Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Marko Posavčević

Mladi raziskovalec / Young Researcher

Kabinet
Office
P/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove biopsihologije
/ Basics of Biopsychology
,
Osnove psihologije dela in organizacije
/ Fundamentals of Work and Organisational Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator