Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 16. junij 2022 V Parku Škocjanske jame se je zaključil projekt ENGREEN

Včeraj, 15. 2. 2022, se je v Parku Škocjanske jame zaključil projekt ENGREEN – 29 mesecev trajajoči projekt za krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, v katerem so z Regijskim parkom Škocjanske jame sodelovale še UP FAMNIT, VeGAL – Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, Občina Dolina in Zavod RS za varstvo narave (ZRSVSN).

Sodelavci pri projektu na UP FAMNIT so v sklopu sodelovanja zbrali podatke o kalih v zahodni Sloveniji in V delu Furlanije – Julijske krajine. Projekt ENGREEN je tako s svojimi aktivnostmi dosegel svoj namen ohranjanja biotske raznovrstnosti tega območja in pomembno prispeval k obnovi suhih zidov, kalov, malih močvirij, ledenic in pripravi skupnih smernic in načrtov za celostno strategijo ohranjanja in razvoja biotske raznovrstnosti območja.

Po mnenju direktorja Parka Škocjanske jame, g. Stojana Ščuke je »projekt pomembno prispeval k popisu kalov, studencev in suhih zidov ter k njihovi obnovi, ki se bo nadaljevala tudi v sklopu novih že pridobljenih projektov (ReNature) ter projektov, ki so še v pripravi (ENGREEN 2)«. Dodal je tudi da »je sodelovanje z Univerzo na Primorskem pomembno vplivalo na rezultate in izjemno uspešnost projekta s pomočjo različnih terenskih nalog ter je poglobilo že obstoječe sodelovanje, ki se bo nadaljevalo tudi z različnimi aktivnostmi izven dosega projekta ter v vseh naslednjih projektih na njihovem območju«.


Direktor Parka Škocjanske jame, g. Stojan Ščuka

Doc. dr. Martina Lužnik z Oddelka za biodiverziteto dodaja, da so »v dveh letih pregledali velik del kalov (in drugih vodnih teles) na Krasu, v slovenski Istri in Brkinih, zbrali podatke o stanju kalov in prisotnosti dvoživk, spremljali kraška travišča in metulje.« Pomembno je bilo tudi spremljanje okrevanja populacije izjemno ogroženega metulja barjanskega okarčka po požaru (2019) na Cerju. Z odstranjevanjem tujerodnih vrst so izboljšali tako stanje kalov (odstranjevanje zlatih rib) kot tudi habitat za barjanskega okarčka (odstranjevanje pajesena s travišč), največ ljudi pa so dosegli "ENGREEN" BIOLOŠKI VEČERI z zanimivimi, aktualnimi in raznolikimi biološkimi tematikami.


Doc. dr. Martina Lužnik

V sklopu projekta je UP Famnit intenzivno vključil tudi študente – izpeljali so celo 2 poletni šoli – kjer so lahko intenzivno sodelovali pri terenskih raziskavah, kar nekaj študentov pa si je to tematiko izbralo tudi za pripravo zaključne naloge na študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Ključne aktivnosti sodelovanja UP Famnit v sklopu projekta so bile:

  • priprava pregleda zelene infrastrukture na programskem območju, predvsem pa zbrali obstoječe podatke o kalih v Z Sloveniji in V delu Furlanije Julijske Krajine;
  • pregled velikega dela kalov (in drugih vodnih teles) na Krasu, v slovenski Istri in Brkinih ter zbiranje podatkov o stanju kalov in prisotnosti dvoživk;
  • pregled kraških travišč in metuljev: spremljanje okrevanja populacije izjemno ogroženega metulja barjanskega okarčka po požaru (2019) na Cerju (2020, 2021, 2022);
  • z odstranjevanjem tujerodnih vrst so izboljšali stanje kalov (z odstranjevanjem zlatih rib iz 8 kalov) ter habitat za barjanskega okarčka (z odstranjevanjem pajesena s travišč) ter
  • velik doseg z "ENGREEN" BIOLOŠKIMI VEČERI z zanimivimi, aktualnimi in raznolikimi biološkimi tematikami - bolj ali manj povezanimi z zeleno infrastrukturo.


Člani ENGREEN projektne skupine UP Famnit, Doc. dr. Katja Kalan, Doc. dr. Jure Jugovic, Doc. dr. Vladimir Ivović, Asist. Martin Senič,  Asist. Sara Zupan, Doc. dr. Martina Lužnik