Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 24. maj 2017 Obiskala nas je diplomantka Biopsihologije Tjaše Kunavar

V torek, 23.5.2017, je UP FAMNIT obiskala diplomantka Biopsihologije Tjaša Kunavar. Svojo študijsko pot je predstavila na dveh predavanjih, katerih so se udeležili študenti različnih študijskih programov.

Tjaša Kunavar je dodiplomski študij Biopsihologije na UP FAMNIT zaključila leta 2015 z nalogo Preference pri sklepanju prijateljstev (mentor: doc. dr. Aleksander Zadel). Podiplomski študij je nato nadaljevala na Fakulteti za psihologijo in računalništvo Univerze v Birminghamu, natančneje na programu Računska nevroznanost in kognitivna robotika (Computational Neuroscience and Cognitive Robotics).

Tjašin obisk na fakulteti se je začel z dopoldanskim predavanjem, na katerem je predstavila programiranje, delovanje in uporabo nevronskih mrež, popoldne pa je psihologijo združila z robotiko in študentom obrazložila, kako psihologija in nevroznanost pripomoreta k razvijanju inteligentnih robotov.

Na srečanjih je diplomantka opisala tudi razlike med študijem doma in v tujini ter različne možnosti pridobitev štipendij, predvsem pa je poudarila pomen interdisciplinarnega znanja, ki v svetu odpira številna vrata. Študente je zato spodbudila, naj usvojijo čim več raznolikega znanja, predvsem iz matematike in računalništva. Po svoji izkušnji v tujini je zdaj prepričana, da z dobro akademsko podlago, zagnanostjo in motiviranostjo, vsakdo lahko uspe. Študij v Sloveniji je označila kot privilegij, saj lahko mladi brezplačno pridobijo kakovostno izobrazbo, nujno pa morajo nabrati čim več dodatnih izkušenj na različnih področjih.

Naši diplomantki želimo veliko uspehov na nadaljnji raziskovalni in poklicni poti!