Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 23. november 2017 Dr. Elena Bužan in Felicita Urzi (UP FAMNIT) soavtorici znanstvenega članka v reviji Journal of the American Medical Directors Association

Dr. Elena Bužan in Felicita Urzi z UP Famnit ter dr. Boštjan Šimunič z Znanstveno-raziskovalnega središča Koper so v reviji Journal of the American Medical Directors Association objavili rezultate znanstvene raziskave, ki je prvič potrdila uporabno in klinično vrednost vprašalnika za oceno sarkopenije v populaciji starejših odraslih, ki živijo v domovih za upokojence. Sarkopenija je izguba mišične mase in mišičnih funkcij (moči in zmogljivosti), povezana z degenerativnimi starostnimi spremembami v telesni sestavi. S tem je tudi postavljen prvi temelj za nadaljnje delo v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Več o vsebini članka z naslovom Basis for Sarcopenia Screening With the SARC-CalF in Nursing Homes in opravljenem raziskovalnem delu lahko preberete na portalu UP BUDI.

Čestitke za mednarodno odmeven raziskovalni dosežek!