za zaključno nalogo z naslovom »Rubikova kocka«. Pod mentorstvom doc. dr. Klavdije Kutnar je dosegla tudi 1. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2012 (iz področja matematike), 1. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2011 (iz področja aplikativne matematike) in 1. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2010 (iz področja matematike).

Marko Grgurović, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa  Računalništvo in informatika je pod mentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika prejel nagrado Srečko Kosovel za študente UP (v študijskem letu 2010/11) za  zaključno nalogo z naslovom »Povzporejanje metahevristik na GPE«, ter po dveh kolih trenutno zaseda 3. mesto na Univerzitetnem programerskem maratonu 11/12.

Marija Jurkovič, diplomantka dodiplomskega študijskega programa Matematika je pod mentorstvom doc. dr. Klavdije Kutnar dosegla 1. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2012 (iz področja matematike), 1. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2011 (iz področja teoretične matematike) in 2. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2010 (iz področja matematike). Bila je finalistka na študentskem natečaju University Award, ki ga je organizirala Banka Koper.

Tomaž Korenika, študent  2. letnika dodiplomskega študijskega programa  Računalništvo in informatika,  je finalist na študentskem natečaju University Award, ki ga je organizirala Banka Koper.

Vida Maksimović, diplomantka dodiplomskega študijskega programa  Matematika je pod mentorstvom doc. dr. Klavdije Kutnar dosegla 1. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2011 (iz področja teoretične matematike) in 2. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2010 (iz področja matematike).

Simon Mezgec, diplomant dodiplomskega študijskega programa  Računalništvo in informatika po dveh kolih trenutno zaseda 3. mesto na Univerzitetnem programerskem maratonu 11/12.

Peter Muršič, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Matematične znanosti je bil sprejet na doktorski študij na univerzo Rutgers (New Brunswick, NJ, ZDA). Na osnovi njegovih dosedanjih dosežkov so mu ponudili plačilo šolnine in štipendijo (Excellence Fellowship).

Maruša Pajk, diplomantka dodiplomskega študijskega programa Matematika je finalistka na študentskem natečaju University Award, ki ga je organizirala Banka Koper.

Miha Šaberl, študent 2. letnika dodiplomskega študijskega programa  Bioinformatika je avtor zmagovalnega projekta na natečaju Banke koper z naslovom "Customer Satisfaction University Award" v tematski kategoriji »Inovacija«. Njegova skupina je zmagala s projektom vpeljave tehnologije prepoznavanja prstnih žil v poslovanje.

Duško Topić, diplomant dodiplomskega študijskega programa  Računalništvo in informatika je pod mentorstvom asist. mag. Jerneja Vičiča dosegel 1. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2011 (iz področja računalništva) in 2. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2010 (iz področja računalništva).

Aleksandar Tošić, diplomant dodiplomskega študijskega programa  Računalništvo in informatika je pod mentorstvom doc. dr. Petra Korošca dosegel 1. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2012 (iz področja informatike s programiranjem),  pod mentorstvom asist. mag. Jerneja Vičiča  dosegel 2. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2011 ter 2. mesto na mednarodnem študentskem tekmovanju Primatijada 2010 (iz področja računalništva), uvrstil se je v finale nacionalnega izbora tekmovanja Imagine Cup (Microsoft) in po dveh kolih trenutno zaseda 3. mesto na Univerzitetnem programerskem maratonu 11/12.

Miha Vidic, študent 3. letnika dodiplomskega študijskega programa  Matematika v ekonomiji in financah je avtor zmagovalnega projekta na natečaju Banke koper z naslovom "Customer Satisfaction University Award" v tematski kategoriji »Implementacija«, kjer so študenti predlagali rešitve, po katerih bi se banka ločila od konkurence in bi jo komitenti priporočali svojim znancem in prijateljem.

Nekaj utrinkov s podelitve (foto: Pavel Fičur):

Diplomanti

Diplomanti

Nagrajenci


četrtek, 14. junij 2012 Urnik knjižnice TeMeNa med 18.6. in 22.6.2012

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo knjižnica med 18.6 in 22.6.2012 odprta le od ponedeljka 18.6.2012 do četrtka 21.6.2012 med 13. in 16. uro. V petek 22.6.2012 bo knjižnica zaprta.

Hvala za razumevanje.


četrtek, 7. junij 2012 Knjižnica TeMeNa v sredo, 13.6.2012 zaprta

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo knjižnica v sredo, 13.6.2012 zaprta.

Hvala za razumevanje.


sreda, 6. junij 2012 Obisk predstavnikov oddelka za matematiko iz Univerze v Trstu

V ponedeljek, 11. junija 2012., bo v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, (Glagoljaška 8, 6000 Koper) organiziran obisk predstavnikov oddelka za matematiko iz Univerze v Trstu (http://www.dmi.units.it/).
 
Ob 14. uri bodo v Mali Predavalnici na Famnitu, gosti iz Trsta predstavili svoj oddelek, potem pa bo organiziran matematični seminar. Predavatelj je Prof. Luca Rondi (University of Trieste, Italy).
 
Vljudno vabljeni.

Title: Inverse problems and free-discontinuity problems: the inverse crack or cavity problem

Abstract: Many techniques developed for free-discontinuity problems, arising for example in imaging or in fracture mechanics, may be successfully applied to reconstruction methods for inverse problems whose unknowns may be characterized by discontinuous functions.
As an example we consider the inverse problem of determining insulating cracks or cavities by performing few electrostatic measurements on the boundary. We show the validity of this approach both from the theoretical point of view, by a convergence analysis, and from the numerical point of view.

sreda, 6. junij 2012 Študent UP FAMNIT Irman Abdič je zmagovalec letošnje Podjetne Primorske s projektom iSound

Irman Abdić, študent UP FAMNIT, je s projektom s področja IKT tehnologije iSound prejel prvo nagrado na letošnjem natečaju za najboljši poslovni načrt Podjetna Primorska. Nagrade prvim trem izmed 13 finalistov natečaja, ki ga Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) organizira šestič zapored, so v torek zvečer podelili v portoroškem Avditoriju.

iSOUND je strokovno komisijo prepričal z inovativno idejo, ki temelji na nizu programov za analizo zvočnih signalov na področju živalskih zvokov in izgovorjave, izdelave samodejnih razpoznalnikov in iskalnikov zvokov. Programi bodo služili kot pripomoček strokovnim delavcem in osebam s slušnimi težavami za analizo izgovorjave ter za zaznavanje in razpoznavanje zvokov med delom za računalnikom. Za osebe z motnjami sluha predstavlja ta pripomoček inovativno rešitev pri reševanju njihovih vsakodnevnih težav pri delu z računalnikom, kot so opozarjanje na zvoke zvonjenja, trkanja na vratih, ipd. Avtor poslovnega načrta je Irman Abdič.

Zmagovalec je prejel 6000 evrov nagrade, poleg tega pa se je tudi neposredno uvrstil v čezmejni natečaj za najboljši poslovni načrt Primorske »Interino Bizplan Contest« v okviru projekta Interino.

Iskrene čestitke.

 


torek, 5. junij 2012 Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2012

Univerza na Primorskem na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.  22/2006–UPB1, 112/2007, 9/2011)  in  102.  člena  Pravilnika  o  postopkih  (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATKE IN KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2012

Kandidati morajo vloge oddati do vključno petka, 6. julija 2012.

***

Več o javnem razpisu.


sobota, 2. junij 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 4. junija 2012., bo v seminarski sobi v Galebu (Ketejeva 1, Koper) potekal raziskovalni matematični seminar.
Tokrat bomo imeli dva predavanji v terminih ob 10:00 in 11:00. Predavatelji so dr. Adam Paweł Wojda (AGH University of Science and Techology, Poland) in dr. Jakub Przybylo ( AGH University of Science and Technology, Poland).
Vljudno vabljeni.
 
10:00-11:00 Lecturer: Adam Paweł Wojda
Title: Cyclic q-partitions of comlete uniform, and non-uniform hypergraphs.
 
11:00-12:00 Lecturer: Jakub Przybylo
Title: Proper edge colourings with distinct colour pallets of adjacent vertices - algorithms based on Combinatorial Nullstellensatz.

sreda, 30. maj 2012 Vabljeni na predavanje doc. dr. Enesa Pašalića z naslovom »Uporaba kriptografskih shem: Primeri iz prakse in najpogostejše napake«

Vabimo vas na predavanje doc. dr. Enesa Pašalića,

profesorja kriptografije na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (FAMNIT), z naslovom  

»Practical security and some common flaws of real-life encryption schemes«

(»Uporaba kriptografskih shem: Primeri iz prakse in najpogostejše napake«).

Predavanje bo
v sredo, 6. junija 2012,

ob 16.30 uri,

v mali predavalnici FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper.

Brezplačno predavanje je namenjeno širši javnosti, predvsem pa predstavnikom oddelkov za informatiko v podjetjih s področja bančništva, zavarovalništva, varovanja podatkov, telekomunikacij ter v javnem sektorju.

Predavanje bo v angleškem jeziku.


Vljudno vabljeni!

 

***

 

Povzetek:

V današnjem času je na voljo veliko »že narejenih« kriptografskih rešitev, tako za softverske kot tudi za hardverske aplikacije. Čeprav se večina strokovnjakov za računalniško varnost v podjetjih poslužuje standardnih (preverjenih) kriptografskih rešitev, pa nikakor ne moremo trditi, da uporaba slednjih zagotavlja »varnost« nekega računalniškega sistema. To je še posebej res v primeru slabe implementacije. Prikazali bomo kako lahko sistem, ki je domnevno varen, postane »ranljiv« za dokaj preproste načine kriptoanalize. Poudarek bo na razpršilnih funkcijah in posledično digitalnih podpisih (vključno z digitalnimi certifikati), avtentikacijskih protokolih ter ustrezni uporabi algoritmov v RFID aplikacijah.

Abstract:

Today a great variety of different cryptographic primitives are available  for either software of hardware based cryptographic applications. While the usage of standard (recommended) primitives is always the choice of preference, even though the system cannot be considered "secure" in the case of a poor implementation. We will in a popular level illustrate how easily the system that is supposedly secure may become vulnerable to rather simple cryptanalysis. We focus on hash functions and corresponding digital signatures (including certificates), authentication protocols and the proper usage of algorithms in RFID applications.


torek, 29. maj 2012 UTRINKI S PREDAVANJ DR. EPAMEINONDASA FRITZILASA IN DR. PAULA MEDVEDEVA

V ponedeljek, 21. maja 2012, smo na UP FAMNIT gostili dr. Epameinondasa Fritzilasa in dr. Paula Medvedeva.

Zbrali smo nekaj utrinkov z njunih predavanj o analizi genoma.


nedelja, 27. maj 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 28. maja 2012., bo v seminarski sobi v Galebu, potekal raziskovalni matematični seminar. Predavanja bosta ob 10. in ob 11. uri.
Vljudno vabljeni.
 
10:00-11:00 Lecturer: dr. Wilfried Imrich (University of Leoben, Austria)
Title:The distinguishing and endomorphism distinguishing number of graphs and groups
 
Abstract: The distinguishing number of graphs was introduced by Albertson and Collins 1996, and has spawned a wealth of results on finite and infinite structures. The idea of the distinguishing number is to break symmetries efficiently, where "symmetries" stands or automorphisms. If one also wishes to break endomorphisms, one arrives at the endomorphism distinguishing number. Although endomorphisms are quite untractable, compared to automorphisms, many interesting results for finite and infinite structures immediately generalize from automorphisms to endomorphisms, and many new and interesting problems arise.
 
 
11:00-12:00 Lecturer: dr. Fabio Vlacci (Università degli Studi di Firenze, Italy)
Title: Introduction to  basic properties of a new class of regular functions of (hypercomplex) quaternionic variable

Abstract: The aim of this talk is to give a self-contained introduction to a new theory of regular functions over quaternions and, more in general, over a non commutative algebra. In particular, we'll give a (historic) overview of different possible approaches to a definition of regularity
for quaternionic functions and focus our  attention on the geometric/analytic properties related to the class of functions which are regular according to the recent definition given by Gentili & Struppa in 2007.
We'll also present some applications and results which are in some
cases a generalization of the similar results in Complex Analysis,
in others are quite unexpected and promising for the study of new phenomena. Some related topics will be then considered
in order to show what kind of  difficulties or open problems are still under investigation.

nedelja, 27. maj 2012 Študenta UP FAMNIT med štirimi nagrajenimi študenti na natečaju Banke Koper


V četrtek, 24.5.2012 je Banka Koper štirim zmagovalcem natečaja Customer Satisfaction University Award, ki poteka pod okriljem Banke Koper, podelila potrdilo odličnosti. Med štirimi nagrajenci sta tudi naša dodiplomska študenta Miha Vidic (3. letnik Matematike v ekonomiji in financah) in Miha Šaberl (2. letnik Bioinformatike).

Nagrajenim študentom bo Banka Koper omogočila trimesečno plačano študentsko prakso. Ob tem bodo imeli zmagovalci priložnost tekmovati s katerokoli drugo skupino, ki je bila nagrajena v okviru projekta University Award s strani katerekoli druge mednarodne hčerinske banke skupine Intesa Sanpaolo. Zmagovalna ekipa tega nadaljnjega tekmovanja pa bo nagrajena s pripravništvom na sedežu ISBD ali z udeležbo na poletni šoli na kateri od italijanskih poslovnih šol ali univerz.

Študentoma iskreno čestitamo!

V okviru natečaja Customer Satisfaction University Award se je pomerilo šest dvočlanskih tekmovalnih skupin iz Univerze na Primorskem ter univerz v Ljubljani in Mariboru, ki so bile izbrane v prvi fazi tekmovanja (več: http://www.famnit.upr.si/sl/novice/uspeh-famnitovih-stu in http://www.banka-koper.si/O_Banki_Koper/Novice?nid=755), med katerimi je komisija za ocenjevanje izbrala dve najboljši tekmovalni skupini. Komisijo za ocenjevanje so sestavljali predstavniki iz krogov najvišjega in srednjega vodilnega osebja Banke Koper in ISBD-ja ter predstavnika sodelujočih fakultet.

Več informacij o natečaju je dostopnih na spletnem naslovu Banke Koper: http://www.banka-koper.si/university_award.


četrtek, 24. maj 2012 Biološki večeri: »Ocena izpostavljenosti živemu srebru pri slovenskem prebivalstvu«

UP FAMNIT
vabi na
BIOLOŠKE VEČERE,
ki bodo potekali v veliki predavalnici UP FAMNIT in bodo ponudili drugačen vpogled v svet bioloških pojavov,
razložen na laikom razumljiv način.

Tokratni biološki večer bo v četrtek, 31.5.2012 ob 19ih, v veliki predavalnici UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8.
Predavanje z naslovom
Ocena izpostavljenosti živemu srebru pri slovenskem prebivalstvu
bo imela
Ana Miklavčič.

Kratek opis predavanja: Živo srebro se uvršča med najbolj strupene elemente, njegova strupenost pa je odvisna od kemijske zvrsti, odmerka in načina izpostavljenosti. Najbolj občutljiv segment prebivalstva so nosečnice in otroci. Dosedanje epidemiološke študije kažejo na oslabljene psiho-fizične sposobnosti otrok, ki so prenatalno izpostavljeni metil živemu srebru. V predavanju se bomo osredotočili na izpostavljenost ljudi organskemu živemu srebru preko uživanja rib in druge morske hrane. Predstavljeni bodo rezultati povezani z vsebnostjo živega srebra v ribah kupljenih na slovenskem tržišču in rezultati v povezavi z biološkimi kazalci izpostavljenosti kot so koncentracije celokupnega živega srebra ali metil živega srebra v popkovni krvi, laseh in materinem mleku.

 

Ana Miklavčič je diplomirala na Biotehniški fakulteti na oddelku za Živilsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlena kot mlada raziskovalka na Institutu Jožef Stefan na Odseku za znanost o okolju. Pod mentorstvom prof. dr. Milene Hrvat končuje doktorsko disertacijo z  naslovom: »Ocena izpostavljenosti živemu srebru pri slovenskem prebivalstvu«.

Vljudno vabljeni!

 


nedelja, 20. maj 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 21. maja 2012. ob 10:00, bo v seminarski sobi v Galebu, potekal raziskovalni matematični seminar. Predavatelj je dr.Ilya Ponomarenko (V. A. Steklov Institute of Mathematics, Russia).
 
 
Title: Solvability of finite Schur groups
Abstract: Let G be a Schur group, i.e. each Schur ring over G arises from
a suitable permutation group which contains a regular subgroup isomorphic
to G. Then the group G is solvable. This is a joint work with A.Vasiliev.

petek, 18. maj 2012 Akreditiran nov magistrski študijski program Matematika s finančnim inženiringom

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu je na včerajšnji
seji podelila akreditacijo magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje Matematika s
finančnim inženiringom
.

Kratka predstavitev študijskega programa je dostopna tukaj.

 


petek, 18. maj 2012 Vabilo na mednarodno konferenco "Varno in zdravo delovno okolje"

Vljudno vabljeni na mednarodno konferenco z naslovom Varno in zdravo delovno okolje, ki bo potekla v ponedeljek, 21. 5. 2012 in v torek, 22. 5. 2012, v prostorih Hotela Slovenija v Portorožu.

Mednarodna konferenca je organizirana v okviru dveh večjih projektov, ki potekata na Univerzi na Primorskem, in sicer projekta SOS (Stres, Odsotnost, Stiska) in projekta IDO Primorska (Izboljšanje delovnega okolja v ključnih panogah obalno-kraške regije). Oba sta delno financirana iz Evropskega socialnega sklada, osredotočata pa se na promocijo varnega in zdravega delovnega okolja. Obenem z interdisciplinarnim pristopom na teoretski in praktičen način raziskujeta omenjeno problematiko z različnih zornih kotov več znanstvenih disciplin (psihologije, ergonomije, prava, sociologije, kineziologije, managementa človeških virov in drugih). Projekta predstavljata most med univerzitetnim okoljem in gospodarstvom.

K organizaciji konference sta prav tako pristopila tudi UP Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije – UP FENIKS (v ustanavljanju) ter Sektor za izobraževanje Univerze na Primorskem, ki sodeluje v okviru projekta Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela.

V priponki vam posredujemo program konference in vas zaradi lažje organizacije vljudno prosimo, da svojo prisotnost najavite Danijelu Bandlju na e-naslov. danijel.bandelj@upr.si.

 

Z lepimi pozdravi!

 

Dear Sir and Madame!

You are kindly invited to attend the international conference Safe and Healthy Working Environment, which is organised in the frame of projects SOS (Stress, Absence, distress) and IDO Primorska (Improving the working environment in key sectors of the coastal - karst region). Both projects are partially funded by the European Social Foud and are focusing on promotion of safe and healthy working environment. At the same time with an interdisciplinary approach they investigate those issues both theoretically as well as and practically from perspectives of several scientific disciplines (psychology, ergonomics, sociology, kinesiology, human resource management and other). Both projects represent the bridge between the academic and business environment.

The  UP Faculty of Ergonomic and Kinesiology Studies (UP FENIKS – in establishment) and Educational Department of University of Primorska, who is partaking in the project “Planning and career counselling for effective entry into the labour market« have also joined in the organization of the conference .

In the attachment you will find the conference programme.. You are kindly invited to confirm your participation to Danijel Bandelj on e-mail: danijel.bandelj@upr.si in order to facilitate the organization.

With kind regards!


četrtek, 17. maj 2012 Urnik knjižnice med 23.5. in 1.6.2012

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo knjižnica v sledečih dnevih odprta le v dopoldanskem času, t. j. od 10. do 12. ure:

- sreda, 23.5.2012
- petek, 25.5.2012
- ponedeljek, 28.5.2012
- sreda, 30.5.2012
- petek, 1.6.2012.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


ponedeljek, 14. maj 2012 Tudi na drugem kolu odličen razultat študentov UP FAMNIT

V četrtek, 10. maja se je zgodilo drugo kolo računalniškega tekmovanja "Univerzitetni programerski maraton" - UPM (http://tekmovanja.acm.si/upm), ki poteka pod okriljem ACM Slovenija (http://tekmovanja.acm.si).

Ekipa z imenom BogoSort v sestavi Aleksandar Tošić, Simon Mezgec in Marko Grgurović je tudi na tem kolu osvojila odlično 3. mesto. In skupno trenutno zaseda 4. mesto, z istim točkovnim izkupičkom kot drugouvrščena ekipa.

Več na http://tekmovanja.acm.si/upm/2012/05/11/2-kolo-je-%C5%BEe-preme%C5%A1alo-mesta


ponedeljek, 14. maj 2012 Vabilo na predavanji o analizi genoma

V ponedeljek, 21. maja, bosta v Veliki predavalnici na Famnitu  (Glagoljaška 8, Koper) ob

14. in 15. uri bioinformatski predavanji

dr. Epameinondasa Fritzilasa in dr. Paula Medvedeva

o analizi genoma.

 

Vljudno vabljeni!

***

14:00-15:00

Dr. Epameinondas Fritzilas, Illumina Cambridge, Computational Biology Group, United Kingdom

An introduction to Illumina's sequencing technology and the challenges of re-sequencing applications

The so-called "next-generation sequencing" technologies play a key role in modern molecular biology: they open many possibilities for new discoveries and, at the same time, bring biology closer to the quantitative sciences. In this tutorial talk, we will first give an introduction to Illumina's sequencing-by-synthesis technology that makes it possible to generate large volumes of sequence data in a cost-effective way. Then, we will turn our attention towards an important application of high-throughput sequencing: the detection of differences between a sequenced sample genome and a pre-assembled reference genome. We will sketch the necessary steps to achieve that goal and highlight the technological and algorithmic challenges that make this task non-trivial.

***

15:00-16:00

Dr. Paul Medvedev, University of California, San Diego

Algorithms for reconstructing genomes using high-throughput sequencing

Whole-genome shotgun sequencing is an experimental technique used for obtaining information about a genome's sequence, whereby it is broken up into millions of short segments (called reads) whose sequence is then determined. Recent technological advances hold the potential for tremendous bio-medical discovery; however, the challenges posed by the novelty and sheer quantity of the data are increasingly computational. A long-standing problem is how to infer the genomic sequence of an unknown species from its reads, called genome assembly. On the other hand, even within the same species the genomes of two individuals differ, and the problem of detecting such variation has received a lot of attention in the last few years.

In this talk, we will describe algorithms for assembling genomes, discovering structural variants, and correcting errors in the reads. Our methods are based on genome graphs, which capture the structure of a genome even when its sequence is not fully known (as with the case of sequencing data). We show how traditional genome graph models can be extended to capture matepair information  (pairs of reads at a known distance apart), which is crucial for improving the quality of assembly. We also show how genome graphs can be used for detecting structural variation through a method called CNVer which uses a reduction to the bidirected network-flow problem.

 No prior knowledge of biology or advanced mathematics is required.


petek, 11. maj 2012 Vabilo na delavnico »Računanje ogljičnega odtisa izdelkov po standardu PAS2050 in ogljičnega odtisa organizacij po standardu ISO14064«

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite delavnice z naslovom »Računanje ogljičnega odtisa izdelkov po standardu PAS2050 in ogljičnega odtisa organizacij po standardu ISO14064«,

ki jo organizira Univerza na Primorskem.

***

Delavnica bo potekala na Univerzi na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, sejna soba palače Armeria,

v ponedeljek, 18. 6. 2012 od 10:00 do 15:00 ure.

 

Delavnica je namenjena:

- predstavnikom gospodarstva (vodje sistemov kakovosti; strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti; energetski in okoljski managerji; vodilni delavci in predstavniki vodstva, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja);

- lokalnim skupnostim (organi lokalne samouprave; lokalne nevladne organizacije in društva, ki se na lokalni ravni ukvarjajo s problematiko okoljevarstva, itd.);

- lokalnemu in regionalnemu prebivalstvu;

- drugi zainteresirani javnosti.

***

Več o programu in delavnici si preberite v priloženem vabilu.

Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice http://www.famnit.upr.si/sl/dogodek/racunanje-ogljicnega%20odtisa

najkasneje do 10.06.2012. Število mest za delavnico je omejeno.

Za dodatna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu: szrrd@upr.si ali na tel št. 05 61 17 501.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. maj 2012 Uspeh FAMNITovih študentov na letošnji Primatijadi

Na letošnji PRIMATIJADI, ki je potekala od 28. aprila do 3. maja 2012 v Bolgariji (Albena) so se Famnitovi študentje odlično odrezali.

Na tekmovanju iz Matematike sta 1. mesto osvojili Nastja Cepak in Marija Jurkovič.

Na tekmovanju iz Informatike s programiranjem sta 1. mesto osvojila Aleksandar Tošić in Aleš Horvat ter 2. mesto Matevž Črnilogar in Saša Nikolić.

Primatijada je tekmovanje iz področij matematike, računalništva, biologije, kemije, fizike ter drugih naravoslovnih ved in v športnih disciplinah, ki se ga vsako leto udeleži med 1500 in 2000 študentov iz vseh držav Balkana.

Našim študentom iskreno čestitamo!


ponedeljek, 7. maj 2012 Zaključna konferenca projekta PROMISE

PROMISE (Promoting Mental Health Minimising Mental Illness and Integration through Education) je mednarodni projekt, katerega glavni cilj je razviti izčrpne smernice za izobraževanje strokovnjakov (medicinskih sester, socialih delavcev, psihiatrov, psihologov itd.) s področja promocije duševnega zdravja in konkretne primere tovrstnih izobraževalnih programov. Naloga Univerze na Primorskem kot sodelujoče članice v projektu je razvoj smernic za področje depresivnosti in samomorilnosti.

Projekt se bo septembra zaključil s konferenco v Londonu, kjer bodo predstavljene najsodobnejše raziskave in prakse s tega področja. Predstavljene bodo tudi nove evropske smernice za usposabljanje ključnih skupin strokovnjakov, ki so bile razvite v okviru projekta.

Več o projektu in konferenci lahko preberete na spletni strani projekta PROMISE.


torek, 24. april 2012 Urnik knjižnice TeMeNa 30.4.2012 ter 3.5.2012

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo knjižnica v ponedeljek, 30.4.2012 zaprta ter v četrtek, 3.5.2012 odprta le do 15. ure.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


petek, 20. april 2012 Mednarodni »Semester teorije grafov« v organizaciji UP FAMNIT in UP IAM

V času od 4.5.-16.6.2012 bo na sedežu UP FAMNIT potekalo mednarodno znanstveno srečanje Semester teorije grafov (Graph Theory Semester). Semester je namenjen zlasti podiplomskim magistrskim in doktorskim študentom matematike. Predavatelji bodo vrhunski, v svetovnih krogih priznani tuji visokošolski učitelji in raziskovalci s področja teorije grafov:

 • Wilfried Imrich (University of Leoben, Austria),
 • Gareth Jones (University of Southampton, UK),
 • Elena Valentinova Konstantinova (Sobolev Institute of Mathematics, Russia),
 • Adam Paweł Wojda (AGH University of Science and Techology, Poland),
 • Roman Nedela (Matej Bel University, Slovakia).

Več informacij: http://www.famnit.upr.si/sl/konference/SGT2012

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslovu: info@famnit.upr.si.


petek, 20. april 2012 UP FAMNIT je gostil 56. matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije

V soboto, 21.4.2012 je v prostorih Gimnazije Koper potekalo 56. matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije.

Dogodek je organiziralo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), gostitelji pa so bili UP FAMNIT, UP PEF in Gimnazija Koper.

Tekmovanja se je udeležilo 171 najboljših dijakov iz regijskih tekmovanj in njihovi mentorji.


četrtek, 19. april 2012 Uspeh Famnitovih študentov na natečaju Banke Koper »Customer Satisfaction University Award«

Banka Koper je objavila seznam finalistov mednarodnega študentskega natečaja za projekt »Customer Satisfaction University Award«, s katerim je želela nadaljevati začeto sodelovanje s študenti matematike UP FAMNIT in s študenti UP FM.

Seznam dvanajstih finalistov, od katerih je kar 5 študentov UP FAMNIT, je objavljen na spodnji povezavi:

http://www.banka-koper.si/O_Banki_Koper/Novice?nid=755

Najuspešnejšim študentom se obeta pripravništvo v okviru bančne skupineIntesa Sanpaolo oziroma polletno šolanje na eni izmed italijanskih univerz.

Finalistom iskreno čestitamo!

 

 


sreda, 18. april 2012 Vabilo na predavanje "Odgovornost države za družinsko življenje ljudi dela"

Spoštovani,
v okviru projekta "Izboljšanje delovnega okolja v ključnih panogah obalno-kraške regije (IDO PRIMORSKE)" tokrat prirejamo vabljeno predavanje dr. Luke Tičarja (Pravna fakulteta, UL) z naslovom "ODGOVORNOST DRŽAVE ZA DRUŽINSKO ŽIVLJENJE LJUDI DELA". Razpravo bo vodli dr. Andraž Teršek (UP).

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v torek, 24.4, ob 10.00, v mali predavalnici Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Več informacij o vsebini predavanja najdete v priponki.


ponedeljek, 16. april 2012 Odličen razultat študentov UP FAMNIT

V četrtek, 12. aprila se je zgodilo prvo kolo računalniškega tekmovanja "Univerzitetni programerski maraton" - UPM (http://tekmovanja.acm.si/upm), ki poteka pod okriljem ACM Slovenija (http://tekmovanja.acm.si).

Ekipa z imenom BogoSort v sestavi Aleksandar Tošić, Simon Mezgec in Marko Grgurović je osvojila odlično 3. mesto.

Med najboljšimi desetimi ekipami so kar 3 naše ekipe.

Več na http://putka.upm.si/competitions/upm2012-1/

Čestitamo!


torek, 10. april 2012 Vabilo na tretjo mednarodno konferenco Triple I – intuition, imagination, innovation

Slovenski center za raziskovanje samomora UP IAM vabi na tretjo mednarodno konferenco Triple I – intuition, imagination, innovation, ki bo potekala 10. in 11. maja 2012 na Debelem Rtiču v Ankaranu.

Priznani strokovnjaki s področja suicidologije bodo spregovorili o raziskovanju in preventivi samomorilnosti pri nas in v svetu. V tem trenutku potrjeni predavatelji so naslednji: dr. Ella Arensman, prof. Enrique Baca-Garcia, prof. Diego De Leo, prof. Heidi Hjelmeland, prof. Maurizio Pompili, dr. Merike Sisask in dr. Martin Voracek.

Vabljeni strokovnjaki, študentje, raziskovalci in praktiki, ki jih zanima samomorilnost in samomorilno vedenje (teorija, raziskovanje, preventiva in intervencije). 

Omenjena tematika je zelo zapletena in kompleksna ter zahteva multidisciplinaren pristop, zato vabimo psihologe, psihiatre, psihoterapevte, zdravnike in ostale zdravstvene delavce, socialne delavce, teologe, antropologe, filozofe, sociologe, umetnike in druge … vabljeni vsi.

Več informacij si preberite v priloženem vabilu in se, v primeru, da ste zainteresirani, registrirajte na naslednji spletni prijavnici:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1GWFRnX3ZfMlhKMmtnc0FSb3BEQlE6MQ

Informacije o konferenci so prav tako na voljo na spletni strani na naslednji povezavi http://www.pint.upr.si/sl/raziskovanje/projekti/iii/, kjer bodo v kratkem objavljena tudi vsa imena gostujočih predavateljev.

Pohitite, prijavite se lahko do 13. aprila 2012.

Za dodatna vprašanja smo na voljo na naslovu: triplei@upr.si.

 


četrtek, 5. april 2012 FAMNIT-ov študent uspešno zaključil Google Summer of Code 2011

Google že več let organizira natečaj v podporo odprto-kodnim projektom z imenom "Google Summer of Code" ali drugače povedano, Googlovo poletje programiranja. Dogodek ponuja študentom iz vseh držav sodelovanje z najbolj znanimi odprto-kodnimi organizacijami ter delo na odprto-kodnih projektih. V zadnjem dogodku je bilo izbranih 175 organizacij, 1115 študentov ter preko 2000 mentorjev. Skozi zelo strogo selekcijo sta se uspela prebiti naš študent Aleš Horvat ter asistent Jernej Vičič (v vlogi mentorja). Sodelovala sta z organizacijo Apertium, ki razvija odprto-kodno rešitev za računalniško prevajanje med jeziki. Delala sta na projektu z naslovom "Računalniško prevajanje med Slovenščino in Španščino" ter ga tudi uspešno zaključila. Čestitke!


sreda, 4. april 2012 Univerzitetni programerski maraton

V mesecu aprilu se pričenja letošnji Univerzitetni programerski maraton (UPM 2012, http://tekmovanja.acm.si/upm).
Za vse, ki UPM še ne poznate, UPM je slovensko tekmovanje za študente v programiranju, ki se je v Sloveniji začelo na Fakulteti za matematiko in fiziko. Pri programiranju je poudarek na algoritmih ter ne toliko na samih tehnikah programiranja. UPM sestoji iz predkola, ki bo 5. aprila, treh tekmovalnih kol (12. aprila in 10. maj ter jeseni 11. oktobra) in finala. Slednje se seli med slovenskimi univerzami in bo letos 20. oktobra na Univerzi v Mariboru. Na finalu dobimo državnega prvaka in prvake posameznih univerz.

UPM poleg tega, da je nacionalno tekmovanje, predstavlja tudi kvalifikacijsko tekmovanje za uvrstitev na ACM (http://www.acm.org) svetovno tekmovanje ICPC (http://icpc.baylor.edu). Slednje poteka v dveh etapah: regionalno tekmovanje in svetovni finale. Slovenija je razvrščena v srednje-evropsko regijo in lansko srednje-evropsko tekmovanje je bilo v Pragi (http://contest.felk.cvut.cz/11cerc/).
Na tekmovanju sodelujejo ekipe s po največ tremi študenti, ki rešujejo na računalniku zadane naloge. Dobijo 5 do 7 nalog odvisno od nivoja. Naloge s preteklih UPM tekmovanj so na voljo na URL:
http://sodnik.upm.si/anonymous/tasks

V omejenem času (4 do 6 ur, odvisno od nivoja tekmovanja) morajo ekipe rešiti in sprogramirati rešitve čim večih nalog. Pravila tekmovanja so takšna, da štejejo predvsem rešene naloge in šele nato hitrost reševanja.

Prijave so možne do 10.4.2012 na http://tekmovanja.acm.si/upm.


sreda, 4. april 2012 Zaključno predavanje 3.cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje

Spoštovani!

Tretji cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu FAMNITovi Izleti v matematično vesolje v obliki krajših zaključenih celot prinaša predstavitev zanimivih matematičnih problemov, dela raziskovalcev in uporabe matematike na različnih področjih znanosti in tehnologije. Predavanja so primerna za širšo javnost in dijake srednjih šol.

Zaključno predavanje cikla prof. dr. Tomaža Pisanskega z naslovom Grafi na gotskih stropih bo potekalo

v sredo 11. aprila 2012 ob 18h

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Načrt poznogotske cerkve običajno pokaže zanimiv in zapleten ponavljajoči se vzorec, ki ga oblikujejo stebri in oboki. Matematika se takšnim pojavom približa s teorijo tlakovanj in zemljevidov. Na predavanju bomo spoznali nekaj trikov, ki nam s pomočjo operacij nad zemljevidi pomagajo razumeti zapletena tlakovanja in jih rekonstruirati iz bolj preprostih.

O predavatelju: dr. Tomaž Pisanski velja za očeta slovenske diskretne matematike. Je ustanovni član kluba mladih matematikov Laar Getny, ki si je na prelomu šestdesetih v sedemdeseta leta prizadeval za vpeljavo diskretne matematike s teorijo grafov v visokošolski program pri nas. Študiral je doma in v tujini (Francija, ZDA), predaval pa na dodiplomskih in podiplomskih programih matematike in računalništva na številnih tujih univerzah: Leoben, Videm, Zagreb, ZDA, Kanada, Nova Zelandija. Za svoje delo na področju zgodovine slovenske matematike je prejel red za zasluge. Bil je med ustanovitelji mladinske matematično-fizikalne revije Presek. Je soustanovitelj in glavni urednik prve slovenske matematične znanstvene revije Ars Mathematica Contemporanea. Bil je vd direktorja UP PINT. Za svoje delo pri uveljavljanju Univerze na Primorskem pa je bil imenovan za njenega častnega senatorja.

http://izleti.famnit.upr.si/


nedelja, 1. april 2012 Vabilo - Famnitovi biološki večeri: "Okoljski dejavniki in makrofiti v kalih na Krasu" (ponedeljek, 2.4.2012, 20:00)

UP FAMNIT vabi na BIOLOŠKI VEČER, ki bo v ponedeljek, 2.4.2012, ob 20:00
v Mali predavalnici na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8.

Tokratno predavanje z naslovom  »Okoljski dejavniki in makrofiti v kalih na Krasu«
bo imela gostja iz Biotehniške fakultete, uni. dipl. biol. Mateja Potisek.


Predavateljica nam bo predstavila kale - antropogena vodna telesa na kraškem območju, njihovo vlogo v preteklosti in recentno izgubo njihovega prvotnega namena. Danes je namreč večina kalov v procesu zaraščanja, razen redkih, ki so jih pred leti obnovili. Za te vodne ekosisteme je značilna visoka diverziteta rastlin in živali, ki so vezane na vodno okolje.  V kalih so svoj dom našle tudi mnoge redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. Na predavanju bodo predstavljeni izsledki diplomske naloge z naslovom Okoljski dejavniki in makrofiti v kalih na Krasu, kjer je bil namen diplomskega dela popisati makrofite v kalih ter ugotoviti vpliv izbranih fizikalnih, kemijskih in biokemijskih dejavnikov ter značilnosti kalov in prispevnega območja na pojavljanje, vrstno pestrost, pogostost in razporeditev makrofitov v kalih na Krasu.

O predavateljici: Mateja Potisek je leta 2011 diplomirala na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer je pridobila naziv diplomirana biologinja in profesorica biologije. Njeno področje raziskovanja je ekologija in sistematika rastlin. Zaposlena je na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer trenutno opravlja delo asistentke in raziskovalke za področje ekologije rastlin. 

Vljudno vabljeni!

 


četrtek, 29. marec 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 2. aprila 2012., bo v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predaval dr. Martin Mačaj (Comenius University, Slovakia and UP FAMNIT).

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title: Nonorientable regular maps over linear fractional groups

Abstract: It is well known that for any given hyperbolic pair (k,m) there exist infinitely many regular maps of valence k and face length m on an orientable surface, with automorphism group isomorphic to a linear fractional group. A nonorientable analogue of this result was known to be
true for all pairs (k,m) as above with at least one even entry. In this talk we establish the existence of such regular maps on nonorientable surfaces for all hyperbolic pairs.
This is a joint work with Gareth A. Jones and Jozef Širan.

 


četrtek, 29. marec 2012 Biološki večeri: »Okoljski dejavniki in makrofiti v kalih na Krasu«

UP FAMNIT vabi na BIOLOŠKI VEČER, ki bo v ponedeljek, 2.4.2012, ob 20:00 v Mali predavalnici na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8.

Tokratno predavanje z naslovom  »Okoljski dejavniki in makrofiti v kalih na Krasu« bo imela gostja iz Biotehniške fakultete, uni.dipl. biol. Mateja Potisek.

Predavateljica nam bo predstavila kale- antropogena vodna telesa na kraškem območju, njihovo vlogo v preteklosti in recentno izgubo njihovega prvotnega namena. Danes je namreč večina kalov v procesu zaraščanja, razen redkih, ki so jih pred leti obnovili. Za te vodne ekosisteme je značilna visoka diverziteta rastlin in živali, ki so vezane na vodno okolje.  V kalih so svoj dom našle tudi mnoge redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. Na predavanju bodo predstavljeni izsledki diplomske naloge z naslovom Okoljski dejavniki in makrofiti v kalih na Krasu, kjer je bil namen diplomskega dela popisati makrofite v kalih ter ugotoviti vpliv izbranih fizikalnih, kemijskih in biokemijskih dejavnikov ter značilnosti kalov in prispevnega območja na pojavljanje, vrstno pestrost, pogostost in razporeditev makrofitov v kalih na Krasu.

  

O predavatelju: Mateja Potisek je leta 2011 diplomirala na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer je pridobila naziv diplomirana biologinja in profesorica biologije. Njeno področje raziskovanja je ekologija in sistematika rastlin. Zaposlena je na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer trenutno opravlja delo asistentke in raziskovalke za področje ekologije rastlin. 

Vljudno vabljeni!


sreda, 28. marec 2012 Utrinki iz 12. državnega tekmovanja iz biologije za srednješolce (24.3.2012, UP FAMNIT)

V soboto, 24. marca 2012 je v skupni organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), UP FAMNIT in Gimnazije Koper potekalo srednješolsko državno tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado.

V prostorih UP FAMNIT in Gimnazije Koper se je zbralo več kot 300 dijakov in njihovih mentorjev iz različnih delov Slovenija. Medtem ko so dijaki izkazovali svoje znanje, ki so ga pridno pridobivali v okviru pouka biologije, so učitelji pridobivali nova znanja o Biodiverziteti v slovenskem morju. Predaval je prof. dr. Lovrenc Lipej z Morske biološke postaje nacionalnega inštituta za biologijo, ki poučuje tudi na UP FAMNIT.

Nekaj utrinkov s tekmovanja je dostopnih tukaj.


torek, 20. marec 2012 UP FAMNIT bo gostila 12. državno tekmovanje iz znanja biologije za dijake in dijakinje za Proteusovo nagrado

V soboto, 24. marca 2012 bo UP FAMNIT v sodelovanju z Gimnazijo Koper gostila 12. državno tekmovanje iz znanja biologije za dijake in dijakinje za Proteusovo nagrado, ki poteka v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije ter ob sodelovanju Prirodoslovnega društva Slovenije. 

Na državnem tekmovanju se bo za srebrne in zlate Proteusove nagrade in naslove državnih prvakov v posameznih skupinah pomerilo 284 dijakov in dijakinj, ki so si udeležbo na državnem tekmovanju zagotovili na šolskih tekmovanjih v začetku februarja letos, kjer je sodelovalo 2.279 dijakov in dijakinj iz 62 srednjih šol po Sloveniji.

Tekmovanje iz znanja biologije je le ena od številnih dejavnosti Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Skupaj s Prirodoslovnim društvom Slovenije v sklopu tekmovanja uresničujemo cilje, kot so: popularizacija biologije, spodbujanje mladih k širjenju in poglabljanju znanja biologije ter uporabe le tega v praksi, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za biologijo, ozaveščanje dijakov o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine itd.


četrtek, 15. marec 2012 Uspeh diplomanta Računalništva in informatike UP FAMNIT

Irman Abdič, diplomant študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT, je pod mentorstvom doc. dr. Janeza Žiberta v svojem diplomskem delu razvil orodje za časovno-frekvenčno analizo zvočnih signalov v stvarnem času.

Orodje je izjemno uporabno pri razvoju sistemov za razpoznavanje in tvorjenje govora in je narejeno v programskem okolju Sphinx4, ki so ga razvili na Carnegie Mellon University v ZDA. Univerza je trenutno uvrščena na 55. mesto pa Shanghajski lestvici in med prvih 10 med tehniškimi univerzami.

V sodelovanju z avtorji programskega orodja Sphinx4 je Irmanu Abdiću uspelo doseči vključitev tega orodja v naslednje izdaje programskega orodja Sphinx4.

Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:

http://cmusphinx.sourceforge.net/


Študentu in mentorju ob dosežku iskreno čestitamo!


četrtek, 15. marec 2012 Priznanja UP: kar šest nagrajencev, ki sta jih predlagali FAMNIT/IAM

V petek, 16. marca 2012 ob 13. uri se bo s Slavnostno akademijo, ki ji bo sledilo še inavguracijsko predavanje maestra dirigenta Antona Nanuta, častnega doktorja UP, zaključil Teden Univerze na Primorskem (UP).

V sklopu Slavnostne akademije bodo podeljena univerzitetna priznanja in nagrade. Tudi letos bodo priznanja prejeli tudi sodelavci UP FAMNIT in UP IAM, in sicer:

 • priznanje Zlata plaketa Univerze na Primorskem bo prejel izr. prof. dr. Bojan Kuzma,
 • nagrado za znanstveno odličnost za leto 2011 bo prejel doc. dr. Martin Milanič,
 • nagradi za pedagoško odličnost za študijsko leto 2010/2011 bosta prejela doc. dr. Branko Kavšek in mag. Boštjan Frelih,
 • nagrado Srečko Kosovel za študente UP za diplomsko delo v študijskem letu 2010/2011 bo prejela Nastja Cepak, diplomantka dodiplomskega študijskega programa Matematika na UP FAMNIT in študentka magistrskega študijskega programa Matematične znanosti UP FAMNIT.

Prav tako bo priznanje Častni doktor Univerze na Primorskem prejel maesto dirigent redni profesor Anton Nanut, ki sta ga predlagali UP FAMNIT in UP IAM.


Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!


sreda, 14. marec 2012 Tradicionalna košarkarska tekma med študenti in zaposlenimi UP FAMNIT (četrtek, 15.3.2012, 20:30)

V sklopu prireditev, ki se bodo zvrstile v Tednu Univerze na Primorskem (12. marec - 16. marec 2012), bo v četrtek, 15. marca 2012 ob 20:30 bo na Osnovni šoli Antona Ukmarja potekala tradicionalna košarkarska tekma med študenti in zaposlenimi UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!

 


sreda, 14. marec 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 19. marca 2012., bo ob 10:00 v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predaval dr. Oliver Schaudt (Universität zu Köln, Germany).

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title: The Price of Connectivity for Vertex Cover
 

Abstract: We study a graph parameter called the Price of Connectivity for Vertex Cover (PoC). It was recently introduced by Cardinal et al. and is defined as the ratio of the minimum size of a connected vertex cover and the minimum size of a vertex cover.
We prove some structural results for the PoC. These results concern PoC-critical, PoC-perfect and PoC-near-perfect graphs.
Joint work with E. Camby, J. Cardinal and S. Fiorini.
 
 

sreda, 14. marec 2012 Urnik knjižnice TeMeNa v ponedeljek, 19.3.2012

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo v knjižnica v ponedeljek, 19.3.2012 izjemoma odprta le v dopoldanskem času, t.j od 10. do 12. ure.

Hvala za razumevanje.


ponedeljek, 12. marec 2012 Vabilo na predavanje doc. dr. Bojana Lazarja "Morske želve: tihi pomorščaki Jadranskega morja" (12.3.2012, 17:00)

V sklopu prireditev, ki se bodo zvrstile v Tednu Univerze na Primorskem (12. marec - 16. marec 2012), bo v ponedeljek, 12. marca 2012 ob 17. uri doc. dr. Bojan Lazar izvedel predavanje z naslovom Morske želve: tihi pomorščaki Jadranskega morja/Sea Turtles: Silent Mariners of the Adriatic.

Predavanje bo vključevalo predstavitev globalne ogroženosti morskih želv ter njihovo biologijo in zaščito v Jadranu kot enem od najpomembnejših habitatov v Sredozemlju.

Predavanje bo v slovenščini. Potekalo bo v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, I. nadstropje).


Vljudno vabljeni!


sobota, 10. marec 2012 Vabljeni na dogodke v Tednu UP (12.3. -16.3.2012)

V ponedeljek, 12. marca se začenja teden Univerze na Primorskem, ko se bodo na univerzi zvrstili številni dogodki različnih vsebin, nekaj dogodkov tudi v organizaciji UP FAMNIT.

Teden UP se bo zaključil 16. marca 2012 s Slavnostno akademijo Univerze na Primorskem, na kateri bodo podeljena priznanja in nagrade UP. Tudi letos so med prejemniki kandidati, ki jih je predlagala UP FAMNIT.

Program dogodkov je dostopen tukaj, več informacij pa lahko poiščete na spletni strani univerze.

Vljudno vabljeni k obisku dogodkov!


sobota, 10. marec 2012 Vabljeni na predavanje dr. Janeza Žiberta: "Računalnik, ki sliši in govori slovensko" (sreda, 14.3.2012 ob 18:00)

 

Tokratno predavanje doc. dr. Janeza Žiberta z naslovom Računalnik, ki sliši in govori slovensko bo potekalo

 

v sredo 14. marca 2012 ob 18h

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

 

Govor je najbolj naravno sredstvo sporazumevanja med ljudmi. Zakaj ga ne bi uporabljali tudi pri sporazumevanju s stroji? Računalnik se da naučiti samodejno razpoznavati in tvoriti človeški govor. Pri tem poskušamo posnemati in modelirati procese, ki jih izvaja človek, pri prepoznavanju in tvorjenju govora. Na predavanju bodo predstavljeni postopki, kako govorni signal pretvorimo v zaporedje akustičnih dogodkov, kako to zaporedje modeliramo z akustičnimi modeli, ki pretvarjajo signale v glasove in naprej v besede in kako lahko takšne modele uporabljamo tudi za tvorjenje govora. Spoznali se bomo z vrsto praktičnih aplikacij, ki na poljuden način prikazujejo posamezne faze pri gradnji in uporabi sistemov za razpoznavanje govora. Tako bomo z glasom vodili čebelico s cveta na cvet. V mikrofon bomo izgovarjali poljubno slovensko besedilo, računalnik pa bo glasove samodejno razpoznal, jih izpisal na zaslon in izgovoril, kar je razpoznal. Poslušali bomo Levstikovo povest Martin Krpan, ki jo bo bral računalnik, in ugotavljali, zakaj je govor človeku tako naraven, računalniku pa še vedno tako tuj.

 

O predavatelju: dr. Janez Žibert je diplomiral leta 1998 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na smeri Uporabna matematika. Leta 1998 se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, kjer je pod mentorstvom prof. dr. Franceta Miheliča leta 2001 magistriral z delom s področja obdelave govornih signalov in leta 2006 doktoriral z delom s področja samodejnega razpoznavanja slovenskega govora. V letih 2006-2008 je bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko kot raziskovalec, leta 2008 pa se je zaposlil kot visokošolski učitelj in raziskovalec na UP FAMNIT. Raziskovalno delo dr. Žiberta je usmerjeno v področja statistike in statističnega modeliranja, obdelave in analize signalov in razpoznavanja vzorcev ter v raziskovanje na področju biometričnih in govornih tehnologij.

 

Več o ciklu na spletu, http://izleti.famnit.upr.si. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si. Veselimo se novih potovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

 

doc. dr. Martin Milanič                                                             doc. dr. Klavdija Kutnar

koordinator cikla                                                                      v. d. dekana UP FAMNIT


sreda, 7. marec 2012 Rektor je imenoval doc. dr. Klavdijo Kutnar za dekanjo UP FAMNIT za mandatno obdobje štirih let

Rektor Univerze na Primorskem je imenoval doc. dr. Klavdijo Kutnar za dekanjo UP FAMNIT.

Doc. dr. Klavdija Kutnar je štiriletni mandat nastopila v ponedeljek, 5. marca 2012.

Ob imenovanju dekanji iskreno čestitamo in ji želimo uspešen mandat.


sreda, 7. marec 2012 UP FAMNIT in UP IAM ob svetovnem dnevu matematike

World Maths Day ali Svetovni dan matematike se obeležuje z mednarodnim spletnim tekmovanjem že šesto leto. Svetovni dan matematike je tudi odlična priložnost za pogled na dosežke in delo raziskovalcev s področja matematike na Univerzi na Primorskem (v okviru UP FAMNIT in UP IAM).

Konference in sodelovanja v tujini

V juniju 2011 je bila na Bledu s strani UP FAMNIT in UP IAM organizirana mednarodna konferenca iz Teorije grafov 7th Slovenian International Conference on Graph Theory  (http://conferences2.imfm.si/conferenceDisplay.py?confId=1). Gre za največjo konferenco s področja teorije grafov na svetu. Udeležilo se je prek 280 raziskovalcev iz 42 različnih držav. V tednu po konferenci na Bledu so organizirali doktorsko poletno šolo Algebraic Graph Theory Summer School na Rogli, ki je štela prek 80 udeležencev. (http://www.famnit.upr.si/sl/konference/AGT2011).

Raziskovalci se redno udeležujejo mednarodnih konferenc, velikokrat tudi kot vabljeni predavatelji. V letu 2011 se je mednarodnih konferenc kot vabljeni predavatelji udeležilo devet raziskovalcev, štirje so bili vabljeni predavatelji na dveh konferencah na Kitajskem, trije na konferenci na Fieldsovem inštitutu v Kanadi, en konferenci na Bledu in en na konferenci na Češkem. Izpostavimo lahko sodelovanje na osmi evropski konferenci iz matematične in teoretične biologije, ki jo vsake tri leta organizira European Society for Mathematical and Theoretical Biology (od 28. junija do 2. julija v Krakovu na Poljskem).
Letošnja konferenca je bila organizirana skupaj s Society for Mathematical Biology in je bila največja do sedaj, saj se je je udeležilo blizu 1000 matematičnih in teoretičnih biologov iz vsega sveta. (http://www.esmtb.org/) Eno od plenarnih predavanj na konferenci je imela visokošolska učiteljica in raziskovalka UP FAMNIT dr. Barbara Boldin, ki je ob tej priložnosti prevzela nagrado "Lee Segel prize for best student paper".

Seznam tujih institucij, na katerih so raziskovalno gostovali raziskovalci v letu 2011:

 • Beijing Jiaotong University, Peking, Kitajska  (13 raziskovalcev)
 •  University of Wisconsin, Madison, ZDA
 • Sofia University ''St. Kliment Ohridski'', Sofija, Romunija
 • Ohio State University, Columbus, Ohio, ZDA
 • Santa Clara University, Santa Clara, California, ZDA
 • UC Davis, Davis, California, ZDA
 • Fields Institute, Toronto, Kanada
 • University of the Basque Country, Bilbao, Španija
 • Free University Brussels, Belgija
 • Universita degli Studi di Salerno, Salerno, Italija
 • Ariel University Center of Samaria, Ariel, Izrael
 • Plzen, Češka
 • Univerzitet u Tuzli, Bosna in Hercegovina
 • University of Sofia »St. Kliment Ohridski«, Bulgaria
 • POSTECH, Pohang, J. Koreja
 • Netanya Academic College, Izrael

Visok mednarodni ugled matematikov UP FAMNIT in UP IAM, je razviden iz števila citatov njihovih znanstvenih del, iz številnih povabil na različne elitne univerze v tujini kot tudi iz dejstva, da vsako leto gostijo številne znanstvenike iz tujine (v letu 2011 so gostili raziskovalce iz Rusije, Izraela, ZDA, Kanade, Italije, Mehike, Kitajske, Slovaške, Madžarske, Nove Zelandije, Avstralije,…). V letu 2011 je bil en raziskovalec na petmesečnem usposabljanju na University of Wisconsin Medison v ZDA, en raziskovalec pa je zaključil  s petmesečnim Fulbrightovim gostovanjem na Ohio State University.


Projekti

Poleg ARRS programa in projektov, ki potekajo že več let, so bili v letu 2011 pridobljeni še: dva ARRS temeljna projekta, trije podoktorski projekti, 6 novih bilateralnih projektov ter 12 projektov promocije slovenske znanosti v tujini.

Posebno pomembna je pridobitev projekta GReGas – prvega evropskega matematičnega projekta, koordiniranega iz Slovenije. Projekt GReGas (Geometrijske reprezentacije in simetrije grafov, preslikav in drugih diskretnih struktur ter aplikacij v znanosti/ Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete structures and applications in science) koordinirata prof. dr. Tomaž Pisanski in prof. dr. Dragan Marušič, izvaja pa se v okviru programa Eurocordes/Eurogiga in vključuje ne le partnerje iz Hrvaške, Nemčije, Slovaške ter Turčije, temveč tudi pridružene partnerje, vrhunske matematike iz Avstrije, Izraela, Nove Zelandije, Velike Britanije in ZDA. (http://www.gregas.eu/)

 

Založniška dejavnost in popularizacija matematike

V oktobru 2011 je bil zgodovinski dogodek slovenske matematike: vstop revije Ars Mathematica Contemporanea na seznam SCI, ki jo izdajata Univerza na Primorskem in Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). Glavna urednika revije sta  dr. Dragan Marušič ter dr. Tomaž Pisanski, v uredništvu revije pa sodelujeta tudi dr. Edward T. Dobson in dr. Aleksander Malnič.  Odgovorni za produkcijo je dr. Vito Vitrih (production editor), s pomočnikoma dr. Borisom Horvatom in dr. Alenom Orbanićem. (http://amc.imfm.si/index.php/amc)

V poletnih mesecih sta bila organizirana poletni matematični tabor »Matematika je kul« (http://tabor.famnit.upr.si/) in poletna šole finančne matematike. Že tretje leto zapored se na UP FAMNIT organizira tudi cikel predavanj Famnitovi izleti v matematično vesolje. (http://izleti.famnit.upr.si/)

V aprilu 2012 bo na Univerzi na Primorskem potekalo državno tekmovanje iz matematike za srednješolce, ki ga soorganizirata UP in DMFA. Priprave na državno tekmovanje so bile ravno tako v soorganizaciji UP in DMFA v oktobru 2011 v prostorih univerze.

V letu 2012 so se na UP FAMNIT in UP IAM 3 mladim raziskovalcem iz področja matematike pridružili še 3 novi. UP FAMNIT  in UP IAM v 2012 gostita 4 podoktorante iz tujine. V drugem semestru študijskega leta 2011/2012 bodo organizirane delavnice »Semester teorije grafov«, ki jih bo izvajalo pet eminentnih profesorjev matematike na svetovni ravni, kateri so bili povabljeni na dvomesečno gostovanje. Ob tem pa UP FAMNIT in UP IAM v letu 2012 pričakujeta še 25 gostujočih profesorjev iz tujine.

Pomembni dosežki svetovne matematike:

Velja omenit tudi nekaj pomembnih dosežkov iz matematike v 21. stoletju:

 • Dokaz Poincarejeve domneve leta 2003, ki je bil odprt problem od leta 1904. Gre za problem kakšno je lahko telo v prostoru, ki se lahko izmuzne iz vsake zanke, ki jo poskušamo zavezati okoli njega. Rešitev je 2003 objavil ruski matematik Perelman, ki je za to bil nagrajen z Fieldsovo medajlo (ekvivalent Nobelove nagrade za področje matematike) in leta 2010 se z nagrado 1 mio USD. Obe nagradi je Perelman odklonil.
 • Prvi matematično korektni dokaz, da  čebele za gradnjo svojega panja porabijo najmanj voska (ker so celice v panju pravilni 6 kotniki). Problem je postavil Pappus iz Alexandrije cca 36 BC in ga je rešil ameriški matematik T. C. Hales leta 2001.
 • Leta 2003  je T. C. Hales tudi rešil Keplerjev problem, kako pakirati enake krogle, da bo prostor čim bolj zapolnjen. Rešitev je sicer znana vsem branjevkam, dokaz, da boljše rešitve ni pa obsega  250 strani in 3 GB računalniškega spomina. Pri tem si je Hales tako močno pomagal z računalnikom, da so ocenjevalci njegov dokaz  ocenili zgolj kot 99 % pravilen, ker niso mogli preveriti, če so vsi računalniški izračuni korektni.

torek, 6. marec 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 12. marca 2012., bo ob 10:00 v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predaval dr. Istvan Kovacs.

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title: The isomorphism problem for rose window graphs

Abstract: For an integer n ≥ 3, and a, r ∈ {1, 2, ..., n − 1} with r ≠ n/2, the rose window
graph Rn (a, r) is the graph Γ, where V (Γ) = {Ai , Bi | i ∈ {0, 1, ..., n − 1}}, and E(Γ) consists of four types of edges as for every i ∈ {0, 1, ..., n − 1}: {Ai , Ai+1 }, {Ai , Bi }, {Ai+a , Bi } and {Bi , Bi+r},
where addition is taken modulo n. In this talk we consider the following problem:
given a rose window graph Rn (a, r), find all pairs (b, s) ∈ {1, 2, ..., n−1}2 for which
Rn (b, s) is isomorphic to Rn (a, r). We present a solution using a permutation
group theoretical approach.
This is a joint work with E. Dobson and Š. Miklavič.

ponedeljek, 5. marec 2012 Doc. dr. Klavdija Kutnar v Akademskem zboru in Senatu fakultete izvoljena za dekanjo UP FAMNIT

Danes, v ponedeljek, 5. marca 2012 so na UP FAMNIT potekale volitve dekana v Akademskem zboru in v Senatu fakultete.

Na podlagi pozitivnega izida volitev v Akademskem zboru se je o kandidatki na volitvah opredelil tudi Senat, ki je soglasno izvolil doc. dr. Klavdijo Kutnar za dekanjo UP FAMNIT. Dekana imenuje rektor na predlog Senata članice, in sicer za obdobje 4 let.

Doc. dr. Klavdiji Kutnar iskreno čestitamo k izvolitvi!

Podrobnejši podatki o poteku in izidih volitev so dostopni na spletni strani fakultete, na naslovu http://www.famnit.upr.si//sl/volitve-dekana.


četrtek, 1. marec 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 5. marca 2012., bo ob 10:00 v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predaval dr.Marko Orel.

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title: The mathematics in computed tomography (CT)
 
Abstract: In 1979, the Nobel Prize for Medicine and Physiology was awarded jointly to Allan
McLeod Cormack and Godfrey Newbold Hounsfield, the two pioneering scientistengineers
primarily responsible for the development, in the 1960s and early 1970s,
of computerized axial tomography, popularly known as the CAT or CT scan.
At the seminar I will present the mathematics involved in computed tomography.

petek, 24. februar 2012 Predavanje svetovno znanega strokovnjaka za psihiatrijo na UP FAMNIT

Svetovno znani strokovnjak za psihiatrijo prof. dr. J. John Mann iz Columbia University, ZDA, bo v okviru svojega obiska v Sloveniji od 27.2.2012 do 2.3.2012 med drugim gostoval na UP FAMNIT in UP IAM.

Tako bo v torek, 28.2.2012 ob 13. uri izvedel predavanje za študente Biopsihologije UP FAMNIT. Predavanje z naslovom "What Works for Suicide Prevention and Why" bo potekalo v Veliki predavalnici UP FAMNIT, na Glagoljaški 8 v Kopru.

Prav tako bo imel prof. dr. J. John Mann v sredo, 29.2.2012 ob 17. uri v sejni dvorani Pretorske palače v Kopru predavanje z naslovom "Preprečevanje samomora s pomočjo znanosti: upoštevanje genov in okolja - Suicide Prevention Through Better Science: a consideration of genes and environment ”.
Več o slednjem si lahko preberete tukaj.

Vljudno vabljeni k udeležbi na obeh predavanjih!

 


četrtek, 23. februar 2012 Biološki večeri: Varstvo biodiverzitete v Iranu

UP FAMNIT vabi na BIOLOŠKI VEČER, ki bo v ponedeljek, 27.2.2012, ob 19:00 v Mali predavalnici na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8.
Tokratno predavanje z naslovom  »Biodiversity conservation in Iran« (Varstvo biodiverzitete v Iranu) bo imel gost iz Irana, dr. Gholamreza Naderi. Predavanje bo v angleškem jeziku.

Predavatelj bo na predavanju povzel naravne značilnosti Irana, s poudarkom na topografiji, klimi in drugih dejavnikih. Nato bo sledil opis zavarovanih območij v državi ter njihovih pomembnih živalskih vrst (predvsem ptic in sesalcev), hkrati pa bo predstavil njihov status po IUCN seznamu ter obrazložil, kako upravljajo z njihovimi populacijami.

O predavatelju: Dr. Gholamreza naderi je doktoriral iz področja ekologije prostoživečih živali. Njegova področja raziskovanja so Ekologija in filogeografija ter ocena habitatov. Trenutno je dr Naderi zaposlen kot predavatelj na naslednjih iranskih univerzah: Islamic Azad University in Tehran University.

 

Vljudno vabljeni!


sreda, 22. februar 2012 Volitve dekana UP FAMNIT v Akademskem zboru: ponedeljek, 5. marec 2012 ob 11:00

Volitve dekana v Akademskem zboru UP FAMNIT bodo izvedene na dan seje Akademskega zbora UP FAMNIT, in sicer v ponedeljek, 5. marca 2012 s pričetkom ob 11. uri. Seja bo potekala v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, 1. nadstropje), volitve pa v sejni sobi UP FAMNIT (Glagoljaška 8, 1. nadstropje).

Program dela doc. dr. Klavdije Kutnar in druga gradiva o volitvah dekana so objavljena na spletni strani fakultete (http://www.famnit.upr.si/sl/volitve-dekana).

 


sreda, 22. februar 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 27. februarja 2012., bo ob 10:00 v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predavala dr.Klavdija Kutnar.

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title: Cayley snarks
 
Abstract: In this talk I will discuss the well-known conjecture that there are no snarks amongst Cayley graphs. I will present an innovative approach in solving this conjecture combining the theory  of Cayley maps and the existence of independent set of vertices whose complement induces a forest in arc-transitive graphs admitting a group of automorphisms acting regularly on the set of arcs with cyclic vertex stabilizer, together with some partial results obtained thus far.

This is a joint work with Ademir Hujdurovic and Dragan Marusic.

četrtek, 16. februar 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 20. februarja 2012., bo ob 10:00 v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predaval dr.Vito Vitrih.

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title: Pythagorean-hodograph curves
 
Abstract:
Polynomial Pythagorean-hodograph curves (PH curves) have been introduced in 1990 by Farouki and Sakkalis. They are characterized by the property that their parametric speed, i.e., the derivative of the arc length with respect to the curve parameter, is a polynomial function. Polynomial PH curves form an important class of parametric polynomial curves for which the arc length can be computed exactly and their offsets (parallel curves) are rational curves. This makes them very useful in many practical applications, e.g. in CAD/CAM systems, robotics, animation, NC machining, spatial path planning based on rotation-minimizing frames, etc.

ponedeljek, 13. februar 2012 Dober obisk na informativnih dnevih za vpis v dodiplomske programe 2012/13

Informativnih dni v petek, 10. februarja 2012 in soboto, 11. februarja 2012 se je udeležilo skoraj 300 kandidatov za vpis v študijske programe UP FAMNIT. Največ interesa je bilo tudi letos za študijska programa Biopsihologija in Aplikativna kineziologija, v primerjavi s preteklim letom, pa se je povečal tudi interes za vpis v ostale študijske programe fakultete (Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo).

Študente so pozdravili učitelji in študentje fakultete, koordinatorji študijskih programov pa so jim podrobneje predstavili vsebino izbranih študijskih programov in možnosti nadaljnjega študija ter zaposlitve po zaključenem dodiplomskem študiju.

 


ponedeljek, 13. februar 2012 5. predavanje 3. cikla Izleti v matematično vesolje: "Kaj vse lahko narišemo z ravnilom in šestilom?"

Tokratno predavanje doc. dr. Marka Orla z naslovom Kaj vse lahko narišemo z ravnilom in šestilom? bo potekalo

 

v sredo 15. februarja 2012 ob 18h

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

 

Ali lahko le s pomočjo ravnila in šestila narišemo pravilni sedemkotnik? Kako je s pravilnim petkotnikom? Na predavanju si bomo ogledali, katere pravilne večkotnike lahko skonstruiramo le s pomočjo ravnila in šestila. Ugotovili bomo, da je konstrukcija teh likov tesno povezana s posebnimi praštevili, ki so poimenovana po Pierre de Fermatu, znanem matematiku iz 17. stoletja.

 

O predavatelju: dr. Marko Orel je diplomiral leta 2004 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na smeri teoretična matematika. Na isti fakulteti je doktoriral leta 2009. Raziskovalno se ukvarja s teorijo matrik, zaposlen pa je kot docent za matematiko na UP FAMNIT.

 

Več o ciklu na spletu, http://izleti.famnit.upr.si. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si. Veselimo se novih potovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

 

doc. dr. Martin Milanič                                                             doc. dr. Klavdija Kutnar

koordinator cikla                                                                      v. d. dekana UP FAMNIT


četrtek, 9. februar 2012 Velik uspeh matematikov UP IAM in UP FAMNIT

Člani Oddelka za matematiko na UP IAM in UP FAMNIT, doc. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Aleksander Malnič in prof. dr. Dragan Marušič, so dosegli izjemen uspeh. V soavtorstvu z žal že pokojnim prof. dr. Henryem Gloverjem iz Ohio State University so objavili razpravo »Hamilton cycles in (2, odd, 3) - Cayley graphs« v eni najprestižnejših matematičnih revij »Proceedings of the London Mathematical Society«, ki izhaja že od leta 1865. Razprava predstavlja izjemen uspeh slovenske algebraične teorije grafov v svetu, ter še dodatno utrjuje našo univerzo z Oddelkoma za matematiko na UP IAM in UP FAMNIT kot enega od petih najboljših centrov za algebraično teorijo grafov na svetu.

 

V razpravi se avtorji ukvarjajo s preko 40 let staro in še vedno odprto Lovaszevo domnevo, da vsak po vozliščih tranzitiven graf  premore Hamiltonovo pot (to je pot v grafu, ki vsako vozlišče obišče natanko enkrat), oziroma z njeno »ponarodelo« variacijo, da vsak Cayleyev graf premore Hamiltonov cikel. V razpravi je Lovaszeva domneva za Cayleyeve grafe dokazana za Cayleyeve grafe nad končnimi (2, s, 3) – generiranimi grupami, kjer je s liho naravno število. Rezultat predstavlja pomemben korak na poti k dokončni potrditvi Lovaszeve domneve. Dodatno vrednost rezultatu daje dejstvo, da so bila za rešitev problema uporabljena orodja še ene pomembne veje matematike – topologije. Če skušamo rezultat prevesti, kolikor le je to mogoče, v vsakdanji jezik, potem lahko rečemo. Ker so grafi matematični korelat omrežij, Lovaszeva domneva govori o tem, da so simetrično, homogeno, enakomerno sestavljena omrežja optimalno prehodna, saj jih je možno speti z najmanjšim možnim številom povezav. 

 

Avtorjem razprave iskreno čestitamo ter jim želimo še mnogo objav v revijah, ki sodijo v kakovostni razred  revije »Proceedings of the London Mathematical Society«.


sreda, 1. februar 2012 Nov urnik knjižnice TeMeNa

Uporabnike obveščamo, da bodo od 20. februarja 2012 v knjižnii TeMeNa uradne ure potekale:

 • v ponedeljek, sredo in petek: od 10. do 12. ure ter od 13. do 15. ure
 • v torek in četrtek: od 10. do 12. ure ter od 13. do 17. ure.

nedelja, 29. januar 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 30. januarja 2012., bo ob 10:00 v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predaval Alexander Vasilyev.

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title:
Introduction to Sage. Examples of use in application to Graph theory. Framework for a new math chemistry package.
 
Abstract:
Sage (previously SAGE) is mathematical software with features covering many aspects of mathematics, including algebra, combinatorics, numerical mathematics, number theory, and calculus. In this talk we present Sage and provide some examples for usage in Graph theory. Moreover, we will talk about the stucture of the math chemistry package we are working on.

petek, 27. januar 2012 Brezplačen avtobusni prevoz na informativni dan

Univerza na Primorskem bo v času informativnih dnevov, ki bodo potekali v drugem tednu februarja, organizirala brezplačen avtobusni prevoz, in sicer v petek, 10. februarja 2012, na relaciji Murska Sobota – Maribor – Celje – Ljubljana – Postojna – Koper in povratek nazaj. Odhod iz Murske Sobote je predviden ob 5.30, prihod v Koper pa ob 9.30.

Povratek na isti relaciji je predviden z odhodom iz Kopra ob 17.30. Obiski fakultet so razdeljeni na dva termina: ob 10. uri in ob 15. uri. Tako da boste lahko v tem času, če boste želeli, obiskali dve fakulteti Univerze na Primorskem.

Zato vabimo vse mlade, ki se odločate za nadaljnji študij, da se nam pridružite in nas obiščete na Obali.
Vse zainteresirane prosimo, da izpolnete e-predprijavo in nam s tem posredujete podatke, ki jih potrebujemo izključno za organizacijo prevoza, saj bo ta organiziran le v primeru prejetih 30 prijav.

Predprijave zbiramo do vključno 6. februarja 2012. O vseh podrobnejših informacijah (urah odhoda s posameznih vmesnih postaj itn.), vas bomo obvestili naknadno.


torek, 24. januar 2012 Volitve dekana UP FAMNIT: objavljen je program dela predlagane kandidatke doc. dr. Klavdije Kutnar

Senat UP FAMNIT se je na včerajšnji redni seji (23.1.2012) seznanil s potekom volitev za dekana UP FAMNIT.

Volilna komisija je prejela kandidaturi Oddelka za matematiko UP FAMNIT in Študentskga sveta UP FAMNIT, ki oba za dekanjo predlagata doc. dr. Klavdija Kutnar. Predlagana kandidatka je volilni komisiji že posredovala svoj program dela.

Program dela doc. dr. Klavdije Kutnar in druga gradiva o volitvah dekana so objavljena na spletni strani fakultete (http://www.famnit.upr.si/sl/volitve-dekana).

Volitve dekana v Akademskem zboru UP FAMNIT bodo izvedene v ponedeljek, 5. marca 2012.

 


ponedeljek, 23. januar 2012 Urnik knjižnice TeMeNa 24.1.2012

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo knjižnica zaradi slovesnosti ob preimenovanju Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper, Univerze na Primorskem v Inštitut Andrej Marušič v torek, 24. januarja 2012 odprta le do 16.30.


sobota, 21. januar 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 23. januarja 2012., bo ob 10:00 v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predaval Samed Bajrić.

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title: Almost Perfect Nonlinear functions

 
Abstract: In this talk we present some basic properties of Almost Perfect Nonlinear (APN) functions over finite field of characteristic 2 and investigate some open problems. We provide the characterizations of Almost Perfect Nonlinear functions and of APN permutations by means of their component functions, which can be used in an iterated secret-key block cipher as a round function to protect it from a differential cryptanalysis. We conclude with the list of all, up to equivalence, APN and Almost Bent (AB) functions, which are equivalent to certain power functions
f: GF(2^n) --> GF(2^n), f(x) = x^k.

petek, 13. januar 2012 4. izlet 3. cikla Izleti v matematično vesolje:"Od matematike do razvoja zdravil"

Tokratno predavanje dr. Dušanke Janežič z naslovom Od matematike do razvoja zdravil bo potekalo

 

v sredo 18. januarja 2012 ob 18h

v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

 

Razvoj novih zdravil je dolgotrajen in drag proces, ki od ideje do končnega izdelka običajno zahteva 10 ali več let napornega dela ter okroglo milijardo dolarjev. Z uporabo novih matematičnih pristopov in modernih računalnikov ga skušamo skrajšati in poceniti, pri čemer nas zanimajo predvsem molekule, vpletene v razvoj različnih bolezni. Na predavanju bomo predstavili novo razvita matematična orodja, ki se uporabljajo na področju razvoja novih zdravil.

 

Profesorica Dušanka Janežič je na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko diplomirala (1976) in magistrirala (1982) ter doktorirala (1986) na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Je vodja Laboratorija za molekularno modeliranje na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, redna profesorica za področje matematike v naravoslovju na UP FAMNIT in znanstvena svetnica za področje fizikalne kemije, predmet strukturna kemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter že deset let eden od urednikov revije Journal of Chemical Information and Modeling, An American Chemical Society Publication, ki je po faktorju odmevnosti druga na svojem področju. Znanstveno je več kot štiri leta delovala v tujini. Leta 1999 je prejela priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti za raziskovalne dosežke, s katerimi je prispevala k povečanju mednarodne uveljavitve Republike Slovenije.
Temeljne usmeritve njenega znanstveno-raziskovalnega dela so izpopolnjevanje in razvoj ter uporaba novih matematičnih metod in algoritmov, ki se uporabljajo na področju molekularnega modeliranja.

 

Več o ciklu na spletu, http://izleti.famnit.upr.si. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na martin.milanic@upr.si. Veselimo se novih potovanj v matematična vesolja v vaši družbi!

 

doc. dr. Martin Milanič                                                             doc. dr. Klavdija Kutnar

koordinator cikla                                                                      v. d. dekana UP FAMNIT


četrtek, 12. januar 2012 Raziskovalni matematicni seminar

V ponedeljek, 16. januarja 2012., bo ob 10:00 v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predaval dr. Gyorgy Kiss (Eötvös Loránd University, Budapest).

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title: Semiarcs and semiovals in PG(2, q)

 
Abstract: Ovals, k-arcs and semiovals of finite projective planes are not only interesting geometric structures, but they have important applications to coding theory and cryptography, too. Semiarcs are the natural generalizations of arcs. Let Πq be a projective plane of order q. A non-empty pointset St ⊂ Πq is called a t-semiarc if for every point P ∈ St there exist exactly t lines
 1 , 2 , . . . t such that St ∩ i = {P } for i = 1, 2, . . . , t. These lines are called the tangents to St at P. The classical examples of semiarcs are the semiovals (t = 1) and the subplanes (t = q − m, where m is the order of the subplane.)
     In this talk we consider those semiarcs in PG(2, q), which are contained in the union of three concurrent lines. Applying theorems coming from additive group theory, we prove bounds on the sizes of these semiarcs and construct new examples. We investigate strong semiovals, too. For p prime, the complete classification of strong semiovals in PG(2, p2 ), and the proof
of the nonexistence of these objects in PG(2, p) was given in [?].
We extend these results for arbitrary powers of p. In particular we prove that there is
no strong semioval in PG(2, p2r+1 ) if p > 7, and prove that the size of each
strong semioval in PG(2, p2r ) is 3(p2r − pr ).

četrtek, 5. januar 2012 Raziskovalni matematični seminar

V ponedeljek, 9. januarja 2012., bo ob 10:00 v seminarski sobi v Galebu, v okviru raziskovalnega matematičnega seminarja, predaval dr. Gabriel Verret.

Vljudno vabljeni k udeležbi na predavanju!

Title: Constructing a census of small cubic vertex-transitive graphs.

Abstract: We describe some recent theoretical results and various tricks which allowed us to compute a census of all cubic vertex-transitive graphs of order at most 1280. We also discuss how these methods could be expanded to higher order or valency. This is joint work with Primoz Potocnik and Pablo Spiga.


sreda, 4. januar 2012 Volitve nadomestnega člana UP FAMNIT v Senat UP

V ponedeljek, 9. januarja 2012 ob 14. uri bo seja Akademskega zbora UP FAMNIT, na kateri bodo izvedene volitve za nadomestnega člana  predstavnika UP FAMNIT v Senat UP.

Dosedanji član – predstavnik UP FAMNIT – prof. dr. Dragan Marušič je z imenovanjem za rektorja UP postal član Senata UP po položaju (35. člen Statuta UP) tako ima UP FAMNIT od izvolitve novega rektorja UP v Senatu UP le dva člana.

Volilna komisija za izvedbo volitev nadomestnega člana v Senat UP se je sestala v torek, 20.12.2011 in pregledala prispele predloge. Štirje oddelki fakultete (Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije, Oddelek za matematiko, Oddelek za aplikativno naravoslovje in Oddelek za psihologijo) so za kandidata za nadomestnega člana UP FAMNIT v Senatu UP predlagali doc. dr. Janeza Žiberta, predstojnika Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije.

Volilna komisija je ugotovila, da dr. Žibert izpolnjuje pogoje za izvolitev v Senat UP (6. člen Pravilnika o volitvah organov UP), predlagani kandidat pa je podal soglasje h kandidaturi.

Volitve za predlaganega kandidata bodo izvedene na dan seje Akademskega zbora UP FAMNIT, v skladu z določili Pravilnika o volitvah organov UP.

 


sreda, 4. januar 2012 Seja Akademskega zbora UP FAMNIT: ponedeljek, 9.1.2012 ob 14:00

V ponedeljek, 9. januarja 2012 ob 14. uri bo seja Akademskega zbora UP FAMNIT, na kateri bodo izvedene volitve za nadomestnega člana  predstavnika UP FAMNIT v Senat UP.

Dosedanji član – predstavnik UP FAMNIT – prof. dr. Dragan Marušič je z imenovanjem za rektorja UP postal član Senata UP po položaju (35. člen Statuta UP) tako ima UP FAMNIT od izvolitve novega rektorja UP v Senatu UP le dva člana.

Volilna komisija za izvedbo volitev nadomestnega člana v Senat UP se je sestala v torek, 20.12.2011 in pregledala prispele predloge. Štirje oddelki fakultete (Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije, Oddelek za matematiko, Oddelek za aplikativno naravoslovje in Oddelek za psihologijo) so za kandidata za nadomestnega člana UP FAMNIT v Senatu UP predlagali doc. dr. Janeza Žiberta, predstojnika Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije.

Volilna komisija je ugotovila, da dr. Žibert izpolnjuje pogoje za izvolitev v Senat UP (6. člen Pravilnika o volitvah organov UP), predlagani kandidat pa je podal soglasje h kandidaturi.

Volitve za predlaganega kandidata bodo izvedene na dan seje Akademskega zbora UP FAMNIT, v skladu z določili Pravilnika o volitvah organov UP.